стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Інші; Стандарти


 • Тимчасові галузеві уніфіковані стандарти медичних технологій діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги дорослому населенню в лікувально-профілактичних закладах України. Том 1
  • Додаток до наказу МОЗ №226 від 27-07-1998
  • Тема, опис документа: Стандарти
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: доросле населення
  • Напрямок медицини: Група спеціальностей
  • Клінічний стан, патології: Інші
цита сандоз цена

Розділ 1. АЛЕРГОЛОГІЯ

 

 

 

Список умовних скорочень

 

 

 

ОФВ1 - об'єм форсованого видоху за 1-у секунду

ПОШ - піковий об'єм швидкості

УЗД – ультразвукове дослідження

ЕКГ - електрокардіограма

 


III та IV рівні надання медичної допомоги *

№ п/п

Нозологічні форми

Шифр

МКХ-10

Перелік діагностичних обстежень

Обсяг лікувальних заходів

Критерії якості (бажані

результати лікування)

Середня тривалість лікування (дні)

1

Астма

 

Передомінантна алергічна астма

 

 

 

 

 

Неалергічна астма

 

 

 

 

 

 

Змішана астма

J45

J45.0

1.Загальний аналіз крові

2.Аналіз мокротиння

3.Аускультація

4.Алергологічний анамнез

5.ОФВ1 або ПОШ

6.Проба провокаційна з ацетил-хо-ліном або фармакологічна проба з бронхолітиком

7.Шкірні проби з алергенами

1.Елімінація

2.Бронхолітики

2-агоністи, ксантини)

3.Протизапальні (інтал або недокроміл, кортикостероїди, краще інгаляційно)

4.Гіпосенсибілізація пилковими чи побутовими алергенами або курс гістаглобуліну

Відмінні

Добрі

Задовільні

(див. примітку

14

J45.1

1.Загальний аналіз крові

2.Аналіз мокротиння

З.ОФВ1 або ПОНІ

4.Алергологічний анамнез

5.Проба провокаційна з ацетил­холіном або фармацевтична проба з бронхолітиком

1.Елімінація

2.Бронхолітики

2-агоністи, ксантини)

3.Протизапальні (інтал або недокроміл, кортикостероїди, краще інгаляційно)

Відмінні

Добрі

Задовільні

(див. примітку

18

J 45.8

1.Загальний аналіз крові

2.Аналіз мокротиння

З.ОФВІ або ПОШ

4.Алергологічний анамнез

5.Проба провокаційна з ацетил­холіном або фармацевтична проба з бронхолітиком

6.Шкірні проби з алергенами

1.Елімінація

2.Бронхолітики

2-агоністи, ксантини)

3. Протизапальні (інтал або недокроміл, кортикостероїди, краще інгаляційно) 4.Гіпосенсибілізація пилковими чи побутовими алергенами або курс гістаглобуліну

Відмінні

Добрі

Задовільні

(див. примітку

18

Стандарти медичних технологій стаціонарної допомоги з алергічних хвороб на IV рівні надання медичної допомоги аналогічні таким стандартам III рівня. Розширення обсягів діагностично-лікувального процесу залежить від наявності сучасного обладнання, нових технологій, науково-практичних напрацювань та наукової тематики, що є в НДІ

 


 

1

2

3

4

5

6

7

 

Астма неуточнена

J45.9

1.Загальний аналіз крові

2.Аналіз мокротиння

3.Алергологічний анамнез

4.ОФВ, або ПОШ

5.Проба провокаційна з ацетилхоліном або фармацевтична проба з бронхолітиком

1.Бронхолітики (β2-агоністи,

ксантини)

2.Протизапальні засоби (інтал або недокроміл, кортикостероїди)

Відмінні

Добрі

Задовільні

(див. примітку)

12

2

Поліноз

J30.1

1.Загальний аналіз крові

2.Алергологічний анамнез

3.Мікроскопія мазка з носа

4.ОФВ1 і шкірні проби з пилковими алергенами

5. Консультація отоларинголога

1.Протигістамінні (краще неседативні) системно і місцево

2.Протизапальні (інтал), у тяжких випадках - кортикостероїди місцево або у вигляді спрею З.Гіпосенсибілізація алергенами

Зникнення симптомів риніту, кон'юнктивіту, бронхоспазму

12

3

Алергічна кропив'янка

L50.0

1.Загальний аналіз крові

2.Аналіз крові на комплемент

3.Загальний аналіз сечі

4.Алергологічний анамнез

5.Шкірні проби з алергенами

б.Консультація дерматолога

1.Елімінація

2.Протигістамінні (неседативні)

3.У разі тяжкого перебігу кортикостероїди системно

4.Гіпосенсибілізація

5.Лікування супутніх захворювань

Зникнення симптомів висипання, свербежу

7-10

4

Набряк Квінке

Т78.3

1.Загальний аналіз крові

2.Загальний аналіз сечі

3.Алергологічний анамнез

4.Шкірні проби з алергенами

1.Протигістамінні

2.Кортикостероїди - у тяжких випадках

3.Елімінація

Зникнення набряків

5-7

5

Атопічний дерматит

L20

1.Загальний аналіз крові

2.Загальний аналіз сечі

3.Алергологічний анамнез

4.Шкірні проби з алергенами

5.Консультація дерматолога

1.Протигістамінні (неседативні)

2.Кортикостероїди - у тяжких випадках

З.Гіпосенсибілізація алергенами або гістаглобуліном

Зникнення свербежу, висипання

10

6

Алергічний риніт 

J30.1 J30.4

1.Загальний аналіз крові

2.Загальний аналіз сечі

3.Алергологічний анамнез

4.Шкірні проби з алергенами

5.Консультація отоларинголога

1.Протигістамінні (неседативні), інтал у вигляді спрею

2. Кортикостероїди місцеве у вигляді спрею - у важких випадках

Зникнення ринореї, закладення носових ходів

8-10

7

Анафілактичний шок

Т78.2

1.Загальний аналіз крові

2.Загальний аналіз сечі

3.Алергологічний анамнез

4.Кислотно-основний стан

5.У разі ускладнення. ЕКГ, рентгенограма органів грудної клітини, УЗД внутрішніх органів

1.Протигістамінні, кортикостероїди, адреналін, корекція водно-сольового балансу

2.Елімінація

3.Лікування у відділенні інтенсивної терапії

Зменшення симптомів шоку Ліквідація ускладнень

14

 


Розділ 2. ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

 

Перелік визначуваних показників,

 необхідних досліджень та умовних скорочень

 

Печінковий комплекс №1 (скорочений):

- визначення загального білка сироватки крові

- визначення білірубіну та його фракцій

- визначення активності ЛФ сироватки крові

- визначення активності АЛТ сироватки крові

- визначення активності АСТ сироватки крові

 

Печінковий комплекс №2 (повний):

- визначення загального білка сироватки крові

- визначення білірубіну та його фракцій

- визначення активності ЛФ сироватки крові

- визначення активності АЛТ сироватки крові

- визначення активності АСТ сироватки крові

- визначення β-ліпопротеїдів сироватки крові

- визначення холестерину сироватки крові

 

Загальний аналіз крові №1 (скорочений):

- визначення загального вмісту гемоглобіну

- визначення кількості еритроцитів

- кольоровий показник

- визначення кількості лейкоцитів

- визначення ШОЕ

 

Загальний аналіз крові №2 (повний):

- визначення загального вмісту гемоглобіну

- визначення кількості еритроцитів

- кольоровий показник

- визначення кількості лейкоцитів

- визначення ШОЕ

- визначення лейкоцитарної формули

- визначення кількості тромбоцитів

 

Загальний аналіз сечі:

- кількість сечі

- колір сечі

- прозорість сечі

- питома вага сечі

- реакція сечі

- визначення білка в сечі

- визначення глюкози в сечі

- мікроскопія осаду сечі

 

Шляхи введення лікарських препаратів:

п/о - пероральний

п/р - перректальний

п/ш - підшкірний

в/м - внутрішньом'язовий

в/в – внутрішньовенний

 

 

АЛТ - аланінамінотрансфераза

АСТ - аспартатамінотрансфераза

ДС -  дистрес-синдром

ЕГДС -езогастродуоденоскопія

КОС - кислотно-основний стан

КХЧ - короткохвильовочастотна (терапія)

ЛФ -  лужна фосфатаза

ММХ - мікроміліхвильова (терапія)

НР – нейтральна реакція

ОЦК - об'єм циркулюючої крові

рН-метрія - визначення водневого показника

УЗД - ультразвукове дослідження

ШОЕ - швидкість осідання еритроцитів

я/г - яйця глистів

 


II рівень надання медичної допомоги

п/п

Нозологічна форма

Шифр

МКХ-10

Перелік діагностичних

обстежень

Обсяг лікувальних заходів

 

Критерії якості (бажані

результати лікування)

Середня

тривалість

лікування

(дні)

1

2

3

4

5

6

7

1

Езофагіт 3-4 ступеня важкості

К20

1.Загальний аналіз крові  №1 - 2 рази

2.Загальний аналіз сечі 1 раз З.ЕГДС - 1 раз

1.Дієтичне харчування. Стіл №1

2.Блокатори Н2-рецепторів гістаміну

3.Протиблювотні препарати

4.Антациди

5.Рослинні вітамінні препарати

6.Електростимуляція нижньої третини

стравоходу або ампліпульстерапія

Зникнення больового синдрому; ендоскопічно: зменшення запалення

21

2

Виразка стравоходу ускладнена стенозом

К22.2

1.Загальний аналіз крові  №1 - 2 рази

2.Загальний аналіз сечі 1 раз

З.ЕГДС -2 рази

1.Дієтичне харчування. Стіл №1

2.Блокатори Н2-рецепторів гістаміну

3.Антациди

4.Рослинні вітамінні препарати

5.КХЧ (ММХ)-терапія

Зникнення больового синдрому, рубцювання виразки

25

3

Виразка шлунка у фазі загострення середнього ступеня важкості

К25

1.Загальний аналіз крові №1 - 2 рази

2.Загальний аналіз сечі- 1 раз

З.ЕГДС з біопсією слизової оболонки шлунка - 2 рази

4.Гістологічне дослідження -1 раз

5. Цитологічне дослідження -1 раз

1.Дієтичне харчування. Стіл №1

2.Блокатори Н2-рецепторів гістаміну

3.Антациди

4.Рослинні вітамінні препарати

5.КХЧ (ММХ)-терапія 

Зникнення больового синдрому,рубцювання виразки

25


 

1

2

3

4

5

6

7

4

Виразка дванадцятипалої кишки у фазі загострення середнього ступеня важкості

К26

1.Загальний аналіз крові №1 - 2 рази

2.Загальний аналіз сечі - 1 раз

З.ЕГДС -2 рази

1.Дієтичне харчування. Стіл №1 2.Блокатори Н2рецепторів гістаміну

3.Антациди

4.КХЧ (ММХ)-терапія

Зникнення больового синдрому, рубцювання виразки

21

5

Демпінг –синдром 2-3 ступеня важкості

К91.1

1.Загальний аналіз крові №2 - 2 рази

2.Дослідження вмісту заліза в сироватці крові

3.Аналіз крові на вміст цукру

1.Дієтичне харчування. Стіл № 16

2.Препарати шлункового соку

3.Ферментні препарати

4.Препарати заліза

5.Вітамінні препарати (в/м)

6.Анаболічні гормони

Зменшення проявів демпінг-синдрому, нормалізація випорожнень

7-10 днів (після лікування в обласній лікарні)

6

Хронічний коліт у фазі загострення з гіпомоторним синдромом, важкий перебіг

К52

1.Загальний аналіз крові №1 - 1 раз

2.Аналіз крові на вміст цукру -1 раз

З.Загальний аналіз сечі-1 раз

4.Аналіз сечі на цукор -1 раз

5.Копроцитограма - 1 раз

6.Визначення найпростіших у калі - 1раз

7.Аналіз калу на я/г – 1 раз8. 8.Визначення

прихованої крові в калі

9.Іригоскопія - 1 раз

10.Ректороманоскопія - 1 раз

1.Дієтичне харчування. Стіл №3

2.Проносні засоби (п/о)

3.Жовчогінні засоби (п/о)

4.Ферментні препарати (п/о)

5.Бактеріальні препарати (п/о)

6.Інгібітори холінестерази (в/м)

7.Свічки (п/р)

6.Мікроклізми (п/р) (олія соняшникова або каротинова, або кісточкова)

9.Ампліпульс на ділянку кишок

10.Масаж живота, електроферез 0,1 % розчину прозерину

Зникнення болю нормалізація випорожнень

18-21

7

Хронічний коліт у фазі загострення з гіпомоторним синдромом, важкий перебіг

К52

1.Загальний аналіз крові №2 - 2 рази

2.Загальний білок крові - 2 рази

3.Білкові фракції сироватки крові - 2 рази

4.Електроліти крові - 2 рази

5.Аналіз крові на вміст цукру - 1 раз

1.Дієтичне харчування. Стіл №4

2.Сульфаніламіди

4.Ферментні препарати

5.Антихолінергічні засоби

6.Знеболювальні засоби

7.В'яжучі та обволікальні засоби

8.Спазмолітики

9.Бактеріальні препарати

10.Мікроклізми

11.Ультрозвукова терапія

12.Аплікації парафіно-озокеритові

Досягнення тенденції до нормалізації випорожнень, зменшення больового синдрому

12-14 днів з наступним амбула- торним лікуванням


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

6.Загальний аналіз сечі - 2 рази

7.Аналіз сечі на цукор - 1 раз

8.Копрограма - 1 раз

9.Дослідження мікрофлори калу - 2 рази

10.Ректороманоскопія - 1 раз

11.Рентгенологічне фракційне дослідження тонкої – 1 раз

 

 

 

8

Алкогольний гепатит у фазі загострення

К70.1

1.Загальний аналіз крові №2 - 2 рази

2.Протромбіновий індекс - 2 рази

3.Загальний аналіз сечі - 1 раз

4.ЕГДС - 1 раз

5.Печінковий комплекс №2 - 2 рази

6.УЗД печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, селезінки та великих судин черевної порожнини - 1 раз

1.Гепатопротектори

2.Препарати, що стимулюють метаболічні процеси

3.Антиоксиданти

4.Вітаміни та їх аналоги

5.Сольові розчини (в/в крапельно

6.Розчини глюкози (в/в крапельно)

Зниження біохімічних показників крові (АЛТ, ЛФ), ШОЕ

14


 

1

2

3

4

5

6

7

9

Токсичне ураження печінки з холестазом у фазі загострення з помірно вираженою активністю

К71.0

1.Загальний аналіз крові №2 - 2 рази

2.Осмотична резистентнисть еритроцитів -1 раз

3.Протромбіновий індекс - 2 рази

4.Дослідження вмісту заліза в сироватці крові - 1 раз

5.Дослідження вмісту міді в сироватці крові - 1 раз

6.Білкові фракції сироватки крові - 1 раз

7.Загальний аналіз сечі – 1

8.Печінковий комплекс№2 - 2 рази

9.УЗД печінки, жовчного міхура, жовчовідвідних шляхів, підшлункової залози, великих судин черевної порожнини та селезінки - 1 раз

1.Гепатопротектори

2.Вітаміни та їх аналоги

3.Аніонообмінні смоли чи сорбенти (п/о)

4.Сольові розчини та розчини глюкози (в/в крапельно)

Зниження біохімічних показників крові (АЛТ, ЛФ), ШОЕ

20-21

10

Токсичнее ураження печінки з холестазом у фазі загострення з вираженою активністю

К71.0

1.Загальний аналіз крові №2 - 1 раз

2.Загальний аналіз сечі - 1 раз

3.Печінковий комплекс №2 - 1 раз

1 Аніонообмінні смоли чи сорбенти (п/о)

2.Гормони та їх аналоги

3.Препарати для корекції КОС

Зниження біохімічних показників крові (АЛТ, ЛФ), ШОЕ

10-12днів (після лікування в обласній лікарні)


 

1

2

3

4

5

6

7

11

Хронічний аутоімунний криптогенний гепатит у фазі загострення з помірно вираженою активністю

К71.8

1.Загальний аналіз крові №2 - 1 раз

2.Загальний аналіз сечі - 1 раз

3.Печінковий комплекс №2 - 1 раз

1.Дієтичне харчування. Стіл №5

2.Гормони та їх аналоги

3.Вітаміни та їх аналоги (в/м, п/о)

4.Препарати для корекції КОС та іонної рівноваги в організмі

Зниження біохімічних показників крові: γ- глобу- тимолова проба, АЛТ, білірубін

7-10днів (після лікування в обласній лікарні)

12

Хронічний аутоімунний криптогенний гепатит у фазі загострення з вираженою активністю

К73

1.Загальний аналіз крові №2 - 1 раз

2.Загальний аналіз сечі- 1 раз

3.Печінковий комплекс №2 - 1 раз

1 Дієтичне харчування. Стіл №5

2.Гормони та їх аналоги

3.Вітаміни та їх аналоги (в/м, п/о)

4.Імунодепресанти

5.Препарати для корекції КОС та іонної рівноваги в організмі

Зниження біохімічних показників крові: γ- глобуліни,тимолова проба, АЛТ, білірубін

7-10 днів (після лікування в обласній лікарні)

13

Хронічний активний гепатит у фазі загострення вираженою активністі

К73.2

1.Загальний аналіз крові 2 -1 раз

2.Загальний аналіз сечі-1 раз

3.Печінковий комплекс №2 -1 раз

1 Дієтичне харчування. Стіл №5

2.Гепатопротектори

3.Вітаміни та їх аналоги (вм, прр)

4.Аніонообмінні смоли чи сорбенти (п/о)

5.Розчини глюкози (в/в крапельне або струминно)

6.Препарати, які регулюють метаболичні процеси

7.Гормони та їх аналоги

Нормалізація біохімічних показників крові: у-глобуліни, АЛТ

7-10 днів (після лікування в обласній лікарні)


 

1

2

3

4

5

6

7

14

Хронічний активний гепатит у фазі загострення з помірно вираженою активністю

К73.2

1.Загальний аналіз крові №2 - 2 рази

2.Протромбіновий індекс - 2 рази

3.Аналіз крові на вміст цукру -1 раз

4.Білкові фракції сироватки крові -1 р

5.Загальний аналіз сечі - 2 рази

6.Печінковий комплекс №2 - 2 рази

7.УЗД печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, великих судин черевної порожнини та селезінки -1 раз

1.Дієтичне харчування. Стіл №5

2.Гепатопротектори

3.Вітаміни та їх аналоги (в/м, п/о)

4.Розчини глюкози (в/в крапельно)

5.Аніонообмінні смоли чи сорбенти (п/о)

6.Барбітурати

Нормалізація біохімічних показників крові: у-глобуліни, АЛТ

21

15

Цироз печінки мінімальної активності

К74

1.Загальний аналіз крові №2 - 2 рази

2.Фібриноген -1 раз

3.Аналіз крові на вміст цукру -1 раз

4.Білкові фракції сироватки крові – 1 раз

5.Загальний аналіз сечі – 2 рази

6.ЕГДС – 1 раз

7.Печінковий комплекс №2 – 2 рази

8.УЗД печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, великих судин черевної порожнини та селезінки 1 раз

1.Дієтичне харчування. Стіл №5

2.Гепатопротектори

3.Діуретики

4.Вітаміни та їх аналоги (в/м, в/в струминно)

5.Ентеросорбенти

6.Розчини глюкози (в/в крапельно)

7.Протипаразитарні препарати

Нормалізація біохімічних показників крові: АЛТ, білірубін

21


 

1

2

3

4

5

6

7

16

Цироз печінки середньої активності

К74

1.Загальний аналіз крові №2 - 1 раз

2.Електроліти крові 1раз

3.Фібриноген - 1 раз 4.Аналіз крові на вміст цукру - 1 раз

5.Білкові фракції сироватки крові - 1 раз

6.Загальний аналіз сечі 1 раз

7.Печінковий комплекс №2 - 1 раз

1.Дієтичне харчування. Стіл №5

2.Гепатопротектори

3.Вітаміни та їх аналоги (п/о)

4.Розчини глюкози (п/о)

5.Гормони та їх аналоги

6.Препарати для корекції КОС та іонної рівноваги

7.Амінокислоти

8.Антиоксиданти (п/о)

Нормалізація біохімічних показників крові: АЛТ, білірубін

7-10 днів (після лікування в обласній лікарні)

17

Цироз печінки вираженої активності

К74

1.Загальний аналіз крові №2 - 1 раз

2.Електроліти крові - 1 раз

3. Фібриноген - 1 раз 4.Аналіз крові на вміст цукру - 1 раз

5.Білкові фракції сироватки крові - 1 раз

6.Загальний аналіз сечі

7.Печінковий комплекс №2 - 1 раз

8.УЗД печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, великих судин черевної порожнини та селезінки - 1 раз

1Дієтичне харчування. Стіл №5

2.Гепатопротектори

3.Діуретики

4.Вітаміни та їх аналоги (п/о)

5.Розчини глюкози (п/о)

6.Гормони та їх аналоги

7.Препарати для корекції КОС та іонної рівноваги

8.Антиоксиданти (п/о)

Нормалізація біохімічних показників крові: АЛТ, білірубін

7-10 днів (після лікування в обласній лікарні)


 

ІІІ та IV рівні надання медичної допомоги

п/п

Нозологічна форма

Шифр

МКХ-10

Перелік діагностичних

обстежень

Обсяг лікувальних заходів

Критерії якості (бажані результати лікування)

Середня тривалість лікування (дні)

1

2

3

4

5

6

7

1

Езофагіт 3-4 ступеня важкості

К20

1.Загальний аналіз крові №1 - 1 раз

2.Загальний аналіз сечі - 1 раз

З.ЕГДС - 1 раз

4.Внутрішньостравохідна рН-метрія - 1 раз

5.Рентгеноскопія пілоруса - 1 раз

1.Дієтичне харчування. Стіл №1

2.Блокатори Н2-рецепторів гістаміну

3.Протиблювотні препарати

4.Антациди

5.Рослинні вітамінні препарати

6.Електростимуляція нижньої третини стравоходу або ампліпульстерапія

Зникнення больового синдрому

Для міських лікарень -10 днів, для обласних лікарень - 7 днів з наступним лікуванням у ЦРЛ

2

Виразка стравоходу, ускладнена стенозом

К22.2

1.Загальний аналіз крові №1 - 1 раз

2.Загальний аналіз сечі- 1 раз

З.ЕГДС - 1 раз

4.Для обласних лікарень - ЕГДС з біопсією та морфологічним і гістологічним дослідженням - 1 раз 

1.Дієтичне харчування. Стіл №1

2.Блокатори Н2-рецепторів гістаміну

3.Антациди

4.Рослинні вітамінні препарати

5.КХЧ (ММХ)-терапія (тільки для міських лікарень)

Зникнення больового синдрому

Для міських лікарень - 10 днів з наступним амбулаторним лікуванням, для обласних лікарень - 8 днів з наступним лікуванням в ЦРЛ


 

1

2

3

4

5

6

7

3

Виразка шлунка у фазі загострення середнього ступеня важкості

К25

1 Загальний аналіз крові №1 - 1 раз

2.Загальний аналіз сечі- 1раз

3.ЕГДС з біопсією слизової оболонки шлунка - 1 раз

4.Гістологічне дослідження -1 раз

5.Цитологічне дослідження -1 раз

1 Дієтичне харчування. Стіл №1

2.Блокатори Н2-рецепторів гістаміну

3.Антациди

4.Рослинні вітамінні препарати

5.КХЧ (ММХ)-терапія

6.Для обласних лікарень - антибактеріальна терапія за наявності НР: де-нол, амоксицилін, метронідозол

Зникнення больового синдрому

Для міських лікарень - 10 днів з наступним амбулаторним лікуванням

4

Виразка двана-дцятипалої кишки у фазі загострення середнього ступеня важкості

К26

1.Загальний аналіз крові №1 - 1 раз

2.Загальний аналіз сечі - 1 раз

З.ЕГДС - 1 раз

4.Для обл.лікарень - ЕГДС з біопсією і цитологічним дослідженням - 1 раз, рН-метрія внутрішньошлункова добова - 1 раз

1.Дієтичне харчування. Стіл №1

2.Блокатори Н2-рецепторів гістаміну

3.Антациди

4.КХЧ-терапія (ММХ- терапія)

5.Для обласних лікарень - антибактеріальна терапія за наявності НР: де-нол, амоксицилін, метронідозол

Зникнення больового синдрому

Для міських лікарень - 7 днів з наступним амбулаторним лікуванням, для обласних лікарень - 7днів з наступним лікуванням у ЦРЛ

5

Демпінг -синдром 2-3 ступеня важкості

К91.1

1.Загальний аналіз крові №2 - 2 рази

2.Дослідження вмісту заліза в сироватці крові - 1 раз

3.Аналіз крові на вміст цукру – 2 рази

4.Загальний білок крові – 2 рази

5.Загальний аналіз сечі – 1 раз

6.ЕГДС – 1 раз

7.ОЦК – 1 раз

8.Рентгеноскопія шлунка і погодинний пасаж по тонкій кишці – 1 раз

9.Дослідження калу на дисбактеріоз – 1 раз

1.Дієтичне харчування. Стіл № 16

2.Препарати шлункового соку

3.Ферментні препарати

4.Препарати заліза

5.Антогоністи серотоніну

6.Спазмолітики

7.Вітаміни та їх аналоги (в/м, п/о)

8.Анаболічні гормони

9.Білкові замінники крові (в/в крапельно)

Зменшення проявів демпінг-синдрому, нормалізація випорожнень

Для міських лікарень - 21 день з наступним амбулаторним лікуванням Для обласних лікарень – 14 днів з наступним лікуванням у ЦРЛ


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

10.Дослідження секреції шлунка – 1 раз

 

 

 

6

Хвороба Крона, важкий перебіг

К50

1.Загальний аналіз крові №1 - 2 рази

2.Показник гематокриту - 2 рази

3.Білкові фракції крові –2рази

4.Електроліти крові - 2 рази

5.Загальний аналіз сечі - 2 рази

6.Загальний білок - 2 рази 7.Копроцитограма - 1 раз

8.Дослідження мікрофлори калу - 2 рази

9.Рентгеноскопія тонкої кишки - 1 раз

10.Іригоскопія - 1 раз

11.Колоноскопія з біопсією - 1 раз

12.Цитологічне дослідження - 1 раз

14.Морфологічне дослідження - 1 раз

1.Дієтичне харчування. Стіл №4

2.Гормони та їх аналоги

3.Сульфаніламідні препарати: салозосульфапірідин або сулофальк, або салазопіридазин

4 Антибіотики (в/м)

5.Протимікробні засоби: метронідазол

6.Ферментні препарати

7.Бактеріальні препарати

8.Препарати, які стимулюють імунітет

9.Вітаміни та їх аналоги (в/в крапельно в/м)

10.Плазмозамінники та дезінтоксикаційні

Розчини

11.Мікроклізми: з каратоліном або ротоканом, або рекутаном, або рекутаном

Нормалізація випорожнень, зменшення болю в животі, нормалізація температури тіла

21-23


 

1

2

3

4

5

6

7

7

Хвороба Крона, середнього ступеня важкості

К50

1.Загальний аналіз крові №1 2 рази

2.Показник гематокриту – 2 рази

3.Белкові фракції крові – 2 рази

4.Електроліти крові 2 рази

5.Загальний аналіз сечі – 2 рази

6.Загальний білок – 2 рази

7.Копроцитограма – 1 раз

8.Дослідження мікрофлори калу – 2 рази

9.Рентгеноскопія тонкої кишки - 1 раз

10.Іригоскопія – 1 раз

11.Ректороманоскопія – 1 раз

12.Колоноскопія з біопсією – 1 раз

13.Цитологічне дослідження – 1 раз

14.Морфологічне дослідження - 1 раз

1 Дієтичне харчування. Стіл №4

2.Сульфаніламідні препарати: салозосульфапірідин або салофальк, або салазопіридазин

3.Ферментні препарати

4.Бактеріальні препарати

5.Препарати, які стимулюють імунітет

6.Вітаміни та їх аналоги (в/в крапельно, в/м) 10. 7.Мікроклізми: з каратоліном або ротоканом, або рекутаном, або коларголом

8.Антигістамінні препарати

Нормалізація випорожнень, зменшення болю в животі, нормалізація температури тіла

18-21

8

Виразковий коліт у фазі загострення, середнього ступеня важкості

К51

1.Загальний аналіз крові №2 - 2 рази

2.Аналіз крові на вміст цукру -1 раз

3.Група крові та резус - фактор -1 раз

4.3агальний аналіз сечі- 2 рази

5.Аналіз сечі на цукор -1 раз

6.Печінковий комплекс№1 -1 раз

7.Копрограма -1 раз

1.Дієтичне харчування. Стіл №4

2.Сульфаніламідні препарати: салозосульфапірідин або салазодиметоксин, або салазопіридазин, або месалазин

3.Протимікробні засоби: метронідазол

4.Ангіопротектори

5.Препарати, які регулюють метаболічні процеси

6.Антигістамінні препарати

7.Препарати, які стимулюють імунітет

8.Вітаміни та їх аналоги (в/м, п/о)

9.Ферментні препарати

11.Розчини глюкози (в/в струминне чи крапельно)

Зменшення частоти випорожнень до 1 - 2 разів за добу, зменшення больового синдрому, нормализація температури тіла

26-28


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

8.Виявлення найпростіших у калі -1 раз

9.Аналіз калу на я/г -1 раз

10.Добова крововтрата з калом - 2 рази

11.Дослідження мікрофлори калу – 2 рази

12.Дослідження мікрофлори ротової. порожнини - 2 рази

ІЗ.Ректороманоскопія з біопсією -1 раз

14.Колоноскопія з біо­псією -1 раз

15.Іригоскопія -1 раз

16.Цитологічне дослідження - 2 рази

Морфологічне дослідження -1 раз

12.Плазмозамінники та дезінтоксикаційні препарати

13.Мікроклізми з салофальком або салазопіридазином, з олією шипшини, обліпихи, або каротиновою та розчином колларголу

14.Свічки: метилурацилові або салазопіридазинові, або з салофальком

 

 

 

9

Виразковий коліт у фазі загострення, важкий перебіг

К51

1.Загальний аналіз крові №2 - 3 рази

2.Електроліти крові – 2 рази

З.Аналіз крові на вміст цукру -1 раз

4.Білкові фракції сироватки крові – 2 рази

5.Коагулограма -1 раз

6.Група крові та резус-фактор -1 раз

7-Дослідження мікрофлори крові -1раз

8.Загальний аналіз сечі- З рази

9.Аналіз сечі на цукор -1 раз 10. Печінковий комплекс №1 - 2 рази

1.Дієтичне харчування. Стіл №4

2.Сульфаніламідні препарати: салозосульфапірідин або салазодиметоксин, або салазопіридазин, або месалазин

3.Антибіотики (в/м)

4.Протимікробні засоби: метронідазол

5.Ангіопротектори

6.Гемостатичні засоби

7.Гормони та їх аналоги: преднізолон за схемою

8.Препарати, які регулюють метаболічні процеси (в/м, п/о)

9.Вітаміни та споріднені з ними сполуки

10.Ферментні препарати

11.Бактеріологічні препарати

12.Плазмозамінники та дезінтоксикаційні розчини

13.Сольові розчини (в/в крапельно)

14.Розчини глюкози (в/в крапельно або струминно)

15.Препарати крові

Зменшення частоти випорожнень до 3 – 4 разів за добу, зменшення больового синдрому, нормалізація температури тіла

28-30


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

11.Копроцитограма – 2рази

12.Виявлення найпростіших у калі - 2 рази

ІЗ.Аналіз калу на я/г - 2 рази

14.Добова крововтрата з калом - 2 рази

15.Дослідження мікрофлори калу - 2 рази

16.Дослідження мікрофлори ротової порожнини - 1 раз

17.Ректороманоскопія з біопсією - 1 раз

18.Сигмоскопія - 1 раз

19.Іригоскопія - 1 раз

20.Цитологічне дослідження - 1 раз

21.Морфологічне дослідження - 1 раз

22.Оглядова рентгеноскопія черевної порожнини - 1 раз

 

 

 

10

Хронічний коліт у фазі загострення з гіпомоторним синдромом, важкий перебіг

К52

1.Загальний аналіз крові №1 - 1 раз

2.Аналіз крові на вміст цукру - 1 раз

3.Загальний аналіз сечі - 1 раз

4.Аналіз сечі на цукор - 1 раз

5.Печінковий комплекс №1 - 1 раз

6.Копроцитограма - 1 раз

7.Виявлення найпростіших у калі - 1 раз

8.Аналіз калу на я/г – 1 раз

9.Дослідження мікрофлори калу 2 рази

1.Дієтичне харчування. Стіл №3

2.Проносні засоби

3.Жовчогінні засоби

4.Ферментні препарати

5.Бактеріальні препарати

6.Інгібітори холінестерази

7.Свічки: бісакодилові або гліцеринові в мікроклізми: олія соняшникова або каротинова, або кісточкова, або персикова

9.Ампліпульс на ділянку кишок

10.Масаж живота, електроферез 0, 1 % розчину прозерину

Нормалізація випорожнень, зникнення болю

18-21


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

10.Виявлення прихованої крові в калі - 1 раз

11.Іригоскопія 1 раз

12 Ректороманоскопія - 1 раз або колоноскопія 1 раз

13.УЗД жовчного міхура з визначенням його функції - 1 раз

 

 

 

11

Хронічний ентероколіт у фазі загострення, важкий перебіг

К52.9

1.Загальний аналіз крові №2 - 2 рази

2. 3агальний білок крові - 2 рази

3. Білкові фракції сироватки крові – 2 рази

4.Аналіз крові на вміст цукру - 1 раз

5.Електроліти крові - 2 рази

6 Загальний аналіз сечі- 2 рази

7.Аналіз сечі на цукор -1 раз

8.Копрограма - 1 раз З.Дослідження мікрофлори калу - 2 рази

10.Виявлення прихованої крові в калі - 1 раз

11 Ректороманоскопія - 1 раз

12.Колоноскопія - 1 раз

13.Рентгеноскопія (фракційно) тонкої кишки - 1 раз

1 Дієтичне харчування. Стіл №4

2.Сульфаніламіди: сульфасалазин або салазопіридазин

3.Похідні 8-оксихіноліну: інтетрикс або інтестопан

4 Ферментні препарати

6.Знеболювальні засоби

7.В'яжучі та обволікальні

8.Спазмолітики

9.Бактеріальні препарати

10.Мікроклізми: з колларголом або з відваром ромашки

11.Ультразвукова терапія

12.Аплікації парафіно-озокеритові

Нормалізація випорожнень, зменшення больового синдрому

12 -14 днів з наступним амбулаторним лікуванням

12

Алкогольний гепатит у фазі загострення

70.1

1.Загальний аналіз крові №2 - 2 рази

2.Протромбіновий індекс - 2 рази

3.Загальний аналіз сечі - 1 раз 4.ЕГДС - 1 раз

1.Гепатопротектори

2.Препарати, які регулюють метаболічні процеси

3.Антиоксиданти

4.Вітаміни та їх аналоги (в/м, п/о, в/в струминно)

5.Плазмозамінники та дезінтоксикаційні препарати (в/в крапельне)

Зниження біохімічних показників крові (АЛТ, ЛФ), ШОЕ

14


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

5.Печінковий комплекс №2 - 2 рази

6.УЗД печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, селезінки та великих судин черевної порожнини - 1 раз

6.Розчини глюкози (в/в крапельне)

 

 

13

Токсичне ураження печінки з холестазом у фазі загострення з помірно вираженою активністю (для міських лікарень)

К71.0

1.Загальний аналіз крові №2 - 2 рази

2.Осмотична резистентність еритроцитів - 1 раз

З.Протромбіновий індекс - 2 рази

4.Дослідження вмісту заліза в сироватці крові - 1 раз

5.Дослідження вмісту міді в сироватці крові- 1 раз

6.Загальний аналіз сечі - 1 раз

7.Печінковий комплекс №2 - 2 рази

8.УЗД печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, селезінки та великих судин черевної порожнини - 1 раз

1.Гепатопротектори

2.Вітаміни та їх аналоги (в/м, п/о, в/в крапельно)

З.Аніонообмінні смоли чи сорбенти (п/о)

4.Сольові розчини та розчини глюкози (в/в крапельно, п/о)

Зниження біохімічних показників крові (АЛТ ЛФ), ШОЕ

20-21


 

 

1

2

3

4

5

6

7

14

Токсичне ураження печінки з холестазом у фазі загострення з вираженою активністю

К71.0

1.Загальний аналіз крові №2 - 2 рази

2.Осмотична резистентність еритроцитів - 1 раз

3.Протромбіновий індекс - 2 рази

4.Дослідження вмісту заліза в сироватці крові - 1 раз

5.Дослідження вмісту міді в сироватці крові - 1 раз

6.Білкові фракції крові - 1 раз - 1 раз

7.Загальний аналіз сечі

8.Печінковий комплекс №2 - 2 рази

9.УЗД печінки, жовчного міхура підшлункової залози, великих судин черевної порожнини та селезінки - 1 раз

10.Для обл. лікарні ЕГДС - 1 раз

1.Гепатопротектори

2.Вітаміни та їх аналоги (в/м, п/о, в/в крапельно)

3.Аніонообмінні смоли чи сорбенти (п/о)

4 Спазмолітичні засоби

5.Плазмозамінники та дезінтоксикаційні засоби

6.Сольові розчини та розчини глюкози (в/в крапельно, п/о)

7.Гормони та їх аналоги: преднізолон або метилпреднізолон

Зниження біохімічних показників крові (АЛТ, ЛФ), ШОЕ

Для міських лікарень - ЗО днів, для обласних лікарень - 21 день з наступним лікуванням у ЦРЛ

15

Хронічний автоімунний криптогенний гепатит у фазі загострення з помірно вираженою активністю

К73

1 Загальний аналіз крові №2 - 2 рази

2.Протромбіновий індекс - 2 рази

3.Білкові фракції сироватки крові - 2 рази

4.Маркери вірусів гепатиту – 1 раз

5.Тимолова проба – 2 рази

6.Загальний аналіз сечі – 2 рази

1 Дієтичне харчування. Стіл №5

2.Гормони та їх аналоги

3.Вітаміни та їх аналоги (в/м, п/о)

4.Препарати для корекції КОС та іонної рівноваги в організмі

Зниження біохімічних показників крові: у- глобуліни, тимолова проба, АЛТ, білірубін

Для міських лікарень - 20-21 день з на- ступним амбулаторним лікуванням,для обласних лікарень - 21 день, з наступним лікуванням у ЦРЛ


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

7.Печінковий комплекс №2 - 2 рази

8.Імунологічні дослідження :Ig A, Ig M, Ig G – 1 раз

 

 

 

16

Хронічний автоімунний криптогенний гепатит у фазі загострення з вираженою активністю

К73

1 Загальний аналіз крові №2 - 2 рази

2.Протромбіновий індекс - 2 рази

3.Білкові фракції сироватки крові - 2 рази

4.Маркери вірусів гепатиту – 1 раз

5.Тимолова проба – 2 рази

6.Загальний аналіз сечі – 2 рази

7.Печінковий комплекс №2 - 2 рази

8.Імунологічні дослідження :Ig A, Ig M, Ig G – 1 раз

1.Дієтичне харчування. Стіл №5

2.Гормони та їх аналоги

3.Вітаміни та їх аналоги (в/м, п/о)

4.Препарати для корекції КОС та іонної рівноваги в організмі

Зниження біохімічних показників крові: у- глобуліни, тимолова тимолова проба, АЛТ, білірубін

Для міських лікарень -28 днів для обласних лікарень - 28 днів, з наступним лікуванням у ЦРЛ


 

1

2

3

4

5

6

7

17

Хронічний активний гепатит у фазі загострення з вираженою активністю

К73.2

1.Загальний аналіз крові №2 - 3 рази

2.Протромбіновий індекс - 1 раз

3.Аналіз крові на вміст цукру - 1 раз

4.Білкові фракції сироватки крові - 1 раз

5.Загальний аналіз сечі - 3 рази

6.Печінковий комплекс №2 - 3 рази

7.УЗД печінки, селезінки, жовчного міхура, підшлункової залози та великих судин черевної порожнини - 1 раз

1.Дієтичне харчування. Стіл №5

2.Гепатопротектори

3.Вітаміни та їх аналоги (в/м, п/о)

4.Аніонообмінні смоли чи сорбенти (п/о)

5.Розчини глюкози (в/в крапельне чи струминне, п/о)

6.Препарати, які регулюють метаболічні процеси

7.Гормони та їх аналоги

Зниження біохімічних показників крові: у- глобуліни, тимолова проба, АЛТ

Для міських лікарень - 28 днів, для обласних лікарень - 21 день з наступним лікуванням у ЦРЛ

18

Хронічний активний гепатит у фазі загострення з помірно вираженою активністю

К73.2

1.Загальний аналіз крові №2 - 2 рази

2.Протромбіновий індекс - 2 рази

З.Аналіз крові на вміст цукру - 2 рази

4.Білкові фракції сироватки крові - 1 раз

5.Загальний аналіз сечі - 2 рази

6.Печінковий комплекс №2 - 2 рази

7.УЗД печінки,

1.Дієтичне харчування. Стіл №5

2.Гепатопротектори

3.Вітаміни та їх аналоги (в/м, п/о)

4.Розчини глюкози (в/в крапельне, п/о)

5.Аніонообмінні смоли чи сорбенти (п/о)

6.Барбітурати: фенобарбітал

Нормалізація біохімічних показників крові: у- глобуліни, АЛТ

14


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

жовчного міхура, підшлункової залози, великих судин черевної порожнини та селезінки - 1 раз

 

 

 

19

Цироз печінки мінімальної активності

К74

1.Загальний аналіз крові №2 - 2 рази

2.Фібриноген - 1 раз

3.Аналіз крові на вміст цукру - 1 раз

4.Білкові фракції сироватки крові -1 раз

5.Загальний аналіз сечі - 2 рази

6.ЕГДС- 1 раз

7.Печінковий комплекс №2 - 2 рази

8.УЗД печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, великих судин черевної порожнини та селезінки - 1 раз

1.Дієтичне харчування. Стіл №5

2.Гепатопротектори

3.Діуретики: спіронолактон

4.Вітаміни та їх аналоги (в/м, в/в струминне)

5.Ентеросорбенти (п/о)

6.Розчини глюкози (в/в крапельне, п/о)

7.Протипаразитарні препарати: хінгамін

Зниження біохімічних показників крові: АЛТ, білірубін

14

20

Цироз печінки середньої активності

К74

1.Загальний аналіз крові №2 - 2 рази

2.Електроліти крові - 1 раз

З.Фібриноген - 2 рази

4.Аналіз крові на вміст цукру - 1 раз

5.Білкові фракції сироватки крові - 1 раз

6.Маркери вірусів гепатиту - 1 раз

7.Загальний аналіз сечі - 2 рази

8.ЕГДС - 1 раз

1 Дієтичне харчування. Стіл №5

2 Гепатопротектори

3.Діуретики

4.Вітаміни та їх аналоги (в/м, в/в струминно, п/о)

5.Розчини глюкози (в/в крапельно, п/о)

6.Гормони та їх аналоги

7.Препарати для корекції КОС та іонної рівноваги

8.Амінокислоти

9.Антиоксиданти

10.Препарати, які регулюють метаболічні процеси (в/в струмино, в/м)

Зниження біохімічних показників крові: АЛТ та білірубін у 2 рази

Для обласних лікарень - 21день з наступним лікуванням у ЦРЛ)


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

9.Печінковий комплекс №2 - 2 рази

10.УЗД печінки,жовчного міхура,підшлункової залози,селезінки, великих судин черевної порожнини - 1 раз

 

 

 

21

Цироз печінки вираженої активності

К74

1.Загальний аналіз крові №2 - 3 рази

2.Електроліти крові - 2 рази

З.Фібриноген - 2 рази

4.Аналіз крові на вміст цукру - 2 рази

5.Білкові фракції сироватки крові - 2 рази

6.Маркери вірусів гепатиту - 1 раз

7.Загальний аналіз сечі - 3 рази

8.ЕГДС - 1 раз

9.Печінковий комплекс №2 - 2 рази

10.УЗД печінки,жовчного міхура,підшлункової залози,селезінки, великих судин черевної порожнини - 1 раз

1 Дієтичне харчування. Стіл №5

2.Гепатопротектори

З.Діуретики

4.Вітаміни та їх аналоги (в/м, в/в струминне, п/о)

5.Розчини глюкози (в/в крапельне, п/о)

6.Гормони та їх аналоги

7.Препарати для корекції КОС та іонної

рівноваги

8.Амінокислоти: глутамінова кислота

9.Антиоксиданти

10.Препарати, які регулюють метаболічні процеси (в/в струмино, в/м)

11 Імуностимулятори

12.Інгібітори протеолізу

13.Сорбенти (п/о)

Зниження біохімічних показників крові: АЛТ та білірубін у 2 рази

ЗО

22

Цироз печінки, ускладнений портальною гіпертензією 

К74

К76.6

1.Загальний аналіз крові №2 - 3 рази

2.Електроліти крові -2 рази

З.Фібриноген - 2 рази

4.Аналіз крові на вміст цукру - 2 рази

5.Білкові фракції сироватки крові - 2 рази

6.Маркери вірусів гепатиту - 1 раз

7.Загальний аналіз сечі - 3 рази

1.Дієта. Стіл №5

2.Гепатопротектори

3.Діуретики

4 Вітаміни та їх аналоги (в/м, в/в струминне, п/о)

5.Розчини глюкози (в/в крапельне, п/о)

6.Гормони та їх аналоги

7.Препарати для корекції КОС та іонної рівноваги

8.Амінокислоти: глутамінова кислота

9.Антиоксиданти

10.Препарати, які регулюють метаболічні процеси (в/в струмино, в/м)

Зниження біохімічних показників крові: АЛТ та білірубін 2 рази

ЗО


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

8.ЕГДС - 1 раз

9.Печінковий комплекс №2 - 2 рази

10.УЗД печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, селезінки, великих судин черевної порожнини - 2 рази

11 Імуностимулятори

12.Інгібітори протеолізу

13.Сорбенти (п/о)

14.Серцеві глікозиди

15.Препарати для парентерального білкового живлення: альбумін 10%

16.Плазмозамінники та дезінтоксикаційні розчини (в/і крапельно)

17.Антиадренергічні препарати: анаприлін

18.Спазмолітичні засоби (в/в струминно)

19.Ангіопротектори

20.Абдоміноцентез

 

 

 

Примітки:

1. Стандарти медичних технологій стаціонарної допомоги з гастроентерології на IV рівні надання медичної допомоги аналогічні такимстандартам III рівня. Розширення обсягів діагностично-лікувального процессу залежить від наявності сучасного обладнання, нових технологій, науково-практичних напрацювань та наукової тематики, що є в НДІ.

2. Терміни перебування хворого в стаціонарі єдині для IIIІIV рівнів надання медичної допомоги, але в разі необхідності, що пов'язана з виконанням наукової тематики, вони можуть бути подовжені на IV рівні.

