стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Гостре отруєння чадним газом ; Стандарт надання медичної допомоги.


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №7 від 10-01-2005
  • Тема, опис документа: Стандарт надання медичної допомоги.
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Професійна патологія
  • Клінічний стан, патології: Гостре отруєння чадним газом 


 

Шифр МКХ-10 T58.1 

II рівень медико-санітарної допомоги 

 

Назва нозологічної форми Гостре отруєння чадним газом

Діагностичні дослідження і консультації 

Лікувальні заходи 

Реабілітаційні заходи 

Профілактичні заклади 

Критерії бажаного результату 

Показання для госпіта-
лізації 

Диспансерний облік 

Трива-
лість 

Критерії зняття з нього 

1. Загальний аналіз крові та сечі (о)
2. Дослідження вмісту карбокси-
гемоглобіну крові (о)
3. ЕКГ (о)  

1. Оксигенотерапія
2. ШВЛ (за показанням)
3. Аналгетики та нестероїдні протизапальні засоби
4. Вітамінотерапія, антиоксиданти (аскорбінова кислота, вітамін E, цитохром C)
5. Гепато-
протектори
6. Ангіопротектори
7. Седативні засоби
8. Антиагреганти
9. Ноотропні препарати  

1. Медика-
ментозне лікування
2. Фізіотера-
певтичне лікування
3. Соціальна реабілітація
4. Санаторно-
курортне лікування  

1. Покращання умов праці
2. Додержання умов техніки безпеки
3. Раціональне працевлаш-
тування

1. Покращання загального стану
2. Зменшення клінічних симптомів
3. Збереження працездатності
4. Попередження інвалідності  

1. Наявність ознак впливу отруєння
2. Наявність ускладнення

2 рази на рік  

Постійно

 

Шифр МКХ-10 T58.1 

III рівень медико-санітарної допомоги 

 

Назва нозологічної форми Гостре отруєння чадним газом

Діагностичні дослідження і консультації 

Лікувальні заходи 

Реабілітаційні заходи 

Профілактичні заклади 

Критерії бажаного результату лікування 

Показання для госпіталізації 

Диспансерний облік 

Трива-
лість 

Критерії зняття з нього 

1. Загальний аналіз крові та сечі (о)
2. Дослідження вмісту карбокси-
геноглобіну крові (о)
3. ЕКГ (о)
4. Ro-графія клітини органів грудної клітини (о)
5. КТ- головного мозку (ф)
6. Люмбальна пункція (за показанням)
7. ЕЕГ, реовазографія (ф)
8. Консультація невропатолога (о),
терапевта (о),
окуліста (о),
отоларинголога (ф),
психіатра (ф)  

Вирішення експертних питань та лікувально-
реабілітаційні рекомендації

1. Медика-
ментозне лікування
2. Соціальна реабілітація
3. Санаторно-
курортне лікування
4. Вирішення експертних питань та лікувально-
реабілітаційні рекомендації

1. Покращання умов праці
2. Додержання умов техніки безпеки
3. Раціональне праце-
влаштування

1. Покращання загального стану
2. Зменшення клінічних симптомів
3. Збереження працездатності
4. Попередження інвалідності  

1. Наявність ознак впливу отруєння
2. Наявність ускладнення

1 раз на рік  

Постійно