стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Емфізема легень. ; Стандарт надання медичної допомоги.


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №7 від 10-01-2005
  • Тема, опис документа: Стандарт надання медичної допомоги.
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Професійна патологія
  • Клінічний стан, патології: Емфізема легень. 
остеобиос

Шифр МКХ-10 J 68. 4, J 44, J 43.8

Назва нозологічної форми Емфізема легень

Рівні надання медичної допомоги 

Діагностичні дослідження і консультації 

Лікувальні заходи 

Реабілітаційні заходи 

Профілактичні заходи 

Показання для госпіталізації (перелік основних ознак) 

Критерії бажаного результату лікування 

Диспансерний облік 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Трива-
лість 

Критерії зняття з нього 

10 

11 

12 

II рівень  

1. Загально-
клінічні (визначення анамнезу хвороби, даних професійного маршруту та умов праці, оцінка об'єктивної та суб'єктивної симптоматики) (о)
2. Лабораторні:
- загальний аналіз крові;
- загальний аналіз харкотиння (о);
- посів харкотиння на вміст патогенної мікрофлори та чутливість її до антибіотиків* (ф)
3. Рентгенологічні (рентгенографія органів грудної порожнини) (о)
4. Функціональні:
- спірометрія;
- ЕГК (о)
5. Консультації спеціалістів:
- фізіотерапевта (ф),
- лора,
- рентгенолога,
- фтізіатра,
- пульмонолога,
- профпатолога (о) 

1. Бронхолітична терапія (M-холіно-
літики, 2-агоністи, метілксантіни) 

Постійно 

1. Вітамі-
нотерапія (полівітаміни з мікроеле-
ментами) 

до 30 діб 

1. Постійна базисна терапія бронхолі-
тичними препа-
ратами  

Постійно

Неефек-
тивність лікувальних заходів, погіршення самопочуття, значне обмеження фізичного наван-
таження та праце-
здатності, зростання явищ дихальної недостат-
ності  

1. Зменшення явищ бронхіальної обструкції
2. Змешення задишки
3. Добре відходження харкотиння у невеликій кількості
4. Покращання самопочуття хворого та відновлення його спромож-
ності до повсякденної роботи  

Постійно

Немає  

2. Терапія, спрямована на покращання евакуації харкотиння (мукоре-
гулятори) 

14 - 21 доба 

2. Адаптогени 

до 30 діб 

3. Протизапальна терапія* (антибіотики груп макролідів, фторхінолонів, -лактамів) 

7 - 14 діб 

3. Санаторно-
курортне лікування (місцеві санаторії та ПБК)  

до 30 діб  

4. Кардіотонічна терапія* (серцеві глікозиди) 

14 - 21 доба 

5. Вітамінотерапія (полівітаміни з мікроеле-
ментами) 

14 - 21 доба 

6. Фізіотерапія  

14 - 21 доба  

III рівень  

1. Загально-
клінічні
(визначення анамнезу хвороби, даних професійного маршруту та умов праці, оцінка об'єктивної та суб'єктивної симптоматики) (о)
2. Лабораторні:
а) загальноклінічні (заг. аналіз крові (о),
гематокрит крові (ф)*, загальний, аналіз харкотиння, посів харкотиння на вміст патогенної мікрофлори та чутливість її до антібіотиків (ф)*);
б) імунобіохімічні (ф)* загальний білок та його фракції, C-реактивний протеїн, глюкоза крові, Ig: A, M, G, РБТЛ, Т-, В-лімфоцити та їх субпопуляції, ЦІК, титрком-
плементу, визначення активності 1-антитріпсину, 2-макроглобуліну крові (ф)
3. Функціональні (спірографія з визначенням чутливості до лікарського препарату та бронхо-
провокаційна проба (о), електро-
кардіограма (о), УЗД серця та судин малого кола кровообігу* (ф), загальна плетизмографія* (ф), бодіпле-
тизмографія* (ф), визначення газового складу крові - напруга кисню* (ф))
4. Рентгенологічні (рентгенографія органів грудної порожнини (о), томографія легень* (ф))
5. Інструментальні (фіброброн-
хоскопія (о) з взяттям та вивченням біопсійного матеріалу та бронхо-
альвеолярного лаважу)
6. Консультації спеціалістів (о) (лора, фізіотерапевта, фтізіатра, рентгенолога, онколога, пульмонолога)