Примітка. Результати лікування всіх форм астми оцінюються за п'ятибальною системою: відмінні - повна відсутність симптомів бронхоспазму, ОФВ1 в нормі; добрі - поодинокі незначні симптоми бронхоспазму під контролем, ОФВ1 в нормі; задовільні - незначне покращання, симптоми бронхоспазму стали рідшими і слабкішими, ОФВ1 збільшився, але не перевищує 80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Розділ 3. ГЕМАТОЛОГІЯ

 

 

 

Список умовних скорочень

 

 

 

АГП - антигемофільна плазма

АКК - амінокапронова кислота

АПТЧ - активований парціальний тромбопластиновий час

в/в - внутрішньовенний шлях уведення препарату

в/м - внутрішньом'язовий шлях

уведення препарату

ЕГДС - езофагогастродуоденоскопія

мг/м2 - міліграм препарату на 1 м2 поверхні тіла

 од/м2 - одиниць препарату на 1 м2 поверхні тіла

 ПТЧ - парціальний тромбопластиновий час

 ПХТ – полі хіміотерапія

 п/ш - підшкірний шлях уведення препарату

 УЗД - ультразвукове дослідження

ф. - фактор

ФСФ - фактор стабілізатора фібрину

Rо-графія – рентгенографія

RW - реакція Вассермана

 


 

II рівень надання медичної допомоги

п/п

Нозологічна

форма

Шифр

МКХ-10

Перелік діагностичних обстежень

Обсяг лікувальних заходів

Критерії якості (бажані результати лікування)

Середи я трива- лість лікуван-ня (дні)

1

2

3

4

5

6

7

1

Вітамін ВІ2- дефіцитна анемія Фолієво- дефіцитна анемія

D51

 

D52

1.Загальний аналіз крові та сечі

2.Біохімічне дослідження крові

З.УЗД і Rо-графія органів - за показаннями

4.Консультації суміжних спеціалістів

1.Ціанокобаламін, 500 мкг в/м щодня

до відновлення нормального рівня гемоглобіну з наступними протирецидивними курсами

2.Трансфузії еритроцитарної маси - за показаннями

3.Тіамін, піридоксин, фолієва кислота

4.Диспансерне спостереження

Одужання

ЗО

2

Залізодефіцитна анемія

D50

1.Загальний аналіз крові та сечі

2.Біохімічне дослідження крові

З.УЗД і Rо-графія органів - за показаннями

4.Консультації суміжних спеціалістів

1.Препарати заліза: тардиферон, гемостимулін, фероградумент, фероплекс

2.Аскорбінова кислота, полівітаміни дефероксамин

При наявності протипоказань для призначення препаратів заліза рег оs необхідно вводити їх в/в або в/м

Одужання

45

3

Природжена гемолітична анемія

Набута гемолітична анемія

D55

 

D59

1.Загальний аналіз крові та сечі

2.Біохімічне дослідження крові

З.УЗД і Rо-графія органів за

4.Консультації суміжних

спеціалістів показаннями

Диспансерне спостереження

Досягнення клініко - гематологічне ї ремісії

 


 

1

2

3

4

5

6

7

4

Апластична анемія

D60

D61

1.Загальний аналіз крові та сечі

2 Біохімічне дослідження крові

З.УЗД і Rо-графія органів - за показаннями

4.Консультації суміжних спеціалістів

Диспансерне спостереження

Досягнення клініко - гематологічної ремісії

 

5

Спадкова недостатність фактора VIII

(гемофілія А, дефіцит фактора VIII функціональний)

D66

1 Час згортання крові

2.Автокоагуляційний тест

З.Час рекальцифікації

1.Гемартрози:

- іммобілізація кінцівки

- гемостатична терапія: 15-30 од на 1 кг маси тіла концентратів ф. VIII (кріопреципітат або фVІІІ іноземного виробництва) через кожні 8-12 год

2.Крововиливи в м'язи:

- іммобілізація кінцівки

- гемостатична терапія: 15-30 од на 1 кг маси тіла концентратів ф. VIII

(кріопреципітат або ф.VІІІ іноземного кріопреципітат або ф^ІІІ іноземного виробництва) через кожні 8-12 год-

- консультація хірурга

3.Переломи трубчастих кісток:

- іммобілізація кінцівки та первинна ортопедо-травматологічна допомога –

- гемостатична терапія: 70-80 од на 1 кг маси тіла концентратів фVІІІ (кріопреципітат або фVIIІ іноземного виробництва) через кожні 6-8 год –

- транспортування до обласної лікарні  або до центру гемофілії

4.3аочеревинні гематоми, крововиливи в паренхіматозні органи:

Відновлення функції кінцівки

 

 

 

 

Відновлення функції кінцівки

 

 

 

 

 

 

 

Досягнення клініко-лабораторної ремісії

 

 

 

 

Досягнення клініко-лабораторної ремісії

5-10

 

 

 

 

 

20-30

 

 

 

 

 

 

 

 

60-120

 

 

 

 

 

 

 

40-60


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

- гемостатична терапія: 40-60 од на 1 кг маси тіла концентратів ф. VIII (кріопреципітат або ф.VІІІ іноземного виробництва) через кожні 6

8 год

- при гострих захворюваннях черевної порожнини - транспортування до обласної лікарні або центру гемофілії

5.Гематурія:

- збільшення кількості вживаємої рідини

 - гемостатична терапія: 25-30 од на 1 кг маси

тіла концентратів ф. VIII (кріопреципітат або фVІІІ іноземного виробництва) на добу

-- преднізолон, 25-30 мг на добу

- консультація уролога

Досягнення клініко- лабораторної ремісі

 

 

 

 

Досягнення клініко- лабораторної ремісії

 

 

 

 

 

 

 

10-15

6

Хвороба Віллєбранда

D68.0

1.Час згортання крові 2.Автокоагуляційний тест

3.Час рекальцифікації

4.Час кровотеч і

1.Різані рани

2.Маткові кровотечі

3.Кровотечі зі слизових оболонок ЛОР-органів та ротової порожнини:

- введення гемопрепаратів (АГП, кріопреципітат) в дозі 15 од на 1 кг маси тіла одноразово протягом 24-48 год

- при середніх та легких формах - 5% АКК, етамзілат

- консультація спеціаліста КНДІГПК або обласної лікарні

Досягнення клініко-лабораторної ремісії

14-20


 

1

2

3

4

5

6

7

7

Спадковий дефіцит фактора IX (гемофілія В,дефіцит фактора IX функціональний

D67

1.Час згортання крові

2.Автокоагуляційний тест

З.Час рекальцифікації

1.Гемартрози:

- іммобілізація кінцівки

- гемостатична терапія: 15-30 од на 1 кг

маси тіла концентратів ф. IX (РРSВ або ф. IX іноземного виробництва), АГП через кожні 12-24 год

2.Крововиливи в м'язи:

-іммобілізація кінцівки

- гемостатична терапія: 30-40 од на 1 кг маси тіла концентратів ф. IX (РР8В або ф. IX іноземного виробництва), АГП через кожні 12-24 год

- консультація хірурга

3.Переломи трубчастих кісток:

- іммобілізація кінцівки та первинна ортопедо-травматологічна допомога - гемостатична терапія: 70-80 од на 1 кг маси тіла концентратів ф. IX (РРSВ або ф. IX іноземного виробництва), АГП через кожні 12-24 год

-транспортування до обласної лікарні або до центру гемофілії

4.3аочеревинні гематоми, крововиливи в паренхіматозні органи:

- гемостатична терапія: 40-60 од на 1 кг маси тіла концентратів ф. IX (РРSВ або ф. IX іноземного виробництва), АГП через кожні12-24 год

- при гострих захворюваннях черевної порожнини- транспортування до обласної лікарні або центру гемофілії

- консультація уролога

Відновлення функції кінцівки

 

 

 

 

Відновлення функції кінцівки

 

 

 

 

 

Відновлення функції кінцівки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Досягнення клініко-лабораторної ремісії

5-10

 

 

 

 

20-30

 

 

 

 

 

40-60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-15


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

5.Гематурія:

-збільшення кількості вживаємої рідини

-гемостатична терапія: 25-30 од на 1 кг

маси тіла концентратів ф. IX (РРSВ або ф. IX іноземного виробництва), АГП через кожні 24-48 год

-преднізолон, 25-30 мг на добу

 

Досягнення клініко-лабораторної ремісії

 

8

Спадковий дефіцит фактора XI (гемофілія С, дефіцит попе- редника тром- бопластину плазматичного)

D68.1

1.Час згортання крові

2.Автокоагуляційний тест

3.Час рекальцифікації

1.Різані рани

2. Маткові кровотечі

3.Кровотечі зі слизових оболонок ЛОР- органів та ротової порожнини: введення нативної або свіжозамороженої плазми в дозі від 5-7 до 10-15 од на 1 кг маси тіла

Досягнення клініко- лабораторної ремісії

12-20

9

Дефіцит фактора V (проакцелерину)

D 68.2

1.Автокоагуляційний тест

2.Протромбіновий час

1.Уведення АГП, заготовленої в пластикових пакетах в дозі 15-20 мл на 1 кг маси тіла через кожні 12 год

Досягнення клініко- лабораторної ремісії

10-15

10

Дефіцит фактора VII (проконвертину)

D 68.2

1.Протромбіновий час

1.Струминні трансфузії плазми в дозі 10- 15 мк на 1 кг маси тіла або концентрату РРSВ

Уведення препарату проводять через 2-6 год за схемою: ЗО од-30 од-20 од-1 0 од- 10 од

Досягнення клініко- лабораторної ремісії

10-20

11

Дефіцит фактора II (протромбіну)

D 68.2

1.Автокоагуляційний тест

2.Протромбіновий час З.Тромбіновий час

1.Уведення замороженої донорської плазми або концентрату РРSВ в дозі 40-60 од на 1 кг маси тіла

2.Підтримувальні трансфузії РРSB, в дозі 20-40 од. на 1 кг маси тіла

 Трансфузійну терапію проводять так, як і при дефіциті фактора VII, але препарати вводять 1 раз на добу

Досягнення клініко- лабораторної ремісії

10-15

12

Дефіцит фактора X (фактора Стюарта-Прауера)

D 68.2

1.Автокоагуляційний тест

2.Протромбіновий час

Трансфузійну терапію проводять так, як і при дефіциті фактора VII, але препарати вводять 1 раз на добу

Досягнення клініко- лабораторної ремісії

10-12


 

1

2

3

4

5

6

7

13

Дефіцит фактора XII (фактора Хагемана)

D 68.2

1.Час згортання крові

2.Час рекальцифікації

1.Невеликі трансфузії донорської плазми нормалізують показники коагулограми

2. Неприпустимим є введення інгібіторів фібринолізу

Досягнення клініко- лабораторної ремісії

10-15

14

Дефіцит фактора І (фібриногену)

D 68.2

1.Відсутність згортання рекальцифікованої плазми після додавання тромбіну

1.Кровотечі зі слизових оболонок:

- помірні дози АКК (перорально по 0,2 г

на 1 кг маси тіла)

- зрошення 5% розчином е-АКК кровоточивої поверхні

2. Масивні крововиливи:

- специфічна замісна терапія

проводиться сухою концентрованою плазмою або розчином фібриногену (0,06 г на 1 кг маси тіла на добу)

Досягнення клініко- лабораторної ремісії

20-25

15

Дефіцит фактора XIII (стабілізатора фібрину)

D 68.2

Відсутність змін у всіх коагуляційних тестах за наявності геморагічних проявів свідчить про необхідність дослідження фактора XIII

1.Замісна терапія за допомогою препаратів нативної та сухої плазми в кількості 10-15 мл на 1 кг маси тіла один раз на 4 - 5 діб

2.Із неспецифічних препаратів рекомендується застосування АКК

Досягнення клініко- лабораторної ремісії

7-10


 

III рівень надання медичної допомоги

п/п

Нозологічна

форма

Шифр

МКХ-10

Перелік діагностичних обстежень

Обсяг лікувальних заходів

Критерії якості (бажані результати лікування)

Середи я трива- лість лікуван-ня (дні)

1

2

3

4

5

6

7

1

Вітамін ВІ2- дефіцитна анемія Фолієво- дефіцитна анемія

D51

 

 

D52

1 Загальний аналіз крові та сечі

2.Стернальна пункція з визначенням мієлограми, трепанобіопсія

3.Оцінка функціонального стану печінки та нирок

4.Коагулограма

5.Імунологічне дослідження

6. Аналіз крові на вміст цукру

7.ЕГДС

8.Дослідження вмісту заліза в сироватці крові

9.Аналіз крові на РМ/, НВзАд, ВІЛ

10.УЗД і Rо-графія органів (за показаннями)

11 Визначення гемосидерину в сечі 12.Проби на гемоліз Кумбса, Кема

13.Визначення осмотичної резистентності еритроцитів

14.Уробілін сечі, стеркобілін калу

15.Консультації суміжних спеціалістів

1 Ціанокобаламін, 500 мкг в/м щодня до відновлення нормального рівня гемоглобіну з наступними протирецидивними курсами

2.Трансфузії еритроцитарної маси - за показаннями

3.Тіамін, піридоксин, фолієва кислота

Одужання

ЗО

2

Залізодефіцитна анемія

D50

1.Загальний аналіз крові та сечі

2.Стернальна пункція з визначенням мієлограми, трепанобіопсія

3.Оцінка функціонального стану печінки та нирок

4.Коагулограма

5.Імунологічне дослідження

6.Аналіз крові на вміст цукру

7.ЕГДС

1.Препарати заліза: тардиферон, гемостимулін, фероградумент, фероплекс

2.Аскорбінова кислота, полівітаміни, дефероксамин

За наявності протипоказань для призначення препаратів заліза рег оs необхідно вводити їх в/в або в/м

Одужання

45


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

8.Дослідження вмісту заліза в

сироватці крові

9. Аналіз крові на RW, НВsАg, ВІЛ

10.УЗД і Rо-графія органів (за показаннями)

11.Визначення гемосидерину в сечі

12.Проби на гемоліз Кумбса, Кема

13.Визначення осмотичної резистентності еритроцитів

14.Уробілін сечі, стеркобілін калу

15.Консультації суміжних спеціалістів

 

 

 

3

Анемія внаслідок ферментних порушень

Таласемія

Серпоподібнo

клітинні порушення

Спадкові

гемолітичні анемії

Набута гемолітична анемія

D55

 

 

 

D56

D57

 

 

D58

 

 

 

D59

1.Загальний аналіз крові та сечі

2.Стернальна пункція з визначенням мієлограми, трепанобіопсія

3.Оцінка функціонального стану печінки та нирок

4.Коагулограма

5.Імунологічне дослідження

6.Аналіз крові на вміст цукру

7 ЕГДС

8.Дослідження вмісту заліза в сироватці крові

9.Аналіз крові на RW, НВsАд, ВІЛ

10.УЗД і Rо-графія органів (за показаннями)

11.Визначення гемосидерину в сечі

12.Проби на гемоліз Кумбса, Кема

13.Визначення осмотичної резистентності еритроцитів

14.Уробілін сечі, стеркобілін калу

15.Консультації суміжних спеціалістів

1.Глюкокортикостероїдні гормони (преднізолон, дексаметазон)

2.Аспаркам, панангін

3.Дезінтоксикаційна терапія (гемодез, реополіглюкін та ін)

4.Трансфузії відмитих еритроцитів 5.Циклофосфан, меркаптопурин 6.Плазмаферез

7.Спленектомія

Досягнення клініко - гематологічної ремісії

45

4

Апластична анемія

D61

1.Загальний аналіз крові та сечі

2.Стернальна пункція з визначенням мієлограми, трепанобіопсія

3.Оцінка функціонального стану печінки та нирок

1.Глюкокортикостероїдні гормони (преднізолон, дексаметазон)

2.Аспаркам, панангін

Досягнення клініко - гематологічної ремісії

45


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

4.Коагулограма

5.Імунологічне дослідження

6.Аналіз крові на вміст цукру

7.ЕГДС

8.Дослідження вмісту заліза в сироватці крові

9.Аналіз крові на RW, НВsАg, ВІЛ

10.УЗД і Rо-графія органів (за показаннями)

11.Визначення гемосидерину в сечі

12.Проби на гемоліз Кумбса, Кема

13.Визначення осмотичної резистентності еритроцитів

14.Уробілін сечі, стеркобілін калу

15.Консультації суміжних спеціалістів

3.Дезінто'ксикаційна терапія (гемодез, реополіглюкін та ін.)

4.Трансфузії еритроцитарної маси, анаболічні стероїди, трансфузії лейко-, тромбоконцентрату

5.Лейкоген, метилурацил, пентоксил

6.Циклофосфан, меркаптопурин

7.Трансплантація клітин кісткового мозку

8.Спленектомія. Циклоспорин 200 мг на добу протягом 2 міс.

9.Симптоматична терапія

10.Сандоглобулін в/в

 

 

5

Спадкова недостатність фактора VIII (гемофілія А, дефіцит фактора VIII функціональний)

D 66

1.Час згортання крові

2.Автокоагуляційний тест

3.АПТЧ та ПТЧ

4.Час рекальцифікації

5.Визначення активності фактора VIII

6.У разі підозри на імунну форму гемофілії - консультація спеціалістів центру гемофілії

1.Гемартрози: -іммобілізація кінцівки

- гемостатична терапія: 15-30 од на 1 кг маси тіла концентратів ф. VIII (кріопреципітат або фVІІІ іноземного виробництва) через кожні 8-12 год

2.Крововиливи в м"язи: -іммобілізація кінцівки

- гемостатична терапія: 35 - 40 од на 1 кг маси тіла концентратів ф. VIII (кріопреципітат або фVІІІ іноземного виробництва) через кожні 8-12 год

3.Переломи трубчастих кісток:

- іммобілізація кінцівки та первинна ортопедо-травматологічна допомога

-гемостатична терапія: 70-80 од на 1 кг маси тіла концентратів ф. VIII (кріопреципітат або фVІІІ іноземного виробництва) через кожні 6-8 год проведення ортопедо-травматологічного лікування, спрямованого на консолідацію відламків, тактика якого обирається індивідуально до кожного хворого після консультації спеціалістів центру гемофілії

Відновлення

функції

кінцівки

 

 

Відновлення

функції

кінцівки

 

 

Відновлення функції кінцівки

5-10

 

 

 

 

20-30

 

 

 

 

 

60-120


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

4.Заочеревинні гематоми, крововиливи в паренхіматозні органи:

-гемостатична терапія: 40-60 од на 1 кг маси тіла концентратів ф. VIII (кріопреципітат або ф.VІІІ іноземного виробництва) через кожні 6-8 год

- при гострих захворюваннях черевної порожнини -консультація спеціалістів центру гемофілії

5.Гематурія:

- збільшення кількості вживаємо'ї рідини

-гемостатична терапія: 25-30 од на 1 кг маси тіла концентратів ф. VIII (кріопреципітат або фVІІІ іноземного виробництва) на добу

- преднізолон, 25-30 мг на добу

- консультація уролога

Розрахунок індивідуальної дози ф.VІІІ проводиться за формулою

                        маса тіла • рівень

доза = -----------------------------------

                                          1.3

Досягнення клініко - лабораторної ремісії

 

 

 

 

 

 

 

Досягнення клініко - лабораторної ремісії

40-60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-15

6

Хвороба Віллєбранда

D68

1.Час згортання крові

2.Автокоагуляційний тест

3.АПТЧ та ПТЧ

4.Час рекальцифікації

5.Час кровотечі

6.Дослідження адгезивних властивостей тромбоцитів

7.Визначення агрегації тромбоцитів до ристоміцину

1.Різані рани

2.Маткові кровотечі

3.Кровотечі зі слизових оболонок ЛОР-органів та ротової порожнини:

-введення гемопрепаратів (АГП, кріопреципітат) у дозі 15 од на 1 кг маси тіла одноразово протягом 24 - 48 год

- при середніх та легких формах + 5% АКК, етамзілат

 консультація спеціаліста КНДІГПК чи обласної лікарні

- проведення ургентних оперативних втручань різного ступеня складності

Досягнення клініко-лабораторної ремісії

14-20


 

1

2

3

4

5

6

7

7

Спадкова недостатність фактора IX (гемофілія В, дефіцит фактора IX функціональний)

D 67

1.Час згортання крові

2.Автокоагуляційний тест

3.АПТЧ та ПТЧ

4.Час рекальцифікації

5.Визначення активності фактора IX

6.У разі підозри на імунну форму гемофілії - консультація спеціалістів центру гемофілії

1.Гемартрози:

-іммобілізація кінцівки

-гемостатична терапія: 15-30 од на1 кг маси тіла концентратів ф. IX (РРSВ або ф. IX іноземного виробництва

2.Крововиливи в м'язи:

 -іммобілізація кінцівки

- гемостатична терапія: 30-40 од на 1 кг маси тіла концентратів ф. IX (РРSВ або ф. IX іноземного виробництва), АГП через кожні 12-24 год

3.Переломи трубчастих кісток: іммобілізація кінцівки та первинна ортопедо-травматологічна допомога

- гемостатична терапія: 60-80 од на 1 кг

маси тіла концентратів ф. IX (РРSВ або ф. IX іноземного виробництва), АГП через кожні 12- 24год

- проведення ортопедо-травматологічного лікування, спрямованого на консолідацію відламків, тактика якого обирається індивідуально до кожного хворого після консультації спеціалістів центру гемофілії

4.Заочеревинні гематоми, крововиливи в паренхіматозні органи:

- гемостатична терапія: 40-60 од на 1 кг маси тіла концентратів ф. IX (РРSВ або ф. IX іноземного виробництва), АГП через кожні 12- 24 год

- при гострих захворюваннях черевної порожнини -

консультація з спеціалістами центру гемофілії 

Відновлення функції кінцівки

 

 

 

Відновлення

функції

кінцівки

 

 

 

Відновлення

функції кінцівки

5-10

 

 

 

 

20-30

 

 

 

 

40-60 Відновлення функції


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

5.Гематурія:

- збільшення кількості спожитої рідини - гемостатична терапія: 25-30 од на 1 кг маси тіла концентратів ф. IX ) (РРSВ або ф. IX іноземного виробництва),АГП через кожні 12-24год

- преднізолон, 25-30 мг на добу

- консультація уролога

Розрахунок індивідуальної дози ф. IX проводиться за формулою:

           маса тіла • рівень

доза = ----------------------

                          1,3

 

 

8

Спадковий дефіцит фактора XI (гемофілія С,дефіцит пoпередника тромбопластину плазматичного(ПТП))

D68.1

1.Час згортання крові

2.Автокоагуляційний тест

3.АПТЧ та ПТЧ

4.Час рекальцифікації

5.Визначення активності фактора XI

1.Різані рани

2.Маткові кровотечі

3.Кровотечі зі слизових оболонок ЛОР-органів та ротової порожнини:

- уведення нативної або свіжозамороженої плазми в дозі від 5-7 до 10-15 од на 1 кг маси тіла

Досягнення клініко-лабораторної ремісії

12-20

9

Дефіцит фактора V (проакцелерину)

D68.2

1.Автокоагуляційний тест

2.АПТЧ та ПТЧ

3.Протромбіновий час

1.Уведення АГП, заготовленої в пластикових пакетах в дозі 15-20 мл на 1 кг маси тіла через кожні 12год

2.Проведення ургентних оперативних втручань різного ступеню складності

Досягнення клініко-лабораторної ремісії

10-15

10

Дефіцит фактора VII (проконвертину)

D68.2

1.Протромбіновий час

2.Автокоагуляційний тест

3.Тромбіновий час

4.АПТЧ та ПТЧ

1.Струминні трансфузії плазми в дозі 10-15 мг на 1 кг маси тіла або концентрата РРSВ. Уведення препарату проводять через 2-6 год за схемою: ЗО од-30 од-20 од-10 од.-10 од. 2. 2. 2.Проведення ургентних оперативних втручань різного ступеня складності

Досягнення клініко-лабораторної ремісії

10-20

11

Дефіцит фактора II (протромбіну)

D68.2

1.АПТЧ та ПТЧ

2.Протромбіновий час

1.Уведення замороженної донорської плазми або концентрату РРSВ в дозі 40-60 од на 1 кг маси.

Підтримуючі трансфузії РРSВ 20- 40 од на 1 кг маси тіла

Досягнення клініко- лабораторної ремісії

7-12


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

2.Проведення ургентних оперативних втручань різного ступеня складності

 

 

12

Дефіцит фактора X (фактора Стюарта- Прауера)

D68.2

1.Автокоагуляційний тест

2.АПТЧ та ПТЧ

3.Протромбіновий час

1.Трансфузійну терапію проводять так, як і при дефіциті фактора VII, але препарати вводять 1 раз на добу

2.Проведення ургентних оперативних втручань різного ступеня складності

Досягнення клініко- лабораторної ремісії

10-20

13

Дефіцит фактора XII (фактора Хагемана)

D68.2

1.Час згортання крові

2.Час рекальцифікації

3.Фібрінолітична активність

1.Невеликі трансфузії донорської плазми нормалізують показники коагулограми

2.Неприпустимим є введення інгібіторів фібрінолізу

3.Проведення ургентних оперативних втручань різного ступеня складності

Досягнення клініко- лабораторної ремісії

10-20

14

Дефіцит фактора І (фібриногену)

D68.2

1.Відсутність згортання рекальцифікованої плазми після додавання тромбіну

1.Кровотечі зі слизових оболонок: -помірні дози АКК (перорально по 0,2 г на 1 кг маси тіла)

- зрошення 5% розчином АКК кровоточивої поверхні

2.Масивні крововиливи:

- специфічна замісна терапія сухою концентрованою плазмою або розчином фібриногену (0,06 г на 1 кг на добу)

3.Проведення ургентних оперативних втручань різного рівню складності

Досягнення клініко- лабораторної ремісії 

20-25

15

Дефіцит фактора XIII (стабілізатора фібрину) 

D68.2

1.Визначення активності фактора XIII

1.Замісна терапія за допомогою препаратів нативної та сухої плазми в кількості 10-15 мл на 1 кг маси тіла один раз на 4-5 діб

2.Із неспецифічних препаратів рекомендується застосування АКК

3.Проведення ургентних оперативних втручань різного ступеню складності

Досягнення клініко- лабораторної ремісії 

7-10


 

IV рівень надання медичної допомоги

п/п 

Нозологічна

форма

Шифр

МКХ-10

Перелік діагностичних обстежень

Обсяг лікувальних заходів

Критерії якості (бажані результати лікування)

Середня трива- лість лікуванн я (ДН.)

1

2

3

4

5

6

7

1

Вітамін В12- дефіцитна анемія

Фолієво-дефіцитна анемія

D51

 

 

D52 

1.Загальний аналіз крові та сечі

2.Стернальна пункція з визначенням мієлограми, трепанобіопсія

3.Оцінка функціонального стану печінки та нирок

4.Коагулограма

5.Імунологічне дослідження

6.Аналіз крові на вміст цукру

7.ЕГДС

8.Дослідження вмісту заліза в сироватці крові

9.Аналіз крові на RW, НВsАg, ВІЛ

10.УЗД і Rо-графія органів (за показаннями)

11.Визначення гемосидерину в сечі

12.Проби на гемоліз Кумбса, Кема

13.Визначення осмотичної резистентності еритроцитів

14.Уробілін сечі, стеркобілін калу

15.Імунофенотипування, ультраструктурне дослідження трепанобіоптату, цитогенетичне дослідження

16.Консультації суміжних спеціалістів

1.Ціанокобаламін, 500 мкг в/м щодня до відновлення нормального рівня гемоглобіну з наступними протирецидивними курсами

2.Трансфузії еритроцитарної маси (за показаннями)

3.Тіамін, піридоксин, фолієва кислота

Одужання

ЗО

2.

Залізодефіцитна анемія

D50

1.Загальний аналіз крові та сечі

2.Стернальна пункція з визначенням мієлограми, трепанобіопсія

3.Оцінка функціонального стану печінки та нирок

4.Коагулограма

1.Препарати заліза: тардиферон, гемостимулін, фероградумент, фероплекс

2.Аскорбінова кислота, полівітаміни, дефероксамин

За наявності протипоказань для призначення препаратів заліза рег оs необхідно вводити їх в/в або в/м

Одужання

45


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

5.Імунологічне дослідження

6.Аналіз крові на вміст цукру

7.ЕГДС

8.Дослідження вмісту заліза в сироватці крові

9.Аналіз крові на RW, НВsАg, ВІЛ

10.УЗД і Rо-графія органів (за показаннями)

11.Визначення гемосидерину в сечі

12.Проби на гемоліз Кумбса, Кема

13.Визначення осмотичної резистентності еритроцитів

14.Уробілін сечі, стеркобілін калу 15.Імунофенотипування, ультраструктурне дослідження трепанобіоптату, цитогенетичне дослідження

16.Консультації суміжних спеціалістів

 

 

 

3.

Анемія

внаслідок

ферментних

порушень

Таласемія

Серпоподібні

порушення

Спадкові

гемолітичні

анемії

Набута

гемолітична

анемія

D55

 

D56

D57

 

D58

 

 

D59

 

1.Загальний аналіз крові та сечі

2.Стернальна пункція з визначенням мієлограми, трепанобіопсія

3.Оцінка функціонального стану печінки та нирок

4.Коагулограма

5.Імунологічне дослідження

6.Аналіз крові на вміст цукру

7.ЕГДС

8.Дослідження вмісту заліза в сироватці крові

9.Аналіз крові на RW, НВsАg, ВІЛ

10.УЗД і Rо-графія органів (за показаннями)

1.Глюкокортикостероїдні гормони (преднізолон, дексаметазон)

2.Аспаркам, панангін

3.Дезінтоксикаційна терапія (гемодез, реополіглюкін та ін)

4.Трансфузії відмитих еритроцитів

5.Циклофосфан, меркаптопурин

6.Плазмаферез

7.Спленектомія

Досягнення клініко-гематологічної ремісії

45


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

11.Визначення гемосидерину в сечі

12.Проби на гемоліз Кумбса, Кема

13.Визначення осмотичної резистентності еритроцитів

14.Уробілін сечі, стеркобілін калу

14.Імунофенотипування, ультраструктурне дослідження трепанобіоптату, цитогенетичне дослідження

15.Консультації суміжних спеціалістів

 

 

 

4

Апластична анемія

D60-

D61

1.Загальний аналіз крові та сечі

2.Стернальна пункція з визначенням мієлограми, трепанобіопсія

3.Оцінка функціонального стану печінки та нирок

4.Коагулограма

5.Імунологічне дослідження

6.Аналіз крові на вміст цукру

7.ЕГДС

8.Дослідження вмісту заліза в сироватці крові

9.Аналіз крові на RW, НВsАg, ВІЛ

10.УЗД і Rо-графія органів (за показаннями)

11.Визначення гемосидерину в сечі

12.Проби на гемоліз Кумбса, Кема

13.Визначення осмотичної резистентності еритроцитів

14.Уробілін сечі, стеркобілін калу

14.Імунофенотипування, ультраструктурне дослідження трепанобіоптату, цитогенетичне дослідження

15.Консультації суміжних спеціалістів

1.Глюкокортикостероїдні гормони (преднізолон, дексаметазон)

2.Аспаркам, панангін

3.Дезінтоксикаційна терапія (гемодез, реополіглюкін та ін.)

4.Трансфузії еритроцитарної маси, анаболічні стероїди, трансфузії лейко-, тромбоконцентрату

5.Лейкоген, метилурацил, пентоксил

6.Циклофосфан, меркаптопурин

7.Трансплантація клітин кісткового мозку

8.Спленектомія. Циклоспорин, 200 мг на добу на протязі 2 міс

9.Симптоматична терапія

10.Сандоглобулін в/в

Досягнення клініко-гематологічної ремісії

45


 
1

2

3

4

5

6

7

5

Спадкова недостатність фактора VII! (гемофілія А, дефіцит фактора VIII функціональний)

D66

1.Час згортання крові

2.Автокоагуляційний тест

3.АПТЧ та ПТЧ

4.Час рекальцифікації

5.Визначення активності фактора VIII

6.Проведення корекційно- інгібіторних проб за каолін-кефаліновим часом 

І.Проведення реконструктивно відновного ортопедо-хірургічного лікування ускладнень гемофілії

II.Проведення планових та ургентних хірургічних втручань

III.Розробка засобів профілактики ускладнень гемофілії

IV.Лікування ускладнень гемофілії

1.Гемартрози:

-іммобілізація кінцівки

-гемостатична терапія: 15-30 од на 1 кг маси тіла концентратів ф. VIII маси тіла концентратів ф. VIII (кріопреципітат або фVІІІ іноземного виробництва) через кожні 8-12 год

2.Крововиливи в м"язи:

-іммобілізація кінцівки

-гемостатична терапія: 35 - 40 од на 1 кг маси тіла концентратів ф. VIII (кріопреципітат або фVІІІ іноземного виробництва) через кожні 8-12 год

3.Переломи трубчастих кісток:

-іммобілізація кінцівки та первинна ортопедо-травматологічна допомога

-гемостатична терапія: 70-80 од на 1 кг маси тіла концентратів ф. VIII (кріопреципітат або фVІІІ іноземного виробництва) через кожні 6-8 год

-проведення ортопедо-травматологічного лікування, спрямованого на консолідацію відламків, тактика якого обирається індивідуально до кожного хворого після консультації спеціалістів центру гемофілії

Відновлення функції кінцівки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відновлення функції кінцівки

 

 

 

 

Відновлення функції кінцівки

5-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-30

 

 

 

 

60-120


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

4.Заочеревинні гематоми, крововиливи в паренхіматозні органи:

-гемостатична терапія: 40-60 од на 1 кг маси тіла концентратів ф. VIII (кріопреципітат або ф.VІІІ іноземного виробництва) через кожні 6-8 год

-при гострих захворюваннях

черевної порожнини - консультація

спеціалістів центру гемофілії

 

5.Гематурія:

-збільшення кількості вживаємої рідини

-гемостатична терапія: 25-30 од на 1 кг маси тіла концентратів ф. VIII (кріопреципітат або фVІІІ іноземного виробництва) на добу

- преднізолон, 25-30 мг на добу

- консультація уролога

Розрахунок індивідуальної дози ф.VІІІ проводиться за формулою

                        маса тіла • рівень

доза = -----------------------------------

1.3

 

 

 

Відновлення функції кінцівки

 

 

 

 

 

 

Відновлення функції кінцівки

 

 

 

40-60

 

 

 

 

 

 

 

 

10-15

6

Хвороба Віллєбранда

D68.0

1.Час згортання крові

2.Автокоагуляційний тест

3.АПТЧ та ПТЧ

4.Час рекальцифікації

5.Час кровотечі

6.Дослідження адгезивних властивостей тромбоцитів

7.Визначення агрегації тромбоцитів до ристоміцину 

1.Різані рани

2.Маткові кровотечі

3.Кровотечі зі слизових оболонок ЛОР-органів та ротової порожнини:

- введення гемопрепаратів (АГП, кріопреципітат) у дозі 15 од на 1 кг маси тіла одноразово на протязі 24-48 год

- при середніх та легких формах + 5% АКК, етамзілат

Досягнення клініко- лабораторної ремісії 

14-20


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

- проведення ургентних оперативних втручань різного ступеня складності

- уведення концентратів ф. VIII, які містять фактор Віллєбранда (Humate-Р)

 

 

7

Спадкова недостатність фактора IX  (гемофілія В, дефіцит фактора IX функціональний) 

D67

1.Час згортання крові

2.Автокоагуляційний тест

3.АПТЧ та ПТЧ

4.Час рекальцифікації

5.Визначення активності фактора IX

6.Проведення корекційно- інгібіторних проб за каолін- кефаліновим часом

І.Проведення реконструктивно-

відновного ортопедо-хірургічного

лікування ускладнень гемофілії

II.Проведення планових та ургентних хірургічних втручань

III.Розробка засобів профілактики ускладнень гемофілії

ІV.Лікування ускладнень гемофілії

1.Гемартрози:

-іммобілізація кінцівки

-гемостатична терапія: 15-30 од на 1 кг

маси тіла концентратів ф. IX (РРSВ або ф.ІХ іноземного виробництва)

2.Крововиливи в м'язи:

-іммобілізація кінцівки

-гемостатична терапія: 30-40 од на 1 кг маси тіла концентратів ф. IX (РР5В або ф.ІХ іноземного виробництва), АГП через кожні 12- 24год

3.Переломи трубчастих кісток:

-іммобілізація кінцівки та первинна

ортопедо-травматологічна допомога

-гемостатична терапія: 60-80 од на 1 кг маси тіла концентратів ф. IX (РРSВ або ф. IX іноземного виробництва), АГП через кожні 12- 24год

-проведення ортопедо-травматологічного лікування, спрямованого на консолідацію відламків, тактика якого обирається індивідуально для кожного хворого після консультації спеціалістів центру гемофілії

 

 

 

 

 

 

 

 

Відновлення функції кінцівки

 

 

 

Відновлення функції кінцівки

 

 

 

 

Відновлення функції кінцівки

 

 

 

 

 

 

 

 

5-10

 

 

 

 

 

20-30

 

 

 

 

 

40-60


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

4.Заочеревинні гематоми, крововиливи в паренхіматозні органи:

-гемостатична терапія: 40-60 од на 1 кг маси тіла концентратів ф. IX (РРSВ або ф. IX іноземного виробництва), АГП через кожні 12-24год

-при гострих захворюваннях черевної порожнини - консультація спеціалістів центру гемофілії

5.Гематурія:

збільшення кількості спожитої рідини

-гемостатична терапія: 25-30 од на 1кг маси тіла концентратів ф. IX(РРSВ або ф. IX іноземного виробництва), АГП через кожні 12-24год

-преднізолон, 25-30 мг на добу

- консультація уролога

Розрахунок індивідуальної дози ф. IX проводиться за формулою:            

            маса тіла • рівень

доза =------------------------------ -

                        1,3

Досягнення клініко-лабораторної ремісії

 

 

 

 

 

Досягнення клініко -лабораторної ремісії

10-15

8

Спадковий дефіцит фактора XI (гемофілія С, дефіцит попередника тромбопластина плазматичного)

D68.1

1.Час згортання крові

2.Автокоагуляційний тест

3.АПТЧ та ПТЧ

4.Час рекальцифікації

5.Визначення активності фактора XI

1.Різані рани

2.Маткові кровотечі

3.Кровотечі зі слизових оболонок

ЛОР-органів та ротової порожнини:

-введення нативної або свіжозамороженої плазми в дозі від 5-7 од на 1 кг маси тіла до 10-15 од на 1 кг маси тіла

Досягнення клініко-лабораторної ремісії

12-20

9

Дефіцит факторах V (проакцелерина)

D68.2

1.Автокоагуляційний тест

2.АПТЧ та ПТЧ

3.Протромбіновий час

1.Уведення АГП, заготовленої в пластикових пакетах, в дозі 1 5-20 мл на 1 кг маси через кожні 12 год

2.Проведення ургентних оперативних втручань різного ступеня складності

Досягнення клініко-лабораторної ремісії

10-15


 

1

2

3

4

5

6

7

10

Дефіцит фактора \/ІІ (проконвертину)

D68.2

1.Автокоагуляційний тест

2.АПТЧ та ПТЧ

3.Протромбіновий час

1.Струйні трансфузії плазми в дозі 10-15 мк на 1 кг маси тіла або концентрата РРSВ

Уведення препарату проводять через 2-6 год за схемою: ЗО од-30 од -20 од-10 од-10 од

2.Проведення ургентних оперативних втручань різного ступеня складності

Досягнення клініко- лабораторної ремісії 

10-20

11

Дефіцит фактора II (протромбіну)

D68.2

1.АПТЧ та ПТЧ

2.Протромбіновий час

3.Тромбіновий час

1.Уведення замороженої донорської плазми або концентрату РРSВ в дозі 40-60 од на 1 кг маси     

Підтримуючі трансфузії РРSВ, 20-40

од на 1 кг маси тіла.

2.Проведення ургентних оперативних втручань різного ступеня складності

Досягнення клініко- лабораторної ремісії

7-15

12

Дефіцит фактора X (фактора Стюарта- Прауера)

D68.2

1.Автокоагуляційний тест

2.АПТЧ та ПТЧ

3.Протромбіновий час

1.Трансфузійну терапію проводять так, як і при дефіциті фактора VII, але препарати вводять 1 раз на добу

2.Проведення ургентних оперативних втручань різного рівню складності

Досягнення клініко- лабораторної ремісії

10-20

13

Дефіцит фактора XII (фактора Хагемана)

D68.2

1.Час згортання крові

2.Час рекальцифікації

3.АПТЧ та ПТЧ

4.Фібрінолітична активність

1.Невеликі трансфузії донорської плазми нормалізують показники коагулограми

2.Неприпустимим є введення інгібіторів фібрінолізу

3.Проведення ургентних опе­ративних втручань різного ступеня складності

Досягнення клініко-лабораторної ремісії

10-15

14

Дефіцит фактора І (фібриногену)

D68.2

1.Відсутність згортання рекальцифікованої плазми після додавання тромбіну

1.Кровотечі зі слизових оболонок:

-помірні дози АКК (перорально по 0,2 г на 1 кг маси тіла) '*

- зрошення 5% розчином АКК кровоточивої поверхні

2.Масивні крововиливи:

-специфічна замісна терапія сухою

Досягнення клініко-лабораторної ремісії

20-25


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

концентрованою плазмою або розчином фібриногену (0,06 г на 1 кг маси тіла на добу)

 проведення ургентних оперативних втручань різного ступеня складності

 

 

15.

Дефіцит фактора XIII (стабілізатора фібрину)

D68.2

1.Визначення активності фактора XIII

1.Замісна терапія за допомогою препаратів нативної та сухої плазми в кількості 10-15 мл на 1 кг маси тіла один раз на 4-5 діб

2.Із неспецифічних препаратів рекомендується застосування АКК

3.Проведення ургентних оперативних втручань різного ступеня складності

Досягнення клініко-лабораторної ремісії

7-10

 


Розділ 4. ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ

 

 

Список умовних скорочень

РW - реакція Вассермана

ВІЛ - вірус імунодефіциту людини

ГН - гонокок                                                  

ЕКГ - електрокардіограма

ІФА - імуноферментний аналіз

ЛЕ-клітини (клітини червоного вовчака)

МР - мікрореакція преципітації

ПІФ - пряма імунофлуресценція

РІБТ - реакція іммобілізації блідих трепонем

РІФ - реакція імунофлуоресценції

ТР - трихомонада

УЗД - ультразвукове дослідження

ФГ – флюорографія


III та IV* рівні надання медичної  допомоги

п/п

Нозологічна форма

Шифр МКХ-10

Перелік діагностичних обстежень

Обсяг лікувальних заходів

Критерії якості (бажані результати лікування)

Середня тривалість лікування (дні)

1

2

3

4

5

6

 

1

Ранній

сифіліс

 

Первинний сифіліс

 

 

 Вторинний сифіліс (свіжий)

 

Вторинний сифіліс (рецидивний)

 

А 51

 

А51.0-51.2

 

 

 

 

А 51.3-51.4

 

 

 

 

А 51.3-51.4

1 Загальні аналізи крові та сечі

2.Аналіз крові на СНІД

З.Аналіз крові на РМ/, ІФА (3 рази), РІФ

4.Аналіз мазка на ГН

5.Дослідження на бліду трепонему**

6.Аналіз калу на я/г

1.Антибіотики

2.Препарати, що стимулюють метаболічні процеси

3.Імуномодулятори

Клінічне одужання. Нормалізація показників серологічних досліджень

16

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Аналіз крові на СНІД

З.Аналіз крові на RW, ІФА (2 рази), РІФ

4.Аналіз мазка на ГН

5.Дослідження на бліду трепонему

6.Аналіз калу на я/г

1.Антибіотики

2.Імуномодулятори

3.Препарати, що стимулюють метаболічні процеси

4.Біогенні препарати

5.Вітаміни групи В

Клінічне одужання. Нормалізація показників серологічних досліджень

20

1.Загальні аналізи крові та сечі 

2.Аналіз крові на СНІД

З.Аналіз крові на RW, ІФА (3 рази), РІФ

4.Аналіз мазка на ГН

5.Дослідження на бліду трепонему

6.Аналіз калу на я/г

6.Антибіотики

7.Імуномодулятори

8.Препарати, що стимулюють метаболічні процеси

9.Біогенні препарати

5.Вітаміни групи В

Клінічне одужання. Нормалізація показників серологічних досліджень

31

* Стандарти медичних технологій стаціонарної допомоги з дерматовенерології т на N рівні надання медичної допомоги аналогічні таким стандартам III рівня. Розширення обсягів діагностично-лікувального процесу залежить від наявності сучасного обладнання, нових технологій, науково-практичних напрацювань та наукової тематики, що є в НДІ.


 

1

2

3

4

5

6

7

2

Ранній сифіліс, латентний

А 51.5

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Аналіз крові на СНІД

З.Аналіз крові на RW, ІФА (3 рази), РІФ, РІБТ

4.Аналіз мазка на ГН - за показаннями

5.Аналіз крові на НВsАg, токсоплазму

6.Аналіз калу на я/г

7.ЕКГ

8.Консультації отоларинголога, невропатолога, офтальмолога, терапевта

1.Антибіотики

2.Імуномодулятори

3.Препарати, що стимулюють метаболічні процеси

4.Біогенні препарати

5.Вітаміни групи В

6.Калію оротат

 

Клінічне одужання. Нормалізація показників cерологічних досліджень

32

4

Пізній сифіліс 

А 52

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Аналіз крові на СНІД

З.Аналіз крові на RW, ІФА (3 рази), РІФ, РІБТ

4.Дослідження на бліду трепонему

5.ЕКГ

6.Консультації отоларинголога, невропатолога, офтальмолога, терапевта

1.Антибіотики

2.Препарати, що стимулюють метаболічні процеси

3.Біогенні препарати

4.Вітаміни групи В

5.Протимікробні та протипаразитарні препарати

6.Калію оротат

7.Солі важких металів

8.Препарати йоду

Клінічне одужання. Нормалізація показників серологічних досліджень

43

5

Гонококова інфекція

А 54

1.Загальний аналіз сечі

2.Аналіз крові на СНІД

3.Аналіз крові на RW, РІФ, ІФА

4.Аналіз на мазків на ГН і ТР (3-4 рази)

5.ПІФ на хламідії

6.Дослідження секрету передміхурової залози

1.Антибіотики

2.Сульфаніламідні препарати

3.Інстиляції та ванночки з 2% розчином нітрату срібла

4.Імуномодулятори

5.Гоновакцина

6.Аутогемотерапія

Клінічне одужання. Нормалізація показників серологічних досліджень

14-24

6

Хламідійний уретрит

А 56.0

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Аналіз крові на СНІД

З.Аналіз крові на RW, ІФА

4.ПІФ на хламідії (2 рази)

5.Мазок та 3-разовий бактеріологічний посів на ГН і ТР

6.Мазок на гарднерелу

7.Посів на плацентарне рідинне середовище на міко- та уреаплазму

8.Аналіз калу на я/г

1.Антибіотики

2.Знеболювальні препарати

3.Біогенні препарати

 4.УВЧ на суглоби

6.Інстиляції та ванночки з 2% олійним розчином хпорофіліпту і 2% розчином протарголу

Клінічне одужання

28


 

1

2

3

4

5

6

7

7

Неспецифічний уретрит

N34.1

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Аналіз крові на СНІД

З.Аналіз крові на RW, ІФА

4.ПІФ на хламідії (2 рази)

5.Мазок та 3-разовий бактеріологічний посів на ГН і ТР

6.Мазок на гарднерелу

7.Посів на плацентарне рідинне середовище на міко- та уреаплазму

8.Аналіз калу на я/г

1.Антибіотики

2.Біогенні препарати

3.Інстиляції та ванночки з 2% олійним розчином хлорофіліпту і 2% розчином протарголу

4.Зрошення піхви 1 % розчином перекису водню

Клінічне одужання

24

8

Гарднерельоз

 

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Аналіз крові на СНІД

З.Аналіз крові на RW, ІФА

4.ПІФ на хламідії (2 рази)

5.Мазок та 3-разовий бактеріологічний посів на ГН і ТР 6.Мазок на гарднерелу

7.Аналіз калу на я/г

І.Гоновакцина за схемою, 8 ін'єкцій 2. Пірогенал за схемою, 8 ін'єкцій 3. Препарати для лікування протозойних інфекцій 4.Антибіотики

Клінічне одужання

15

9

Уретрит бактеріальний

N34,

 В95-97

1.Загальний аналіз сечі

2.Аналіз крові на СНІД

3.Аналіз крові на RW, ІФА

4.Аналіз мазків на ГН і ТР (3 рази)

5.ПІФ на хламідії

6.Мазок на гарднерелу

7.Посів на плацентарне рідинне середовище на міко- та уреаплазму

1.Антибіотики

2.Інстиляції та ванночки з 2% розчином протарголу

3.Пірогенал внутрішньом'язово 4.Гоновакцина

5.Аутогемотерапія

6.Препарати, що стимулюють метаболічні процеси

7.Біогенні стимулятори

Клінічне одужання

17

10

Дерматофітія стопи

B 35,3

1.Загальні аналізи крові та сечі

2. Аналіз крові на МР

З.Аналіз крові на вміст цукру

4.Дослідження на мікози

5.Аналіз калу на я/г

1.Десенсибілізувальна терапія, антигістамінні препарати

2.Протизапальні препарати.

