стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Інші; Стандарти надання медичної допомоги


 • Стандарти надання медичної допомоги за спеціальністю «Професійна патологія» в амбулаторно-поліклінічних закладах
  • Додаток до наказу МОЗ №7 від 10-01-2005
  • Тема, опис документа: Стандарти надання медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Професійна патологія
  • Клінічний стан, патології: Інші
тахокомб

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 10 січня 2005 р. N 7 


СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

HBsAg - австралійський антиген

Ro-графія - рентгенографія

RW - реакція Вассермана

SH-групи - сульфгідрильні групи

АТ - артеріальний тиск

ВІЛ - вірус імунодефіциту людини

ГГТ - гаммаглютамілтранспептидаза

ДФН - дозоване фізичне навантаження

ЕГДС - езофагогастродуоденоскопія

ЕЕГ - електроенцефалографія

ЕКГ - електрокардіографія

ЕНМГ - електронейроміографія

ЕСРС - електронспиноворезонансна спектроскопія

ЕхоЕГ - ехоенцефалографія

ЕхоКГ - ехокардіографія

КП - копропорфирин

ЛФК- лікувальна фізкультура

ММ - магнітометрія

ОФС - орофарінгеальний синдром

РВГ - реовазографія

РЕГ - реоенцефалографія

РМП - ревмопроби

РР - радіоактивна речовина

УЗД - ультразвукове дослідження

ФБС - фібробронхоскопія

ФЗД - функція зовнішнього дихання

ФКГ - фонокардіографія

ХЕ - холінестераза

% НТЗ - % насичиність трансферину залізом

КТ - комп'ютерна томографія

ШВЛ - швидкість вентиляції легень

о - обов'язкове виконання

ф - факультативне виконання.

 

 

Шифр МКХ-10 J60-J64

Назва нозологічної форми Азбестоз

Діагностичні дослідження і консультації 

Лікувальні заходи 

Реабілітаційні заходи 

Профі-
лактичні заходи 

Критерії бажаного результату лікування 

Показання для госпіталізації 

Диспансерний облік 

Види і обсяги 

Кратність 

II 

III 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Трива-
лість 

Критерії зняття з нього 

10 

11 

12 

13 

Клінічні:
- Анамнез (о)
- Огляд (о)
- Аускультація (о)

При первинному
зверненні 

+
+
+
+

+
+
+

Дієта
Режим рухальний
 
Терапевтичні:
Специфічне не розроблене
Легеневий фіброз практично не відповідає на лікування глюко-
кортикої- дами  

Постійно

Професійна орієнтація та працевлаш-
тування  

4 - 6 міс. 

Перерва контакту з виробничим шкідливим середо-
вищем
Санація осередків фокальної інфекції,
7 - 14 днів
Лікування супутніх захво-
рювань,
14 - 21 день
 
Правильний режим праці та відпочинку, постійно  

Регрес проявів реструк-
тивних та обструк-
тивних
Покра-
щання клінічних показників
 
Зменшення частоти рецидивів
 
Зменшення тривалості тимчасової непраце-
здатності

Деком-
пенсація стану
Виражене загострення проявів реструк-
тивних та обструк-
тивних
Приєднання осередків фокальної інфекції
 
Приєднання туберкульозу, мезетеліоми

При продов-
женні контакту з профе-
сійною шкідли-
вістю - довічно
При перерві контакту - тривалість диспан-
серного обліку залежить від стану хворого  

 

Лабораторні:
- Загальний аналіз крові та сечі (о)  

2 - 3 рази на рік  

Санаторно-
курортне лікування  

24 дні 

Психо-
терапія

7 - 14 днів 

10 

11 

12 

13 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

II 

III 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Трива-
лість 

Критерії зняття з нього 

- Біохімічний аналіз крові (о) 

1 раз на рік 

+
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
+
 
+
 
 
 
 

+
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
+
 
+
 
 
 
 
-

емфізема-
тозних проявів, хронічного бронхіту, туберкульозу легень - див. відповідний розділ стандартів
 
фізіотера-
певтичні заходи за станом хворого ЛФК
 
Загарто-
вування
 
Відмова від куріння  

 

 

Адаптогени, 1 міс.
 
Вітаміни, 14 днів
 
Санаторно-
курортне лікування, 24 дні  

 

 

 

 

- Загальний аналіз мокротиння та на виявлення азбестових тілець (також на ВК - 1 р.) (о) 

2 - 3 рази на рік 

- Інструментальні
- Рентгенографія
- Спірографія (також крива "потік - об'єм" при приєднанні бронхо-
обструкцій) (о)
- ЕКГ (о)
- Пікфлоумегрія - амбулаторний (о)

2 рази на рік
1 раз на рік  


Фармакотерапія J60-J64 Азбестоз при приєднанні хронічного обструктивного бронхіту
                                       (Шифр МКХ-10, назва нозологічної форми)

Назва фармгрупи препаратів 

КОД АТХ 

Лікарські засоби (препарати вибору) 

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру 

Тривалість призначення 

Антихолінергічні препарати  

R03B B 

Іпратропія бромід

160 мкг  

За показаннями  

2-агоністи  

R03AC  

Сальбутамол  

1200 мкг  

- " - 

Фенотерол  

1600 мкг  

Комбіновані препарати (антихолінергічні + 2-агоністи)  

R03D X50**  

Комбіновані препарати:  

- " - 

іпратропіум бромід + фенотерол  

до 8 доз  

іпратропіум бромід + сальбутамол

до 12 доз  

Метилксантини  

R03D A  

Теофілін  

1,2 г  

За показаннями  

Пролонговані теофіліни:  

Вентакс  

600 мг  

Тео-Дур  

600 мг  

Ретафіл  

600 мг  

Тео-24  

1500 мг  

Еуфілонг  

500 мг  

Мукорегуляторні засоби  

R05C A  

Муколітики і мукорегулятори:  

- " - 

Ацетилцистеїн  

100 - 200 мг  

Бромгексин  

24 - 48 мг  

Амброксол  

90 - 120 мг  

Глюкокортикоїди  

R03B A 

Преднізолон  

30 - 40 мг  

2 - 3 тижні  

Беклометазона дипропіонат (беклазон, альдецин, бекломет, беклофорт, бекотид)  

400 - 600 мг  

Флугіказон (фліксотид)  

500 - 1000 мг  

Будесонід  

400 - 800 мг  

Антибактеріальні  

R02A B  

Пероральні макроліди:  

7 - 10 днів  

азитроміцин  

0,5 г  

спіраміцин  

6 - 9 млн. ОД  

рокситроміцин  

0,3 г  

еритроміцин  

1 - 2 г  

Напівсинтетичні пеніциліни:  

- амоксицилін  

0,75 - 1,5 г  

- амоксицилін із клавулановою кислотою  

1,875. 2,5 г  

-ампіцилін із сульбактамом  

1,5 - 12 г  

 

 

Цефалоспорини II - III поколінь:  

За показаннями  

цефаклор  

0,75 - 1,5 г  

цефалексим  

2,0 - 4,0 г  

цефиксим  

0,4 г  

цефуроксим  

0,5 - 1,0  

Вакцинні препарати

J07A X  

IRS-19  

5 доз  

За показаннями  

рибомуніл  

3 т.  

бронхоімунал  

1 капс.  Шифр МКХ-10 G 62.8, T 69.2

Назва нозологічної форми Вегетативно-сенсорна полінейропатія

Рівні надання медичної допомоги (II, III) 

Діагностичні дослідження і консультації* 

Лікувальні заходи* 

Реабілітаційні заходи* 

Профілактичні заходи* 

Показання для госпіта-
лізації 

Критерії бажаного результату лікування 

Диспансерний облік 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Трива-
лість 

Критерії зняття з нього 

10 

11 

12 

II  

1. Огляд невропатолога (о)
2. Загальний аналіз крові (о)
3. Аналіз крові на РМП (о)
4. Загальний аналіз сечі (о)
5. Глюкоза крові (о)
6. Флюорографія ОГК (о)
7. Консультація терапевта (о)  

1 Аналгетичні засоби - спазмалгін (баралгин, спазган, триган, максиган), комбінований препарат анальгетик, холінолітик, гангліоблокатор - 1 т. х 2 рази на добу 

10 діб 

1. Медична реабілітація - див. "Лікувальні заходи"  

1 раз на рік  

1. Профі-
лактика первинна - система гігієнічних та виховних заходів, спрямо-
ваних на поперед-
ження захво-
рювань  

Постійно

1. Стійкий больовий синдром  

1. Поліпшення загального стану
2. Зменшення больового синдрому  

Диспан-
серний нагляд (2 рази на рік)  

Відсут-
ність чітких ознак захво-
рювання  

2. Периферичні вазоділятатори та міотропні засоби - дибазол 0,005 1 раз на добу 

20 діб 

3. Препарати, що стимулюють метаболічні процеси, - АТФ 1 % - 1,0 1 раз на добу 

20 діб 

4. Полівітаміни "Ундевіт" по 1 др. 2 рази на добу 

20 діб 

5. Гідро-
процедури 

10 діб 

6. Масаж  

10 діб 

1 раз на рік  

II  

8. Альгезіометрія (о)
9. Палесте-
зіометрія (о)
10. Динамометрія (визначення сили та витривалості м'язів) (о)
11. Холодовий тест (о)
12. Консультація отоларинголога (о)
13. ЕКГ (о)  

7. Аналгетичні засоби - спазмалгін (баралгін, спазган, триган, максиган) - 5 мл в/м, після чого 1 т. х 2 рази на добу 

5 діб
10 діб 

2. Психо-
логічна реабілітація - підготовка хворого до необхідної адаптації  

2 рази на рік  

2. Профі-
лактика вторинна - див. "Лікувальні заходи"  

2 рази на рік  

2. Прогре-
сування чутливих порушень
3. Збільшення вегета-
тивно-
судинних порушень  

1. Поліпшення загального стану
2. Підвищення сили та статичної витри-
валості м'язів рук
3. Зменшення або ліквідація болю, чутливих, вегета-
тивно-
судинних порушень  

Періодичні курси лікування в стаціонарі 1 раз на рік  

Через 10 років після припи-
нення праці із м'язовим пере-
наван-
таженням (інфра-
звуком, переохо-
лоджен-
ням) і стабілізації стану здоров'я за останні 3 роки  

8. Периферичні вазоділятатори та міотропні засоби - пентоксифілін 2 др. х 3 рази на добу 

20 діб 

9. Ангіопротекто-
ри - пармідін по 0,25 2 рази на добу 

20 діб 

10. Тіамін хлорид 5 % - 1,0 на добу 

20 діб 

11. Токоферола ацетат по 150 мг на добу 

20 діб 

12. Аскорутин по 1 т. 3 рази на добу 

20 діб 

13. Діатермія з електрофорезом (новокаїн, аміназин) на паравер-
тебральну зону симпатичних вузлів 12 ЛФК 

15 сеансів 

14. Синдромальна терапія  

20 діб  

III  

14. РЕГ (о)
15. РВГ (о)
16. ЕЕГ (ф)
17. ЕМГ (ф)
18. Електро-
термометрія шкіри (ф)
19. Телетер-
мографія (ф)  

15. Магнітотерапія (ф) 

20 діб 

3. Соціальна реабілітація - питання працевлаш-
тування і інвалідності

 

Те ж саме  

 

6. При необхідності визначення подальшої праце-
здатності

Те ж саме  

Те ж саме

Те ж саме  

16. Голкореф-
лексотерапія 

20 діб 

17. Оксиге-
нотерапія (ф) 

20 діб 

18. Терапія квантова (ф)  

20 діб 

1 раз на рік  


____________
* Наступний рівень включає обсяг заходів попереднього рівня. 


Фармакотерапія G 62.8, T 69.2 Вегетативно-сенсорна полінейропатія
                                     (Шифр МКХ-10, назва нозологічної форми)

Назва фармгрупи препаратів 

Код АТС 

Лікарські засоби (препарати вибору) 

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру 

Тривалість призначення 

1. Ангіопротектори  

C05CX10  

Пармідин або інші  

по 0,25 г 2 р. на добу  

20 діб  

2. Аналгетичні засоби, комбіновані з холінолітіками та гангліоблокаторами

А03ДА02  

Спазмалгін або інші  

по 1 табл. 2 р. на добу  

10 діб  

або 5 мл в/м 1 р. на добу  

5 діб  

3. Вітаміни  

А11ДА01  

Тіамін хлорид  

5 % - 1,0 один р. на добу  

20 діб  

A11HA03  

Токоферол ацетат

по 150 мг на добу  

20 діб  

A11JA 

Аскорутин  

по 1 т. 3 р. на добу  

20 діб  

A11BA  

Драже "Ундевіт" або інші  

по 1 др. 2 р. на добу  

20 діб  

4. Периферичні вазодилятатори  

C04A D03  

Пентоксіфілін або Трентал  

2 др. 3 р. на добу  

 Шифр МКХ-10 T 75.2

Назва нозологічної форми Вібраційна хвороба

Рівні надання медичної допомоги (II, III) 

Діагностичні дослідження і консультації* 

Лікувальні заходи* 

Реабілітаційні заходи* 

Профілактичні заходи* 

Показання для госпі-
талізації 

Критерії бажаного результату лікування 

Диспансерний облік 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Трива-
лість 

Критерії зняття з нього 

10 

11 

12 

II  

1. Огляд невропатолога (о)
2. Контроль АТ
3. Загальний аналіз крові (о)
4. Загальний аналіз сечі (о)
5. Флюорографія ОГК (о)
6. Консультація терапевта (о)  

1. Адаптогени: екстр. елеутерокока по 20 крап. 3 рази на добу; пантокрин по 40 крап. 2 рази на добу та інші 

20 діб 

1. Медична реабілітація - див. "Лікувальні заходи"  

1 раз на рік  

1. Профі-
лактика первинна - система гігієнічних та виховних заходів, спрямо-
ваних на попере-
дження захво-
рювань  

Постійно

1. Стійкі больові синдроми
2. Виражене порушення трофіки
3. Судинні реакції
4. Астено-
невротичні прояви  

1. Поліп-
шення загального стану
2. Підви-
щення сили та статичної витри-
валості м'язів рук
3. Змен-
шення або ліквідація болю  

Диспан-
серний нагляд (2 рази на рік)  

Відсут-
ність чітких ознак захво-
рювання

2. Полівітаміни "Ундевіт" по 1 др. 2 рази на добу 

20 діб 

3. Гідро-
процедури 

1 раз на рік 

4. Масаж  

1 раз на рік  

II  

7. Аналіз крові на цукор (о)
8. Аналіз крові на РМП (о)
9. Палесте-
зіометрія (о)
10. Холодовий тест (о)
11. Альгезіометрія (о)
12. Динамометрія (визначення сили та витривалості м'язів) (о)
13. Консультація лор-спеціаліста (о)
14. Консультація хірурга (о)
15. Консультація гінеколога (ф)
16. ЕКГ (о)  

Патогенетична терапія:  

2. Психо-
логічна реабілітація - підготовка хворого до необхідної адаптації  

2 рази на рік  

2. Профі-
лактика вторинна - див. "Лікувальні заходи"  

2 рази на рік  

5. При станах деком-
пенсації  

4. Змен-
шення вира-
женості симптомів захворю-
вання

Періо-
дичні курси лікування в стаціонарі 1 раз на рік  

Через 10 років після припи-
нення контакту з вібрацією і стабі-
лізації стану здоров'я за останні 3 роки  

5. Спазмалгон по 2 т. 4 рази на добу  

5 діб 

6. Анавенол по 20 крап. 4 рази на добу  

20 діб 

7. Пармідін по 0,25 2 рази на добу  

20 діб 

8. Тіамін хлорид 5 % - 1,0 на добу  

20 діб 

9. Токоферол ацетат по 150 мг на добу  

20 діб 

10. Аскорутин по 1 т. 3 рази на добу  

20 діб 

11. Малі дози діатермії з електро-
форезом (новокаїн, аміназин) на паравер-
тебральну зону симпатичних вузлів  

15 сеансів 

12. ЛФК 

20 діб 

13. Синдромальна терапія 

20 діб 

14. Берлітіон  

2 міс.  

