стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Діабетична нефропатія; Протокол надання медичної допомоги


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №254 від 27-04-2006
  • Тема, опис документа: Протокол надання медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: діти
  • Напрямок медицини: Дитяча ендокринологія
  • Клінічний стан, патології: Діабетична нефропатія
меропенем цена


діабетична НЕФРОПАТІЯ

 

Код МКХ 10: Е 10.2 або Е 11.2

Визначення: Діабетична нефропатія (ДН) – специфічне ураження судин нирок при цукровому діабеті (ЦД), що супроводжується формуванням вузликового або дифузного гломерулосклероза, термінальна стадія якого характеризується розвитком ХНН.

Ризик розвитку нефропатії вище в хворих з початком цукрового діабету в пубертатному віці в порівнянні з хворими, у кого дебют захворювання припав на вік до 10 років.

 

Табл. 1. Класифікація стадій розвитку діабетичної нефропатії

Клініко-лабораторна

характеристика

Терміни

розвитку

I – Стадія гіперфункції нирок

Збільшення ШКФ*

Збільшення НК**

Гіпертрофія нирок

Нормоальбумінурія (< 30 мг/добу)

Розвивається в дебюті захворювання

II – стадія початкових структурних змін у нирках

Потовщення базальних мембран капілярів клубочків

Розширення мезангіума

Зберігається висока ШКФ

Нормоальбумінурія (< 30 мг/добу)

2-5 років від початку діабету

ІІІ - ДН, що починається

Мікроальбумінурія (від 30 до 300 мг/добу)

ШКФ висока або нормальна

Нестійке підвищення АТ

5-15 років від початку діабету

IV – стадія вираженої ДН

Склероз 50-75% клубочків

Протеїнурія (більш 500 мг/добу)

ШКФ нормальна або помірно знижена

Стабільна артеріальна гіпертензія

10-25 років від початку діабету

V  - стадія уремії

Тотальний дифузійний або вузликовий гломерулосклероз.

Зниження ШКФ < 10 мл/хв.

Артеріальна гіпертензія

Порушення азотвиділяючої функції нирок (збільшення креатиніну, сечовини)

Симптоми інтоксикації

Більше 15-20 років від початку діабету або 5-7 років від появи протеїнурії

ШКФ* – швидкість клубочкової фільтрації

НК** – нирковий кровотік

 

Обов‘язкові методи дослідження:

- Дослідження мікроальбумінурії (МАУ) трикратно

- Дослідження протеїнурії (у загальному аналізі сечі або у сечі, що зібрана за добу)

- Дослідження осаду сечі (еритроцити, лейкоцити)

- Дослідження креатину та сечовини сироватки крові

- Дослідження ШКФ

 

Діагностичні значення:

 

Концентрація альбуміну в ранковій порції сечі, мкг/хв.

Концентрація альбуміну в ранковій порції сечі ***, мг/л

Співвідношення альбумін/креатинін сечі***,  мг/ммоль

Нормоальбумінурія

< 20

< 30

< 2,5 (чоловіки)

< 3,5 (жінки)

Мікроальбумінурія*

20-200

30-300

2,5-25,0 (чоловіки)

3,5-25,0 (жінки)

Протеїнурія**

> 200

> 300

> 25

* У разі виявлення МАУ – повторити дослідження тричі протягом 2-3 місяців,

** У разі виявлення протеїнурії – повторити дослідження тричі протягом місяця

*** Альтернативне дослідження

 

Діагностика діабетичної нефропатії

1.   Найбільш раннім методом діагностики ДН є мікроальбумінурія (МАУ)

Скринінг на наявність МАУ необхідно проводити:

- при дебюті ЦД типу 1 після пубертату - 1 раз у рік через 5 років від моменту діагностики хвороби

- при дебюті ЦД типу 1 в період пубертату - 1 раз у рік з моменту діагностики хвороби

- при дебюті ЦД у ранньому дитячому віці – щорічно з віка 10-12 років

- у хворих на ЦД типу 2: 1 раз у рік з моменту його діагностики.

Наявність МАУ свідчить про наявність у хворого ІІІ стадії ДН, яка є єдиною зворотною стадією розвитку ДН, за умови вчасно призначеної терапії. 

