стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Ішемічний приапізм; Клінічний протокол


 • Клінічний протокол надання медичної допомоги при ішемічному приапізмі
  • Додаток до наказу МОЗ №431 від 03-07-2006
  • Тема, опис документа: Клінічний протокол
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: чоловіче населення
  • Напрямок медицини: Сексопатологія
  • Клінічний стан, патології: Ішемічний приапізм
панавир гель цена


Затверджено

наказ МОЗ України

від_03.07.06___№ 431

Клінічний протокол Надання медичної допомоги при ішемічному приапізмі.

Код МКХ-10: 607.3 N48.3

Ознаки та критерії діагностики захворювання.

Скарги: на болючу тривалу (більше 4- х годин ерекцію), що не пов'язана з сексуальним

бажанням.

Об'єктивно: статевий член знаходиться у стані ерекції, кавернозні тіла тверді, у той же

час голівка статевого члена м'яка.

Умови у яких повинна надаватись медична допомога

Допомога проводиться в андрологічному або урологічному стаціонарі.

Діагностична програма

1.   Анамнез;

2.   Фізікальне обстеження (огляд і пальпація статевого члена);

3.   Лабораторне обстеження:

- загальний аналіз крові

Лікувальна програма

Перелік і обсяг медичних послуг обоє 'язкового асортименту

1.  Декомпресія кавернозних тіл шляхом аспірації 5мл кавернозної крові;

2.   Інтракавернозне введення адреноміметиків.

Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту

1    Шунтування (спонгіо-кавернозний, сафено-кавернозний анастомоз);

2.   Ендофалопротезування

Характеристика кінцевого очікуваного результату

Усунення патологічної ерекції зі збереженням еректильної функції

Тривалість лікування у стаціонарі

1) Аспірація кавернозної крові - 3 доби;

2)   Спонгіо-кавернозний анастомоз - 5 діб;

3) Сафено-кавернозний анастомоз - 10 діб;

4)   Ендофалопротезування-10діб

Можливі побічні дії та ускладнення

1)   Корпоральньїй фіброз Каверніт


2) Каверніт

3)  Еректильна дисфункція

Рекомендації щодо подальшого надання медичної допомоги

Подальша медична допомога проводиться в амбулаторному порядку лікарем-андрологом і спрямована на покращення еректильної функції (ЛНТ - терапія, препарати з групи інгібіторів фосфодіестерази 5 типу, дезагреганти).

Вимоги до дієтичних призначень та обмежень

Виключення алкогольних напоїв

Вимоги щодо режиму праці, відпочинку, реабілітації

Після аспірації кавернозної крові та відсутності ускладнень працездатність відновлюється через 3 дні. Після проведення оперативних втручань через 1 міс.

 

 

Директор   Департаменту
організації та  розвитку медичної
допомоги населенню                                                       
            Р.О.Моісеєнко