стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Вказано групу нозологій; Тимчасові нормативи надання медичної допомоги


 • Дитяча кардіоревматологія
  • Додаток до наказу МОЗ №502 від 28-12-2002
  • Тема, опис документа: Тимчасові нормативи надання медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: діти
  • Напрямок медицини: Дитяча кардіоревматологія
  • Клінічний стан, патології: Вказано групу нозологій
липикар

ДИТЯЧА КАРДІОРЕВМАТОЛОГІЯ

N з/п

Нозологічна форма за МКХ-10 (та клінічними класифікаціями)

Шифр за МКХ-10

Перебіг або активність патологічного процесу

Обсяг заходів

Критерії ефективності лікування. Тривалість диспансерного спостереження

Примітка

 

клініко-діагностичних

лікувально-профілактичних

 

1

 

2

3

4

5

6

7

 

1.

Клас IX "ХВОРОБИ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ"

 

Неактивна фаза

Анамнез. Скарги, оцінка загального стану, стану серцево-судинної системи (зменшення чи наростання змін з боку серця та судин, характер шуму, кардіалгій, наявність задишки). Оцінка стану мигдаликів, зубів, навколоносових пазух.
ЕКГ, КГ, пульсометрія, вимірювання АТ, термометрія, клінічний аналіз крові та сечі, біохімічні дослідження гострофазових показників (протеїнограма, СРБ, серомукоїди, сіалова к-та, ДФА, азот сечовини, сечовина, креатинін, електроліти) та імунологічні дослідження (титр АСЛО, АСГ, АСК) - 2 рази на рік.
ЕхоКГ, ДЕхоКГ - 1 раз на рік, за показаннями - частіше.
Рентгенографія органів грудної порожнини за показаннями.
Оцінка адаптації ССС до фізичних навантажень.

Вторинна профілактика рецидивів біциліном - 5 або бензтинбензилпеніциліном та нестероїдними протизапальними препаратами (при ваді серця - не менше ніж 5 років).
При рецидивуючому перебігові процесу - НПЗП призначаються 10-денними курсами щомісячно у сукупності із призначенням хінолонових препаратів - 12 - 18 міс.
Дотримання режиму. Раціональне харчування. Аерація. Вітамінотерапія. Додатковий вихідний день (за показаннями).
Лікування ангін із застосуванням антибактеріальних засобів.
Санація хронічних вогнищ інфекції. При наявності ознак хронічної серцевої недостатності (стадія компенсації)
- курси інотропних препаратів (серцеві глікозиди, трофічні дози) під контролем ЕКГ, сечогінні, інгібітори АПФ.
Два рази на рік призначення курсів кардіометаболітів (фосфаден, мілдронат, рибоксин та інші).
За умови неактивності процесу - санаторно-курортне лікування у спеціалізованих місцевих санаторіях та санаторіях АР Крим.
Загартовуючі процедури, заняття ЛФК.
При ваді серця та серцевій недостатності - індивідуальне навчання.
Заняття фізкультурою: після атаки: на першому році
- звільнення, на другому - підготовча група за умови нормалізації показників функціонування серцево-судинної системи.
Дітям, що перенесли ревматизм без кардита або кардит - вторинна профілактика до 18-річного віку.

Відсутність повторних ревмоатак.
Відсутність клініко-лабораторних ознак активності запального процесу.
Відсутність ознак серцево-судинної недостатності.
Зменшення частоти захворюваності ангінами та ГРІ.
Відсутність ознак формування вад серця.
Адаптація до фізичних навантажень.
Відповідні вікові терміни для строку диспансерного спостереження (до 18 років).
Педіатр, кардіоревматолог - після ревмоатаки щомісячно протягом кварталу, потім - 1 раз на квартал.
При збереженні активності процесу, при безперервно-
рецидивуючому перебігові та вадах серця із ознаками серцевої недостатності - за показаннями, кратність оглядів індивідуальна.
За умови наявності набутої вади серця кардіохірург - 1 раз на рік. За необхідності - частіше.
Отоларинголог, стоматолог - 1 раз на рік.
Після перенесеної ангіни або ГРІ педіатр та кардіоревматолог спостерігають дитину щотижнево протягом місяця з контролем клініко-біохімічних та інструментальних показників.
Підстава для зняття з обліку - досягнення вищезазначеного віку при стійкій відсутності клініко-лабораторних ознак активності запального процесу.
При сформованій ваді серця - вторинна профілактика ревматизму проводиться пожиттєво.

При рецидивуючому перебігові ревматичного процесу, прогресії ознак серцево-судинної недостатності - стаціонарне лікування, направлення до Інституту ССХ АМН України для вирішення питання щодо протезування ураженого клапану

 

Хронічні ревматичні хвороби серця

I05 -
I09

 

Ревматичні хвороби мітрального клапану

I05

 

Ревматичні хвороби аортального клапану

I06

 

Ревматичні хвороби тристулкового клапану

I07

 

Ураження декількох клапанів

I08

 

Інші ревматичні хвороби серця

I09

 

2.

Хронічний тонзиліт (стан після тонзилектомії)

 

Хронічний перебіг

Анемнез. Скарги, оцінка загального стану, стану серцево-судинної системи. Оцінка стану мигдаликів, зубів, наколоносових пазух.
ЕКГ, ФКГ, пульсометрія, вимірювання АТ, термометрія, клінічний аналіз крові та сечі, біохімічні дослідження гострофазових показників (протеїнограма, СРБ, серомукоїди, сіалова к-та, ДФА, азот сечовини, сечовина, креатинін, електроліти) та імунологічні дослідження (титр АСЛО) - 1 раз на рік.

Первинна профілактика ревматизму
Санація хронічних вогнищ інфекції.
Сезонна профілактика біциліном - 5 або бензатин-
бензилпеніциліном (за показаннями).
Вторинна профілактика інфекційного ендокардиту антибактеріальними засобами.
Щеплення показані.
Дотримання режиму праці і відпочинку, раціональне харчування. Аерація. Вітамінотерапія.
Після перенесеної ангіни - заняття фізкультурою у підготовчій групі протягом 3 міс., далі - звичайний руховий режим.

