стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги ; Наказ


 • Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги. 
  • Наказ МОЗ №782 від 29-12-2005
  • Тема, опис документа: Наказ
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: жіноче населення
  • Напрямок медицини: Акушерство і гінекологія
  • Клінічний стан, патології: Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги 
пароксин цена

 

Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги

 

 

 

 

На виконання  доручення Президента України від 06.03.2003 № 1-1/152 п.а.2 з метою уніфікації вимог до обсягів і якості надання акушерської та гінекологічної допомоги

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Затвердити Клінічні протоколи  з акушерської та гінекологічної допомоги:

1.1. Анемія у вагітних.

1.2. Затримка росту плода.

1.3. Передчасний розрив плодових оболонок.

1.4. Клінічено вузький таз.

1.5. Геморагічний шок в акушерстві.

1.6. Медичний аборт.

 

2. У п.2 підрозділу Умови операції  протоколу  “Кесарів розтин” затвердженого наказом МОЗ України від 15.12.2003 №582  “Цілий плідний міхур або безводний період тривалістю до  12  годин”  цифру 12 замінити на 24.

 

3. Вважати таким, що втратив чинність клінічний протокол “Геморагічний шок в акушерстві”, затверджений наказом МОЗ України від 31.12.2004 №676.

 

4. Вважати таким, що втратив чинність клінічний протокол “Медичний аборт”, затверджений наказом МОЗ України від 15.12.2003 №582.

 

4.Міністру охорони здоров`я Автономної Республіки Крим, начальникам регіональних органів охорони  здоров`я обласних,  Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

4.1.Забезпечити впровадження Клінічних протоколів, що додаються в діяльність лікувально-профілактичних закладів починаючи з 2006 року.

4.2.Організувати здійснення контролю надання акушерсько-гінекологічної допомоги у  відповідності до затверджених цим наказом клінічних протоколів.

 

5.Контроль за виконанням наказу покласти на Заступника Міністра охорони здоров`я  України Ю.О. Гайдаєва.

 

 

 

Міністр  Ю.В. Поляченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

   Наказ Міністерства охорони

  здоров`я України

__29.12.2005__№ __782___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   КЛІНІЧНІ ПРОТОКОЛИ З

АКУШЕРСЬКОЇ ТА ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клінічні протоколи, затверджені цим наказом розроблені відповідно до чинних нормативів надання акушерсько-гінекологічної допомоги.

  Використання клінічних протоколів в практичній діяльності лікаря дозволить стандартизувати та уніфікувати діагностику і лікування, застосовувати методики лікування з доведеною ефективністю, що знижують захворюваність і смертність пацієнта. Це дасть можливість пацієнтам отримувати обґрунтовані діагностику та лікування, а лікарям застосовувати сучасні методики, засновані на науково-доказових засадах.

 Клінічні протоколи розроблені  на основі науково-доказової медицини.

Науково-доказова медицина (НДМ) визначається як новітня технологія збору, аналізу, синтезу та застосування наукової медичної інформації, яка дозволяє приймати оптимальні клінічні рішення як з погляду допомоги хворому, так і з економічної ефективності. НДМ базується  на достовірних доведеннях, передбачає пошук, порівняння, узагальнення та широке поширення доказів з метою використання в інтересах хворого.

Метод узагальнення результатів декількох досліджень для потреб практичної охорони здоров`я  отримав назву мета-аналізу, який дозволив вирішити клінічну проблему: порівняння стандарту для оцінки результатів лікування.

Одним із досягнень методології контрольованих досліджень стала розробка та послідовне застосування методів рандомізації ( випадковий розподіл пацієнтів у групах порівняння).

Рівні доказовості:

1.Докази, що отримані у результаті рандомізованих контрольованих досліджень (РКД) або мета-аналізу мають самий високий рівень -А.

2.Дослідження із застосуванням методу “випадок-контроль” або когортного дослідження чи добре спланованого контрольного дослідження без рандомізації – рівень В.

3.Дослідження отримані у результаті експертної оцінки або клінічного досвіду – рівень С.

При організації надання діагностично-лікувальної акушерсько-гінекологічної допомоги використовуються методики та технології усіх рівнів з урахуванням поінформованої можливості пацієнта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

 

 

Анемія у вагітних

..................................................................................

1

Затримка росту плода

..................................................................................

12

Передчасний розрив плодових оболонок

......................................................................

20

Клінічно вузький таз

........................................................................................

25

Геморагічний шок в акушерстві

........................................................................................

27

Медичний аборт

........................................................................................

36