стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Передсердно-шлуночкова блокада другого ступеню; Протокол діагностики та лікування


 • Протокол діагностики та лікування передсердно-шлуночкової блокади другого ступеню.
  • Додаток до наказу МОЗ №362 від 19-07-2005
  • Тема, опис документа: Протокол діагностики та лікування
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: діти
  • Напрямок медицини: Дитяча кардіоревматологія
  • Клінічний стан, патології: Передсердно-шлуночкова блокада другого ступеню
правенор

МКХ-10 І44.1 ПЕРЕДСЕРДНО-ШЛУНОЧКОВА БЛОКАДА ДРУГОГО СТУПЕНЮ

Передсердно-шлуночкова блокада другого ступеню:

- неповна AV-блокада ІІ ступеню І типу з періодами Самойлова-Венкенбаха (тип Мобітц І);

- неповна AV-блокада ІІ ступеню ІІ типу (тип Мобітц ІІ).

ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ

            Клінічні:

- клінічний перебіг часто безсимптомний, може спостерігатися брадикардія та клінічні симптоми ваготонії. Органічна AV-блокада II ст. супроводжується симптоматикою основного захворювання серця.

Параклінічні:

- ЕКГ-діагностика:

AV-блокада II ст. (тип Мобітц I) - реєструється послідовне прогресуюче подовження інтервалу PQ, що закінчується повним випадінням комплексу QRS, після чого реєструється довга пауза. Зубці P і QRS на ЕКГ не деформовані.

AV-блокада II ст. (тип Мобітц II) - характеризується на ЕКГ раптовим припиненням проведення імпульсу в шлуночки і випадінням комплексу QRS із кратністю через 2, 3, 4 і більш кардіоциклів, а також паузою після зубця P. Число зубців Р більше, чим комплексів QRS. Інтервали PQ мають однакову тривалість.

- добове моніторування серцевого ритму за Холтером.

ЛІКУВАННЯ

- При функціональній блокаді режим без обмежень. При органічній - режим залежить від тяжкості перебігу основного захворювання серця і наявності недостатності кровообігу.

- Лікування основного захворювання серця.

- Призначення кардіометаболітів та нейрометаболітів за відповідними показаннями.

- При значній брадикардії - симпатоміметики (адреналін, ізадрин) симптоматично.