Відсутність клінічних ознак ревматизму.
Відсутність клініко-лабораторних ознак активності запального процесу.
Стабілізація чи регрес патологічних змін ЕКГ та ЕхоКГ.
Відсутність лабораторних ознак стрептококової інфекції.
Постійне диспансерне спостереження за дітьми з хронічним тонзилітом.
Огляд педіатра, кардіоревматолога, оториноларинголога, стоматолога - 2 рази на рік, невролога - 1 раз на рік.
Після перенесеної ангіни або ГРІ педіатр та кардіоревматолог спостерігають дитину 1 раз на тиждень протягом місяця.
Зняття з обліку через 6 міс. після тонзилектомії за умов стійкої нормальної температури тіла, відсутності клініко-лабораторних ознак активності запального процесу та проявів інтоксикаційного синдрому.

 

 

Хворі із групи ризику по захворюванню на ревматизм (тонзилогенна інтоксикація, в тому числі з міокар-діодистрофією)

J35.0

 

3.

Хвороби, що характеризуються підвищеним кров'яним тиском

I10 - I15

Хронічний перебіг

Анамнез. Скарги, оцінка загального стану, стану серцево-судинної та нервової системи. При кожному огляді - пульсометрія, вимірювання АТ, оцінка термометрії.
ЕКГ, ФКГ, клінічний аналіз крові та сечі 2 рази на рік, за показаннями - повторні.
Стан очного дна при кожному огляді. ЕхоКГ, ДехоКГ, УЗД нирок - 1 раз на рік, за показаннями повторні.
Біохімічні дослідження гострофазових показників (протеїнограма, С-РБ, серомукоїди, сіалова к-та, ДФА) та рівень азоту сечовини, креатиніну - 1 раз на рік, за показаннями - повторні.
При вторинній артеріальній гіпертензії - обстеження функціонального стану тієї чи іншої системи (нирки, ендокринна система, ЦНС тощо).

Дотримання режиму праці і відпочинку, раціональне харчування. Аерація. Вітамінотерапія.
За показаннями - призначення гіпотензивних препаратів (спазмолітики, бета-блокатори, інгібітори
АПФ та інші) з урахуванням рівня підвищення АТ і його постійності.
Седативні і немедикаментозні засоби (фітотерапія).
Санація хронічних вогнищ інфекції.
Психотерапія.
При вторинній артеріальній гіпертензії - лікування основного захворювання.
Спеціальна фізкультурна група.
При вторинній АГ - звільнення від фізичного навантаження.
Протипоказана праця на сонці.
При вторинній злоякісній АГ - індивідуальне навчання.
Тривалість спостереження при вторинній АГ постійно.

Зменшення або відсутність ознак артеріальної гіпертензії та цереброваскулярних порушень.
Зменшення або відсутність ознак серцево-судинної, ниркової недостатності.
Адаптація до фізичних навантажень.
Постійне диспансерне спостереження.
Огляд педіатра, кардіоревматолога - 1 раз на рік при відсутності ускладнень, 1 раз на 3 місяці - при наявності ускладнень (серце, нирки, ЦНС).
Оториноларинголог, офтальмолог, невролог - 2 рази на рік, за показаннями - частіше.
Нефролог, кардіохірург, ендокринолог, інші спеціалісти - за показаннями.
Після перенесеної ангіни або ГРІ - педіатр, кардіоревматолог - 1 раз на 2 тижні протягом місяця.
Зняття з обліку через 2 роки після стійкої нормалізації АТ та за умов відсутності ураження серця та інших органів-мішеней. У інших випадках з обліку не знімаються.

При прогресії гіпертензії та появі ускладнень - направлення до спеціалізованого відділення обласної дитячої лікарні

 

Есенціальна (первинна) гіпертензія

I10

 

Гіпертензивна хвороба серця (гіпертонічна хвороба з переважним ураженням серця)

I11

 

Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням нирок

I12

 

Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням серця і нирок

I13

 

Вторинна гіпертензія

I15

 

4.

Ішемічна хвороба серця

I20 - I25

Хронічний перебіг

Анамнез. Скарги, оцінка загального стану, стану серцево-судинної системи. При кожному огляді - пульсометрія, вимірювання АТ.
ЕКГ, ЕКГ-проби, ФКГ, клінічний аналіз крові та сечі - 2 рази на рік, за показаннями - повторні.
Стан очного дна при кожному огляді. ЕхоКГ, ДехоКГ - 1 раз на рік, за показаннями - повторні.
Біохімічні дослідження гострофазових показників (протеїнограма, СРБ, серомукоїди, сіалова к-та, ДФА) та рівень ліпідів, азоту сечовини, креатиніну - 1 раз на рік, за показаннями повторні.
Після перенесеної ангіни, ГРІ необхідний контроль за усіма показниками.

Дотримання режиму праці і відпочинку, раціональне харчування. Аерація. Вітамінотерапія.
За показаннями - призначення коронаролітиків, нітропрепаратів, кардіометаболітів, засобів, нормалізуючих ліпідний обмін, гіпотензивних препаратів (спазмолітики, бета-блокатори, інгібітори АПФ, інші) з урахуванням супутнього підвищення АТ і його постійності.
Профілактика ожиріння та шкідливих звичок (паління, вживання алкоголю)
Седативні і немедикаментозні засоби. Санація хронічних вогнищ інфекції.
Санаторно-курортне лікування у спеціалізованих санаторіях (місцевий, обласний рівень).
Психотерапія.
Спеціальна фізкультурна група із звільненням від фізичного навантаження.
Протипоказана праця на сонці.
За показаннями індивідуальне навчання.

Зменшення ознак коронарної недостатності, частоти ангінальних нападів.
Зменшення або відсутність ознак артеріальної гіпертензії.
Стабілізація чи регрес патологічних змін ЕКГ та ЕхоКГ.
Зменшення або відсутність ознак серцево-судинної недостатності.
Адаптація до фізичних навантажень.
Педіатр, кардіоревматолог - 1 раз на 3 місяці з обов'язковим оглядом на період іспитів, за показаннями - частіше.
Оториноларинголог, офтальмолог, невролог - 2 рази на рік, за показаннями - частіше.
Нефролог, кардіохірург, ендокринолог, інші спеціалісти за показаннями.
Після перенесеної ангіни або ГРІ - педіатр, кардіоревматолог - 1 раз на 2 тижні протягом місяця. Дитячим кардіоревматологом з обліку не знімаються.