Діагностичне значення має тільки постійна альбумінурія, тобто  визначена тричі протягом 2-3 міс. МАУ може визначатися при фізичних навантаженнях, інфекції сечовивідних шляхів, при декомпенсації ЦД, фебрільній температурі, при пороках серця, у підлітків у період інтенсивного зростання.

2.   Раннім маркером ушкодження нирок є внутрішньоклубочкова гіпертензія, що вважається основною причиною розвитку і прогресування ДН.  Вона діагностується на основі підвищення швидкості клубочкової фільтрації більше 140 мл/хв. (проба Реберга*). Проба Реберга може бути неінформативною в дебюті діабету, при його декомпенсації, уживанню високобілкової дієти.

* Проба Реберга – кліренс ендогенного креатиніну за добу (норма – 80-120 мл/хв.)

 

 

 

Алгоритм лікування ДН

Механізм розвитку ДН

Лікувальний захід

Гіперглікемія

Ретельний контроль глікемії

Артеріальна гіпертензія

Антигіпертензивні препарати

Внутрішньоклубочкова гіпертензія

Інгібітори АПФ, блокатори кальцієвих каналів, моксонідін, дієта з низьким вмістом білка

Гіперліпідемія

Антиліпідемічні препарати

Оксидативний стрес

Антиоксиданти (актовегін, токоферол, віт.С, тощо)

Підвищення поліолового обміну

Інгібітори альдозоредуктази

 

При нормальній екскреції альбуміну із сечею - ретельна корекція вуглеводного обміну:

- (глікований гемоглобін не вище 7-7,5%);

- артеріальний тиск не вище 110/70 мм рт. ст.;

- холестерин нижче 4,5 ммоль/л.;

- тригліцериди нижче 1,7 ммоль/л.;

При мікроальбумінурії:

1.   корекція вуглеводного обміну (див. вище)

2.   дієта з обмеженням тваринного білка (до 0,9-1,2 г/кг на добу) і солі.

3.   Корекція АТ (при підвищеному АТ – середньо-терапевтичних дозах, при нормальному АТ – у мінімальних дозах)

- Інгібітори АПФ (ІАПФ) подовженої дії 1 раз на день увечері - мають нефропротектору дію і на стадії мікроальбумінурії дозволяють попередити протеїнурію майже у 55% хворих ЦД.

- Уникати призначення тіазидових діуретиків і неселективних  b-адреноблокаторів (підвищують інсулінорезистентність і рівні тригліцеридів, більшість b-блокаторів знижують серцевий викид, чим погіршують ниркову гемодинаміку).

- Поряд з інгібіторами АПФ нефропротективну дію мають і селективні агоністи імідазолінових рецепторів (моксонідін, фізіотенз) – препарати центральної дії, вони добре переноситься при тривалому прийомі.

4.   Корекція внутрішньо ниркової гемодинаміки

- ІАПФ, навіть при нормальному АТ  - у невеликих дозах

- агоністи імідазолінових рецепторів (моксонідін, фізіотенз)

5.   Ацетилсаліцилова кислота щодня, постійно на ніч: дітям старше 12 років - 325 мг 1 раз у 3 дні або 100 мг;

6.   Сулодексід (група глікозамінгліканів) не впливає на систему крові, що згортає, але підвищує зміст гепарансульфата в мембранах ниркових клубочків, відновлює селективну проникність ниркового фільтра і запобігає розвитку склеротичних процесів у тканині нирок. Найбільш ефективний на стадії мікроальбумінурії. 

- Внутрішньо м‘язово 1 раз протягом 5 днів, 2 дні перерви, всього 3 тижня;

- або: 10 днів в/м, потім 2 тижня у капс.;

- або: по 2 капс. 2 р. (під контролем рівня альбумінурії), через 1 міс. дозу можна збільшити до 3 капс. 2 р.

При наявності протеїнурії:

a)   Корекція вуглеводного обміну (див. вище)

b)   Корекція АТ у постійному режимі (див. вище).

- Препарати вибору – ІАПФ. На цій стадії попереджають розвиток хронічної ниркової недостатності (ХНН) у 50-55% хворих на ЦД.