1. Бронхолітична терапія (M-холіно-
літики, -агоністи, метилксантіни) 

Постійно 

1. Вітамі-
нотерапія (полівітаміни з мікроеле-
ментами) 

до 30 діб 

1. Постійна базисна терапія бронхолі-
тичними препа-
ратами  

Постійно 

Неефек-
тивність лікувальних заходів, погіршення самопочуття, значне обмеження фізичного навантаження та праце-
здатності, зростання явищ дихальної недостатності

1. Зменшення явищ бронхіальної обструкції
2. Змешення задишки
3. Добре відходження харкотиння у невеликій кількості
4. Покращання самопочуття хворого  

Постійно

Немає  

2. Терапія, спрямована на покращання евакуації харкотиння (мукоре-
гулятори) 

до 21 доби 

2. Адаптогени 

до 30 діб 

3. Протизапальна терапія* (антибіотики груп макролідів, фторхінолонів, -лактамів та цефалоспоринів, кортико-
стероїди) 

до 14 діб 

3. Санаторно-
курортне лікування (місцеві санаторії та ПБК)  

до 30 діб  

4. Імуномо-
дулююча терапія* 

до 10 діб 

5. Екстра-
корпоральні методи лікування* 

до 21 доби 

6. Терапія, спрямована на корекцію гемодинаміки* (серцеві глікозиди, сечогінні, кардіо-
протектори, антагоністи кальцію) 

до 21 доби 

6. Вітаміно-
терапія* (полівітаміни з мікроеле-
ментами) 

до 21 доби 

7. Застосування адаптогенів* 

до 21 доби 

8. Ендоскопічна терапія* 

до 21 доби 

9. Фізіотерапія 

до 21 доби 

10. Киснева терапія*  

до 21 доби 

Фармакотерапія J 68.4, J 44, J 43.8 Емфізема легень
                                     (Шифр МКХ-10, назва нозологічної форми)

Назва фармгрупи препаратів 

Код АТХ 

Лікарські засоби (препарати вибору) 

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру 

Тривалість призначення 

1. Бронхорозширюючі препарати: 

а) M-холінолітики  

R01A X03  

Атровент  

2 вдихи (по 0,02 мг)  

постійно  

R01A X03  

Спіріва  

3 - 6 р. на добу; 1 вдих (18 мкг) на добу  

постійно  

б) 2-агоністи  

R03A C02  

Сальбутамол  

2 вдихи (по 100 мкг) 4 - 6 р. на добу  

під час загострення  

R03A C04  

Беротек  

2 вдохи (по 100 мкг) 3 - 4 р. на добу  

під час загострення  

R03A C12  

Серевент (Сальметерол)  

2 вдихи (по 50 мкг) 2 р. на добу  

постійно  

в) препарати комбінованої дії  

R03A K03  

Беродуал  

2 вдихи 3 р. на добу

постійно  

R03A K04  

Комбівент  

2 вдихи 3 - 4 разів на добу  

постійно  

г) метилксантини  

R03D A04  

Тео-Дур  

300 мг 2 р. на добу

постійно  

R03D A04  

Теотард  

300 мг 2 р. на добу

постійно  

R03D A04  

Теопек  

300 мг 2 р. на добу

постійно  

R03D A04  

Еуфілонг  

500 мг 1 р. на добу

постійно  

R03D A04  

Філокортін  

350 мг 1 р. на добу

постійно  

2. Мукорегулятори  

R05C B06  

Лазолван  

30 мг 3 р. на добу  

до 2 міс.  

R05C B02  

Бромгексіна гідрохлорид  

16 мг 3 р. на добу  

до 2 міс.  