При прогресії серцево-судинної недостатності та гіпертензії - направлення до спеціалізованого відділення обласної дитячої лікарні чи кардіохірургічного центру

 

Стенокардія

I20

 

Хронічна ішемічна хвороба серця

I25

 

5.

Легеневе серце і порушення легеневого кровообігу

I26 -
I28

Хронічний перебіг

Анамнез. Скарги, оцінка загального стану, стану серцево-судинної та респіраторної систем. При кожному огляді - пульсометрія, вимірювання АТ, оцінка термометрії.
ЕКГ, ФКГ, клінічний аналіз крові та сечі 2 рази на рік, за показаннями - повторні. ЕхоКГ, ДехоКГ - 1 раз на рік, за показаннями повторні.

Дотримання режиму праці і відпочинку, раціональне харчування. Аерація. Вітамінотерапія.
За показаннями - призначення гіпотензивних препаратів (спазмолітики, бета-блокатори, інгібітори АПФ, інші препарати) з урахуванням рівня легеневої гіпертензії і його постійності.
Седативні та немедикаментозні засоби.
Санація хронічних вогнищ інфекції.
Психотерапія
При вторинній легеневій гіпертензії - лікування основного захворювання.
Санаторно-курортне лікування за показаннями.
Спеціальна фізкультурна група.
При прогресії ЛГ - звільнення від фізичного навантаження.
Протипоказана праця на сонці.
За показаннями - індивідуальне навчання.
Тривалість спостереження - постійно.

Зменшення або відсутність ознак легеневої гіпертензії.
Зменшення або відсутність ознак серцево-судинної недостатності.
Відсутність клініко-лабораторних ознак активності запального процесу.
Стабілізація чи регрес патологічних змін ЕКГ та ЕхоКГ.
Адаптація до фізичних навантажень.
Відсутність прогресування та виходу на інвалідність.
Постійне диспансерне спостереження
Огляд педіатра, кардіоревматолога - 1 раз на 3 місяці, за показаннями - частіше.
Рентгенографія органів грудної порожнини за показаннями
Біохімічні дослідження гострофазових показників (протеїнограма, С-РБ, серомукоїди, сіалова к-та, ДФА) та рівень азоту сечовини, креатиніну - 1 раз на рік, за показаннями - повторні.
При вторинній легеневій гіпертензії - обстеження функціонального стану тієї чи іншої системи (легені, нирки, ендокринна система, ЦНС тощо).
Після перенесеної ангіни, ГРІ необхідний контроль за усіма показниками.
Огляд кардіохірурга, пульмонолога, ортопеда-травматолога - 2 рази на рік, за показаннями - частіше.
Оториноларинголог, офтальмолог, невролог - 1 раз на рік, за показаннями - частіше. Нефролог, ендокринолог, інші спеціалісти - за показаннями. Після перенесеної ангіни або ГРІ - педіатр, кардіоревматолог - 1 раз на 2 тижні протягом місяця.

При прогресії легеневої гіпертензії та серцево-судинної недостатності - направлення до спеціалізованого відділення обласної дитячої лікарні чи кардіохірургічного центру

 

Інші форми легенево-серцевої недостатності

I27

 

Первинна легенева гіпертензія

I27.0

 

Кіфосколіотична хвороба серця

I27.1

 

Інші хвороби легеневих судин

I28

 

6.

Інші хвороби серця

I30 -
I52

Хронічний перебіг, відсутність активності запального процесу

Анамнез. Скарги, оцінка загального стану, стану серцево-судинної системи. ЕКГ, ФКГ, пульсометрія, вимірювання АТ, оцінка термометрії, клінічний аналіз крові та сечі 2 рази на рік, за показаннями - повторні.
ЕхоКГ - 2 рази на рік, за показаннями повторні.
Біохімічні дослідження гострофазових показників (протеїнограма, С-РБ, серомукоїди, сіалова к-та, ДФА) - 2 рази на рік, за показаннями повторні.
Рентгенографія органів грудної порожнини - за показаннями. Після перенесеної ангіни, ГРІ необхідний
контроль за усіма показниками

Характер та періодичність лікування суворо індивідуальні.
Дотримання режиму. Раціональне харчування. Аерація. Вітамінотерапія.
Санація хронічних вогнищ інфекції.
Вторинна профілактика інфекційного ендокардиту антибактеріальними засобами.
При наявності ознак хронічної серцевої недостатності (стадія компенсації) - курси інотропних препаратів (серцеві глікозиди трофічні дози), сечогінні засоби, інгібітори АПФ під контролем ЕКГ та АТ.
За показаннями - 2 рази на рік призначення курсів кардіометаболітів (фосфаден, мілдронат, рибоксин та інші).
Лікування ангін із застосуванням антибактеріальної
терапії.
За показаннями лікування у спеціалізованому санаторії (місцевий та обласний рівень).
ЛФК, при відсутності ознак недостатності кровообігу заняття у спеціальній фізкультурній групі.
Вирішення питання щодо режиму учбового процесу - індивідуально з урахуванням недостатності кровообігу, додатковий вихідний день, скорочення тривалості учбового дня.
За показаннями - індивідуальне навчання.
Тривалість спостереження - постійно.

Зменшення або відсутність ознак серцево-судинної недостатності.
Відсутність септичних ускладнень.
Відсутність клініко-лабораторних ознак активності запального процесу.
Стабілізація чи регрес патологічних змін ЕКГ та ЕхоКГ.
Відсутність прогресування та виходу на інвалідність.
Адаптація до фізичних навантажень.
Постійне диспансерне спостереження.
Огляд педіатра, кардіоревматолога - протягом перших 4 місяців після виписки із стаціонару - 1 раз на місяць, потім протягом року - 1 раз на квартал, у подальшому - 2 рази на рік, за показаннями - частіше.
Кардіохірург - 2 рази на рік, за показаннями - частіше.
Оториноларинголог, стоматолог - 2 рази на рік, за показаннями - частіше.
Після перенесеної ангіни або ГРІ - педіатр, кардіоревматолог - 1 раз на 2 тижні.
Зняття з обліку (за узгодженням з кардіохірургом) не раніше як через 3 роки при сприятливому перебігові, відсутності ознак хронічної серцевої недостатності, в інших випадках не знімаються.