3.Протигрибкові препарати (мікосептин)

Клінічне одужання

18

Оніхомікоз

В 35

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Аналіз крові на СНІД

З.Аналіз крові на МР

4.Аналіз крові на вміст цукру

5.Дослідження нігтьових пластинок на мікоз

6.Аналіз калу на я/г

1.Протигрибкові препарати (ламізил, гризеофульвін, мікофор, мікосептин)

2.Полівітаміни

3.Токофероли

Клінічне одужання

 


 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

4.Мазь, що містить резорцин, саліцилову та молочну кислоти 5.Видалення нігтьових пластин -за показаннями

6.Йодна спиртова настоянка -місцевo

 

 

Рубромікоз

 

1.Загальний аналіз крові

2.Аналіз крові на СНІД

3.Аналіз крові на МР

4.Аналіз крові на вміст цукру

5.Біохімічне дослідження крові .

6.Дослідження лусок зі шкіри голови, волосся, нігтьових пластинок на мікоз

1.Протигрибкові антибіотики

2.Імуностимулятори

3.Антигістамінні препарати

Клінічне одужання

18

Глибока дерматофітія

В 35

1.Загальні аналізи крові та сечі

2. Аналіз крові на СНІД

З.Аналіз крові на МР

4.Аналіз крові на вміст цукру

5.Біохімічне дослідження крові

б.Зскрібок з вогнища ураження на виявлення найпростіших (3 рази)

7.Аналіз калу на я/г

1.Антибіотики

2.Полівітаміни

З.Антигістамінні та десенсибілізувальні препарати

4.Мазь з гризеофульвіном на димексиді

5.Фізіотерапія

Клінічне одужання

17

11

Трихомоноз

А 59

1.Загальний аналіз сечі

2.Аналіз крові на СНІД

3.Аналіз крові на RW, ІФА

4.Аналіз мазків на ГН і ТР (3 рази)

1.Антибіотики

2.Препарати для лікування протозойних інфекцій

3.Інстиляції або ванночки з 2% розчином проторголу

Клінічне одужання

20

12

Короста

В 86

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Аналіз крові на МР

З.Зскрібок з вогнища ураження на виявлення найпростіших (3 рази)

4.Мікроскопія біоптатів шкіри з вогнища ураження на виявлення коростяного кліща

5-Аналіз калу на я/г

1.Сірчана мазь

2.Бензилбензоату 20% емульсія З.Дезінфекція постільної та натільної білизни

Клінічне одужання

9


 

1

2

3

4

5

6

7

13

Хвороби чоловічих статевих органів

Ерозивний баланопостит, вагініт

N40-N 51

N76

1. Загальні аналізи крові та сечі 2.Аналіз крові на СНІД З.Аналіз крові на К\Л/ 4.Аналіз крові на вміст цукру 5.ПІФ на хламідії (3 рази) 6. Мазок на гарднерелу 7.Дослідження на бліду трепонему 8. Посів на плецентарне рідинне середовище на міко- та уреаплізму 9-Аналіз калу на я/г

1. Пірогенал за схемою, 8 ін'єкцій 2. Примочки з ізотонічним розчином, 7 днів З.Мазі з антибіотиками, 7-10 днів

Клінічне одужання

16

14

Фурункул

 

Карбункул

L02

1.Загальний аналіз крові

2.Аналіз крові на МР

З.Аналіз крові на вміст цукру

4.Біохімічне дослідження крові

5.Посів крові на стерильність та чутливість до антибіотиків

6.Антибіотикограма

1Антибіотики

2.Вітаміни: тіамін, піридоксин, ціанокобаламін, аскорбінова кислота

3.Біогенні стимулятори

4.Іхтіол чистий - місцеве, сірчано-карбонова мазь

5.УФО, УВЧ

Клінічне одужання

8

15

Імпетиго

L01

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Аналіз крові на МР

3.Аналіз крові на вміст цукру

4.Біохімічне дослідження крові

5.Посів з осередків матеріалу вогнищ ураження на чутливість до антибіотиків

6.Зскрібок з вогнища ураження на виявлення найпростіших (3 рази)

7.Аналіз калу на я/г

1.Антибіотики

2.Вітаміни: тіамін, піридоксин, аскорбінова кислота

3.Біостимулятори

4.Місцева терапія: розчин фурациліну, барвники, мазі з антибіотиками

5.УФО

Клінічне одужання

13


 

1

2

3

4

5

6

7

16

Інші місцеві інфекційні ураження шкіри та підшкірної клітковини

 

Піодермія 

L08

 

 

 

 

 

 

 

L08.0

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Аналіз крові на МР

3.Аналіз крові на вміст цукру

4.Посів крові на стерильність та чутливість до антибіотиків

5.Дослідження вмісту пустул

1.Антибіотики

2.Сульфаніламідні, антистафілококові, десенсибілізувальні, антигістамінні препарати

З.Анаболічні стероїди

4.Вітамінотерапія: тіамін, рибофлавін, піридоксин, ціанакобаламін, аскорбінова кислота, токофероли

5.Ферменти

6.Седативні препарати

7.Місцева терапія: 1 % спиртовий розчин хпорофіліпту, іхтіол чистий, сірчана мазь, мазі з антибіотиками

8.Фізіотерапія: УВЧ, ультразвук, УФО, фонофорез

Клінічне одужання

14

17

Атопічний дерматит

 

Нейродерматит

L20

 

 

L20.8

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.ФГ грудної клітки

3.Функціональні проби печінки

4.Протеїнограма сироватки крові

5.Імунограма

6.Аналіз калу на я/г

1.Дієта: стіл 1-15

2.Усунення дії алергенів

3.Гіпосенсибілізувальні препарати

4.Антигістамінні препарати

5.Седативні препарати

6.Санація вогнища хронічної

7.Лікування супутніх захворювань, особливо органів травлення

8.Адаптогени

9.Вітаміни: групи В, аскорбінова

кислота, нікотинова кислота

10.Кортикостероїди

11.Імунокоригувальнаа терапія

12.УФО

Ремісія

ЗО


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

13.Кортикостероїди-місцево (фторокорт або дермозолон)

14.Ванни сірчановодневі, з морською сіллю та ін.

15.3овнішні протисвербіжні засоби

 

 

18

Подразнювальний контактний дерматит

 

Подразнювальна контактна екзема

L24

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Аналіз крові на МР

3.Аналіз калу на я/г

 

1.Дієта: стіл 1-15

2.Уникнення причини захворювання (у разі її виявлення)

3.Гіпосенсибілізувальні препарати

4.Антигістамінні препарати

5.Седативні препарати

6.Лікування супутніх захворювань (за рекомендацією лікарів консультантів)

7.Неспецифічна стимулювальна

терапія

8.Вітаміни: групи В, аскорбінова кислота, ретинол, токофероли, нікотинова кислота

9.Кортикостероїди

10.Коректори Т-, В-ланцюга імунітету

11.Місцева терапія: протизапальна, протиалергічна (фторокорт або дермозолон

Клінічне одужання

22

19

Токсикодермія

L24

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Аналіз крові на МР

З.Зскрібок на ентеробіоз

4.Аналіз калу на я/г

1.Детоксикаційна терапія

2.Антибіотики широкого спектру дії

3.Гіпосенсибілізувальні, антигістамінні препарати

Поліпшення загального стану нормалізація стану шкіри

15


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

4.Вітаміни

5.Глюкокортикоїдні гормони

6.Жовчогінні препарати та гепатопротектори (сирепар)

7.Кортикостероїди - місцеве

(фторокорт, деперзолон, апулеїн)

 

 

20

Пухирчатка звичайна

L10.0

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Аналіз крові на МР

3.Аналіз крові на вміст цукру

4.Біохімічне дослідження крові

5.Аналіз калу на я/г

6.Дослідження мазка-відбитка на наявність клітин Тцанка

7.Аналіз крові на еозинофіли,

8.Аналіз сечі на порфірин

І.Напівліжковий режим, дієта стіл 1-15

2.Кортикостероїди (медрол)

З.Анаболічні препарати (ретаболіл)

4.Протималярійні препарати

5.Протидіабетичні препарати

6.Неспецифічна стимулювальна терапія

7.Гіпотензивні препарати

8.Мікроелементи

9.Препарати, що захищають слизову оболонку шлунку

10.Антибіотики

11.Сульфаніламіди

12.Цитостатики

13.Загальнозміцнювальні препарати

14.Тонізуючі адаптогени

15.Печінкові препарати

16.Протигрибкові препарати

17.Гемотранфузійні препарати

18.Препарати калію (панангін)

19.Детоксикаційні препарати

20.Вітаміни: групи В, аскорбінова кислота, ретинол, токофероли, нікотинова кислота

21.Місцева терапія

22.Фізіотерапія

23.Лазеротерапія

Ремісія

52


 

1

2

3

4

5

6

7

21

Еритематозні стани

L51 -

L53

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Аналіз крові на МР

3.Аналіз крові на вміст цукру

4.Біохімічне дослідження крові:ревмопроби, білкові фракції, коагулограма

5.Аналіз калу на я/г

1.Антибіотики

2.Вітаміни: тіамін, піридоксин, ціанокобаламін, аскорбінова кислота, ретинол

3.Саліцилова кислота, натрію саліцилат

4.Десенсибілізувальні препарати

5.Антигістамінні препарати

6.Дезінтоксикаційна терапія 7.Анаболічні (ретаболіл) та кортикостероїдні препарати

Клінічне одужання

19

22

Червоний вовчак

L93

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Аналіз крові на МР

З.ФГ грудної клітки

4.Дослідження на ЛЕ-клітини

5.ЕКГ

б.Протеінограма сироватки крові

7.Ревмопроби

І.Напівліжковий режим, дієта: стіл 1-15

2.Санація вогнищ хронічної інфекції, усунення причин її загострення

3.Протималярійні препарати

4.Гормони

5.Ферменти

6.Імуномодулятори

7.Антибіотики

8.Неспецифічна стимулювальна терапія

9.Десенсибілізувальна терапія 10.Антигістамінні препарати

11.Вітаміни: групи В, аскорбінова кислота, ретинол, токофероли, нікотинова кислота

12.Анаболіки

13.Місцева терапія

Поліпшення

31

23

Псоріаз

L40

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Аналіз крові на МР

З.ФГ грудної клітки

4.Функціональні проби печінки

5.Протеїнограма сироватки крові

6.Аналіз калу на я/г

І.Напівліжковий режим, дієта: стіл 1-15

2.Санація вогнищ хронічної інфекції

3.Лікування супутніх захворювань 4.Десенсибілізувальна терапія

Ремісія

29


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

5.Седативні препарати

6.Антималярійні препарати

7.Кортикостероїди

8.Вітаміни: групи В, аскорбінова кислота, ретинол, кальцифероли, нікотинова кислота

9.Препарати мікроциркуляторної дії 10.Адаптогени

11.Місцева терапія

12.Фізіотерапія

13.Ретиноїди

14.Цитостатичні препарати

 

 

Артропатичний псоріаз

L 40.51- +

М 07.0 -

М 07.3*,

М 09.0*

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Аналіз крові на МР

З.Аналіз крові на вміст цукру

4.Біохімічне дослідження крові

5.Ревмопроби

6.Аналіз калу на я/г

1.Протизапальні препарати

2.Вітаміни: ретинол, тіамін, рибофлавін, піридоксин, ціанокобаламін, токофероли, аскорбінова кислота

З.Гемодез.

4.Кортикостероїди

5.Імуно- та протеїнотерапія

6.Фізіотерапія

7.Ретиноїди

8.Цитостатичні препарати

9.Протизапальні кортикостероїдні препарати

Ремісія

36

24

Лишай червоний плескатий

L43

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Аналіз крові на МР

З.Функціональні проби печінки

4.Аналіз калу на я/г

І.Напівліжковий режим, дієта:

стіл 1-15

2.Антибіотики

3.Седативні препарати

4.Антигістамінні препарати

5.Санація вогнищ хронічної

інфекції

6.Лікування супутніх захворювань (за рекомендацією лікарів консультантів)

Клінічне одужання

25


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

7.Загальнозміцнювальні, стимулювальні препарати

8.Судинні препарати

9.Адаптогени

10.Гормональні препарати

11.Вітаміни: групи В, аскорбінова кислота, ретинол, токофероли, нікотинова кислота

12.Стероїдні мазі

(фторокорт.або дермозолон, або деперзолон, або апулеїн) ІЗ.Фізіотерапія

 

 

25

Атрофічні ураження шкіри

 

Гіпертрофічні зміни шкіри

 

Лишай

склеротичний та атрофічний

 

Склеродермія

L90

 

 

 

L91

 

 

 

 

L90.0

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Аналіз крові на МР

З.Протеінограма сироватки крові

4.Ревмопроби

5.ЕКГ

6.Імунограма

7.Аналіз калу на я/г

І.Напівліжковий режим, дієта: стіл 1-15

2.Санація вогнищ хронічної інфекції (антибіотики)

3.Препарати ферментної дії; препарати, що нормалізують трофіку

4.Ангіопротектори

5.Седативна терапія

6.Кортикостероїдні гормони

7.Анаболіки (ретаболіл)

8.Неспецифічні стимулятори крові

9.Вітаміни: групи В аскорбінова кислота, ретинол, токофероли, нікотинова кислота

10.Фізіотерапія

Поліпшення клінічних показників

25


 

1

2

3

4

5

6

7

26

Гніздова алопеція

L63

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Аналіз крові на вміст цукру

3.Біохімічне дослідження крові

4.Дуоденальне зондування

5.УЗД жовчного міхура

6.Аналіз сечі на 17 кетостероідів.

7.Аналіз крові на токсоплазмоз

8.Аналіз крові на МР

9.Реоенцефалографія черепа

10.Зскрібок з вогнища ураження на виявлення найпростіших (8-10 разів)

11.Аналіз калу на я/г

12.Консультації терапевта,ендокринолога, невропатолога,отоларинголога, гінеколога

1.Вітаміни: токофероли, тіамін, піридоксин, ціанокобаламін 2.АТФ

3.Біогенні стимулятори, метіонін, цинку сульфат

4.Седативні препарати

5.Малі транквілізатори

6.Кортикостероїди

7.Лазеро-терапія або індуктотерапія на ділянку симпатичних шийних вузлів 8.Зрошення уражених ділянок хлоретилом, преднізолонові мазь, спиртова настойка стручкового перцю 9.Фізіотерапія

Поліпшення

28

27

Вугри

 

Уртикарні

юнацькі

вугри

Себорейний дерматит

L70

 

L70.5

 

 

L21

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Аналіз крові та сечі на вміст цукру

3.Аналіз крові на МР

4.Біохімічні дослідження крові

5.Функціональні проби печінки

6.Дослідження зскрібка на наявність

демодекс

7.Посів крові на стерильність і чутливість до антибіотиків 8.Доденальне зондування

9.Аналіз калу на я/г

І.Напівліжковий режим, дієта:стіл 1-15

2.Санація вогнищ інфекції 3.Седативні препарати 4.Десенсибілізувальна терапія 5.Ендокринні препарати 6.Антибіотики

7.Вітаміни: групи В, аскорбінова кислота, ретинол, токофероли, нікотинова кислота 8.Специфічна імунотерапія 9.Стимулювальні препарати та препарати статевих гормонів

10.Ангіопротектори

11.Протимікробні, протисеборейні засоби – місцево

12.Фізіотерапія

Клінічне одужання


 

1

2

3

4

5

6

7

28

Кропив'янка

L150

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Аналіз крові на МР

3.Аналіз крові на вміст цукру

4.Функціональні проби печінки

5.ФГ

6.Аналіз калу на я/г

1.Напівліжковий режим, дієта: стіл 1-15

2.Санація вогнищ інфекції

З.Десенсибілізувальна терапія

4.Адренергічні, холінергічні препарати

5.Гормони

6..Антигістамінні препарати

7.Седативні препарати

8.Сечогінні та проносні препарати

9.Імуноглобулінова терапія

10.Дезінтоксикаційна терапія

11.Вітаміни: групи В, аскорбінова кислота, токофероли, нікотинова кислота

12.Мазі стероїдні, антиалергічні, протисвербіжні (фторокорт, або деперзолон, або апулеїн)

13.Фізіотерапія

Клінічне одужання

24

29

Інші хвороби шкіри та підшкірної клітковини

 

Вітілиго 

L80-

L99

 

 

 

 

L80

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Аналіз крові на МР

3.Аналіз крові на вміст цукру

4.Біохімічне дослідження крові

5.Функціональні проби печінки

6.Зскрібок на ентеробіоз

7.Аналіз калу на я/г

8.Консультація ендокринолога

1.Дієта: стіл 1-15

2.Неспецифічна стимулювальна терапія

3.Вітаміни: групи В, аскорбінова кислота, ретинол, токофероли, нікотинова кислота

4.Препарати, що нормалізують жировий обмін

5.Стероїдні препарати

6.Анаболіки

Клінічне одужання, ремісія

ЗО

30

Іхтіоз

Q80

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Аналіз крові на МР

3.Аналіз крові на вміст цукру

4.Біохімічне дослідження крові

5.Функціональні проби печінки

6.Зскрібок на ентеробіоз

7.Аналіз калу на я/г

8.Консультація ендокринолога 

1.Дієта: стіл 1-15

2.Неспецифічна стимулювальна терапія

3.Вітаміни: групи В, аскорбінова кислота, ретинол, токофероли, нікотинова кислота

4.Препарати, що нормалізують жировий обмін

Поліпшення стану шкіри

ЗО


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

5.Стероїдні препарати

6.Анаболіки (ретабооліл)

7.Гормони

8.Вітамінні та гормональні креми

19.Фізіотерапія

 

 

 

31

Васкуліт

L95

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Аналіз крові на МР

З.Коагулограма

4.Біохімічне дослідження крові

5.Імунолограма

6.Консультації суміжних фахівців

1.Дієта: стіл 1-15

2.Санація вогнищ інфекції

З.Стимулювальні препарати

4.Вітаміни: аскорбінова кислота, нікотинова кислота, вітаміни групи В, ретинол

5.Кортикостероїдні гормони

6.Дезінтоксикаційна терапія

7.Антигістамінні препарати

8.Інгібітори протеаз (гордокс)

9.Лікування супутніх захворювань

10.Місцева терапія (мазь гепаринова)

11.Фізіотерапія

Клінічне одужання

28

32

Грибоподібний мікоз

L92

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Аналіз крові на МР

3.Імунологічні та біохімічні дослідження

4.Аналіз крові на вміст цукру

5.Гістологічне дослідження біоптатів з вогнищ ураження

6.Аналіз калу на я/г

7.Консультація гематолога, онколога

1.Цитостатики

2.Кортикостероїдні  гормони 3.Антибіотики

4.Вітаміни групи В

5.Протипухлинні препарати

Зупинення прогресування процесу

29-34

33

Розацеа

L71

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Аналіз крові на МР

3.Біохімічне дослідження крові

4.Дослідження зіскрібка на наявність демодекс 5.Консультація ендокринолога, гастроентеролога

1.Дієта: стіл 5

2.Лікування супутніх захворювань

3.Санація вогнищ хронічної інфекції

4.Антибіотики

5.Вітаміни: тіамін, ціанокобаламін, аскорбінова кислота, нікотинова кислота,

Зменшення гіперемії, інфільтрації

26-29


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

ретинол, токофероли

6.Седативні препарати

7.Стимулювальні препарати

8.Гепатопротектори, жовчогінні препарати

9.Делагіл, метранідазол

10.Фізіотерапія

11.Місцева терапія: 20% емульсія бензилбензоату, гормональні мазі

 

 

34

Кулеподібні юнацькі вугри

L70

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Аналіз крові на МР

3.Аналіз крові на вміст цукру

4.Біохімічне дослідження крові

5.Дослідження зіскрібка на наявність демодекс

6.Дуоденальне зондування

7.Копрограма, аналіз калу на я/г

8.Консультації суміжних фахівців

1.Дієта: стіл 1-15.

2.Санація вогнищ інфекції 3.Антибіотики

4.Седативні препарати

5.Десенсибілізувальні препарати

6.Ендокринні препарати

7.Місцева терапія:мазі з антибіотиками, куриозин

8.Фізіотерапія

9.Полівітаміни

Клінічне одужання, ремісія

25-28

35

Екзема хронічна в стадії загострення 

L30

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Аналіз крові на МР

3.Біохімічне та імунологічне

дослідження крові

4.Копрограма, аналіз калу на я/г

5.Консультації суvх фахівців 

1.Дієта: стіл 5

2.Антигістамінні препарати

З.Десенсибілізувальні препарати

4.Кортикостероїдні гормони

5.Імуномодулювальні препарати

6.Седативні препарати

7.3агальнозміцнювальні препарати

8.Вітаміни: аскорбінова кислота, нікотинова кислота, вітаміни групи В, ретинол

Ремісія

24-26


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

9.Антибіотики

10.Примочки з 0,1% розчином риванолу, 0,25% розчином нітрату срібла

11.Лікування супутньої патології

 

 

36

Парапсоріаз 

L41

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Аналіз крові на МР

3.Аналіз крові на вміст цукру

4.Біохімічне дослідження крові

5.Дуоденальне зондування

6.Копрограма

1.Антибіотики

2.Кортикостероїди і гормони

З.Десенсибілізувальні та антигістамінні препарати

4.3агальнозміцнювальна терапія

5.Вітаміни: тіамін, рибофлавін, аскорбінова кислота, нікотинова кислота, токофероли

6.Делагіл

7.Фізіотерапія

Ремісія

24-26

 

 


Розділ 6. КАРДІОЛОГІЯ

 

 

Список умовних скорочень:

АГ - артеріальна гіпертензія

АКШ - аортокоронарне шунтування

АлТ -аланінамінотрансфераза

АПФ - ангіотензинперетворювальний фермент

АсТ -аспартатамінотранссрераза

АТ - артеріальний тиск

ВЕМ - велоергометрія

ДАТ - діастолічний артеріальний тиск

БІТ - електроімпульсна терапія

ЕхоКГ - ехокардіограма

КВГ - коронаровентрикулографія

КТ - комп'ютерна томографія

КФК - креатинфосфокіназа

ЛДГ - лактатдегідрогеназа

ЛПВЩ - ліпопротеїди високої щільності

ЛПДНЩ - ліпопротеїди дуже низької щільності

ЛПНЩ - ліпопротеїди низької щільності

НК - недостатність кровообігу

САТ - систолічний артеріальний тиск

СН - серцева недостатність

ТГ - тригліцериди

УЗД - ультразвукове дослідження

ФК - функціональний клас

ХНК - хронічна недостатність кровообігу

ХС - холестерин

ЧСЕКС – через стравохідна електрокардіостимуляція

ШВЛ - штучна вентиляція легень

ЯМРТ - ядерна магнітно-резонансна томографія

Біохімічне дослідження крові: сечовина, азот сечовини, аналіз крові на вміст цукру, холестерин, креатинін, сечова кислота, К+, Ма+, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, ЛПВЩ, за показаннями - загальний білок, білкові фракції

 


II рівень надання медичної допомоги

N

п/п

Нозологічна

форма

Шифр

МКХ-10

Перелік діагностичних

обстежень

Обсяг лікувальних

заходів

Критерії якості (бажані результати лікування)

Середня

тривалість лікування (дні

1

2

3

4

5

6

7

1

Ішемічна хвороба серця, стабільна стенокардія напруги, І-ІІ ФК, ХНКО

І 20.8

1.Показники ліпідного обміну: загальний ХС, ТГ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності

2.Ступінчаста ВЕМ

3.Стрес ВЕМ

4.Добутамінова фармакологічна проба

1.Дієта: стіл №10

2.Дозоване фізичне навантаження

3.Нітрати за 1 год до фізичного навантаження

4.Антагоністи кальцію (верапаміл, дилтіазем)

5.Ацетилсаліцилова кислота

6.Гіполіпідемічні препарати

Зникнення стенокардії або підвищення.ФК

14

2

Ішемічна хвороба серця, стабільна стенокардія напруги, III ФК, ХНК І 

І 20.8

1.Показники ліпідного обміну та реології крові

2.ЕКГ

3.Ступінчаста ВЕМ

4.Дипіридамолова фармакологічна проба

5.Добутамінова фармакологічна проба фармакологічна проба

6.ЕхоКГ

1.Дієта: стіл №10

2.Нітрати

3.р-Адреноблокатори, антагоністи кальцію

4.Нітрати+(β-блокатори (верапаміл,

дилтіазем)

5.Нітрати + антагоністи кальцію

(верапаміл, дилтіазем)

6.β- Адреноблокатори + антагоністи кальцію(ніфедипін)

7.β -Блокатори + нітрати + антагоністи кальцію 8.Ацетилсаліцилова кислота

9.Гіполіпідемічні препарати

Підвищений ФК

 

3

Ішемічна хвороба серця, стабільна стенокардія напруги, IV ФК, стенокардія спокою, кардіосклероз ХНК МІ А

І 20.8

1.Показники ліпідного обміну та реології крові

2.ЕКГ

3.Ступінчаста ВЕМ

4.Дипіридамолова фармакологічна проба

5.Добутамінова фармакологічна проба

6.ЕхоКГ

1.Дієта: стіл №10 2. (3-Блокатори + нітрати + антагоністи кальцію

3.Інгібітори АПФ

4.Сечогінні препарати

5.Ацетилсаліцилова кислота

6.Гіполіпідемічні препарати

Підвищення ФК , зникнення стенокардії спокою, зменшення серцевої недостатності

21


 

1

2

3

4

5

6

7

4

Вазоспастична стенокардія (стенокардія з зареєстрованим спазмом судин), ХНК О-І

I 20.1

1.Показники ліпідного обміну та реології крові

2.Стрес - ВЕМ

3.Проба з гіпервентиляцією

4.Ергометринова фармакологічна проба

1.Дієта: стіл №10

2.Дозоване фізичне навантаження

3.Нітрати

4.Антагоністи кальцію (ніфедипін, верапаміл, дилтіазем)

5.Нітрати + антагоністи кальцію (верапаміл, дилтіазем)

6.Ацетилсаліцилова кислота

7.Гіполіпідемічні препарати

Зникнення стенокардії

14

5

Ішемічна хвороба серця, постінфарктний кардіосклероз, ХНК О-І

І 25.2

1.Показники ліпідного обміну та реології крові

2.ЕКГ

3.Ступінчаста ВЕМ

4.ЕхоКГ

5.Дипіридамолова фармакологічна проба

1.Дієта: стіл №10

2.Дозоване фізичне навантаження

3.(3-Блокатори

4.Інгібітори АПФ

5.Ацетилсаліцилова кислота

6.Гіполіпідемічні препарати

Клінічна ремісія, позитивна ЕКГ, динаміка зменшення серцевої недостатності

14

6

Гіпертонічна хвороба I стадії

I 10-I 13

1.Вимірювання АТ на обох руках

2.Вимірювання АТ на ногах (у осіб віком до 45 років)

3.Аускультація серця, судин шиї, в точках проекції ниркових артерій

4.Загальний аналіз крові проекції ниркових артерій

4.Загальний аналіз крові

5.Загальний аналіз сечі - 3 рази

6.Аналіз сечі за Нечипоренком або Амбурже або Аддісом- Каковським (2 рази або більше) 7.Проба Зимницького (особливо при відносній густині сечі < 1.019)

За наявності показань:

8.3-склянковий аналіз сечі

9.Аналіз сечі на клітини 

1.Режим

2.Дієта: стіл №10 або інший залежно від супутніх захворювань

3.Інформування хворого про

несприятливий вплив підвищеного АТ та інших факторів ризику на прогноз захворювання, важливість контролю

АТ. Розроблення профілактичних заходів

4.Застосування немедикоментозних методів лікування (ЛФК, фізіотерапія)

5.За показаннями - індивидуалізоване застосування антигіпертензивних препаратів:

1ряд: діуретики, антагоністи кальцію, інгібітори АПФ, р-адреноблокатори; 2 ряд: агоністи а-рецепторів

центральної дії (клонідин, гуанфацин, метилдопа), алкалоїди раувольфії, антиадренергічні препарати периферійної дії (гуанетидин, гуанадрел)

6.Симптоматична терапія

Нормалізація АТ.

Зменшення кількості та виразності скарг хворого

10-15


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

Штернгейнера-Мельбіна та активні лейкоцити

10.Визначення мікробного числа в сечі

11.Визначення добової протеїнурії

12.Біохімічне дослідження крові (див. перелік скорочень)

13.ЕКГ - 1 раз або більше

14.ЕхоКГ(якщо є можливість)

15.УЗД нирок, сечового міхура (якщо є можливість) за показаннями

16.Екскреторна урографія -за показаннями

17.Консультація офтальмолога (огляд очного дна), невропатолога, в разі необхідності - уролога

 

 

 

Гіпертонічна хвороба II стадії 

I 10-

 I 13

1.Вимірювання АТ на обох руках

2.Вимірювання АТ на ногах (у осіб віком до 45 років)

3.Аускультація серця, судин шиї, в точках проекції ниркових артерій

4.Загальний аналіз крові

5.Загальний аналіз сечі - 3 рази

6.Аналіз сечі за Нечипоренком або Амбурже - 2 рази або більше

7.Проба Зимницького

За наявності показань:

8.3-склянковий аналіз сечі

9.Аналіз сечі на клітини Штернгейнера -Мельбіна та активні лейкоцити

10.Визначення добової протеїнурії

11.Біохімічне дослідження крові (див. перелік скорочень)

12.ЕКГ -1 раз або більше

ІЗ.ЕхоКГ

14.УЗД нирок, сечового міхура (якщо є можливість) 15.Екскреторна урографія -за показаннями

16.Консультації офтальмолога (огляд очного дна), невропатолога, в разі необхідності - уролога

1.Режим

2.Дієта: стіл №10 або інший залежно від супутніх захворювань

3.Інформування хворого про несприятливий вплив підвищеного АТ та інших факторів ризику на прогноз захворювання, важливість контролю АТ. Розроблення профілактичних

заходів

4.Індивидуалізоване застосування антигіпертензивних препаратів: 1ряд: діуретики, антагоністи кальцію, інгібітори АПФ, р-адреноблокатори 2 ряд: агоністи а-рецепторів центральної дії (клонідин, гуанфацин, метилдопа). алкалоїди раувольфії, антиадренергічні препарати периферійної дії, прямі вазодилятори, блокатори рецепторів ангіотензину II, імідазоліни

5.Симптоматична терапія

6.ЛФК, фізіотерапія

7.Пояснення необхідності виконання лікарських призначень

Нормалізація АТ або зниження САТ та ДАТ на 10- 20 % і більше від початкового рівня. Зменшення кількості та виразності скарг хворого з боку серцево-судинної недостатності (за їх наявності). Зменшення факторів ризику. Поліпшення картини очного дна

10-20


 

1

2

3

4

5

6

7

 

Гіпертонічна хвороба III стадії 

I 10-

 I 13

1.Вимірювання АТ на обох руках

2.Вимірювання АТ на ногах (у осіб віком до 45 років)

3.Аускультація серця, судин шиї, в точках проекції ниркових артерій

4.Загальний аналіз крові

5.Загальний аналіз сечі - 3 рази

6.Аналіз сечі за

Нечипоренком або Амбурже

7.Проба Зимницького

8.3-скпянковий аналіз сечі 9.Визначення добової протеїнурії

10.Біохімічне дослідження крові (див. перелік скорочень)

12.ЕКГ -1 раз або більше

ІЗ.ЕхоКГ

14.УЗД нирок, сечового міхура (якщо є можливість)

15.Екскреторна урографія -за показаннями

16.Консультації офтальмолога (огляд очного дна), невропатолога, в разі необхідності - уролога

1.Режим

2.Дієта (залежно від ураження органів -мішеней)

3.Інформування хворого про несприятливий вплив підвищеного АТ та інших факторів ризику на прогноз захворювання, важливість контролю АТ. Розроблення профілактичних заходів

4.Індивидуалізоване застосування антигіпертензивних препаратів:

1ряд: діуретики, інгібітори АПФ, а-адреноблокатори, антагоністи кальцію, β-адреноблокатори (за показаннями) 2 ряд: агоністи а-рецепторів центральної дії, алкалоїди раувольфії, антианденергічні препарати периферійної дії, блокатори рецепторів ангіотензину 5.Симптоматична терапія

6.Пояснення необхідності виконання лікарських призначень

Нормалізація АТ або зниження САТ та ДАТ на 10- 20 % і більше від початкового рівня. Зменшення кількості та виразності скарг хворого з боку серцево- судинної системи, ознак серцевої недостатності (за їх наявності). Зменшення факторів ризику. Поліпшення картини очного дна

15-20

7

Реноваскулярна гіпертензія

I 15.0

1.Вимірювання АТ на обох руках

2.Вимірювання АТ на ногах

3.Аускультація судин в точках проекції ниркових артерій

4.Загальний аналіз крові

8.ЕКГ

9.ЕхоКГ

10.УЗД нирок (якщо різниця в розмірах нирок становить 15 мм та більше, підозрюють однобічний стеноз ниркових артерій)

11.Допплєр-дослідження ниркових артерій (якщо є можливість)

12.Екскреторна урографія

13.Консультація офтальмолога (огляд очного дна)

1.Дієта: стіл №10 або 7-7а (в разі порушення функції нирок)

2.У разі неможливості проведення оперативного лікування або збереження гіпертензії в післяопераційний період необхідне медикаментозне лікування з використанням всіх основних груп антигіпертензивних препаратів. Особливої обережності потребує призначення блокаторів ренін-ангіотензинової системи у хворих з двобічним стенозом ниркових артерій чи стенозом артерії єдиної нирки

3.Симптоматична терапія

Зниження САТ та ДАТ на 10-20 % і більше від початкового рівня

10-14


 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

14.Медикаментозні проби (з блокаторами ангіотензин-ІІ-рецепторів -саралізином, лозартаном та ін.;інгибіторами АПФ -каптоприлом та ін) Якщо є підозра на стеноз ниркових артерій, рекомендується обстеження у міський, обласній лікарні чи в науково-дослідному інституті

 

 

 

8

Дилатаційна кардіоміопатія 

І 42.0

1.Загальний аналіз крові

2.Загальний аналіз сечі -

2-3 рази

3.Біохімічне дослідження крові (електроліти, білірубін, креатинін, сечова кислота, глюкоза крові), коагулограма - 2- 3 рази

4.ЕКГ- 4-6 разів

5.ЕхоКГ- 2 рази

6.Rо-графія органів грудної порожнини

7.Консультація офтальмолога (огляд очного дна)

1.Дієта: стіл №10

2.Інгібітори АПФ

3.Діуретики

4.Серцеві глікозиди

5.Нітропрепарати

6.Препарати, що поліпшують реологічні властивості крові: ацетилсаліцилова кислота, гепарін, непрямі антикоагулянти

7.Антиаритмічні препарати (аміодарон)

Зменшення ознак серцевої недостатності поліпшення толерантності до побутових фізичних навантажень

21


 

1

2

3

4

5

6

7

9

Обструктивна гіпертрофічна кардіоміопатія

Інша гіпертрофічна кардіоміопатія

I 42.1

 

 

І 42.2

1.Загальний аналіз крові

2.Загальний аналіз сечі

3.Біохімічне дослідження

крові (АсТ, АлТ, ЛДГ, білірубін, КФК, креатинін, цукор, Nа+,

К+, загальний білок)

4.ЕКГ - 2 рази

1.Дієта: стіл №10

2.Антагоністи кальцію

3.β-Блокатори

4.Протиаритмічні препарати - за наявності порушень серцевого ритму

Поліпшення клінічного стану хворого, підвищення толерантності до фізичного навантаження

14

10

Гострий міокардит

І 40

1.Загальний аналіз крові

2.Загальний аналіз сечі - 2 рази

3.Біохімічне дослідження крові (АсТ, АлТ, ЛДГ, білірубін, КФК, креатинін, цукор, Nа+, К+, загальний білок)

4.Серологічні дослідження крові - 2 рази

5.ЕКГ - 2 рази

6.ЕхоКГ - 2 рази

1.Дієта: стіл №10

2.Нестероїдні протизапальні препарати

3 Антибіотики

4.Десенсибілізувальні препарати

5.β-Блокатори

6.Метаболічні препарати

За наявності СН:

7.Інгібітори АПФ

8.Діуретики

9.Антиаритмічні препарати - за наявності порушень серцевого ритму

Поліпшення клінічного стану хворого, нормалізація показників крові, позитивна динаміка ЕКГ, ЕхоКГ,підвищення толерантності до фізичного навантаження

21

11

Ревматичні хвороби мітрального, аортального, трикуспідального клапанів серця

І 05-І 08

1.Загальний аналіз крові

2.Загальний аналіз сечі - 2 рази 3.Біохімічне дослідження крові - 2 раза (АсТ, АлТ, ЛДГ, білірубін, КФК, креатинін, цукор, Nа+, К+, загальний білок)

4.Серологічні дослідження крові - 2 рази

5.ЕКГ - 2 рази

6.ЕхоКГ - 2 рази

7.Rо-графія органів грудної порожнини

1.Дієта: стіл №1 0

2.Нестероїдні протизапальні препарати

3.Антибіотики

4.За відсутності ефекту - гормонотерапія

5.Десенсибілізувальні препарати

6.Метаболічні препарати

За наявності СН:

7.Інгібітори АПФ

8.Діуретики

9.Антиаритмічні препарати

10.Серцеві глікозиди

Поліпшення клінічного стану хворого, показників крові, позитивна динаміка ЕКГ, ЕхоКГ, підвищення толерантності до фізичного навантаження

 


 

1

2

3

4

5

6

7

12

Гострий інфаркт міокарда 

І 21

1.Загальний аналіз крові - 4 рази

2.Загальний аналіз сечі

3.Біохімічне дослідження крові (АлТ, АсТ, ЛДГ - 2 рази, КФК - 3 рази, електроліти, білірубін, креатинін - 1 раз, глюкоза - 2 рази), коагулограма - 3 рази 4.ЕКГ

1.Катетеризація центральної або периферійної вени

2.Глюкоза 5% 200,0 * 2 рази на день - 3 дні

3.Калій 4% 20,0 * 2 рази на день - 3 дні

4.Нітрогліцерин 25% 20,0 * 2 рази на день або ізосорбіду динітрат 10-20 мг

(в/в) 2 рази на день - 1 день або ізосорбіду динітрат 10-20 мг

(в/в) 2 рази на день - 1 день

5.Ацетилсаліцилова кислота (для ін'єкцій) - 10,0 * 2 рази на день - 5 днів

6.Пропранолол 5 мг (в/в) - 2 дні

7.Гепарин 60 тис. ОД на день - 5 днів

8.Морфін 1% 1,0 - одноразово

9.Стрептокіназа 1,5 млн або тканинний активатор плазміногену 100 мг одноразово

10.Діазепам - 20,0 * 2 рази на день -1 день

11.Пропранолол - 10-20 мг * 4 рази на день 7-10 днів

12.Каптоприл -6,25-12,5 мг*4 рази на день 7-10 днів 13.Ацетилсаліцилова кислота - 3,25 мг *1 раз на день - 7-10 днів (після п/е введення ацетилсаліцилової кислоти)

Стабілізація стану, запобігання серцевій недостатності, аритмії серця, післяінфарктній стенокардії

21

13

Ішемічна хвороба серця, нестабільна стенокардія

І 20.0

1.Загальний аналіз крові - 4 рази

2.Загальний аналіз сечі

3.Біохімічне дослідження крові (АлТ, АсТ, ЛДГ - 2 рази, КФК - 3 рази, електроліти, білірубін, креатинін - 1 раз, глюкоза - 2 рази), коагулограма - 3 рази

4.ЕКГ

1.Катетеризація центральної або периферійної вени

2.Глюкоза 5% 200,0 * 2 рази на день - 3 дні

3.Калій 4% 20,0 * 2 рази на день - 3 дні 4.Нітрогліцерин 25% 20,0 * 2 рази на день або ізосорбіду динітрат 10-20 мг (в/в) 2 рази на день - 1 день

5.Ацетилсаліцилова кислота (для ін'єкцій) -10,0 * 2 рази на день - 5

Стабілізація стану

5


 

1

2

3

4

5

6

7

14

Гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю

І 21.0

І 50.1

1.Загальний аналіз крові -4 рази

2.Загальний аналіз сечі

3.Біохімічне дослідження крові (АлТ, АсТ, ЛДГ - 2 рази, КФК - 3 рази, електроліти, білірубін, креатинін -1 раз, глюкоза - 2 рази), коагулограма - 3 рази

4.ЕКГ

5.(Rо-графія органів грудної порожнини

6.Визначення КОС

1.Катетеризація центральної вени

2.Глюкоза 5% 200,0 * 2 рази на день - 2 дні

3.Калій 4% 20,0 * 2 рази на день - 2 дні

4.Магнію сульфат 25% 20,0 * 2 рази на день -2 дні

5.Ізотонічний розчин - 200,0 * 2 рази -1 день

6.Нітрогліцерин 1% 2,0 *2 рази -1 день або ізосорбіду динітрат 10-20 мг (в/в) 2 рази на день

7.Морфін 1% 1,0 одноразово

8.Преднізолон 280 мг

9.Фуросемід 400 мг

10.Дофамін 200 мг

11.Каптоприл 12,5 мг * 3 рази на день

12.Мембранопротектори (триметазидин, кверцитин, неотон)

13.Інгаляція О2+ антифомсилан

14.Інтубація зШВЛ

Стабілізація стану

5

15

Гострий інфаркт міокарда,ускладнений порушенням ритму серця

I 21

1.Загальний аналіз крові -4 рази

2.Загальний аналіз сечі

3.Біохімічне дослідження крові (АлТ, АсТ, ЛДГ - 2 рази, КФК - 3 рази, електроліти, білірубін, креатинін -1 раз, глюкоза - 2 рази), коагулограма - 3 рази

4.ЕКГ

5.Rо-графія органів грудної порожнини

6.Визначення КОС

7.ЧСЕКС

8.Холтерівське моніторування

9.ЕКГ високого підсилення з аналізом варіабельності серцевого ритму

1.Ацетилсаліцилова кислота (для ін'єкцій) -1,0 * 2 рази на день - 2 дні

2.Каптоприл - 6,25 -12,5 мг * 3 рази на день - 2 дні

3.Ізосорбіду динітрат 20 мг * 4 рази на день -1 день

4.Глюкоза 5% 200,0 * 2 рази на день - З дні

5.Калій 4% 20,0 * 2 рази на день - 3 дні

6.Магнію сульфат 25% 20,0 * 2 рази на день - 3 дні

7.Аміодарон 1200 мг на день - 3 дні

8.Лідокаїн 200 мг * 6 разів на день - З дні

9.Новокаїнамід 500-1000 мг *4 рази на день - 3 дні

10.Пропранолол 20-40 мг * 3 рази

11.Атропін 1 мг

12.Тимчасова лікувальна ендокардіальна електрокардіостимуляція

13.ЕІТ (за показаннями натрію тіопентал - до 1 г)

Стабілізація стану

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ рівень надання медичної допомоги

N

п/п 

Нозологічна

форма

Шифр

МКХ-10

Перелік діагностичних

обстежень

Обсяг лікувальних заходів

Критерії якості (бажані результати лікування

Середня  тривалість лікування (дні)

1

2

3

4

5

6

7

1

Реноваскулярна гіпертензія

І 15.0

1.Вимірювання АТ на обох руках

2.Вимірювання АТ на ногах

3.Аускультація судин в точках проекції ниркових артерій

4.Загальний аналіз крові

5.Загальний аналіз сечі

6.Визначення добової протеїнурії

7.Визначення добової екскреції адреналіну, норадреналіну в сечі (якщо є можливість)

8.Біохімічне дослідження крові (див. перелік скорочень)

9.Визначення активності реніну плазми, альдостерону (якщо є можливість)

10.ЕКГ, ЕхоКГ

11.УЗД нирок (якщо різниця в розмірах нирок  15 мм та більше, підозрюють однобічний стеноз ниркових артерій)

12.Допплєр-дослідження ниркових артерій (якщо є можливість)

13.Екскреторна урографія

14.Консультація офтальмолога (огляд очного дна) 15.Медикаментозні проби (з блокаторами ангіотезинІІ -рецепторів - саралізином, • лозартаном та ін; інгібіторами АПФ - каптоприлом та ін)

16.Радіоізотопна ренографія (якщо є можливість)

17.Дигітаційна субтракційна ангіографія (якщо є можливість)

18.Аортографія та селективна ангіографія ниркових артерій

19.КТ наднирникових залоз (якщо є можливість)

1.Дієта: стіл №10 або 7-7а (в разі порушені функції нирок)

2.Хірургічне лікування - пряма реваскуляризація (ангіопластика, шунтування), балонна ангіопластика та стентування ниркових артерій

3.При неможливості проведення оперативного лікування через протипоказання чи небажання хворого або збереження гіпертензії в післяопераційний період необхідне медикаментозне лікування з використанням усіх основних груп антигіпертензивних препаратів. Особливої обережності потребує призначення блокаторів ренін-ангіотензинової системи у хворих з двобічним стенозом ниркових артерій чи стенозом артерії єдиної нирки

4.Симптоматична терапія

У разі технічної неможливості - проведення оперативного лікування хворі потребують консультації в науково-дослідному інституті -

Відновлення адекватного ниркового кровотоку. Нормалізація АТ. У разі неможливості оперативного лікування або збереженні гіпертензії в післяопераційний період – медикаментозне зниження. САТ та ДАТ на 10-20% і більше від початкового рівня

10-14

1

2

3

4

5

6

 

2

Гострий інфаркт міокарда

I 21

1.Загальний аналіз крові -

4 рази

2.Загальний аналіз сечі

3.Біохімічне дослідження крові (АлТ, АсТ, ЛДГ, КФК, МВ-КФК, електроліти - 5 разів, білірубін - 1 раз, креатинін, глюкоза - 2 рази), коагулограма - 5 разів

4.ЕКГ

5.ЕхоКГ

1.Катетеризація центральної або периферійної вени

2.Глюкоза 5% 200,0 * 2 рази на день - 3 дні

3.Калій 4% 20,0 * 2 рази на день - 3 дні

4.Нітрогліцерин 25% 20,0 * 2 рази на день або ізосорбіду динітрат 10-20 мг (в/в) 2 рази на день - 1 день