III 

17. РЕГ (о)
18. РВГ (о)
19. ЕЕГ (ф)
20. ЕМГ (ф)
21. Капіляроскопія
22. Телетермографія (ф)
23. Електро-
термометрія шкіри (ф)

15. Магнітотерапія (ф)

20 діб  

3. Соціальна реабілітація - питання працевлаш-
тування і інвалідності

 

Те ж саме  

 

6. При необхідності визначення подальшої праце-
здатності

Те ж саме  

Те ж саме  

Те ж саме  

16. Голкореф-
лексотерапія

20 діб  

17. Оксиге-
нотерапія (ф)  

20 діб  

18. Терапія квантова (ф)  

20 діб  


___________
* Наступний рівень включає обсяг заходів попереднього рівня. 


Фармакотерапія T 75.2 Вібраційна хвороба
                        (Шифр МКХ-10, назва нозологічної форми)

Назва фармгрупи препаратів 

Код АТС 

Лікарські засоби (препарати вибору) 

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру 

Тривалість призначення 

1. Ангіопротектори

C05CA51  

Анавенол  

по 20 крап. 4 р. на добу  

20 діб  

C05CX10  

Пармідин або інші  

по 0,25 г 2 р. на добу  

20 діб  

2. Спазмолітики в комбінації з аналгетиками  

А03ДА02  

Спазмалгон або інші

по 2 т. 2 р. на добу  

5 діб  

3. Адаптогени  

A13A  

Екстр. елеутерокока  

по 20 крап. 3 р. на добу  

20 діб  

A13A  

Пантокрін  

по 40 крап. на добу

20 діб  

4. Речовини, які регулюють метаболічні процеси

A16AX01  

Берлітіон 300

1 ампула 1 раз на добу  

10 діб

Берлітіон 300 Ораль або інші 

по 1 т. 3 рази на добу 

20 діб 

5. Вітаміни  

А11ДА01  

Тіамін хлорид  

5 % - 1,0 один р. на добу  

20 діб  

A11HA03  

Токоферол ацетат

по 150 мг на добу  

20 діб  

A11JA 

Аскорутин  

по 1 т. 3 р. на добу  

20 діб  

A11BA  

Драже "Ундевіт" або інші  

по 1 др. 2 рази на добу  

20 діб  


Шифр МКХ-10 T58.1 

II рівень медико-санітарної допомоги 


Назва нозологічної форми Гостре отруєння чадним газом

Діагностичні дослідження і консультації 

Лікувальні заходи 

Реабілітаційні заходи 

Профілактичні заклади 

Критерії бажаного результату 

Показання для госпіта-
лізації 

Диспансерний облік 

Трива-
лість 

Критерії зняття з нього 

1. Загальний аналіз крові та сечі (о)
2. Дослідження вмісту карбокси-
гемоглобіну крові (о)
3. ЕКГ (о)  

1. Оксигенотерапія
2. ШВЛ (за показанням)
3. Аналгетики та нестероїдні протизапальні засоби
4. Вітамінотерапія, антиоксиданти (аскорбінова кислота, вітамін E, цитохром C)
5. Гепато-
протектори
6. Ангіопротектори
7. Седативні засоби
8. Антиагреганти
9. Ноотропні препарати  

1. Медика-
ментозне лікування
2. Фізіотера-
певтичне лікування
3. Соціальна реабілітація
4. Санаторно-
курортне лікування  

1. Покращання умов праці
2. Додержання умов техніки безпеки
3. Раціональне працевлаш-
тування

1. Покращання загального стану
2. Зменшення клінічних симптомів
3. Збереження працездатності
4. Попередження інвалідності  

1. Наявність ознак впливу отруєння
2. Наявність ускладнення

2 рази на рік  

Постійно


Шифр МКХ-10 T58.1 

III рівень медико-санітарної допомоги 


Назва нозологічної форми Гостре отруєння чадним газом

Діагностичні дослідження і консультації 

Лікувальні заходи 

Реабілітаційні заходи 

Профілактичні заклади 

Критерії бажаного результату лікування 

Показання для госпіталізації 

Диспансерний облік 

Трива-
лість 

Критерії зняття з нього 

1. Загальний аналіз крові та сечі (о)
2. Дослідження вмісту карбокси-
геноглобіну крові (о)
3. ЕКГ (о)
4. Ro-графія клітини органів грудної клітини (о)
5. КТ- головного мозку (ф)
6. Люмбальна пункція (за показанням)
7. ЕЕГ, реовазографія (ф)
8. Консультація невропатолога (о),
терапевта (о),
окуліста (о),
отоларинголога (ф),
психіатра (ф)  

Вирішення експертних питань та лікувально-
реабілітаційні рекомендації

1. Медика-
ментозне лікування
2. Соціальна реабілітація
3. Санаторно-
курортне лікування
4. Вирішення експертних питань та лікувально-
реабілітаційні рекомендації

1. Покращання умов праці
2. Додержання умов техніки безпеки
3. Раціональне праце-
влаштування

1. Покращання загального стану
2. Зменшення клінічних симптомів
3. Збереження працездатності
4. Попередження інвалідності  

1. Наявність ознак впливу отруєння
2. Наявність ускладнення

1 раз на рік  

ПостійноШифр МКХ-10 J 68. 4, J 44, J 43.8

Назва нозологічної форми Емфізема легень

Рівні надання медичної допомоги 

Діагностичні дослідження і консультації 

Лікувальні заходи 

Реабілітаційні заходи 

Профілактичні заходи 

Показання для госпіталізації (перелік основних ознак) 

Критерії бажаного результату лікування 

Диспансерний облік 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Трива-
лість 

Критерії зняття з нього 

10 

11 

12 

II рівень  

1. Загально-
клінічні (визначення анамнезу хвороби, даних професійного маршруту та умов праці, оцінка об'єктивної та суб'єктивної симптоматики) (о)
2. Лабораторні:
- загальний аналіз крові;
- загальний аналіз харкотиння (о);
- посів харкотиння на вміст патогенної мікрофлори та чутливість її до антибіотиків* (ф)
3. Рентгенологічні (рентгенографія органів грудної порожнини) (о)
4. Функціональні:
- спірометрія;
- ЕГК (о)
5. Консультації спеціалістів:
- фізіотерапевта (ф),
- лора,
- рентгенолога,
- фтізіатра,
- пульмонолога,
- профпатолога (о) 

1. Бронхолітична терапія (M-холіно-
літики, 2-агоністи, метілксантіни) 

Постійно 

1. Вітамі-
нотерапія (полівітаміни з мікроеле-
ментами) 

до 30 діб 

1. Постійна базисна терапія бронхолі-
тичними препа-
ратами  

Постійно

Неефек-
тивність лікувальних заходів, погіршення самопочуття, значне обмеження фізичного наван-
таження та праце-
здатності, зростання явищ дихальної недостат-
ності  

1. Зменшення явищ бронхіальної обструкції
2. Змешення задишки
3. Добре відходження харкотиння у невеликій кількості
4. Покращання самопочуття хворого та відновлення його спромож-
ності до повсякденної роботи  

Постійно

Немає  

2. Терапія, спрямована на покращання евакуації харкотиння (мукоре-
гулятори) 

14 - 21 доба 

2. Адаптогени 

до 30 діб 

3. Протизапальна терапія* (антибіотики груп макролідів, фторхінолонів, -лактамів) 

7 - 14 діб 

3. Санаторно-
курортне лікування (місцеві санаторії та ПБК)  

до 30 діб  

4. Кардіотонічна терапія* (серцеві глікозиди) 

14 - 21 доба 

5. Вітамінотерапія (полівітаміни з мікроеле-
ментами) 

14 - 21 доба 

6. Фізіотерапія  

14 - 21 доба  

III рівень  

1. Загально-
клінічні
(визначення анамнезу хвороби, даних професійного маршруту та умов праці, оцінка об'єктивної та суб'єктивної симптоматики) (о)
2. Лабораторні:
а) загальноклінічні (заг. аналіз крові (о),
гематокрит крові (ф)*, загальний, аналіз харкотиння, посів харкотиння на вміст патогенної мікрофлори та чутливість її до антібіотиків (ф)*);
б) імунобіохімічні (ф)* загальний білок та його фракції, C-реактивний протеїн, глюкоза крові, Ig: A, M, G, РБТЛ, Т-, В-лімфоцити та їх субпопуляції, ЦІК, титрком-
плементу, визначення активності 1-антитріпсину, 2-макроглобуліну крові (ф)
3. Функціональні (спірографія з визначенням чутливості до лікарського препарату та бронхо-
провокаційна проба (о), електро-
кардіограма (о), УЗД серця та судин малого кола кровообігу* (ф), загальна плетизмографія* (ф), бодіпле-
тизмографія* (ф), визначення газового складу крові - напруга кисню* (ф))
4. Рентгенологічні (рентгенографія органів грудної порожнини (о), томографія легень* (ф))
5. Інструментальні (фіброброн-
хоскопія (о) з взяттям та вивченням біопсійного матеріалу та бронхо-
альвеолярного лаважу)
6. Консультації спеціалістів (о) (лора, фізіотерапевта, фтізіатра, рентгенолога, онколога, пульмонолога)

1. Бронхолітична терапія (M-холіно-
літики, -агоністи, метилксантіни) 

Постійно 

1. Вітамі-
нотерапія (полівітаміни з мікроеле-
ментами) 

до 30 діб 

1. Постійна базисна терапія бронхолі-
тичними препа-
ратами  

Постійно 

Неефек-
тивність лікувальних заходів, погіршення самопочуття, значне обмеження фізичного навантаження та праце-
здатності, зростання явищ дихальної недостатності

1. Зменшення явищ бронхіальної обструкції
2. Змешення задишки
3. Добре відходження харкотиння у невеликій кількості
4. Покращання самопочуття хворого  

Постійно

Немає  

2. Терапія, спрямована на покращання евакуації харкотиння (мукоре-
гулятори) 

до 21 доби 

2. Адаптогени 

до 30 діб 

3. Протизапальна терапія* (антибіотики груп макролідів, фторхінолонів, -лактамів та цефалоспоринів, кортико-
стероїди) 

до 14 діб 

3. Санаторно-
курортне лікування (місцеві санаторії та ПБК)  

до 30 діб  

4. Імуномо-
дулююча терапія* 

до 10 діб 

5. Екстра-
корпоральні методи лікування* 

до 21 доби 

6. Терапія, спрямована на корекцію гемодинаміки* (серцеві глікозиди, сечогінні, кардіо-
протектори, антагоністи кальцію) 

до 21 доби 

6. Вітаміно-
терапія* (полівітаміни з мікроеле-
ментами) 

до 21 доби 

7. Застосування адаптогенів* 

до 21 доби 

8. Ендоскопічна терапія* 

до 21 доби 

9. Фізіотерапія 

до 21 доби 

10. Киснева терапія*  

до 21 доби 

Фармакотерапія J 68.4, J 44, J 43.8 Емфізема легень
                                     (Шифр МКХ-10, назва нозологічної форми)

Назва фармгрупи препаратів 

Код АТХ 

Лікарські засоби (препарати вибору) 

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру 

Тривалість призначення 

1. Бронхорозширюючі препарати: 

а) M-холінолітики  

R01A X03  

Атровент  

2 вдихи (по 0,02 мг)  

постійно  

R01A X03  

Спіріва  

3 - 6 р. на добу; 1 вдих (18 мкг) на добу  

постійно  

б) 2-агоністи  

R03A C02  

Сальбутамол  

2 вдихи (по 100 мкг) 4 - 6 р. на добу  

під час загострення  

R03A C04  

Беротек  

2 вдохи (по 100 мкг) 3 - 4 р. на добу  

під час загострення  

R03A C12  

Серевент (Сальметерол)  

2 вдихи (по 50 мкг) 2 р. на добу  

постійно  

в) препарати комбінованої дії  

R03A K03  

Беродуал  

2 вдихи 3 р. на добу

постійно  

R03A K04  

Комбівент  

2 вдихи 3 - 4 разів на добу  

постійно  

г) метилксантини  

R03D A04  

Тео-Дур  

300 мг 2 р. на добу

постійно  

R03D A04  

Теотард  

300 мг 2 р. на добу

постійно  

R03D A04  

Теопек  

300 мг 2 р. на добу

постійно  

R03D A04  

Еуфілонг  

500 мг 1 р. на добу

постійно  

R03D A04  

Філокортін  

350 мг 1 р. на добу

постійно  

2. Мукорегулятори  

R05C B06  

Лазолван  

30 мг 3 р. на добу  

до 2 міс.  

R05C B02  

Бромгексіна гідрохлорид  

16 мг 3 р. на добу  

до 2 міс.  

R05C B06  

Амброксола гідрохлорид Ацетилцистеін  

30 мг 3 р. на добу  

до 2 міс.  

R05C B01  

Флуімуцил  

200 мг 3 р. на добу

до 2 міс.  

R05C B01  

 

200 мг 2 р. на добу  

до 2 міс.  

3. Антибіотики:  

 

 

 

 

а) макроліди  

 

Азітромецин  

 

 

J01F A10  

Рокситроміцин  

500 мг 1 раз на добу  

3 доби  

J01F A06  

Ципрофлоксацин  

150 мг 2 рази на добу  

до 10 діб  

б) фторхінолони  

J01M A02  

Пефлоксацин  

500 мг 2 рази на добу  

до 10 діб  

J01M A03  

Ломефлоксацин  

400 мг 2 рази на добу  

до 10 діб  

J01M A07  

Амоксиклав  

400 мг на добу  

до 7 діб  

в) -лактами  

J01C R02  

Аугментін  

250 мг 2 рази на добу  

до 7 діб  

J01C R02  

 

500 мг 2 - 3 рази на добу  

до 7 діб  

г) цефалоспорини  

J01D A04  

Цефаклор  

250 мг 3 р. на добу

до 10 діб  

J01D A06  

Цефуроксима-аксетіл

500 мг 2 р. на добу

до 10 діб  

J01D A23  

Цефіксим  

200 мг 2 р. на добу

до 10 діб  

J01D A10  

Цефотаксим  

1 г 2 р. на добу в/в чи в/м  

до 10 діб  

J01D A11  

Цефтазідім  

1 - 2 г 3 рази на добу в/в чи в/м  

до 10 діб  

4. Протизапальні  

R03A K03  

Дітек  

2 дози 4 рази на добу  

2 - 4 міс.  

R03B C03  

Тайлед  

2 дози 4 рази на добу  

3 - 6 міс.  

R03D X03  

Фенспірід  

80 мг 3 рази на добу  

2 - 6 міс.  

5. Серцеві глюкозиди  

C01A A05  

Дігоксин  

0,025 мг 1 - 2 р. на добу  

до 30 діб  

C01A C01  

Строфантин та ін.  

0,025 % 1 мл в/в 1 - 2 р. на добу  

до 30 діб  

6. Антагоністи кальцію  

C08C A01  

Нормодіпін  

5 - 10 мг на добу  

до 2 міс.  

C08C A01  

Норваск та ін.  

5 - 10 мг на добу  

до 2 міс.  

7. Кардіопротектори  

C01E B15  

Предуктал та ін. 

30 мг 3 р. на добу

6 - 8 міс.

8. Сечогінні 

C03A A03  

Гіпотіазид  

25 мг 1 - 2 р. на добу

до 30 діб  

C03D A01  

Верошпірон  

25 мг 1 - 2 р. на добу  

до 30 діб  

C03C A01  

Фуросемід та ін.  

40 - 80 мг на добу  

до 30 діб  

9. Вітаміни  

A11A A04  

Дуовіт  

1 капс. 2 р. на добу

до 30 діб  

A11A A04  

Мультитабс та ін.  

1 капс. на добу  

до 30 діб  

10. Адаптогени  

A13A  

Аралія  

10 - 15 крап. 2 р. на добу  

до 30 діб  

A13A  

Жень-Шень та ін.  

10 - 15 крап. 2 р. на добу  

до 30 діб  

11. Імуномодулятори  

L03 X15**  

Т-активін  

1 мл на добу в/м  

до 10 діб  

L03 X15**  

Циклоферон та ін.  

2 мл на добу в/м  

10 - 14 діб  

12. Кортикостероїди  

R03B A01  

Беклофорт  

2 вдихи (по 200 мг) 4 - 6 р. на добу  

до 30 діб  

R03B A05  

Фліксотід та ін.  