При прогресії легеневої гіпертензії та серцево-судинної недостатності - направлення до спеціалізованого відділення обласної дитячої лікарні чи кардіохірургічного центру

 

Інші хвороби перикарда

I31

 

Хронічний адгезивний перикардит

I31.0

 

Хронічний конструктивний перикардит

I31.1

 

Інші уточнені хвороби перикарда

I31.8

 

7.

Інші хвороби серця

I30 -
I52

Після встановлення діагнозу

Анамнез. Скарги, оцінка загального стану, стану серцево-судинної системи. ЕКГ, ФКГ, пульсометрія, вимірювання АТ, оцінка термометрії, клінічний аналіз крові (обов'язково згортуваність та рівень тромбоцитів крові) та сечі 2 рази на рік, за показаннями - повторні. ЕхоКГ, ДЕхоКГ - 2 рази на рік, за показаннями повторні. Біохімічні дослідження гострофазових показників (протеїнограма, С-РБ, серомукоїди, сіалова к-та, ДФА) - 1 раз на рік, за показаннями повторні. Після перенесеної ангіни, ГРІ необхідний контроль бактеріємії та за усіма показниками.

Характер та періодичність лікування суворо індивідуальні.
Дотримання режиму. Раціональне харчування Аерація. Вітамінотерапія.
Санація хронічних вогнищ інфекції.
При малих оперативних втручаннях - вторинна профілактика інфекційного ендокардиту при наявності мітральної (трикуспідальної) регургітації.
При наявності ознак хронічної серцевої недостатності (стадія компенсації) - курси інгібіторів АПФ, сечогінних, інотропних препаратів під контролем ЕКГ та АТ.
При наявності стрептококової інфекції, ризику розвитку ревматизму - профілактика біциліном - 5 або бензатинбензилпеніциліном; весною і восени - курси НПЗП.
За показаннями - 2 рази на рік призначення курсів кардіометаболітів (фосфаден, мілдронат, рибоксин), вегетотропних та седативних засобів.
Лікування ангін із застосуванням антибактеріальної терапії.
ЛФК, при відсутності ознак недостатності кровообігу заняття у спеціальній фізкультурній групі.
При "німих" ПМК і гемодинамічно незначимих формах ПМК - звичайний руховий режим.
Лікування ангін із застосуванням антибактеріальної терапії.
За показаннями лікування у спеціалізованому санаторії.
Вирішення питання щодо режиму учбового процесу - індивідуально з урахуванням недостатності кровообігу, додатковий вихідний день, скорочення тривалості учбового дня.
За показаннями - індивідуальне навчання.

Відсутність септичних ускладнень.
Відсутність клініко-лабораторних ознак активності запального процесу.
Відсутність стрептококової інфекції.
Зменшення ступеня пролабування або відсутність ускладнень.
Стабілізація чи регрес патологічних змін ЕКГ та ЕхоКГ.
Відсутність прогресування та виходу на інвалідність.
Зменшення або відсутність ознак серцево-судинної недостатності.
Адаптація до фізичних навантажень.
Постійне диспансерне спостереження.
Огляд педіатра, кардіоревматолога - протягом перших 4 місяців після виписки із стаціонару - 1 раз на місяць, потім - протягом року - 1 раз на квартал, у подальшому - 2 рази на рік, за показаннями - частіше.
При наявності вади серця - кардіохірург - 2 рази на рік, за показаннями - частіше.
Оториноларинголог, стоматолог - 2 рази на рік, за показаннями - частіше.
Після перенесеної ангіни або ГРІ - педіатр, кардіоревматолог - 1 раз на тиждень протягом першого місяця після хвороби.
При наявності вади серця та хронічної серцевої недостатності дитячим кардіоревматологом з обліку не знімаються.
При "німих" ПМК і гемодинамічно незначних формах ПМК - 3 роки з моменту встановлення діагнозу.

При прогресії серцево-судинної недостатності - направлення до спеціалізованого відділення обласної дитячої лікарні чи кардіохірургічного центру

 

Неревматичні ураження мітрального клапану

I34

 

Недостатність мітрального клапану

I34.0

 

Пролапс мітрального (клапану)

I34.1

Хронічний перебіг, відсутність активності запального процесу

 

Неревматичний стеноз мітрального (клапану)

I34.2

 

Інші неревматичні ураження мітрального (клапану)

I34.8

 

Неревматичні ураження аортального клапану

I35

 

Аортальний (клапанний) стеноз

I35.0

 

Аортальна (клапанна) недостатність

I35.1

 

Аортальний (клапанний) стеноз з недостатністю

I35.2

 

Інші ураження аортального клапану

I35.8

 

Неревматичні ураження тристулкового клапану

I36

 

Неревматичний стеноз тристулкового клапану

I36.0

 

Неревматична недостатність тристулкового клапану

I36.1

 

Неревматичний стеноз тристулкового (клапану) з недостатністю

I36.2

 

Інші неревматичні ураження тристулкового клапану

I36.8

 

Ураження клапану легеневого стовбура

I37

 

Стеноз клапану легеневого стовбура

I37.0

 

Недостатність клапану легеневого стовбура

I37.1

 

Стеноз клапану легеневого стовбура з недостатністю

I37.2

 

Інші ураження клапану легеневого стовбура

I37.8

 

8.

Інші хвороби серця

I30 -
I52

Після встановлення діагнозу

Анамнез. Скарги, оцінка загального стану, стану серцево-судинної системи, ЕКГ, ФКГ, пульсометрія, вимірювання АТ, оцінка термометрії, клінічний аналіз крові (обов'язково згортуваність та рівень тромбоцитів крові) та сечі 2 рази на рік, за показаннями - повторні.
ЕхоКГ, ДЕхоКГ - 2 рази на рік, за показаннями - повторні.
Біохімічні дослідження гострофазових показників (протеїнограма, С-РБ, серомукоїди, сіалова к-та, ДФА) - 2 рази на рік, за показаннями - повторні.