5.Ацетилсаліцилова кислота (для ін'єкцій) - 10,0 * 2 рази на день - 5 днів

6.Пропранолол 5 мг (в/в) - 2 дні

7.Гепарин 60 тис. ОД на день - 5 днів

8.Морфін 1 % 1,0- одноразово

9.Стрептокіназа 1,5 млн або тканинний

активатор плазміногену 100 мг одноразово

10.Діазепам - 20,0 * 2 рази на день -1 день

11.Пропранолол - 1 0-20 мг * 4 рази на день 7-10 днів

12.Каптоприл - 6,25-12,5 мг * 4 рази на день 7-10 днів

ІЗ.Ацетилсаліцилова кислота - 3,25 мг *1 раз на день - 7-10 днів (після п/е введення ацетилсаліцилової кислоти

Стабілізація стану, запобігання серцевій недостатності, аритмії серця, післяінфарктній стенокардії

21


 

1

2

3

4

5

6

7

3

Ішемічна хвороба серця, нестабільна стенокардія

І 20.0

1.Загальний аналіз крові - 4 рази

2.Загальний аналіз сечі

3.Біохімічне дослідження

1.Катетеризація центральної або периферійної вени

2.Глюкоза 5% 200,0 * 2 рази на день - 3 дні

3.Калій 4% 20,0 * 2 рази на день - 3 дні

4.Нітрогліцерин 25% 20,0 *2 рази на день або ізосорбіду динітрат 10-20 мг (в/в) 2 рази на день -1 день

5.Ацетилсаліцилова кислота (для ін'єкцій) -10,0 * 2 рази на день - 5 днів

6.Пропранолол 5 мг (в/в) - 2 дні

7.Гепарин 60 тис. ОД на день - 5 днів

8.Морфін 1% 1,0 - одноразово

9.Діазепам - 20,0 *2 рази на день -1 день

10.Пропранолол -10-20 мг *4 рази на день - 7-10 днів

11.Каптоприл -6,25-12,5 мг*4 рази надень - 7-10 днів

12.Ацетилсаліцилова кислота - 3,25 мг *1 рази на день -7-10 днів (після п/е введення ацетилсаліцилової кислоти)

13.Ніфедипін 10-20 мг * 4 рази на день5 днів, або дилтіазем 120 мг * 2 рази на день 5 днів, низькомолекулярний гепарин - 5 днів

14.Перкутанна транслюмінарна коронарна ангіопластика

Стабілізація стану 

5

4

Гострий інфаркт міокарда,  ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю

I 21.0

I 50.1

1.Загальний аналіз крові -4 рази

2.Загальний аналіз сечі

3.Біохімічне дослідження крові (АлТ, АсТ, ЛДГ, КФК, МВ-КФК, електроліти - 5 разів, білірубін -1 раз, креатинін, глюкоза - 2 рази), коагулограма - 5 разів

4.ЕКГ

5.ЕхоКГ

6.Коронаровентрикулографія

7.Rо-графія органів грудної порожнини

8.Визначення КОС

1.Катетеризація центральної вени

2.Глюкоза 5% 200,0 * 2 рази на день - 2 Дні

3.Калій 4% 20,0 * 2 рази на день - 2 дні

4.Магнію сульфат 25% 20,0 *2 рази на день - 2 дні

5.Ізотонічний розчин - 200,0 * 2 рази - 1 день

6.Нітрогліцерин 1% 2,0 * 2 рази -1 день або ізосорбіду динітрат 10-20 мг (в/в) 2 рази на день

7.Морфін 1% 1,0 одноразово

8.Преднізолон 280 мг

9.Фуросемід 400 мг

10.Дофамін200мг

11.Каптоприл 12,5 мг * 3 рази на день

12.Мембранопротектори (триметазидин, кверцитин, неотон)

13. Інгаляція 02+ антифомсилан

14.Інтубаціяз ШВЛ

Стабілізація стану

5


 

1

2

3

4

5

6

7

5

Гострий інфаркт міокарда,ускладнений порушенням ритму серця

І 21

1.Загальний аналіз крові -4 рази

2.Загальний аналіз сечі

3.Біохімічне дослідження крові (АпТ, АсТ, ЛДГ, КФК, МВ-КФК, електроліти - 5 разів, білірубін -1 раз, креатинін, глюкоза - 2 рази), коагулограма - 5 разів

4.ЕКГ

5.ЕхоКГ

6.Коронаровентрикулогра фія

7.Rо-графія органів грудної порожнини8. Визначення КОС

9.ЧСЕКС

10.Холтерівське моніторування

11.ЕКГ високого підсилення з аналізом варіабельності серцевого ритму

1.Ацетилсаліцилова кислота (для ін'єкцій) -1,0*2 рази на день - 2 дні

2.Каптоприл - 6,25 -12,5 мг * 3 рази на день - 2 дні

3.Ізосорбіду динітрат 20 мг * 4 рази на день -1 день

4.Глюкоза 5% 200,0 * 2 рази на день - З дні

5.Калій 4% 20,0 * 2 рази на день - 3 дні

6.Магнію сульфат 25% 20,0 * 2 рази на день - 3 дні

7.Аміодарон 1200 мг на день - 3 дні

8.Лідокаїн 200 мг * 6 разів на день - З дні

9.Новокаїнамід 500-1000 мг *4 рази на день - 3 дні

10Пропранолол 20-40 мг * 3 рази1 1 .Атропін 1 мг

12.Тимчасова лікувальна ендокардіальна електрокардіостимуляція

13.ЕІТ (за показаннями натрію тіопентал - до 1 г)

Стабілізація стану

5

6

Ішемічна хвороба серця, стабільна стенокардія напруги, І-ІІ ФК, ХНК 0

І 20.8

1.Показники ліпідного обміну: загальний ХС,

ТГ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності

2.Ступінчаста ВЕМ

3.Стрес - ВЕМ

4.Добутамінова фармакологічна проба

5.ЧСЕКС

1.Дієта: стіл №10

2.Дозоване фізичне навантаження

3.Нітрати за 1 годину до фізичного навантаження

4.Антагоністи кальцію (верапаміл, дилтіазем)

5.Ацетилсаліцилова кислота

6.Гіполіпідемічні препарати

Зникнення стенокардії або підвищення ФК 

14


 

1

2

3

4

5

6

7

7

Ішемічна хвороба серця, стабільна стенокардія напруги, III ФК, ХНК І 

I 20.8

1.Показники ліпідного обміну та реології крові

2.ЕКГ

3.Ступінчаста ВЕМ

4.Дипіридамолова фармакологічна проба

5.Добутамінова фармакологічна проба

6.ЧСЕКС

7.ЕхоКГ

8.Парні фармакодинамічні тести

1.Дієта: стіл №10

2.Нітрати

3.β-Адреноблокатори

4.Антагоністи кальцію

5.Нітрати+β-блокатори (верапаміл, дилтіазем)

6.Нітрати + антагоністи кальцію

(верапаміл, дилтіазем)

7.β-Адреноблокатори + антагоністи кальцію (ніфедипін)

8.β-Блокатори + нітрати + антагоністи кальцію

Підвищення ФК 

21

8

Ішемічна хвороба серця, стабільна стенокардія напруги, IV ФК, стенокардія спокою, кардіосклероз ХНК I-II А

I 20.8

1.Показники ліпідного обміну та реології крові

2.ЕКГ

3.Ступінчаста ВЕМ

4.Дипіридамолова фармакологічна проба

5.Добутамінова фармакологічна проба

6.ЕхоКГ

1.Дієта: стіл №10

2.β-Блокатори + нітрати + антагоністи кальцію

3.Інгібітори АПФ

4.Сечогінні препарати

5.Ацетилсаліцилова кислота

6.Гіполіпідемічні препарати

Підвищення ФК, зникнення стенокардії спокою, зменшення серцевої недостатності

21

9

Вазоспастична стенокардія (стенокардія з зареєстрованим спазмом судин) ХНК О-І ст

I 20.1

1.Показники ліпідного обміну та реології крові

2.Стрес - ВЕМ

3.Проба з гіпервентиляцією

4.Ергометринова фармакологічна проба

5.ЧСЕКС + ергометринова фармакологічна проба

1.Дієта: стіл №10

2.Дозоване фізичне навантаження

3.Нітрати

4.Антагоністи кальцію (ніфедипін, верапаміл, дилтіазем)

5.Нітрати + антагоністи кальцію (верапаміл, дилтіазем)

6.Ацетилсаліцилова кислота

7.Гіполіпідемічні препарати

Зникнення стенокардії

14

10

Ішемічна хвороба серця, постінфарктний кардіосклероз, ХНК  0-I

І 25.2

1.Показники ліпідного обміну та реології крові

2.ЕКГ

3.Ступінчаста ВЕМ

4.ЕхоКГ

5.Дипіридамолова фармакологічна проба

6.Добутамінова фармакологічна проба

7.ЧСЕКС

1.Дієта: стіл №10

2.Дозоване фізичне навантаження

3.β-Блокатори

4.Інгібітори АПФ

5.Ацетилсаліцилова кислота

6.Гіполіпідемічні препарати

Клінічна ремісія, позитивна ЕКГ, динаміка зменшення серцевої недостатності

14

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

11

Гіпертонічна хвороба І стадії

І 10- І 13

1.Вимірювання АТ на обох руках

2.Вимірювання АТ на ногах (у осіб віком до 45 років)

3.Аускультація серця, судин шиї, в точках проекції ниркових артерій

4.Загальний аналіз крові

5.Загальний аналіз сечі - З рази

6.Аналіз сечі за Нечипоренком або Амбурже або Аддісом-Каковським (2 рази або більше)

7.Проба Зимницького (особливо при відносній густині сечі < 1.019)

За наявності показань:

8.3-склянковий аналіз сечі

9.Аналіз сечі на клітини Штернгейнера -Мельбіна та активні лейкоцити

10.Визначення мікробного числа сечі

11.Визначення добової протеїнурії

12 Біохімічне дослідження крові (див перелік скорочень)

13.ЕКГ -1 раз або більше

14.ЕхоКГ(якщо є можливість)

15.УЗД нирок, сечового міхура (якщо є можливість)

16.Екскреторна урографія - за показаннями

17.Консультації офтальмолога (огляд очного дна), невропатолога, в разі необхідності - уролога18.Добове моніторування АТ (якщо є можливість)

За наявності показань:

19.УЗД наднирникових залоз, грудної та черевної аорти

20.Радіонуклідна ренографія або радіонуклідна реносцинтиграфія;

21.Визначення добової (або після гіпертонічного кризу) екскреції андреналіну, норадреналіну, ванілін мигдалевої кислоти, допаміну

22.Ангіографія ниркових артерій

1.Режим

2.Дієта: стіл №10 або інший залежно від супутніх захворювань

3.Інформування хворого про несприятливий вплив підвищеного АТ та інших факторів ризику на прогноз захворювання, важливість контролю АТ. Розроблення профілактичних заходів

4.Застосування немедикоментозних методів лікування (ЛФК, фізіотерапія)

5.За показаннями індивидуалізоване застосування антигіпертензивних препаратів слідуючих груп:

1ряд: діуретики, антагоністи кальцію, інгібітори АПФ, β-адреноблокатори, а-адреноблокатори

2 ряд: агоністи а-рецепторів

 центральної дії (клонідин, гуанфацин, метилдопа), алкалоїди раувольфії, антиадренергічні препарати периферійної дії (гуанетидин, гуанадрел), блокатори рецепторів ангіотензину II (козаар)

6.Симптоматична терапія

Нормалізація АТ.

Зменшення кількості та виразності скарг хворого з боку серцево-судинної системи. Зменшення факторів ризику

10-15

 

Гіпертонична хвороба II стадії

І 10-I 13

1.Вимірювання АТ на обох руках

2.Вимірювання АТ на ногах (у осіб віком до 45 років)

3.Аускультація серця, судин шиї, в точках проекції ниркових артерій

4.Загальний аналіз крові

5.Загальний аналіз сечі -2-3 рази

6.Аналіз сечі за Нечипоренком або Амбурже або Аддісом-Каковським (2 рази або більше)

7.Проба Зимницького

За наявності показань:

8.3-склянковий аналіз сечі

9.Аналіз сечі на клітини Штернгейнера -Мельбіна та активні лейкоцити

10.Визначення мікробного числа сечі

11.Визначення добової протеїнурії

12.Біохімічне дослідження крові (див. перелік скорочень)

13.ЕКГ -1 раз або більше

14.ЕхоКГ(якщо є можливість)

15.УЗД нирок, сечового міхура(якщо є можливість)

16.Екскреторна урографія - за показаннями

17.Консультації офтальмолога (огляд очного дна), невропатолога, в разі необхідності - уролога

18.Добове моніторування АТ (якщо є можливість)

За наявності показань:

19.УЗД наднирникових залоз, грудної та черевної аорти

20.Радіонуклідна ренографія або радіонуклідна реносцинтиграфія;

21.Визначення добової (або після гіпертонічного кризу) екскреції андреналіну, норадреналіну, ванілінмигдалевої кислоти, допаміну

22.Ангіографія ниркових артерій

1.Режим

2.Дієта: стіл №10 або інший залежно від супутніх захворювань

3.Інформування хворого про несприятливий вплив підвищеного АТ та інших факторів ризику на прогноз захворювання, важливість контролю АТ. Розроблення профілактичних заходів

4.Індивидуалізоване застосування антигіпертензивних препаратів слідуючих груп:

1ряд: діуретики, антагоністи кальцію, інгібітори АПФ, β-адреноблокатори, а-адреноблокатори

2 ряд: агоністи а-рецепторів центральної дії (клонідин, гуанфацин, метилдопа), алкалоїди раувольфії, антиадренергічні препарати периферійної дії, прямі вазодилятатори, блокатори рецепторів ангіотензину II (лозартан), імідазоліни (моксонідин, рилмедин)

5.Симптоматична терапія

6.ЛФК, фізіотерапія

Нормалізація АТ або зниження САТ та ДАТ на 10-20% і більше від початкового рівня.

Зменшення кількості та виразності скарг хворого з боку серцево-судинної системи, ознак серцевої недостатності (за її наявності). Зменшення факторів ризику. Поліпшення картини очного дна

10-20

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

Гіпертонічна хвороба III стадії

I 10-I 13

1.Вимірювання АТ на обох руках

2.Вимірювання АТ на ногах (у осіб віком до 45 років)

3.Аускультація серця, судин шиї, в точках проекції ниркових артерій

4.Загальний аналіз крові

5.Загальний аналіз сечі

6.Аналіз сечі за Нечипоренком або Амбурже або Аддісом-Каковським (2 рази або більше

7.Проба Зимницького

8.3-склянковий аналіз сечі

9.Визначення добової протеїнурії

10.Біохімічне дослідження крові (див. перелік скорочень)

11.ЕКГ -1 раз або більше

12.ЕхоКГ(якщо є можливість) 13.УЗД нирок, сечового міхура

14.Консультації  офтальмолога (огляд очного дна), невропатолога, в разі необхідності - уролога

15.Добове моніторування

АТ (якщо е можливість) За наявності показань.

І6.УЗД наднирникових залоз, грудної та черевної аорти

17.Радіонуклідна ренографія або радіонуклідна реносцинтиграфія;

18.Визначення добової (або після гіпертонічного кризу )екскреції адреналіну, норадреналіну, ванілінмигдалевої кислоти, допаміну

19.Ангіографія ниркових артерій

1.Режим

2.Дієта (залежно від ураження органів-мішеней)

3.Інформування хворого про несприятливий вплив підвищеного АТ та інших факторів ризику на прогноз захворювання, важливість контролю АТ. Розроблення профілактичних заходів

4.Індивидуалізоване застосування антигіпертензивних препаратів слідуючих груп:

1ряд: діуретики, інгібітори АПФ,

антагоністи кальцію, β-адреноблокатори, α-адреноблокатори

2 ряд: агоністи α-рецепторів центральної дії (клонідин, гуанфацин. метилдопа), алкалоїди раувольфії, антиадренергічні препарати периферійної дії (гуанетидин, гуанадрел), прямі вазодилятатори, блокатори рецепторів ангіотензину II (лозартан, козаар), імідазоліни (моксонідин, рилмедин)

5.Симптоматична терапія

Нормалізація АТ або зниження САТ та ДАТ на 10-20% і більше від початкового рівня. Зменшення кількості та виразності скарг хворого з боку серцево-судинної системи, ознак серцевої недостатності (за її наявності). Зменшення факторів ризику. Поліпшення картини очного дна

15-20


 

1

2

3

4

5

6

7

12

Диплатаційна кардіоміопатія

I 42.0

1.Загальний аналіз крові

2.Загальний аналіз сечі 2-3 рази

3 Біохімічне дослідження крові 1-2 рази (показники запалення, глюкоза, рівень гормонів щитоподібної залози), імунограма,

коагулограма

4.ЕКГ- 4-6 разів

5.ЕхоКГ - 2 рази, Допплєр - дослідження

6.УЗД органів черевної порожнини та щитоподібної залози

7.Rо-графія органів грудної порожнини

8.Консультація офтальмолога (огляд очного дна)

1Дієта №10

2.Інгібітори АПФ

3.Діуретики

4.Серцеві глікозиди

5.β-Адреноблокатори

6.Нітропрепарати

7.Препарати, що покращують реологічні властивості крові:

ацетилсаліцилова кислота, гепарін, непрямі антикоагулянти

8.Антиарітмічні препарати (аміодарон)

9.Симпатоміметики короткими курсами (24-72 год)

10.Ізольована ультрафільтрація крові та плазмаферез

Зменшення ознак серцевої недостатності, підвищення толерантності до фізичних навантажень

21

13

Обструктивна гіпертрофічна кардіоміопатія

Інша гіпертрофічна кардіоміопатія

I 42.1

 

І 42.2 

1.Загальний аналіз крові

2.Загальний аналіз сечі

3.Біохімічне дослідження крові (АсТ, АлТ, ЛДГ, білірубін, КФК, креатинін, цукор, Nа+,

К+, загальний білок)

4.ЕКГ - 2 рази

5.ЕхоКГ та Допплєр-

дослідження - 2 рази

6.ВЕМ - 2 рази

1.Дієта: стіл №10

2.Антагоністи кальцію

3.β- Блокатори

4.За наявності порушень серцевого ритму - протиаритмічні препарати 

Поліпшення клінічного стану хворого, підвищення толерантності до фізичного навантаження, зменшення градієнтного тиску

21


 

1

2

3

4

5

6

7

14

Гострий міокардит

І 40.

1.Загальний аналіз крові

2.Загальний аналіз сечі

3.Біохімічне дослідження крові (АсТ, АлТ, ЛДГ, білірубін, КФК, креатинін, цукор білірубін, КФК, креатинін, цукор, Nа+, К+, загальний білок)

4.Серологічні, імунологічні дослідження крові - 2 рази

5.ЕКГ - 2 рази

6.ЕхоКГ, Допплєр-дослідження - 2 рази

1.Дієта: стіл №10

2.Нестероїдні протизапальні препарати

3.Антибіотики

4.β- Блокатори

5.Десенсибілізувальні препарати

6.Метаболічні препарати

За наявності СН:

7.Інгібітори АПФ

8.Діуретики

9.За наявності порушень серцевого ритму - антиаритмічні препарати

Поліпшення клінічного стану показників крові, позитивна динаміка ЕКГ, ЕхоКГ, підвищення толерантності до фізичного навантаження

 


15

Ревматичні хвороби мітрального, аортального, трикуспідального клапанів серця

І 05-І 07

1.Загальний аналіз крові

2.Загальний аналіз сечі

3.Біохімічне дослідження крові (АсТ, АлТ, ЛДГ, білірубін, КФК, креатинін, цукор, Nа+, К+, загальний білок)

4.Серологічні, імунологічні дослідження крові - 2 рази

5.ЕКГ - 2 рази

6.ЕхоКГ, Допплєр-дослідження - 2 рази

7.ВЕМ

8.Rо-графія органів грудної порожнини

1.Дієта: стіл №10

2.Нестероїдні протизапальні препарати

3.Антибіотики

4.За відсутності ефекту -гормонотерапія

5.Десенсибілізувальні препарати

6.Метаболічні препарати За наявності СН:

7.Інгібітори АПФ

8.Діуретики

9.За наявності порушень серцевого ритму - антиаритмічні препарати, серцеві глікозиди

Поліпшення клінічного стану хворого, показників крові, позитивна динаміка ЕКГ, ЕхоКГ підвищення толерантності до фізичного навантаження

21


 

ІV рівень надання медичної допомоги

N п/п

Нозологічна форма

Шифр МКХ-10

Перелік діагностичних обстежень

Обсяг лікувальних заходів

Критерії якості (бажані результати лікування)

Середня трива­лість лікуван­ня (дні)

1

Гострий інфаркт міокарда

І 21

1.Загальний аналіз крові - 4 рази

2.Загальний аналіз сечі

3.Біохімічне дослідження крові (АлТ, АсТ, ЛДГ, КФК, МВ-КФК, електроліти - 5 разів, білірубін - 1 раз, креатинін, глюкоза - 2 рази), коагулограма - 5 разів

4.ЕКГ

5.ЕхоКГ

6.Ургентна коронаровентрикулографія

7.ЕКГ високого підсилення з аналізом варіабельності серцевого ритму 

1.Катетеризація центральної або периферійної вени

2.Глюкоза 5% 200,0 * 2 рази на день - 3 дні

3.Магнію сульфат 25% - 20,0 * 2 рази на день - 3 дні

4.Калій 4% 20,0 * 2 рази на день - 3 дні

5.Нітрогліцерин 25% 20,0 * 2 рази на день або ізосорбіду динітрат 1 0-20 мг (в/в) 2 рази на день - 1 день

6.Ацетилсаліцилова кислота (для ін'єкцій) - 10,0 * 2 рази на день - 5 днів

7.Пропранолол 5 мг (в/в) - 2 дні

8.Гепарин 60 тис. ОД на день - 5 днів

9.Морфін 1% 1,0 - одноразово

10.Стрептокіназа 1,5 млн або тканинний

активатор плазміногену 100 мг

одноразово

11.Діазепам - 20,0 * 2 рази на день -1 день

12.Пропранолол - 10-20 мг *4 рази на день 7-10 днів

ІЗ.Каптоприл -6,25-12,5 мг*4 рази на день 7-10 днів  

14.Ацетилсаліцилова кислота - 3,25 мг *1 раз на день - 7-10 днів (після п/е введення ацетилсаліцилової кислоти)

15.Перкутанна транслюмінальна коронарна ангіопластика

Стабілізація стану, запобігання серцевій недостатності, аритмії серця, післяінфарктній стенокардії

21

2

Ішемічна хвороба серця, нестабільна стенокардія

І 20.0

1.Загальний аналіз крові -4 рази

2.Загальний аналіз сечі

3.Біохімічне дослідження крові (АлТ, АсТ, ЛДГ, КФК, МВ-КФК, електроліти - 5 разів, білірубін -1 раз, креатинін, глюкоза - 2 рази), коагулограма - 5 разів

4.ЕКГ

5.ЕхоКГ

6.Ургентна коронаровентрикулографія

 

1.Катетеризація центральної або периферійної вени

2.Глюкоза 5% 200,0 * 2 рази на день - З дні

3.Магнію сульфат 25% - 20,0 * 2 рази на день - 3 дні

4.Калій 4% 20,0 * 2 рази на день - 3 дні

5.Нітрогліцерин 25% 20,0 * 2 рази на день або ізосорбіду динітрат 10-20 мг (в/в) 2 рази на день -1 день

6.Ацетилсаліцилова кислота (для ін'єкцій) -10,0 * 2 рази на день - 5 днів

Стабілізація стану

5

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

7.ЕКГ високого підсилення з аналізом варіабельності серцевого ритму

8.Холтерівське моніторування

7.Пропранолол 5 мг (в/в) - 2 дні

8.Гепарин 60 тис. ОД на день - 5 днів

9.Морфін 1% 1,0 - одноразово

10.Діазепам - 20,0 *2 рази на день -1 день

11.Пропранолол -10-20 мг * 4 рази на день - 7-10 днів

12.Каптоприл -6,25-12,5 мг*4 рази на день - 7-10 днів

13.Ацетилсаліцилова кислота - 3,25 мг *1 рази на день -7-10 днів (після п/е введення ацетилсаліцилової кислоти

14.Ніфедипін 10-20 мг*4 рази на день 5 днів, або дилтіазем 120 мг * 2 рази на день 5 днів, низькомолекулярний гепарин - 5 днів

15.Перкутанна транслюмінарна коронарнаангіопластика

 

 

3

Гострий інфаркт

міокарда,ускладнений гострою лівошлуночковою. недостатністю

І 21.0

І 50.1

1.Загальний аналіз крові -4 рази

2.Загальний аналіз сечі

3.Біохімічне дослідження крові (АлТ, АсТ, ЛДГ, КФК, МВ-КФК - серійно, електроліти - 5 разів, білірубін -1 раз, креатинін, глюкоза - 2 рази), коагулограма - 5 разів

4.ЕКГ

5.ЕхоКГ

6.Ургентна коронаровентрикулографія

7.ЕКГ високого підсилення з аналізом варіабельності серцевого ритму8.Rо-графія органів грудної порожнини

9.Визначення КОС

1.Катетеризація центральної вени

2.Глюкоза 5% 200,0 * 2 рази на день - 2 дні

3.Калій 4% 20,0 * 2 рази на день - 2 дні

4.Магнію сульфат 25% 20,0 * 2 рази на день - 2 дні

5.Ізотонічний розчин - 200,0 * 2 рази -1 день

6.Нітрогліцерин 1 % 2,0 * 2 рази -1 день або ізосорбіду динітрат 10-20 мг (в/в) 2 рази на день

7.Морфін 1% 1,0 одноразово

8.Преднізолон 280 мг

9.Фуросемід 400 мг

10.Дофамін200мг

11.Каптоприл 12,5 мг * 3 рази на день 12.Мембранопротектори (триметазидин, кверцитин, неотон)

13.Інгаляція О2+ антифомсилан

14.Інтубація з ШВЛ

Стабілізація стану

5


 

1

2

3

4

5

6

7

4

Гострий інфаркт міокарда, ускладнений порушенням ритму серця

І 21

І.Загальний аналіз крові 4 рази

2.Загальний аналіз сечі

3.Біохімічне дослідження крові (АлТ, АсТ, ЛДГ, КФК, МВ-КФК, електроліти - 5 разів, білірубін - 1 раз, креатинін, глюкоза - 2 рази), коагулограма - 5 разів

4.ЕКГ

5.ЕхоКГ

6.Ургентна коронаровентрикулографія

7.ЕКГ високого підсилення з аналізом варіабельності серцевого ритму

8.Rо-графія органів грудної порожнини

9.Визначення КОС

10.Черезстравохідна

електрокардюстимуляція

11.Холтерівське моніторування

1.Ацетилсаліцилова кислота (для Ін'єкцій) -1,0*2 рази на день - 2 дні

2.Каптоприл - 6,25 - 12,5 мг * 3 рази на день - 2 дні

3.Ізосорбіду динітрат 20 мг * 4 рази на день - 1 день

4.Глюкоза 5% 200,0 * 2 рази на день - 3 дні

5.Калій 4% 20,0 * 2 рази на день - 3 дні

6.Магнію сульфат 25% 20,0 * 2 рази на

день - 3 дні

7.Аміодарон 1200 мг на день - 3 дні

8.Лідокаїн 200 мг * 6 разів на день - 3 ДНІ

9.Новокаїнамід 500-1 000 мг * 4 рази на день - 3 дні

10.Пропранолол 20-40 мг * 3 рази

11.Атропін 1 мг

12.Тимчасова лікувальна ендокардіальна електрокардіостимуляція

13.ЕІТ (за показаннями натрію тіопентал - до1 г)

Стабілізація стану

5

5

Ішемічна хвороба серця, стабільна стенокардія напруги, I-IІ ФК, ХНК О

І 20.8

1.Показники ліпідного обміну:загальний ХС ТГ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності

2.Ступінчаста ВЕМ

3.Стрес -ВЕМ

4.Добутамінова фармакологічна проба

5.ЧСЕКС

6.ЧСЕКС+ЕхоКГ

7.ЧСЕКС+сцинтиграфія міокарда

8.КВГ

1.Дієта: стіл №10

2.Дозоване фізичне навантаження

3.Нітрати за годину до фізичного навантаження

4.Антагоністи кальцію (верапаміл, дилтіазем)

5.Ацетилсаліцилова кислота

6.Гіполіпідемічні препарати

Зникнення стенокардії або підвищення ФК 

14


 

1

2

3

4

5

6

7

6

Ішемічна хвороба серця, стабільна стенокардія напруги, III ФК, ХНК I

І 20.8

1.Показники ліпідного обміну та реології крові

2.ЕКГ

3.Ступінчаста ВЕМ

4.Дипіридамолова

фармакологічна проба

5.Добутамінова

фармакологічна проба

6.ЧСЕКС

7.ЕхоКГ

8.Парні фармакодинамічні тести

9.ЧСЕКС+сцинтиграфія міокарда

10.Холтерівське ЕКГ- моніторування

11.КВГ

1.Дієта: стіл №10

2.Нітрати

3.β-Адреноблокатори

4.Антагоністи кальцію

5.Нітрати + β-блокатори (верапаміл, дилтіазем)

6.Нітрати + антагоністи кальцію (верапаміл, дилтіазем)

7.β-Адреноблокатори + антагоністи кальцію (ніфедипін).

8.β-Блокатори + нітрати + антагоністи кальцію

9.Ацетилсаліцилова кислота

11 КВГ

12 АКШ

Підвищення ФК 

21

7

Ішемічна хвороба серця, стабільна стенокардія напруги, IV ФК, стенокардія спокою, кардіосклероз ХНК I-II А

І 20.8

І.Показники ліпідного обміну та реології крові

2.ЕКГ

3.Ступінчаста ВЕМ

4.Дипіридамолова фармакологічна проба

5.Добутамінова фармакологічна проба

6.ЕхоКГ

7.Холтерівське ЕКГ-моніторування

8.КВГ

1 Дієта стіл N10

2 β блокатори + нітрити + антагоністи кальцію

3.Інгібітори АПФ

4.Сечогінні препарати

5.Ацетилсаліцилова кислота

6.Гіполіпідемічні препарати

7.АКШ

Підвищення ФК зникнення стенокардії спокою, зменшення серцевої недостатності

21

8

Вазоспастична стенокардія (стенокардія з зареєстрованим спазмом судин) ХНК 0-I

І 20.1

1.Показники ліпідного обміну та реології крові

2.Стресе - ВЕМ

3.Проба з гіпервентиляцією

4.Ергометринова фармакологічна проба

5.ЧСЕКС + ергометринова фармакологічна проба

6.Холтерівське ЕКГ-моніторування.

7.Ергометринова фармакологічна проба + сцинтиграфія міокарда

1.Дієта: стіл №10

2.Дозоване фізичне навантаження

3.Нітрати

4.Антагоністи кальцію (ніфедипін, верапаміл, дилтіазем)

5.Нітрати + антагоністи кальцію (верапаміл, дилтіазем)

6.Ацетилсаліцилова кислота

7.Гіполіпідемічні препарати

Зникнення стенокардії

14


 

1

2

3

4

5

6

7

9

 

Ішемічна хвороба серця, постінфарктний кардіосклероз, ХНК О-І

І 25.2

1.Показники ліпідного обміну та реології крові

2.ЕКГ

3.Ступінчаста ВЕМ

4.ЕхоКГ

5.Дипіридамолова

фармакологічна проба

6.Добутамінова

фармакологічна проба

7.ЧСЕКС

8.ЧСЕКС + сцинтиграфія

міокарда

9.Холтерівське ЕКГ- моніторування

10.КВГ

1.Дієта: стіл №10

2.Дозоване фізичне навантаження

3.β- Блокатори

4.Інгібітори АПФ

5.Ацетилсаліцилова кислота

6.Гіполіпідемічні препарати

Клінічна ремісія, позитивна ЕКГ, динаміка зменшення серцевої недостатності

14

10

Гіпертонічна хвороба І, II, III стадій

I 1О-І 13

1.Вимірювання АТ на обох руках

2.Вимірювання АТ на ногах (у осіб віком до 45 років)

3.Аускультація серця, судин шиї, в точках проекції ниркових артерій

4.Загальний аналіз крові 5.Загальний аналіз сечі - 3 рази

6.Аналіз сечі за Нечипоренком або Амбурже або Аддісом- Каковським - 2 рази або більше

7.Проба Зимницького (особливо при відносній густині сечі < 1.019) За наявності показань: 8.3-склянковий аналіз сечі

9.Аналіз сечі на клітини Штернгейнера-Мельбіна та активні лейкоцити

10.Визначення мікробного числа сечі

11.Визначення добової протеїнурії12.Біохімічне дослідження крові (див. перелік скорочень)

13.ЕКГ - 1 раз або більше

14.ЕхоКГ

15.УЗД нирок, сечового міхура 

1.Режим

2.Дієта: стіл №10 або інший залежно від супутніх захворювань

3.Інформування про несприятливий вплив підвищеного АТ та інших факторів ризику на прогноз захворювання, важливість контролю АТ. Розроблення профілактичних заходів

4. Індивидуалізоване застосування антигіпертензивних препаратів:

1ряд: діуретики, антагоністи кальцію, інгібітори АПФ, β-адреноблокатори, α- адреноблокатори

2 ряд: агоністи α-рецепторів центральної дії (клонідін, гуанфацин, метилдопа), алкалоїди раувольфії, антиадренергічні препаратиперефірійної дії (гуанетидин, гуанадрел), прямі вазодилятори (гідралазин, міноксиділ), блокатори рецепторів ангіотензину II (козаар), імідазоліни (моксонідин, рилмедин)

5.Симптоматична терапія

6.За показаннями - хірургічне лікування

Нормалізація АТ або зниження САТ та ДАТ на 10-20% і більше від початкового рівня.

Зменшення кількості та виразності скарг з боку серцево- судинної системи. Зменшення ознак серцевої недостатності (за її наявності) Зменшення факторів ризику. Поліпшення картини очного дна 

10-20


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

16.Екскреторна урографія - за показаннями

17.Консультації офтальмолога (огляд очного дна), невропатолога, в разі необхідності - уролога

18.Добове моніторування АТ

19.УЗД наднирникових залоз, грудної та черевної аорти

20.Радіонуклідна ренографія або радіонуклідна реносцинтиграфія

За наявності показань:

21.Визначення добової (або після гіпертонічного кризу) екскреції андреналіну, норадреналіну, ванілінмигдалевої кислоти, допаміну

22.Ангіографія ниркових артерій 23.КТ або ЯМРТ

24.Вміст альдостерону, реніну в крові (до початку ходьби та після 4 годин ходьби) 25.Сцинтиграфія наднирникових залоз з холестерином, міченим йодом, після вживання дексаметазону 26.Артеріографія або флебографія наднирникових залоз з визначенням катехоламінів у сечі

 

 

 


 

1

2

3

4

5

6

7

11

Реноваскулярна гіпертензія

I 15.0

1.Вимірювання АТ на обох руках

2.Вимірювання АТ на ногах

3.Аускультація судин в точках проекцї ниркових артерій

4.Загальний аналіз крові

5.Загальний аналіз сечі

6.Визначення добової протеїнурії

7.Визначення добової екскреції адреналіну, норадреналіну в сечі

8.Біохімічне дослідження крові (див. перелік скорочень)

9.Визначення активності реніну плазми, альдостерону

10.ЕКГ

И.ЕхоКГ

12.УЗД нирок (якщо

різниця в розмірах нирок15 мм та більше,підозрюють однобічний стеноз ниркових артерій)

13.Допплєрографія ниркових артерій

14.Медикаментозні проби

(з блокаторами ангіотезинІІ - рецепторів- саралізином, лозартаном та ін; інгібіторами АПФ -каптоприлом та ін)

15.Екскреторна урографія

16.Консультація офтальмолога (огляд очного дна)

17.Радіоізотопна ренографія

18,Дигітаційна субтракційна ангіографія (якщо є можливість)

13.Аортографія та селективна ангіографія ниркових артерій

20.КТ наднирникових залоз(якщо є можливість)

1.Дієта: стіл №10 або 7-7а (в разі порушені функції нирок)

2.Хірургічне лікування – пряма реваскуляризація  (ангіопластика, шунтування), балонна ангіопластика та стентування ниркових артері

3.У разі неможливості проведення оперативного лікування через протипоказання чи незгоду хворого або збереження гіпертензії в післяопераційний період необхідне медикаментозне лікування з використанням усіх основних груп антигіпертензивних препаратів. Особливої обережності потребує призначення блокаторів ренін-ангіотензинової системи у хворих з двобічним стенозом ниркових артерій чи стенозом артерії єдиної нирки

4.Симптоматична терапія

Відновлення адекватного ниркового кровотоку.

Нормалізація артеріального тиску.У разі неможливості оперативного лікування або збереження гіпертензії в  післяопераційний період -медикаментозне зниження САТ та ДАТ на 10-20% і більше від початкового рівня

10-14


 

1

2

3

4

5

6

7

12

Дилатаційна кардіоміопатія

І 42.0

1.Загальний аналіз крові

2.Загальний аналіз сечі -2-3 рази

3.Біохімічне дослідження крові -1-2 рази (показники запалення, глюкоза крові, рівень гормонів щитоподібної залози, рівень норадреналіну, реніну, альдостерон-передсердного натрійуретичного гормону), імунограма, коагулограма

4.ЕКГ- 4-6 разів

5.ЕКГ та Допплєрографія - 2 разиЕХОКГ     2 ризи

6.УЗД органів черевної порожнини та щитоподібної залози

7.Rо-графія органів грудної порожнини

8.Консультація офтальмолога (огляд очного дна)

9.Радіоізотопне дослідження міокарда, коронаровентрикулографія та біопсія ендоміокарда, катерізація правих відділів серця з визначенням легенево-капілярного тиску - за показаннями

1.Дієта: стіл №10

2.Інгібітори АПФ

3.Діуретики

4.Серцеві глікозиди

5.β-Адреноблокатори

6.Нітропрепарати

7.Препарати, що покращують реологічні властивості крові: ацетилсаліцилова кислота, гепарін, непрямі антикоагулянти

8.Антиарітмічні препарати (аміодарон)

9.Симпатоміметики короткими курсами (24-72 год)

10.Ізольована ультрафільтрація крові та плазмаферез

11.Трансплантація серця

Зменшення ознак серцевої недостатності, поліпшення толерантності до побутових фізичних навантажень

21


 

1

2

3

4

5

6

7

13

Обструктивна гіпертрофічна кардіоміопатія Інша гіпертрофічна кардіоміопатія 

I 42.1

 

 

І 142.2

1.Загальний аналіз крові

2.Загальний аналіз сечі

3.Біохімічне дослідження крові (АсТ, АлТ, ЛДГ, білірубін, КФК, креатинін, цукор, Nа+, К+, загальний білок)

4.ЕКГ -2 рази

5.ЕхоКГта Допплєрографія - 2 рази

6.ВЕМ - 2 рази

7.Радіоізотопна вентрикулографія

1.Дієта: стіл №10

2.Антагоністи кальцію

3.β-Блокатори

4.За наявності порушень серцевого ритму - протиаритмічні препарати

Поліпшення клінічного стану хворого, підвищення толерантності до фізичного навантаження, зменшення градієнтного тиску

14

14

Гострий міокардит

І 40

1.Загальний аналіз крові

2.Загальний аналіз сечі

3.Біохімічне дослідження крові - 2 рази (АсТ, АлТ, ЛДГ, білірубін, КФК, креатинін, цукор, Nа+, К+, загальний білок)

4.Серологічні, імунологічні дослідження крові - 2 рази

5.ЕКГ - 2 рази

6.ЕхоКГ, Допплєрографія -2 рази

1.Дієта: стіл №10

2.Нестероїдні протизапальні препарати

3.Антибіотики

4.Десенсибілізувальні препарати

5.β-Блокатори

6.Метаболічні препарати

За наявності СН

7.Інгібітори АПФ

8.Діуретики

9.За наявності порушень серцевого ритму антиаритмічні препарати

Поліпшення клінічного стану хворого, нормалізація

показників крові, позитивна динаміка ЕКГ, ЕхоКГ, підвищення толерантності До фізичного навантаження

21

 

 

 

 


Розділ 7. МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА КУРОРТОЛОГІЯ

 

 

 

 

Список умовних скорочень

 

 

ГРТ - голкорефлексотерапія

ДДС - діадинамічні струми

ДМХ - дециметрові хвилі

ЕГДС - езофіброгастродуоденоскопія

ЕМГ - електроміографія

ЕМХ ММД - електромагнітні хвилі міліметрового діапазону

ЕП - електропунктура

ЗмМП - змінне магнітне поле

КХЧ - короткохвильова частота

ЛП - лазеропунктура

ММХ - міліметрові хвилі

НВЧ - надвисока частота

НТВЧ - надтональна висока частота

РЕГ - реоенцефалографія

СМС - синусоїдально-модульовані струми

СМХ - синусоїдальні модульовані хвилі

УЗ - ультразвук

УФО - ультрафіолетове опромінення

ЧЕНС - черезшкірна електронейростимуляція

 


№ п/п

Нозологічна  форма

Шифр МКХ-10

 

Обсяг лікувальних та реабілітаційних заходів

Критерії якості (бажані результати лікування)

Середня тривлість лікування (дні)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

Захворювання центральної нервової системи

 

 

1

Арахноїдит церебральний (лептоменінгіт головного мозку)

G 04

Фізичні методи лікування ( в стадії неповної та повної ремісії)

1.Електрофорез йоду, лідази трансорбітально

2.Електрофорез магнію на комірцеву зону

3.Електрофорез новокаїну за ендоназальною методикою

4.Пелоїдобальнеотерапія (в стадії повної ремісії)

Зникнення

загальномозкових

та         вогнищевих симптомів ураження центральної нервової системи

14

2

Скороминучі порушення мозкового кровообігу

G 45

Фізичні методи лікування ( через 5 днів)

1.Електрофорез лікарських речовин  (броміду  натрію,   йодиду калію, магнію, еуфіліну, но-шпи, седуксену, гепарину та ін.) на комірцеву зону або трансорбітально

2.Електросон

3.ДМХ, ЗмМП на уражену ділянку і комірцеву зону

Зниження загальномозкових та вогнищевих

порушень, відновлення мозкового кровообігу за даними РЕГ

6-10

3

Мозковий інсульт

І 62

 І 63

1.Лікування положенням для профілактики розвитку контрактур і патологічних синкінезій

2.Пасивна гімнастика в поєднанні з легким масажем   (при ішемічному інсульті на 3—4-й день, при геморагічному : на 6- 7-й день, при ураженні великих судин — через  3 тиж)

3.Активна лікувальна фізкультура (через7-10 днів), декілька разів на день

4.Фізичні методи лікування (після ішемічного інсульту - на 2-й тиждень, після геморагічного інсульту - на 3-й тиждень)

5.Електростимуляція паралізованих м'язів

6.Електрофорез еуфіліну нікотинової кислоти, йодиду калію, но-шпи за очно-потиличною методикою

7.Електорфорез кальцію, магнію, дибазолу, еуфіліну, аскорбінової кислоти, метіоніну, гепарину за комірцевою методикою

8.Електросон

9.СМС, ДДС на ділянку шийних симпатичних вузлів

10.Дарсонвалізація, ультратонотерапія уражених кінцівок

11.Індуктотерапія ЗмМП, ДМХ, СМХ, КХЧ, парафіново-озокеритові аплікації, місцеві теплові прісні ванни або ванни за Гауфе (для зменшення еластичності)

12.УЗ, ультрафонофорез, вакуум-ультрафонофорез анальгіну, гідрокортизону (при вираженому болю у суглобах)

13.Місцева гіпотермія (для зниження м'язового тонусу перед електростимуляцією)

14.Масаж

15.Бальнеотерапія (через 1 міс)

Покращання (відновлення) порушених функцій рухової,    чуттєвої, мови та ін. Нормалізація лабораторних      та інструментальних показників

20-25


 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

Захворювання периферичної нервової системи

 

 

4

Неврит лицевого нерва

G 51

Застосування фізичних чинників на 3-4 -й день

1.Лікування положенням з використанням лейкопластиру

2.ЛФК

3.КХЧ, УФО

4.УЗ через 7 днів

5.Електрофорез у вигляді напівмаски Бергоньє (через 2 тиж) дибазолу, папаверину, йодиду калію, тіаміну

6.Електростимуляція (через 10-12 днів) за наявності паралічу Белла під контролем електродіагностики

7.Грязелікування (через 1 міс)

Відновлення функціонального стану уражених м'язів (зменшення парезу, згладжування асиметрії та ін.)