2 вдихи (по 100 мг) 4 - 6 р. на добу  

до 30 діб  

R03B A01  

Серетід  

2 вдихи 2 - 3 р. на добу  

до 30 діб  Шифр МКХ E83.1

Назва нозологічної форми Інтоксикація кадмієм

Діагностичні дослідження і консультації 

Лікувальні заходи 

Реабілітаційні заходи 

Профілактичні заходи 

Рівні надання мед. допомоги (II, III) 

Критерії бажаного результату лікування 

Показання для госпі-
талізації 

Диспансерний облік 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Трива-
лість 

Критерії зняття з нього 

10 

11 

1. Загальний аналіз крові з визначенням ретикулоцитів, базофільної зернистості еритроцитів (о)
2. Загальний аналіз сечі (о)
3. Вміст заліза і кальцію у сиворотці крові (о)
4. Вміст кадмію у добовій сечі
5. Ro-графія трубчастих кісток и кистей рук (о)
6. Ro-графія органів грудної клітки (о)
7. ЕЕГ (о)
8. УЗД печінки і нирок (о)
9. ЕЕГ, РЕГ (о) Консультації терапевта, невропатолога, окуліста, дерматолога, гінеколога (о)  

1. Симпто-
матична терапія в залежності від основного клинічного синдрому  

Залежить від стану здоров'я та клінічного діагнозу  

1. Раціо-
нальне праце-
влаш-
тування з виклю-
ченням впливу токсичних речовин та значної фізичної напруги чи наван-
таження

Постійно 

1. Інженерно-
технічні та санітарно-
гігієнічні заходи, спрямовані на зниження концентрації токсичних речовин на рабочему місці
2. Застосу-
вання індиві-
дуальних засобів захисту
3. Якісне проведення попередніх періодичних медичних оглядів  

II, III 

Покращання загального самопочуття, підвищення рівня гемоглобіну, нормалізація АД позитивна ЕК-динаміка

Важкий стан
Курси лікування - 2 рази на рік

2 рази на рік 

Підлягають усі працівники зі стажем роботи у контакті з кадмієм більше 5 років Критерії зняття з обліку - відсутність ознак інтоксикації при звільненні  


Шифр МКХ-10 T56.1

Назва нозологічної форми Інтоксикація металевою ртуттю

Рівні надання медичної допомоги (II, III) 

Діагностичні дослідження і консультації* 

Лікувальні заходи* 

Реабілітаційні заходи* 

Профілактичні заходи* 

Показання для госпіта-
лізації 

Критерії бажаного результату лікування 

Диспансерний облік 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Перелік основних ознак 

Трива-
лість 

Критерії зняття з нього 

10 

11 

12 

II 

1. Огляд невропатолога і терапевта (о)
2. Загальний аналіз крові (о)
3. Загальний аналіз сечі (о)
4. Ro-графія органів грудної клітки (о)
5. Аналіз сечі на ртуть (о)
6. ЕКГ (о)
7. Аналіз крові на ртуть (о)
8. Консультація стоматолога (о)  

1. Седативні препарати, ангіопротектори
2. Фізіоте-
рапевтичні процедури
3. Пектиновмісні препарати
4. Препарати кальцію
5. Транквілізатори

2 - 3 тижні
1 - 2 рази на рік 

Медична реабілітація - див. "Лікувальні заходи" 

1 - 2 рази на рік 

Первинна профілак-
тична система гігієнічних та виховних заходів, спрямо-
ваних на поперед-
ження захворю-
вання (обробка робочого приміщення розчинами перман-
ганату калію чи хлорного заліза)

Постійно

1. Виражені функціо-
нальні порушення ЦНС
2. Наявність гострої форми інтоксикації

Поліп-
шення загального стану нервової системи, насамперед зменшення проявів астенонев-
ротичного синдрому  

Довічно

 

II 

1. Біохімічні дослідження функції печінки (о), глюкози крові (о), визначення ртуті у крові (о), волоссі (ф)
2. Дослідження функціо-
нального стану нирок (проба Зимницького, креатинова проба Реберта, визначення мочевини) (о)
3. УЗД нирок (ф)
4. ЕНМГ (ф)
5. Алгезіметрія (ф)
6. Консультація окуліста (о)  

1. Режим палатний
2. Дієта загальна Дезінток-
сикаційна терапія (унітіол, тіосульфат натрію, ентеросорбенти, CaNa2 ЕДТА, пектиновмісні препарати, Д-пеніціламін, сукцимер)
3. Вітаміни
4. Ангіопро-
тектори
5. Ноотропні препарати
6. Транквілізатори
7. Антидепресанти

3 - 4 тижні
1 - 2 рази на рік 

Психо-
логічна реабілітація, підготовка хворого до необхідної адаптації, працевлаш-
тування

2 рази на рік 

Рання діагностика початкових стадій захворю-
вання. Своєчасна медика-
ментозна та соціальна реабілітація хворих  

2 рази на рік 

При станах деком-
пенсації та загостренні захворю-
вання

Зменшення вираже-
ності симптомів захворю-
вання

Те ж саме  

 

III 

1. ЕЕГ (о)
2. РЕГ (о)
3. МРТ головного мозку (ф)
4. РВГ в/к, н/к (о)
5. Консультація психоневролога (ф)  

Симптоматична терапія в залежності від провідного синдрому із застосуванням ноотропних, вазоактивних препаратів, полівітамінів  

3 - 4 тижні
2 рази на рік 

Оформлення інвалідності III - II - I груп  

 

Те ж саме  

 

При станах деком-
пенсації та загостренні патоло-
гічного процесу  

Те ж саме  

Те ж саме  

 


___________
* Наступний рівень включає обсяг заходів попереднього рівня. 

Шифр МКХ-10

Назва нозологічної форми Інтоксикація ртутьорганічними та ртутьнеорганічними сполуками

Рівні надання медичної допомоги (II, III) 

Діагностичні дослідження і консультації* 

Лікувальні заходи* 

Реабілітаційні заходи* 

Профілактичні заходи* 

Показання для госпіта-
лізації 

Критерії бажаного результату лікування 

Диспансерний облік 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Перелік основних ознак 

Види і обсяг 

Трива-
лість 

Критерії зняття з нього 

10 

11 

12 

II 

1. Біохімічні дослідження функції печінки, глюкоза крові (о)
2. Дослідження функціо-
нального стану нирок: (проба Зимницького, по Нечипоренко, креатинова проба Реберга, сечовина, залишковий азот (о))
3. Визначення ртуті у крові (о), волоссі (ф)
4. УЗД органів черевної порожнини (о)
5. РВГ
6. РЕГ (о)
7. ЕНМГ (ф)
Алгезіметрія (о)  

1. Режим палатний.
2. Дієта 15, 5, 1
3. Дезінток-
сикаційна терапія (унітіол, тіосульфат натрію, ентеро-
сорбенти, CaNa2 ЕДТА, пектиновмісні препарати, Д-пеніціламін купреніл), сукцимер
4. Ангіопро-
тектори
5. Ноотропні, гепатропні препарати
6. Кардіотонічні препарати
7. Антидеп-
ресанти

3 - 4 тижні
1 - 2 рази на рік 

Психологічна реабілітація, підготовка хворого до необхідної адаптації, працевлаш-
тування

1 - 2 рази на рік 

Первинна профілак-
тична система гігієнічних заходів, спрямо-
ваних на поперед-
ження захворю-
вання 

Постійно

При станах деком-
пенсації та загостренні захворю-
вання

Змен-
шення вираже-
ності симптомів захворю-
вання

Те ж саме  

 

III 

1. ЕЕГ (о)
2. РЕГ (о)
3. МРТ головного мозку (ф)  

Симпто-
матична терапія в залежності від провідного синдрому  

3 - 4 тижні
1 - 2 рази на рік  

Оформлення інвалідності I - II - III груп  

 

Те ж саме

 

При станах деком-
пенсації та загостренні патоло-
гічного процесу  

Те ж саме

Те ж саме  

 


____________
* Наступний рівень включає обсяг заходів попереднього рівня. 

Шифр МКХ-10 T 56.0

Назва нозологічної форми Інтоксикація свинцем та його сполуками

Рівні надання медичної допомоги (II, III) 

Діагностичні дослідження і консультації* 

Лікувальні заходи* 

Реабілітаційні заходи* 

Профілактичні заходи* 

Пока-
зання для госпіта-
лізації 

Критерії результату лікування 

Диспансерний облік 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Трива-
лість 

Критері зняття з нього 

10 

11 

12 

II 

1. Загальний аналіз крові (з визначенням кількості ретикулоцитів, тромбоцитів, еритроцитів з базофільною зернистістю, тромбоцитів, об'єма еритроцита, гематокрита, вміст гемоглобіну в еритроциті) (о)
2. Загальний аналіз сечі (о), вміст свинцю, копро-
порфірину, -аміноле-
вулинової кислоти у сечі (о)
3. Біохімічне дослідження крові: вміст свинцю, заліза, % НТЖ (о), Zn-прото-
порфірин (ф), глюкоза, сечовина, білірубін, АЛТ, АСТ, холестерин (о)  

Режим палатний. Дієта з обмеженням червого м'яса, включенням кисломо-
лочного сиру, зеленого чаю Дезінток-
сикаційна терапія (-ліпоєва кислота, пектин-
вміщуючі препарати, ентеро-
сорбенти та інш.), рибоксин
2. Вітаміни
3. Антиок-
сиданти
4. Ноотропні препарати
5. Симпто-
матична і патогенетична терапія в залежності від клінічного синдрому
6. Масаж та інші фізметоди лікування  

3 - 4 тижні
1 - 2 рази на рік 

1. Медична реабілітація - див. "Лікувальні заходи
2. Психо-
логічна реабілітація, підготовка хворого до необхідної адаптації і працевлаш-
тування

2 рази на рік 

1. Рання діагностика початкових стадій захворю-
вання
2. Своєчасна детокси-
каційна терапія і соціальна реабілітація

2 рази на рік 

При деком-
пенсації і прогре-
суванні захворю-
вання

Змен-
шення клінічних проявів захворю-
вання

Постійно

 

III 

Див. II + ЕНМГ (о), ЕЕГ (о), РЕГ (о), РВГ в/к, н/к (о)  

1. Режим палатний
2. Дієта з обмеженням червоного м'яса, включенням молочно-
кислого сиру, зеленого чаю
3. Дезінток-
сикаційна терапія (ЕДТА, D-пеніци-
ламін, унітіол, натрію тіосульфат, -ліпоєва кислота, пектин-
вміщуючі препарати ентеро-
сорбенти та інш.), рибоксин, мілдранат, предуктал
4. Вітаміни
5. Антиоксиданти
6. Ноотропні препарати
7. Симпто-
матична та патогенетична терапія в залежності від клінічного синдрому
8. Масаж та інші фізметоди лікування  

3 - 4 тижні
1 раз на рік  

Оформлення інвалідності  

2 рази на рік  

 

 

 

 

 

 


___________
* Наступний рівень включає обсяг заходів попереднього рівня.

Шифр МКХ-10 T 56.8

Назва нозологічної форми Інтоксикація сурмою

Діагностичні дослідження і консультації 

Лікувальні заходи 

Реабілітаційні заходи 

Профі-
лактичні заходи 

Рівні надання медичної допомоги 

Критерії бажаного результату лікування 

Показання для госпіта-
лізації 

Диспансерний облік 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Трива-
лість 

Критерії зняття з нього 

10 

11 

1. Загальний аналіз крові (о)
2. Загальний аналіз сечі (о)
3. Ro-графія органів грудної клітки (о)
4. ФЗД (о)
5. Консультації терапевта, отоларин-
голога, офталь-
молога, дермато-
венеролога (о)

Симпто-
матична терапія в залежності від основного кліничного синдрому
При гострому впливі на В. Д. Ш. - інгаляції лужні, закапування судино-
звужуючих препаратів. При попаданні всередину - промивання шлунка 1 %-им розчином таніну, внутрішньо-
актуване вугілля, слиз., тепле молоко, білки яєць При важкому стані термінова госпіталізація При потраплянні в середину - промивання шлунка з активованим вугіллям. При попаданні на шкіру ретельно промити ії водою  

Залежить від клінічних проявів  

Раціо-
нальне праце-
влаш-
тування поза дією подраз-
нюючих речовин та пилу  

Постійно

1. Інженерно-
технічні і санітарно-
гігієнічні заходи, спрямовані на зниження концен-
трації пилу на робочому місці
2. Засто-
сування індиві-
дуальних засобів захисту
3. Якісне проведення попередніх та періо-
дичних медичних оглядів

II, III 

Покра-
щення загаль-
ного стану

Важкий стан, обумов-
лений вираже-
ними формами інток-
сикації, усклад-
нення захворю-
вання і супутня патологія  

2 рази на рік 

Повне одужання після гострих інток-
сикацій, при наявності ознак хронічного впливу з обліку не зніма-
ються  


Шифр МКХ-10 T 59.5

Назва нозологічної форми Інтоксикація фтором та його сполуками

Рівні надання медичної допомоги (II, III) 

Діагностичні дослідження і консультації 

Лікувальні заходи 

Реабілітаційні заходи 

Профілактичні заходи 

Показання для госпіталізації 

Критерії бажаного результату лікування 

Диспансерний облік 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Трива-
лість 

Критерії зняття з нього 

10 

11 

12 

II рівень  

1. Загально-
клінічні:
аналіз анамнезу хвороби, проф. маршруту, характеристики умов праці, оцінка суб'єктивної та об'єктивної симптоматики (о)
2. Лабораторні:
- заг. аналіз крові,
- заг. аналіз харкотиння (ф),
- заг. аналіз сечі,
- глюкоза крові (о),
- заг. білок та його фракції (ф),
- електроліти крові (кальцій, фосфор, фтор) (ф),
- аналіз сечі з визначенням фтору,
- холінестераза крові (о),
- глюкоза крові (о),
- заг. білок та його фракції (ф),
- печінкові ферменти (АСТ, АЛТ, КФК, ЛДГ) (о),
- білірубін крові (загальний, прямий та непрямий) (о)
3. Рентгенологічні (флюорографія органів грудної порожнини, рентгенограма хребта, трубчастих кісток та суглобів) (о)
4. Функціональні (спірометрія, електро-
кардіографія) (о)
5. Інструмен-
тальні (ф) (фіброгастро-
дуоденокопія, фіброброн-
хоскопія) (ф)
6. Консультації (лор, окуліст, невропатолог, рентгенолог, стоматолог, токсиколог, проф. патолог) (о)  

1. Вітаміно-
терапія (полівітаміни з вмістом віт. C, групи B, P) 

14 - 21 доба 

1. Санаторно-
курортне лікування  

до 30 діб  

1. Тимчасове чи постійне усунення від впливу фтору та його сполук 

2 - 3 міс. 

1. Погіршення самопочуття хворого, суттєве обмеження його спромож-
ності до виконання повсякденної роботи (фіз. наван-
таження)
2. Зростання явищ ураження верхніх дихальних шляхів та бронхів
3. Прогре-
сування функціо-
нальних розладів опорно-
рухового апарату та органів травлення  

1. Покра-
щення самопочуття хворого, відновлення його спромож-
ності до виконання повсяк-
денних навантажень та роботи
2. Зменшення явищ ураження верхніх дихальних шляхів
3. Покращання функціо-
нального стану опорно-
рухового апарату та органів травлення  

Постійно

Немає  

2. Препарати кальцію 

14 - 21 доба 

2. Прийом препаратів магнію, кальцію та поліві-
тамінів 

2 - 3 міс.  

3. Препарати магнію 

14 - 21 доба 

4. Фізіотерапія 

14 - 21 доба 

5. Клімато-
терапія 

14 - 21 доба 

6. Терапія, спрямована на корекцію бронхіальної прохідності* 

14 - 21 доба 

7. Терапія, спрямована на корекцію розладів  

14 - 21 доба  

III рівень 

1. Загально-
клінічні (визначення анамнезу хвороби, даних професійного маршруту та умов праці, оцінка об'єктивної та суб'єктивної симптоматики) (о)
2. Лабораторні:
а) загально-
клінічні (заг. аналіз крові (о), заг. аналіз харкотиння (ф), посів харкотиння на вміст патогенної мікрофлори та чутливість її до антибіотиків (ф)*, аналіз сечі з визначенням фтору (о));
б) імунобіохімічні (ф)*, загальний білок та його фракції (ф), С-реактивний протеїн (ф), глюкоза крові (о),
- печінкові ферменти (о) (АСТ, АЛТ, КФК, ЛДГ),
- білірубін крові (загальний, прямий та непрямий) (о),
- електроліти крові (ф) (кальцій, фосфор, фтор (ф)),
- холінестераза крові (о)
Ig: A, M, G, РБТЛ, Т-, В-лімфоцити та їх субпопуляції (ф), ЦІК, титрком-
плементу (ф)
3. Функціональні (спірогафія (о) визначенням чутливості до лікарського препарату (ф) та бронхо-
правокаційна проба (ф), ЕКГ, РЕГ, ЕЕГ, УЗД органів черевної порожнини (о))
4. Рентгенологічні (рентгенографія органів грудної порожнини, томографія легень (о), рентгенограма хребта, трубчастих кісток та суглобів (о))
5. Інструмен-
тальні (фіброгастро-
дуеноскопія та фіброброн-
хоскопія (ф) з взяттям та вивченням біопсійного матеріалу та бронхоаль-
веолярного лаважу (ф))
6. Консультації спеціалістів (лор, фізіотерапевт, рентгенолог, стоматолог, невропатолог, окуліст) (о)

1. Вітаміно-
терапія (полівітаміни з вмістом віт. C, групи B, P) 

до 21 доби 

1. Санаторно-
курортне лікування  

до 30 діб  

1. Тимчасове чи постійне усунення від впливу фтору та його сполук 

2 - 3 міс. 

1. Погіршення самопочуття хворого, суттєве обмеження його спромож-
ності до виконання повсяк-
денної роботи (фіз. наванта-
ження)
2. Зростання явищ ураження верхніх дихальних шляхів та бронхів
3. Прогре-
сування функціо-
нальних розладів опорно-
рухового апарату та органів травлення  

1. Покращання самопочуття хворого, відновлення його спромож-
ності до виконання повсяк-
денних навантажень та роботи
2. Зменшення явищ ураження верхніх дихальних шляхів
3. Покращання функціо-
нального стану опорно-
рухового апарату та органів травлення  

Постійно

Немає  

2. Препарати кальцію

до 21 доби 

2. Прийом препаратів магнію, кальцію та поліві-
тамінів 

2 - 3 міс.

