стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Інші; Методичні рекомендації


 • Методичні рекомендації використання тимчасових галузевих стандартів стаціонарної допомоги дорослому та дитячому населенню в ЛПЗ України
  • Додаток до наказу МОЗ №226 від 27-07-1998
  • Тема, опис документа: Методичні рекомендації
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Інші
  • Клінічний стан, патології: Інші
бусерин цена

Міністерство охорони здоров’я України

Український  інститут громадського здоров’я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимчасові галузеві уніфіковані  стандарти медичних технологій  діагностично-лікувального

процесу стаціонарної допомоги дорослому населенню в лікувально-профілактичних закладах України

 

 

У двох томах

 

Том 1

 

Стандарти медичних технологій розроблені на виконання доручення Президента України від 4 березня 1998 року № 1-14/147 з метою уніфікації вимог до обсягів і якості медичної допомоги в лікувально-профілактичних закладах України, затверджені наказом МОЗ України 226 від 27 липня 1998 року

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 1999

 

 

 

 

 

УДК 616-082-053.8 (083.74): 725.512 (477)

Авторський колектив:

Алергологія: д-р мед наук, проф. М.Коваленко

Гастроентерологія: чл.-кор. АМН України, д-р мед. наук, проф. Ю.Філіпов

Гематологія: д-р мед. наук, проф. П.Перехрестенко; д-р мед. наук Н. Третяк; д-р мед. наук, проф. А.Романова;

Гематологія: д-р мед. наук проф. Я.Виговська; д-р мед. наук М. Суховій

Дерматовенерологія: д-р мед. наук, проф. Л.Калюжна

Інфекційних хвороб: д-р мед. наук А.Руденко; д-р мед. наук А.Вовк; д-р мед. наук Н.Тетянко; д-р мед. наук С. Федоченко, д-р мед. наук І.Локтєва; канд. мед. наук В.Кононенко; канд. мед. наук Л.Муравська; канд. мед. наук В.Матяш; Заслужений лікар України В.Василенко

Кардіологія: д-р мед. наук, проф. М.Лутай, д-р мед. наук, проф. Л.Воронко; д-р мед. наук, проф. Ю.Сіренко; д-р мед. наук О.Пархоменко; д-р мед.  наук О.Сичов;  канд.  мед.  наук В.Корнацький;  канд.   мед.  наук О. Купчинська, канд. мед. наук ОЛомаковський; канд. мед. наук О.Несукай; канд. мед. наук О.Іркін; канд. мед. наук Д.Рябенко; канд. мед. наук В.Граніч; Г.Костиря

Медична реабілітація та курортологіяд-рмед наук, проф. К.Бабов, д-р мед, наук, проф Л.Міхно; д-р мед. наук О.Волошина; канд. мед. наук Г.Дмітрієва; д-р   мед.   наук   Н. Драгомирицька;   д-р мед. наук А. Литвиненко; д-р мед. наук, проф. О.Полівода; д-р мед. наук, проф. Й.Пшетоковський; д-р мед. наук, проф. І. Шмакова

Наркологія: канд. мед. наук А.Вієвський; Ю.Юдін; І.Звершковська; Ю.Галич; С.Терлецький; Л.Терещенко; канд.. мед. наук Андр. Вієвський; канд. пед. наук Н.Щербакова; О.Придатко; Н.Підлісна

 Неврологія: д-р мед. наук, проф. Ю.Головченко

Нефрологія: д-р мед. наук, проф. М.Колесник; канд. мед. наук І.Дудар

Професійна патологія: д-р мед. наук, проф. О.Краснюк; канд. мед. наук, ст. наук, співроб. І.Луб'янова; канд. мед. наук, ст. наук, співроб. Л.Росинська

Психіатрія: д-р мед. наук, проф. А. Чуприков; д-р мед. наук, проф. А.Напреєнко; О.Квасневський

Ревматологія: д-р мед. наук, проф. В. Коваленко

 Сексопатологія і андрологія: д-р мед. наук, проф. І.Горпиченко

 Теріпевтична стоматологія: д-р мед. наук, проф. Р.Синицін; Ю.Бахуринський; канд. мед. наук, доц. О.Бас:  мед. наук Г.Білоклщька

