стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Інтоксикація металевою ртуттю; Стандарт надання медичної допомоги.


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №7 від 10-01-2005
  • Тема, опис документа: Стандарт надання медичної допомоги.
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Професійна патологія
  • Клінічний стан, патології: Інтоксикація металевою ртуттю
левемир цена

Шифр МКХ-10 T56.1

Назва нозологічної форми Інтоксикація металевою ртуттю

Рівні надання медичної допомоги (II, III) 

Діагностичні дослідження і консультації* 

Лікувальні заходи* 

Реабілітаційні заходи* 

Профілактичні заходи* 

Показання для госпіта-
лізації 

Критерії бажаного результату лікування 

Диспансерний облік 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Перелік основних ознак 

Трива-
лість 

Критерії зняття з нього 

10 

11 

12 

II 

1. Огляд невропатолога і терапевта (о)
2. Загальний аналіз крові (о)
3. Загальний аналіз сечі (о)
4. Ro-графія органів грудної клітки (о)
5. Аналіз сечі на ртуть (о)
6. ЕКГ (о)
7. Аналіз крові на ртуть (о)
8. Консультація стоматолога (о)  

1. Седативні препарати, ангіопротектори
2. Фізіоте-
рапевтичні процедури
3. Пектиновмісні препарати
4. Препарати кальцію
5. Транквілізатори

2 - 3 тижні
1 - 2 рази на рік 

Медична реабілітація - див. "Лікувальні заходи" 

1 - 2 рази на рік 

Первинна профілак-
тична система гігієнічних та виховних заходів, спрямо-
ваних на поперед-
ження захворю-
вання (обробка робочого приміщення розчинами перман-
ганату калію чи хлорного заліза)

Постійно

1. Виражені функціо-
нальні порушення ЦНС
2. Наявність гострої форми інтоксикації

Поліп-
шення загального стану нервової системи, насамперед зменшення проявів астенонев-
ротичного синдрому  

Довічно

 

II 

1. Біохімічні дослідження функції печінки (о), глюкози крові (о), визначення ртуті у крові (о), волоссі (ф)
2. Дослідження функціо-
нального стану нирок (проба Зимницького, креатинова проба Реберта, визначення мочевини) (о)
3. УЗД нирок (ф)
4. ЕНМГ (ф)
5. Алгезіметрія (ф)
6. Консультація окуліста (о)  

1. Режим палатний
2. Дієта загальна Дезінток-
сикаційна терапія (унітіол, тіосульфат натрію, ентеросорбенти, CaNa2 ЕДТА, пектиновмісні препарати, Д-пеніціламін, сукцимер)
3. Вітаміни
4. Ангіопро-
тектори
5. Ноотропні препарати
6. Транквілізатори
7. Антидепресанти

3 - 4 тижні
1 - 2 рази на рік 

Психо-
логічна реабілітація, підготовка хворого до необхідної адаптації, працевлаш-
тування

2 рази на рік 

Рання діагностика початкових стадій захворю-
вання. Своєчасна медика-
ментозна та соціальна реабілітація хворих  

2 рази на рік 

При станах деком-
пенсації та загостренні захворю-
вання

Зменшення вираже-
ності симптомів захворю-
вання

Те ж саме  

 

III 

1. ЕЕГ (о)
2. РЕГ (о)
3. МРТ головного мозку (ф)
4. РВГ в/к, н/к (о)
5. Консультація психоневролога (ф)  

Симптоматична терапія в залежності від провідного синдрому із застосуванням ноотропних, вазоактивних препаратів, полівітамінів  

3 - 4 тижні
2 рази на рік 

Оформлення інвалідності III - II - I груп  

 

Те ж саме  

 

При станах деком-
пенсації та загостренні патоло-
гічного процесу  

Те ж саме  

Те ж саме  

 


___________
* Наступний рівень включає обсяг заходів попереднього рівня.