Дотримання режиму. Раціональне харчування.
Аерація. Вітамінотерапія. Вторинна профілактика ендокардиту при "малих" хірургічних втручаннях.
Характер та періодичність лікування суворо індивідуальні.
При наявності стрептококової інфекції, ризику розвитку ревматизму - профілактика біциліном-5 або бензатинбензилпеніциліном; весною і восени - курси НПЗП.
Санація хронічних вогнищ інфекції.
При наявності ознак хронічної серцевої недостатності (стадія компенсації) - курси інотропних препаратів (серцеві глікозиди трофічні дози), сечогінні засоби, інгібітори АПФ під контролем ЕКГ та АТ.
За показаннями - 2 рази на рік призначення курсів кардіометаболітів (фосфаден, мілдронат, рибоксин). Лікування ангін із застосуванням антибактеріальної терапії.
За показаннями лікування у спеціалізованому санаторії (місцевий, обласний, державний рівень).
ЛФК, при відсутності ознак недостатності кровообігу заняття у спеціальній фізкультурній групі.
Вирішення питання щодо режиму учбового процесу - індивідуально з урахуванням недостатності кровообігу, додатковий вихідний день, скорочення тривалості учбового дня.
За показаннями - індивідуальне навчання.

Відсутність клініко-лабораторних ознак активності запального процесу.
Відсутність септичних ускладнень.
Зменшення або відсутність ознак серцево-судинної недостатності.
Стабілізація чи регрес патологічних змін ЕКГ та ЕхоКГ.
Відсутність прогресування та виходу на інвалідність.
Адаптація до фізичних навантажень.
Постійне диспансерне спостереження.
Педіатр, кардіоревматолог - протягом перших 4 місяців після виписки із стаціонару - 1 раз на місяць, потім протягом року - 1 раз на квартал, у подальшому - 2 рази на рік, за показаннями - частіше.
Після перенесеної ангіни, ГРІ необхідний контроль бактеріємії та за усіма показниками.
При наявності вади серця - кардіохірург - 1 раз на рік, за показаннями - частіше.
Оториноларинголог, стоматолог - 2 рази на рік, за показаннями - частіше.
Після перенесеної ангіни або ГРІ - педіатр, кардіоревматолог - 1 раз на тиждень протягом першого місяця після хвороби.
Дітям, що вилікувалися від ендокардиту, проводиться вторинна профілактика ендокардиту при "малих" хірургічних втручаннях.

При появі лихоманки та ознак інтоксикації, прогресії серцево-судинної недостатності - направлення до спеціалізованого відділення обласної дитячої лікарні чи кардіохірургічного центру

 

Ендокардит, клапан не уточнений (перенесений)

I38

Хронічний перебіг

 

Ендокардит і ураження клапанів серця при хворобах, класифікованих в інших рубриках

I39

Хронічна серцево-судинна недостатність

 

9.

Інші не уточнені хвороби системи кровообігу

I95 -
I99

Після встановлення діагнозу та виписки з стаціонару

Хронічний перебіг

Хронічна серцево-судинна недостатність

Анамнез. Скарги, оцінка загального стану, стану серцево-судинної системи. При кожному огляді - ЕКГ, ФКГ, вимірювання АТ, оцінка термометрії.
Клінічний аналіз крові та сечі 2 рази на рік, за показаннями - повторні.
ЕхоКГ, ДЕхоКГ - 1 раз на рік, за показаннями повторні.
Біохімічні дослідження гострофазових показників (протеїнограма, С-РБ, серомукоїди, сіалова к-та, ДФА) - 2 рази на рік, за показаннями повторні.
Рентгенографія органів грудної порожнини - за показаннями.
Після перенесеної ангіни, ГРІ необхідний контроль за усіма показниками.

Дотримання режиму. Раціональне харчування.
Аерація. Вітамінотерапія.
Характер та періодичність лікування суворо індивідуальні.
При наявності стрептококової інфекції, ризику розвитку ревматизму - профілактика біциліном-5 або бензатинбензилпеніциліном; весною і восени - курси НПЗП.
При хронічному перебігові процесу - НПЗП призначаються 10-денними курсами щомісячно у сукупності із призначенням хінолонових препаратів - 12 - 18 міс.).
Санація хронічних вогнищ інфекції.
При наявності ознак хронічної серцевої недостатності (стадія компенсації) - курси інотропних препаратів (серцеві глікозиди трофічні дози), сечогінні засоби, інгібітори АПФ під контролем ЕКГ та АТ.
За показаннями - 2 рази на рік призначення курсів кардіометаболітів (фосфаден, мілдронат, рибоксин). Лікування ангін із застосуванням антибактеріальної терапії.
За показаннями лікування у спеціалізованому санаторії (місцевий, обласний, державний рівень).
ЛФК, при відсутності ознак недостатності кровообігу заняття у спеціальній фізкультурній групі, потім підготовча, при задовільній адаптації до фізичного навантаження - основна група.
Вирішення питання щодо режиму учбового процесу - індивідуально з урахуванням недостатності кровообігу, додатковий вихідний день, скорочення тривалості учбового дня, при сприятливому перебігові на 2-му році хвороби - режим звичайний.

Зменшення або відсутність ознак серцево-судинної недостатності.
Відсутність клініко-лабораторних ознак активності запального процесу.
Стабілізація чи регрес патологічних змін ЕКГ та ЕхоКГ. Відсутність прогресування та виходу на інвалідність.
Адаптація до фізичних навантажень.
Постійне диспансерне спостереження.
Педіатр, кардіоревматолог - протягом перших 4 місяців після виписки із стаціонару - 1 раз на місяць, потім протягом року - 1 раз на квартал, у подальшому - 2 рази на рік, за показаннями - частіше.
Оториноларинголог, стоматолог - 1 раз на рік, за показаннями - частіше.
Після перенесеної ангіни або ГРІ - педіатр, кардіоревматолог - 1 раз на 2 тижні.
Зняття з обліку через 1 рік після перенесенного гострого міокардиту за умов відсутності клінічних ознак серцевої недостатності, стійкої відсутності лабораторних ознак активності запального процесу, змін на ЕКГ та ЕхоКГ. В інших випадках не знімаються.

