стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Пестициди хлорорганічні; тіокарбамати; дитіокарбамати ; Стандарт надання медичної допомоги.


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №7 від 10-01-2005
  • Тема, опис документа: Стандарт надання медичної допомоги.
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Професійна патологія
  • Клінічний стан, патології: Пестициди хлорорганічні; тіокарбамати; дитіокарбамати 


 

 

Шифр МКХ-10 T 60.0

Назва нозологічної форми Пестициди хлорорганічні, тіокарбамати, дитіокарбамати

Діагностичні дослідження і консультації 

Лікувальні заходи 

Реабілітаційні заходи 

Профі-
лактичні заходи 

Рівні надання мед. допомоги 

Критерії бажаного результату лікування 

Показання для госпіта-
лізації 

Диспансерний облік 

Види і обсяги 

Тривалість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Трива-
лість 

Критерії зняття з нього 

10 

11 

1. Загальний аналіз крові C (з визначенням кількості ретикулоцитів і тромбоцитів)
2. Загальний аналіз сечі (о)
3. Біохімічне дослідження крові: глюкоза, сечовина, білірбин, АЛТ, АСТ (о)
4. Холестерин (о)
5. Визначення пестицидів та їх дериватів в сироватці крові і сечі (о)
6. ЕКГ (о), ФЗД, УЗД печінки (о)
7. Рентгенографія органів грудної клітки (о)
8. Консультації:
терапевта (о),
невропатолога (о),
окулиста (о),
отоларин-
голога (о),
дерматолога (о),
ендокринолога (о)
9. Коагулограма (ф)
10. Імунологічні дослідження (ф)  

Симпто-
матичне лікування з урахуванням основного клінічного синдрому
При гострому впливі:
лужні та лужно-
масляні інгаляції, промивання шлунка 1 %-им розчином таніну, активоване вугілля всередину, слізови відвари, білок яєць.
При потраплянні у конїюнк-
тивальній мішок промивання очей слабким содовим розчином
При алергічних реакціях антігістамінні препарати внутрішньо або внутріш-
ньовенно крапельно
При попаданні на шкіру промити розчином бікарбонату При важкому стані термінова госпіталізація 

Тривалість лікування залежить від характеру і клінічних проявів  

Раціональне працевлаш-
тування без контакту з пестицидами та ін. токсичними речовинами

Постійно

1. Гігієнічні і санітарно-
технічні заходи, спрямовані на недопу-
щення потрап-
ляння пестицидів на незахищені шкіряні покрови і у дихальні шляхи, шлунково-
кишковий тракт
2. Обов'язкове викори-
стання засобів індивіду-
ального захисту при підготовці робочих розчинів пестицидів і виконанні завдань з їх викори-
стання
3. Обов'яз-
ковий профвідбір при допущенні до роботи з пести-
цидами і система-
тичний контроль за станом здоров'я контингенту працівників  

II, III 

Покра-
щання стану здоров'я, ліквідація проявів гострого отруєння

Важкий стан, зумовлений стійкими проявами інтоксикації з ураженням ЦНС, ПНС, серцево-
судинної та дихальної систем, печінки, нирок, крово-
творення з ознаками анемії, і тромбо-
цитопенії, що супровод-
жується гемора-
гіями.  

2 рази на рік  

Цілковите одужання після гострого отруєння При хронічних інтокси-
каціях - тривалий диспан-
серний нагляд та періодичне лікування у відпо-
відності з ведучою патологією
Санітарно-
курортне лікування у санаторіях із дієтхарчу-
ванням та викори-
станням мінера-
льних вод (курорти Прикар-
паття та ін.)