 Терапія: д-р мед. наук, проф. В.Коваленко

Фтизіатрія: акад. АМН України, д-р мед. наук, проф. Ю.Фещенко; д-р мед. наук, проф. В.Петренко

Науково-методичне обгрунтування створення стандартів, визначення структури і принципів ;застосування галузевих уніфікованих стандартів медичних технологій та координаційну діяльність основних етапів роботи щодо їх розроблення здійснили спеціалісти Українського інституту громадського здоров'я: д-р мед. наук, проф. В.Пономаренко, д-р мед. наук, проф. А.Нагорна, канд. мед. наук, ст. наук. співроб.  А.Степаненко, канд. біол. наук Н.Корнута

Стандарти медичних технологій слугують для контролю якості медичної допомоги (внутрішнього, відомчого та позавідомчого).

Для організаторів охорони здоров'я: начальників управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та головних спеціалістів, лікарів

 

обласних, міських, районних лікарень, центральних районних лікарень, територіальних медичних об'єднань, клінік науково-дослідних інститутів тощо. Призначені також для науковців і фахівців різних медичних спеціальностей.

 

 

 

 

 

 

 


© В.Пономаренко А.Нагорна А.Степаненко Н.Корнута М.Коваленко Ю.Філіпов П.Перехрестенко Н.Третяк Я.Виговська М.Суховій Л.Калюжна

А.Руденко

А.Вовк

Н.Тетянко

С.Федоченко І.Локтєва В.Кононенко

Л.Муравська

В.Матяш              

В.Василенко Л.Воронко Ю.Сіренко

О.Пархоменко

О.Сичов В.Корнацький

О.Купчинська О.Ломаковський О.Несукай О.Іркін

Д.Рябенко В.Граніч Г.Костиря К.Бабов

| Л.Міхно

О.Волошина Г.Дмітрієва Н.Драгомирицька А.Литвиненко О.Полівода

Й.Пшетоковський

І.Шмакова

А.Вієвський

Ю.Юдін

І.Звершковська

Ю.Галич

С.Терлецький

Л.Терещенко

Андр. Вієвський Н.Щербакова

О.Придатко

Н.Підлісна

Ю.Головченко

М.Колесник

І.Дудар

О. Краснюк

І.Луб'янова

Л.Росинська

А.Чуприков

А.Напреєнко О.Квасневський

В.Коваленко І.Горпинченко Р.Синицін

Ю.Бахуринський О.Бас Г.Білоклицька В.Коваленко Ю.Фещенко В.Петренко

ISВN 966-7368-13-0 (1 том)

1999

 


ЗМІСТ

 

Методичні рекомендації: Використання тимчасових галузевих медичних стандартів стаціонарної допомоги дорослому та дитячому населенню в ЛПЗ України (Р.Богатирьова, В.Пономаренко, А.Степаненко, А.Нагорна, Н Гойда, Н.Корнута, Р.Моісеєнко,  Г.Слабкий)

Вступ................................................................................................................................6

Структурно-функціональні та методологічні основи тимчасових медичних стандартів

стаціонарної допомоги дорослому та дитячому населенню в ЛПЗ України............8

Сфера використання тимчасових медичних стандартів стаціонарної допомоги

дорослому та дитячому населенню в ЛПЗ України..................................................13

Додатки 1,2....................................................................................................................15

Стандарти медичних технологій діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги:

Розділ 1. Алергологія (М.Коваленко)............................................................................19

Розділ 2. Гастроентерологія (Ю.Філіпов)......................................................................23

Розділ 3. Гематологія (П.Перехрестенко, Н.Третяк, А.Романова, Я.Виговська,

М.Суховій)...................................................................................................................50

Розділ 4. Дерматовенерологія (Л.Калюжна)...........................................................78

Розділ 5. Інфекційні хвороби (А.Руденко, А.Вовк, Н.Тетянко, С.Федоченко, І.Локтсва,

В.Кононенко,  Л.Муравська, В.Матяш ,В.Василенко)...............................................97