3. Препарати магнію

до 21 доби

4. Фізіотерапія 

до 21 доби

5. Клімато-
терапія

до 21 доби

6. Терапія, спрямована на корекцію бронхіальної прохо-
димості*

до 21 доби

7. Терапія, спрямована на корекцію розладів гепатобіліарної системи*

до 21 доби

8. Терапія, спрямована на корекцію роботи опорно-
рухового апарату*

до 21 доби

9. Терапія, спрямована на корекцію невроло-
гічних розладів* 

до 21 доби

10. Терапія, спрямована на корекцію порушень гемоди-
наміки*

до 21 доби 

Шифр МКХ-10 H26.8

II рівень 


Назва нозологічної форми Катаракта

Діагностичні дослідження і консультації 

Лікувальні заходи 

Реабілітаційні заходи 

Профілактичні заходи 

Критерії бажаного результату 

Показання для госпіталізації 

Диспансерний облік 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

1. Загальний аналіз крові та сечі (о)
2. Аналіз крові на цукор резус-фактор (о)
3. Загально-
офтальмологічні методи дослідження: (візометрія, періметрія, внутрішньоочний тиск, біомікроскопія, офтальмоскопія) (о)
4. ЕКГ (о)
5. Ro-графія органів грудної клітки (о)
6. Консультація окуліста (о),
терапевта (о),
невропатолога (о)  

1. Консервативне лікування:
- проти-
склеротичні препарати
- вітамінотерапія
- судинороз-
ширювальні препарати
2. Хірургічне лікування  

1. Медика-
ментозне лікування
2. Раціональне працевлаш-
тування  

1. Дотримання санітарно-
гігієнічних норм
2. Щорічне проходження профоглядів  

1. Стабілізація процесу, формений зір  

Значне зменшення гостроти зору  

2 рази на рік 

Постійна диспан-
серизація


Шифр МКХ-10 H26.8 

III рівень 


Назва нозологічної форми Катаракта

Діагностичні дослідження і консультації 

Лікувальні заходи 

Реабілітаційні заходи 

Профілактичні заклади 

Критерії бажаного результату 

Показання для госпіталізації 

Диспансерний облік 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

1. Загальний аналіз крові та сечі (о)
2. Аналіз крові на цукор, резус-фактор (о)
3. Загально-
офтальмологічні методи дослідження: (візометрія, періметрія, внутрішньоочний тиск, біомікроскопія, офтальмоскопія) (о)
4. ЕКГ (о)
5. Ro-графія органів грудної клітини (о)
6. Консультація окуліста (о), терапевта (о), невропатолога (о), ендокринолога (о)  

1. Консервативне лікування:
- проти-
склеротичні препарати
- вітамінотерапія
- судинороз-
ширювальні препарати
2. Хірургічне лікування  

1. Медика-
ментозне лікування
2. Раціональне працевлаш-
тування  

1. Дотримання санітарно-
гігієнічних норм
2. Щорічне проходження профоглядів  

1. Стабілізація процесу, формений зір  

Значне зменшення гостроти зору  

2 рази на рік 

ПостійноШифр МКХ-10 G56, G57

Назва нозологічної форми Компресійні невропатії

Рівні надання медичної допомоги (I, II, III) 

Діагностичні дослідження і консультації* 

Лікувальні заходи* 

Реабілітаційні заходи* 

Профілактичні заходи* 

Показання для госпі-
талізації 

Критерії бажаного результату лікування 

Диспансерний облік 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Трива-
лість 

Критерії зняття з нього 

10 

11 

12 

II 

1. Альгезіометрія (о)
2. Палесте-
зіометрія (о)
3. Динамометрія, визначення сили та витривалості м'язів (о)
4. ЕКГ (о)
5. Ретгенографія (о)
6. Консультація ортопеда (о)
7. Хірурга (ф)  

7. Аналгетичні засоби - спазмалгін (баралгін, спазган, триган, максиган) - 5 мл в/м, після чого 1 т. х 2 рази на добу 

5 діб 

2. Психо-
логічна реабілітація - підготовка хворого до необхідної адаптації  

2 рази на рік 

2. Профі-
лактика вторинна - див. "Лікувальні заходи"  

2 рази на рік 

2. Прогре-
сування чутливих порушень
3. Збільшення вегета-
тивно-
судинних порушень

1. Поліпшення загального стану
2. Підвищення сили та статичної витривалості м'язів рук
3. Зменшення або ліквідація болю, чутливих, вегета-
тивно-
судинних порушень  

Періо-
дичні курси лікування в стаціонарі 1 раз на рік  

Через 10 років після припи-
нення праці із м'язовим перенап-
руженням, травма-
тизацією і стабілізації стану здоров'я за останні 3 роки  

8. Периферичні вазоділятатори та міотропні засоби - пентоксіфілін 2 др. х 3 рази на добу 

10 діб 

9. Ангіопро-
тектори - пармідін по 0,25 2 рази на добу 

20 діб 

10. Тіамін хлорид 5 % - 1,0 на добу 

20 діб 

11. Моваліс 75 мг на добу 

20 діб 

12. Гормони та їх аналогидек-
саметазон 8 мг 2 мл на новокаїні 0,5 % - 5,0 періневрально 

10 діб  

13. Електрофорез лідази 64 УЕ 

N 3 - 5 

14. ЛФК 

15 сеансів 

13. Синдромальна терапія  

20 діб  

III 

1. РВГ (о)
2. ЕМГ (о)
3. Телетер-
мографія (ф)  

14. Магнітотерапія (ф) 

20 діб 

3. Соціальна реабілітація - питання працевлаш-
тування і інвалідності

 

Те ж саме  

 

6. При необхідності визначення подальшої праце-
здатності  

Те ж саме  

Те ж саме  

Те ж саме 

15. Голкореф-
лексотерапія 

20 діб 

16. Оксиге-
нотерапія (ф) 

20 діб 

17. Терапія квантова (ф) 

20 діб 

18. Оперативна декомпресія  

1 раз на рік 


___________
* Наступний рівень включає обсяг заходів попереднього рівня. 


Фармакотерапія G 56, G 57 Компресійні нейропатії
                                                  (Шифр МКХ-10, назва нозологічної форми)

Додаток 2


Назва фармгрупи препаратів 

Код АТС 

Лікарські засоби (препарати вибору) 

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру 

Тривалість призначення 

1. Ангіопротектори  

C05CX10  

Пармідин або інші  

по 0,25 г 2 р. на добу  

20 діб  

2. Аналгетичні засоби комбіновані з холінолітіками та гангліоблокаторами

А03ДА02  

Спазмалгін або інші  

по 1 т. 2 р. на добу або 5 мл в/м 1 р. на добу  

10 діб
5 діб  

3. Вітаміни  

А11ДА01  

Тіамін хлорид  

5 % - 1,0 один раз на добу  

20 діб  

A11HA03  

Токоферол ацетат

по 150 мг на добу  

20 діб  

A11JA  

Аскорутин  

по 1 т. 3 р. на добу  

20 діб  

A11BA  

Драже "Ундевіт" або інші  

по 1 др. 2 р. на добу  

20 діб  

4. Периферичні вазодилятатори  

C04A D03  

Пентоксіфілін або Трентал  

2 др. х 3 р. на добу  

20 діб  

5. Нестероїдні протизапальні засоби  

M01A B01  

Індометацин, Метиндол  

25 мг 2 - 3 р. на добу  

10 діб  

M01A C06  

моваліс  

75 мг на добу  

10 діб  

6. Гормони та їх аналоги  

H02A B02  

Дексаметазон  

8 мг 2 мл  

N 3 - 5  

7. Засоби, що знижують чутливість нервових закінчень  

N01B A02  

Новокаїн  

0,5 % - 5,0  

N 3 - 5  

8. Ферментні препарати  

D03B A03  

Лідаза  

64 УЕ  

15 діб  Шифр МКХ-10 T 57.2

Назва нозологічної форми Марганцева інтоксикація

Рівні надання медичної допомоги (II, III) 

Діагностичні дослідження і консультації* 

Лікувальні заходи* 

Реабілітаційні заходи* 

Профілактичні заходи* 

Показання для госпі-
талізації 

Критерії бажаного результату лікування 

Диспансерний облік 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Трива-
лість 

Критерії зняття з нього 

10 

11 

12 

II 

1. Неврологічний статус (огляд невропатолога) (о)
2. Загальний аналіз крові (о)
3. Загальний аналіз сечі (о)
4. Рентге-
нографія ОГК (о)
5. ЕКГ (о)
6. Аналіз крові на РМП (о)
7. Огляд терапевта (о), лора (ф)*  

1. Судинні препарати та ангіопро-
тектори (о)
2. Ноотропні препарати (о)
3. Фізіотера-
певтичні процедури (о)
4. Протипар-
кінсонічні препарати (ф)

3 - 4 тижні
1 - 2 рази
на рік**
постійно

1. Медична реабілітація - див. "Лікувальні заходи"  

1 раз на рік  

1. Профі-
лактика первинна - система гігієнічних та виховних заходів, спрямо-
ваних на попе-
редження захво-
рювань

Постійно

1. Стійкі больові синдроми
2. Виражене порушення трофіки
3. Судинні реакції
4. Астено-
невротичні прояви  

1. Поліп-
шення загального стану
2. Покра-
щання діяльності нервової системи, насамперед її екстра-
пірамідної частини, нівелю-
вання невро-
логічної симпто-
матики  

Довічно

-

II 

8. Біохімічні дослідження ф-ції печінки (о)
9. Альгезіметрія (о)
10. Палесте-
зіометрія (ф)
11. Динамометрія (о)  

5. Режим палатний
 

3 - 4 тижні

2. Психо-
логічна реабілітація - підготовка хворого до необхідної адаптації  

2 рази на рік  

2. Рання діагностика початкових стадій захво-
рювання Своєчасна медика-
ментозна та соціальна реабілітація хворих 

2 рази на рік  

5. При станах деком-
пенсації та загостренні хвороби  

3. Змен-
шення вираже-
ності симптомів захворю-
вання  

Те ж саме  

 

6. Дієта загальна

1 - 2 рази на рік

7. Дезінток-
сикаційна терапія (CaNaЕДТА, пектино-
вмісні препарати, ентеросорбіт та інші)

-"-

8. Протипар-
кінсонічні препарати

постійно

9. Антидеп-
ресанти (ф)

-"-

10. Синдро-
мальна терапія  

-"-

III 

12. ЕЕГ (о)
13. ЕМГ (о)
14. Визначення вмісту марганцю в біосубстратах (крові, сечі, волоссі) (о)
15. РЕГ, РВГ (о)
16. Біохімічні дослідження катехоламінів (ф), АХ (о), АХЕ, холінестерази (о)
17. МРТ головного мозку (ф)  

Симпто-
матична терапія в залежності від провідного синдрому
Голкореф-
лексотерапія (ф)
Оксиге-
нотерапія (ф)
Терапія квантова (ф)  

3 - 4 тижні
1 - 2 рази на рік  

3. Соціальна реабілітація - питання працевлаш-
тування і інвалідності

 

Те ж саме  

 

6. При необхідності визначення подальшої праце-
здатності  

Те ж саме  

Те ж саме  

 


___________

* Наступний рівень включає обсяг заходів попереднього рівня.

** При первинній діагностиці на першому етапі мінімальна (негайне направлення до лікарні).


Фармакотерапія T 57.2 Марганцева інтоксикація
                                     (Шифр МКХ-10, назва нозологічної форми)

Назва фармгрупи препаратів 

Код АТХ 

Лікарські засоби (препарати вибору) 

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру 

Тривалість призначення 

1. Протипаркінсонічні препарати  

 

 

 

Постійно  

а) центральні холінолітики  

N04A A01  

Циклодол  

5 мг 2 - 3 р. на добу  

 

б) інгібітори МАО  

N04B D01  

Юмекс  

5 мг 1 - 2 р. на добу  

 

в) ліки, що містять L-ДОФА  

N04B A02  

L-DOPA  

250 - 500 мг на добу у два прийоми  

 

г) агоністи дофамінових рецепторів  

G02C B01  

Бромкріптин  

2,5 мг 3 р. на добу  

 

д) похідні адамантана  

N04B B01  

Амантадін  

100 мг 2 р. на добу  

 

2. Ноотропні препарати  

 

Прамістар  

600 мг 2 р. на добу  

4 - 6 тижнів двічі на рік  

3. Судинні препарати та ангіопротектори  

N06B X18  

Кавінтон  

20 - 40 мг в/в крапельно на 100 - 200 мл фіз. р-ну N 10, продовжити перорально  

4 - 6 тижнів двічі на рік  

4. Антидепресанти  

N06A A09  

Амітриптилін  

починаючи з 25 - 50 мг на добу до 100 - 300 мг на добу  

За обраною схемою  

5. Антиспастичні препарати  

C05CA51  

Баклофен  

10 мг 3 р. на добу

4 - 6 тижнів двічі на рік  

6. Анксіолітіки  

N05B A01  

Діазепам  

10 - 20 мг 1 - 2 р. на добу  

2 - 3 тижні  

7. Дезінтоксикаційні препарати  

V03A B03  

Пентацін  

250 мг в/в повільно через 1 - 2 доби  

10 - 20 ін'єкцій  Шифр МКХ-10 T56.8

Назва нозологічної форми Отруєння нікелем

Діагностичні дослідження і консультації 

Лікувальні заходи 

Реабілітаційні заходи 

Профі-
лактичні заходи 

Рівні надання медичної допомоги (I, II, III) 

Критерії бажаного результату лікування 

Показання для госпі-
талізації 

Диспансерний облік 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Трива-
лість 

Критерії зняття з нього 

10 

11 

1. Загальний аналіз крові (о)
2. Загальний аналіз сечі (о)
3. Ro-графія органів грудної клітки (о)
4. Рентген-
придаткових пазух носа (ф)
5. ФЗД (о)
6. Аналіз. крові та сечі на вміст нікеля (о)
7. Імунологічні тести (ф)
8. Тести шкіри (ф)
9. Консультації терапевта, отоларин-
голога, офтальмолога, дермато-
венеролога (о)  

Симпто-
матична терапія в залежності від основного клінічного синдрому
При гострому впливі свіже повітря, цілковитий спокій, кисень
При підозрі на пневмонію - госпіта-
лізація
При клінічних проявах набряку легень - крово-
пускання, серцеві, сечогінні і термінова госпіта-
лізація  

Залежить від стану хворого і клінічних проявів  

Раціо-
нальне праце-
влаш-
тування з виклю-
ченням подраз-
нюючих, алергізу-
ючих речовин та пилу  

Постійно

1. Інженерно-
технічні і санітарно-
гігієнічні заходи, спрямовані на зниження концентрації хімічних речовин на робочому місці
2. Засто-
сування індиві-
дуальних засобів захисту
3. Якісне проведення попередніх і періодичних медичних оглядів  

II, III 

Покращання загального самопочуття, зменшення симптомів захворю-
вання, відсутність клінічних проявів ускладнень, нормалізація клініко-
лабора-
торних показників  

Важкий стан, зумов-
лений гострим отруєн-
ням, приєд-
нанням пневмонії, набряку легень, інших усклад-
нень (рак шлунка, легень та ін.)  

