стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Інтоксикація свинцем та його сполуками. ; Стандарт надання медичної допомоги.


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №7 від 10-01-2005
  • Тема, опис документа: Стандарт надання медичної допомоги.
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Професійна патологія
  • Клінічний стан, патології: Інтоксикація свинцем та його сполуками. 
глиатилин

Шифр МКХ-10 T 56.0

Назва нозологічної форми Інтоксикація свинцем та його сполуками

Рівні надання медичної допомоги (II, III) 

Діагностичні дослідження і консультації* 

Лікувальні заходи* 

Реабілітаційні заходи* 

Профілактичні заходи* 

Пока-
зання для госпіта-
лізації 

Критерії результату лікування 

Диспансерний облік 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Трива-
лість 

Критері зняття з нього 

10 

11 

12 

II 

1. Загальний аналіз крові (з визначенням кількості ретикулоцитів, тромбоцитів, еритроцитів з базофільною зернистістю, тромбоцитів, об'єма еритроцита, гематокрита, вміст гемоглобіну в еритроциті) (о)
2. Загальний аналіз сечі (о), вміст свинцю, копро-
порфірину, -аміноле-
вулинової кислоти у сечі (о)
3. Біохімічне дослідження крові: вміст свинцю, заліза, % НТЖ (о), Zn-прото-
порфірин (ф), глюкоза, сечовина, білірубін, АЛТ, АСТ, холестерин (о)  

Режим палатний. Дієта з обмеженням червого м'яса, включенням кисломо-
лочного сиру, зеленого чаю Дезінток-
сикаційна терапія (-ліпоєва кислота, пектин-
вміщуючі препарати, ентеро-
сорбенти та інш.), рибоксин
2. Вітаміни
3. Антиок-
сиданти
4. Ноотропні препарати
5. Симпто-
матична і патогенетична терапія в залежності від клінічного синдрому
6. Масаж та інші фізметоди лікування  

3 - 4 тижні
1 - 2 рази на рік 

1. Медична реабілітація - див. "Лікувальні заходи
2. Психо-
логічна реабілітація, підготовка хворого до необхідної адаптації і працевлаш-
тування

2 рази на рік 

1. Рання діагностика початкових стадій захворю-
вання
2. Своєчасна детокси-
каційна терапія і соціальна реабілітація

2 рази на рік 

При деком-
пенсації і прогре-
суванні захворю-
вання

Змен-
шення клінічних проявів захворю-
вання

Постійно

 

III 

Див. II + ЕНМГ (о), ЕЕГ (о), РЕГ (о), РВГ в/к, н/к (о)  

1. Режим палатний
2. Дієта з обмеженням червоного м'яса, включенням молочно-
кислого сиру, зеленого чаю
3. Дезінток-
сикаційна терапія (ЕДТА, D-пеніци-
ламін, унітіол, натрію тіосульфат, -ліпоєва кислота, пектин-
вміщуючі препарати ентеро-
сорбенти та інш.), рибоксин, мілдранат, предуктал
4. Вітаміни
5. Антиоксиданти
6. Ноотропні препарати
7. Симпто-
матична та патогенетична терапія в залежності від клінічного синдрому
8. Масаж та інші фізметоди лікування  

3 - 4 тижні
1 раз на рік  

Оформлення інвалідності  

2 рази на рік  

 

 

 

 

 

 

___________
* Наступний рівень включає обсяг заходів попереднього рівня.