Розділ 6.Кардіологія (М.Лутай, Л.Воронко, Ю.Сіренко, О.Пархоменко,

О.Сичов, В.Корнацький, О.Купчинська, ОЛомаковський, О.Несукай, О.Іркін, Д. Рябенко, В. Граніч, Г. Костиря).......................................................................................................158

Розділ 7. Медична реабілітація та курортологія (К.Бабов , Л.Міхно, О. Волошина,

Г.Дмітрієва, Н.Драгомирицька, А.Литвиненко, О.Полівода,

Й.Пшетоковський, І.Шмакова)..................................................................................199

Розділ 8. Наркологія (А.Вієвський, Ю.Юдін, І.Звершковська, Ю.Галич, С.Терлеиький,

Л. Терещенко, Андр. Вієвський, Н. Щербакова, О. Придатко,

Н. Підлісна)...................................................................................................................229

Розділ 9. Неврологія (Ю.Головченко).........................................................................313

Розділ 10. Нефрологія (М.Колесник, І.Дудар) ...........................................................327

Розділ 11. Професійна патологія (О.Краснюк, І.Луб'янова, Л.Росинська)..............373

Розділ 12. Психіатрія (А.Чуприков, А.Напреєнко, О.Квасневський)........................399

Розділ 13. Ревматологія (В.Коваленко).......................................................................411

Розділ 14. Сексопатологія і андрологія (І.Горпинченко)...........................................426

Розділ 15. Терапевтична стоматологія (Р.Синцін, Ю.Бахуринський, О.Бас,

Г.Білоклицька)...............................................................................................................443

Розділ 16. Терапія (В.Коваленко)................................................................................449

Розділ 17. Фтизіатрія (Ю.Фещенко, В.Петренко)......................................................482

 

 

 

 

 

 

 


 

"Затверджено"

наказом Міністерства охорони

здоров'я України 27 липня 1998р.

№226

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

 

ВИКОРИСТАННЯ ТИМЧАСОВИХ ГАЛУЗЕВИХ МЕДИЧНИХ СТАНДАРТІВ

 

СТАЦІОНАРНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛОМУ ТА ДИТЯЧОМУ

 

НАСЕЛЕННЮ В ЛПЗ УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Методичні рекомендації розроблені співробітниками МОЗ України та спеціалістами Українського інституту громадського здоров'я МОЗ України. Призначені для організаторів охорони здоров'я: головних спеціалістів та начальників управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, головних лікарів обласних, міських, районних лікарень, центральних районних лікарень, територіальних медичних об'єднань, клінік науково-дослідних інститутів, тощо. Методичні рекомендації стосуються питань використання та сфери застосування тимчасових медичних стандартів стаціонарної допомоги дорослому та дитячому населенню в лікувально-профілактичних закладах.

 

 

 

 

Автори-розробники: Р.В. Богатирьова, В.М.Пономаренко, А.В.Степаненко,

                                                А.М.Нагорна, Н.Г. Гойда, Н.О.Корнута, Р.О.Моісеєнко,

                                                 Г.А. Слабкий

Рецензент: д-р.мед.наук Є.В.Доброштан

 

Адреса: 252054, Київ-54, вул.О.Гончара, 65, Український інститут громадського

                          здоров'я МОЗ України

Телефони: (044) 216-81-51

Факс: (044) 216-71-00

Український інститут

громадського здоров'я МОЗ

України, 1998

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Один із принципів, який покладено в основу системи охорони здоров'я Європейського регіону, націлений на підвищення якості медичної допомоги. У Люблянській хартії з реформування охорони здоров'я зазначається що, "будь-яка реформа охорони здоров'я повинна мати за мету (а також включати чітко розроблену стратегію досягнення цієї мети) безперервне покращання якості медичної допомоги та підвищення її ефективності ". Питання якості та ефективності медичної допомоги має суттєве значення для охорони здоров'я України.

Досягнення оптимальної якості та максимальної ефективності медичної допомоги населенню включає багато складників, а саме: гарантії економічної підтримки розвитку галузі, забезпечення правових механізмів взаємодії суб'єктів охорони здоров'я, організаційних та професійних питань (акредитація закладів охорони здоров'я, стандартизація медичних послуг, лікувальних і діагностичних технологій) тощо. Ця проблема залишається актуальною і буде загострюватися в процесі впровадження системи медичного страхування та розвитку нових соціальних і економічних відносин у країні, в т.ч. в системі охорони здоров'я. Це пов'язано з переглядом ставлення до питання контролю якості та гарантування медичної допомоги, що є вже не тільки медичною, а й соціальною та фінансовою проблемою.