2 рази на рік  

Довічно


Шифр МКХ-10 T 60.0

Назва нозологічної форми Пестициди ртутьорганічні (РОС)

Діагностичні дослідження і консультації 

Лікувальні заходи 

Реабілітаційні заходи 

Профі-
лактичні заходи 

Рівні надання мед. допомоги 

Критерії бажаного результату лікування 

Показання для госпіта-
лізації 

Диспансерний облік 

Види і обсяги 

Тривалість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Трива-
лість 

Критерії зняття з нього 

10 

11 

1. Загальний аналіз крові (о)
2. Загальний аналіз сечі (о)
3. Біохімічний аналіз крові (о):
- сечовина, залишковий азот, глюкоза, білірубін, АЛТ, АСТ
4. Вміст ртуті у сечі та крові (о)
5. ЕКГ (о)
6. Ro-графія органів грудної клітки (о)
7. УЗД печінки (ф)
8. ЕЕГ (ф)
9. ЕНМГ (о)
10. РЕГ (о)
11. Очне дно періметрія (о)
12. Консультації (о):
терапевта,
невропатолога,
окуліста,
отоларин-
голога,
дерматолога,
ендокринолога,
алерголога  

Симпто-
матичне лікування з ураху-
ванням основного клінічного синдрому
При гострому отруєнні загальні симптоми у потраплянні отрути у травний канал, звуження поля зору, сфаксія, порушення слуху, атаксія
З метою зв'язування ртуті - унітіол внутрішньо При потрапленні розчинів на шкіру - змивання водою з милом
При важких проявах - госпіта-
лізація та раніше призначений унітіол  

Тривалість лікування залежить від клінічних проявів, інтоксикації і ступеня вияву  

Праце-
влаш-
тування з виклю-
ченням контакту з токсич-
ними речо-
винами  

Постійно

1. Гігієнічні та санітарно-
технічні заходи з метою поперед-
ження інтоксикації РОС
2. Обов'язкове викорис-
тання засобів захисту при підготовці робочих розчинів та їх застосу-
ванні
Обов'яз-
ковий профвідбір при допущенні до роботи з урахуванням переліку медичних проти-
показань
При періодичних - з урахуванням вмісту ртуті у крові і сечі  

II, III 

Покра-
щення важкого стану здоров'я, відсут-
ність проявів інток-
сикації  

Важкий стан здоров'я, ознаки органічного ураження головного мозку, печінки, нирок, серцево-
судинної системи (токсична енце-
фалопо-
ліневро-
патія, токсичний гепатит, екстра- та інтрака-
пілярний з ураженням каналь-
цевого апарату)  

2 рази на рік  

Навіть повне одужання після інток-
сикації не є підставою для повер-
нення до роботи не лише з ртуть-
вмісними, але й з іншими пести-
цидами  


Шифр МКХ-10 T 60.0

Назва нозологічної форми Пестициди фосфорорганічні (ФОС)

Діагностичні дослідження і консультації 

Лікувальні заходи 

Реабілітаційні заходи 

Профі-
лактичні заходи 

Рівні надання медичної допомоги 

Критерії бажаного результату лікування 

Показання для госпіта-
лізації 

Диспансерний облік 

Види і обсяги 

Тривалість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Трива-
лість 

Критерії зняття з нього 

10 

11 

1. Загальний аналіз крові (о)
2. Загальний аналіз сечі (о)
3. Біохімічний аналіз крові (о):
глюкоза, сечовина, білірубін, 
АЛТ і АСТ
4. Визначення активності ацетилхо-
лінестерази у сироватці крові (о)
5. ЕКГ (о)
6. Ro-графія органів грудної клітки (о)
7. ЕНМГ (о)
8. Консультації терапевта (о),
невро-
патолога (о),
окуліста (о),
отоларин-
голога (о),
дерматолога (о) 

Симпто-
матичне лікування з урахуванням основного клінічного синдрому
При гострому отруєнні - (при наявності бронхо-
спазму, бронхореї) - антидотна терапія з викори-
станням розчину сірчано-
кислого атропіну в/в, інших бронхо-
літиків, корона-
ролітики, гепато-
протектори (ессенціале, гепабене), полівітаміни При потраплянні ФОС на шкіру  - швидко змити розчином бікарбонату При важких проявах інтоксикації - (бронхоспазм) - термінова госпіталізація 

Тривалість лікування залежить від клінічних проявів та їхньої стійкості, рівня  

Раціональне працевлаш-
тування (без контакту з пестицидами та ін. токсичними речовинами)

Постійно

1. Гігієнічні та санітарно-
технічні заходи, з метою безпечного викори-
стання ФОС
2. Обов'язкове викори-
стання засобів індивіду-
ального захисту при підготовці розчинів ФОС та їх засто-
сування
3. Обов'яз-
ковий профвідбір при допущенні до роботи з ФОС та контроль у процесі роботи з визна-
ченням рівня ацетилхо-
лінестерази у сироватці крові (до початку роботи та у динамиці на протязі роботи)  

II, III 

Покра-
щання стану здоров'я, ліквідація проявів бронхо-
спазму, норма-
лізація рівня ацетилхо-
лінестерази у крові  

Важкий стан, зумовлений стійкими проявами інтоксикації - наслідків стійкого бронхо-
спазму, розвиток токсичного ураження ЦНС (переважно гіпотамічної області з важкими симпатоад-
ренало-
вими кризами) Зміни функціо-
нального стану печінки з рециди-
вами токсичного гіпофіза  

2 рази на рік  

Цілковите одужання після гострого отруєння При хронічних інток-
сикаціях - тривалий диспан-
серний нагляд та лікування з ураху-
ванням клінічних проявів  


Шифр МКХ-10 T 60.0

Назва нозологічної форми Пестициди хлорорганічні, тіокарбамати, дитіокарбамати

Діагностичні дослідження і консультації 

Лікувальні заходи 

Реабілітаційні заходи 

Профі-
лактичні заходи 

Рівні надання мед. допомоги 

Критерії бажаного результату лікування 

Показання для госпіта-
лізації 

Диспансерний облік 

Види і обсяги 

Тривалість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Трива-
лість 

Критерії зняття з нього 

10 

11 

1. Загальний аналіз крові C (з визначенням кількості ретикулоцитів і тромбоцитів)
2. Загальний аналіз сечі (о)
3. Біохімічне дослідження крові: глюкоза, сечовина, білірбин, АЛТ, АСТ (о)
4. Холестерин (о)
5. Визначення пестицидів та їх дериватів в сироватці крові і сечі (о)
6. ЕКГ (о), ФЗД, УЗД печінки (о)
7. Рентгенографія органів грудної клітки (о)
8. Консультації:
терапевта (о),
невропатолога (о),
окулиста (о),
отоларин-
голога (о),
дерматолога (о),
ендокринолога (о)
9. Коагулограма (ф)
10. Імунологічні дослідження (ф)  

Симпто-
матичне лікування з урахуванням основного клінічного синдрому
При гострому впливі:
лужні та лужно-
масляні інгаляції, промивання шлунка 1 %-им розчином таніну, активоване вугілля всередину, слізови відвари, білок яєць.
При потраплянні у конїюнк-
тивальній мішок промивання очей слабким содовим розчином
При алергічних реакціях антігістамінні препарати внутрішньо або внутріш-
ньовенно крапельно
При попаданні на шкіру промити розчином бікарбонату При важкому стані термінова госпіталізація 

Тривалість лікування залежить від характеру і клінічних проявів  

Раціональне працевлаш-
тування без контакту з пестицидами та ін. токсичними речовинами

Постійно

1. Гігієнічні і санітарно-
технічні заходи, спрямовані на недопу-
щення потрап-
ляння пестицидів на незахищені шкіряні покрови і у дихальні шляхи, шлунково-
кишковий тракт
2. Обов'язкове викори-
стання засобів індивіду-
ального захисту при підготовці робочих розчинів пестицидів і виконанні завдань з їх викори-
стання
3. Обов'яз-
ковий профвідбір при допущенні до роботи з пести-
цидами і система-
тичний контроль за станом здоров'я контингенту працівників  

II, III 

Покра-
щання стану здоров'я, ліквідація проявів гострого отруєння

Важкий стан, зумовлений стійкими проявами інтоксикації з ураженням ЦНС, ПНС, серцево-
судинної та дихальної систем, печінки, нирок, крово-
творення з ознаками анемії, і тромбо-
цитопенії, що супровод-
жується гемора-
гіями.  

2 рази на рік  

Цілковите одужання після гострого отруєння При хронічних інтокси-
каціях - тривалий диспан-
серний нагляд та періодичне лікування у відпо-
відності з ведучою патологією
Санітарно-
курортне лікування у санаторіях із дієтхарчу-
ванням та викори-
станням мінера-
льних вод (курорти Прикар-
паття та ін.)  


Шифр МКХ-10 T 56.2

Назва нозологічної форми Отруєння хромом

Діагностичні дослідження і консультації 

Лікувальні заходи 

Реабілітаційні заходи 

Профі-
лактичні заходи 

Рівні надання медичної допомоги (II, III) 

Критерії бажаного результату лікування 

Показання для госпіта-
лізації 

Диспансерний облік 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Трива-
лість 

Критерії зняття з нього 

10 

11 

1. Загальний аналіз крові
2. Загальний аналіз сечі
3. Ro-графія органів грудної клітки
4. ФЗД
5. Визначення хрому у крові та у сечі
6. Імунологічні тести
7. Шкірні тести
8. Консультації терапевта, отоларин-
голога, офтальмолога, дермато-
венеролога, при нобхідності - гастро-
ентеролога  

При гострому впливі на шкіру - промивання водою, застосування мазей, при ураженні слизових оболонок, в т. ч. і очей - аналогічні заходи
При носовій кровотечі гемостатична терапія
При хронічному ураженні шкіри, слизових оболонок очей - симпотамічна терапія
Хромова екзема - лікування у дерматолога

Залежить від стану здоров'я і важкості захво-
рювання

1. Раціональне працевлаш-
тування з виклю-
ченням подраз-
нюючих алергізуючих речовин та пилу
2. При відсутності показань для госпіта-
лизації етіопато-
генетичне та симпто-
матичне лікування у лікарів відповідного профілю  

Постійно

1. Інженерно-
технічні і санітарно-
гігієнічні заходи, спрямовані на зниження концен-
трації хімічних речовин на робочому місці
2. Застосу-
вання індиві-
дуальних засобів захисту
3. Якісне проведення попередніх та періодичних медичних оглядів  

II, III 

1. Покращання загального самопочуття, зменшення симптомів захворю-
вання, відсутність клінічних проявів, ускладнень, нормалізація клініко-
лабора-
торних показників  

1. Важкий стан, зумовлений наявністю токсичного бронхіту, пневмо-
склерозу, загост-
ренням екземи або дерматиту, підозрою на рак шлунка або легенів  

2 рази на рік  

Немає  


Шифр МКХ-10 J60-J64

Назва нозологічної форми Пневмоконіоз

Діагностичні дослідження і консультації 

Рівні мед. допомоги 

Лікувальні заходи 

Реабілітаційні заходи 

Профі-
лактичні заходи 

Критерії бажаного результату лікування 

Показання для госпі-
талізації 

Диспансерний облік 

Види і обсяги  

Крат-
ність 

II 

III 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Трива-
лість 

Критерії зняття з нього 

10 

11 

12 

13 

1. Клінічні:
Анамнез (о)
Огляд (о)
Аускультація (о) 

при первин-
ному звер-
ненні 

+
+
+
+
+  

+
+
++
+  

1. Дієта, режим рухальний
2. Терапевтичні:
Специфічне не розроблене. Легеневий фіброз практично не відповідає на лікування глюкокор-
тикоїдами. При приєднанні бронхооб-
структивних,
емфізе-
матозних проявів, хронічного бронхіту, туберкульозу легень - див. відповідний розділ стандартів
 
Фізіотера-
певтичні заходи за станом хворого
ЛФК
 
Загарто-
вування
 
Відмова від куріння  

Постійно

1. Професійна орієнтація та працевлаш-
тування 

4 - 6 міс.  

Припинення контакту з виробничим шкідливим середовищем
Санація осередків фокальної інфекції, 7 - 14 днів
Лікування супутніх захворювань, 14 - 21 день
Правильний режим праці та відпочинку, постійно
Адаптогени, 1 міс. 

1. Регрес проявів рестрик-
тивних та обструк-
тивних
2. Покращання клінічних показників
3. Зменшення частоти рецидивів
4. Зменшення тривалості тимчасової непраце-
здатності

Деком-
пенсація стану
Виражене загост-
рення проявів реструк-
тивних та обструк-
тивних
Приєд-
нання вогнищ фокальної інфекції
Приєд-
нання тубер-
кульозу  

При продов-
женні контакту з профе-
сійною шкідли-
вістю - довічно
При перерві контакту - тривалість диспан-
серного обліку залежить від стану хворого  

 

2. Лабораторні:
Загальний аналіз крові та сечі (о)  

2 - 3 рази на рік  

2. Санаторно-
курортне лікування 

24 дні

3. Психо-
терапія  

7 - 14 днів

Біохімічний аналіз крові (о)
 
Загальний аналіз мокротиння (також на ВК - 1 р.) (о)
 
3. Інструментальні:
Флюорографія (о)
Спірографія (також крива "потік - об'єм" при приєднанні бронхо-
обструкції) (о)
ЕКГ (о)
 
Пікфлоуметрія - амбулаторний моніторинг при приєднанні брообструкції (о)
 
При необхідності консультації: пулімонолог (ф)

1 р. на рік
 
2 - 3 р. на рік
 
 
 
 
2 р. на рік
 
1 р. на рік
 
 
 
 
 
 
 
2 р. на рік  

+
 
 
+
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
 
+
 
+  

+
 
 
+
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
+  

 

 

 

Вітаміни, 14 днів
 
Санаторно-
курортне лікування, 24 дні  

 

 

 

  

Фармакотерапія J60-J64 Пневмоконіоз при приєднанні хронічного обструктивного бронхіту
                                                  (Шифр МКХ-10, назва нозологічної форми)

Назва фармгрупи препаратів 

КОД АТХ 

Лікарські засоби (препарати вибору) 

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру 

Тривалість призначення 

Антихолінергічні препарати  

R03B B  

Іпратропія бромід

160 мкг  

За показаннями  

2-агоністи  

R03AC  

Сальбутамол  

1200 мкг  

За показаннями  

Фенотерол  

1600 мкг  

Комбіновані препарати (антихолінергічні + 2-агоністи)  

R03D X50**  

Комбіновані препарати:  

За показаннями  

Іпратропіум бромід + фенотерол  

до 8 доз  

Іпратропіум бромід + сальбутамол

до 12 доз  

Метилксантини  

R03D A  

Теофілін  

1,2 г  

За показаннями  

Пролонговані теофіліни:  

Вентакс  

600 мг  

Тео-Дур  

600 мг  

Ретафіл  

600 мг  

Тео-24  

1500 мг  

Еуфілонг  

500 мг  

Мукорегуляторні засоби  

R05C A  

Муколітики і мукорегулятори:  

За показаннями  

Ацетилцистеїн  

100 - 200 мг  

Бромгексин  

24 - 48 мг  

Амброксол  

90 - 120 мг  

Глюкокортикоїди  

R03B A  

Преднізолон Беклометазона дипропіонат  

30 - 40 мг  

2 - 3 тижні  

 

 

(Беклазон, Альдецин, Бекломет, Беклофорт, Бекотид)  

400 - 600 мг  

 

Флугіказон (Фліксотид)  

500 - 1000 мг  

Будесонід  

400 - 800 мг  

Антибактеріальні  

R02A B  

Пероральні макроліди:  

7 - 10 днів  

Азитроміцин  

0,5 г  

Спіраміцин  

6 - 9 млн. ОД  

Рокситроміцин  

0,3 г  

Еритроміцин  

1 - 2 г  

Напівсинтетичні пеніциліни:  

- Амоксицилін  

0,75 - 1,5 г  

- Амоксицилін із клавулановою кислотою  

1,875.2,5 г  

- Ампіцилін із сульбактамом  

1,5 - 12 г  

 

 

Цефалоспорини II - III поколінь:  

За показаннями  

Цефаклор  

0,75 - 1,5 г  

Цефалексим  

2,0 - 4,0 г  

Цефиксим  

0,4 г  

Цефуроксим  

0,5 - 1,0  

Вакцинні препарати

J07A X  

IRS-19  

5 доз  

За показаннями  

Рибомуніл  

3 т.  

Бронхоімунал  

1 капс.  


Шифр МКХ-10 W-88

Назва нозологічної форми: Променева хвороба: гостра (ГПХ) та хронічна (ХПХ), місцеві променеві ураження (МПУ)

Діагностичні дослідження і консультації 

Лікувальні заходи 

Рівні надання медичної допомоги (II, III) 

Критерії бажаного результата лікування 

Показання для госпіталізації 

Види і обсяги 

Кратність 

Види і обсяги 

Тривалість 

ГПХ 

1. Визначення стану периферичної крові, у т. ч. ретикулоцити та тромбоцити (о)
2. Визначення стану кісткового мозку, у т. ч. хромосомний аналіз (ф)  

ГПХ I ст. - 2 міс.
ГПХ II ст. - 3 міс.
ГПХ III ст. - 5 міс.
ГПХ III ст. та IV ст. - за рекомендацією гематолога  

Протиблювотні засоби 

3 доби 

ГПХ 1 ст. - II;
ГПХ II, III та IV ст. - III  

Норма-
лізація стану перифе-
ричної крові  

Диспеп-
сичний синдрорм у опромінених.
Лихоманка (температура тіла 39 - 40)
Лейкопенія
Тромбо-
цитопенія
Анемія
Прояви місцевих променевих уражень  

Сольові проносні засоби (при інкорпорації РР) 

1 - 2 доби 

Сорбенти 

5 - 7 діб (після інкорпорації РР) 

Аналептики 

При необхідності  

3. Повне біохімічне дослідження крові (о)  

ГПХ I ст. - 2 р. на місяць
ГПХ II ст. - 3 р. на місяць
ГПХ III ст. - 4 р. на місяць
ГПХ IV ст. - 5 р. на місяць  

Антибактеріальна терапія, у т. ч. деконтамінація слизових оболонок та шкіри 

З кінця латентного періоду на час агранулоцитозу 

Антимікотичні засоби 

На час лікування антибіотиками 

Антиоксиданти 

На весь період лікування 

Антигеморрагічна терапія 

На період тромбо-
цитопенії 

Дієтичне харчування 

Постійно 

4. УЗД органів порожнини очеревини та заочеревинного простору  

ГПХ I ст. - 1 раз,
ГПХ II ст. - 1 - 2 рази,
ГПХ II ст. 2 рази,
ГПХ III ст. та IV -  ст. 2 - 3 рази (за період обстеження)  

Парентеральне харчування 

На період ОФС 

Гепатопротектори 

Постійно 

Переливання еритроцитарної, лейкоцитарної маси 

За рекомендацією гемалога 

Дезінтоксикація 

Постійно 

Репаранти 

При ознаках ОФС та МПУ 

Ноотропи
Антидепресанти
Судинні засоби
Лікувальна фізкультура  

Тривалими курсами  

УЗД щитоподібної залози (о)  

ГПХ 1 ст. 1 р на рік ГПХ 11 ст., III та IV ст. 1 раз у 6 міс.  