При прогресії серцево-судинної недостатності направлення до спеціалізованого відділення обласної дитячої лікарні

 

Гострий міокардит

I40

 

Міокардит при хворобах, класифікованих в інших рубриках (після перенесеного міокардиту)

I41

 

10.

Інші не уточнені хвороби системи кровообігу

I95 -
I99

Хронічний перебіг

Анамнез. Скарги, оцінка загального стану, стану серцево-судинної системи. При кожному огляді - ЕКГ, ФКГ, пульсометрія, вимірювання АТ, оцінка термометрії. Клінічний аналіз крові та сечі 2 рази на рік, за показаннями - повторні.
ЕхоКГ, ДЕхоКГ - 2 рази на рік, за показаннями - повторні.
Біохімічні дослідження гострофазових показників (протеїнограма, С-РБ, серомукоїди, сіалова к-та, ДФА) - 2 рази на рік, за показаннями повторні.
Рентгенографія органів грудної порожнини - за показаннями. Після перенесеної ангіни, ГРІ необхідний контроль за усіма показниками.

Характер та періодичність лікування суворо індивідуальні.
Вторинна профілактика інфекційного ендокардиту. Дотримання режиму. Раціональне харчування.
Аерація. Вітамінотерапія. Санація хронічних вогнищ інфекції.
При наявності ознак хронічної серцевої недостатності (стадія компенсації) - курси інотропних препаратів, сечогінні, інгібітори АПФ під контролем ЕКГ та АТ.
За показаннями - 2 рази на рік призначення курсів кардіометаболітів (фосфаден, мілдронат, рибоксин). Лікування ангін із застосуванням антибактеріальної терапії.
За показаннями лікування у спеціалізованому санаторії.
Щеплення протипоказані. ЛФК, при відсутності ознак недостатності кровообігу вирішується питання про заняття у спеціальній фізкультурній групі.
Вирішення питання щодо режиму учбового процесу - індивідуально з урахуванням недостатності кровообігу, додатковий вихідний день, скорочення тривалості учбового дня, при сприятливому перебігові на 2-му році хвороби - режим звичайний.
Тривалість спостереження - постійна.

Зменшення або відсутність ознак серцево-судинної недостатності.
Відсутність клініко-лабораторних ознак активності запального процесу.
Стабілізація чи регрес патологічних змін ЕКГ та ЕхоКГ.
Відсутність прогресування та виходу на інвалідність.
Адаптація до фізичних навантажень.
Постійне диспансерне спостереження.
Педіатр, кардіоревматолог - протягом перших 4 місяців після виписки із стаціонару - 1 раз на місяць, потім протягом року - 1 раз на квартал, у подальшому - 2 рази на рік, за показаннями - частіше.
Кардіохірург - 1 раз на рік, за показаннями частіше.
Оториноларинголог, стоматолог - 2 рази на рік, за показаннями - частіше.
Після перенесеної ангіни або ГРІ - педіатр, кардіоревматолог - 1 раз на 2 тижні.
При первинних кардіоміопатіях - дитячим кардіоревматологом з обліку не знімаються.
При вторинних кардіоміопатіях - знімаються з обліку через 1 рік за умови ліквідації основного захворювання, що призвело до розвитку патології серцево-судинної системи, відсутності клінічних ознак серцевої недостатності, стійкої відсутності лабораторних ознак активності запального процесу, змін на ЕКГ та ЕхоКГ.

При прогресії серцево-судинної недостатності - направлення до спеціалізованого відділення обласної дитячої лікарні

 

Кардіоміопатія

I42

 

 

Кардіоміопатії при хворобах, класифікованих в інших рубриках (тонзилогенна, ендокринно-обмінна, метаболічна тощо)

I43

Хронічна серцево-судинна недостатність

11.

Інші не уточнені хвороби системи кровообігу

I95 -
I99

Хронічний перебіг, відсутність активності запального процесу, синкопальних станів, приступів пароксизмальної тахікардії

Хронічна серцево-судинна недостатність

Анамнез. Скарги, оцінка загального стану, стану серцево-судинної системи. При кожному огляді - ЕКГ (додатково у положенні стоячи та проби з фізичним навантаженням), ФКГ, пульсометрія, вимірювання АТ, оцінка термометрії.
Клінічний аналіз крові та сечі 2 рази на рік, за показаннями - повторні. ЕхоКГ, ДЕхоКГ - 2 рази на рік, за показаннями - повторні.
Холтерівське моніторування за показаннями.
Біохімічні дослідження гострофазових показників (протеїнограма, С-РБ, серомукоїди, сіалова к-та, ДФА) - 1 раз на рік, за показаннями - повторні.
Рентгенографія органів грудної порожнини - за показаннями.
Після перенесеної ангіни, ГРІ необхідний контроль за усіма показниками.

Характер та періодичність лікування суворо індивідуальні (призначення антиаритмічних засобів тільки за показаннями).
Санація хронічних вогнищ інфекції.
Дотримання режиму. Раціональне харчування.
Аерація. Вітамінотерапія.
За показаннями 2 рази на рік призначення метаболітів (фосфаден, мілдронат, рибоксин та інші), вегетотропних і седативних засобів.
Лікування ангін із застосуванням антибактеріальної терапії.
Санаторно-курортне лікування (місцевий, обласний, державний рівень) при наявності показань та відсутності синкопальних станів, приступів пароксизмальної тахікардії, ознак серцево-судинної недостатності.
ЛФК, при відсутності ознак недостатності кровообігу та стійкої аритмії заняття у спеціальній фізкультурній групі.
Вирішення питання щодо режиму учбового процесу - індивідуально з урахуванням стійкості порушень серцевого ритму та провідності і недостатності кровообігу.

