стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Патологічне стирання зубів. Локалізована горизонтальна  форма патологічного стирання зубів. ; Протокол лікування


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №566 від 23-11-2004
  • Тема, опис документа: Протокол лікування
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Ортопедична стоматологія
  • Клінічний стан, патології: Патологічне стирання зубів. Локалізована горизонтальна  форма патологічного стирання зубів. 
нова ринг цена Украина

                                                  ПРОТОКОЛ ЛІКУВАННЯ  

 

Шифр  МКХ-10 :  К 03.0 (0) Патологічне стирання зубів.

 

Клінічна форма –локалізована горизонтальна  форма патологічного стирання зубів

Критерії діагностики:

Клінічні:

- виникнення при інтактних зубних  рядах так і при частковій адентії,

               - змінені сагітальні або  трансверзальні  компенсаційні криві,

                - вкорочення довжини коронок зубів

                - наявність  відкритої поверхні дентину та гострих кромок  емалі, стертість має форму ячеєк,  фасеток,  узур, ступеньок,

                - зменшення міжальвеолярної висоти спостерається при  частковій адентії,

                - ознаки зубо-альвеолярного подовження,

                - ознаки гіпоплазії, флюорозу,

                - можлива гіперестезія,

                - діагностика стану СНЩС,

                - визначення співвідношень щелеп у положенні відносного спокою

 

Допоміжні діагностичні критерії:

- електроодонтодиагностика: стан пульпи,

                - заповнення та аналіз одонтопародонтограм,

                - міотонометрія,

                -електроміографія жувальних м¢язів,

                - альгінатні, гіпсові відбитки  для діагностичних моделей щелеп,

                - аналіз прицільної рентгенограми, панорамного знімка, ортопантомограми,

 

Лікування:

              - десентизаційні міроприємства,

              - препарування зубів під вкладку(порожнини I-IV класи за Блеком), під коронку (пластмасову, керамічну, штамповану,металопластмасову, суцільнолиту, металокерамічну,коронку за Бєлкіним), препарування кореня зуба під штифтову конструкцію (просту штифтову вкладку, штифтовий зуб за Ільїною-Маркосян, за Річмондом),

              - зняття відбитків (еластомери, альгінати, гіпс),

              - отримання моделей,

              - аналіз моделей,

              - фіксація центральної оклюзії,

              - при необхідності-нормалізація  оклюзійних співвідношень,

              - застосування кап та ортодонтичних апаратів,

-  при препаруванні зубів для профілактики

-  ремінералізуючі розчини,

              - депульпування зубів за показаннями

              - порожнину під вкладку заповнити     тимчасовим матеріалом,

              - використання тимчасових коронок на препаровані зуби,

              - припасування та фіксація  незнімного протеза (вкладки, коронки, мостоподібного протеза),

- підгонка та накладання знімного протеза (часткового знімного пластиночного, бюгельного з литими оклюзійними накладками)

 

 

              Рекомендації:

Згідно умов виконання гарантійного терміну, вимог до пацієнта після проведення протезування, терміну служби користування знімними протезами.

 

Диспансеризація:

Звернення до лікаря не рідше 1 разу на рік, а при появі ускладнень  та пошкоджень протезів  звертатись негайно.

 

Критерії ефективності лікування (гарантійні терміни служби протезів)

Згідно Наказу № 507 від 28.12.2002 року “Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості  медичної допомоги”.