стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Пародонтит пародонтоз; Протокол лікування


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №566 від 23-11-2004
  • Тема, опис документа: Протокол лікування
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Ортопедична стоматологія
  • Клінічний стан, патології: Пародонтит пародонтоз
артрон триактив форте цена

                                                                    

Протокол лікування

 

Шифр МКХ-10: К 05.30-31,  К 05.4(0)

 

Пародонтит пародонтоз

 

 

Клінічна форма: Генералізований пародонтит тяжкість (легка) перебіг

                             хвороби (гострий)

 

 

Критерії діагностики:

Клінічні:

- симптоматичний гінгівіт;

- пародонтальний карман;

- травматична оклюзія;

- прогресуюча резорбція альвеолярної кістки.

- місцеві травмуючі фактори;

- аномалії та зубощелепні деформації внаслідок оклюзійного вертикального і

- дефекти пломбування та протезування;

- можливий біль, кровоточивість ясен;

- симптоматичний гінгівіт;

- пародонтальний карман;

- прогресуюча резорбція альвеолярної кістки.

- обстеження  стану зубів;

- визначення ступеня рухомості зубів;

- глибина періодонтальної кишені (вимір у 6 крапках: 3 вестибулярно  і 3 орально);

- рівень зубоясневого кріплення;

- рецесія ясен;

- наявність фуркацій;

- заповнення та аналіз одонтопародонтограми;

- отримання альгінатних відбитків та виготовлення діагностичних моделей;

- панорамна рентгенографія зубів (деструкція компактної пластини, остеопороз різноманітного ступеню враженості кінцівок міжальвеолярних перегородок).

- первинне обстеження хворого (запис анамнезу, планування програми

     лікування);

- Консультації інших спеціалістів

 

 

 

 

 

 

Допоміжні діагностичні критерії:

1.   Аналіз рентгенограми (прицільної, томограми):

- деструкція компактної пластини;

- розширення періодонтальної щілини у маргінальній зоні;

- остеопороз різноманітного ступеню враженості кінцівок міжальвеолярних перегородок.

2.   ЕОД.

3. Вивчення діагностичних  моделей щелеп (висота, форма, товщина коронкової частини, положення в зубному ряді, співвідношення  з зубами антагоністами)   

 

Лікування:

-   вибіркове пришліфовування горбків зубів;

- нормалізація оклюзійних співвідношень;

- тимчасове шинування;

- шинування чотирьох зубів лігатурою, пластмасою, що швидко твердне або хімічним композитом;

- отримання альгінатних відбитків;

- виготовлення гіпсових моделей, підготовка гіпсової моделі до виготовлення безпосереднього протеза;

- накладання та корекція безпосереднього протеза;

- застосування знімної та незнімної капи;

- накладання капових назубних шин або зв’язування дроту;

Лікування після зняття погострення:

- отримання відбитків еластомерами для протезів;

- знання відбитка індивідуальною ложкою;

- зняття відбитка при наявності імплантата;

- визначення центральної оклюзії;

- ортодонтична допомога;

- постійне шинування;

- препарування зубів під різноманітні види протезів: коронки - штамповані, пластмасові, фарфорові, суцільнолиті, металокерамічні; куксові вкладки зі штифтом; препарування зубів під опорно-утримуючий кламер;

- припасування та фіксація пластмасової, фарфорової, суцільнолитої, металокерамічної, металопластмасової коронки,

- припасування та фіксація напівкоронки та тричетвертної коронки, припасування та фіксация  куксової вкладки зі штифтом,

- припасування та фіксація мостоподібних протезів, суцільнолитого, суцільнолитого з облицюванням, паяного мостоподібного протезу;

- припасування та фіксація суцільнолитих протезів при наявності імплантату;

- припасування та фіксація ортопедичної капи;

- припасування та фіксація суцільнолитого металопластмасового або металокерамічного протезу з уступом та без уступу;

- припасування та накладання бюгельного протезу (з двома та більше опорно-утримуючими кламерами, шинуючого протеза, системи Румпеля);

- перевірка конструкції протеза при частковій відсутності зубів;

- припасування та накладання знімного протеза (простого та з системою Румпеля).

 

 

Рекомендації:

- по методикам гігієни при  захворюванні пародонту

- відмова від паління;

- правила користування лікувальними   конструкціями та протезами.

 

Диспансеризація:

        

- диспансерний облік у пародонтолога;

- звернення до лікаря з профілактичною метою не рідше разу на рік, а при ускладненнях – звертатись негайно).

 

 

Критерії ефективності лікування (гарантійні терміни служби протезів)

Згідно Наказу № 507 від 28.12.2002 року “Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості  медичної допомоги”.