R05C B06  

Амброксола гідрохлорид Ацетилцистеін  

30 мг 3 р. на добу  

до 2 міс.  

R05C B01  

Флуімуцил  

200 мг 3 р. на добу

до 2 міс.  

R05C B01  

 

200 мг 2 р. на добу  

до 2 міс.  

3. Антибіотики:  

 

 

 

 

а) макроліди  

 

Азітромецин  

 

 

J01F A10  

Рокситроміцин  

500 мг 1 раз на добу  

3 доби  

J01F A06  

Ципрофлоксацин  

150 мг 2 рази на добу  

до 10 діб  

б) фторхінолони  

J01M A02  

Пефлоксацин  

500 мг 2 рази на добу  

до 10 діб  

J01M A03  

Ломефлоксацин  

400 мг 2 рази на добу  

до 10 діб  

J01M A07  

Амоксиклав  

400 мг на добу  

до 7 діб  

в) -лактами  

J01C R02  

Аугментін  

250 мг 2 рази на добу  

до 7 діб  

J01C R02  

 

500 мг 2 - 3 рази на добу  

до 7 діб  

г) цефалоспорини  

J01D A04  

Цефаклор  

250 мг 3 р. на добу

до 10 діб  

J01D A06  

Цефуроксима-аксетіл

500 мг 2 р. на добу

до 10 діб  

J01D A23  

Цефіксим  

200 мг 2 р. на добу

до 10 діб  

J01D A10  

Цефотаксим  

1 г 2 р. на добу в/в чи в/м  

до 10 діб  

J01D A11  

Цефтазідім  

1 - 2 г 3 рази на добу в/в чи в/м  

до 10 діб  

4. Протизапальні  

R03A K03  

Дітек  

2 дози 4 рази на добу  

2 - 4 міс.  

R03B C03  

Тайлед  

2 дози 4 рази на добу  

3 - 6 міс.  

R03D X03  

Фенспірід  

80 мг 3 рази на добу  

2 - 6 міс.  

5. Серцеві глюкозиди  

C01A A05  

Дігоксин  

0,025 мг 1 - 2 р. на добу  

до 30 діб  

C01A C01  

Строфантин та ін.  

0,025 % 1 мл в/в 1 - 2 р. на добу  

до 30 діб  

6. Антагоністи кальцію  

C08C A01  

Нормодіпін  

5 - 10 мг на добу  

до 2 міс.  

C08C A01  

Норваск та ін.  

5 - 10 мг на добу  

до 2 міс.  

7. Кардіопротектори  

C01E B15  

Предуктал та ін. 

30 мг 3 р. на добу

6 - 8 міс.

8. Сечогінні 

C03A A03  

Гіпотіазид  

25 мг 1 - 2 р. на добу

до 30 діб  

C03D A01  

Верошпірон  

25 мг 1 - 2 р. на добу  

до 30 діб  

C03C A01  

Фуросемід та ін.  

40 - 80 мг на добу  

до 30 діб  

9. Вітаміни  

A11A A04  

Дуовіт  

1 капс. 2 р. на добу

до 30 діб  

A11A A04  

Мультитабс та ін.  

1 капс. на добу  

до 30 діб  

10. Адаптогени  

A13A  

Аралія  

10 - 15 крап. 2 р. на добу  

до 30 діб  

A13A  

Жень-Шень та ін.  

10 - 15 крап. 2 р. на добу  

до 30 діб  

11. Імуномодулятори  

L03 X15**  

Т-активін  

1 мл на добу в/м  

до 10 діб  

L03 X15**  

Циклоферон та ін.  

2 мл на добу в/м  

10 - 14 діб  

12. Кортикостероїди  

R03B A01  

Беклофорт  

2 вдихи (по 200 мг) 4 - 6 р. на добу  

до 30 діб  

R03B A05  

Фліксотід та ін.  

2 вдихи (по 100 мг) 4 - 6 р. на добу  

до 30 діб  

R03B A01  

Серетід  

2 вдихи 2 - 3 р. на добу  

до 30 діб