5-7

5

Радикуліт шийно-плечовий

G 55.1

Фізичні чинники:

1.УФ-опромінювання сегментарне та на больові зони

2.СМС, ДДС

3.Вакуум- електрофорез СМС знеболювальними препаратами

4.УЗ

5.Церебральні імпульсні електровпливи (електросон, СМС за методикою електросну, ЛЕНАР) у комплексі з фізичними чинниками, призначуваними за рефлекторно-сегментарними методиками

6.НТВЧ, ДМХ, СМС, індуктотермія ЗмМП, ГРТ

7.Грязебальнеотерапія в стадії ремісії

Зникнення або зменшення больового синдрому, відновлення порушених функцій (рухової, чуттєвої, вегетативних). Покращання показників функціональних досліджень

10-14

 

 

 

Захворювання серцево-судинної системи

 

 

1

2

3

4

5

6

7

Ревматична гарячка без залучення серця Артрит ревматичний гострий або підгострий

І 00

1.Електрофорез лікарських речовин (кальцію хлорид, саліцилат, аскорбінова кислота тощо)

2.УФО ділянки уражених суглобів (0,4-0,6 Вт/см2)

3.Індуктотерапія або ДМХ-терапія ділянки проекції надниркових залоз

4.Ультрафонофорез гідрокортизону (0,2-0,4 Вт/см2) на ділянку уражених суглобів

5.Парафінові або озокеритові аплікації на ділянку уражених суглобів (50-52°С)

6.Електросон у седативних (5-25 Гц) або тонізуючих дозах (50-70 Гц)

7.Бальнеотерапія

8.Санаторна реабілітація

Зниження ступеня активності ревматизму. Поліпшення показників гемодинаміки і підвищення фізичної активності

24

(з подальшим довічним проведенням протирецедивного лікування 2рази на рік

8

Ревматична гарячка залученням серця Хронічні ревматичні хвороби серця

І01

 

 

 

І 05-І09

1.Електрофорез лікарських речовин (кальцію хлорид, натрію саліцилат, аскорбінова кислота тощо)

2.УФО ділянки уражених суглобів (0,4-0,6 Вт/см2)

3.Індуктотерапія      або     ДМХ-терапія     ділянки     проекції надниркових залоз

4.Ультрафонофорез    гідрокортизону    (0,2-0,4    Вт/см2)    на ділянку уражених суглобів

5.Парафінові або озокеритові аплікації на ділянку уражених суглобів (50-52°С)

6.Електросон у седативних (5-25 Гц) або тонізуючих дозах (50-70 Гц)

7.Бальнеотерапія

8.Санаторна реабілітація

Зниження ступеня активності ревматизму. Поліпшення показників гемодинаміки і підвищення фізичної активності

24

(з подальшим довічним проведенням протирецедивного лікування 2 рази на рік

9

Есенціальна  (первинна) гіпертензія

Гіпертонична хвороба серця (гіпертонічна хвороба  з переважним ураженням серця)

Гіпертензивна (гіпертонична)хвороба з  переважним ураженням нирок Гіпертензивна (гіпертонична) хвороба з переважним ураженням серця і нирок

 

І 10

 

 

 

І 11

 

 

 

 

 

 

 

 

І 12

 

 

 

 

І 13

1.М'язова реакція на аутотренінг

2.Електросон у седативних дозах (5-25 Гц)

3.Електрофорез брому, аміназину, магнію,  калію,обзидану, дибазолу, ганглерону тощо

4.СМС у перемінному режимі (III та IV рівень роботи, 100 Гц, 50%-100%)

5.ДМХ (20-40 Вт) або змінне магнітне поле (10-20 мТ) на комірцеву ділянку і синокаротидну зону

6.Дарсонвалізація, НТВЧ-терапія, діадинамічні (частіше двофазові фіксовані)      струми, НВЧ-індуктотерапія, ампліпульстерапія (І рівень роботи, 10 Гц,  5%)  на синокаротидну рефлексогенну зону

7.Індуктотерапія в оліготермічних дозах, мікрохвилі (35-40 Вт), ампліпульстерапія (ІV рівень роботи), УЗ   (0,4-0,6   Вт/см2),   змінне   магнітне   поле (20-35 мТ) на ділянку проекції точок

8.Аерозольтерапія з антигіпертензійними засобами

9.Лазеротерапія

10.Плазмофорез

11.Оксигенотерапія

12.Масаж комірцевої зони

13.Санаторно-курортне лікування

Нормалізація АТ, поліпшення мозкового, коронарного  та периферичного кровообігу, скоротливої функції міокарду та

видільної функції нирок

24, (з система- тичним вживанням антигіпертезивних препаратів та довічним провед енням протире цидивного лікування 2 рази на рік)

10

Вторинна гіпертензія

І 15

1.Виявлення, і, якщо можливо, усунення вторинної гіпертензії

2.М'язова реакція на аутотренінг

3.Електросон у седативних дозах (5-25 Гц)

4.Електрофорез брому, аміназину, магнію, калію, обзидану, дибазолу, ганглерону тощо

5.СМС у перемінному режимі (III та IV рівень роботи, 100 Гц, 50%-100%)

6.ДМХ (20-40 Вт) або змінне магнітне поле (10-20 мТ) на комірцеву ділянку і синокаротидну зону

7.Дарсонвалізація, НТВЧ- терапія, діадінамічні  ( частіше двофазові фіксовані) струми, НТВЧ-індуктотерапія, ампліпульстерапія (І рівень роботи,    10 Гц, 75%) на инокаротидну рефлексогенну зону

8.Індуктотерапія в оліготермічних дозах,  мікрохвилі (35-40 Вт), ампліпульстерапія   (IV  рівень роботи), УЗ (0,4-0,6 Вт/см2), змінне магнітне поле (20-35 мТ) на ділянку проекції  точок

9.Аерозольтерапія з антигіпертензійними засобами

10.Лазеротерапія

11.Плазмофорез

12.Оксигенотерапія

13.Масаж комірцевої зони

14.Санаторно-курортне лікування

Нормалізація АТ, поліпшення мозкового, коронарного та периферичного кровообігу, скорочувальної функції міокарду та видільної      функції нирок

24,

(з систе-матичним вживанням антигіпертензив-них препаратів та довічним провед енням  протире цидивного лікуван ня2 рази на

рік)

11

Стенокардія

І 20

1.Антиангінальна терапія

2.Електросон (5-25 Гц)

3.Електрофорез лікарських речовин (новокаїн, гепарин, ганглерон,     панангін

Припинення нападів стенокардії і підвищення

24 (з наступним систематичним

 

 

 

токоферолу ацетат, обзидан, папаверин, нікотинова кислота   тощо)    за    загальною транскардіальною  та рефлекторно-сегментарною методиками

4.ЗмМП (30-75 мТ)

5.ДМХ-терапія (20-40 Вт) на ділянку серця

6.Дарсонвалізація ділянки серця

7.СМС (I рівень роботи, 70 Гц, 75%)

8.Лазеротерапія на ділянки (груднина, верхівка серця, ліва підлопаткова ділянка) грудної клітки (20-30- мВт)

9.Внутрішньосудинне лазерне опромінювання (632,8 нм)

10.Голкорефлексотерапія

11.Бальнеотерапія

12.«Сухі» вуглекислі ванни

13.ЛФК

14.Масаж прекардіальної ділянки, комірцевої ділянки, рефлекторних зон

толерантності до фізичного навантаження

вживанням – прийом антиангі- нальних препаратів)

12

Гострий  інфаркт міокарда Нетрансмуральний інфаркт міокарда

І21

І 24

 

Ліжковий режим

1.Електросон (5-25 Гц)

2.ЕМХ ММД (59-63 Гц)

3.Трансцеребральні впливи імпульсним НТВЧ (35 Вт)

4.Центральна електроаналгезія

5.Електрофорез психотропних засобів

6.Лазеротерапія

7.ДМХ (30-40 Вт) на сегментарну ділянку

8.Голкорефлексотерапія

9.ЛФК, санаторна реабілітація

Поліпшення психічного    статусу хворих, нормалізація скоротливої функції міокарда, коронарного кровообігу             та мікроциркуляції. Початок репарації зони             некрозу міокарда

24

13

Хронічна ішемічна хвороба серця

І 25

1.Антиангінальна терапія

2.Електросон (5-25 Гц)

3.Електрофорез лікарських речовин (новокаїн, гепарин, ганглерон панангін, токоферолу ацетат, обзидан, папаверин, нікотинова кислота тощо) за    загальною транскардіальною та  рефлекторно-сегментарною методиками

4.ЗмМП (30-75 мТ)

5.ДМХ-терапія (20-40 Вт) на ділянку серця

6.Дарсонвалізація ділянки серця

7.СМС (І рід робіт, 70 Гц, 75%)

8.Лазеротерапія на ділянки (груднина, верхівка серця, ліва підлопаткова ділянка) грудної клітки (20-30- мВт)

9.Внутрішньосудинне лазерне опромінювання (632,8 нм)

10.Голкорефлексотерапія

11.Бальнеотерапія

Поліпшення психічного статусу хворих, нормалізація скорочутливої функції міокарда, коронарного кровообігу тамікроциркуляції. Початок репарації зони некрозу міокарда

 

 

 

 

12.«Сухі» вуглекислі ванни

13.ЛФК

14.Масаж прекардіальної ділянки., комірцевої ділянки, рефлекторних зон

15.Екстракорпоральна гемосорбція

16.УФО аутокрові

17.Санаторно-курортне лікування

 

 

14

Порушення серцевого  ритму

(екстрасистолія)

І 49.4 

1.Антиаритмічні препарати

2.Електросон (5-25 Гц)

3.ЗмМП (30-35 мТ)

4.Електрофорез лікарських речовин (калій, обзидан, новокаїнамід, панангін тощо)

5.Лазеротерапія

6.Гіпербарична оксигенація

Відновлення правильного синусового ритму 

18

15

Серцева недостатність  I- ІІА ст. за класифікацією Стражеско- Василенко

 

1.Лікувальна дозована ходьба

2.Електросон (5-25 Гц)

3.Електрофорез лікарських речовин (строфантину, обзидану, курантилу тощо)

4.Квантова гемотерапія

5.Гіпербарична оксигенація

6.«Сухі» вуглекислі ванни

7.Бальнеотерапія

8.ЛФК

9.Санаторно-курортне лікування

Відновлення скоротливої функції міокарда підвищення толерантності до фізичного навантаження

24(з наступним систематичним вживанням кардіотонічних препаратів і проведенням проти рецидивного

лікування 2 рази на рік)

 

 

 

Захворювання бронхолегеневої системи

 

 

16

Пневмонія

J 12

J 18

10.Ліжковий режим

11.Гірчичники, напівспиртові компреси

12.Парафіново-озокеритові   аплікації   на  ділянку  ураження легенів

13.НТВЧ

14.Індуктотерапія на корені легенів

15.ДМХ-терапія

16.УФО грудної клітки на частину ураженої частки легенів (2-5 біодози, 4-6 опромінень)

17.Електрофорез лікарських речовин (кальцій, мідь, діонін,алое тощо) на частину грудної клітки

18,Аерозольтерапія з протеолітичними ферментами

19.Масаж грудної клітки

20.ЛФК, дихальні вправи з подовженим видихом

21.Санаторна реабілітація

Нормалізація температури     тіла, розсмоктування ексудату, зниження загальної інтоксикації

24

17

Гострий бронхіт

J20

1.Ліжковий режим

2.Зігрівальні спиртові компреси, розтирання грудної клітини скипидарною маззю

3.Гірчичні ніжні ванни

4.УФО  передньої та задньої поверхні  грудної клітки (2-3 біодози, 4-6 опромінень

Припинення активності запального процесу, відсутність запальної інтоксикації, кашлю. Підвищення фізичної активності

14

 

 

 

5.НТВЧ на ділянку легенів за поперечною методикою

6.ДМХ-терапія або індуктотерапія на ділянку проекції надниркових залоз

7.Тепловологі інгаляції слабких лужних розчинів,антисептиків, фітонцидів

8.Аерозольтерапія

9.ЛФК, дихальна гімнастика, масаж І рудної клітки

10.Санаторна реабілітація

 

 

18

Хронічний бронхіт

J 41-

J 42

1.Ендотрахеальне вливання антисептиків, антибіотиків

2.Інгаляції лужних розчинів, ферментів

3.НТВЧ на рівні проекції коренів легенів

4.УФО грудної клітки (з 1/4 біодози)

5.Електроаерозольтерапія

6.ДМХ-терапія на ділянку проекції бронхів та коренів легенів

7.Магнітотерапія в пульсуючому режимі (20-35 мТ)

8.Ампліпульстерапія (III-ІV рід роботи, 60-80 Гц, 50%)

9.Скипідарні, радонові, вуглекислі, кисневі ванни

10.Парафіново-озокеритові аплікації (48-50° С, 20 хв )

11.Масаж грудної клітки

12.Лікувальна "аспіраторна" гімнастика

13.Санаторно-курортне лікування в період ремісії

Зменшення активності запального процесу у бронхах, відходження мокротиння, припинення кашлю. Підвищення фізичної активності

18 (з наступним проведенням протирецидивного

лікування 2-3 рази на рік)

19

Хронічний трахеїт, трахеобронхіт

J42

1.Ендотрахеальне вливання антисептиків, антибіотиків

2.Інгаляції лужних розчинів, ферментів

3.НТВЧ на рівні проекції коренів легенів

4.УФО грудної клітки (з 1/4 біодози)

5.Електроаерозольтерапія

6.ДМХ-терапія на ділянку проекції бронхів та коренів легенів

7.Магнітотерапія у пульсуючому режимі (20-35 мТ)

8.Ампліпульстерапія (ІІІ-ІУ рід роботи, 60-80 Гц, 50%)

9.Скипідарні, радонові, вуглекислі, кисневі ванни

10.Парафіново-озокеритові аплікації (48-50° С, 20 хв)

11.Масаж грудної клітки

12.Лікувальна "аспіраторна" гімнастика

13.Санаторно-курортне лікування в період ремісії

Зменшення клінічних проявів дихальної  та легенево-серцевої недостатності та запальних явищ у дихальній системі

24 (з наступним проведенням протирецидивного лікування 2-3 рази на рік)

20

Емфізема легенів

J43

1.Ендотрахеальне вливання антисептиків, антибіотиків

2.Інгаляції лужних розчинів, ферментів

3.НТВЧ на рівні проекції коренів легенів

4.УФО грудної клітки (з 1/4 біодози)

5.Електроаерозольтерапія

6.ДМХ-терапія на ділянку проекції бронхів та коренів легенів

7.Магнітотерапія в пульсуючому режимі (20-35 мТ)

8.Ампліпульстерапія (ІІІ-ІУ рід роботи, 60-80 Гц, 50%)

9.Скипідарні, радонові, вуглекислі, кисневі ванни

10.Парафіново-озокеритові аплікації (48-50° С, 20 хв.)

11.Масаж грудної клітки

Зниження клінічних проявів дихальної та легенево-серцевої недостатності та запальних явищ в озоно-легеневій системі

24 (з наступним проведенням протирецидивного лікування 2-3 рази на рік)

 

 

 

12.Лікувальна "аспіраторна" гімнастика

13.Санаторно-курортне лікування в період ремісії

14.У разі  ускладнення  обструктивного хронічного  бронхіту легеневою і легенево-судинною недостатністю: електросон у седативних (20-30 Гц) або тонізуючих дозах (40-60-80 Гц)

15.При тяжкій дихальній недостатності - штучна вентиляція легенів за допомогою респіраторів (Ро-1, Ро-2, Ро-5, РД-1, ДП-8, РЧП-1)

 

 

21

Обструктивний хронічний бронхіт

J 44

1.Ендотрахеальне вливання антисептиків, антибіотиків

2.Інгаляції лужних розчинів, ферментів

3.НТВЧ на рівні проекції коренів легенів

4.УФО грудної клітки (з 1/4 біодози)

5.Електроаерозольтерапія

6.ДМХ-терапія на ділянку проекції бронхів та коренів легенів

7.Магнітотерапія в пульсуючому режимі (20-35 мТ)

8.Ампліпульстерапія (ІІІ-ІV рід роботи, 60-80 Гц, 50%)

9.Скипідарні, радонові, вуглекислі, кисневі ванни

10.Парафіново-озокеритові аплікації (48-50° С, 20 хв )

11.Масаж грудної клітки

12.Лікувальна "аспіраторна" гімнастика

13.Санаторно-курортне лікування в період ремісії

14.У разі ускладнення обструктивного хронічного бронхіту легеневою та легенево-судинною недостатністю: електросон у седативних (20-30 Гц, або тонізуючих дозах 40-60-80 Гц

Ліквідація бронхоспазму, і поліпшення  клініко-функціональних показників системи дихання та кровообігу

24 (з наступним проведенням протирецидивного лікування 2-3 рази на рік)

22

Астма

J45

1.Елімінаційна терапія

2.Плазмофорез, гемосорбція, плазмофільтрація тощо

3.Індуктотерапія, ДМХ-терапія ділянки проекції надниркових залоз

4.Ультразвукова терапія

5.Фонофорез гідрокортизону

6.Ендоназальний електрофорез

7.Електросон (5-25 Гц)

8.Інгаляції лікарських речовин

9.Спелеотерапія

10.ЛФК, дихальна гімнастика

11.Масаж грудної клітки

12.Голкорефлексотерапія

13.Санаторно-курортне лікування

Припинення частоти або зникнення приступів бронхіальної астми, поліпшення бронхіальної прохідності та об'єктивного статусу. Підвищення фізичної активності

24 (з наступним проведенням протирецидивного лікування 2-3 рази на рік)

23

Плеврит

J90-91

1.Теплолікування

2 НТВЧ на уражену половину легенів

3 УФО (1-3 біодози), частіше при сухих плеврита

Нормалізація температури     тіла, розсмоктування ексудату,   зниження загальної інтоксикації

6-8 міс (залежно від збудника, що

 

 

 

4.Електрофорез хлориду кальцію, лідази, йоду на ділянку грудної клітки

5.Ультразвук на ділянку випоту і відповідну сегментарну зону (0,2-0,4 Вт на 1 см2, 6-8 хв)

6.Місцеві грязьові аплікації, 40-42°С, 15-30 хв

7.ЛФК з дихальними вправами

8.Масаж грудної клітки

 

призводить до плевриту)

24

Саркоїдоз (хвороба     Бека-Шаумена)

1.Екстракорпоральна гемосорбція

2.Ультрафіолетове опромінювання аутокрові

3.Санаторно-курортне лікування

4.За відсутності запальних змін  у легенях і бронхах призначають загальний електрофорез йоду за Вермелем

5.Ульразвук на грудну клітку в ділянці серцевих міжребер'їв та паравертебрально (0,2-0,2 Вт на 1см2)

6.Оксигенотерапія

7.ЛФК (чергування гімнастики і дихальних вправ)

Розсмоктування легких гранульом та зниження інтоксикації

6-8 міс

25

Пневмосклероз

 

У разі поєднання пневмосклерозу з запальним процесом у легенях призначають:

1.КХЧ-терапія  на ділянку грудної клітки  слабкотепловими дозами

2.Мікрохвильова терапія ділянки грудної клітки слабкотепловими дозами

3.УФО грудної клітки (2-3 біодози, 4-5 опромінювань кожного поля)

4.Інгаляція аерозолю або електроаерозолю антибіотиків, секретолітичних і муколітичних засобів

5.Теплолікування (опромінювання солюкс-лампою)

6.Санаторно-курортне лікування

Нормалізація показників функцій зовнішнього дихання

18 (з наступним проведенням осінньо-весняних курсів протирецедивного лікування

 

 

 

Захворювання органів травлення

 

 

26

Езофагіт

К20

7.Дієта N 1

8.Вживання мало-, середньомінералізованої  води  з переважанням гідрокарбонатних, сульфатних і кальцієвих іонів  по  100-200  мл тричі  в день  за  90-60 хв до їди, дегазовоної, підігрітої до 38° С

9.Аплікації лікувальної грязі на надчеревну ділянку та нижню третину груднини, 8-12 процедур на курс, через день

10 Кисневі, йодобромні, хвойні ванни    8-10 процедур на курс, через день

11.СМС   одну  прокладку  розташовують  на ділянці  нижньої третини груднини, іншу - ззаду, на рівні сегментів Т610;

режим   перемінний,   (I-IV  або   ІІІ-ІV  рід  роботи  по  5  хв,глибина модуляції 75%, частота 50 Гц, сила струму – до відчуття вібрації. 10-12 процедур, щоденно

12.СМС-електрофорез   розчину   ганглерону   на   надчеревну

ділянку, 10-12 процедур на курс, щоденно

13.ММХ   або    КХЧ-терапія    на   ділянку

Зменшення  або зникнення диспепсичного синдрому  (в основному  печії), больового синдрому. Нормалізація ендоскопічної картини стравоходу

10-12


 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

нижньої   третини груднини, 7-11 процедур на курс, через день

14.УВЧ-терапія на ділянку нижньої третини груднини,  8-10

процедур, через день

9.ДМХ-терапія на ділянку нижньої третини груднини,  10-12 процедур на курс, через день

10. ЛФК

 

 

27

Виразка шлунка Виразка дванадцятипа­лої кишки

К25

 

К26

1.Дієта N 1

2.Вживання гідрокарбонатної, гідрокарбонатно-сульфатної, гідрокарбонатно-хлоридної  мінеральної  води   малої  або середньої мінералізації, по 200 мл тричі на день, за 1.5 год до їди

3.Кисневі, хвойні, йодобромні,   мінеральні  ванни, 8-10 на курс, через день

4.Діатермо- або гальваногрязь на надчеревну ділянку,  10 процедур на курс, через день

5.Електросон, 4-5 процедур двічі на тиждень

6.СМС: одну прокладку розташовують на ділянці  нижньої третини груднини, іншу - ззаду, на рівні сегментів Т610; режим  перемінний,   (I-IV або   ІІІ-ІV  рід  роботи  по  5  хв, глибина модуляції 75%, частота 50 Гц, сила струму - до відчуття вібрації; 10-12 процедур на курс

7.Лікувальний електрофорез за Вермелем, 10-12 процедур на курс, через день

8.Лікувальний електрофорез даларгіну на надчеревну ділянку, 12-15 процедур на курс, через день

9.ДМХ-терапія   на   ділянку   щитоподібної   залози,    10-12 процедур на курс, щоденно

10.КХЧ-терапія на надчеревну ділянку, 10-12 процедур   на курс, через день або щоденно

11.Лазеротерапія  на ділянку проекції  шлунка та   12-палої кишки, 10-12 процедур на курс, щоденно або через день

12.ЛФК

Зникнення виразкових ерозивних запальних явищ при контрольній    ЕГДС. Зникнення больового диспепсичного астенічного синдромів

21-28

28

Хронічний гастрит А

К29.5

1.Дієта N 2

2.Вживання хлоридної, хлоридно-сульфатної, хлоридно-гідрокарбонатної,  сульфатно-хлоридної мінеральної води середньої мінералізації (при достатній переносимості можна вживати високомінералізовану воду), по 200 мл за ЗО хв до їди, тричі на день, прохолодної, газованої

3.Лікувальні души (циркулярний, Шарко), 10-15 процедур   на курс, через день

4.Аплікації  на ділянку  проекції  шлунка  лікувальної  грязі, парафіну, озокериту, 10-12 процедур на курс, через день

5.Солюкс на ділянку проекції шлунка, 10-15 процедур     на курс, через день

Зникнення диспепсичного, больового синдромів.

Покращання апетиту, зникнення метеоризму, нормалізація функції кишок

 


 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

6.Індуктотермія   або   УВЧ   на   надчеревну  ділянку,   12-15 процедур   на курс, через день

7.Індуктогрязелікування на ділянку лівого підребер'я, 10-12 процедур, щоденно або через день

8.ДМХ, СМХ-терапія на ділянку проекції шлунка, 10-15 процедур на курс, щоденно

9.УЗ послідовно на підчеревну ділянку та ділянку проекції надниркових залоз - по 5 хв, 10 процедур на курс, через день

10. СМХ-терапія на ділянку проекції шлунка (режим перемінний, ІІІ-ІV рід роботи, глибина модуляції  від 25% до 100%, частота від 100 до 70 Гц,10-12 процедур на курс,щоденно

11.СМХ-грязелікування на ділянку проекції шлунка, 10-12 процедур, через день 12.Магнітотерапія на надчеревну ділянку, 10-12 процедур  на курс, через день 13.ЛФК

 

 

29

Хронічний гастрит                В

Гастродуоденіт

К29.5

 

К29.9

1.Дієта N 1

2.Вживання гідрокарбонатної, гідрокарбонатно-сульфатної, гідрокарбонатно-хлоридної  мінеральної води малої або середньої мінералізації, теплої,  дегазованої, по 200 мл тричі на день, за 1.5 год до їди

3.Кисневі, хвойні, йодобромні, мінеральні ванни, 8-10 на курс, через день

4.Діатермо- або гальваногрязь на надчеревну ділянку, 10 процедур на курс, через день

5.Електросон, 4-5 процедур, двічі на тиждень

6.СМС-терапія  (одну  прокладку  розташовують  на  ділянці проекції шлунка та 12-палої кишки, іншу - ззаду, на рівні Т6-Т9; режим перемінний, І-ІV рід роботи, по 3-5 хв, глибина модуляції зростає від 25% до 100%, частота 100 Гц, сила струму - до відчуття легкої вібрації, 10-15 процедур на курс, через день

7.Лікувальний електрофорез за Вермелем, 10-12 процедур на курс, через день

8.Лікувальний електрофорез даларгіну на надчеревну ділянку, 12-15 процедур на курс, через день

9.ДМХ-терапія на ділянку щитоподібної залози, 10-12 процедур на курс, щоденно

Зникнення больового, диспепсичного (в основному печії) синдромів. Покращання апетиту, зникнення запальних явищ за даними контрольної ЕГДС

10-12

29

Хронічний ентерит

К50

1.Дієта N 6

2.Вживання гідрокарбонатної, хлоридної, гідрокарбонатно-хлоридної,   хлоридно-гідрокарбонатної мінеральної води малої мінералізації, дегазованої, теплої або гарячої,  по 100-200 мл тричі на день за 40-60 хв до їди у фазі ремісії

3.Кишкове зрошення мінеральною водою 4-6 процедур   на курс, двічі на тиждень

4. У фазі ремісії теплі або гарячі прісні ванни 10-12 процедур на курс, через день

5.Лікувальний електрофорез спазмолітиків  на навколопупкову ділянку, 8-10 процедур  на курс, через день

6.У фазі ремісії УВЧ  на навколопупкову ділянку, 10-15 процедур на курс, щоденно

Зникнення диспепсичного, больового,астенічного  синдромів.

Нормалізація моторної функції кишок, кишкової мікрофлори

10-15

 

 

 

7.ДМХ-терапія на навколопупкову ділянку, 10-12 процедур на курс, через день8.Аплікації парафіну, лікувальної грязі на черевну стінку ( у фазі стійкої або нестійкої ремісії) - 10 процедур   на курс, через день

9.ЛФК

 

 

30

Хронічний коліт

К52

1.Дієта N 6

2.Вживання гідрокарбонатної, хлоридної, гідрокарбонатно-хлоридної, мінеральної води малої та середньої мінералізації, дегазованої, теплої, по 100-200 мл тричі на день за 40-60 хв до їди у фазі ремісії

З.У фазі ремісії кишкове зрошення мінеральною водою,4-6 процедур на курс, двічі на тиждень

4.У фазі ремісії теплі або гарячі прісні ванни, 10-12 процедур на курс, через день

5.Лікувальний електрофорез  розчинів спазмолітиків, холінолітиків, гангліоблокаторів на ділянку проекції товстої кишки, 10-12 процедур на курс, через день

6.У фазі нестійкої ремісії аплікації парафіну, лікувальної грязі, озокериту на ділянку проекції товстої кишки, 10-12 процедур на курс, через день

7.Гальваногрязь на ділянку проекції товстої кишки, 10 процедур на курс, щоденно або через день

8.УВЧ-індуктотермія на ділянку проекції товстої кишки, 10 процедур на курс, щоденно

9.ДМХ-терапія на нижню частину живота, 10-11 процедур на курс, щоденно

10.ЛФК

Зникнення больового, диспепсичного, астенічного синдромів нормалізація моторної функції кишок, кишкової мікрофлори.

Зникнення запальних явищ за даними контрольного інструментального обстеження

10-18

31

Хронічний персистуючий гепатит

 

 

Хронічний активний гепатит

З помірною активністю

К73.0

 

 

К73.2

 

К73.8

1.Дієта N 5

2.Вживання вуглекислої хлоридно-гідрокарбонатно-сульфатної, натрієво-кальцієвої мінеральної води, по 200 мл тричі на день за 30-60-90 хв до їди залежно від секреторної функції шлунка; хлоридно-сульфатної кальцієво-магнієво-натрієвої  води Моршинського типу малої, а потім середньої мінералізації, по 50-150-200 мл тричі на день

3.Радонові, хлоридно-натрієві ванни, 8-10 на курс, 4 ванни на тиждень

4.Дуоденальний дренаж і тюбаж з мінеральною водою

5.Ректальне введення мінеральної води

6.Електрогрязеві процедури - гальваногрязь, діатермогрязь, СМС-грязь на ділянку правого підребер'я  і попереково- крижову, 8-10 процедур на курс, через день

7.У стадії  ремісії - аплікації лікувальної грязі  на ділянку правого підребер'я, 8-10 процедур на курс, через день

8.СМХ-, ДМХ-терапія на ділянку правого підребер'я,  8-10 процедур на курс, через день

9.Електрофорез розчину гепаріну  на ділянку правого підребер'я, 5-10 процедур на курс, через день

10.ЛФК

Нормалізація розмірів печінки, зникнення диспепсичного, астенічного синдромів. Нормалізація функціональних проб печінки,показників білкового обміну, імунного стану

28-30

32

Хронічний холецистит, холангіт (фаза нестійкої ремісії)

К81.1

1.Дієта N 5

2.Вживання вуглекислої гідрокарбонатно-хлоридно-натрієвої, сульфатної кальцієво-магнієво-натрієвої, кремнистої, гідрокарбонатно-сульфатно-натрієвої, гідрокарбонатно-кальцієвої, натрієвої-магнієвої натрієво-кальцієвої мінеральної води малої або середньої мінералізації, по 100-200 мл тричі на день, за 1 год до їди

3.Внутрішній беззондовий дренаж з мінеральною водою, 5-6 процедур на курс, 1 раз на тиждень

4. Аплікації лікувальної грязі, парафіну, озокериту на ділянку правого підребер'я, 10-12 процедур на курс, через день

5.Гальваногрязь  на    ділянку    правого    підребер'я,    10-12 процедур на курс, через день

6. Вуглекисло-сульфатні,     соляно-лужні,     хвойно-радонові, вуглекисло-хлоридно-натрієві ванни, 8-10   на курс,   через день

7. Індуктотермія    на    ділянку    правого    підребер'я,    10-12 процедур на курс, через день

8. Електрофорез новокаїну,   10% розчину магнію сульфату на ділянку правого підребер'я,  10-12 процедур    на курс, через день

9 на курс, щоденно

10.СМХ-терапія  на ділянку правого підребер'я, 10-12 процедур на курс, через день

11.Магнітотерапія на ділянку правого  підребер'я, 10-12 процедур на курс, щоденно

Зменшення больового, диспепсичного синдромів. Нормалізація складу жовчі,моторної функції жовчного міхура

10-14

33

Хронічний панкреатит

К86.1

1.Дієта N 4

2.Вживання гідрокарбонатно-натріевої, гідрокарбонатної, гідрокарбонатно-хлоридно-натрієвої, сульфатно-хлоридної, магнієво-натрієвої мінеральної води  малої та середньої мінералізації, по 100-150-200 мл тричі на день, за 30-60 хв до їди

3.Хлоридно-натрієві мінеральні ванни, 8-10 на курс, через день

4.У фазі стійкої ремісії - озокеритотерапія на надчеревну ділянку та ліве підребер'я, 8-10 процедур, через день

5.Індуктотерапія або УВЧ-терапія в оліготермічній фазі на ділянку лівого підребер'я, 9-10 процедур   на курс,   через день

6.Лікувальний електрофорез розчинів атропіну, платифіліну, новокаїну, папаверину, амінокапронової кислоти, інгібіторів ферментів   підшлункової залози, даларгіну на ділянку лівого підребер'я, 8-10 процедур на курс, через день

7.ДМХ-терапія на ділянку лівого підребер'я, 8-10 процедур на курс, через день

8.СМС-терапія на ділянку лівого підребер'я, I-ІII рід роботи, по 3-5 хв, частота 100-50 Гц, глибина модуляції від 0 до 50%, сила струму - до відчуття  легкої   вібрації,   8-10 процедур на курс, через день

9.Магнітотерапія на ділянку лівого підребер'я, 15-20 процедур на курс, щоденно

10.ЛФК

Зникнення больового, диспепсичного, астенічного синдромів

18-26

Захворювання опорно-рухового апарату

1

2

3

4

5

6

34

Артрози великих і малих суглобів верхніх та нижніх кінцівок

 

I ст. за

Косинською,

I-II ст. за Келлегреном

 

Початкові ознаки

артрозу  з гіпертонусом м'язів, больовим синдромом, локомоторними порушеннями (фаза загострення)

 

 

 

М15

 М19

1.Рефлексотерапія, голковколювання, лазеропунктура (ЛП), електропунктура       (ЕП), черезшкірна електронейростимуляція (ЧЕНС)

2.Грязелікування, грязьові аплікації, гальваногрязь, грязеіндуктотермія

3.Бальнеотерапія, радонові, сульфідні, шавлієві ванни

4.Апаратна фізіотерапія: ДМХ, СМХ, ІСМХ-терапія, магнітотерапія

5.Електрофорез: 5% розчину анальгіну, 0.5%-2% розчину новокаїну, 0.5%-1% розчину тримекаїну, 2%-5% розчину лідокаїну

Фонофорез: анальгіну, алое, іхтіолової мазі 10% і 20%

6.Лікувальна фізкультура: у положенні розвантаження, у воді (гідрокінезотерапія)

7.Апаратний масаж: вібромасаж, вакуум-масаж, баромасаж

8.Ручний підводний масаж

9.Витягнення нижніх кінцівок у воді: з підвішуванням вантажів

на кінцівку або  пасивним ручним і активним самовитягненням кінцівки

 

Комплекси реабілітації:

1.Комбіноване застосування лазеопунктури, пелоїдотерапії (А.с. 871802)

2.Додатково до грязелікування проводять електрофорез хондропротектора  хонсуриду.чергуючи через день. Наступну ЧЕНС за 2-3 год до  ропної ванни з ізометричними вправами і грязьовими аплікаціями (А.с. 1607824)

3.Бальнеогрязелікування (грязьові аплікації, сульфідні та радонові ванни) чергують через день з апаратною фізіотерапією (індуктотермія, ДМХ, СМХ., СМС, ультразвукова терапія), з витягненням кінцівки у воді

Зникнення або зменшення     болю, ранкової скутості, контрактур, тугорухливості, реактивного запалення, больової пальпації, гіпотрофії м'язів, зміцнення м'язів, відновлення або покращання функції суглобів.

Нормалізація або позитивні зрушення в клініко-інструментальних показниках амплітуди руху суглоба (гоніометрія), функціонального стану м'язів і регіональної гемодинаміки(ЕМГ, РЕГ, біохімічні тести), теплових показників(тепловиділення, електротермометрія)

16-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

II          ст.         за Косинською,

III          ст.         за Келлегреном

 

Блокада  суглоба внаслідок внутрішньосуглобових                    і періартикулярних змін з вираженим больовим синдромом         у фазі загострення

 

1.Рефлексотерапія, голковколювання, ЕП, ЛП, ЧЕНС

2.Грязелікування: грязьові аплікації, грязьові компреси, ампліпульсофорез розчину грязі

3.Ультрафонофорез лікувальної суміші грязі та нікотинової кислоти

4.Бальнеотерапія - сульфідні та радонові ванни

5.Апаратна  фізіотерапія:   індуктотермія, СМС-терапія, УЗ-терапія, лазерна терапія, магнітотерапія

6.Переривчаста кріотерапія і лікувальна фізкультура

7.Електрофорез: 5% розчину анальгіну, розчину реопірину, розчину апіфору, 4% розчину мумійо,  0.5%-1% розчину тримекаїну, 2%-5% розчину лідокаїну 8.Фонофорез: баралгіну, іхтіолової мазі (10% і 20%)

9.Лікувальна фізкультура: у положенні розвантаження, у воді (гідрокінезотерапія)

10.Лікувальний   ручний   масаж:   класичний,   сегментарний, сполучнотканинний, точковий масаж больових точок і точок акупунктури

11.Апаратний масаж: вібромасаж, вакуум-масаж, баромасаж

12.Витягнення нижніх кінцівок у воді: з підвішуванням вантажів на кінцівку або пасивним ручним і активним самовитягненням кінцівки

Комплекси реабілітації:

1. Поєднане застосування аурикулоелектропунктури  і пелоїдотерапії (А.с. 871802)

2.Комбіноване застосування лазеропунктури і пелоїдотерапії (А.с. 871802)

3. Електрофорез    хондропротектора    хонсуриду,    чергуючи через день. Наступну ЧЕНС за 2-3 год   до ропної ванни з ізометричними  вправами  і  грязьовими  аплікаціями  (А.с. 1607824)

Проведення послідовно гідрокінезотерапії, мануальної терапії, підводного душу-масажу, чергування через день з вакуум-фонофорезом паралельно пелоїдину на мазьовій основі і 10% розчину токоферолу ацетату в олії на ділянку ураження з наступним підводним витягненням кінцівки

1. Рефлексотерапія: ЕП, ЛП, ЛП у комплексі з ЕП та головколюванням

2. Бальнеотерапія: радонові ванни

3. Апаратна   фізіотерапія: НТВЧ, лазерна терапія, УФО, магнітотерапія

4. Кріотерапія: аплікація льоду в пакеті або спеціальним кріопакетом,    переривчаста кріотерапія та лікувальна фізкультура, кріоелектротерапія

5. Електрофорез:   1%   гідрокортизонової  мазі  або  емульсії інших  офіцинальних  кортикостероїдних  мазей   (Сіналар, Флуцинар тощо)

6. Електрофорез:     розчинів     індометацину,     диклофенаку натрію, апіфору або апізартрону

 

20-24


 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артрози               з реактивним синовітом, больовим синдромом           і порушеннями функції       (фаза загострення)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III        ст.         (за Косинською)

Виражені артрозні     зміни, наявність больового синдрому, синовіту, сталого обмеження   руху в суглобі, м'язово-тонічної дистонії, порушення локомоторної функції

 

Комплекси реабілітації:

1.Поєднане застосування  аурикулоелектропунктури і пелоїдотерапії (А.с. 871802)

2.Комбіноване застосування лазеропунктури і пелоїдотерапії (А.с. 871802)

3.Електрофорез  хондропротектора хонсуриду, чергуючи через день. Наступну ЧЕНС за 2-3 год до ропної ванни з ізометричними  вправами і грязьовими  аплікаціями (А.с. 1607824)

 Проведення послідовно гідрокінезотерапії, мануальної терапії, підводного душу-масажу, чергування через день з вакуум-фонофорезом паралельно пелоїдину на мазьовій основі і 10% розчину токоферолу ацетату в олії на ділянку ураження з наступним підводним витягненням кінцівки

 

1.Рефлексотерапія: головколюванням

2.Бальнеотерапія: радонові ванни

3.Апаратна фізіотерапія: НТВЧ, лазерна терапія, УФО, магнітотерапія

4.Кріотерапія: аплікація льоду в пакеті або спеціальним кріопакетом, переривчаста кріотерапія та лікувальна фізкультура, кріоелектротерапія

5.Електрофорез: 1% гідрокортизонової мазі або емульсії інших офіцинальних  кортикостероїдних мазей (Сіналар, Флуцинар тощо)

6.Електрофорез: розчинів індометацину, диклофенаку натрію, апіфору або апізартрону

Комплекси реабілітації:

1.Лазеропунктура, кріотерапія чергуючи через день з електрофорезом 1% розчину індометацину на уражені суглоби

2.Електропунктура, радонові ванни (з активністю радону 20-40 нКі/л), чергуючи з іонофорезом 1% гідрокортизонової мази на уражені суглоби.

3.НТВЧ, чергуючи через день з ЕП і компресами з  пелоїдином і димексидом.

4.Кріомагнітотерапія, лікувальна фізкультура чергуючи через день з  грязьовими  компресами температури  32-36°  С  на уражені суглоби

 

18-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-18

 

 

 

 

 

 

 

 

18-24

1.Рефлексотерапія: ЕП, ЛП, ЧЕНС

2.Грязелікування: гальваногрязь на ділянку ураження, електрогрязьова стимуляція у 2-й фазі: через відкритий порожнистий електрод,  заповнений   нативною гряззю, впливають однополярним    імпульсним синусоїдальним струмом (1-ша фаза), потім через цей самий електрод впливають двополярним імпульсним струмом (2-га фаза) на зону ураження, за ходом периферичного нерва або відповідний сегмент спинного мозку

3.Апаратна фізіотерапія: НТВЧ  на ділянку уражених суглобів, лазерна терапія на ділянку ураження і відповідній їй рефелексогенній зоні точки акупунктури

4.УФО в еритемних зонах на ділянку ураження і сегментарну зону

 

12-20

 

 

 

5.Кріотерапія: кріопакети або кріоелектротерапія на уражені суглоби,    або    переривчаста кріотерапія  і лікувальна фізкультура

6.Електрофорез протизапальних і  знеболювальних препаратів (1%  розчин індометацину, 1% розчин диклофенаку натрію), біостимуляторів (апізартрон)

7.Фонофорез протизапальних і знеболювальних препаратів (1% гідрокортизонової мазі, фторованих кортикостероїдних препаратів у вигляді офіцинальних мазей (Сіналар, Флуцинар  тощо), лікувальної суміші пропедимекс, яка містить прополіс, димексид та лікувальну грязь

8.Лікувальна фізкультура у воді (гідрокінезотерапія)

9.Лікувальний   ручний   масаж:    класичний,    сегментарний, сполучнотканинний, точковий масаж больових точок і точок акупунктури

10.Мануальна терапія

Комплекси реабілітації:

1.Грязеелектропунктурна терапія проводять імпульсним прямокутним струмом через порожнистий електрод, заповнений лікувальною гряззю, на точки акупунктури

2.Електрофорез екстракту лікувальної грязі та нікотинової кислоти проводять водночас струмами різних параметрів у точки акупунктури і зони скальпа

3.Рефлексотерапія (ЛП, ЕП, ЧЕНС), чергуючи через день з грязелікуванням за митигованою методикою  (місцеві грязьові компреси, електрогрязелікування, ампліпульс, форез розчину грязі,  зігрівальні компреси з грязьовими вичавками). Після рефлексотерапії і грязелікування призначають лікувальну фізкультуру, масаж

4.Кріотерапія в поєднанні з синусоїдальними струмами (кріо-СМС), ультразвуком кріо-УЗ), магнітотерапіею (кріомагнітотерапія). Одразу ж після кріопроцедури проводять  лікувальну гімнастику. Чергують  через день електрофорез або фонофорез грязьового  розчину, лікувальної  суміші  пропелдинекс, апіфору, 4% розчину мумійо з наступними лікувальною фізкультурою та масажем

5.Апаратна фізіотерапія (НТВЧ,   магнітотерапія,   лазерна терапія), чергуючи з бальнеотерапією за щадною методикою (сульфідні води з концентрацією сірководню 50-75-100 мл/л,радонові ванни з концентрацією сірководню 50-75-100  мл/л, радонові ванни з концентрацією радону 20-40 нКі/л), хлоридно- натрієві ванни (20-30г/л), з температурою води у ванні не вищою за 36°С, тривалістю  - 8-10 хв, щодня лікувальна фізкультура, ізометричні вправи м'язів, масаж

 

10-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-18


 

Травми опорно-рухового апарату

1

2

3

4

5

6

35

Переломи проксимального відділу плечової кістки

S

52.1.2

S

 42.1.2

Репозиція (закрита, відкрита, скелетним витягненням) та іммобілізація відламків у поєднанні із знеболювальною і протизапальною (протинабряковою) терапією: в перші години холод на шкірні покриви в ділянці ушкодження з експозицією 5-15 хв, з 2-го дня - УФО суберитемними дозами, НТВЧ - у слабкотепловому режимі: упоперек до кінцівки - при гіпсовій іммобілізації, поздовжньо - за наявності металевих імплантантів, електрофорез (новокаїну, гепарину), вакуум-фонофорез, магнітотерапія та легкі рухи в дистальне розташованих і вільних від іммобілізації суглобах

Нормалізація кольору шкіри.

Стухання набряку. Зменшення болісних відчутів та скутості.

Лікувальна функціональна стабілізація (клінічне зрощення перелому)

7-14

36

Діафізарні переломи плечової кістки

 

Діафізарні переломи кісток передпліччя

 

Переломи променевого відростка та променевої кістки у типовому місці

S

52.1.2

S

 42.1.2

1.Репозиція (закрита, відкрита, скелетним витягненням) та іммобілізація відламків в поєднанні із знеболювальною та протизапальною (протинабряковою) терапією: в перші години холод на шкірні покриви в ділянці ушкодження з експозицією 5-15 хв, з 2-го дня - УФО суберітемними дозами, НТВЧ - у слаботепловому режимі напоперек до кінцівки - при гіпсовій іммобілізації поздовжньо за наявності металевих імплантантів, електрофорез (новокаїну, гепарину), вакуум-фонофорез, магнітотерапія та легкі рухи в дистальне розташованих і вільних від іммобілізації суглобах

2.Легкий масаж комірцевої ділянки з 6-15-го дня - кальцій + Р + електрофорез на ділянку перелому

Нормалізація кольору шкіри.

Стухання набряку.

Зменшення болісних відчутів та скутості. Лікувальна функціональна стабілізація (клінічне   зрощення перелому)

14-21

 

 

14-21

 

 

7-14

37

Над та черезвиросткові переломи плечової кістки

Внутрішньосуглобові переломи проксимального відділу кісток

S

52.1.2

S

 42.1.2

Репозиція   (закрита,   відкрита,   скелетним   витягненням)   та іммобілізація відламків в поєднанні із знеболювальною та протизапальною (протинабряковою) терапією: в перші години холод на шкірні покриви в ділянці ушкодження з експозицією 5-15 хв, з 2-го дня - УФО суберитемними дозами, електрофорез (новокаїну, гепарину), вакуум-фонофорез, магнітотерапія та легкі рухи в дистальне розташованих і вільних від іммобілізації суглобах Виключаються теплові процедури

Нормалізація кольору шкіри.

Стухання набряку.

Зменшення болісних відчутів та скутості. Лікувальна функціональна стабілізація (клінічне   зрощення перелому)

7-14

38

Численні переломи кісток верхніх кінцівок

 

З урахуванням локалізації перелому та ступеня вираженості патологічних змін:

1.Репозиція (закрита,  відкрита,  скелетним витягненням) та іммобілізація відламків у поєднанні зі знеболювальною та протизапальною (протинабряковою) терапією: в перші години холод на шкірні покриви в ділянці ушкодження з експозицією 5-15 хв, з 2-го дня УФО суберитемними дозами, НТВЧ - у слабкотепловому режимі: упоперек до кінцівки - при гіпсовій іммобілізації поздовжньо - за наявності металевих імплантантів,     електрофорез (новокаїну, гепарину), вакуум-фонофорез, магнітотерапія  і легкі    рухи  в дистальне розташованих  і вільних від іммобілізації суглобах

2.Легкий масаж комірцевої ділянки з 6-15-го дня - кальцій + Р+ електрофорез на ділянку перелому

Нормалізація кольору шкіри.

Стухання набряку. Зменшення болісних відчутів та скутості.

Лікувальна функціональна стабілізація (клінічне   зрощення перелому)

14-28

39

Переломи шийки стегнової кістки

S 72.0

1.Репозиція (закрита, відкрита, скелетним витягненням) та іммобілізація відламків у поєднанні зі знеболювальною та протизапальною (протинабряковою) терапією   в перші години холод на шкірні покриви в ділянці ушкодження з експозицією 5-15 хв, з 2-го дня - УФО

Нормалізація кольору шкіри.

Стухання набряку. Зменшення болісних відчуттів та скутості

14-28

 

 

 

суберитемними дозами, НІВЧ у слабкотепловому  режимі упоперек до кінцівки - при гіпсовій іммобілізації поздовжньо за наявності  металевих імплантантів, електрофорез (новокаїну,   гепарину),   вакуум-фонофорез,   магнітотерапія і легкі рухи в дистальне  розташованих і вільних від іммобілізації  суглобах, виключаючи вольові напруження чотири-голового м'яза стегна в суглобах пальців стопи

Лікувальна функціональна стабілізація (клінічне   зрощення перелому)

 

40

Над- та

черезвиросткові переломи стегнової кістки

 

Діафізарні переломи стегнової кістки

 

Переломи надколінка

S 72

 

 

 

 

S 72.4

 

 

S 82

1.Репозиція (закрита, відкрита, скелетним витягненням) та іммобілізація відламків у поєднанні

зі знеболювальною та протизапальною- (протинабряковою) терапією: в перші години холод на шкірні покриви в ділянці ушкодження з експозицією 5-15 хв, з 2-го дня - УФО суберитемними дозами, НТВЧ - у слабкотепловому режимі: упоперек до кінцівки - при гіпсовій іммобілізації поздовжньо -за наявності металевих імплантантів, електрофорез (новокаїну, гепарину), вакуум-фонофорез, магнітотерапія і легкі рухи в дистальне розташованих і вільних від іммобілізації суглобах, виключаючи вольові напруження чотири-голового м'яза стегна в суглобах пальців стопи.

2.Виключати з 6-15-го дня кальцій+Р-електрофорез   на ділянку перелому

Нормалізація кольору шкіри.

Стухання набряку.

Зменшення болісних відчутів та скутості.

Лікувальна функціональна стабілізація (клінічне   зрощення перелому)

42-56

 

 

42-56

 

 

 

 

7-21

41

Переломи відростків велико-гомілкової кістки

 

Діафізарні переломи стегнових кісток

 

Переломи щиколотки

 

 

 

 

 

 

 

S 82.1

Апаратна фізіотерапія та сама, що й при діафізарних переломах плечової кістки. Вольове напруження чотириголового м'яза стегна і переднього велико-гомілкового м'яза, активні рухи в гомілково-стопному суглобі та міжфалангових суглобах стопи

Нормалізація кольору шкіри. Стухання набряку. Зменшення болісних відчутів та скутості. Лікувальна функціональна

Нормалізація кольору шкіри.