ЕЕГ (о)  

1 раз на рік  

РЕГ (о)  

1 раз на рік  

ФГДС (ф)  

1 раз на рік  

Консультації:
гематолога (о),
ендокринолога (о),
невропатолога (о),
гастро-
ентеролога (о),
окуліста (о),
кардіолога (о)  

 

1. Вивчення стану периферичної крові (о) 

4 рази на місяць на період лікування  

Дієтичне харчування 

Постійно 

ХПХ I ст. та II ст. - II ХПХ III ст. та IV ст. - III, II, III 

Норма-
лізація стану перифе-
ричної крові  

Помірна та виражена панцитопенія

2. Вивчення стану кісткового мозку (пунктат) (ф) 

ХПХ III ст. за рекомен-
дацією гематолга  

Адаптогени 

Тривалими курсами 

3. Повне біохімічне дослідження крові (о) 

2 р. на місяць на період лікування 

Антиоксиданти 

При загрозі крововиливів - курсами 

4. Кислотність шлункового соку (ф) 

На початку обстеження та для визначення ефективності лікування

Антигеморрагічні засоби 

Тривалими курсами 

5. Визначення функцій печінки (о) 

1 раз на місяць  

Гепатопротектори 

У разі виразкових розладів - курсами 21 - 24 дні 

6. Визначення функції нирок (клубочкова фільтрація, нирковий кровотік) (ф) 

1 раз на місяць  

Репаранти
Ноотропи 

Тривалими курсами 

7. УЗД внутрішніх органів (о) 

1 раз  

Замісна терапія (гормони, ферменти) 

До нормалізації вмісту ферментів та гормонів 

8. УЗД щитоподібної залози (о) 

1 раз  

Антибактеріальна терапія при загрозі інфекційних ускладнень 

До 1 міс. 

9. ЕКГ (о) 

2 рази на місяць на період лікування  

Судинні засоби 

Повторними курсами по 12 - 15 днів 3 рази на рік 

ЕЕГ (о) 

1 раз  

Препарати крові 

За рекомендацією гематолога 

РЕГ (о) 

1 раз  

Пересадка кісткового мозку  

За рекомендацією гематолога  

10. Визначення стану регуляторних механізмів (ортостатична проба) (ф) 

2 рази на місяць на період лікування  

11. Визначення толерантності до фізичного навантаження (проба з ДФН) (ф) 

2 рази на місяць на період лікування, 1 р. на рік при диспансерному нагляді  

Консультації:
гематолога (о),
ендокринолога (о),
невропатолога (о),
гастроентеролога,
окуліста (о),
кардіолога (о),
дерматолога  

МПУ 

1. Загальний аналіз крові (о)
2. Консультації: окуліста (о), дерматолога (о), хірурга (при необхідності)  

1 раз на два тижні  

Опік, дерматит, ерозія, виразка:
репаранти, антибактеріальні засоби
Виразки, некроз, гангрена - додається хірургічне лікування
Променева катаракта - оперативне лікування  

 

 

До нормалізації стану шкіри
До нормалізації стану зору  

 


Диспансеризація, реабілітація та профілактика при променевих ураженнях

Профілактичні заходи 

Диспансерний облік 

Реабілітаційні заходи 

Тривалість 

Критерії зняття 

Види і обсяги 

Тривалість 

ГПХ 

Оздоровлення в санаторії-профілакторії
Вирішення питань МСЕ  

ГПХ
I ст. - до 2 років
II ст. - до 3 років
III ст. - до 5 років
IV ст. - до 8 років  

Нормалізація стану периферичної крові
Відсутність віддалених наслідків  

Лікувальне харчування
Біостимулятори
Адаптогени
Санаторно-курортне лікування
Замісна гормональна терапія
Симптоматична терапія  

В залежності від тяжкості перенесеної ГПХ:
ГПХ I ст. - 1 рік,
II ст. - 2 роки,
III - IV ст. - 3 роки  

ХПХ 

Санаторно-курортне лікування  

ХПХ 1 ст. - 1 рік
II ст. - 3 роки  

Відсутність змін в периферичній крові та змін,  
що оцінені як клінічні прояви та ускладнення ХПХ  

Дієтичне харчування Адаптогени  

Постійно
Тривалими курсами  

Нормалізація умов праці
Вирішення питань МСЕ
Оздоровлення в санаторіях-профілакторіях

III ст. - 5 років  

Гепатопротектори  

Тривалими курсами

Антиоксиданти  

30 днів 4 рази на рік (курсами)  

Ноотропи 

Тривалими курсами  

Ентеросорбенти (в разі інкорпорації РР)  

Курсами по 12  - 15 днів 3 рази на рік  

МПУ 

Нормалізація умов праці
Оздоровлення в санаторії-профілакторії  

До 1 - 2 років в залежності від тяжкості процесу

 

Локально-фізіопроцедури

Тривало  

Засоби, що покращують трофіку шкіри 

1 - 2 міс.  

Засоби, що покращують трофіку кришталика  

3 - 5 міс.  


Фармакотерапія W - 88 Променеві ураження
                                (Шифр МКХ-10, назва нозологічної форми)

Назва фармгрупи 

Код АТС 

Лікарські засоби (препарати вибору) 

Добова доза 

Тривалість призначення 

Протиблювотні  

 

Аміназин (Етаперазин)  

Внутрішньо - 1,5, в/м - 1,0, в/в - 0,25  

1 - 2 доби  

Антибіотики 

J01 

Цепорин  

6,0  

3 тижні  

Ампіцилін  

3,0  

3 тижні  

Оксацилін  

4,0  

5 днів  

Канаміцин  

4,0  

10 днів  

Гентаміцин в/м  

1,2 мг/кг  

3 тижні  

А) у т. ч. протигрибкові  

J02A  

Ністатин  

6000 000 ОД  

10 - 14 днів  

Б) у т. ч. з антисиньогнійною активністю  

J01C  

Карбеніцилін в/м  

20,0 - 30,0  

10 - 15 днів  

Противірусні засоби  

J05A  

Ацикловір (Герпевір, Зовіракс)  

Внутрішньо - 1,0 в/в 30 мг/кг/добу  

1 тиждень  

Анаболіки  

A14A  

Метандростенолон (ретаболіл)  

0,05  

4 - 8 тижнів  

Препарати для парентерального харчування  

B05B  

Аміносол (аміностерил) Глюкоза (ізотонічний розчин 5 %) в/в  

1,5 - 2 л
До 1500 мл/доб (з інсуліном)  

7 - 12 днів  

Гепатопротектори  

A05B  

Силібор  

До 240 мг  

1 - 2 міс.  

Антигеморагічні (гемостатичні) засоби  

B02A
B02B  

Кислота амінокапронова в/в (Амбен, памба)
Губка гемостатична  

До 1 г  

6 - 8 днів  

Препарати кальцію  

A12A  

Кальцію хлорид в/в (кальцію глюконат, лактат)  

До 3 г у вигляді 10 % розчину  

7 - 10 днів  

Вітаміни  

A11C  

Ретинолу ацетат (масло шипшинове, каротолин)  

5000 МО (1,5 мг)  

 

A11G  

Токоферолу ацетат  

0,1  

До 8 тижнів  

A02X  

Аевіт (масло обліпихове)  

1 капс./добу  

До 1 місяця  

B02B 

Вікасол  

0,03 (в/м)  

7 днів  

A11G  

Рибофлавін  

0,05  

10 - 45 днів  

A11G  

Пірідоксину гідрохлорид  

0,1  

30 - 60 днів  

 

Кислота фолієва (Вітогепат)  

0,006  

20 - 30 днів  

A11G 

Кислота аскорбінова (Галаскорбін)  

0,5  

10 - 15 днів  

Рутин (Аскорутин, кверцетин)  

0,06  

2 - 3 тижні  

Д03А  

Олазоль  

 

1 - 2 тижні  

Д03А  

Метилурацил (пентоксил)  

2,0  

До 1 місяця  

Плазмозамісні розчини 

B05A  

Гемодез-Н (неокомпенсан, реополіглюкін)  

400 мл  

1 - 8 днів  

B05X 

Натрію хлорид 0,9 % розчин  

 

 

Біогенні засоби  

A16  

Спленін  

4 мл  

10 - 12 днів  

Актовегін (розчин, мазь, крем, гель для очей)  

 

10 - 20 в/в інфузій  

Солкосерил (розчин, мазь, желе)

в/в 20, в 500 мл 5 % розчину глюкози  

4 - 8 тижнів  

Антигістамінні засоби  

R06A  

Дімедрол (діпразін, тавегіл)  

0,15  

10 - 15 днів  

Ентеросорбенти  

A07B 

Карболонг (SKN)  

30,0  

2 - 3 тижні  

Аналептики  

C01C 

Мезатон  

в/м 0,05 в/в 0,025  

За станом  

Засоби замісної терапії  

A09A 

Солізим (Сомілаза, креон)  

6 т. (240 000 ЛО)  

2 - 4 тижні  

Адаптогени  

A13A 

Екстракт елеутерококу (екстракт родіоли, наст. женьшеню, пантокрин)  

 

 Шифр МКХ-10 M54.1

Назва нозологічної форми Радикулопатія шийна, попереково-крижова

Рівні надання медичної допомоги (II, III) 

Діагностичні дослідження і консультації 

Лікувальні заходи 

Реабілітаційні заходи 

Профілактичні заходи 

Пока-
зання для госпіта-
лізації (перелік основних ознак) 

Критерії бажаного результату лікування 

Диспансерний облік 

Наступ-
ний рівень включає обсяги поперед-
нього рівня 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Трива-
лість 

Критерії зняття з нього 

10 

11 

12 

II 

1. Невро-
логічний статус (огляд невро-
патолога) (о)
2. Загальний аналіз крові (о)
3. Загальний аналіз сечі (о)
4. Цукор крові (о)
5. Динамо-
метрія (о)
6. Рентге-
нографія ОГК (о)
7. Аналіз крові на РМП (ф)
8. Огляд терапевта (о), лора, хірурга, гінеколога (о)*  

1. Нестероїдні та стероїдні протизапальні препарати 

5 - 30 діб 

1. Медична реабілітація - див. "Лікувальні заходи"  

1 раз на рік  

1. Профі-
лактика первинна - система гігієнічних та виховних заходів, спрямо-
ваних на поперед-
ження захво-
рювань  

Постійно

1. Стійкі больові синдроми
2. Виражене пору-
шення трофіки
3. Судинні реакції
4. Асте-
нонев-
ротичні прояви  

1. Поліп-
шення загального стану
2. Підви-
щення сили та статичної витри-
валості м'язів кінцівок та тулуба
3. Зменшення або ліквідація болю  

Диспан-
серний нагляд (2 рази на рік)  

Відсут-
ність чітких ознак захворю-
вання  

2. Знеболювальні препарати* 

5 - 30 діб 

3. Антиспастичні препарати чи міорелаксанти* 

14 - 30 діб 

4. Віднов-
лювальна терапія (вітаміни, біостиму-
лятори) 

14 - 30 діб 

5. Розсмок-
тувальна терапія (лідаза)* 

20 діб 

6. Гангліо-
блокатори* 

7. Фізіотера-
певтичні процедури  

20 - 30 діб

II 

9. Ro-графія хребта (о)
10. Огляд травматолога-ортопеда (о)
11. Загальний аналіз крові та сечі кожні 10 днів (о)
12. Аналіз крові на СНІД*  

8. Синдромальна терапія 

14 - 30 діб 

2. Психо-
логічна реабілітація - підготовка хворого до необхідної адаптації
3. Сана-
торно-
курортне лікування у період ремісії хвороби  

2 рази на рік
1 раз на рік  

2. Профі-
лактика вторинна - див. "Лікувальні заходи"  

2 рази на рік  

5. При станах деком-
пенсації та загост-
ренні хвороби  

4. Змен-
шення вираже-
ності симптомів захво-
рювання  

Періо-
дичні курси ліку-
вання в стаціо-
нарі 1 раз на рік та при загост-
ренні хвороби

Через 10 років після припи-
нення контакту з шкід-
ливими вироб-
ничими факто-
рами і стабі-
лізації стану здоров'я та стійка ремісія за останні 3 роки  

9. Ліжковий чи напівліжковий режим в залежності від больового синдрому 

5 - 10 діб 

10. Дієта за показаннями 

11. Судинні препарати, що діють на мікро- циркуляцію крові* 

20 діб 

12. Блокади новокаїнові, гормональні* 

14 - 30 діб 

13. Масаж, електро-
процедури, ванни, грязелікування  

20 діб

III 

13. РВГ з кінцівок (о)
14. МРТ хребта (ф)*
15. Термографія шиї, попереку, кінцівок (ф)*
16. ЕНМГ (ф)*
17 ЕЕГ (ф)*
18. Електро-
термометрія шкіри (ф)*

14. Магніто-
терапія*

20 діб

4. Соціальна реабілітація - питання працевлаш-
тування і інвалідності

 

Те ж саме  

 

6. При необхід-
ності визна-
чення подальшої праце-
здатності

Те ж саме  

Те ж саме  

Те ж саме

15. Голкореф-
лексотерапія*  

20 діб

16. Оксигено-
терапія* 

20 діб

17. Терапія квантова*  

20 діб

18. Іммобілізація чи витягнення хребта*  

20 діб

19. Мануальна терапія*  


___________
* При необхідності та в залежності від фази захворювання. 


Фармакотерапія M.54.1 Радикулопатії (шийного, попереково-крижового рівня)
                                      (Шифр МКХ-10, назва нозологічної форми)

Назва фармгрупи препаратів 

Код АТХ 

Лікарські засоби (препарати вибору) 

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру 

Тривалість призначення 

1. Анестетики (для місцевої анестезії)  

N 01B 

Лідонаїну гідрохлорид  

0,5 - 1 % - до 50 мл  

1 - 2 р. на добу  

новокаїн  

2 % - 5 мл (0,1 г) в/м  

2. Аналгетики  

N 02 

а) опіоїди  

N 02A 

Морфіну гідрохлорид  

0,05 г  

1 - 2 р. на добу за показаннями

омпонон  

0,1 г  

промедол 

0,2 г  

б) інші аналгетики та антипіретики  

N 02B  

Амідопірин  

1,5 г  

1 т. 3 р.  

бутадіон  

0,6 г  

1 т. 3 р.  

аналгін  

3 г  

3. Нестероїдні протизапальні засоби

M01A 

Диклодгенак-натрію (ортофен)

150 мл  

1 т. 3 р.  

бутадіон  

0,6 г  

1 т. 3 р.  

індометацин  

150 мл  

1 т. 3 р.  

4. Міорелаксанти центральної дії  

M03  

Баклофен  

75 мл  

1 т. 3 р.  

5. Вітаміни групи B 

А11Д 

Тіаміна хлорид (B1)  

0,05 г  

1 р. на добу  

тіаміна бромід  

0,06 г  

1 р. на добу  

B03B 

унанокобаламід (B12)  

500 мл  

6. Холінолітики (прості препарати беладони)  

A03B  

Атропіна сульфат  

0,003 г  

1 р. на добу  

7. Спазмолітики (синтетичні)  

A03A 

Но-шпа  

Форте (дротаверин)  

0,24 г  

1 т. 3 р.  

платидгіліне гідротартаті  

0,03 г  

1 - 2 р. на добу  

8. Антипсихотичні засоби  

N 05A 

Аміназин  

1,5 г  

1 - 2 р. на добу за показаннями  

еглоніл  

1600 мл  

9. Анксіолітики  

N 05B 

Сибазон (діазепам)  

0,06 г  

1 р. на добу  

нозепам  

0,09 г  

1 р. на добу  

10. Снодійні та седативні препарати  

N 05C 

Вронканфора  

0,5 г  

1 р. на добу  

екстрат валеріани  

0,06 г  

1 т. 3 р.  

11. Психоаналептики 

N 06 

Амітриптиліну  

0,25 г  

1 р. на добу  

Антидепресанти  

N 06A  

гідрохлорид  

12. Психостимулятори та ноотропні засоби  

N 06B 

Вінпоцетин  

30 мл  

1 т. 3 р.  

аміналон  

3 г  

1 т. 3 р.  

пірацетам  

3,2 г  

1 т. 3 р.  