Зменшення або відсутність ознак серцевої дизритмії.
Відсутність синкопальних станів та приступів пароксизмальної тахікардії та миготливої аритмії.
Зменшення або відсутність ознак серцево-судинної недостатності.
Відсутність клініко-лабораторних ознак активності запального процесу.
Стабілізація чи регрес патологічних змін ЕКГ та ЕхоКГ. Відсутність прогресування та виходу на інвалідність.
Адаптація до фізичних навантажень.
Постійне диспансерне спостереження.
Педіатр, кардіоревматолог - протягом перших 3 місяців після виявлення захворювання - 1 раз на місяць, потім протягом року - 1 раз на квартал, у подальшому - 2 рази на рік, за показаннями - частіше.
Оториноларинголог, стоматолог - 1 раз на рік, за показаннями - частіше.
Психоневролог - за показаннями.
Кардіохірург - за показаннями.
Після перенесеної ангіни або ГРІ - педіатр, кардіоревматолог - 1 раз на 2 тижні.
При стійких порушеннях серцевого ритму та ознаках хронічної серцевої недостатності дитячим кардіоревматологом з обліку не знімаються.
При відсутності вищезазначеного та нормалізації серцевого ритму і провідності диспансерне спостереження продовжується протягом 2 років з моменту встановлення діагнозу.

При синкопальних станах, приступах прогресії серцево-судинної недостатності - направлення до спеціалізованого відділення обласної дитячої лікарні чи кардіохірургічного центру

 

Блокади передсердно-шлуночкова та лівої ніжки передсердно-шлункового пучка (Гіса)

I44

 

Інші порушення провідності

I45

 

Пароксизмальна тахікардія

I47

 

Фібриляція та тріпотіння передсердь

I48

 

Інші порушення серцевого ритму

I49

 

12.

Інші не уточнені хвороби системи кровообігу

I95 -
I99

Після встановлення діагнозу

Анамнез. Скарги, оцінка загального стану, стану серцево-судинної системи. При кожному огляді - пульсометрія, вимірювання АТ, оцінка термометрії.
Оцінка стану мозкового кровообігу ДЕхокраніографія та інші методи.

Дотримання режиму праці і відпочинку, раціональне харчування. Аерація. Вітамінотерапія.
Призначення фармакологічних препаратів тільки за показаннями і з урахуванням рівня зниження АТ і його постійності.
Немедикаментозні засоби та адаптогени.
Санація хронічних вогнищ інфекції.
Психотерапія.
При вторинній артеріальній гіпотензії - лікування основного захворювання.
Спеціальна фізкультурна група.
При вторинній артеріальній гіпотензії - звільнення від фізичного навантаження.
Санаторно-курортне лікування у місцевих кардіологічних санаторіях.
Протипоказана праця на сонці. При прогресуючій вторинній гіпотензії індивідуальне навчання.

Зменшення або відсутність ознак артеріальної гіпотензії. Адаптація до фізичних навантажень.
Постійне диспансерне спостереження.
Педіатр, кардіоревматолог - 1 раз на 4 місяці з обов'язковим оглядом на період іспитів, за показаннями - частіше.
Оториноларинголог, офтальмолог, невролог - 2 рази на рік, за показаннями - частіше.
Ендокринолог, інші спеціалісти - за показаннями. ЕКГ, ФКГ, клінічний аналіз крові та сечі 2 рази на рік, за показаннями - повторні. ДЕхокраніографія - 1 раз на рік.
ЕхоКГ, ДехоКГ - 1 раз на рік, за показаннями - повторні.
Біохімічні дослідження гострофазових показників (протеїнограма, С-РБ, серомукоїди, сіалова к-та, ДФА) та рівень азоту сечовини, креатиніну - 1 раз на рік, за показаннями - повторні.
При вторинній артеріальній гіпотензії - обстеження функціонального стану ендокринної системи тощо.
Зняття з обліку можливе через 2 роки за умов стійкої нормалізації АТ, відсутності пароксизмального перебігу та ефективного лікування основного захворювання, що привело до вторинної артеріальної гіпотензії.

 

 

Гіпотензія

I95

 

Ідіопатична гіпотензія

I95.0

 

Ортостатична гіпотензії

I95.1

Хронічний перебіг

 

Інші види гіпотензія

I95.8

 

Гіпотензія неуточнена

I95.9

 

13.

Інші не уточнені хвороби системи кровообігу

I95 -
I99

Після встановлення діагнозу, виписки стаціонару

Анамнез. Скарги, оцінка загального стану, стану серцево-судинної системи.

Дотримання режиму. Раціональне харчування.
Аерація. Вітамінотерапія. Санація хронічних вогнищ інфекції.
Вторинна профілактика інфекційного ендокардиту.
При наявності ознак хронічної серцевої недостатності (стадія компенсації) - курси інотропних препаратів (серцеві глікозиди - трофічні дози, діуретики, інгібітори АПФ) під контролем ЕКГ та АТ.
Два рази на рік за показаннями призначення курсів кардіометаболітів (фосфаден, мілдронат, рибоксин та інші).
Лікування ангін із застосуванням антибактеріальної терапії.
За показаннями лікування у спеціалізованому санаторії (місцевий, обласний або державний рівень).
ЛФК, при відсутності ознак недостатності кровообігу - заняття у спеціальній фізкультурній групі.
Вирішення питання щодо організації учбового процесу - індивідуально з урахуванням ознак недостатності кровообігу, додатковий вихідний день, скорочення тривалості учбового дня.

Зменшення або відсутність ознак серцево-судинної недостатності.
Відсутність клініко-лабораторних ознак активності запального процесу.
Стабілізація чи регрес патологічних змін ЕКГ та ЕхоКГ. Відсутність септичних ускладнень.
Адаптація до фізичних навантажень.
Постійне диспансерне спостереження.
Педіатр, кардіоревматолог -1 раз на квартал, за показаннями - частіше.
Кардіохірург - 2 рази на рік, за показаннями частіше.
Оториноларинголог, стоматолог - 2 рази на рік за показаннями частіше.
Після перенесеної ангіни або ГРІ - педіатр, дитячий каріоревматолог - 1 раз на 2 тижні. ЕКГ, ФКГ, пульсометрія, вимірювання АТ, оцінка термометрії, клінічний аналіз крові та сечі 2 рази на рік, за показаннями - повторні.
ЕхоКГ - 2 рази на рік, за показаннями - повторні.
Біохімічні дослідження гострофазових показників (протеїнограма, С-РБ, серомукоїди, сіалова к-та, ДФА) - 2 рази на рік, за показаннями - повторні.
Рентгенографія органів грудної порожнини - за показаннями.
Після перенесеної ангіни, ГРІ необхідний контроль за усіма показниками.
З диспансерного обліку не знімаються.