Досвід низки економічно розвинутих країн, країн СНД і, зокрема, Росії дозволяє відзначити суттєву роль медичних стандартів для контролю якості медичних послуг та медичної допомоги. Слід зауважити, що стандарти використовуються для аналізу та оцінки якості медичної допомоги. Це передбачає як внутрішній контроль якості, так і зовнішній та незалежний контроль, що особливо актуально в умовах системи медичного страхування.

Стандартизація є важливим компонентом єдиного процесу управління охороною здоров'я. Медичні стандарти класифікуються залежно від адміністративно-територіального поділу, об'єкту стандартизації, механізму використання тощо.

У системі охорони здоров'я України виникла потреба у розробці різних видів і типів стандартів: стандарт як алгоритм дій лікаря у суворо визначеній послідовності та часовому інтервалі; стандарт як алгоритм технології проведення медичної маніпуляції з переліком необхідного для цього інструментарію і матеріалу; медичний стандарт обсягу і якості медичної допомоги; медико-економічний стандарт та ін.

Виконання такого комплексного завдання розпочато розробкою "Тимчасових галузевих уніфікованих стандартів медичних технологій діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги в ЛПЗ України" та "Тимчасових стандартів обсягів діагностичних досліджень, лікувальних заходів та критеріїв якості лікування дітей". Ці медичні стандарти визначають обсяги діагностичних досліджень, лікувальних заходів та критерії якості лікування.

Розробка тимчасових уніфікованих стандартів медичних технологій діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги в лікувально-профілактичних закладах (ЛПЗ) України здійснена головними спеціалістами МОЗ України, провідними фахівцями науково-дослідних інститутів МОЗ і АМН України та інших закладів охорони здоров'я. Науково-методичне обгрунтування створення стандартів, визначення структури та принципів застосування уніфікованих стандартів медичних технологій виконано спеціалістами Українського інституту громадського здоров'я.

 

 

 


 

1.         Структурно-функціональні та методологічні основи тимчасових галузевих уніфікованих медичних стандартів стаціонарної допомоги дорослому та дитячому населенню в ЛПЗ України

Уніфіковані медичні стандарти - це впорядкована послідовність діагностичне лікувальних процедур та заходів, їх обсяг, види і критерії якості відповідно до фінансових, ресурсних, кадрових та інших можливостей медичних закладів України, досягнень науки і техніки.

Впровадження "Тимчасових галузевих уніфікованих стандартів медичних технологій діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги дорослому населенню в ЛПЗ України" і "Тимчасових стандартів обсягів діагностичних досліджень лікувальних заходів та критерії якості лікування дітей" спрямовано на забезпечення хворому відповідного обсягу і якості медичної допомоги, нижче рівня якого надання медичної допомоги у відповідному лікувальному закладі не допускається. Стандарт затверджений на галузевому рівні є технологічним і правовим відображенням гарантованих обсягу та якості медичної допомоги.

Стандарти медичних технологій розроблені для лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я, в яких надається спеціалізована і високоспеціалізована медична допомога (відповідно до "Основ законодавства України про охорону здоров'я", 1992 р.) Заклади охорони здоров'я підрозділялись за рівнями надання медичної допомоги:

- районна лікарня;

-  центральна районна лікарня;

-  міська лікарня;

-  центральна міська лікарня;

-  територіальне медичне об'єднання;

-  дитяче територіальне медичне об'єднання;

- інфекційна лікарня;

-  туберкульозна лікарня;

-  пологовий будинок.