- при необхідності комбінація з препаратами інших груп: петлеві діуретики (фуросемід, індопамід), блокатори кальцієвих каналів (недигідропірідинові), препарати центральної дії (моксонідін);

c)   Низькобілкова дієта (тваринний білок - до  0,8-0,9 г/кг маси тіла на добу, бажане заміщення тваринного жиру рослинним). Дозволено розширення вуглеводного раціону для покриття енерговитрат.

d)   Корекція ліпідного обміну. При підвищенні холестерину > 6,5 ммоль/л і тригліцеридів > 2,2 ммоль/л - приєднання гіполіпідемічних засобів (перевага - нікотиновій кислоті)

e)   Сулодексід (див. вище) – внутрішньо м’язово 1 раз на добу 10 днів, після чого – по 2-3 капсули 2 рази на добу – 14 днів.

f)   Ібустрін (інгібітор синтезу тромбоксану Н2) – збільшує ШКФ, знижує добову протеїнурію.

- 1т х 2 р (400 мг/добу) – 3 міс.

На стадії ХНН: добова потреба в інсуліні різко знижується.

- Обмеження білку до 0,6г/кг/добу

- Для лікування гіпертензії – перевага препаратам з подвійним шляхом елімінації (печінка і нирки) і нетривалої дії (для запобігання кумуляції препарату). Призначення ІАПФ на стадії ХНН продовжує додіалізний період життя хворих на ЦД на 4-5 років. У разі рівня креатиніну > 300 мкмоль/л – обережно з прийомом ІАПФ, рекомендується комбінована терапія гіпертензії (ІАПФ + петлеві діуретини + антагоністи кальцію + препарати центральної дії)

- лікування ниркової анемії (еритропоетін)

- корекція фосфорно-кальцієвого обміну

- корекція гіперкаліємії

- ентеросорбція

- Л-форми амінокислот

- Симптоматичне лікування

- Корекція Са-Р обміну

- При підвищенні рівня креатиніну крові >500мкмоль/л, зниженні ШКФ < 15 мл/хв. - екстракорпоральні (гемодіаліз, перитонеальний діаліз) або хірургічні методи лікування (трансплантація нирки).

 

ДН І-ІІ ст.

ДН ІІІ ст.

ДН ІV ст.

ДН V ст.

Критерії ефективності лікування

Компенсація діабету

(НвА1с<7%)

Нормальні показники АТ

 

Компенсація діабету

(НвА1с<7%)

Нормальні показники АТ

Зменшення або відсутність МАУ

Компенсація діабету (НвА1с<7%)

АТ - 120-130 / 75-80 мм рт.ст. Покращення загального стану, ліквідація набряків.

Покращення електролітного, білкового, жирового обміну

Покази до госпіталізації

Декомпенсація діабету

Декомпенсація діабету

Некоригована артеріальна гіпертензія

 

Декомпенсація діабету

Некоригована артеріальна гіпертензія

Декомпенсація діабету

Некоригована артеріальна гіпертензія

Нефротичний синдром

Профілактичні заходи

Підтримка стабільної компенсації  діабету

Дієтотерапія

Контроль і корекція АТ

Диспансерне спостереження

Довічно

Показники:

Частота досліджень

НвА1с

1 раз на 3 міс.

1 раз на 3 міс.

1 раз на 3 міс.

1 раз на 3 міс.

Альбумінурія

1 раз на рік

1 раз на рік

­­--

­­--

Протеїнурія

--

--

1 раз на 6 міс.

1 раз на міс.

Рівень АТ

1 раз на 3 міс.

1 раз на міс. (при норм. АТ)

Регулярно

Щоденно

Креатинін, сечовина сироватки крові

1 раз на рік

1 раз на рік

1 раз на 3-6 міс.

1 раз на міс.

Ліпіди сироватки

1 раз на рік

1 раз на рік (при норм. значенні)

1 раз на 6 міс.

1 раз на 3 міс.

Заг.білок/альбуміни сироватки

--

--

1 раз на 6 міс.

1 раз на 3 міс.

ШКФ

--

--

1 раз на 6-12 міс.

1 раз на міс.

Калій сироватки

­­--

--

 

1 раз на міс.

ЕКГ

1 раз на рік

1 раз на рік

Рекомендації кардіолога

Загальний Нв крові

1 раз на 6 міс.

1 раз на 6 міс.

1 раз на 3 міс.

1 раз на 1 міс.

Очне дно

1 раз на рік

Рекомендації окуліста