стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Інтоксикація сурмою; Стандарт надання медичної допомоги.


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №7 від 10-01-2005
  • Тема, опис документа: Стандарт надання медичної допомоги.
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Професійна патологія
  • Клінічний стан, патології: Інтоксикація сурмою
уралит

Шифр МКХ-10 T 56.8

Назва нозологічної форми Інтоксикація сурмою

Діагностичні дослідження і консультації 

Лікувальні заходи 

Реабілітаційні заходи 

Профі-
лактичні заходи 

Рівні надання медичної допомоги 

Критерії бажаного результату лікування 

Показання для госпіта-
лізації 

Диспансерний облік 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Трива-
лість 

Критерії зняття з нього 

10 

11 

1. Загальний аналіз крові (о)
2. Загальний аналіз сечі (о)
3. Ro-графія органів грудної клітки (о)
4. ФЗД (о)
5. Консультації терапевта, отоларин-
голога, офталь-
молога, дермато-
венеролога (о)

Симпто-
матична терапія в залежності від основного кліничного синдрому
При гострому впливі на В. Д. Ш. - інгаляції лужні, закапування судино-
звужуючих препаратів. При попаданні всередину - промивання шлунка 1 %-им розчином таніну, внутрішньо-
актуване вугілля, слиз., тепле молоко, білки яєць При важкому стані термінова госпіталізація При потраплянні в середину - промивання шлунка з активованим вугіллям. При попаданні на шкіру ретельно промити ії водою  

Залежить від клінічних проявів  

Раціо-
нальне праце-
влаш-
тування поза дією подраз-
нюючих речовин та пилу  

Постійно

1. Інженерно-
технічні і санітарно-
гігієнічні заходи, спрямовані на зниження концен-
трації пилу на робочому місці
2. Засто-
сування індиві-
дуальних засобів захисту
3. Якісне проведення попередніх та періо-
дичних медичних оглядів

II, III 

Покра-
щення загаль-
ного стану

Важкий стан, обумов-
лений вираже-
ними формами інток-
сикації, усклад-
нення захворю-
вання і супутня патологія  

2 рази на рік 

Повне одужання після гострих інток-
сикацій, при наявності ознак хронічного впливу з обліку не зніма-
ються