13. Парасимпатоміметики

N 07A 

Прозерин  

0,05 г  

1 р. на добу  

нівалін (галантамін)  

0,02 г  

1 р. на добу  

14. Антигістамінні засоби  

R06  

Димедрол  

0,25 г  

1 р. на добу  

15. Мінеральні добавки 

A12 

Кальцій гліцерофосфат  

0,5 г  

1 т. 3 р.  

а) препарати каліцію 

A12

кальцій глюконат  

9 г  

1 т. 3 р.  

б) препарати калію  

A12

Калія хлорид  

7 г  

1 т. 3 р.  

16. Засоби, що впливають на метаболічні процеси  

A16 

Ліпоєва кислота  

0,15 г  

1 т. 3 р.  

екстрат алое  

1 р. на добу  

плазмол  

1 мл  

1 р. на добу  

ФІБС  

1 мл  

1 р. на добу  

17. Кортикостероїди для системного застосування  

H02  

Дексаметазон  

3 - 6 г  

У розрахунку на кг ваги тіла  

преднізолон.  

0,1 г  


Шифр МКХ-10 H90.3 

III рівень 


Назва нозологічної форми Сенсоневральна приглухуватість

Діагностичні дослідження і консультації 

Лікувальні заходи 

Реабілітаційні заходи 

Профілактичні заклади 

Критерії бажаного результату 

Показання для госпіталізації 

Диспансерний облік 

Трива-
лість 

Критерій 

1.Загальний аналіз крові та сечі (о)
2. Біохімічні дослідження крові, у т. ч. RW (о)
3. Перевірка прохідності євстахієвих труб (о)
4. Дослідження слухової функції мовою та камертоном (о)
5. Дослідження функції урівноваження координації рухів, нистагма (о)
6. Аудіометрія (о)
7. ЕЕГ (ф)
8. РЕГ (ф)
9. Ro-графія шийного відділу хребта (ф)
10. Консультації отоларин-
голога (о), терапевта, невропатолога (о), офтальмолога (ф)  

1. Вітамінотерапія
2. Седативні препарати
3. Спазмолітики
4. Ангіопротектори
5. Біостимулятори
6. Антигістамінні препарати
7. Фізіотерапія
8. Лікувально-
реабілітаційні рекомендації  

1. Медика-
ментозне лікування
2. Фізіотера-
певтичне лікування
3. Раціональне працевлаш-
тування

1. Покращання умов праці
2. Своєчасне виявлення груп підвищеного ризику
3. Раціональне працевлаш-
тування  

1. Покращання показників рівня слуху
2. Соціальна реабілітація

Значне зниження рівня слуху  

1 раз на рік  

Постійна диспан-
серизація


Шифр МКХ-10 H90.3 

II рівень 


Назва нозологічної форми Сенсоневральна приглухуватість

Діагностичні дослідження і консультації 

Лікувальні заходи 

Реабілітаційні заходи 

Профілактичні заклади 

Критерії бажаного результату 

Показання для госпіталізації 

Диспансерний облік 

Трива-
лість 

Критерій 

1. Загальний аналіз крові та сечі (о)
2. Біохімічні дослідження крові, у т. ч. Rw (о)
3. Перевірка проходимості евстахієвих труб (ф)
4. Дослідження слухової функції мовою та камертоном (о)
5. Дослідження функції урівноваження координації рухів, нистагма (о)
6. Аудіометрія (о)
7. ЕЕГ (о)
8. РЕГ (ф)
9. Ro-графія шийного відділу хребта (ф)
10. Консультації отоларин-
голога (о),
терапевта (о),
невропатолога,
офтальмолога

1. Вітамінотерапія
2. Седативні препарати
3. Спазмолітики
4. Ангіопротектори
5. Біостимулятори
6. Антигістамінні препарати
7. Фізіотерапія  

1. Медика-
ментозне лікування
2. Фізіотера-
певтичне лікування
3. Раціональне працевлаш-
тування  

1. Покращання умов праці
2. Своєчасне виявлення груп підвищеного ризику
3. Раціональне працевлаш-
тування  

1. Покращання показників рівня слуху
2. Соціальна реабілітація

Значне зниження рівня слуху  

1 раз на рік  

Постійна диспан-
серизаціяШифр МКХ-10 J 68. 4.

Назва нозологічної форми Токсичний бронхіт

Рівні надання медичної допомоги (II, III) 

Діагностичні дослідження і консультації 

Лікувальні заходи 

Реабілітаційні заходи 

Профілактичні заходи 

Показання для госпіта-
лізації (перелік основних ознак) 

Критерії бажаного результату лікування 

Диспансерний облік 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяг 

Трива-
лість 

Трива-
лість 

Критерії зняття з нього 

10 

11 

12 

II рівень

1. Загально-
клінічні (визначення анамнезу хвороби, даних професійного маршруту та умов праці, оцінка об'єктивної та суб'єктивної симптоматики) (о)
2. Лабораторні (заг. аналіз крові (о), заг. аналіз харкотиння (о), посів харкотиння на вміст патогенної мікрофлори та чутливість її до антибіотиків (ф)*)
3. Визначення гемоглобіну (о) та гематокриту крові (ф)*
4. Рентгенологічні (рентгенографія органів грудної порожнини (о))
5. Функціональні (спірометрія, електро-
кардіографія (о))
6. Консультації спеціалістів* (фізіотерапевт, лор, рентгенолог, фтізіатр, пульмонолог, профпатолог, окуліст, токсиколог) (о)

1. Бронхолітична терапія (M-холінолітики, 2-агоністи, метілксантіни) 

Постійно 

1. Вітаміно-
терапія (полівітаміни з мікроеле-
ментами) 

до 30 діб 

1. Постійна базисна терапія бронхо-
літич-
ними препа-
ратами  

Постійно

Неефек-
тивність лікувальних заходів, погіршення самопочуття, значне обмеження фізичного наван-
таження та праце-
здатності, зростання явищ дихальної недос-
татності

1. Зменшення явищ бронхіальної обструкції.
2. Зменшення задишки
3. Добре відходження харкотиння у невеликій кількості
4. Покращання самопочуття хворого та відновлення його спро-
можності до повсякденної роботи  

Постійно

Немає  

2. Терапія, спрямована на покращання евакуації харкотиння (мукоре-
гулятори) 

14 - 21 доба 

2. Адаптогени 

до 30 діб 

3. Протизапальна терапія* (антибіотики груп макролітів, фторхінолонів, -лактамів) 

7 - 14 діб 

3. Санкур-
лікування (місцеві санаторії та ПБК)  

до 30 діб  

4. Кардіотонічна терапія* (серцеві глікозіди) 

14 - 21 доба 

5. Вітаміно-
терапія (полівітаміни з мікроеле-
ментами) 

14 - 21 доба 

6. Дезінток-
сикаційна терапія* 

14 - 21 доба 

7. Фізіотерапія 

14 - 21 доба 

8. Киснева терапія  

14 - 21 доба 

III рівень 

1. Загально-
клінічні (визначення анамнезу хвороби, даних професійного маршруту та умов праці, оцінка об'єктивної та суб'єктивної симптоматики) (о)
2. Лабораторні:
а) загально-
клінічні (заг. аналіз крові, заг. аналіз харкотиння (о), посів харкотиння на вміст патогенної мікрофлори та чутливість її до антибіотиків (ф)*)
б) імуно-
біохімічні*:
загальний білок та його фракції, C-реактивний протеїн, глюкоза крові, Ig: A, M, G, РБТЛ, Т-, B-лімфоцити та їх субпопуляції, ЦІК, титрком-
плементу (ф)
3. Визначення оксигенації крові* (ф)
4. Функціональні (спірогафія визначенням чутливості до лікарського препарату (ф)* та бронхопро-
вокаційна проба (ф)*, електро-
кардіографія (ф), УЗД серця та судин малого кола кровообігу (ф)*)
5. Рентгенологічні (рентгенографія органів грудної порожнини (о), томографія легень (ф)*)
6. Інстру-
ментальні (фіброброн-
хоскопія* з взяттям та вивченням біопійного матеріалу та бронхоаль-
веолярного лаважу (ф))
7. Консультації спеціалістів (лор, окуліст, фізіотерапевт, фтізіатр (о), онколог (ф), пульмонолог (ф))  

1. Бронхолітична терапія (M-холінолітики, 2-агоністи, метілксантіни) 

Постійно 

1. Вітаміно-
терапія (полівітаміни з мікроеле-
ментами)

до 30 діб

1. Постійна базисна терапія бронхо-
літич-
ними препа-
ратами  

Постійно

Неефек-
тивність лікувальних заходів, погіршення самопочуття, значне обмеження фізичного наван-
таження та праце-
здатності, зростання явищ дихальної недос-
татності  

1. Зменшення явищ бронхіальної обструкції
2. Зменшення задишки
3. Добре відходження харкотиння у невеликій кількості
4. Покращання самопочуття хворого  

Постійно

Немає  

2. Терапія, спрямована на покращання евакуації харкотиння (мукоре-
гулятори) 

14 - 21 доба 

2. Адаптогени 

до 30 діб 

3. Протизапальна терапія* (антибіотики груп макролідів, фторхінолонів, -лактамів, цефалоспорінів, сульфаніламіди, кортико-
стероїди) 

7 - 14 діб 

3. Санаторно-
курортне лікування (місцеві санаторії та ПБК)  

до 30 діб  

4. Імуномо-
дулююча терапія* 

до 21 доби 

5. Екстракор-
поральні методи лікування* 

до 10 діб 

6. Терапія, спрямована на корекцію гемодинамики* (серцеві глікозиди, сечогінні, кардіо-
протектори, антагоністи кальцію) 

до 14 діб 

7. Вітаміно-
терапія* (полівітаміни з мікроеле-
ментами) 

до 21 доби 

8. Застосування адаптогенів* 

до 21 доби 

9. Ендоскопічна терапія* 

до 21 доби 

10. Дезінток-
сикаційна терапія* 

до 14 діб 

11. Фізіотерапія 

до 21 доби 

12. Киснева терапія  

до 21 доби   

Фармакотерапія J 68/4 Токсичний бронхіт
                                   (Шифр МКХ-10, назва нозологічної форми)

Назва фармгрупи препаратів 

Код АТХ 

Лікарські засоби (препарати вибору) 

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру 

Тривалість призначення 

1. Бронхорозширюючі препарати:  

 

а) M-холінолітики  

R01A X03  

Атровент  

2 вдихи (по 0,02 мг) 3 - 6 р. на добу  

постійно 

R01A X03  

Спіріва  

1 вдох (18 мкг) на добу  

постійно  

б) 2-агоністи  

R03A C02  

Сальбутамол  

2 вдихи (по 100 мкг) 4 - 6 р. на добу  

під час загострення  

R03A C04  

Беротек  

2 вдихи (по 100 мкг) 3 - 4 р. на добу  

під час загострення  

R03A C12  

Серевент (Сальметерол)  

2 вдихи (по 50 мкг) 2 р. на добу  

постійно  

в) препарати комбінованої дії  

R03A K03  

Беродуал  

2 вдихи 3 р. на добу

постійно  

R03A K04  

Комбівент  

2 вдихи 3 - 4 р. на добу  

постійно  

г) метилксантини

R03D A04  

Тео-Дур  

300 мг 2 р. на добу  

постійно  

R03D A04  

Теотард  

300 мг 2 р. на добу  

постійно  

R03D A04  

Теопек  

300 мг 2 р. на добу  

постійно  

R03D A04  

Еуфілонг  

500 мг 1 р. на добу  

постійно  

R03D A04  

Філокортін  

350 мг 1 р. на добу  

постійно  

2. Мукорегулятори  

R05C B06  

Лазолван  

30 мг 3 р. на добу  

до 2 міс.  

R05C B02  

Бромгексіна гідрохлорид
Амброксола гідрохлорид  

16 мг 3 р. на добу  

до 2 міс.  

R05C B06  

Ацетилцистеїн  

30 мг 3 р. на добу  

до 2 міс.  

R05C B01  

Флуімуцил  

200 мг 3 р. на добу  

до 2 міс.  

R05C B01  

 

200 мг 2 р. на добу  

до 2 міс.  

3. Антибіотики:

 

 

 

 

а) макроліди  

J01F A10  

Азітромецин
Рокситроміцин  

500 мг 1 р. на добу  

3 доби  

J01F A06  

Ципрофлоксацин  

150 мг 2 р. на добу  

до 10 діб  

б) фторхінолони  

J01M A02  

Пефлоксацин  

500 мг 2 р. на добу  

до 10 діб  

J01M A03  

Ломефлоксацин  

400 мг 2 р. на добу  

до 10 діб  

J01M A07  

Амоксиклав  

400 мг на добу  

до 7 діб  

в) -лактами  

J01C R02  

Аугментін  

250 мг 2 р. на добу  

до 7 діб  

J01C R02  

Ко-трімоксазол  

500 мг 2 - 3 р. на добу  

до 7 діб  

4. Сульфаніламіди  

J01E E01  

 

1 т. (400 мг сульфаметоксазола та 80 мг триметапріма) 2 р. на добу  

до 10 діб  

5. Протизапальні  

R03A K03  

Дітек  

2 дози 4 р. на добу  

2 - 4 міс.  

R03B C03  

Тайлед  

2 дози 4 р. на добу  

3 - 6 міс.  

R03D X03  

Фенспірід  

80 мг 3 р. на добу  

2 - 6 міс.  

6. Серцеві глюкозиди  

C01A A05  

Дігоксин  

0,025 мг 1 - 2 р. на добу  

до 30 діб  

C01A C01  

Строфантин та ін.  

0,025 % 1 мл в/в 1 - 2 р. на добу  

до 30 діб  

7. Антагоністи кальцію  

C08C A01  

Нормодіпін  

5 - 10 мг на добу  

до 2 міс.  

C08C A01  

Норваск та ін.  

5 - 10 мг на добу  

до 2 міс.  

8. Кардіопротектори  

C01E B15  

Предуктал та ін.  

30 мг 3 р. на добу  

6 - 8 міс.  

9. Сечогінні  

C03A A03  

Гіпотіазід  

25 мг 1 - 2 р. на добу  

до 30 діб  

C03D A01  

Верошпірон  

25 мг 1 - 2 р. на добу  

до 30 діб  

C03C A01  

Фурасемід та ін.  

40 - 80 мг на добу  

до 30 діб  

10. Вітаміни  

A11A A04  

Дуовіт  

1 капс. 2 р. на добу  

до 30 діб  

A11A A04  

Мультитабс та ін.  

1 капс. на добу  

до 30 діб  

11. Адаптогени  

A13A  

Аралія  

10 - 15 крап. 2 р. на добу  

до 30 діб  

A13A  

Жень-Шень  

10 - 15 крап. 2 р. на добу  

до 30 діб  

12. Імуномодулятори 

L03 X15**  

T-активін  

1 мл на добу в/м  

до 10 діб  

L03 X15**  

Циклоферон та ін.  

2 мл на добу в/м  

10 - 14 діб  

13. Кортикостероїди  

R03B A01  

Беклофорд  

2 вдихи (по 200 мг) 4 - 6 р. на добу  

до 30 діб  

R03B A05  

Фліксотід та ін.  

