стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Дистальний прикус; Протокол лікування


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №566 від 23-11-2004
  • Тема, опис документа: Протокол лікування
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Ортодонтія
  • Клінічний стан, патології: Дистальний прикус
цитраргинин цена

Дистальний прикус

 

МКХ: K 07.20                              

Визначення:

патологія прикусу у сагітальній площині, яка характеризується дистальним співвідношенням зубних рядів. ( за Е. Енглем: з протрузією фронтальних зубів верхньої щелепи – П1; з ретрузією фронтальних зубів верхньої щелепи – II2 клас ).

 

Клінічні форми:

- зубоальвеолярна;

- гнатична ( за Бетельманом А.І. );

- краніальна.

 

Діагностичні критерії

естетичні порушення:

- випукле обличчя;

- виступання верхніх передніх зубів з-під губи;

- напружене змикання губ;

- глибока губно-підборідна борозна;

- подвійне підборіддя;

- зменшення або збільшення висоти нижньої частини обличчя.

морфологічні порушення:

- протрузія або ретрузія верхніх фронтальних зубів;

- правильне розташування або ретрузія нижніх фронтальних зубів;

- наявність сагітальної щілини різних розмірів або її відсутність;

- дистальне  співвідношення  іклів  та перших  постійних  молярів  різного  ступеня тяжкості;

- зміни форми та розмірів зубних дуг у трьох площинах;

- аномалії груп чи окремих зубів (розмірів, форми та розташування).

функціональні порушення (дихання, ковтання, мови, жування, змикання губ, скронево-нижньощелепних суглобів).

 

Параклінічні (допоміжні) методи дослідження:

- проба Ешлера-Бітнера (для визначення клінічних різновидів дистального прикусу);

- аналіз діагностичних моделей щелеп;

- фотометрія;

- рентгенологічне дослідження:  панорамна рентгенографія;  телерентгенографія (за наявністю умов).

Принципи лікування:

- психотерапевтична підготовка;

- усунення етіологічних факторів;

- нормалізація функцій;

- нормалізація форми та розмірів зубних рядів;

- нормалізація співвідношення зубних рядів;

- ретенція досягнутих результатів.

 

Лікування в період тимчасового прикусу (зубоальвеолярної та гнатичної форм):

- психотерапевтична підготовка до ортодонтичного лікування;

- санація порожнини рота;

- санація носоглотки;

- усунення шкідливих звичок;

- логопедична корекція порушень мови;

- профілактичне протезування при передчасній втраті зубів;

- функціональний (профілактичний, біологічний) метод:  гімнастика жувальних та мімічних м'язів,  функціональне навантаження, масаж альвеолярного відростка;

- апаратурний метод - стимуляція росту нижньої та затримка росту верхньої щелепи, нормалізація форми і розмірів зубних рядів, нормалізація співвідношення зубних рядів - мезіальне зміщення нижньої щелепи, корекція прикусу по висоті (апарати функціональної та комбінованої дії - регулятори функцій Френкеля I та II типу; моноблоки - активатори, біонатори та т.ін.; лікувально-профілактичні апарати);

- хірургічний метод лікування - корекція аномалій м'яких тканин порожнини рота (за протоколами хірургів);

- ретенція досягнутих результатів.

Лікування в період змінного прикусу (зубоальвеолярної форми):

- психотерапевтична підготовка до ортодонтичного лікування;

- санація порожнини рота;

- санація носоглотки;

- усунення шкідливих звичок;

- логопедична корекція порушень мови;

- профілактичне протезування при передчасній втраті зубів;

- хірургічний метод лікування - корекція аномалій м'яких тканин порожнини рота (за протоколами хірургів);

- функціональний (профілактичний, біологічний) метод: гімнастика жувальних та мімічних м'язів, функціональне навантаження, масаж альвеолярного відростка;

- апаратурний метод лікування: дисталізація перших постійних молярів верхньої щелепи за допомогою внутрішньо- та зовнішньо ротових пристосувань з подальшим переміщенням верхніх фронтальних зубів дистальне; нормалізація форми і розмірів зубних рядів, корекція прикусу по висоті (апарати механічної та комбінованої дії);

- ретенція досягнутих результатів.

 

Лікування в період змінного прикусу (гнаптчної форми):

- психотерапевтична підготовка до ортодонтичного лікування;

- санація порожнини рота;

- санація носоглотки;

- усунення шкідливих звичок;

- логопедична корекція порушень мови;

- профілактичне протезування при передчасній втраті зубів;

- хірургічний метод лікування - корекція аномалій м'яких тканин порожнини рота (за протоколами хірургів);

- функціональний (профілактичний, біологічний) метод:  гімнастика жувальних та мімічних м'язів,  функціональне навантаження, масаж альвеолярного відростка; апаратурний метод - стимуляція росту нижньої щелепи та затримка росту верхньої, нормалізація форми.і розмірів зубних рядів, нормалізація співвідношення зубних рядів - мезгальнезміщення нижньої щелепи, корекція прикусу по висоті (апарати функціональної та комбінованої дії - регулятори функцій Френкеля І та II типу; моноблоки - активатори, біонатори та т.і., застосування ортопедичних сил);

- ретенція досягнутих результатів.

 

Лікування в період постійного прикусу (зубоальвеолярної форми):

- психотерапевтична підготовка до ортодонтичного лікування;

- санація порожнини рота;

- санація носоглотки;

- хірургічний метод лікування - корекція аномалій м'яких тканин порожнини рота, видалення окремих зубів, компактостеотомія (за протоколами хірургів); апаратурний метод лікування: дисталізація   постійних молярів верхньої щелепи за допомогою внутрішньо- та зовнішньо ротових пристосувань, переміщення верхніх зубів дистально; видалення окремих зубів верхньої щелепи; нормалізація форми і розмірів зубних рядів; корекція прикусу по сагіталі (знімними та незнімними апаратами комбінованої та механічної дії);

- ретенція досягнутих результатів.

 

Лікування в період постійного прикусу (гнатичної форми):

- психотерапевтична підготовка до ортодонтичного лікування;

- санація порожнини рота;

- санація носоглотки;

- хірургічний метод лікування - корекція аномалій м'яких тканин порожнини рота, видалення окремих зубів, компактостеотомія, (за протоколами хірургів);

- апаратурний метод лікування з використанням знімних та незнімних апаратів механічної дії;

- до та після хірургічне ортодонтичне лікування (ортогнатична хірургія);

- ретенція досягнутих результатів.