III рівень:

- обласна лікарня;

-  дитяча міська лікарня;

- дитяча дерматологічна лікарня;

- дитяча інфекційна лікарня;

- дитяча психіатрична лікарня;

- дитяча туберкульозна лікарня;

- перинатальний центр

- наркологічна лікарня;

- травматологічна лікарня;

- отоларингологічна лікарня;

- офтальмологічна лікарня;

- психоневрологічна  лікарня;

- психіатрична лікарня;

- стаціонари диспансерів (гастроентерологічний, кардіологічний, дитячий кардіоревматологічний, наркологічний, онкологічний, протитуберкульозний, психоневрологічний, радіаційного захисту населення, трахоматозний, дермато-венерологічний).

 

 

 

 

 

 

IV рівень:

- клініки НДІ;

-Українська дитяча лікарня Міністерства охорони здоров'я "Охмадит";

- Центр профілактики та боротьби зі СНІДом;

- Центр реабілітації репродуктивної функції жінки;

 - Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення;


 - Українська алергологічна лікарня.

Розробка уніфікованих стандартів медичних технологій здійснювалась відповідно до переліку лікарських посад у закладах охорони здоров'я (наказ №114 МОЗ України "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я, переліку лікарських посад і переліку посад фармацевтичних працівників" від 22.06.95р. та наказ МОЗ України № 360 "Про внесення доповнень до переліку лікарських посад у закладах охорони здоров'я" від 14.01.98р.).

Розділи медичних стандартів стаціонарної допомоги дорослому та дитячому населенню в ЛПЗ України представлені такими розділами:

- акушерство і гінекологія;

- алергологія;

- гастроентерологія;

- гематологія;

- дерматовенерологія;

- дитяча алергологія;

- дитяча анестезіологія (в т.ч. токсикологія);

- дитяча гастроентерологія;

- дитяча гематологія;

- дитяча дерматовенерологія;

- дитяча ендокринологія;

- дитяча імунологія;

- дитяча кардіоревматологія;

- дитяча неврологія;

- неонатологія;

- дитяча нефрологія;

- дитяча онкологія;

- дитяча ортопедія і травматологія;

- дитяча отоларингологія;

- дитяча офтальмологія;

- дитяча психіатрія;

- дитяча пульмонологія;

- дитяча урологія;

- дитяча фтизіатрія;

- дитяча хірургія (в т.ч. торакальна хірургія, кардіохірургія, щелепно-лицева);

- дитячі інфекційні хвороби;

- дитяча нейрохірургія

- інфекційні хвороби;

- кардіологія;

- комбустіологія;

- медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія;

- наркологія;

- неврологія;

- нейрохірургія;

- нефрологія;

- онкологія;

- ортопедія і травматологія;

- отоларингологія;

- офтальмологія;

- професійна патологія;

- психіатрія;

- радіологія;

- ревматологія;

- сексопатологія;

- терапевтична стоматологія;

- терапія;

- торакальна хірургія;

- трансплантологія


- урологія;

- фтизіатрія;

- хірургічна стоматологія;

- хірургія.

 

Відповідно до поставлених цілей та завдань із розробки стандартів обсягів і якості медичної допомоги були обгрунтовані вимоги до їх створення, а саме:

1.  Додержання єдиної структури стандарту.

2.  Подання переліку нозологічних форм відповідно до Міжнародної класифікації хвороб Десятого перегляду (МКХ-10).

3.  Адекватність   необхідних   видів   та   обсягів   діагностичних    процедур   і лікувальних заходів основним нозологічним формам.

4.  Практична можливість здійснення технологічного процесу надання медичної допомоги в умовах ЛПЗ різних рівнів.

5.  Реальність   досягнення   кінцевого   результату   лікування   з    урахуванням необхідних термінів лікування.

6.  Забезпечення    динамічності    та    етапності    в    організації    діагностично-лікувального процесу на різних рівнях надання медичної допомоги.

7.  Можливість    впровадження    уніфікованих    стандартів    для    проведення порівняльної оцінки діяльності закладів охорони здоров'я різних рівнів.

