стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Інтоксикація кадмієм; Стандарт надання медичної допомоги.


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №7 від 10-01-2005
  • Тема, опис документа: Стандарт надання медичної допомоги.
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Професійна патологія
  • Клінічний стан, патології: Інтоксикація кадмієм
ретарпен цена Украина

Шифр МКХ E83.1

Назва нозологічної форми Інтоксикація кадмієм

Діагностичні дослідження і консультації 

Лікувальні заходи 

Реабілітаційні заходи 

Профілактичні заходи 

Рівні надання мед. допомоги (II, III) 

Критерії бажаного результату лікування 

Показання для госпі-
талізації 

Диспансерний облік 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Трива-
лість 

Критерії зняття з нього 

10 

11 

1. Загальний аналіз крові з визначенням ретикулоцитів, базофільної зернистості еритроцитів (о)
2. Загальний аналіз сечі (о)
3. Вміст заліза і кальцію у сиворотці крові (о)
4. Вміст кадмію у добовій сечі
5. Ro-графія трубчастих кісток и кистей рук (о)
6. Ro-графія органів грудної клітки (о)
7. ЕЕГ (о)
8. УЗД печінки і нирок (о)
9. ЕЕГ, РЕГ (о) Консультації терапевта, невропатолога, окуліста, дерматолога, гінеколога (о)  

1. Симпто-
матична терапія в залежності від основного клинічного синдрому  

Залежить від стану здоров'я та клінічного діагнозу  

1. Раціо-
нальне праце-
влаш-
тування з виклю-
ченням впливу токсичних речовин та значної фізичної напруги чи наван-
таження

Постійно 

1. Інженерно-
технічні та санітарно-
гігієнічні заходи, спрямовані на зниження концентрації токсичних речовин на рабочему місці
2. Застосу-
вання індиві-
дуальних засобів захисту
3. Якісне проведення попередніх періодичних медичних оглядів  

II, III 

Покращання загального самопочуття, підвищення рівня гемоглобіну, нормалізація АД позитивна ЕК-динаміка

Важкий стан
Курси лікування - 2 рази на рік

2 рази на рік 

Підлягають усі працівники зі стажем роботи у контакті з кадмієм більше 5 років Критерії зняття з обліку - відсутність ознак інтоксикації при звільненні