стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Вібраційна хвороба. ; Стандарт надання медичної допомоги.


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №7 від 10-01-2005
  • Тема, опис документа: Стандарт надання медичної допомоги.
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Професійна патологія
  • Клінічний стан, патології: Вібраційна хвороба. 
цефамадар

Шифр МКХ-10 T 75.2

Назва нозологічної форми Вібраційна хвороба

Рівні надання медичної допомоги (II, III) 

Діагностичні дослідження і консультації* 

Лікувальні заходи* 

Реабілітаційні заходи* 

Профілактичні заходи* 

Показання для госпі-
талізації 

Критерії бажаного результату лікування 

Диспансерний облік 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Трива-
лість 

Критерії зняття з нього 

10 

11 

12 

II  

1. Огляд невропатолога (о)
2. Контроль АТ
3. Загальний аналіз крові (о)
4. Загальний аналіз сечі (о)
5. Флюорографія ОГК (о)
6. Консультація терапевта (о)  

1. Адаптогени: екстр. елеутерокока по 20 крап. 3 рази на добу; пантокрин по 40 крап. 2 рази на добу та інші 

20 діб 

1. Медична реабілітація - див. "Лікувальні заходи"  

1 раз на рік  

1. Профі-
лактика первинна - система гігієнічних та виховних заходів, спрямо-
ваних на попере-
дження захво-
рювань  

Постійно

1. Стійкі больові синдроми
2. Виражене порушення трофіки
3. Судинні реакції
4. Астено-
невротичні прояви  

1. Поліп-
шення загального стану
2. Підви-
щення сили та статичної витри-
валості м'язів рук
3. Змен-
шення або ліквідація болю  

Диспан-
серний нагляд (2 рази на рік)  

Відсут-
ність чітких ознак захво-
рювання

2. Полівітаміни "Ундевіт" по 1 др. 2 рази на добу 

20 діб 

3. Гідро-
процедури 

1 раз на рік 

4. Масаж  

1 раз на рік  

II  

7. Аналіз крові на цукор (о)
8. Аналіз крові на РМП (о)
9. Палесте-
зіометрія (о)
10. Холодовий тест (о)
11. Альгезіометрія (о)
12. Динамометрія (визначення сили та витривалості м'язів) (о)
13. Консультація лор-спеціаліста (о)
14. Консультація хірурга (о)
15. Консультація гінеколога (ф)
16. ЕКГ (о)  

Патогенетична терапія:  

2. Психо-
логічна реабілітація - підготовка хворого до необхідної адаптації  

2 рази на рік  

2. Профі-
лактика вторинна - див. "Лікувальні заходи"  

2 рази на рік  

5. При станах деком-
пенсації  

4. Змен-
шення вира-
женості симптомів захворю-
вання

Періо-
дичні курси лікування в стаціонарі 1 раз на рік  

Через 10 років після припи-
нення контакту з вібрацією і стабі-
лізації стану здоров'я за останні 3 роки  

5. Спазмалгон по 2 т. 4 рази на добу  

5 діб 

6. Анавенол по 20 крап. 4 рази на добу  

20 діб 

7. Пармідін по 0,25 2 рази на добу  

20 діб 

8. Тіамін хлорид 5 % - 1,0 на добу  

20 діб 

9. Токоферол ацетат по 150 мг на добу  

20 діб 

10. Аскорутин по 1 т. 3 рази на добу  

20 діб 

11. Малі дози діатермії з електро-
форезом (новокаїн, аміназин) на паравер-
тебральну зону симпатичних вузлів  

15 сеансів 

12. ЛФК 

20 діб 

13. Синдромальна терапія 

20 діб 

14. Берлітіон  

2 міс.  

III 

17. РЕГ (о)
18. РВГ (о)
19. ЕЕГ (ф)
20. ЕМГ (ф)
21. Капіляроскопія
22. Телетермографія (ф)
23. Електро-
термометрія шкіри (ф)

15. Магнітотерапія (ф)

20 діб  

3. Соціальна реабілітація - питання працевлаш-
тування і інвалідності

 

Те ж саме  

 

6. При необхідності визначення подальшої праце-
здатності

Те ж саме  

Те ж саме  

Те ж саме  

16. Голкореф-
лексотерапія

20 діб  

17. Оксиге-
нотерапія (ф)  

20 діб  

18. Терапія квантова (ф)  

20 діб  


___________
* Наступний рівень включає обсяг заходів попереднього рівня. 


Фармакотерапія T 75.2 Вібраційна хвороба
                        (Шифр МКХ-10, назва нозологічної форми)

Назва фармгрупи препаратів 

Код АТС 

Лікарські засоби (препарати вибору) 

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру 

Тривалість призначення 

1. Ангіопротектори

C05CA51  

Анавенол  

по 20 крап. 4 р. на добу  

20 діб  

C05CX10  

Пармідин або інші  

по 0,25 г 2 р. на добу  

20 діб  

2. Спазмолітики в комбінації з аналгетиками  

А03ДА02  

Спазмалгон або інші

по 2 т. 2 р. на добу  

5 діб  

3. Адаптогени  

A13A  

Екстр. елеутерокока  

по 20 крап. 3 р. на добу  

20 діб  

A13A  

Пантокрін  

по 40 крап. на добу

20 діб  

4. Речовини, які регулюють метаболічні процеси

A16AX01  

Берлітіон 300

1 ампула 1 раз на добу  

10 діб

Берлітіон 300 Ораль або інші 

по 1 т. 3 рази на добу 

20 діб 

5. Вітаміни  

А11ДА01  

Тіамін хлорид  

5 % - 1,0 один р. на добу  

20 діб  

A11HA03  

Токоферол ацетат

по 150 мг на добу  

20 діб  

A11JA 

Аскорутин  

по 1 т. 3 р. на добу  

20 діб  

A11BA  

Драже "Ундевіт" або інші  

по 1 др. 2 рази на добу  

20 діб