стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Отруєння хромом. ; Стандарт надання медичної допомоги.


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №7 від 10-01-2005
  • Тема, опис документа: Стандарт надання медичної допомоги.
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Професійна патологія
  • Клінічний стан, патології: Отруєння хромом. 
наропин цена

Шифр МКХ-10 T 56.2

Назва нозологічної форми Отруєння хромом

Діагностичні дослідження і консультації 

Лікувальні заходи 

Реабілітаційні заходи 

Профі-
лактичні заходи 

Рівні надання медичної допомоги (II, III) 

Критерії бажаного результату лікування 

Показання для госпіта-
лізації 

Диспансерний облік 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Трива-
лість 

Критерії зняття з нього 

10 

11 

1. Загальний аналіз крові
2. Загальний аналіз сечі
3. Ro-графія органів грудної клітки
4. ФЗД
5. Визначення хрому у крові та у сечі
6. Імунологічні тести
7. Шкірні тести
8. Консультації терапевта, отоларин-
голога, офтальмолога, дермато-
венеролога, при нобхідності - гастро-
ентеролога  

При гострому впливі на шкіру - промивання водою, застосування мазей, при ураженні слизових оболонок, в т. ч. і очей - аналогічні заходи
При носовій кровотечі гемостатична терапія
При хронічному ураженні шкіри, слизових оболонок очей - симпотамічна терапія
Хромова екзема - лікування у дерматолога

Залежить від стану здоров'я і важкості захво-
рювання

1. Раціональне працевлаш-
тування з виклю-
ченням подраз-
нюючих алергізуючих речовин та пилу
2. При відсутності показань для госпіта-
лизації етіопато-
генетичне та симпто-
матичне лікування у лікарів відповідного профілю  

Постійно

1. Інженерно-
технічні і санітарно-
гігієнічні заходи, спрямовані на зниження концен-
трації хімічних речовин на робочому місці
2. Застосу-
вання індиві-
дуальних засобів захисту
3. Якісне проведення попередніх та періодичних медичних оглядів  

II, III 

1. Покращання загального самопочуття, зменшення симптомів захворю-
вання, відсутність клінічних проявів, ускладнень, нормалізація клініко-
лабора-
торних показників  

1. Важкий стан, зумовлений наявністю токсичного бронхіту, пневмо-
склерозу, загост-
ренням екземи або дерматиту, підозрою на рак шлунка або легенів  

2 рази на рік  

Немає