Стухання набряку.

Зменшення болісних відчутів та скутості.

Лікувальна функціональна стабілізація (клінічне зрощення перелому) стабілізація (клінічне   зрощення перелому)

28-42

 

 

 

 

 

 

21-42

42

Численні переломи кісток нижніх кінцівок

Т 02.7

Апаратна фізіотерапія та сама, що й при діафізарних переломах плечової кістки. Вольове напруження чотириголового м'яза стегна і переднього велико-гомілкового м'яза, активні рухи в гомілково-стопному суглобі та міжфалангових суглобах стопи

Чергування процедур через день на одну кінцівку

Нормалізація кольору шкіри.

Стухання набряку. Зменшення болісних відчутів та скутості. Лікувальна функціональна стабілізація (клінічне   зрощення перелому)

28-56

Розділ 8. НАРКОЛОГІЯ

 

Профілактичний комплекс 1

Комплекс взаємопогоджених заходів з веденням необхідної документації:

- консультація лікаря-нарколога або медичної сестри з інформуванням (коротка профілактична інтервенція);

- інформування пацієнта та його родичів через використання друкованих інформаційно-мотиваційних матеріалів.

 

Профілактичний комплекс 2

Комплекс взаємопогоджених заходів з веденням необхідної документації:

- профілактичні консультації соціального працівника, або медичної сестри, або психолога (короткі профілактичні інтервенції загалом не менше ніж 2);- інформування пацієнта та його родичів через використання друкованих інформаційно-мотиваційних матеріалів (за індивідуальною програмою).

 

Профілактичний комплекс З

Комплекс взаємопогоджених заходів з веденням необхідної документації:

- цільові консультації соціального працівника, або медичної сестри, або психолога, або лікаря (не менше ніж 3 на тиждень та загалом не менше ніж 6);- профілактичні консультації соціального працівника, або медичної сестри, або психолога, або лікаря (короткі профілактичні інтервенції не менше ніж 2 на тиждень та загалом не менше ніж 3);- консультації соціального працівника, або медичної сестри, або психолога, або лікаря щодо участі хворого у взаємопогодженій комплексній Індивідуалізованій програмі психологічної, соціальної, професійної та медико-біологічної реабілітації (див. "Реабілітаційні заходи") (не менше ніж 2 на тиждень та загалом не менше ніж 3);

- інформування хворого та його родичів через використання різних форм друкованих інформаційно-мотиваційних матеріалів (згідно з індивідуалізованою програмою).

 

Діагностичний комплекс 1

Огляд лікаря-нарколога у випадках, що передбачені чинними нормативними документами - повний лабораторний токсикологічний аналіз на наявність одурманюючих речовин з використанням методів газової хроматографії (ГХ), тонкошарової хроматографії (ТШХ) або імунодіагностичного експрес-методу (ІДЕМ), в разі отримання позитивних результатів - остаточне підтвердження вживання одурманюючих речовин за допомогою методу масселективної газової хроматографії (МСГХ) або не менше ніж 3 інших методів аналізу. Тривалість огляду - 50 хв, повного лабораторного токсикологічного аналізу -до 10 діб. Повторний огляд можливий не пізніше ніж через 1год.

.

Діагностичний комплекс 2

Комплекс взаємопогоджених заходів з веденням необхідної документації:

- обстеження лікаря-нарколога, терапевта, невропатолога, окуліста, психіатра, сексопатолога, гінеколога (для жінок);

- загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, біохімічне дослідження крові (АсАТ, АлАТ, тимолова проба, визначення білірубіну, загального білка, сечовини, вмісту глюкози), в разі необхідності - ГТТ, ЕКГ. Кратність оглядів, процедур та аналізів - залежно від стану хворого.

 

Діагностичний комплекс З

Психодіагностичне  обстеження: визначення когнітивних функцій (методи - піктограм, Шульте, класифікації, виключення та узагальнення понять), діагностика порушень мислення, методи - тест Люшера, тест діагностики рівня депресії та тривоги). Тривалість обстеження -45хв. Скринінг (діагностика типів ризикової поведінки, АУДИТ, діагностика рівня алкогольної (опійної) залежності). Психодіагностика властивостей особистості (методи Айзенка, СМІЛ, Кеттела, Шмішека, ПДО). Психодіагностика самооцінки та самосвідомості (методи -Дембо-Рубінштейна, тест Лірі). Тривалість обстеження - 3 год, обстеження хворого проводять двічі під час перебування у стаціонарі. Психодіагностика професійної та соціальної адаптації відповідно до мети обстеження та стану хворого. Тривалість обстеження -1 год.

 

Діагностичний комплекс 4

Комплекс взаємопогоджених заходів з веденням необхідної документації: огляд лікаря-нарколога; у разі необхідності - огляд лікарсько-консультативної комісії, повний токсикологічний лабораторний аналіз (ГХ, ТШХ або ІДЕМ, у разі отримання позитивних результатів -МСГХ або підтвердження не менше ніж 3 іншими методами аналізу), АУДИТ. Кратність оглядів, процедур та аналізів - залежно від стану хворого.

 

Діагностичний комплекс 5

Обстеження функціонального стану нервової системи (проба Ашнера, кліно- та ортопроба, темпінг-тест). Функціональні проби серцево-судинної та дихальної системи (ЧСС, АТ, проба Мартіне-Кушелевського, комбінована проба Лєтунова, проба Штанге, Генчі, Розенталя, життєва ємкість легенів, комбінована проба Сєркіна).

 

Діагностичний комплекс 6

Комплекс взаємопогоджених заходів з веденням необхідної документації: огляд лікаря-нарколога, у разі необхідності - огляд лікарсько-консультативної комісії, повний токсикологічний лабораторний аналіз (ГХ, ТШХ або ІДЕМ, у разі отримання позитивних результатів – МСГХ  або підтвердження   не менше ніж 3 іншими методами аналізу). Кратність оглядів, процедур та аналізів – залежно від стану хворого.

 

Діагностичний комплекс 7

Комплекс взаємопогоджених заходів з веденням необхідної документації:

- огляд: нарколога, терапевта, невропатолога, офтальмолога, у разі необхідності - психіатра, анестезіолога (реаніматолога);

- цілодобовий нагляд медичної сестри та щоденний лікарський контроль за станом хворого;

- щотригодинна термометрія, щотригодинне вимірювання АТ, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, біохімічне дослідження крові (АсАТ, АлАТ, тимолова проба, визначення білірубіну, загального білка, сечовини, вмісту глюкози), повний лабораторний токсикологічний аналіз (ГХ, ТШХ або ІДЕМ, у разі отримання позитивних результатів - МСГХ або підтвердження не менше ніж 3 іншими методами аналізу), ГГТ, ЕКГ, лужний резерв. Кратність оглядів, процедур та аналізів - залежно від стану хворого.

 

Лікувальний комплекс 1

У разі необхідності за індивідуальною схемою: промивання шлунка, сифонна клізма, ентеросорбенти, перорально - коразол 0,2мг, фенамін-0,01 мг; нікотинова кислота 0,1мг, внутрішньом'язово: піридоксин5% 10,0мг; внутрішньовенно: глюкоза 40% до 20,0мг, аскорбінова кислота до10.Омг; натрію тіосульфат 30% до 10,0мг.

 

Лікувальний комплекс 2

Комплекс взаємопогоджених стаціонарних і/або амбулаторних заходів з веденням необхідної документації. За згодою хворого - динамічне диспансерне спостерігання. Антидепресанти (амітригттилін до 300 мг на добу, флуокситин до 80 мг на добу та інші), транквілізатори (седуксен до 80 мг на добу, реланіум до 80 мг на добу, феназепам до 0,01 г на добу та інші), нейролептики (галоперидол до 50 мг на добу, левомепромазин до 400 мг на добу, аміназин до 800 мг на добу, клозапин до 400 мг на добу та інші) за індивідуальною схемою. Налтрексон, дисульфірам, метронідазол за індивідуальною схемою. Протиастенічне лікування. Курс фізіотерапії за індивідуальною схемою (загалом не менше ніж 8 сеансів). Масаж (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), дихальна гімнастика (не менше 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), стретчінг (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), кінезіотерапія (не менше ніж 6 занять на тиждень) за індивідуальною схемою.

 

Лікувальний комплекс З

Комплекс взаємопогоджених стаціонарних і/або амбулаторних заходів з веденням необхідної документації. Медичний нагляд, режим лікування залежно від психічного стану. Дієтотерапія за індивідуальною схемою. Сифонна клізма (не менше ніж 1 раз при госпіталізації), ентеросорбенти (не менше ніж 3 приймання за індивідуальною схемою), вітамінотерапія (за індивідуальною схемою протягом усього курсу лікування), інсулінотерапія у терапевтичних дозах - до 20 од на добу, седуксен до 80мг на добу, або реланіум 80мг на добу, або седуксен до 80мг на добу, галоперидол до 20мг. на добу або левомепромазин до 10Омг на добу, етамінал до 0,3г на добу або протисудомні (фенобарбітал до 0,2г на добу або мединал 20% до 20,0мг на добу) та інші нейролептики і транквілізатори за взаємопогодженою індивідуальною схемою. Магнезія 25% до10мл на добу, кордіамін до 6,0мг на добу. Унітіол. Налтрексон, метронідазол, дисульфірам за індивідуальною схемою.

Курс фізіотерапії за індивідуальною схемою (загалом не менше ніж 8 сеансів). Масаж (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), дихальна гімнастика (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), стретчінг (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), кінезіотерапія (не менше ніж 6 занять на тиждень).

 

Лікувальний комплекс 4

У разі необхідності за індивідуальною схемою: розсмоктувальна терапія, біогенні стимулятори та інші біогенні препарати (алое, ФІБС, скловидне тіло), амінокислоти (церебролізин), ноотропи (ноотропіл, пірацетам).

 

Лікувальний комплекс 5

У разі необхідності за індивідуальною схемою промивання шлунка двічі з інтервалом 3-5 год, сифонна клізма, ентеросорбенти, введення антидотів (налорфін, налоксон), дихальні аналептики (кордіамін).

 

Лікувальний комплекс 6

Комплекс взаємопогоджених стаціонарних і/або амбулаторних заходів з веденням необхідної документації. За згодою хворого - динамічне диспансерне спостерігання. Дієтотерапія за індивідуальною схемою. Антидепресанти (амітриптилін до 300 мг на добу, флуокситин до 80 мг на добу та інші), транквілізатори (седуксен до 80 мг на добу, реланіум до 80 мг на добу, феназепам до 0,01г на добу та інші), нейролептики (гапоперидол до 50 мг на добу, левомепромазин до 400 мг на добу, аміназин до 800 мг на добу, клозапин до 400 мг на добу та інші). Замісна терапія за індивідуальною схемою. Наркотичні та ненаркотичні анальгетики, атропін за індивідуальними схемами. Протиастенічне лікування. Курс фізіотерапії за індивідуальною схемою (загалом не менше ніж 8 сеансів). Масаж (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), дихальна гімнастика (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше 8 ніж сеансів), стретчінг (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), кінезіотерапія (не менше ніж 6 занять на тиждень) за індивідуальною схемою.

 

Лікувальний комплекс 7

Комплекс взаємопогоджених стаціонарних і/або амбулаторних заходів з веденням необхідної документації. За згодою хворого -диспансерне динамічне спостерігання. Режим лікування - залежно від психічного стану. Дієтотерапія за індивідуальною схемою. Дезінтоксикація за індивідуальною схемою, введення антагоністів опіоїдів (налоксон, налтрексон), препарати групи клофеліну. За індивідуальною схемою атропін, міорелаксанти, Н2-блокатори. У разі необхідності - ненаркотичні та наркотичні знеболювальні препарати, атропін, замісна терапія за індивідуальною схемою, вітамінотерапія (за індивідуальною схемою протягом усього курсу лікування), в разі необхідності інсулінотерапія у терапевтичних дозах - до 20 од на добу. Снодійні препарати за індивідуальною схемою. Антидепресанти (амітриптилін до 300 мг на добу, флуокситин до 80 мг на добу та інші), транквілізатори (седуксен до 80 мг на добу, реланіум до 80 мг на добу, феназепам до 0,01г на добу та інші), нейролептики (галопорцлоп до 50 мг на добу, певомепромазин  до 400 мг ня добу, аміназин до 800 мг на добу, клоазипин до 400 мг на добу, та інші)  за індивідуальною схемою. Курс фізіотерапії за індивідуальною схемою (загалом не менше ніж 8 сеансів Ї Комплексна взаємопогоджена індивідуалізована програма психологічної корекції ( див. "Реабілітаційні заходи")

Масаж (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), дихальна гімнастика (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), стретчинг (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), кінезіотерапія (не менше ніж 6 занять на тиждень).

 

Лікувальний комплекс 8

Комплекс взаємопогоджених стаціонарних і/або амбулаторних заходів з веденням необхідної документації. За згодою хворого -диспансерне динамічне спостерігання. Антидепресанти (амітриптилін до 300 мг на добу, флуокситин до 80 мг на добу та інші), транквілізатори (седуксен до 80 мг на добу, реланіум до 80 мг на добу, феназепам до 0,01г на добу та інші), нейролептики (галоперидол до 50 мг на добу, левомепромазин до 400 мг на добу, аміназин до 800 мг на добу, клозапин до 400 мг на добу та інші) за індивідуальною схемою. Протиастенічне лікування. Курс фізіотерапії за індивідуальною схемою (загалом не менше ніж 8 сеансів). Масаж (не менше ніж З сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), дихальна гімнастика (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), стретчінг (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), кінезіотерапія (не менше ніж 6 занять на тиждень) за індивідуальною схемою.

 

Лікувальний комплекс 9

Комплекс взаємопогоджених стаціонарних і/або амбулаторних заходів з веденням необхідної документації. За згодою хворого -диспансерне динамічне спостерігання. Режим лікування - залежно від психічного стану. Дезінтоксикація за індивідуальною схемою. Дієтотерапія за індивідуальною схемою. Вітамінотерапія (за індивідуальною схемою протягом усього курсу лікування), у разі необхідності інсулінотерапія в терапевтичних дозах - до 20 од. на добу. Снодійні препарати за індивідуальною схемою. Антидепресанти (амітриптилін до 300 мг на добу, срлуокситин до 80 мг на добу та інші), транквілізатори (седуксен до 80 мг на добу, реланіум до 80 мг на добу, феназепам до 0,01 г на добу та інші), нейролептики (галоперидол до 50 мг на добу, левомепромазин до 400 мг на добу, аміназин до 800 мг на добу, клозапин до 400 мг на добу та інші) за індивідуальною схемою. Протиастенічне лікування. Курс фізіотерапії за індивідуальною схемою (загалом не менше ніж 8 сеансів). Масаж (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), дихальна гімнастика (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), стретчинг (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), кінезіотерапія (не менше ніж 6 занять на тиждень).

 

Лікувальний комплекс 10

У разі необхідності за індивідуальною схемою промивання шлунка двічі з інтервалом 3-5 год, сифонна клізма, ентеросорбенти, введення антидотів: флумазеніл (для бензодіазепінів) та бемефид (для барбітуратів); діуретики (фурасемід, манітол), дихальні аналептики (кордиамін), кофеїн.

 

Лікувальний комплекс 11

Комплекс взаємопогоджених стаціонарних і/або амбулаторних заходів з веденням необхідної документації. За згодою хворого -диспансерне динамічне спостерігання. Дієтотерапія за індивідуальною схемою. Антидепресанти (амітриптилін до 300 мг на добу, флуокситин до 80 мг на добу та інші), транквілізатори (седуксен до 80 мг на добу, реланіум до 80 мг на добу, феназепам до 0,01 г на добу та інші), нейролептики (галоперидол до 50 мг на добу, левомепромазин до 400 мг на добу, аміназин до 800 мг на добу, клозапин до 400 мг на добу та інші) за індивідуальною схемою. Протиастенічне лікування. Курс фізіотерапії за індивідуальною схемою (загалом не менше ніж 8 сеансів). Масаж (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), дихальна гімнастика (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), стретчінг (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), кінезіотерапія (не менше ніж 6 занять на тиждень) за індивідуальною схемою.

 

Лікувальний комплекс 12

У разі необхідності за індивідуальною схемою промивання шлунка двічі з інтервалом 3-5 год, сифонна клізма, ентеросорбенти, дихальні аналептики (кордиамін), транквілізатори - за показаннями, охолодження тіла.

 

Лікувальний комплекс 13

Комплекс взаємопогоджених стаціонарних і/або амбулаторних заходів з веденням необхідної документації. За згодою хворого -диспансерне динамічне спостерігання. Дієтотерапія за індивідуальною схемою. Антидепресанти (амітриптилін до 300 мг на добу, флуокситин до 80 мг на добу та інші), транквілізатори (седуксен до 80 мг на добу, реланіум до 80 мг на добу, феназепам до 0,01 г на добу та інші), нейролептики (галоперидол до 50 мг на добу, левомепромазин до 400 мг на добу, аміназин до 800 мг на добу, клозапин до 400 мг на добу та інші) за індивідуальною схемою. Сенсибілізувальна (в т.ч. імуносесибілізувальна) терапія. Протиастенічне лікування. Курс фізіотерапії за індивідуальною схемою (загалом не менше ніж 8 сеансів). Масаж (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), дихальна гімнастика (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), стретчинг (не менше ніж З сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), кінезіотерапія (не менше ніж 6 занять на тиждень) за індивідуальною схемою.

 

Лікувальний комплекс 14

У разі необхідності за індивідуальною схемою: промивання шлунка двічі з інтервалом 3-5 год, сифонна клізма, ентеросорбенти, дихальні аналептики (кордиамін), транквілізатори, нейролептики,   -блокатори, прямі вазодилятатори, охолодження тіла.

 

Лікувальний комплекс 15

Комплекс взаємопогоджених стаціонарних і/або амбулаторних заходів з веденням необхідної документації. За згодою хворого -диспансерне динамічне спостерігання. Дієтотерапія за індивідуальною схемою. Антидепресанти, нейролептики і транквілізатори за взаємопогодженою індивідуальною схемою. Протиастенічне лікування .Курс фізіотерапії  за індивідуальною схемою (загалом не менше ніж 8 сеансів).Масаж ( не мешьше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), стретчинг (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), кінезіотерапія (не менше ніж 6 занять на тиждень) за індивідуальною схемою.

 

Лікувальний комплекс 16

У разі необхідності за індивідуальною схемою анксіолітики (нейролептики, транквілізатори), а також обмеження рухової активності, ентеросорбенти, барбітурати, сенсорна ізоляція хворого, охолодження тіла, аскорбінова кислота, амонію хлорид.

 

Лікувальний комплекс 17

Комплекс взаємопогоджених стаціонарних і/або амбулаторних заходів з веденням необхідної документації. За згодою хворого -диспансерне динамічне спостерігання. У разі необхідності, за індивідуальною схемою анксіолітики (нейролептики, транквілізатори), а також обмеження рухової активності, ентеросорбенти, барбітурати, сенсорна ізоляція хворого, охолодження тіла, аскорбінова кислота, амонію хлорид. Дієтотерапія за індивідуальною схемою. Антидепресанти, нейролептики і транквілізатори за взаємопогодженою індивідуальною схемою. Протиастенічне лікування. Курс фізіотерапії за індивідуальною схемою (загалом не менше ніж 8 сеансів). Масаж (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), дихальна гімнастика (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), стретчинг (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), кінезіотерапія (не менше ніж 6 занять на тиждень) за індивідуальною схемою.

 

Лікувальний комплекс 18

Комплекс взаємопогоджених стаціонарних і/або амбулаторних заходів з веденням необхідної документації. За згодою хворого -диспансерне динамічне спостерігання. Режим лікування - залежно від психічного стану. Дієтотерапія за індивідуальною схемою. Сенсибілізувальна терапія (вт.ч. імуносенсибілізувальна). А також, у разі необхідності, нікотиновий пластир, нікотинова жувальна гумка, клонідин, антагоністи (мекамеламін), анксіолітики, голкорефлексотерапія. Вітамінотерапія (за індивідуальною схемою протягом усього курсу лікування. Протиастенічне лікування. Курс фізіотерапії за індивідуальною схемою (загалом не менше ніж 8 сеансів). Масаж (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), дихальна гімнастика (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), стретчинг (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), кінезіотерапія (не менше ніж 6 занять на тиждень).

 

Лікувальний комплекс 19

У разі необхідності за індивідуальною схемою ентеросорбенти, метиленовий синій, дихальні аналептики (кордіамін), натрію тідсульфат, сечогінні засоби.

 

Лікувальний комплекс 20

 Короткодіючі барбітурати, міорелаксанти, вазодилятатори, охолодження тіла.

-блокатори,   -блокатори,   +   -блокатори, лідокаїн, бензодіазепіни, нейролептики, прямі

 

Лікувальний комплекс 21

Бензодіазепіни, нейролептики,   -блокатори,   -блокатори,   +  -блокатори, лідокаїн, прямі вазодилятатори, охолодження тіла, короткодіючі барбітурати, міорелаксанти, спинномозкова пункція, заходи, спрямовані на відновлення кислотно-основного стану.

 

Лікувальний комплекс 22

Спинномозкова пункція, заходи, спрямовані на відновлення кислотно-основного стану, антидепресанти, нейролептики, транквілізатори-за індивідуальною схемою.

 

Лікувальний комплекс 23

Див. лікувальний комплекс 13, до якого додають короткодіючі барбітурати, міорелаксанти,   -блокатори,   +  -блокатори, лідокаїн.

 

Лікувальний комплекс 24

Див. лікувальний комплекс 15, до якого додають бензодіазепіни, нейролептики,   -блокатори, прямі вазодилятатори, охолодження тіла.

 

Реабілітаційний комплекс 1

Взаємопогоджена комплексна індивідуальна програма психологічної, соціальної, професійної та медико-біологічної реабілітації з веденням необхідної документації:

- цільові консультації соціального працівника, або медсестри, або психолога, або лікаря за взаємопогодженим графіком (загалом не менше ніж 15 цільових консультацій на тиждень);

- робота хворого в стаціонарних і амбулаторних психотерапевтичних групах та індивідуально з інформування та мотивування (не менше ніж 12 год групових занять та не менше ніж 14 днів);

- робота хворого в програмі психологічної корекції з тілесно-орієнтованою (не менше ніж 8 процедур на тиждень, тривалістю загалом не менше ніж 14 днів), протирецидивною (не менше ніж 7 групових занять та 10 консультацій на тиждень, тривалістю загалом не менше ніж 14 днів) частинами, тренінгом, спрямованим на специфічні проблеми (не менше ніж 25 год групових занять і 10 консультацій на тиждень протягом не менше ніж 21 дня) та тренінгом персонального зростання (не менше ніж 25 год групових занять і 10 консультацій на тиждень протягом не менше ніж 21 дня). Арттерапія (не менше ніж 3 заняття на тиждень та загалом не менше ніж 10 занять) та дихальна терапія (не менше ніж 2 заняття на тиждень та загалом не менше ніж 8 занять).

Або реабілітаційна програма «12 кроків», що включає:

- роботу хворого в стаціонарних і амбулаторних психотерапевтичних групах та індивідуально з інформування та мотивування (не менше ніж 12 годин групових занять та не менше ніж 7консультацій (тривалістю 1 год. кожна) протягом не менше ніж 12 днів)

роботу хворого в стаціонарних та амбулаторних психотерапевтичних групах для подолання психологічного захисту і реформування міжособистісних стосунків (не менше ніж 90 год  групових занять протягом на менше ніж 60 днів);

 виконання пацієнтом письмових завдань за тематикою Першого, Другого і Третього кроків програма «12 кроків» (не менше ніж 12 год),

- «антистресова програма» (не менше ніж 2 групових заняття, спрямованих на інформування - загальною тривалістю 2 год - та на оволодіння пацієнтом техніками релаксації - не менше ніж 24 заняття по ЗО хв кожне);

- участь пацієнта в роботі груп взаємодопомоги та самодопомоги (не менше ніж 1 заняття на тиждень протягом не менше ніж 3 тиж або не менше ніж 90 днів у програмі «12 кроків»).

- участь родичів клієнта в роботі груп психологічної реабілітації, взаємодопомоги за індивідуальною програмою (не менше ніж 5 год групових занять та 4 консультації на тиждень протягом не менше ніж 6 тиж) та групи самодопомоги;

- роботу пацієнта з соціальним працівником у програмі професійної реабілітації.

 

Реабілітаційний комплекс 2

Взаємопогоджена комплексна індивідуальна програма психологічної, соціальної, професійної та медико-біологічної реабілітації з веденням необхідної документації, що включає:

- цільові консультації соціального працівника, або медсестри, або психолога, або лікаря за взаємопогодженим графіком. Загалом не менше ніж 12 цільових консультацій на рік;

- участь пацієнта в роботі груп взаємодопомоги та самодопомоги (не менше ніж 1 заняття на тиждень та загалом не менше ніж 6 тиж на рік);

- участь родичів пацієнта в роботі груп психологічної реабілітації, взаємодопомоги та самодопомоги за індивідуальною програмою (не менше ніж 5 год групових занять та 4 консультації на тиждень протягом не менше ніж 6 тиж);

- у разі необхідності робота пацієнта з соціальним працівником у програмі професійної реабілітації.

 

Реабілітаційний комплекс З

Взаємопогоджена комплексна індивідуальна програма психологічної та медико-біологічної реабілітації з веденням необхідної документації, що включає:

- цільові консультації соціального працівника, або медсестри, або психолога, або лікаря за взаємопогодженим графіком (загалом не менше ніж 15 цільових консультацій на тиждень);

- роботу пацієнта в стаціонарних і амбулаторних психотерапевтичних групах та індивідуально з інформування та мотивування (не менше ніж 12 год групових занять та 10 консультацій на тиждень протягом не менше ніж 7 днів);

- участь родичів пацієнта в роботі груп психологічної реабілітації, взаємодопомоги та самодопомоги за індивідуальною програмою (не менше ніж 5 год групових занять та 4 консультації на тиждень протягом не менше ніж 6 тиж).

 

    Реабілітаційний комплекс 4

Взаємопогоджена комплексна індивідуальна програма психологічної та медико-біологічної реабілітації з веденням необхідної документації, що включає:

- цільові консультації соціального працівника, або медсестри, або психолога, або лікаря за взаємопогодженим графіком (загалом не менше ніж 15 цільових консультацій на тиждень);

- роботу пацієнта в стаціонарних і амбулаторних психотерапевтичних групах та індивідуально з інформування та мотивування (не менше ніж 12 год групових занять та 10 консультацій на тиждень протягом не менше ніж 7 днів);

-участь родичів пацієнта в роботі груп психологічної реабілітації, взаємодопомоги та самодопомоги за індивідуальною програмою (не менше ніж 5 год групових занять та 4 консультації на тиждень протягом не менше ніж 6 тиж);

- роботу пацієнта в програмі психологічної корекції, спрямованій на адаптацію до наявної симптоматики та набуття необхідних життєвих і соціальних навичок.

 

Реабілітаційний комплекс 5

Взаємопогоджена з пацієнтом або його представником індивідуальна програма, спрямована на адаптацію до наявної симптоматики та набуття необхідних життєвих і соціальних навичок.

 

Реабілітаційний комплекс 6

У разі необхідності - індивідуальна програма психологічної, медико-біологічної, соціальної реабілітації з використанням індивідуальних та групових форм роботи з пацієнтом.

 

Критерії якості 1

Достовірний висновок медичного огляду про стан сп'яніння. Витвереження (у разі необхідності) за згодою пацієнта.

 

 

Критерії якості 2

Взаємопогоджений з пацієнтом або його представником етапний епікриз з рекомендаціями (не менше ніж 3 епікризи протягом курсу лікування та один - окремо після його завершення).

 

Критерії якості З

Взаємопогоджений з пацієнтом або його представником етапний епікриз з рекомендаціями про подальше лікування та реабілітацію у зв'язку з наркологічними проблемами (не менше ніж 3 епікризи протягом курсу лікування та один окремо - після його завершення). Ремісія або стале покращання стану хворого, що встановлені після взаємного погодження з пацієнтом або його представником.

 

Критерії якості 4

Взаємопогоджений з пацієнтом або його представником етапний епікриз з рекомендаціями про подальше лікування та реабілітацію у зв'язку з наркологічними проблемами. Ремісія або стале покращання психічного стану хворого ( психологічні симптоми та прояви абстиненції), що встановлені після взаємного погодження з пацієнтом або його представником.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п/п 

Нозологічна форма

 

Шифр

МКХ-10

Профілактичні заходи

Перелік

діагностичних  обстежень

Обсяг

лікувальних  аходів

Реабілітаційні заходи

Критерії якості (бажані результати лікування)

Середня тривалість лікування

В ста- ціо-нарі

зага- льне

1

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Гостра інтоксикація неускпаднена

F10.00 

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1 

Лікувальний комплекс 1

-

Критерії якості 1

До 12 год

 

2

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Гостра інтоксикація з травмою або іншим тілесним ушкодженням 

F10.01

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1 , а також - у разі необхідності - консультації інших фахівців.

Додаткове обстеження відповідно до стандартів інших фахів

Лікувальний комплекс 1 , а також - у разі необхідності - надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів

-

Критерії якості 1, у разі необхідності направлення до інших медичних установ -

До 12 год 

 

3

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Гостра інтоксикація з іншими медичними ускладненнями 

F 10.02

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1 , а також - у разі необхідності - консультації інших фахівців. Додаткове обстеження відповідно до стандартів інших фахів

Лікувальний комплекс 1 , а також - у разі необхідності - надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів

-

Критерії якості 1, у разі необхідності направлення до інших медичних установ

До 12 год

-


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Гостра інтоксикація з делірієм

F 10.03

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1

Лікувальний комплекс 1 , а також - у разі необхідності: сибазон, або реланіум, або седуксен до 60 мг парентеральне

-

Критерії якості 1

До 12 год

-

5

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Гостра інтоксикація з розладами сприйняття

F 10.04

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1

Лікувальний комплекс 1

-

Критерії якості

До 12 год

-

6

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Гостра інтоксикація з комою

F 10.05

-

Обстеження та лікування в спеціалізованих токсикологічних відділеннях або у відділеннях реанімації за місцем проживання. Консультація лікаря-нарколога - в разі необхідності.

Дії за стандартами інших фахів – в разі необхідності

У разі необхідності – надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів

-

Направлення до спеціалізованих токсикологічних (реанімаційних) відділень

-

-

7

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Гостра інтоксикація з судомами

F 10.05

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1

Лікувальний комплекс 1 , а також - у разі необхідності: сибазон, або реланіум, або седуксен до 60 мг парентеральнo

-

Критерії якості 1, а також направлення на консультацію до лікаря невропатолога

До 12 год

-

8

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Гостра інтоксикація з патологічним сп'янінням

F 10.07

Профілактичний комплекс 1  

Діагностичний комплекс 1

Лікувальний комплекс 1

-

Критерії якості 1

До 12 год

 

9

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Вживання речовини пов'язане зі шкодою для здоров'я

F 10.1

Профілактичний комплекс 2

Діагностичні комплекси 2 та 3

У разі необхідності - нал-трексон, використання стандартів інших фахів, направлення до інших медичних установ

Реабілітаційний комплекс 6

Критерії якості 2

До1 міс

До 12 міс

10

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю.

F 10.20

F 10.200

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 2, а також - у разі необхідності—одноразово метод

 

 

 

 

 

Синдром залежності на даний час утримання. Рання ремісія

 

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5 

О.Р.Довженка ( відповідно до авторського свідоцтва SU № 1165392) в комплексі з реабілітаційними заходами (див. «Реабілітаційні заходи»)

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До1 міс

До 3 міс 

11

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Синдром залежності.

Часткова ремісія

F10.20

F 10.201 

Профілактичний комплекс 3 

Діагностичні комплекси 3,4,5 

Лікувальний комплекс 2

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До1 міс 

До 3 міс  

12

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Синдром залежності.

Повна ремісія

F10.20

F10.202 

-

Діагностичні комплекси 6

У разі необхідності - нал-трексон, дисульфірам а індивідуальною схемою

Реабілітаційний комплекс 2

Критерії якості 3

До1 міс 

До 3 міс  

13

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю.

Синдром залежності на даний час утримання, але в запобіжних умовах

F10.21

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5 

Лікувальний комплекс 2 

Реабілітаційний комплекс 1 

Критерії якості 3

До1 міс 

До 3 міс 

14

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю.

Синдром залежності на даний час під клінічним наглядом на підтримувальному або замісному режимі (контрольована залежність)

F10.22

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5 

Лікувальний комплекс 2 

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До1 міс 

До 3 міс 

15

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Синдром залежності вживання алкоголю. Синдром залежності на даний час утримання, але в умовах лікування аверсивними або блокуючими ліками

F10.23

Профілактичний комплекс 3 

Діагностичні комплекси 3,4,5 

Лікувальний комплекс 2 

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До1 міс 

До 3 міс

15

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Синдром залежності на даний час утримання, але в умовах лікування аверсивними або блокуючими ліками

F 10.23

Профілактичний комплекс 3 

Діагностичні комплекси 3,4,5 

Лікувальний комплекс 2

Реабілітаційний комплекс 1 

Критерії якості 3

До1 міс

До 3 міс

16

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Синдром залежності на даний чає вживання речовини (активна залежність). Без соматичних ознак

F10.24

F10.240 

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5 

Лікувальний комплекс 3 

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До1 міс

До 3 міс

17

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Синдром залежності на даний час вживання речовини (активна залежність). Із соматичними ознаками

F10.24

F10.241

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 3, а також дії відповідно до стандартів інших фахів

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До1 міс

До 3 міс

18

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Синдром залежності. Постійне вживання

F10.25

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 3

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До1 міс

До 3 міс

19

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Синдром залежності, епізодичне вживання (дипсоманія)

F10.26

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 3

Реабілітаційний комплекс1

Критерії якості 3

До1 міс

До 3 міс

20

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Стан абстиненції неускладнений

F10.3 F10.30  

Профілактичний комплекс 3  

Діагностичні комплекси 3 та 7 

Лікувальний комплекс 3  

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 10 днів

До 10 днів 

21

 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Стан абстиненції з судомами 

F 10.3

F 10.31 

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 3, а також - у разі необхідності - спиномозкова пункція, заходи, спрямовані на відновлення кислотно-основного балансу

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 10 днів 

До 10 днів 

22

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Стан абстиненції з делірієм без судом 

F 10.4

F 10.40 

Профілактичний комплекс 3 

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 3, а також - у разі необхідності - спиномозкова пункція, заходи, спрямовані на відновлення кислотно-основного балансу

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4 

 

До 14 днів 

До 14 днів 

23

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Стан абстиненції з делірієм і судомами 

F 10.4

F 10.41 

Профілактичний комплекс 3 

Діагностичні комплекси 3 та 7 

Лікувальний комплекс 3, а також - у разі необхідності - спиномозкова пункція, заходи, спрямовані на відновлення кислотно-основного балансу

Реабілітаційний комплекс 3 

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

24

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Психотичний розлад шизофреноподібний

F 10.5

F 10.50

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7 

Лікувальний комплекс 3

Реабілітаційний комплекс 4

Критерії якості 4

До 14 днів

До 6міс

25

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Психотичний розлад переважно маячний

F 10.5

F 10.51

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 3

Реабілітаційний комплекс 4

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

26

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Психотичний розлад переважно гапюцина-торний

F 10.5

F 10.52

Профілак­тичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та

7

Лікувальний комплекс 3

Реабілітаційний комплекс 4

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

27

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Психотичний розлад переважно поліморфний

F 10.5

F 10.53

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 3

Реабілітаційний комплекс 4

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

28

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Психотичний розлад, переважно депресивні симптоми

Р10.5 Р10.53

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 3

Реабілітаційний комплекс 4

Критерії якості 4

До 90 Днів

До 90 Днів

 

29

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

Психотичний розлад, переважно маніакальні симптоми

F 10.5

F 10.55

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 3

 

Реабілітаційний комплекс 4

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

 

30

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Психотичний розлад змішаний

F 10.5

F 10.56

Профілактичний комплекс 3 

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 3

Реабілітаційний комплекс 4

Критерії якості 4 

До 90 Днів

До 90 Днів

 

31

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Залишковий та віддалений психотичний розлад, ремінісценції

F 10.6

 

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальні комплекси 3 та 4, а також - у разі необхідності - спиномозкова  пункція

-

Критерії якості 4

 

До 120 днів 

Досягнення ремісії

 

32

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Залишковий та віддалений психотичний розлад з розладами особистості або поведінки

F 10.7

F 10.71

Профілактичний комплекс 3 

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальні комплекси 3 та 4 

Реабілітаційний комплекс 4

Критерії якості 4

До 120 днів 

Досягнення ремісії

 

33

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Залишковий та віддалений психотичний розлад з розладами особистості або поведінки

Р10.7 Р10.71 

Профілактичний комплекс 3

 

Лікувальні комплекси 3 та 4 

Реабілітаційний комплекс

Критерії якості 4

До 14 днів

До 6 міс

 

34

Розлади психіки І и поведінки внаслідок вживання алкоголю. Залишковий та віддалений психотичний розлад  з афективним розладом

F 10.72

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7 

Лікувальні комплекси 3 та 4 

Реабілітаційний комплекс

Критерії якості 4 

До 120 днів

 

До досягнення ремісії

 

35

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Залишковий та віддалений психотичний розлад з деменцією

F10.73

-

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальні комплекси 3 та 4

Реабілітаційний комплекс 5

Критерії якості 4

До 120 днів 

До досягнення ремісії

 

36

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Залишковий та віддалений психотичний розлад з іншим стійким когнітивним порушенням

F10.74

-

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальні комплекси 3 та 4 

Реабілітаційний комплекс 5

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії

 

37

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Залишковий та віддалений психотичний розлад з пізнім дебютом

F10.75

Профілактичний комплекс 3 

Діагностичні комплекси 3 та 7 

Лікувальні комплекси 3 та 4

Реабілітаційний комплекс 4 

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії

 

38

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Інші психічні та поведінкові розлади

F10.8

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7 

Лікувальні комплекси 3

Реабілітаційний комплекс 3 

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

 

39

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Неуточнений психічний і поведінковий розлад

F10.9

Профілактичний комплекс 3  

Діагностичні комплекси 3 та 7 

Лікувальний комплекс 3

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

 


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

40

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Гостра інтоксикація неускладнена

F11.00 

Профілактичний комплекс 3 

Діагностичні комплекси 3 та 7 

Лікувальний комплекс 5 

-

Критерії якості 1

До 12 год

-

41

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Гостра інтоксикація з травмою або іншим тілесним ушкодженням 

F11.01 

Профілактичний комплекс 3

Діагностичний комплекс 1 , а також - у разі необхідності - консультації інших фахівців. Додаткове обстеження відповідно до стандартів інших фахів

Лікувальний комплекс 5, а також - у разі необхідності надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів 

-

Критерії якості 1 , уразі необхідності - направлення до інших медичних установ 

До 12 год 

-

42

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Гостра інтоксикація з іншими медичними ускладненнями 

F11.02

Профілактичний комплекс 1 

Діагностичний комплекс 1 , а також - у разі необхідності - консультації відповідно до стандартів інших фахівців. Додаткове обстеження стандартів інших фахів

Лікувальний комплекс 5, а також - у разі необхідності надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів

-

Критерії якості 1 , у разі необхідності - направлення до інших медичних установ

До 12 год 

-

43

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Гостра інтоксикація з делірієм

F11.03

Профілактичний комплекс 1 

Діагностичний комплекс 1 

Лікувальний комплекс 5

-

Критерії якості 1

До 12 год 

-

44

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Гостра інтоксикація з розладами сприйняття

F11.04

Профілактичний комплекс 1 

Діагностичний комплекс 1 

Лікувальний комплекс 5

-

Критерії якості 1

До 12 год 

 


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

45

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Гостра інтоксикація з комою

F11.05

-

Обстеження та лікування в спеціалізованих токсикологічних відді- леннях або у відділеннях реанімації за місцем проживання. Консультація лікаря-нарко- лога - в разі необ-хідності. Дії за стандартами інших фахів – в разі необхідності

У разі необхідності - надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів

-

Направлення до спеціалізованих токсикологічних (реанімаційних) відділень.

-

-

 

46

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Гостра інтоксикація з судомами

F11.05

Діагностичній комплекс 1 

 

Лікувальний комплекс 5

-

Критерії якості 1, а також направлення на консультацію до лікаря-невропатолога

До 12 год

 

 

47

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Вживання речовини, пов'язане зі шкодою для здоров'я 

F11.1

Профілактичний комплекс 2

Діагностичні комплекси 2 та 3

У разі необхідності – нал трексон, використання стандартів інших фахів, направлення до інших медичних установ

Реабілітаційний комплекс 6 

Критерії якості 2

До1 міс 

До 12 міс 

 

48

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Синдром залежності на даний час утримання. Рання ремісія

F11.20

F11.200  

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 6

Реабілітаційний комплекс 1 

Критерії якості 3

До1 міс 

До 3 міс

 

 

49

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Синдром залежності. Часткова ремісія

F11.20

F11.201

Профілактичний комплекс 3 

Діагностичні комплекси 3,4,5 

Лікувальний комплекс 6 

Реабілітаційний комплекс 1 

Критерії якості 3

До1 міс

До 3 міс

 

50

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Синдром залежності Повна ремісія

F11.20

F11.202

-

Діагностичні комплекси 3,4,5 

У разі необхідності - налтрексон за індивідуальною схемою, використання стандартів інших

-

Критерії якості 3

-

-

 

51

Розлади психіки та поведінки розлади внаслідок вживання опіоїдів.

Синдром залежності на даний час утримання, але в запобіжних умовах

F11.21

Профілактичний комплекс 3 

Діагностичні комплекси 3,4,5 

Лікувальний комплекс 6

Реабілітаційний комплекс 1 

Критерії якості 3

До1 міс 

До 3 міс 

 

52

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Синдром залежності на даний час під  клінічним наглядом на підтримувальному або замісному режимі (контрольована залежність)

F11.22

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5 

Лікувальний комплекс 6 

Реабілітаційний комплекс 1 

Критерії якості 3

До1 міс 

До 3  міс

 

53

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів Синдром залежності на даний час утримання, але в у мовах лікування авер-сивними або блокуючими ліками

F11.23

Профілактичний комплекс 3  

Діагностичні комплекси 3,4,5 

Лікувальний комплекс 6 

Реабілітаційний комплекс 1 

Критерії якості 3 

До1 міс 

До 3 міс 

 

54

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Синдром залежності на даний час вживання речовини (активна залежність) 

F11.24

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 7 

Реабілітаційний комплекс

Критерії якості 3 

До1 міс 

До 3 міс 

 

55

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Синдром залежності. Постійне вживання

F11.25

Профілак­тичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 7

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До1 міс

До 3 міс

 

56

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Стан абстиненції неускладнений

F11.3 F11.30

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 7

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

 

57

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Стан абстиненції з судомами

F11.3 F11.31

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 7

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

 

58

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Стан абстиненції з делірієм без судом

F11.4 F11.40

Профілактичний комплекс 3 •

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 7

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

 

59

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Стан абстиненції з делірієм і судомами

F11.4 F11.41

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 7

Реабілітаційний комплекс

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 Днів

 

60

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів Психотичний розлад шизофреноподібний

F11.5 F11.50

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 7

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До1 міс.

До 1 міс.

 

61

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Психотичний розлад переважно маячний

F11.5 F11.51

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 7

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До1 міс.

До 1 міс.

 

62

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Психотичний розлад переважно галюцинаторний

F11.5 F11.52

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 7

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До1 міс.

До 1 міс.

 

63

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Психотичний розлад переважно поліморфний

F11.5 F11.53

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 7

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До1 міс.

До 1 міс.

 

64

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Психотичний розлад, переважно депресивні симптоми

F11.5 F11.54

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 7

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До90 міс.

До 90 міс.

 

65

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Психотичний розлад переважно маніакальні симптоми

F11.5

F11.55

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 7

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До1 міс.

До 1 міс.

 

66

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Психотичний розлад змішаний

F11.5 F11.56

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 7

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До1 міс.

До 1 міс.

 

67

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Інші психічні та поведінкові розлади.

F11.8

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 7

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До1 міс.

До 1 міс.

 

68

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Неуточнений психічний і поведінковий розлад

F11.9

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 7

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До1 міс.

До 1 міс.

 

69

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів. Гостра інтоксикація неускладнена

F12.00

Профілактичний комплекс 1

Діагностичні комплекси 1

У разі необхідності -за індивідуальною схемою анксіолітики (нейролептики, транквілізатори)

-

Критерії якості 1

До 2год.

-

 

70

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів. Гостра інтоксикація з травмою або іншим тілесним ушкодженням

F12.01

Профілактичний комплекс 1

Діагностичні комплекси 1

У разі необхідності -анксіолітики (нейролептики, транквілізатори) – за індивідуальною схемою, а також надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів

-

Критерії якості 1 , уразі необхідності направлення до інших медичних установ

До 2 год

-

 

71

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів. Гостра інтоксикація з іншими медичними укладненнями 

F12.02

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1 , а також - у разі необхідності - консультації інших фахівців. Додаткове обстеження відповідно до стандартів інших фахів

У разі необхідності - анксіолітики (нейролептики, транквілізатори) - за індивіуальною схемою, а також надання невідкладної допомоги відповідно

до стандартів інших

фахів

 

 

До 2 год

-

 

72

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів. Гостра інтоксикація з делірієм

FІ2.03

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1

У разі необхідності - анксіолітики (нейролептики, транквілізатори) - за індивідуальною схемою, а також сибазон, або реланіум, або седуксен до 60 мг парентерально

-

Критерії якості 1

До 2 год

-

 

73

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів. Гостра інтоксикація з розладами сприйняття

F12.04

Профілактичний комплекс 1

Діагностичні комплекси 1

У разі необхідності - анксіолітики (нейролептики, транквілізатори) - за індивідуальною схемою 

-

Критерії якості 1

До 2 год

-

 

74

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів. Гостра інтоксикація з судомами

F12.06

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1

У разі необхідності - анксіолітики (нейролептики, транквілізатори) - за індивідуальною схемою 

-

Критерії якості 1, а також направлення на консультацію до лікаря-невропатолога

До 2 год

-

 

75

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів. Вживання речовини, пов'язане зі шкодою для здоров'я

F12.1 

Профілактичний комплекс 2

Діагностичні комплекси 2 та 3

У разі необхідності - використання стандартів інших фахів, направлення до інших медичних установ 

Реабілітаційний комплекс 6

Критерії якості 2 

До1міс 

До 12 міс 

 

76

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів. Синдром залежності на даний час утримання. Рання ремісія

F12.20

F12.200

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 8 

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До1міс 

До 3 міс 

 

77

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів. Синдром залежності. Часткова ремісія

F12.20

F12.201

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 8 

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До1міс 

До 3 міс 

 

78

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання Синдром залежності. Повна ремісія Синдром залежності. Повна ремісія

F12.20

F12.202 

-

Діагностичні комплекси 6

У разі необхідності - використання стандартів інших фахів

Реабілітаційний комплекс 2

Критерії якості 3

До1міс 

До 3 років 

79

Розлади психіки та поведінки розлади внаслідок вживання канабіноїдів. Синдром залежності на даний час утримання, але в запобіжних умовах

F12.21

Профілактичний комплекс 3 

Діагностичні комплекси 3.4,5

Лікувальний комплекс 8 

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До1 міс

До 3 міс

80

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів.