У методологічному плані в основу створення стандартів медичних технологій та якості лікування було покладено:

-  використання сучасних медичних технологій, тобто методів, способів, схем діагностики та лікування, консультацій тощо, що спрямовані на досягнення найбільшої ефективності лікування хворого;

-  єдність    та    адекватність    діагностичного    і    лікувального    процесів,    їх взаємозв'язок з урахуванням нозологічної спрямованості;

-  використання медичних технологій на основі наукових розробок, традицій, особливостей способів та методів лікування, тобто з урахуванням надбання наукових шкіл, що склалися в Україні;

-  додержання   необхідних   обсягів,   послідовності,   кратності   діагностично-лікувальних заходів з погляду єдиного технологічного процесу,

-  оцінка  якості  кінцевого  результату  лікування  на  основі  суб'єктивних  і об'єктивних критеріїв;

-  співставність   статистичної   інформації   для   країн-членів   ВООЗ   (перелік нозологічних форм поданий відповідно до МКХ-10);

- забезпечення єдиних структурно-функціональних основ стандарту.

 Медичні   стандарти   вперше   розроблені   в   Україні   і   являють   собою   перелік необхідних діагносетично-лікувальних  заходів, відповідних обсягів та якості лікування для хворих з певною нозологічною формою.

У стандартах медичних технологій представлені лабораторні, функціональні, рентгенологічні та інші методи діагностичного дослідження; медикаментозне та немедикаментозне лікування; реабілітаційні заходи відповідно до встановлених традицій медичної практичної діяльності та затверджених інструктивних матеріалів  медичної допомоги.

Стандарти діагностично-лікувального процесу розроблені за такою структурою:

1.  Найменування нозологічних форм і їхніх груп відповідно до МКХ-10.

2.  Перелік    і    кратність    обов'язкових    обстежень    з    урахуванням відповідного рівня надання медичної допомоги у ЛПЗ.

3.  Обсяг лікувальних заходів відповідно рівня медичної допомоги у ЛПЗ.

4.  Критерії якості лікування.

5.  Середня тривалість лікування.

Розділ "Перелік діагностичних обстежень" містить у собі:

обсяг необхідних діагностичних процедур з кожної нозологічної форми;

- їх послідовність і кратність.

Діагностичне обстеження представлене у визначеній послідовності.

1 Клінічні дослідження крові.


2.Загальноклінічні та цитологічні методи дослідження:

а) аналіз сечі;

б) аналіз харкотиння;

в) аналіз шлункового вмісту;

г) аналіз спинномозкової рідини та ін.

3. Біохімічне дослідження крові.

4.  Бактеріологічні та паразитологічні дослідження.

5.  Імунологічне дослідження крові.

6.  Рентгенологічне дослідження.

7. Функціональне дослідження.

8.  Інструментальне дослідження.

9. Консультації спеціалістів.

Розділ "Обсяг лікувальних заходів" містить у собі:

-обсяг   терапевтичних   заходів   із   зазначенням   необхідних   груп

 препаратів, послідовність їх застосування;

- хірургічне лікування;

-комбінація    медикаментозних    та     немедикаментозних     методів

 лікування;

- тривалість призначення відповідних ліків.

Розділи медичних стандартів з онкології, гематології та дитячої ендокринології представлені протоколами лікування з зазначенням назв препаратів, доз та шляхів їх уведення Це зумовлено необхідністю точного додержання визначених схем, методів та способів надання медичної допомоги даній групі хворих з метою отримання максимального ефекту лікування. По інших розділах стандартів медикаментозна  терапія визначається назвами груп препаратів, а в разі необхідності - зазначенням препаратів вибору за назвою фармацевтичної субстанції.

Розділ "Критерії якості (бажані результати лікування)" подані з визначенням суб'єктивних та об'єктивних критеріїв якості лікування:

-  загальноклінічні    (нормалізація    артеріального    тиску,    частоти    серцевих скорочень,   зменшення   або   зникнення   больового   синдрому,   нормалізація температури тіла та інші показники життєдіяльності організму);

-  лабораторні (нормалізація або покращання аналізів крові, сечі та ін.);

-  морфологічні (покращання даних цито- і гістологічних досліджень та ін.);

-  інструментальні        (покращання        рентгенологічної        картини,        даних

 фібробронхоскопії та ін.).

Експертними групами, до складу яких входили головні спеціалісти, наукові співробітники, лікарі з кожної із спеціальностей, проводилась експертна оцінка стосовно ступеня деталізації обсягів та методів лікувальних заходів, діагностичних процедур і термінів госпіталізації.