стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Перелом вилицевого комплексу; Протокол лікування


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №566 від 23-11-2004
  • Тема, опис документа: Протокол лікування
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Ортопедична стоматологія
  • Клінічний стан, патології: Перелом вилицевого комплексу
три-мерси цена

ПРОТОКОЛ ЛІКУВАННЯ

Шифр МКБ-С                                            Перелом вилицевого комплексу.

 

Клінічна форма:     

Критерії діагностики:

Допоміжні діагностичні критерії:

- Рентгенографія кісток лицевого скелету в аксіальній та в носопідборідній проекції (до і післяопераційна), додатково – напіваксиальній проекції, бокова (профільна) проекція;

- Компютерно-томографічне обстеження (за показаннями), трьохвимірна компютерна реконструкція лицевого скелету та зони пошкодження (до та післяопераційна), аксіальні, фронтальні та сагітальні зрізи, при необхідності із подальшим виготовленням стереолітографічної моделі.

Лікування- консервативне – при свіжих переломах вилицевого комплексу без зміщення уламків, переломи вилицевого комплексу з незначним зміщенням уламків при відсутності косметичних і функціональних порушень.

- Фізіотерапевтичне:

          - озонотерапія – промивання верхньощелепної пазухи;

          - лазеротерапія.

- Хірургічне:

          - репозиція вилицевого комплексу (при свіжих переломах вилицевого комплексу у 1-3 типових зонах без наявності кісткового дефекту;

          - ревізія і санація верхньощелепної пазухи (при переломах вилицевого комплексу зі зміщенням кісткових фрагментів, рентгенологічні ознаки гемосинусу, необхідність додаткової фіксації вилицевого комплексу з боку верхньощелепної пазухи, пролабіювання в порожнину прилеглої клітковини);

          - остеосинтез вилицевого комплексу (при переломах вилицевого комплексу зы зміщенням кісткових фрагментів, відсутність пострепозиційної стабільності вилицевого комплексу, уламкові та багатоуламкові переломи зі зміщенням кісткових фрагментів;

          - усенення кісткових дефектів (післятравматичні та післяопераційні кісткові дефекти вилицевої кістки та перивилицевої ділянки, порушення контрфорсів лицевого черепу).

Диспансеризація:

- протязі року.

Критерії ефективності лікування:

- відновлення контурів обличчя, усунення функціональних порушень;

- співставлення кісткових фрагментів;

- ознаки консолідаціх;

- відсутнисть патологічних змін з боку верхньощелепної пазухи.