Синдром залежності на даний час під клінічним наглядом на підтримувальному або замісному режимі (контрольована залежність)

FІ2.22

Профілактичний комплекс 3 

Діагностичні комплекси 3.4,5

Лікувальний комплекс 8 

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До1 міс

До 3 міс

81

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів.

Синдром залежності на даний час вживання речовини (активна залежність)

F12.24

Профілактичний комплекс 3 

Діагностичні комплекси 3 та7

Лікувальний комплекс 9 

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До1 міс

До 3 міс

82

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів. Синдром залежності. Постійне вживання

F12.25

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та7

Лікувальний комплекс 9

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До1 міс

До 3 міс

83

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів. Стан абстиненції

F12.3

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та7

Лікувальний комплекс 9

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До14днів

До14днів

84

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів. Стан абстиненції з делірієм

F12.4

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та7

Лікувальний комплекс 9

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До14днів

До14днів

85

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів. Психотичний розлад шизофреноподібний

F12.5 F12.50

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та7

Лікувальний комплекс 9

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До1 міс

До1 міс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1

2

3

4

5

6

7

8

9

86

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів. Психотичний розлад переважно маячний

F12.5 F12.51

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та7

Лікувальний комплекс 9

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До1 міс

До1 міс

87

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів. Психотичний розлад переважно галюцинаторний

F12.52

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та7

Лікувальний комплекс 9

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До1 міс

До1 міс

88

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів.

Психотичний розлад переважно поліморфний

F12.5

F12.53

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та7

Лікувальний комплекс 9

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До1 міс

До1 міс

89

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів.

Психотичний розлад, переважно депресивні симптоми

F12.5

F12.54 

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та7

Лікувальний комплекс 9

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 90 днів

До 90 днів

90

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів.

Психотичний розлад змішаний

F12.56

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та7

Лікувальний комплекс 9

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1 міс.

До 1 міс.

91

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів.

Інші психічні та поведінкові розлади

F12.8

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та7

Лікувальний комплекс 9

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1 міс.

До 1 міс.

92

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів.

Неуточнений психічний і поведінковий розлад

F12.9

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та7

Лікувальний комплекс 9

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1 міс.

До 1 міс.

93

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин. Гостра інтоксикація неускладнена

F13.00

Профілактичний комплекс 1

Діагностичні комплекси 1

Лікувальний комплекс 10

-

Критерії якості 1

До 12 год.

-


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

94

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин.

Гостра інтоксикація з травмою або іншим тілесним ушкодженням

F13.01

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1 , а також - у разі необхідності - консультації інших фахівців. Додаткове обстеження відповідно до стандартів інших фахів

Лікувальний комплекс 10, а також - у разі необхідності - надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів 

-

Критерії якості 1, у разі необхідності - направлення до інших медичних установ 

До 12 год.

-

95

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин.

Гостра інтоксикація з іншими медичними ускладненнями

F13.02

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1 , а також - у разі необхідності - консультації інших фахівців. Додаткове обстеження

Лікувальний комплекс 10, а також - у разі необхідності - надання невідкладної допомоги відповідно

-

Критерії якості 1, уразі необхідності - направлення до інших 

До 12 год.

-

96

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин. Гостра інтоксикація з делірієм

F13.03

Профілактичний комплекс 1

Діагностичні комплекси 1

Лікувальний комплекс 10

-

Критерії якості 1

До 12 год.

-

97

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин.

Гостра інтоксикація з розладами сприйняття

F13.04

Профілактичний комплекс 1

Діагностичні комплекси 1

Лікувальний комплекс 10

-

Критерії якості 1

До 12 год.

-

98

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин.

Гостра інтоксикація з комою

F13.05

-

Обстеження та лікування в спеціалізованих токсикологічних відділеннях або у відділеннях реанімації за місцем проживання Консультація лікаря-нарколога - у разі необхідності Дії за стандартами інших фахів - у разі необхідності

У разі необхідності  надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів

-

Направлення до спеціалізованих токсикологічних (реанімаційних) відділень

-

-

99

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин.

Гостра інтоксикація з судомами

FІ3.06

Профілактичний комплекс 1

Діагностичні комплекси 1

Лікувальний комплекс 10

-

Критерії якості 1

До 12 год.

-


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

100

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин. Вживання речовини, пов'язане зі шкодою для здоров'я

FІ3.1

Профілактичний комплекс 2

Діагностичні комплекси 2 та 3

У разі необхідності - надання допомоги відповідно до стандартів інших фахів, направлення до інших медичних установ 

Реабілітаційний комплекс 6

Критерії якості 2 

До1 міс 

До 12 год.

101

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин. Синдром залежності на даний час утримання. Рання ремісія

F13.20

F13.200

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 11

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3 

До1 міс 

До 3 міс.

102

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин. Синдром залежності. Часткова ремісія

F13.20

F13.201

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 11

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3 

До1 міс 

До 3 міс.

103

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин. Синдром залежності. Повна ремісія

F13.20

F13.202

-

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 11

Реабілітаційний комплекс 2

Критерії якості 3 

До1 міс 

До 3 років

104

Розлади психіки та поведінки розлади внаслідок вживання седативних або снодійних речовин. Синдром залежності на даний час утримання, але в запобіжних умовах

F13.21

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 11

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3 

До1 міс 

До 3 міс.

105

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин. Синдром залежності на даний час під клінічним наглядом на підрімувальному або замісному режимі

F13.22

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 11, а також в разі необхідності фенобарбітал

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3 

До1 міс 

До 3 міс.

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

106

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин. Синдром залежності на даний час вживання речовини (активна залежність)

F13.24

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 11

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3 

До1 міс 

До 3 міс.

107

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин. Синдром залежності. Постійне вживання

F13.25

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 11

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3 

До1 міс 

До 3 міс.

108

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин. Стан абстиненції

F13.3

F13.30 

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 11

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

109

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин. Стан абстиненції з судомами

F13.3

F13.31

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 11

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

110

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин. Стан абстиненції з делірієм без судом

F13.4

F13.40 

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 11

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

111

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин. Стан абстиненції з делірієм і судомами

F13.4

F13.41

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 11

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

112

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин. Психотичний розлад, переважно депресивні симптоми

F13.5

F13.54

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 11 

Реабілітаційний комплекс 3 

Критерії якості 4

До 90 днів

До 90днів

113

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин. Психотичний розлад, переважно маніакальні симптоми.

F13.5

F13.55 

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 11 

Реабілітаційний комплекс 3 

Критерії якості 4

До 1міс.

До 1міс.

114

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин. Психотичний розлад змішаний

F13.5

F13.56 

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 11 

Реабілітаційний комплекс 3 

Критерії якості 4

До 1міс.

До 1міс.

115

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин. Амнестичний синдром

F13.6

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 4, 11,а також - у разі необхідності - спиномозкова пункція 

Реабілітаційний комплекс 3 

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії

116

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин. Інші поведінкові та психотичні розлади

F13.8

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 11 

Реабілітаційний комплекс 3 

Критерії якості 4

До 120 днів

До 1міс.

117

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин. Неуточнений психотичний та поведінковий розлад

F13.9

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 11 

Реабілітаційний комплекс 3 

Критерії якості 4

До 1міс.

До 1міс.

118

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну Гостра інтоксикація неускладнена

F14.00

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 12 

-

Критерії якості 1

До 12 год.

-


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

119

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Гостра інтоксикація з травмою або іншим тілесним ушкодженням 

F14.01

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1 , а також - у разі необхідності - консультації інших фахівців. Додаткове обстеження відповідно до стандартів інших фахів

Лікувальний комплекс 12, а також - у разі необхідності - надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів 

-

Критерії якості 1, уразі необхідності •- направлення до інших медичних установ

До 12 год.

 

120

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Гостра інтоксикація з іншими медичними ускладненнями 

F14.02

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1 , а також - у разі необхідності - консультації інших фахівців. Додаткове обстеження відповідно до стандартів інших фахів

Лікувальний комплекс 12, а також - у разі необхідності - надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів 

-

Критерії якості 1, уразі необхідності •- направлення до інших медичних установ

До 12 год.

 

121

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Гостра інтоксикація з делірієм

F14.03

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс1

Лікувальний комплекс 12 

-

Критерії якості 1

До 12 год.

 

122

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Гостра інтоксикація з розладами сприйняття

F14.04

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс1

Лікувальний комплекс 12 

-

Критерії якості 1

До 12 год.

 

123

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Гостра інтоксикація з комою

F14.05

-

Обстеження та лікування в спеціалізованих токсикологічних відділеннях або у відділеннях реанімації за місцем проживання. Консультація лікаря-нарколога- у разі необхідності Дії за стандартами Інших фахів –у разі необхідності

У разі необхідності - надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів 

-

Направлення до спеціалізованих токсикологічних (реанімаційних) відділень

-

-

124

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Гостра інтоксикація з судомами 

F14.06

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс1

Лікувальний комплекс 12 

-

Критерії якості 1, а також направлення на консультацію до лікаря-невропатолога

До 12 год.

-


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

125

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Вживання речовин пов'язане зі шкодою для здоров'я

F141

Профілактичний комплекс 2

Діагностичний комплекс2 та 3

У разі необхідності - лікування з використанням інших стандартів

Реабілітаційний комплекс 6

Критерії якості 2

До 1міс.

До 12міс.

126

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Синдром залежності на даний час утримання. Рання ремісія

F14.20

F14.200

Профілактичний комплекс 3

Діагностичний комплекс3,4,5

Лікувальний комплекс 13 

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс.

До 3 міс.

127

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Синдром залежності.

F14.20

F14.201

Профілактичний комплекс 3

Діагностичний комплекс3,4,5

Лікувальний комплекс 13 

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс.

До 3 міс.

128

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Синдром залежності. Повна ремісія

F14.20

F1 .202

-

Діагностичний комплекс3,4,5

Лікувальний комплекс 13 

Реабілітаційний комплекс 2

Критерії якості 3

До 1міс.

До 3 років

129

Розлади психіки та поведінки розлади внаслідок вживання кокаїну. Синдром залежності на даний час утримання, але в запобіжних умовах

F14.21

Профілактичний комплекс 3

Діагностичний комплекс3,4,5

Лікувальний комплекс 13 

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс.

До 3 міс.

130

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Синдром залежності на даний час під клінічним наглядом на підтримуючому або замісному режимі (контрольована залежність)

F14.22

Профілактичний комплекс 3

Діагностичний комплекс3,4,5

Лікувальний комплекс 13 

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс.

До 3 міс.

131

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Синдром залежності на даний час утримання на даний час вживання (активна залежність)

F14.24

Профілактичний комплекс 3

Діагностичний комплекс3 та 7

Лікувальний комплекс 13 та 23 

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс.

До 3 міс.

132

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Синдром залежності. Постійне вживання

F14.25

Профілактичний комплекс 3

Діагностичний комплекс3 та 7

Лікувальний комплекс 13 та 23 

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс.

До 3 міс.


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

133

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Стан абстиненції неускладнений

F14.3

F14.30

Профілактичний комплекс 3

Діагностичний комплекс3 та 7

Лікувальний комплекс 13 та 23 

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс.

До14 днів.

134

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Стан абстиненції з

F14.31

Профілактичний комплекс 3

Діагностичний комплекс3 та 7

Лікувальний комплекс 13 та 23 

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До14 днів.

135

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Стан абстиненції з делірієм без судом

F14.4 F14.40

Профілактичний комплекс 3

Діагностичний комплекс3 та 7

Лікувальний комплекс 13 та 23 

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До14 днів.

136

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання.

Стан абстиненції з делірієм і судомами

F14.41

Профілактичний комплекс 3

Діагностичний комплекс3 та 7

Лікувальний комплекс 13 та 23 

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До14 днів.

137

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Психотичний розлад шизофреноподібний

F14.5

F14.50

Профілактичний комплекс 3

Діагностичний комплекс3 та 7

Лікувальний комплекс 13 та 23 

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс

138

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Психотичний розлад переважно маячний

F14.51

Профілактичний комплекс 3

Діагностичний комплекс3 та 7

Лікувальний комплекс 13 та 23 

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс

139

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Психотичний розлад переважно галюцинаторний

F14.52

Профілактичний комплекс 3

Діагностичний комплекс3 та 7

Лікувальний комплекс 13 та 23 

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс

140

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Психотичний розлад переважно поліморфний

F14.53

Профілактичний комплекс 3

Діагностичний комплекс3 та 7

Лікувальний комплекс 13 та 23 

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс

141

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Психотичний розлад, переважно депресивні симптоми

F14.54

Профілактичний комплекс 3

Діагностичний комплекс3 та 7

Лікувальний комплекс 13 та 23 

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 90 днів

До 90 днів


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

142

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Психотичний розлад змішаний

F14.56

Профілактичний комплекс 3

Діагностичний комплекс3 та 7

Лікувальний комплекс 13 та 23 

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 90 днів

До 90 днів

143

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Інші психічні та поведінкові розлади

F14.8

Профілактичний комплекс 3

Діагностичний комплекс3 та 7

Лікувальний комплекс 13 та 23 

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс

144

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Неуточнений психічний і поведінковий розлад

F14.9

Профілактичний комплекс 3

Діагностичний комплекс3 та 7

Лікувальний комплекс 13 та 23 

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс

145

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Гостра інтоксикація неускладнена

F15.00

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс1

Лікувальний комплекс 14

-

Критерії якості 1

До 12 год

 

146

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання Інших стимуляторів,включаючи кофеїн. Гостра інтоксикація з травмою або іншим тілесним ушкодженням

F15.01

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс1, а також у разі  необхідності - консультації інших фахівців. Додаткове обстеження відповідно до стандартів інших фахів

Лікувальний комплекс 14 ,  а також необхідності - надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів

-

Критерії якості 1, а у разі необхідності - направлення до інших медичних установ

До 12 год

-

147

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Гостра інтоксикація з іншими медичними ускладненнями 

F15.02

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс1, а також – у разі необхідності - консультації інших фахівців. Додаткове обстеження відповідно до стандартів інших фахів

Лікувальний комплекс 14 ,  а також необхідності - надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів

-

Критерії якості 1, а у разі необхідності - направлення до інших медичних установ

До 12 год

-

148

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Гостра інтоксикація з делірієм

F15.03

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс1

Лікувальний комплекс 14

-

Критерії якості 1

До 12 год

-


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

149

Гостра інтоксикація з Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн Гостра інтоксикація з розладами сприйняття

F15.04

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс1

Лікувальний комплекс 14

-

Критерії якості 1

До 12 год

-

150

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Гостра інтоксикація з комою

F15.04

-

Обстеження та лікування в спеціалізованих токсикологічних відділеннях або у відділеннях реанімації за місцем проживання. Консультація лікаря-нарколога - у разі необхідності. Дії за стандартами Інших фахів - у разі необхідності

У разі необхідності - надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів

-

Направлення до спеціалізованих токсикологічних (реанімаційних) відділень

-

-

151

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Гостра інтоксикація з судомами

F15.06

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс1

Лікувальний комплекс 14

-

Критерії якості 1, а також направлення на консультацію до лікаря-невропатолога

До 12 год

-

152

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Вживання речовини,пов'язане зі шкодою

F15.1

Профілактичний комплекс 2

Діагностичний комплекс2 та 3

У разі необхідності - надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів направлення до інших медичних установ

Реабілітаційний комплекс 6

Критерії якості 2

До 12 міс.

До 12 міс.

153

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Синдром залежності на даний час утримання. Рання ремісія

F15.20 F15.200

Профілактичний комплекс 3

Діагностичний комплекс3,4,5

Лікувальний комплекс 15

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс

До 3 міс

154

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Синдром залежності. Часткова ремісія

F15.20

F15.201 

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси3,4,5

Лікувальний комплекс 15

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс

До 3 міс


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

155

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Синдром залежності. Повна ремісія

F15.20

F15.202

-

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 15

Реабілітаційний комплекс 2

Критерії якості 3

До 1міс

До 3 років

156

Розлади психіки та поведінки розлади внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Синдром залежності на даний час утримання, але в запобіжних умовах

F15.21

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 15

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс

До 1міс

157

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Синдром залежності на даний час під клінічним наглядом на на підтримувальному або замісному режимі (контрольована залежність (контрольована залежність)

F15.22

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 15

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс

До 3 міс

158

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Синдром залежності на даний час вживання (активна залежність)

F15.24

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 15  та 24

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс

До 3 міс

159

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Синдром залежності. Постійне вживання

F15.20

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 15  та 24

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс

До 3 міс

160

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Стан абстиненції неускладнений

F15.3

F15.30

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 15  та 24

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

161

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Стан абстиненції неускладнений

FІ5.3

F15.30 

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 15  та 24

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

162

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Стан абстиненції з делірієм без судом

F15.4

F15.40

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 15 та 24

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

163

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Стан абстиненції з делірієм і судомами

F15.41 

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 15 та 24

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

164

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Психотичний розлад шизофреноподібний

F15.5 F15.50

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 15 та 24

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс

165

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Психотичний розлад переважно маячний

F15.51

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 15 та 24

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 3міс

166

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Психотичний розлад переважно гапюцинаторний

F15.52

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 15 та 24

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 3міс

167

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Психотичний розлад переважно поліморфний

 

F15.53

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 15 та 24

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

168

Розлади психіки І а поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів,включаючи кофеїн. Психотичний розлад, переважно депресивні симптоми

F15.54

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 15 та 24

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 90 днів

До 90 днів

169

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Психотичний розлад змішаний

F15.56

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 15 та 24

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс

170

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Інші психічні та поведінкові розлади

F15.8

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 15 та 24

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс

171

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Неуточнений психічний і поведінковий розлад.

F15.9

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 15 та 24

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс

172

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Гостра інтоксикація неускладнена

F16.00

Профілактичний комплекс 1

Діагностичні комплекси 1

Лікувальний комплекс 16

-

Критерії якості 4

До 2 год.

-

173

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Гостра інтоксикація з травмою або іншим тілесним ушкодженням 

F16.01

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1 , також - у разі необхідності - консультації інших фахівців. Додаткове обстеження відповідно до стандартів інших фахів- у разі необхідності

Лікувальний комплекс 16, а також - у разі необхідності - надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів 

-

Критерії якості 1 , у разі необхідності - направлення до інших медичних установ

До 2 год.

-

174

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Гостра інтоксикація з іншими медичними ускладненнями

F16.02

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1 , також - у разі необхідності - консультації інших фахівців.

Лікувальний комплекс 16, а також - у разі необхідності - надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів 

-

Критерії якості 1 , у разі необхідності - направлення до інших медичних установ

До 2 год.

-


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

Додаткове обстеження відповідно до стандартів інших фахів

 

 

 

 

 

175

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Гостра інтоксикація з деліріем

F16.03

Профілактичний комплекс 1

Діагностичні комплекси 1

Лікувальний комплекс 16

-

Критерії якості 1

До 2 год.

-

176

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів.

Гостра інтоксикація з розладами сприйняття

F16.04

Профілактичний комплекс 1

Діагностичні комплекси 1

Лікувальний комплекс 16

-

Критерії якості 1

До 2 год.

-

177

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів.

Гостра інтоксикація з комою

F16.05

-

Обстеження та лікування в спеціалізованих токсикологічних відділеннях або у відділеннях реанімації за місцем проживання. Консультація лікаря-нарколога - у разі необхідності. Дії за стандартами інших фахів - у разі необхідності

У разі необхідності - на,' невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів  

-

Направлення до спеціалізованих токсикологічних (реанімаційних) відділень

-

-

178

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів.

Гостра інтоксикація з судомами

F16.05

Профілактичний комплекс 1

Діагностичні комплекси 1

Лікувальний комплекс 16

-

Критерії якості 1, а також направлення на консультацію до лікаря- невропатолога

До 2 год.

 

179

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів.

Вживання речовини, пов'язане зі шкодою для здоров'я

F16.1

Профілактичний комплекс 2

Діагностичні комплекси 2 та 3

У разі необхідності - використання стандартів інших фахів, направлення до інших медичних установ.

Реабілітаційний комплекс 6

Критерії якості 2

 

До 1міс

До 12міс

180

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів.

Синдром залежності на даний час утримання. Рання ремісія

F16.20 F16.200

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 11

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс

До 3 міс


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

181

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Синдром залежності. Часткова ремісія

F16.20 F16.201

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 11

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс

До 3 років

182

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Синдром  залежності. Повна ремісія.

F16.20 F16.201

-

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 11

Реабілітаційний комплекс 2

Критерії якості 3

До 1міс

До 3 років

183

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Синдром залежності на даний час утримання, але в запобіжних умовах

F16.21

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 11

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс

До 3 міс

184

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Синдром залежності на даний час вживання (активна залежність)

F16.24

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 17

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс

До 3 міс

185

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Синдром залежності. Постійне вживання.

F16.25

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 17

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс

До 3 міс

186

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Стан абстиненції неускладнений

F16.3 F16.30

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 17

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

187

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Стан абстиненції з судомами

F16.3 F16.31

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 17

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

188

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Стан абстиненції з делірієм

F16.4

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 17

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

189

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Психотичний розлад шизофреноподібний

F16.5

F16.50

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 17

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс

190

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Психотичний розлад переважно маячний

F16.5

F16.51

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 17

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс

191

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Психотичний розлад переважно галюцина-торний

F16.5

F16.52

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 17

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс

192

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Психотичний розлад переважно поліморфний

F16.5

F16.53

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 17

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс

193

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюци­ногенів. Психотичний розлад, переважно депресивні симптоми

F16.54

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 17

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 90 днів

До 90 днів

194

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Психотичний розлад, переважно маніакальні симптоми

F16.5

F16.55

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 17

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс

195

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюци­ногенів. Психотичний розлад змішаний

F16.5

F16.56

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 17

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс

196

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюци­ногенів. Амнестичний синдром 

F16.6

-

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 4 та 17, а також - у разі необхідності -спиномозкова пункція, заходи, спрямовані на відновлення кислотно-основного стану

-

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

197

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Залишковий та віддалений психотичний розлад, ремінісценції 

F16.7

F16.70

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 4 та 17, а також - у разі необхідності -спиномозкова пункція, заходи, спрямовані на відновлення кислотно-основного стану

Реабілітаційний комплекс 4

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії

198

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Залишковий та віддалений психотичний розлад  з розладами особистості або поведінки

F16.7

F16.71

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 4 та 17, а також - у разі необхідності -спиномозкова пункція, заходи, спрямовані на відновлення кислотно-основного стану

Реабілітаційний комплекс 4

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії

199

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Залишковий та віддалений психотичний розлад з афективним розладом

F16.7

F16.72

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 4 та 17, а також - у разі необхідності -спиномозкова пункція, заходи, спрямовані на відновлення кислотно-основного стану

Реабілітаційний комплекс 4

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії

200

Розлади психіки та

поведінки внаслідок вживання  галюциногенів Залишковий та віддалений психотичний розлад з деменцією

F16.73

-

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 4 та 17, а також - у разі необхідності -спиномозкова пункція, заходи, спрямовані на відновлення кислотно-основного стану

Реабілітаційний комплекс 4

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії

201

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Залишковий та віддалений психотичний розлад з іншим стійким когнітивним порушенням

F16.7

F16.74

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 4 та 17, а також - у разі необхідності -спиномозкова пункція, заходи, спрямовані на відновлення кислотно-основного стану

Реабілітаційний комплекс 5

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії

202

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Залишковий та віддалений психотичний розлад  з пізнім дебютом

F16.7

F16.75

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 4 та 17, а також - у разі необхідності -спиномозкова пункція, заходи, спрямовані на відновлення кислотно-основного стану

Реабілітаційний комплекс 5

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

203

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Інші психічні та поведінкові розлади

F16.8

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 17

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс

204

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Неуточнений психічний і поведінковий розлад

F16.9

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 17

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс

205

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання тютюну. Гостра інтоксикація неускладнена

F17.00

Профілактичний комплекс 1

Діагностичні комплекси 1

У разі необхідності - за індивідуальною схемою анксіолітики (нейролептики, транквілізатори)

-

Критерії якості 4

До 1міс

-

206

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання тютюну. Гостра інтоксикація з травмою або іншим тілесним ушкодженням

F17.01

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1 , а також - у разі необхідності - консультації інших фахівців. Додаткове обстеження відповідно до стандартів інших фахів

У разі необхідності - анксіолітики (нейролептики, транквілізатори) - за індивідуальною схемою, а також надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів

-

Критерії  якості 1 , у разі необхідності - направлення до інших медичних установ 

До 2 год.

-

207

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання тютюну. Гостра інтоксикація з іншими медичними ускладненнями

F17.02

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1 , а також - у разі необхідності - консультації інших фахівців. Додаткове обстеження відповідно до стандартів інших фахів

У разі необхідності - анксіолітики (нейролептики, транквілізатори) - за індивідуальною схемою, а також надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів

-

Критерії якості 1, у разі необхідності - використання стандартів інших фахів, направлення до інших медичних установ.

До 2 год.

-

208

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання тютюну. Вживання речовини, пов'язане зі шкодою для здоров'я

F17.1

Профілактичний комплекс 2

Діагностичні комплекси 3,4,5

У разі необхідності - використання стандартів інших фахів, направлення до інших медичних установ.

Реабілітаційний комплекс 6

Критерії якості 4

До 1міс

До 12 міс

209

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання тютюну. Синдром залежності на даний час утримання. Рання ремісія

F17.20

F17.200

Профілактичний комплекс 2

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 18

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс

До 3міс


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

210

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання тютюну. Синдром залежності. Часткова ремісія

F17.20

F17.201

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 18

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс

До 3міс

211

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання тютюну. Синдром залежності. Повна ремісія

F17.20

F17.202

-

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 18

Реабілітаційний комплекс 2

Критерії якості 3

До 1міс

До 1 року

212

Розлади психіки та поведінки розлади внаслідок вживання тютюну. Синдром залежності на даний час утримання, але в запобіжних умовах.

F17.21

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 18

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс

До 3 міс

213

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання тютюну. Синдром залежності на даний час під клінічним наглядом на підтримуючому або замісному режимі (контрольована залежність)

F17.22

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 18, а також замісна терапія нікотиновим пластиром, нікотиновою жувальною гумкою

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс

До 3 міс

214

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання тютюну. Синдром залежності на даний час утримання, але в умовах лікуванні аверсивними або блокуючими ліками 

F17.3

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 18, а також - у разі необхідності - лікування засобами, що викликають відразу: цитизином, табексом, анабазіну гідрохлоридом (гамібазином), лобесилом

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс

До 3 міс

215

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання тютюну. Синдром залежності на даний час вживання речовини (активна залежність).

F17.24

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 18

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс

До 3 міс

216

Розлади психіки та поведінки унаслідок вживання тютюну. Стан абстиненції неускладнений

F17.30

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 18

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 10 днів

До 10 днів


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

217

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників. Гостра інтоксикація неускладнена

F18.00

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекси 1

Лікувальний комплекс 19

-

Критерії якості 1

До 2 год.

-

218

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників. Гостра інтоксикація з травмою або іншим тілесним ушкодженням  

F18.01

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1 , а також - у разі необхідності - консультації інших фахівців. Додаткове обстеження відповідно до стандартів  інших фахів

Лікувальний комплекс 19, а також - у разі необхідності - надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів 

-

Критерії якості 1 , уразі необхідності - направлення до інших медичних установ 

До 2 год.

-

219

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників. Гостра інтоксикація з іншими медичними ускладненнями

F18.02

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1 , а також - у разі необхідності - консультації інших фахівців. Додаткове обстеження відповідно до стандартів  інших фахів

Лікувальний комплекс 19, а також - у разі необхідності - надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів 

-

Критерії якості 1 , уразі необхідності - направлення до інших медичних установ 

До 2 год.

До 14 днів

220

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників. Гостра інтоксикація з іншими медичними делірієм

F18.03

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1

Лікувальний комплекс 19, а також - у разі необхідності – за індивідуальною схемою антидеприсанти, нейролептики,транквілізатори

-

Критерії якості 1

До 2 год.

-

221

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників. Гостра інтоксикація з розладами сприйняття

F18.04

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1

Лікувальний комплекс 19, а також - у разі необхідності –антидеприсанти, нейролептики,транквілізатори за індивідуальною схемою

-

Критерії якості 1

До 2 год.

-

222

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників.

F18.05

-

Обстеження та лікування в спеціалізованих токсикологічних відділеннях  або у відділеннях реанімації за місцем проживання. Консультація лікаря-нарколога при необхідності . Дії за стандартами інших фахів (при необхідності)

У разі необхідності  - надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів

-

Направлення до спеціалізованих  токсикологічних (реанімаційних) відділень

-

-


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

223

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників. Гостра інтоксикація з судомами

F18.06

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1

Лікувальний комплекс 19, а також - у разі необхідності - антидепресанти, нейролептики, транквілізатори за індивідуальною схемою

-

Критерії якості 1, а також направлення на консультацію до лікаря- невропатолога

До 2 год.

-

224

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників. Вживання речовини, пов'язане зі шкодою для здоров'я

F18.06

Профілактичний комплекс 2

Діагностичні комплекси 2 та 3

У разі необхідності  - надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів

Реабілітаційний комплекс 6

Критерії якості 2

До 1міс

До 12 міс

225

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників. Синдром залежності на даний час утримання. Рання ремісія

F18.20

F18.200

Профілактичний комплекс 2

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 11

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс

До 3 міс

226

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників. Синдром залежності. Часткова ремісія

F18.20

F18.201

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 11

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс

До 3 міс

227

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників. Синдром залежності. Повна ремісія

F18.20

F18.201

-

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 11

Реабілітаційний комплекс 2

Критерії якості 3

До 1міс

До 3 років

228

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників. Синдром залежності на даний час утримання, але в запобіжних умовах

F18.21

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 11

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс

До 3 міс

229

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників. Синдром залежності на даний час вживання (активна залежність)

F18.24

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 11 та 19

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс

До 3 міс


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

230

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників. Синдром залежності. Постійне вживання.

F18.25

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 11 та 19

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс

До 3 міс

231

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників. Стан абстиненції неускладнений.

F18.3

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 11 та 19

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

232

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників. Стан абстиненції з делірієм без судом

F18.3

F18.31

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 11 та 19

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

233

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників. Стан абстиненції з делірієм і судомами

F18.40

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 11 та 19

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

234

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання легких розчинників. Стан абстиненції з делірієм і судомами

F18.41

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальні комплекси 11 та 19, а також - у разі необхідності - карбамазепін

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

235

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників. Психотичний розлад шизофреноподібний _

F18.5

F18.50

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 11 та 19

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс

236

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників. Психотичний розлад переважно маячний

F18.5

F18.51

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 11 та 19

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс

237

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання легких розчинників. Психотичний розлад переважно галюцинаторний

F18.5

F18.52

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 11 та 19

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

238

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання легких розчинників. Психотичний розлад переважно поліморфний

F18.5

F18.53

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 11 та 19

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс

239

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання легких розчинників. Психотичний розлад, переважно депресивні симптоми

F18.5

F18.54

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 11 та 19

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс

240

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання легких розчинників. Психотичний розлад змішаний

F18.5

F18.56

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 11 та 19

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс

241

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання легких розчинників. Амнестичний синдром

F18.6

-

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 4, 11 та 19

-

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії

242

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання легких розчинників. Залишковий та віддалений психотичний розлад, ремінісценції

F18.7

F18.70

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 4, 11 та 19

Реабілітаційний комплекс 4

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії

243

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників. Залишковий та віддалений психотичний розлад з розладами особистості або поведінки

F18.7

F18.71

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 4, 11 та 19

Реабілітаційний комплекс 4

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії

244

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників. Залишковий та віддалений психотичний розлад з афективним розладом.

F18.7

F18.72

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 4, 11 та 19

Реабілітаційний комплекс 4

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

245

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників. Залишковий та віддалений психотичний розлад  з деменцією

F18.7

F18.73

-

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 4, 11 та 19

Реабілітаційний комплекс 4

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії

246

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання легких розчинників. Залишковий та віддалений психотичний розлад з іншим стійким когнітивним порушенням

F18.7

F18.74

-

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 4, 11 та 19

Реабілітаційний комплекс 5

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії

247

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників. Залишковий та віддалений психотичний розлад з пізнім дебютом

F18.7

F18.75

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 4, 11 та 19

Реабілітаційний комплекс 4

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії

248

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання легких розчинників. Інші психічні та поведінкові розлади

F18.8

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 4, 11 та 19

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1 міс.

До 1 міс.

249

Розлад психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників. Неуточнений психічний і поведінковий розлад

F18.9

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 4, 11 та 19

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1 міс.

До 1 міс.

250

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психактивних речовин. Гостра інтоксикація неускладнена

F19.00

Профілактичний комплекс 1

Діагностичні комплекси 1

Лікувальні комплексні 1, 5, 10, 12,14,16,19, також - у разі необхідності - анксіолітики (нейролептики, транквілізатори) за індивідуальною схемою

-

Критерії якості 4

До 12 год.

-

251

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Гостра інтоксикація з травмою або іншим тілесним ушкодженням

F19.00

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1 , а також - у разі необхідності - консультації інших фахівців. Додаткове обстеження відповідно до стандартів інших фахів

Лікувальні комплекси 1, 5, 10, 12,14,16,19, а також - у разі необхідності - анксіолітики (нейролептики, транквілізатори) за індивідуальною схемою, а також - у  разі необхідності - надання медичної допомоги відповідно до стандартів інших фахів

-

Критерії якості 1, у разі необхідності - направлення до інших медичних установ

До 12 год.

-


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

252

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Гостра інтоксикація з іншими медичними ускладненнями

F19.02

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1 , а також - у разі необхідності - консультації інших фахівців. Додаткове обстеження відповідно до стандартів інших фахів

Лікувальні комплекси 1, 5, 10, 12,14,16,19, а також - у разі необхідності - анксіолітики (нейролептики, транквілізатори) за індивідуальною схемою, а також - у  разі необхідності - надання медичної допомоги відповідно до стандартів інших фахів

-

Критерії якості 1, у разі необхідності - направлення до інших медичних установ

До 12 год.

-

253

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Гостра інтоксикація з делірієм 

F19.03

Профілактичний комплекс 1

Діагностичні комплекси 1

Лікувальні комплекси 1, 5, 10, 12,14,16,19, а також - у разі необхідності - анксіолітики (нейролептики, транквілізатори) за індивідуальною схемою

-

Критерії якості 1

До 12 год.

-

254

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Гостра інтоксикація з розладами сприйняття 

F19.04

Профілактичний комплекс 1

Діагностичні комплекси 1

Лікувальні комплекси 1, 5, 10, 12,14,16,19, а також - у разі необхідності - анксіолітики (нейролептики, транквілізатори) за індивідуальною схемою

-

Критерії якості 1

До 12 год.

-

255

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Гостра інтоксикація з комою 

F19.05

-

Обстеження та лікування в спеціалізованих токсикологічних відділеннях або у відділеннях реанімації за місцем проживання. Консультація лікаря-нарколога - у разі необхідності. Дії за стандартами інших фахів - у разі необхідності

У разі необхідності  - надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів

-

Направлення до спеціалізованих токсикологічних (реанімаційних) відділень

-

-

256

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Гостра інтоксикація з судомами 

F19.06

Профілактичний комплекс 1

Діагностичні комплекси 1

Лікувальні комплекси 1, 5, 10, 12,14,16,19, а також - у разі необхідності - анксіолітики (нейролептики, транквілізатори) за індивідуальною схемою

-

Критерії якості 1, а також направлення на консультацію до лікаря- невропатолога

До 12 год.

-


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

257

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Вживання речовини, пов'язане зі шкодою для здоров'я

F19.01

Профілактичний комплекс 2

Діагностичні комплекси 2 та 3

У разі необхідності  - надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів

Реабілітаційний комплекс 6

Критерії якості 2

До 1 міс.

До 12 міс.

258

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Синдром залежності на даний час утримання. Рання ремісія

F19.20

F19.200

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальні комплекси 2, 6, 11,13,15, 18

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1 міс.

До 3 міс.

259

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Синдром залежності. Часткова ремісія

F19.20

F19.201

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальні комплекси 2, 6, 11,13,15, 18

До 1 міс

Критерії якості 3

До 1 міс.

До 3 міс.

260

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Синдром залежності. Повна ремісія

F19.20

F19.202

-

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальні комплекси 2, 6, 11,13,15, 18

Реабілітаційний комплекс 2

Критерії якості 3

До 1 міс.

До 3 років

261

Розлади психіки та поведінки розлади внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Синдром залежності на даний час утримання, але в запобіжних умовах

F19.21

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальні комплекси 2, 6, 11,13,15, 18

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1 міс.

До 3 міс.


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

262

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та Інших психоактивних речовин. Синдром залежності на даний час під клінічним наглядом на підтримувальному або замісному режимі (контрольована залежність)

F19.22

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальні комплекси 2, 6, 11,13,15

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1 міс.

До 3 міс.

263

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Синдром залежності на даний час утримання, але в умовах лікування аверсивними або блокуючими ліками

F19.23

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальні комплекси 2, 6, 18, а також - у разі необхідності - лікування засобами, що викликають відразу: цитизином, табексом, анабазином гідрохлоридом (гамібазином), лобесилом

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1 міс.

До 3 міс.

264

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Синдром залежності на даний час вживання речовини (активна залежність)

F19.24

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

У разі необхідності - лікувальні комплекси 3, 7, 9, 11,13, 15, 17,18,19, 20

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1 міс.

До 3 міс.

265

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Синдром залежності. Постійне вживання

F19.24

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

У разі необхідності - лікувальні комплекси 3, 7, 9, 11,13, 15, 17,18,19, 20

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1 міс.

До 3 міс.

266

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Стан абстиненції  неускладнений

F19.3

F19.30

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

У разі необхідності - лікувальні комплекси 3, 7, 9, 11,13, 15, 17,18,19, 20

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

267

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Стан абстиненції з судомами

F19.3

F19.31

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

У разі необхідності - лікувальні комплекси 3, 7, 9, 11,13, 15, 17,18,19, 20

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

268

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Стан абстиненції з делірієм без судом

F19.4

F19.40

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

У разі необхідності - лікувальні комплекси 3, 7, 9, 11,13, 15, 17,18,19, 21

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

269

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Стан абстиненції з делірієм і судомами

F19.4

F19.41

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

У разі необхідності - лікувальні комплекси 3, 7, 9, 11,13, 15, 17,18,19, 21

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

270

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Стан абстиненції з делірієм і судомами Психотичний розлад шизофреноподібний

F19.5

F19.50

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

У разі необхідності - лікувальні комплекси 3, 7, 9, 11,13, 15, 17,18,19, 21

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1 міс.

До 1 міс.

271

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Психотичний розлад переважно маячний

F19.5

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

У разі необхідності - лікувальні комплекси 3, 7, 9, 11,13, 15, 17,18,19, 21

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1 міс.

До 1 міс.

272

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Психотичний розлад переважно галюцинаторний

F19.5

F19.52

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

У разі необхідності - лікувальні комплекси 3, 7, 9, 11,13, 15, 17,18,19, 21

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1 міс.

До 1 міс.


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

273

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Психотичний розлад переважно поліморфний.

F19.5

F19.53

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

У разі необхідності - лікувальні комплекси 3, 7, 9, 11,13, 15, 17,18,19, 21

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1 міс.

До 1 міс.

274

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Психотичний розлад, переважно депресивні симптоми

F19.5

F19.54

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

У разі необхідності - лікувальні комплекси 3, 7, 9, 11,13, 15, 17,18,19, 21

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 90 днів

До 90 днів

275

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Психотичний розлад, переважно маніакальні симптоми

F19.5

F19.55

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

У разі необхідності - лікувальні комплекси 3, 7, 9, 11,13, 15, 17,18,19, 21

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1 міс.

До 1 міс.

276

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Психотичний розлад змішаний

F19.5

F19.56

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

У разі необхідності - лікувальні комплекси 3, 7, 9, 11,13, 15, 17,18,19, 21

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 90 днів

До 90 днів

277

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Амнестичний синдром

F19.5

-

Діагностичні комплекси 3 та 7

У разі необхідності - лікувальні комплекси 3, 4,11,19, 22

-

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії

278

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Залишковий та віддалений психотичний розлад, ремінісценції

F19.7

F19.70

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

У разі необхідності - лікувальні комплекси 3, 4,11,19, 22

Реабілітаційний комплекс 4

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

279

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Залишковий та віддалений психотичний розлад  з розладами особистості або поведінки

F19.7

F19.71

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

У разі необхідності - лікувальні комплекси 3, 4,11,19, 22

Реабілітаційний комплекс 4

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії

280

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Залишковий та віддалений психотичний розлад з афективним розладом

F19.7

F19.72

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

У разі необхідності - лікувальні комплекси 3, 4,11,19, 22

Реабілітаційний комплекс 4

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії

281

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Залишковий та віддалений психотичний розлад

з деменцією

F19.7

F19.72

-

Діагностичні комплекси 3 та 7

У разі необхідності - лікувальні комплекси 3, 4,11,19, 22

Реабілітаційний комплекс 5

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії

282

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних Залишковий та віддалений психотичний розлад  з іншим стійким когнітивним порушенням

F19.7

F19.74

-

Діагностичні комплекси 3 та 7

У разі необхідності - лікувальні комплекси 3, 4,11,19, 22

Реабілітаційний комплекс 5

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії

283

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Залишковий та віддалений психотичний розлад з пізнім дебютом

F19.7

F19.75

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

У разі необхідності - лікувальні комплекси 3, 4,11,19, 22

Реабілітаційний комплекс 4

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

284

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Інші психічні та поведінкові розлади

F19.8

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

У разі необхідності - лікувальні комплекси 3. 7, 9, 11,13,15,16,19,20

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1 міс.

До 1 міс.

285

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Неуточнений психічний поведінковий розлад

F19.8

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

У разі необхідності - лікувальні комплекси 3. 7, 9, 11,13,15,16,19,20

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1 міс.

До 1 міс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Розділ 9. НЕВРОЛОГІЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список умовних скорочень

 

 RW- реакція Вассермана

ЕКГ - електрокардіограма

ЕхоЕГ ехоенцефалографія

ЕЕГ – електроенцефалограма

Rо-графія хребта - рентгенографія хребта

РСК - реакція сиворотки крові

ФГ - флюрографія

ЯМР - ядерно-магнітний резонанс


 II рівень надання медичної допомоги

п/п 

Нозологіч-

на форма

Шифр

МКХ-10

Перелік діагностичних обстежень

Обсяг лікувальних заходів

Критерії якості (бажані результати лікування)

Середня тривалість лікування (дні)

1

2

3

4

5

6

7

1

Спадкові захворювання нервової системи

 

 

Енсенціальний тремор 

G 25.0

1.Загальний аналіз крові та сечі кожні 10 днів

2.Аналіз крові на RW

3.Аналіз крові на холестерин

4.Аналіз крові на β-лінопротеїди

5.Аналіз крові на СНІД

6.Аналіз калу на я/г та с/с

7 ФГ, ЕКГ

8.Консультації терапевта, стоматолога, за показаннями - офтальмолога 

1.Палатний режим

2.Стіл №15

3.Протисудомні препарати - за показаннями

4.Вітаміни

5.Загальнозміцнювальна терапія

6.Транквілізатори

7.β - адреноблокатори - за показаннями

8.Ноотропні препарати (кавінтон, пірацетам)

9.Біостимулятори

ІО.Фізіотерапія

Зменшення тремору, спазмів, поліпшення координації рухів, нормалізація вегетативної та емоційної сфери

13-17

2

Невралгія трійчастого нерва 

G 50.0

1.Загальний аналіз крові та сечі

2.Аналіз крові на цукор та РW

3.Аналіз крові на СНІД за показаннями

4.Аналіз калу на я/г та с/с

5.ФГ органів грудної клітки, ЕКГ

6.Rо-графія приносових пазух

7.Консультації стоматолога, отоларинголога, офтальмолога, за показаннями - терапевта і гінеколога

1.Палатний режим

2.Стіл - за показаннями

3.Знеболювальні препарати

4.Гангліоблокатори

5.Спазмолітики

6.Вітаміни

7.Спиртово-новокаїнові блокади - за показаннями

8.Розсмоктувальна терапія

9.Фізіотерапія

Відсутність скарг, відсутність нападів або зменшення їх частоти та інтенсивності , відновлення функції жувальних та інших м'язів

17-21

3

Шийний остеохондроз з корінцево-судинним синдромом

G 54.2

1.Загальний аналіз крові та сечі кожні 10 днів

2.Аналіз крові на цукор

3.Аналіз крові на RW

4.Аналіз крові на СНІД - за показаннями

5.Rо-графія шийного відділу хребта, ФГ органів грудної клітки

6.ЕКГ

7.Консультація травматолога - за показаннями

1.Напівліжковий режим на щиті

2.Стіл - за показаннями

3.Знеболювальні препарати

4.Протизапальні препарати – до 10 днів

5.Гангліоблокатори

6.Новокаїнові блокади - за показаннями

7.Дегідратаційна терапія - за показаннями

8.Спазмолітики - до 10 днів

9.Відновна терапія

10.Розсмоктувальна терапія

11.Фізіотерапія, масаж, ЛФК

Зняття больового синдрому, відновлення вегетативних функцій та чутливої сфери, відновлення функції кінцівок

13-17


 

1

2

3

4

5

6

7

4

Торакалгії з м'язово-тонічним синдромом

G 54.3

1.Загальний аналіз крові та сечі кожні 10 днів

2.Аналіз крові на цукор

3.Аналіз крові на RW

4.Аналіз крові на СНІД - за показаннями

5.Rо-графія хребта

6.ЕКГ

7.Консультація терапевта, за показаннями - травматолога

1.Напівліжковий режим на щиті

2.Стіл - за показаннями

3.Знеболювальні препарати

4.Протизапальні препарати - до 10 днів

5.Гангліоблокатори

6.Новокаїнові блокади - за показанням

7.Спазмолітики -до 10 днів

8.Вітаміни

9.Відновна терапія

10.Розсмоктувальна терапія

11.Фізіотерапія, масаж, ЛФК

Зменшення або зникнення болю, нормалізація вегетативних функцій, відновлення об'єму рухів у грудному відділі хребта

12-16

5

Гострі любоішіалгії (не вертеброгенного характеру)

G 54.4

1.Загальний аналіз крові та сечі кожні 10 днів

2.Аналіз крові на RW

3.Аналіз крові на СНІД - за показаннями

4.Аналіз крові на цукор

5.Аналіз калу на я/г та с/с

6.ФГ органів грудної клітки

7.Rо-графія хребта

8.Консультація травматолога ,терапевта, за показаннями - гінеколога

1.Напівліжковий режим на щиті

2.Стіл - за показаннями

3.Знеболювальні препарати

4.Протизапальні препарати - до 10 днів

5 Вітаміни – 10 днів.

