стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Вегетативно-сенсорна полінейропатія; Стандарт надання медичної допомоги.


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №7 від 10-01-2005
  • Тема, опис документа: Стандарт надання медичної допомоги.
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Професійна патологія
  • Клінічний стан, патології: Вегетативно-сенсорна полінейропатія
контривен цена

Шифр МКХ-10 G 62.8, T 69.2

Назва нозологічної форми Вегетативно-сенсорна полінейропатія

Рівні надання медичної допомоги (II, III) 

Діагностичні дослідження і консультації* 

Лікувальні заходи* 

Реабілітаційні заходи* 

Профілактичні заходи* 

Показання для госпіта-
лізації 

Критерії бажаного результату лікування 

Диспансерний облік 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Трива-
лість 

Критерії зняття з нього 

10 

11 

12 

II  

1. Огляд невропатолога (о)
2. Загальний аналіз крові (о)
3. Аналіз крові на РМП (о)
4. Загальний аналіз сечі (о)
5. Глюкоза крові (о)
6. Флюорографія ОГК (о)
7. Консультація терапевта (о)  

1 Аналгетичні засоби - спазмалгін (баралгин, спазган, триган, максиган), комбінований препарат анальгетик, холінолітик, гангліоблокатор - 1 т. х 2 рази на добу 

10 діб 

1. Медична реабілітація - див. "Лікувальні заходи"  

1 раз на рік  

1. Профі-
лактика первинна - система гігієнічних та виховних заходів, спрямо-
ваних на поперед-
ження захво-
рювань  

Постійно

1. Стійкий больовий синдром  

1. Поліпшення загального стану
2. Зменшення больового синдрому  

Диспан-
серний нагляд (2 рази на рік)  

Відсут-
ність чітких ознак захво-
рювання  

2. Периферичні вазоділятатори та міотропні засоби - дибазол 0,005 1 раз на добу 

20 діб 

3. Препарати, що стимулюють метаболічні процеси, - АТФ 1 % - 1,0 1 раз на добу 

20 діб 

4. Полівітаміни "Ундевіт" по 1 др. 2 рази на добу 

20 діб 

5. Гідро-
процедури 

10 діб 

6. Масаж  

10 діб 

1 раз на рік  

II  

8. Альгезіометрія (о)
9. Палесте-
зіометрія (о)
10. Динамометрія (визначення сили та витривалості м'язів) (о)
11. Холодовий тест (о)
12. Консультація отоларинголога (о)
13. ЕКГ (о)  

7. Аналгетичні засоби - спазмалгін (баралгін, спазган, триган, максиган) - 5 мл в/м, після чого 1 т. х 2 рази на добу 

5 діб
10 діб 

2. Психо-
логічна реабілітація - підготовка хворого до необхідної адаптації  

2 рази на рік  

2. Профі-
лактика вторинна - див. "Лікувальні заходи"  

2 рази на рік  

2. Прогре-
сування чутливих порушень
3. Збільшення вегета-
тивно-
судинних порушень  

1. Поліпшення загального стану
2. Підвищення сили та статичної витри-
валості м'язів рук
3. Зменшення або ліквідація болю, чутливих, вегета-
тивно-
судинних порушень  

Періодичні курси лікування в стаціонарі 1 раз на рік  

Через 10 років після припи-
нення праці із м'язовим пере-
наван-
таженням (інфра-
звуком, переохо-
лоджен-
ням) і стабілізації стану здоров'я за останні 3 роки  

8. Периферичні вазоділятатори та міотропні засоби - пентоксифілін 2 др. х 3 рази на добу 

20 діб 

9. Ангіопротекто-
ри - пармідін по 0,25 2 рази на добу 

20 діб 

10. Тіамін хлорид 5 % - 1,0 на добу 

20 діб 

11. Токоферола ацетат по 150 мг на добу 

20 діб 

12. Аскорутин по 1 т. 3 рази на добу 

20 діб 

13. Діатермія з електрофорезом (новокаїн, аміназин) на паравер-
тебральну зону симпатичних вузлів 12 ЛФК 

15 сеансів 

14. Синдромальна терапія  

20 діб  

III  

14. РЕГ (о)
15. РВГ (о)
16. ЕЕГ (ф)
17. ЕМГ (ф)
18. Електро-
термометрія шкіри (ф)
19. Телетер-
мографія (ф)  

15. Магнітотерапія (ф) 

20 діб 

3. Соціальна реабілітація - питання працевлаш-
тування і інвалідності

 

Те ж саме  

 

6. При необхідності визначення подальшої праце-
здатності

Те ж саме  

Те ж саме

Те ж саме  

16. Голкореф-
лексотерапія 

20 діб 

17. Оксиге-
нотерапія (ф) 

20 діб 

18. Терапія квантова (ф)  

20 діб 

1 раз на рік  


____________
* Наступний рівень включає обсяг заходів попереднього рівня. 


Фармакотерапія G 62.8, T 69.2 Вегетативно-сенсорна полінейропатія

                                     (Шифр МКХ-10, назва нозологічної форми)

Назва фармгрупи препаратів 

Код АТС 

Лікарські засоби (препарати вибору) 

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру 

Тривалість призначення 

1. Ангіопротектори  

C05CX10  

Пармідин або інші  

по 0,25 г 2 р. на добу  

20 діб  

2. Аналгетичні засоби, комбіновані з холінолітіками та гангліоблокаторами

А03ДА02  

Спазмалгін або інші  

по 1 табл. 2 р. на добу  

10 діб  

або 5 мл в/м 1 р. на добу  

5 діб  

3. Вітаміни  

А11ДА01  

Тіамін хлорид  

5 % - 1,0 один р. на добу  

20 діб  

A11HA03  

Токоферол ацетат

по 150 мг на добу  

20 діб  

A11JA 

Аскорутин  

по 1 т. 3 р. на добу  

20 діб  

A11BA  

Драже "Ундевіт" або інші  

по 1 др. 2 р. на добу  

20 діб  

4. Периферичні вазодилятатори  

C04A D03  

Пентоксіфілін або Трентал  

2 др. 3 р. на добу