стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Глибокий прикус; Протокол лікування


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №566 від 23-11-2004
  • Тема, опис документа: Протокол лікування
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Ортодонтія
  • Клінічний стан, патології: Глибокий прикус
солиан цена Украина

МКХ: K 07.22-К 07                          Глибокий прикус

Визначення:

глибокий прикус-патологія прикусу в вертикальній площині яка характеризується збільшенням глибини перекриття фронтальних зубів з втратою різцево-горбкового контакту.

1) глибокий блокуючий прикус - збільшення перекриття верхніми фронтальними зубами нижніх більше як на 1/3 коронки з оральним положенням верхніх різців;

2) дахоподібний глибокий прикус - характеризується наявністю контакту нижніх фронтальних зубів з піднебінням.

 

Клінічні форми:

1. Гнатична ( скелетна );

2. Зубоальвеолярна:

- блокуючий

- дахоподібний

 

Діагностичні критерії:

естетичні порушення:

- вкорочення нижньої третини обличчя;

- поглиблення супраментальної борозни;

- нижня губа вивернута.

морфологічні порушення:

- вкорочення нижньої частини обличчя;

- перекриття верхніми фронтальними зубами нижніх більше ніж на 1/З;

- зубоальвеолярне видовження фронтальної ділянки верхньої або нижньої щелеп;

- зубоальвеолярне вкорочення бокових ділянок щелеп;

- втрата різцево-горбкового перекриття;

- перекриття до 2/3;

- перекриття від 2/3 до З/З;

- перекриття більше величини коронки зуба.

функціональні порушення:

- зниження жувальної ефективності;

- перевантаження тканин пародонту передніх зубів;

- травмування слизової оболонки піднебіння або ясен на верхній або нижній щелепах;

- дисфункція скронево - нижньощелепного суглобу.

 

Параклінічні (допоміжні) методи дослідження:

- аналіз діагностичних моделей щелеп;

- фотометрія;

- рентгенологічне дослідження;

- телерентгенографія- визначення міжщелепового співвідношення в сагітальній та вертикальній площині, визначення висоти зубоальвеолярного комплексу вфронтальній та боковій ділянці.( при наявності апаратури);

- панорамна рентгенограма- визначення наявності зубів, стан та розташування коренів зубів у щелепі, стан тканин пародонту.( при наявності апаратури).

 

Принципи лікування:

- усунення причини;

- нормалізація функцій:

· жування;

· ковтання;

· дихання;

· мовної дикції;

- психотерапевтична підготовка;

- санація порожнини рота;

- протезування дефектів зубних рядів у разі видалення постійних зубів та передчасного видалення тимчасових зубів;

- створення умов для нормалізації розвитку бокових участків альвеолярних відростків в вертикальній площині;

- Стримування вертикального росту фронтальної ділянки нижньої щелепи.

Лікувально- профілактичні заходи в тимчасовому прикусі:

- Функціональні ( профілактичні ) заходи усунення шкідливих звичок;

- санація порожнини рота;

- заміщення передчасно видалених тимчасових зубів;

- функціональні апарати з накусочною площадкою на фронтальній ділянці;

- міофункціональний трейнер;

- хірургічні методи лікування за показами ( пластика вуздечок губ, язика, поглиблення присінку порожнини рота та ін.( див. протокол хірургічного лікування ).

 

Лікування в період змінного прикусу:

- заходи для усунення шкідливих звичок;

- санація порожнини рота;

- заміщення передчасно видалених тимчасових зубів;

- міофункціональний трейнер;

- хірургічні методи лікування за показами ( пластика вуздечок губ, язика, поглиблення присінку порожнини рота та ін )( див. протокол хірургічного лікування);

- використання знімних та незнімних конструкцій з накусочнини площадками на ділянці фронтальних зубів (регулятор функції Френкеля, накусочна пластинка у фронтальній ділянці ).

 

Лікувальні заходи в постійному прикусі (в періоді росту)

- заходи для усунення шкідливих звичок;

- санація порожнини рота;

- заміщення видалених постійних зубів;

- знімні функціональні апарати з накусочною площадкою в фронтальній ділянці;

- при можливості фінансування використання незнімної ортодонтичної техніки ( з елементами реверсійних дуг, інтрузивних дуг та з пристроями для зубоальвеолярного видовження бокових та вкорочення фронтальних ділянок зубних рядів );

- фізіотерапевтичний метод лікування: вакуум -терапія, мікрохвильова резонансна терапія, ультразвук, електрофорез та ін. ( при наявності фізіотерапевтичного відділення або кабінету та апаратури );

- хірургічні методи лікування за показами ( пластика вуздечок губ, язика, поглиблення присінку порожнини рота та ін.)( див. протокол хірургічного лікування ).

 

Лікувальні заходи в постійному прикусі( після закінчення активного росту)

- використання незнімної ортодонтичної техніки ( з елементами реверсійних дуг, інтрузивних дуг та з пристроями для зубоальвеолярного видовження бокових та вкорочення фронтальних ділянок зубних рядів );

- протетичний метод ( підвищення висоти зубів в бокових ділянках шляхом протезування або реставрації );

- хірургічний метод лікування ( реконструктивні операції на верхній або нижній щелепах).