6.Сечогінні препарати

7.Транквілізатори - за показаннями

8. Фізіотерапія , ЛФК – 10 днів

9.Новокаїнові блокади - за показанням

Зменшення або зникнення болю в поперековому відділі хребта,зняття м'язового напруження, відновлення функції хребта

17-16

6

Люмбоішіалгії вертеброгенного  етіології

G 54.4

М 51

1.Загальний аналіз крові та сечі кожні 10 днів

2.Аналіз крові  та сечі на цукор

3.Аналіз  крові на RW

3.Аналіз крові на СНІД - за показаннями

4.Аналіз сечі на цукор

5.Аналіз калу на я/г та с/с

6.Rо-графія хребта

7. ФГ органів грудної клітки – за показаннями

8.Консультації травматолога, за показаннями гінеколога

1.Напівліжковий режим на щиті

2.Стіл - за показаннями

3.Знеболювальні препарати

4.Протизапальні препарати - до 10 днів

5.Гангліоблокатори

6.Вітаміни

7.Дегітраційна терапія – за показаннями(5-10 днів)

8.Відновна терапія – за показаннями

9.Розсмоктувальна терапія

10.Фізіотерапія

11.Новокаїнові блокади - за показанням

Зменшення або зникнення болю в поперековому відділі хребта, зняття м'язового напруження

12-18

7

Гостре порушення мозкового кровообігу за типом  минущі порушення мозкового кровообігу на грунті атеросклерозу судин головного мозку

I 64

G 45

1.Аналіз крові та сечі кожні 10 днів

2.Аналіз крові на цукор

3.Аналіз крові на β-ліпопротеїди,

холестерин, коагулограма - за показаннями

4.Аналіз крові на СНІД та

австралійський антиген - за показаннями

5.Аналіз калу на я/г та с/с

6.Аналіз сечі за Зимницьким

7.ФГ органів грудної клітки

8.Rо-графія черепа

9.ФГ шийного відділу хребта 

1.Ліжковий режим

2.Стіл - за показаннями

3.Нормалізація гемодинаміки

4.Гормонотерапія - за показаннями

5.Дегідратаційна терапія - 3-4 курси по 2-3 дні

6.Ноотропні препарати (кавінтон, пірацетам)

7.Транквілізатори - за показаннями

8.Фізіотерапія, масаж

Зникнення загальномозкової та вогнищевої Симптоматики  в перші 24 год, нормалізація АТ і серцевої діяльності, відновлення мови, рухової активності

13-17


 

1

2

3

4

5

6

7

8

Атеросклероз судин головного мозку III . Залишкові явища після перенесеного ішемічного інсульту. Хронічні порушення мозкового кровообігу

I 67.2

I 67.3

1.Аналіз крові та сечі кожні 10 днів

2.Аналіз крові на цукор

3.Аналіз крові на β-ліпопротеїди, холестерин, протромбіновий індекс, коагулограма - за показаннями

4.Аналіз крові на СНІД

5.Аналіз сечі за Зимницьким

6.Аналіз калу на я/г та с/с

7.ЕКГ

8.ФГ грудної клітки

9.Консультації терапевта, гінеколога, уролога, офтальмолога, за показаннями - отоларинголога, психіатра, стоматолога

1.Палатний режим

2.Стіл - за показаннями

3.Нормалізація гемодинаміки

4.Дегідратаційна терапія

5.Ноотропні препарати (кавінтон, пірацетам)

6.Транквілізатори

7.Фізіотерапія, масаж, ЛФК

Відсутність скарг на запаморочення, зменшення шуму в голові, нормалізація  АТ, поліпшення  загального стану, нормалізація сну, поліпшення функцій паралізованих кінцівок

13-17

9

Шийний остеохондроз з нейроваскулярним, нейродистрофічним синдромом

G 54,2

1.Загальний аналіз крові та сечі кожні 10 днів

2.Аналіз крові на цукор

3.Аналіз крові на RW

4.Аналіз крові на СНІД

5.ФГ органів грудної клітки та Rо-графія шийного відділу хребта

6.Консультації травматолога, терапевта, стоматолога, гінеколога, за показаннями - офтальмолога, отоларинголога

1.Напівліжковий режим на щиті

2.Стіл - за показаннями

3.Знеболювальні препарати

4.Протизапальні препарати

5.Нормалізація гемодинаміки

6 Вітаміни

7.Дегідратаційна терапія - за показаннями

8.Гангліоблокатори - за показаннями

9.Новокаїнові блокади - за показаннями

10.Біостимулятори

11 Фізіотерапія, масаж, ЛФК

Зникнення або зменшення болю в хребті, руці, а також головного болю,відновлення повністю або частково рухової функції, нормалізація вегетативних функцій

14-18

10

Шийний остеохондроз

з дискогенним ураженням та корінцевим синдромом

М51

G 54.2

1.Загальний аналіз крові та сечі кожні 10 днів

2.Аналіз крові на цукор

3.Аналіз крові на RW

4.Аналіз крові на СНІД - за показаннями

5.ФГ легенів, Rо-графія шийного відділу хребта

6.ЕКГ

7.Консультації травматолога, стоматолога, гінеколога

1.Напівліжковий режим на щиті

2.Знеболювальні препарати

3.Протизапальні препарати - до 10 днів

4.Гангліоблокатори та новокаїнові блокади - за показаннями

5.Дегідратаційна терапія - за показаннями

6.Судинорозширювальна терапія -до 10 днів

7.Вітаміни

8.Відновна терапія

9.Фізіотерапія , масаж, ЛФК

Зникнення або зменшення болю в хребті, руці, а також головного болю, відновлення повністю або частково рухової функції, нормалізація вегетативних функцій

16-20

11

Торакалгіі з корінцевим диско генним синдромом корінцевим дискогенним синдромом

М51

G54.3

1.Загальний аналіз крові та сечі кожні10 днів

2.Аналіз крові на цукор та RW

3.Аналіз крові на СНІД - за показаннями

4.Аналіз калу на я/г та с/с

5.ФГ органів грудної клітки, Rо-графія грудного відділу хребта

6.ЕКГ

7.Консультації терапевта, стоматолога, гінеколога, травматолога

1.Напівліжковий режим на щиті

2.Стіл – за показаннями

3.Знеболювальні препарати

4.Протизапальні препарати - до 10 днів

5.Гангліоблокатори, новокаїнові блокади - за показаннями

6.Дегідратаційна терапія - за показаннями

 Відсутність скарг на нормалізація вегетативних та рухових функцій, збільшення об'єму рухів у грудному відділі хребта

17-21


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

9.Біостимулятори - за показаннями

10.Розсмоктувальна терапія – за показаннями

11.Фізіотерапія, ЛФК

 

 

12

Люмбоішіалгії в період загострення

М54.3

1.Загальний аналіз крові та сечі

2.Аналіз крові на цукор та RW

3.Аналіз крові на СНІД - за показаннями

4. Аналіз калу на я/г та с/с

5.ФГ органів грудної клітки, Rо-графія хребта, ЕКГ

6.Консультації терапевта, стоматолога, гінеколога, травматолога, уролога - за показаннями

1.Напівліжковий режим на щиті

2.Стіл - за показаннями

3.Знеболювальні препарати

4.Протизапальні препарати - до 10 днів

5.Гангліоблокатори - за показаннями

6.Дегідратаційна терапія - за показаннями

7.Спазмолітики - до 10 днів

8.Вітаміни

9.Відновна терапія

10.Біостимулятори - за показаннями

11.Фізіотерапія, ЛФК

Зменшення або зникнення болю, відновлення функцій хребта, відсутність напруження м'язів попереку, відсутність скарг

17-21

13

Струс головного мозку

S06

1.Загальний аналіз крові та сечі кожні 10 днів

2.Аналіз крові та сечі на цукор та

3.Аналіз калу на я/г та с/с

4.Rо-графія черепа

5.ФГ грудної клітки

6.Консультації офтальмолога, отоларинголога

7.За показаннями - люмбальна пункція, ЕхоЕГ, ЕХО-графія, аналіз крові на СНІД, австралійський антиген

1.Ліжковий режим

2.Знеболювальні препарати

3.Дегідратаційна терапія - 2-8 днів при явищах церебральної гіпертензії

4.Спазмолітики -до 10днів

5.Вітаміни

6.Розсмоктувальна та відновна терапія

7.Препарати кальцію, аскорутин

Зменшення або відсутність головного болю,зникнення оболонкових симптомів, нормалізація сну, вегетативних функцій та емоційної сфери

21-28


 

III рівень надання медичної допомоги

№  п/п

Нозологічна форма

Шифр

МКХ-10

Перелік діагностичних

Обсяг лікувальних

заходів

Критерії якості (бажані результати лікування)

Середня тривалість лікування (Дні)

1

Доброякісне новоутворення головного мозку та інших частин центральної нервової системи

D33

1.Загальний аналіз крові та сечі

2.Аналіз крові на цукор, RW

3.Аналіз калу на я/г

4.Rо-графія черепа, легенів, шлунка

5.Комп'ютерна томографія, ЯМР

6.Консультації хірурга, нейрохірурга,

офтальмолога, терапевта

1.Знеболювальні препарати

2.Плазмозамінники

3.Діуретики

4.Хірургічне лікування 

Зменшення болю, поліпшення загального стану

22

2

Дисциркуляторна енцефалопатія 

F07

1.Загальний аналіз крові та сечі

2.Аналіз крові на цукор, RW

3.Аналіз калу на я/г

4.Біохімічні дослідження крові (загальний білок, білкові фракції, сечовина, азот сечовини, ферменти крові)

5.Коагулограма

6.Rо-графія черепа

7.ЕКГ

8.ЕЕГ

9.Консультації офтальмолога, психіатра - за показаннями

1.Нормалізація гемодинаміки

2.Дегідратаційна терапія - за показаннями

3.Знеболювальні препарати

4.Плазмозамінники - за показаннями

5.Седативні препарати

6.Амінокислоти

7.Біостимулятори

8.Антихолінестеразні препарати

Поліпшення загального стану 

26

3

Запальні хвороби центральної нервової системи

G 00.0- G00.9

1.Загальний аналіз крові та сечі

2.Аналіз крові на цукор, RW

3.РСК на токсоплазмоз

4.Аналіз калу на я/г

5.Комп'ютерна томографія або ЯМР за показаннями

6.Rо-графія черепа, легенів

7.Консультації нейрохірурга, отоларинголога, терапевта, офтальмолога

8.Спинномозкова пункція - за показаннями

1.Антибіотики

2.Знеболювальні препарати

3.Кортикостероїди

4.Антигістамінні препарати

5.Біостимулятори

6.Діуретики

7.Транквілізатори

8.Препарати, що стимулюють метаболічні процеси

Поліпшення стану,збільшення об'єму рухів, зникнення болю

19-24

4

Розсіяний множинний склероз

G35

1.Загальний аналіз крові та сечі

2.Аналіз крові на цукор, RW

3.Аналіз калу на я/г

4.Консультації офтальмолога, терапевта

1.Кортикостероїди

2.Препарати, що поліпшують обмін речовин

3.Препарати, що стимулюють метаболічні процеси

4.Вітаміни

Поліпшення симптоматики

18-27


 

1

2

3

4

5

6

7

5

Поліневропатії та інші ураження периферичної нервової системи

G60-

G 64

1.Загальний аналіз крові та сечі

2.Аналіз крові на цукор, RW

3.Аналіз крові на сечову кислоту, ревмопроби

4.Аналіз калу на я/г

5.Rо-графія хребта - за показаннями

1.Знеболювальні препарати

2.Біостимулятори

3.Вітаміни

4.Гангліоблокатори

5.Спазмолітики

6.Препарати, що стимулюють метаболічні процеси

7.Антибіотики - за показаннями

8.Дегідратаційна терапія - за показаннями

Поліпшення стану, збільшення об'єму рухів, зникнення болю

22

6

Міастенія тяжка 

G70

1.Загальний аналіз крові та сечі

2.Аналіз крові на цукор, RW

3.Аналіз калу на я/г

4.Консультація торакального хірурга 

1.Антихолінестеразні препарати

2.Біостимулятори

3.Вітаміни

4.Препарати кальцію

5.Кортикостероїди - за показаннями

6.Хірургічне лікування - за показаннями

Зменшення м'язової слабкості

27

7

М'язова дистрофія 

G71.0

1.Загальний аналіз крові та сечі

2.Аналіз крові на цукор,

3.Аналіз калу на я/г

4.Rо-графія черепа

1.Препарати, що стимулюють метаболічні процеси

2.АТФ

3.Препарати кальцію

4.Вітаміни

Поліпшення рухових функцій 

16

8

Субарахноїдальний крововилив

І 60

1.Загальний аналіз крові та сечі

2.Аналіз крові на цукор, RW

3.Аналіз калу на я/г

4.Біохімічні дослідження крові (загальний білок, білкові фракції, сечовина, азот сечовини, ферменти крові)

5.Коагулограма

6.Rо-графія черепа

7.ЕКГ, ЕхоЕГ

8.Ангіографія

9.Консультації офтальмолога, нейрохірурга

1.Ліжковий режим

2.Кровоспинні засоби

3.Нормалізація гемодинаміки

4.Сечогінні препарати

5.Седативні препарати

6.Антибіотики

7.Амінокислоти

8.Інгібітори

9.Плазмозамінники

10.Гангліоблокатори - за показаннями

11.Масаж, ЛФК

Поліпшення загального стану та порушених функцій 

31

9

Внутрішньо мозковий крововилив

I 61

1.Загальний аналіз крові та сечі

2.Аналіз крові на цукор, RW

3.Аналіз калу на я/г

4.Біохімічні дослідження крові (загальний білок, білкові фракції, сечовина, азот сечовини, ферменти крові)

5.Коагулограма

6.Rо-графія черепа

7.ЕКГ

8.ЕхоЕГ

9.Консультації офтальмолога, нейрохірурга

1.Ліжковий режим

2.Кровоспинні засоби

3.Сечогінні препарати

4.Седативні препарати

5.Антибіотики

6.Амінокислоти

7.Інгібітори

8.Плазмозамінники

9.Нормалізація гемодинаміки

10.Гіпотензивні препарати

11.Гангліоблокатори – за показаннями

12.Масаж, ЛФК

Поліпшення загального стану та порушених функцій

26


 

1

2

3

4

5

6

7

10

Ішемічний інсульт

I 64

1.Загальний аналіз крові та сечі

2.Аналіз крові на цукор, RW

3.Аналіз калу на я/г

4.Біохімічні дослідження крові (загальний білок, білкові фракції, сечовина, азот сечовини, ферменти крові)

5.Коагулограма

6.Rо-графія черепа

7.ЕКГ

8.ЕхоЕГ

9.Консультації офтальмолога, нейрохірурга

1.Ліжковий режим

2.Антикоагулянти

3.Сечогінні препарати - за показаннями

4.Спазмолітики

5.Знеболювальні препарати

6.Плазмозамінники

7.Антибіотики

8.Седативні препарати

9.Амінокислоти

10.Біостимулятори

11.Антихолінестеразні препарати

12.Масаж, ЛФК

Поліпшення загального стану та порушених функцій

27

11

Минущі порушення мозкового кровообігу

І 64

G45

1.Загальний аналіз крові та сечі

2.Аналіз крові на цукор, RW

3.Аналіз калу на я/г

4.Біохімічні дослідження крові(загальний білок, білкові фракції, сечовина, азот сечовини, ферменти крові)

5.Коагулограма

6.Rо-графія черепа

7.ЕКГ

8.ЕЕГ

9.ФГ шийного відділу хребта

10.Консультації офтальмолога, нейрохірурга

1.Ліжковий режим

2.Антикоагулянти

3.Дегідратаційна терапія за показаннями

4.Спазмолітики

5.Знеболювальні препарати

6.Плазмозамінники - за показаннями

7.Седативні препарати

8.Амінокислоти

9.Біостимулятори

10.Антихолінестеразні препарати

11.Масаж, ЛФК

Поліпшення загального стану та порушених

13-17

12

Віддалені наслідки інсульту

І 69.4

1.Загальний аналіз крові та сечі

2.Аналіз крові на цукор, RW

3.Аналіз калу на я/г

4.Біохімічні дослідження крові (загальний білок, білкові фракції, сечовина, азот сечовини, ферменти крові)

5.Коагулограма

6.Rо-графія черепа - за показаннями

7.ЕКГ

8.ЕЕГ

9.Консультація офтальмолога  

1.Антикоагулянти - за показаннями

2.Сечогінні препарати - за показаннями

3.Спазмолітики

4.Знеболювальні препарати

5.Плазмозамінники

6.Седативні препарати

7.Амінокислоти

8.Біостимулятори

9.Антихолінестеразні препарати

10.Гіпотензивні препарати

11.Масаж, ЛФК

Поліпшення рухової функції, мови та інших функцій, порушених унаслідок інсульту 

17-26

13

Закриті травми головного та спинного мозку 

S 06

Т 09

1.Загальний аналіз крові та сечі

2.Аналіз крові на цукор, RW

3.Аналіз калу на я/г

4.Rо-графія черепа або хребта

5.ЕхоЕГтаЕКГ

6.Консультації хірурга, офтальмолога, за показаннями - терапевта та отоларинголога

1.Ліжковий режим

2.Седативні препарати

3.Знеболювальні препарати

4.Спазмолітики

5.Діуретики - за показаннями

6.Транквілізатори

7.Біостимулятори

Зменшення болю,вегетативних проявів, зникнення оболонкових симптомів

21-28

 


Розділ 10. НЕФРОЛОГІЯ

 

 

Список умовних скорочень

 

 

 

 

АПФ - ангіотензинтворний фермент

АТ - артеріальний тиск

ЕГДС - езофагогастродуоденоскопія

ЕКГ – електрокардіограма

УЗД - ультразвукове дослідження

ХНН – хронічна  ниркова недостатність

LЕ - клітини  — клітини червоного вовчака

Ro-графія – рентгенографія

 


II рівень надання медичної допомоги

п/п 

"Нозологічна

форма 

Шифр

МКХ-10

Перелік діагностичних обстежень

Обсяг лікувальних заходів

Критерії якості (бажані результати лікування) 

Середня тривалість лікування (дні)

1

Сечовий синдром неясного ґенезу

N05

1.Загальний аналіз сечі, аналіз сечі за Нечипоренком, добова протеїнурія, проба Зимницького

2.Загальний аналіз крові

3.Біохімічне дослідження крові (сечовина, креатинін, загальний білок, холестерин, електроліти)

4.ЕКГ

5.Внутрішньовенна урографія

6.Консультації офтальмолога, кардіолога, уролога, гінеколога - в разі необхідності

Лікування відповідно до встановленого діагнозу

Направлення на лікування у нефрологічне відділення в  разі діагностування нефрологічного захворювання 

10

2

Гломерулярні порушення при цукровому діабеті 

N 08. 3*

Е 10-14 †

1.Загальний аналіз сечі - 3 рази,

аналіз сечі за Нечипоренком - 2 рази, добова протеїнурія - 2-3 рази, проба Зимницького

2.Загальний аналіз крові - 2 рази  3.Біохімічне дослідження крові (сечовина, креатинін, загальний білок, білкові фракції, холестерин - 2 рази, цукор)

4.Коагулограма

5.ЕКГ

6.Внутрішньовенна урографія

7.Консультації ендокринолога, нефролога

Симптоматична терапія: сечогінні та гіпотензивні препарати 

Позитивна динаміка набрякового синдрому, протеїнурії. Поліпшення загального стану хворого. Переведення хворого у нефрологічне або ендокринологічне відділення

7-10

3

Амілоїдоз нирок, доазотемічна стадія

Е 85

 

1.Загальний аналіз сечі - 3 рази, аналіз сечі за Нечипоренком -2 рази, добова протеїнурія - 2-3 рази, проба Зимницького

2.Загальний аналіз крові - 2 рази

3.Біохімічне дослідження крові (сечовина, креатинін, загальний білок, білкові фракції, холестерин - 2 рази)

4.Коагулограма

5.ЕКГ

6.Внутрішньовенна урографія

7.Консультації офтальмолога, кардіолога, нефролога

1.Сечогінні та гіпотензивні препарати

2.Унітіол

3.Колхіцин

Позитивна динаміка набрякового синдрому, протеїнурії. Поліпшення загального стану хворого. Переведення хворого у нефрологічне відділення

7-10

Амілоїдоз нирок, азотемічна стадія

Е 85

N 08. 4*

1.Загальний аналіз сечі - 3 рази, аналіз сечі за Нечипоренком -2 рази, добова протеїнурія - 2-3 рази, проба Зимницького 2.Загальний аналіз крові - 2 рази

3.Біохімічне дослідження крові (сечовина, креатинін, загальний білок, білкові фракції,

1.Дієтотерапія

2.Дипіридамол 250-300 мг на добу, або пентоксифілін 300 мг на добу, ксентинолу нікотинат

3.Сечогінні та гіпотензивні препарати

Позитивна динаміка показників крові (креатиніну, сечовини). Корекція АТ. Переведення хворого у нефрологічне відділення 

27-30


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

холестерин- 2 рази)

4.Коагулограма

5.ЕКГ

6.Консультації офтальмолога, кардіолога, нефролога

4.Ентеросорбенти

5.Препарати заліза

6.Вітаміни

 

 

4

Гіпертонічна хвороба III стадії 

І 12.0

1.Загальний аналіз сечі - 3 рази, аналіз сечі за Нечипоренком -2 рази, добова протеїнурія - 2-3 рази, проба Зимницького 2.Загальний аналіз крові - 2 рази

3.Біохімічне дослідження крові (сечовина, креатинін, загальний білок, білкові фракції, холестерин - 2 рази)

4.Коагулограма

5.Аналіз крові на наявність LE- клітин

6.ЕКГ

7.Rо-графія органів грудної порожнини

8.Внутрішньовенна урографія

9.Консультації офтальмолога, кардіолога, нефролога

1.Сечогінні та гіпотензивні препарати

Позитивна динаміка протеїнурії. Поліпшення загального стану хворого. Переведення  хворого у нефрологічне відділення

7- 10

5

Вузликовий периартеріїт, вторинний гломерулонефрит 

N 08.5*

М З0.0† 

1.Загальний аналіз сечі - 3 рази, аналіз сечі за Нечипоренком - 2 рази, добова протеїнурія - 2-3 рази, проба Зимницького 2.Загальний аналіз крові - 2 рази

3.Біохімічне дослідження крові (сечовина, креатинін, загальний білок, білкові фракції, холестерин - 2 рази)

4.Коагулограма

5.Аналіз крові на наявність LЕ - клітин

6.ЕКГ

7.Rо-графія органів грудної

порожнини

8.Внутрішньовенна урографія

9.Консультації офтальмолога, кардіолога, нефролога

Симптоматична терапія

Позитивна динаміка протеїнурії. Поліпшення загального стану хворого. Переведення хворого              у нефрологічне відділення

7-10

6

Геморагічний васкуліт, вторинний гломерулонефрит 

N 08.2*

D69.0†

1.Загальний аналіз сечі - 3 рази, аналіз сечі за Нечипоренком -2 рази, добова протеїнурія - 2-3 рази, проба Зимницького

2.Загальний аналіз крові - 2 рази

Симптоматична терапія

Позитивна динаміка протеїнурії. Поліпшення загального стану хворого. Переведення хворого у нефрологічне відділення

 


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

3.Біохімічне дослідження крові (сечовина, креатинін, загальний білок, білкові фракції, холестерин - 2 рази)

4.Коагулограма

5.Аналіз крові на наявність LЕ- клітин

6.ЕКГ

7.Rо-графія органів грудної порожнини

8.Внутрішньовенна урографія

9.Консультації офтальмолога, кардіолога - в разі необхідності, нефролога

 

 

7-10

7

Гострий гломерулонефрит, сечовий синдром

N00

1.Загальний аналіз сечі - 3 рази, аналіз сечі за Нечипоренком -2 рази, добова протеїнурія - 2-3 рази, проба Зимницького 2.Загальний аналіз крові - 2 рази

3.Біохімічне дослідження крові (сечовина, креатинін, загальний білок, білкові фракції)

4.Коагулограма

5.ЕКГ

6.Внутрішньовенна урографія

7.Консультації офтальмолога, кардіолога, уролога, гінеколога, отоларинголога - в разі необхідності

1.Дієтотерапія

2.Симптоматична терапія 

Переведення хворого у нефрологічне відділення

7-10

8

Гострий гломерулонефрит , нефротичний синдром

N00

 

 

 

N04

1.Загальний аналіз сечі - 3 рази, аналіз сечі за Нечипоренком -2 рази, добова протеїнурія - 2-3 рази, проба Зимницького

2.Загальний аналіз крові - 2 рази

3.Біохімічне дослідження крові (сечовина, креатинін, загальний білок, білкові фракції, холестерин - 2 рази)

4.Коагулограма

5.ЕКГ

6.Внутрішньовенна урографія

7.Консультації офтальмолога, кардіолога, уролога, гінеколога, отоларинголога - в разі необхідності, нефролога

1.Дієтотерапія

2.Симптоматична терапія 

Переведення хворого у нефрологічне відділення

7-10

9

Хронічний гломерулонефрит, сечовий синдром, до гіпертензивна стадія

N 03

1.Загальний аналіз сечі - 3 рази, аналіз сечі за Нечипоренком -2 рази, добова протеїнурія - 2-3 рази, проба Зимницького

2.Загальний аналіз крові   2 рази

3.Біохімічне дослідження крові (сечовина

1.Дієтотерапія

2.Симптоматична терапія

1.Дієтотерапія

2.Дипіридамол 200 мг на добу - 1-2 міс, або пентоксифілін 300 мг на добу 1-2 міс, або хінгамін чи гідроксихлорохін 200-

Позитивна динаміка показників сечі

27-30


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хронічний гломерулонефрит, сечовий синдром, гіпертензивна стадія 

 

креатинін, загальний білок, білкові фракції, холестерин - 2 рази)

4.Коагулограма

5.ЕКГ

6.Внутрішньовенна урографія

7.Консультації офтальмолога, кардіолога - в разі необхідності, нефролога

-400 мг 1 раз на добу - 6 міс, за наявності еритроцитурії > 2,5 • 107 л: унітіол 5% розчин - 5- 10 мл 1 раз на добу - 1 міс, димефосфон по 1 столовій ложці 3 рази на день - 1міс

3.Токофероли - 1 капсулу на добу- 1-2 міс під контролем аналізів сечі

 

 

1.Загальний аналіз сечі - 3 рази, аналіз сечі за Нечипоренком -2 рази, добова протеїнурія - 2-3 рази, проба Зимницького 2.Загальний аналіз крові - 2 рази

3.Біохімічне дослідження крові (сечовина, креатинін, загальний білок, білкові фракції, холестерин - 2 рази)

4.Коагулограма

5.ЕКГ

6.Внутрішньовенна урографія

7.Консультації офтальмолога, кардіолога - в разі необхідності, нефролога

1.Дієтотерапія

2.Дипіридамол 200 мг на добу - 2-3 міс або пентоксифілін 300 мг на добу - 2-3 міс

3.Гіпотензивні препарати 

Позитивна динаміка показників сечі.

Корекція АТ 

27-30

10

Хронічний гломерулонефрит, сечовий синдром, ХНН

І ступеня

 

 

 

 

 

 

Хронічний гломерулонефрит, сечовий синдром, ХНН

II ступеня

N03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 18

1.Загальний аналіз сечі - 3 рази, аналіз сечі за Нечипоренком -2 рази, добова протеїнурія - 2-3 рази, проба Зимницького 2.Загальний аналіз крові - 2 рази

3.Біохімічне дослідження крові (сечовина, креатинін, загальний білок, білкові фракції, холестерин - 2 рази)

4.Коагулограма

5.ЕКГ

6.Консультації офтальмолога, кардіолога - в разі необхідності, нефролога

1.Дієтотерапія

2.Дипіридамол 200-400 мг на добу або пентоксифілін 300 мг на добу

3.Гіпотензивні препарати, ксантинолу  нікотинат

4.Ентеросорбенти

5.Препарати заліза

6.Вітаміни

Позитивна  динаміка показників крові (креатиніну, сечовини). Корекція АТ

21 -28

1.Загальний аналіз сечі - 3 рази, аналіз сечі за Нечипоренком -2 рази, добова протеїнурія - 2-3 рази, проба Зимницького 2.Загальний аналіз крові - 2 рази

3.Біохімічне дослідження крові (сечовина, креатинін, загальний білок, білкові фракції, холестерин - 2 рази)

4.Коагулограма

5.ЕКГ

6.Консультації офтальмолога, кардіолога - в разі необхідності, нефролога

1.Гіпотензивні препарати, ксантинолу нікотинат

2.Ентеросорбенти

3.Препарати заліза

4.Вітаміни

5.Кишковий діаліз

Позитивна  динаміка показників крові (креатиніну, сечовини). Корекція АТ

21 -28


 

1

2

3

4

5

6

7

 

Хронічний гломерулонефрит, сечовий синдром, ХНН III ступеня

 

 

 

 

 

Хронічний

гломерулонефрит, сечовий синдром, ХНН  IV ступеня 

N18

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Біохімічне дослідження крові (загальний білок, холестерин, трансамінази, тимолово-вероналова проба, сечовина, креатинін)

3.Коагулограма

4 ЕКГ

5 Консультація нефролога

1.Симптоматична терапія

2.Направлення на гемодіаліз  

Поліпшення загального стану хворого

5-7

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Біохімічне дослідження крові (загальний білок, холестерин, трансамінази, тимолово- вероналова проба, сечовина, креатинін - 2-3 рази)

3.Коагулограма

4.ЕКГ '

5.Консультація нефролога

1.Симптоматична терапія

2.Направлення на гемодіаліз  

Поліпшення загального стану хворого

20-30

11

Хронічний гломерулонефрит, нефротичний синдром, догіпертензивна стадія 

N04

1.Загальний аналіз сечі - 3 рази, аналіз сечі за Нечипоренком -2 рази, добова протеїнурія - 2-3 рази, проба Зимницького

2.Загальний аналіз крові - 2 рази

3.Біохімічне дослідження крові (сечовина, креатинін, загальний білок, білкові фракції, холестерин - 2 рази)

4.Коагулограма

5.ЕКГ

6.Внутрішньовенна урографія

7.Консультації офтальмолога, кардіолога - в разі необхідності, нефролога

1.Симптоматична терапія

2.Направлення хворого в нефрологічне відділення

Позитивна динаміка набрякового синдрому, протеїнурії

7-10

Хронічний гломерулонефрит, нефротичний синдром, гіпертензивна стадія

1.Загальний аналіз сечі - 3 рази, аналіз сечі за Нечипоренком -2 рази, добова протеїнурія - 2-3 рази, проба Зимницького

2.Загальний аналіз крові - 2 рази

3.Біохімічне дослідження крові (сечовина, креатинін, загальний білок, білкові фракції, холестерин - 2 рази)

4.Коагулограма

5.ЕКГ

6.Внутрішньовенна урографія

7.Консультації офтальмолога, кардіолога - в разі необхідності, нефролога

1.Дієта №7

2.Дипіридамол 200 мг на добу - 2-3 міс, або пентоксифілін 300 мг на добу - 2-3 міс

3.Гіпотензивні препарати

Позитивна динаміка показників сечі.

 Корекція АТ 

21-28


 


1

2

3

4

5

6

7

12

Хронічний гломерулонефрит, нефротичний синдром, ХНН

І ступеня 

N04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 18

1.Загальний аналіз сечі - 3 рази, аналіз сечі за Нечипоренком - 2 рази, добова протеїнурія - 2-3 рази, проба Зимницького

2.Загальний аналіз крові - 2 рази

3.Біохімічне дослідження крові (сечовина, креатинін, загальний білок, білкові фракції, холестерин

4.Коагулограма

5.ЕКГ '

6.Консультації офтальмолога, кардіолога - в разі необхідності, нефролога

1.Дієтотерапія

2.Дипіридамол 200мг на добу - 2-3 міс або пентоксифілін 300 мг на добу - 2-3 міс, ксантинолу нікотинат

3.Сечогінні та гіпотензивні препарати

4.Ентеросорбенти

5.Препарати заліза

6.Вітаміни 

Позитивна динаміка показників крові (креатиніну, сечовини).

Корекція АТ 

21 -28

Хронічний гломерулонефрит, нефротичний синдром, ХНН

II ступеня

1.Загальний аналіз сечі - 3 рази, аналіз сечі за Нечипоренком - 2 рази, добова протеїнурія - 2-3 рази, проба Зимницького

2.Загальний аналіз крові - 2 рази 3.Біохімічне дослідження крові (сечовина, креатинін, загальний білок, білкові фракції, холестерин - 2 рази)

4.Коагулограма

1.Ентеросорбенти

2.Препарати заліза

3.Вітаміни

4.Кишковий діаліз 

Позитивна динаміка показників крові (креатиніну, сечовини).

Корекція АТ 

21-35

Хронічний гломерулонефрит, нефротичний синдром, ХНН III ступеня

1.Загальні аналізи сечі та крові

2.Біохімічне дослідження крові (загальний білок, холестерин, трансамінази, тимолово-вероналова проба, сечовина, креатинін)

3.Коагулограма

4.ЕКГ

5.Консультація нефролога

1.Симптоматична терапія

2.Направлення хворого в нефрологічне відділення

Поліпшення загального стану хворого

5-7

Хронічний гломерулонефрит, нефротичний синдром, ХНН IV ступеня

1.Загальні аналізи сечі та крові

2.Біохімічне дослідження крові (загальний білок, холестерин, трансамінази, тимолово-вероналова проба, сечовина, креатинін)

3.Коагулограма

4.ЕКГ

5.Консультація нефролога

1.Симптоматична терапія

2.Направлення хворого в нефрологічне відділення

Позитивна динаміка набрякового синдрому, протеїнурії. Поліпшення загального стану хворого. Переведення хворого у нефрологічне відділення

20-30

13

Швидкопрогресуючий гломерулонефрит, доазотемічна стадія

N01

1.Загальний аналіз сечі - 3 рази, аналіз сечі за Нечипоренком -2 рази, добова протеїнурія - 2-3 рази, проба Зимницького 2.Загальний аналіз крові - 2 рази

3.Біохімічне дослідження крові (сечовина, креатинін, загальний білок, білкові фракції, холестерин - 2 рази)

4.Коагулограма

Сечогінні та гіпотензивні препарати

Позитивна динаміка набрякового синдрому, протеїнурії. Поліпшення загального стану хворого. Переведення хворого у нефрологічне відділення

5-7


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

6.Внутрішньовенна урографія

7.Консультації офтальмолога, кардіолога, гінеколога - в разі необхідності, нефролога

 

 

 

Швидкопрогресуючий

гломерулонефрит, азотемічна стадія 

 

1.Загальний аналіз сечі - 3 рази, аналіз сечі за Нечипоренком -2 рази, добова протеїнурія - 2-3 рази, проба Зимницького

2.Загальний аналіз крові - 2 рази

3.Біохімічне дослідження крові (сечовина, креатинін, загальний білок, білкові фракції, холестерин - 2 рази)

4.Коагулограма

5.ЕКГ

6.Консультації офтальмолога, кардіолога - в разі необхідності, нефролога

1.Дієтотерапія

2.Сечогінні та гіпотензивні препарати 

Корекція АТ.

Переведення хворого у нефрологічне відділення 

10-12

14

Системний червоний

вовчак із залученням нирок за типом гломерулонефриту

М32. 1Ї

N 08. 5*

N 16. 4* 

1.Загальний аналіз сечі - 3 рази, аналіз сечі за Нечипоренком -2 рази, добова протеїнурія - 2-3 рази, проба Зимницького

2.Загальний аналіз крові - 2 рази

3.Біохімічне дослідження крові (сечовина, креатинін, загальний білок, білкові фракції, холестерин - 2 рази)

4.Коагулограма 

Сечогінні та гіпотензивні препарати 

Позитивна динаміка набрякового синдрому, протеїнурії Поліпшення загального стану хворого. Переведення хворого              у  нефрологічне відділення

7-10

15

Хронічний необструктивний пієлонефрит без гіпертензії

N 11  8

1.Загальний аналіз сечі – 2 рази аналіз сечі за Нечипоренком -2 рази, проба Земницького - 1 раз, добова протеїнурія - 2 рази

2.Біохімічне дослідження крові (сечовина, креатинін)

3.Посів сечі на мікрофлору та антибіотикограма

4.Внутрішньовенна урографія, 2- склянкова проба

5.УЗД

6.Консультація уролога - в разі необхідності, нефролога

Антибактеріальна терапія

Позитивна динаміка лейкоцитурії. Поліпшення загального стану хворого. Переведення хворого              у  спеціалізоване  відділення

14-21

Хронічний необструктивний пієлонефрит з гіпертензією 

1.Загальний аналіз сечі - 2 рази, аналіз сечі за Нечипоренком -2 рази, проба Зимницького - 1 раз, добова протеїнурія - 2 рази

2.Біохімічне дослідження крові (сечовина, креатинін)  

1.Антибактеріальна

терапія

2.Гіпотензивна терапія 

Позитивна динаміка лейкоцитурії. Корекція  АТ. Поліпшення загального стану хворого. Переведення хворого у спеціалізоване відділення 

14-28


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

3.Посів сечі на мікрофлору та антибіотикограма

4.Внутрішньовенна урографія, 2- склянкова проба

5.УЗД

6.Консультації уролога, нефролога

 

 

 

16

Хронічний необструктивний пієлонефрит, ХНН І ступеня

N 11.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N18

 

1.Загальний аналіз сечі - 3 рази, аналіз сечі за Нечипоренком -2 рази, добова протеїнурія - 2-3 рази, проба Зимницького 2.Загальний аналіз крові - 2 рази

3.Біохімічне дослідження крові (сечовина, креатинін, з- 2 рази)

4.Коагулограма

5.ЕКГ'

6.УЗД

7.Консультації офтальмолога, кардіолога, нефролога

1.Дієтотерапія

2.Дипіридамол 200 мг на добу або пентоксифілін 300 мг на добу

3.Антибактеріальна терапія за показаннями

4.Гіпотензивні препарати

5.Ентеросорбенти

6.Препарати заліза

7.Вітаміни

Позитивна динаміка показників крові (креатиніну, сечовини). Корекція        АТ. Поліпшення загального стану хворого

21 -ЗО

Хронічний необструктивний пієлонефрит, ХНН II ступеня

1.Загальний аналіз сечі - 3 рази, аналіз сечі за Нечипоренком -2 рази, добова протеїнурія - 2-3 рази, проба Зимницького

2.Загальний аналіз крові - 2 рази

3.Біохімічне дослідження крові (сечовина, креатинін, загальний білок, білкові фракції, холестерин - 2 рази)

4.Коагулограма

5.ЕКГ

6.УЗД

7.Консультації офтальмолога, кардіолога, нефролога

1.Антибактеріальна терапія за показаннями

2.Гіпотензивні препарати

3.Ентеросорбенти

4.Препарати заліза

5.Вітаміни

6.Кишковий діаліз

Позитивна динаміка показників крові (креатиніну, сечовини). Корекція       АТ. Поліпшення загального стану хворого

21 –З0

Хронічний необструктивний пієлонефрит, ХНН III ступеня

N18

1.Загальні аналізи сечі та крові

2.Біохімічне дослідження крові (загальний білок, холестерин, трансамінази, тимолово-вероналова проба, сечовина, креатинін)

3.Коагулограма

4.ЕКГ

5.Консультація нефролога

1.Симптоматична терапія

2.Направлення на гемодіаліз

Поліпшення загального стану хворого

3-4

Хронічний необструктивний пієлонефрит, ХНИ IV ступеня

1.Загальні аналізи сечі та крові

2.Біохімічне дослідження крові (загальний білок, холестерин,

1.Симптоматична терапія

Поліпшення загального стану хворого

20-30


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

трансамінази, тимолова вероналова проба, сечовина, креатинін)

3.Аналіз крові на наявність LЕ-клітин

4.Коагулограма

5.ЕКГ

6.Внутрішньовенна урографія

7.Rо-графія органів грудної порожнини

8.Консультації нефролога, офтальмолога, кардіолога

 

 

 


 

III рівень надання медичної допомоги

п/п

Нозологічна

форма

Шифр

МКХ-10

Перелік діагностичних обстежень

Обсяг лікувальних заходів

Критерії якості (бажані результати лікування)

Середня тривалість лікування(дні)

1

2

3

4

5

6

7

1

Сечовий синдром неясного генезу

N05

1.Загальний аналіз сечі, аналіз сечі за Нечипоренком, добова протеїнурія, проба Зимницького

2.Загальний аналіз крові

3. Біохімічне дослідження крові (сечовина, креатинін, загальний білок, холестерин, електроліти крові)

4.ЕКГ

5.Внутрішньовенна урографія

6.УЗД

7.Коагулограма

8.Радіоізотопна ренографія

9.Біопсія нирки

10.Консультації офтальмолога, кардіолога, уролога, гінеколога, гематолога

Лікування відповідно до встановленого діагнозу

Уточнення діагнозу, початок лікування

Відповідно встановленого діагнозу 

2

Гломерулярні порушення при цукровому діабеті

N 08. 3*

Є 10-14†

1.Загальний аналіз сечі - 3 рази, аналіз сечі за Нечипоренком - 2 рази, добова протеїнурія - 2-3 рази, проба Зимницького

2.Загальний аналіз крові - 2 рази

3.Біохімічне дослідження крові (сечовини, креатинин, загальний білок, білкові фракції, холестерин 2 рази, цукор)

4.Коагулограма

5.ЕКГ'

6.Внутрішньовенна урографія

7.УЗД нирок

8.Консультація ендокринолога

1.Симптоматична терапія: сечогінні та гіпотензивні препарати (інгібітори АПФ)

2.Адекватні дози інсуліну

3.Ангіопротектори (пармідин, пентоксифілін 300 мг внутрішньовенно, ксантимнолу нікотинат 2 мг внутрішньом'язово або внутрішньовенно) -1 раз

4.Антибіотики

5.Гемосорбція (3-5 сеансів)

6.Ультрафільтрація

Позитивна динаміка набрякового синдрому, протеїнурії, вмісту цукру в крові

Поліпшення загального стану хворого

20-30 

3

Амілоїдоз нирок, доазотемічна стадія 

Е 85

1.Загальний аналіз сечі - 5 разів, аналіз сечі за Нечипоренком -2 рази, добова протеїнурія - 3-5 разів, проба Зимницького

2.Загальний аналіз крові - 2 рази 3. Біохімічне дослідження крові (сечовина, креатинін, загальний білок, білкові фракції, холестерин - 4 рази) 

1.Дієта №7

2.Хінгамін або плаквеніл 200- 400 мл 1 раз на добу - 1 міс, унітіол 5% розчин - 5-10 мл на добу внутрішньом'язово, або колхіцин до 0,03г на добу через день - курсова доза 0,11 г

Позитивна динаміка набрякового синдрому, протеїнурії 

14-21


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

4.Аналіз крові на наявність LЕ- клітин

5.Коагулограма

6.Імунограма

7.УЗД

8.ЕКГ

9.Внутрішньовенна урографія

10.Радіоізотопна ренографія

11.Біопсія нирки

12.Консультації отоларинголога, уролога, гінеколога

3.Сечогінні препарати

4.Лікування хронічного вогнища інфекції 

 

 

Амілоїдоз нирок, азотемічна стадія

Е 85

N 08.4*

1.Загальний аналіз сечі - 3 рази, аналіз сечі за Нечипоренком -2 рази, добова протеїнурія - 2-3 рази, проба Зимницького

2.Загальний аналіз крові - 2 рази

3. Біохімічне дослідження крові (сечовина, креатинін, загальний білок, білкові фракції, холестерин - 2 рази)

4.Коагулограма

5.ЕКГ '

6.Імунограма

7.Консультації офтальмолога, кардіолога

1.Дієтотерапія

2.Дипіридамол 200-400 мг на добу - 2-3 міс або пентоксифілін 300 мг на добу - 2-3 міс, сечогінні та гіпотензивні препарати

3.Ентеросорбенти

4.Препарати заліза

5.Вітаміни

6.Гемосорбція (3-5 сеансів)

Позитивна динаміка показників крові (креатиніну, сечовини). Корекція АТ

21-28

4

Гіпертонічна хвороба III стадії 

I 12.0

1.Загальний аналіз сечі - 3 рази, аналіз сечі за Нечипоренком -2 рази, добова протеїнурія - 2-3 рази, проба Зимницького

2.Загальний аналіз крові - 2 рази

3.Біохімічне дослідження крові (сечовина, креатинін, загальний білок, білкові фракції, холестерин - 2 рази)

4.Коагулограма

5.Аналіз крові на наявність LЕ- клітин

6.ЕКГ

7.Rо-графія органів грудної порожнини

8.Внутрішньовенна урографія

9.Консультації офтальмолога, кардіолога, нефролога

Сечогінні та гіпотензивні препарати

2.Лікування ХНН: ентеросорбенти, гемосорбція, кардіотропна терапія, ангіопротектори 

Позитивна динаміка набрякового синдрому, протеїнурії, проявів серцевої недостатності. Поліпшення загального стану хворого

14-28

5

Вузликовий периартеріїт, вторинний гло- мерулонефрит

М 30.0†

1.Загальний аналіз сечі - 3 рази,

аналіз сечі за Нечипоренком -2 рази, добова протеїнурія - 2-3 рази, проба Зимницького

1.Сечогінні та гіпотензивні препарати

2.Преднізолон 10-20 мг на добу

3.Цитостатики 1 50-200 мг на добу

Позитивна динаміка гіпертензивного синдрому, показників сечі, крові. Поліпшення загального стану хворого

28-42


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

2.Загальний аналіз крові - 2 рази

3.Біохімічне дослідження крові (сечовина, креатинін, загальний білок крові, білкові фракції, холестерин крові - 2 рази)

4.Коагулограма

5.Аналіз крові на наявність LЕ- клітин

6.УЗД

7.ЕКГ

8.Внутрішньовенна урографія

9.Rо-графія органів грудної порожнини

10.Аортографія

11.Консультації офтальмолога, кардіолога

4.Дезагрегантні препарати

 

 

6

Геморагічний васкуліт, вторинний гломерулонефрит

D 69.01†

1.Загальний аналіз сечі - 3 рази, аналіз сечі за Нечипоренком -2 рази, добова протеїнурія - 2-3 рази, проба Зимницького

2.Загальний аналіз крові - 2 рази

3.Біохімічне дослідження крові (сечовина, креатинін, загальний білок, білкові фракції, холестерин 2 рази)

4.Коагулограма

5.Аналіз крові на наявність LЕ- клітин

6.ЕКГ

7.Rо-графія органів грудної порожнини

8.Внутрішньовенна орографія

9.УЗД нирок

10.Цистоскопія

11.Біопсія нирок

12.Консультації офтальмолога, кардіолога, уролога

1.Сечогінні та гіпотензивні препарати

2.Хінгамін 0,25-0,5 г на добу або плаквініл 0,4 г на добу -6 міс

3.Антигістамінні препарати (тавегіл, діазолін) або преднізолон 0,5 мг на 1 кг маси тіла на добу та циклофосфамід 150-200 мг на добу -1 міс з поступовим зменшенням дози цитостатиків

Позитивна динаміка сечового синдрому.

Поліпшення загального стану хворого

28-42

7

Гострий гломерулонефрит, сечовий синдром

N00

1.Загальний аналіз сечі - 3 рази, аналіз сечі за Нечипоренком -2 рази, добова протеїнурія - 2-3 рази, проба Зимницького

2.Загальний аналіз крові - 2 рази

3.Біохімічне дослідження крові (сечовина, креатинін, загальний білок, білкові фракції - 2 рази)

4.Коагулограма

5.ЕКГ"

1.Дієтотерапія

2.Гіпотензивні та сечогінні препарати

3.Мембраностабілізуюча терапія: плаквініл 0,2 г або хінгамін 0,25-0,5 г на добу - 6 міс, унітіол 5% розчин 5 мл -1 міс, димефосфон по 1 столовій ложці 3 рази на день - 1міс

Нормалізація АТ, поліпшення показників сечі

21-28


 


1

2

3

4

5

6

7