2 вдихи (по 100 мг) 4 - 6 р. на добу  

до 30 діб  

R03B A01  

Серетід  

2 вдихи 2 - 3 р. на добу  

до 30 діб  

14. Препарати для дезінтоксикаційної терапії  

B05B A03  

Глюкоза  

5 % 100 мл в/в 1 р. на добу  

до 14 діб  

A11G A01  

Аскорбінова кислота  

5 % 2 мл в/м чи в/в 1 - 2 р. на добу  

до 14 діб  

A02X  

Гідрокарбонат натрію  

4 % 100 мл в/в 1 р. на добу  

до 14 діб  Шифр МКХ T 57.8

Назва нозологічної форми Хронічна інтоксикація бромом

Діагностичні дослідження і консультації 

Лікувальні заходи 

Реабілітаційні заходи 

Профі-
лактичні заходи 

Рівні надання медичної допомоги (I, II, III) 

Критерії бажаного результату лікування 

Показання для госпі-
талізації 

Диспансерний облік 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Трива-
лість 

Критерії зняття з нього 

10 

11 

1.Загальний аналіз крові (о)
2. Загальний аналіз сечі (о)
3. Ro-графія органів грудної клітки (о)
4. ФЗД (о)
5. Визначення брому в крові (о)
6. Дослідження гормонів щит. залози (за показаннями) (ф)
7. Консультації терапевта, отоларин-
голога, офтальмолога, дермато-
венеролога, ендокринолога (о), гастро-
ентеролога (ф)  

Симпто-
матична терапія в залежності від загального клінічного синдрому
При гострому впливі цілковитий спокій, інгаляції водяних парів ромашки або 1 %-го тиосульфату натрію
У важких випадках в/в преднізолон
При потраплянні в середину - активоване вугілля, промивання шлунка теплою водою
При попаданні на шкіру промити проточною водою, розчином бікарбонату натрію  

Зале-
жить від стану здоров'я та клініч-
ного діагнозу

1. Раціо-
нальне праце-
влаш-
тування з виклю-
ченням впливу подраз-
нюючих речовин і пилу  

Постійно

1. Інже-
нерно-
технічні і санітарно-
гігієнічні заходи, спрямовані на зниження концен-
трації пилу на робочому місці
2. Засто-
сування індиві-
дуальних засобів захисту
3. Якісне проведення попередніх і періо-
дичних медичних оглядів  

II, III 

Покра-
щення загаль-
ного стану

1. Важкий стан, зумовлений вираженими формами інтоксикації, ускладнення захворю-
вання і супутня патологія  

2 рази на рік  

Покра-
щення загаль-
ного почуття, норма-
лізація клініко-
лабора-
торних показ-
ників  


Шифр МКХ E83.1

Назва нозологічної форми Хронічна інтоксикація залізом або вторинний гемохроматоз

Діагностичні дослідження і консультації 

Рівні надання медичної допомоги 

Лікувальні заходи 

Реабілітаційні заходи 

Профі-
лактичні заходи 

Критерії бажаного результату лікування 

Показання для госпіта-
лізації 

Диспансерний облік 

Види і обсяги 

Крат-
ність 

II 

III 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Трива-
лість 

Критерії зняття з нього 

10 

11 

12 

13 

Клінічні:
Анамнез (о)
Огляд (о)
Аускультація (о)
Лабораторні:
загальний аналіз крові (о), об'єм еритроцитів, гематокріт (ф), вміст гемоглобіну в еритроциті (ф)  

2 - 3 рази на рік  

+
+
+
+
+  

+
+
+
+
+  

Дієта з обме-
женням червоних сортів м'яса, цукру  

Постійно 

Професійна орієнтація і працевлаш-
тування
Санаторно-
курортне лікування  

Постійно

Припи-
нення контакту зі шкідливими факторами вироб-
ництва Санація вогнищ інфекції Лікування супутньої патології + див. "Лікувальні заходи"  

Покра-
щання функціо-
нального стану органів і систем (печінки, ССС, підшлун-
кової залізи та ін.)
Змен-
шення вмісту сироват-
кового заліза та % НТЗ  

Погір-
шення функціо-
нальних показ-
ників печінки, підшлун-
кової залізи, серця та інш.
Приєд-
нання інфекції  

Довічно

Немає  

Антиок-
сиданти
-ліпоєва кислота 

24 дні 

Десферал
Флеботомія
Гірудо-
терапія
Милдронат
Предуктал  

За показан-
нями  

Біохімічне дослідження крові: глюкоза, мочевина, білірубін, АЛТ, АСТ, холестерин, ГГТП, % НТЗ залізо у сироватці крові (о)
Феритин (о)
Електрон-
спиноре-
зонансна спектро-
скопія (ЕСРСХ) (ф)
Магніто-
метрія (ф)
Генетичне дослідження (мутації в HFE-гені) (ф)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-
 
-
 
-

 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
 
+
 
+
 
+  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Шифр МКХ T 56.8

Назва нозологічної форми Хронічна інтоксикація оловом

Діагностичні дослідження і консультації 

Лікувальні заходи 

Реабілітаційні заходи 

Профі-
лактичні заходи 

Рівні надання медичної допомоги (II, III) 

Критерії бажаного результату лікування 

Показання для госпіта-
лізації 

Диспансерний облік 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Трива-
лість 

Критерії зняття з нього 

10 

11 

1. Загальний аналіз крові (о)
2. Загальний аналіз сечі (о)
3. Ro-графія органів грудної клітки (о)
4. ФЗД (о)
5. Консу-
льтація терапевта, отоларин-
голога, офталь-
молога, дермато-
венеролога (о)  

1. Симпто-
матична терапія в залежності від основного клінічного синдрому

Залежить від стану здоров'я та клінічного діагнозу  

1. Раціо-
нальне праце-
влаш-
тування з виклю-
ченням дії пилу та значного фізичного наван-
таження  

Постійно

1. Інженерно-
технічні та санітарно-
гігієнічні заходи, спрямовані на зниження концен-
трації пилу на робочому місці
2. Засто-
сування індиві-
дуальних засобів захисту
3. Якісне проведення попередніх і періодичних медичних оглядів  

III  

1. Поліп-
шення загального само-
почуття, підви-
щення показників ФЗД, позитивна ренгено-
динаміка  

1. Важкий стан, зумов-
лений усклад-
ненням захворю-
вання та супутньою патологією

1 раз в рік  

При регре-
сивному перебігу пневмо-
коніозу   


Шифр МКХ-10 T 56.5

Назва нозологічної форми Хронічна інтоксикація цинком

Діагностичні дослідження і консультації 

Лікувальні заходи 

Реабілітаційні заходи 

Профі-
лактичні заходи 

Рівні надання медичної допомоги (II, III) 

Критерії бажаного результату лікування 

Показання для госпіта-
лізації 

Диспансерний облік 

Види і обсяги 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Трива-
лість 

Критерії зняття з нього 

10 

11 

1. Загальний аналіз крові (о)
2. Загальний аналіз сечі
3. Ro-графія органів грудної клітки
4. ФЗД (о)
5. Консу-
льтації терапевта (о), отоларин-
голога (о), офталь-
молога (о), дермато-
венеролога (о)  

1. Симпто-
матична терапія в залежності від основного клінічного синдрому

 

1. Раціо-
нальне праце-
влаш-
тування з виклю-
ченням впливу пилу і значного фізичного наван-
таження  

Постійно

1. Інженерно-
технічні й санітарно-
гігієнічні заходи, спрямовані на зниження концен-
трації пилу на робочому місці
2. Засто-
сування індиві-
дуальних засобів захисту
3. Якісне проведення попередніх і періо-
дичних медичних оглядів  

II, III 

Поліпшення загального самопочуття, підвищення показників, позитивна рентген-
динаміка  

1. Тяжкий стан, зумов-
лений вира-
женими формами хронічного бронхіту, усклад-
нення захво-
рювання і супутня патологія  

2 рази на рік  

Немає  


Шифр МКХ-10 J44.8, J68.4

Назва нозологічної форми Хронічна обструктивна легенева хвороба (ХОЗЛ), спричинена пилом та дією хімічних речовин, газів, димів та випарів

Рівні надання медичної допомоги (II, III) 

Діагностичні дослідження і консультації 

Лікувальні заходи 

Реабілітаційні заходи 

Профілактичні заходи 

Показання для госпі-
талізації 

Критерії бажаного результату лікування 

Диспансерний облік 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяг 

Трива-
лість 

Трива-
лість 

Критерії зняття з нього 

10 

11 

12 

II рівень 

1. Загально-
клінічні:
визначення анамнезу хвороби, даних професійного маршруту та умов праці, оцінка об'єктивної та суб'єктивної симптоматики (о)
2. Лабораторний загальний аналіз крові (о), загальний аналіз харкотиння, посів харкотиння на вміст патогенної мікрофлори та чутливість її до антибіотиків (о)
3. Рентгенологічні (Ro-графія органів грудної клітини) (о)
4. Функціональні (спірометрія, електро-
кардіограма) (о)
5. Консультації спеціалістів (фізіотерапевта, лора, рентгенолога, фтізіатра, пуліьмонолога, профпатолога) (о)  

1. Бронхолітична терапія (M-холінолітики, b2-агоністи, метилксантини)

Постійно 

1. Вітаміно-
терапія (полівітаміни з мікроеле-
ментами)
2. Адаптогени
3. Санаторно-
курортне лікування (місцеві санаторії та на ПБК)  

До 30 діб  

Постійно базисна терапія бронхолі-
тичними препа-
ратами  

Постійно

Неефек-
тивність лікувальних заходів, погіршення само-
почуття, значне обмеження фізичного наван-
таження та праце-
здатності, зростання явищ дихальної недо-
статності  

1. Зменшення явищ бронхіальної обструкції
2. Зменшення задишки
3. Добре відходження харкотиння у невеликій кількості
4. Покращання самопочуття хворого та відновлення його спро-
можності до повсякденної роботи 

Постійно 

Немає  

2. Терапія, спрямована на покращання евакуації харкотиння (мукоре-
гулятори) 

14 - 21 доба 

3. Протизапальна терапія* (антибіотики груп макролітів, фторхінолонів, b-лактамів) 

7 - 14 діб 

4. Кардіотонічна терапія* (серцеві глікозиди) 

14 - 21 доба 

5. Вітамінотерапія (полівітаміни з мікроеле-
ментами) 

14 - 21 доба 

6. Фізіотерапія 

14 - 21 доба 

7. Киснева терапія  

14 - 21 доба  

III рівень 

1. Загально-
клінічні:
визначення анамнезу хвороби, даних професійного маршруту та умов праці, оцінка об'єктивної та суб'єктивної симптоматики (о)
2. Лабораторні:
А) загально-
клінічні (загальний аналіз крові (о), загальний аналіз харкотиння (о), посів харкотиння на вміст патогенної мікрофлори та чутливість її до антибіотиків (о))
Б) імунобіохімічні (загальний білок та його фракції, C-реактивний протеїн, глюкоза крові (о), Ig: A, M, G, РБТЛ, Т-, В-лімфоцити та їх субпопуляції)
7. Консультації спеціалістів (лора, фізіотерапевта, фтізіатра, рентгенолога, онколога, пульмонолога) (о)

1. Бронхолітична терапія (M-холінолітики, b2-агоністи, метилксантини) 

Постійно 

1. Вітаміно-
терапія (полівітаміни з мікроеле-
ментами) 

до 30 діб 

1. Постійна базисна терапія бронхолі-
тичними препа-
ратами  

Постійно

Неефек-
тивність лікувальних заходів, погіршення само-
почуття, значне обмеження фізичного наван-
таження та праце-
здатності, зростання явищ дихальної недо-
статності  

1. Зменшення явищ бронхіальної обструкції
2. Зменшення задишки
3. Добре відходження харкотиння у невеликій кількості
4. Покращання самопочуття хворого  

Постійно

Немає  

2. Терапія, спрямована на покращання евакуації харкотиння (мукоре-
гулятори) 

до 21 доби 

2. Адаптогени 

до 30 діб 

3. Протизапальна терапія* (антибіотики груп макролідів, фторхінолонів, b-лактамів та цефалоспоринів, кортико-
стероїди) 

7 - 14 діб 

3. Санаторно- курортне лікування (місцеві санаторії та ПБК)  

4. Імуномо-
дулююча терапія* 

до 21 доби 

5. Екстракор-
поральні методи лікування* 

до 10 діб 

6. Терапія, спрямована на корекцію гемодинаміки* (серцеві глікозиди, сечогінні, кардіо-
протектори, антагоністи кальцію) 

до 14 діб 

7. Вітамінотерапія* (полівітаміни з мікроеле-
ментами) 

до 21 доби 

 

до 30 діб 

8. Застосування адаптогенів* 

до 21 доби 

9. Ендоскопічна терапія* 

до 21 доби 

10. Фізіотерапія 

до 21 доби 

11. Киснева терапія*  

до 21 доби  


Примітка
____________
* Застосування методу діагностики чи лікування при необхідності.


Фармакотерапія
J44.8, J68.4 Хронічна обструктивна легенева хвороба (ХОЗЛ), спричинена пилом та дією хімічних речовин, газів, димів та випарів 
 (Шифр МКХ-10, назва нозологічної форми)

Назва фармгрупи препаратів 

Код АТХ 

Лікарські засоби (препарати вибору) 

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру 

Тривалість призначення 

1. Бронхорозширюючі препарати:

 

 

 

 

а) M-холінолітики  

R01A X03  

Атровент  

2 вдихи (по 0,02 мг) 3 - 6 на добу  

постійно  

R01A X03  

Спіріва  

1 вдих (18 мкг) на добу  

постійно  

б) b2-агоністи  

R03A C02  

Сальбутамол  

2 вдихи (по 100 мкг) 4 - 6 на добу  

під час загострення  

R03A C04  

Беротек  

2 вдихи (по 100 мкг) 3 - 4 на добу  

під час загострення  

R03A C12  

Серевент (Сальметерол)  

2 вдихи (по 50 мкг) 2 на добу  

постійно  

в) препарати комбінованої дії  

R03A K03  

Беродуал  

2 вдихи 3 рази на добу  

постійно  

R03A K04  

Комбівент  

2 вдихи 3 - 4 рази на добу  

постійно  

г) метилксантини

R03D A04  

Тео-Дур  

300 мг 2 на добу  

постійно

R03D A04  

Теотард  

300 мг 2 на добу  

постійно  

R03D A04  

Теопек  

300 мг 2 на добу  

постійно  

R03D A04  

Еуфілонг  

500 мг 1 р. на добу

постійно  

R03D A04  

Філокортін  

350 мг 1 р. на добу

постійно  

2. Мукорегулятори  

R05C B06  

Лазолван  

30 мг 3 р. на добу  

до 2 місяців  

R05C B02  

Бромгексіна гідрохлорид  

16 мг 3 р. на добу  

до 2 місяців  

R05C B06  

Амброксола гідрохлорид  

30 мг 3 р. на добу  

до 2 місяців  

R05C B01  

Ацетилцистеїн  

200 мг 3 р. на добу

до 2 місяців  

R05C B01  

Флуімуцил  

200 мг 2 р. на добу

до 2 місяців  

3. Антибіотики:  

 

 

 

 

а) Макроліди  

J01F A10  

Азітромецин  

500 мг 1 р. на добу

3 доби  

J01F A06  

Рокситроміцин  

150 мг 2 р. на добу

до 10 діб  

б) Фторхінолони  

J01M A02  

Ципрофлоксацин  

500 мг 2 р. на добу

до 10 діб  

J01M A03  

Пефлоксацин  

400 мг 2 р. на добу

до 10 діб  

J01M A07  

Ломефлоксацин  

400 мг на добу  

до 7 діб  

в) b-лактами  

J01C R02  

Амоксиклав  

250 мг 2 р. на добу

до 7 діб  

J01C R02  

Аугментін  

500 мг 2 - 3 р. на добу  

до 7 діб  

цефалоспорини 

J01D A04  

Цефаклор  

250 мг 3 р. на добу

до 10 діб  

J01D A06  

Цефуроксима-аксетіл

500 мг 2 р. на добу

до 10 діб  

J01D A23  

Цефіксим  

200 мг 2 р. на добу

до 10 діб  

J01D A10  

Цефотаксим  

1 г 2 р. на добу в/в чи в/м  

до 10 діб  

J01D A11  

Цефтазідім  

1 - 2 г 3 рази на добу в/в чи в/м  

до 10 діб  

4. Протизапальні  

R03A K03  

Дітек  

2 дози 4 р. на добу  

2 - 4 місяці  

R03B C03  

Тайлед  

2 дози 4 р. на добу  

3 - 6 місяців  

R03D X03  

Фенспірід  

80 мг 3 р. на добу  

2 - 6 місяців  

5. Серцеві глюкозиди  

C01A A05  

Дігоксин  

0,025 мг 1 - 2 р. на добу  

до 30 діб  

C01A C01  

Строфантин та ін.  

0,025 % 1 мл в/в 1 - 2 р. на добу  

до 30 діб  

6. Антагоністи кальцію  

C08C A01  

Нормодіпін  

5 - 10 мг на добу  

до 2 місяців  

C08C A01  

Норваск та ін.  

5 - 10 мг на добу  

до 2 місяців  

7. Кардіопротектори  

C01E B15  

Предуктал та ін.  

30 мг 3 рази на добу  

6 - 8 місяців  

8. Сечогінні  

C03A A03  

Гіпотіазід  

25 мг 1 - 2 рази на добу  

до 30 діб  

C03D A01  

Верошпірон  

25 мг 1 - 2 р. на добу  

до 30 діб  

C03C A01  

Фуросемід та ін.  

40 - 80 мг на добу  

до 30 діб  

9. Вітаміни  

A11A A04  

Дуовіт  

1 капс. 2 р. на добу

до 30 діб  

A11A A04  

Мультитабс та ін.  

1 капс. на добу  

до 30 діб  

10. Адаптогени  

A13A  

Аралія  

10 - 15 крапель 2 р. на добу  

до 30 діб  

A13A  

Жень-Шень та ін.  

10 - 15 крапель 2 р. на добу  

до 30 діб  

11. Імуномодулятори  

L03 X15**  

T-активін  

1 мл на добу в/м  

до 10 діб  

L03 X15**  

Циклоферон та ін.  

2 мл на добу в/м  

10 - 14 діб  

12. Кортикостероїди  

R03B A01  

Беклофорт  

2 вдихи (по 200 мг) 4 - 6 р. на добу  

до 30 діб  

R03B A05  

Фліксотід та ін.  

2 вдихи (по 100 мг) 4 - 6 р. на добу  

до 30 діб  

R03B A01  

Серетід  

2 вдихи 2 - 3 р. на добу  

до 30 діб  


 

Головний позаштатний спеціаліст
МОЗ України за спеціальністю
"Професійна патологія" 

 
 
І. П. Лубянова