При прогресії ознак серцево-судинної недостатності - стаціонарне лікування, направлення до Інституту ССХ АМН України для вирішення питання з кардіохірургічної корекції

 

Посткардіоревматичний синдром

I97.0

 

Інші функціональні порушення після операцій на серці

I97.1

 

Інші порушення системи кровообігу після медичних процедур, не класифіковані в інших рубриках

I97.8

Хронічна серцево-судинна недостатність

14.

КЛАС XIII "ХВОРОБИ КІСТКОВО-М'ЯЗОВОЇ СИСТЕМИ І СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ"

 

Після встановлення діагнозу та виписки із стаціонару

Анамнез. Скарги, оцінка загального стану, стану суглобів і серцево-судинної системи (зменшення чи наростання змін з боку суглобового апарату), стану внутрішніх органів та зору.
ЕКГ, ФКГ, пульсометрія, за показаннями - повторні.
ЕхоКГ, УЗД нирок та черевної порожнини, за показаннями - повторні.
Клінічний аналіз крові та сечі, біохімічні дослідження гострофазових показників (протеїнограма, С-РБ, серомукоїди, сіалова к-та, ДФА, АЛТ, прямий та непрямий білірубін, азот сечовини, сечовина, креатинін, електроліти), за показаннями - частіше.
Аналіз крові на ревматоїдний фактор анти-ДНК, антитіла, антинуклеарний фактор креатинфосфокіназа (за показаннями).
Рентгенографія суглобів, органів грудної порожнини - за показаннями.
Пункція суглобів - за показаннями. Кісткова денситометрія - за показаннями. Після перенесеної ангіни, ГРІ необхідний контроль за усіма показниками.

Дотримання режиму. Раціональне харчування.
Аерація. Вітамінотерапія. Санація хронічних вогнищ інфекції.
При наявності ознак мінімальної активності запального процесу та уражень внутрішніх органів і опорно-рухового апарату курси кортикостероїдів, нестероїдних протизапальних засобів, призначення хінолонових препаратів - 12 - 18 міс.), лікування остеопорозу, дисбактеріозу (мультипробіотик, симбітер), продовження базисної терапії, що була призначена в стаціонарі.
Профілактика рецидивів (за наявності хронічних вогнищ інфекції) біциліном-5 або бензатинбензилпеніциліном.
При ознаках хронічної серцевої недостатності (стадія компенсації) - курси наступних препаратів (серцеві глікозиди - трофічні дози, діуретики, інгібітори АПФ) під контролем ЕКГ та АТ.
Лікування артеріальної гіпертензії, ХНД загальноприйнятими методами.
Два рази на рік за показаннями призначення курсів кардіометаболітів (фосфаден, мілдронат, рибоксин).
Психотерапія.
Лікування ангін із застосуванням антибактеріальної терапії.
Фізіотерапевтичні засоби, масаж, ЛФК.
За показаннями лікування у спеціалізованому санаторії.
ЛФК, при відсутності ознак уражень внутрішніх органів та опорно-рухового апарату, недостатності кровообігу - заняття у спеціальній фізкультурній групі.
Вирішення питання щодо організації учбового процесу - індивідуально з урахуванням недостатності кровообігу, додатковий вихідний день, скорочення тривалості учбового дня.
За показаннями індивідуальне навчання.

Відсутність активності запального процесу.
Зменшення порушень опорно-рухового апарату та уражень внутрішніх органів, відсутність ознак серцево-судинної недостатності.
Відсутність септичних ускладнень.
Адаптація до фізичних навантажень.
Постійне диспансерне спостереження.
Педіатр, кардіоревматолог - 1 раз на квартал, за показаннями - частіше.
Ортопед-травматолог - 1 раз на рік, за показаннями - частіше.
За наявності набутої вади серця кардіохірург - 1 раз на рік, за показаннями - частіше.
Оториноларинголог, стоматолог - 2 рази на рік, за показаннями - частіше.
Після перенесеної ангіни або ГРІ - педіатр, дитячий кардіоревматолог 1 раз на 2 тижні.
ЕКГ, ФКГ, пульсометрія - 2 рази на рік, за показаннями - повторні.
ЕхоКГ, УЗД нирок та черевної порожнини - 1 раз на рік, за показаннями - повторні.
Клінічний аналіз крові та сечі, біохімічні дослідження гострофазових показників (протеїнограма, С-РБ, серомукоїди, сіалова к-та, ДФА, АЛТ, прямий та непрямий білірубін, азот сечовини, сечовина, креатинін, електроліти) - 2 рази на рік, за показаннями - частіше.
Аналіз крові на ревматоїдний фактор анти-ДНК, антитіла, антинуклеарний фактор, креатинфосфокіназа (за показаннями).
Рентгенографія суглобів, органів грудної порожнини - за показаннями.
Кісткова денситометрія - за показаннями.
Після перенесеної ангіни, ГРІ необхідний контроль за усіма показниками.
Дитячим кардіоревматологом з обліку не знімаються, за винятком реактивних артритів через 1 рік за умов стійкої відсутності лабораторних ознак активності запального процесу, клінічних змін з боку суглобів.

При прогресії порушень опорно-рухового апарату та/або уражень внутрішніх органів, серцево-судинної недостатності - стаціонарне лікування у спеціалізованому відділенні обласної дитячої лікарні

 

Інфекційні артропатії

M00 -
M03

 

Ювенільний артрит

M08

 

Ювенільний артрит при хворобах, класифікованих в інших рубриках

M09

Хронічний перебіг, відсутність або мінімальна активність запального процесу

 

Артрози

M15 -
M19

 

Поліартрит вузликовий та пов'язані стани

M30

 

Інші некротизуючі васкулопатії

M31

 

Системний червоний вовчак

M32

 

Дерматоміозит

M33

 

Системний склероз

M34

 

Інше системне ураження сполучної тканини

M35

 

Системні ураження сполучної тканини при хворобах класифікованих
Інші системні ураження сполучної тканини

M35