стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Вказано групу нозологій; Тимчасові нормативи надання медичної допомоги


 • Дитяча неврологія та дитяча нейрохірургія
  • Додаток до наказу МОЗ №502 від 28-12-2002
  • Тема, опис документа: Тимчасові нормативи надання медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: діти
  • Напрямок медицини: Дитяча неврологія
  • Клінічний стан, патології: Вказано групу нозологій
протефлазид цена

ДИТЯЧА НЕВРОЛОГІЯ ТА ДИТЯЧА НЕЙРОХІРУРГІЯ

N
з/п

Нозологічна форма за МКХ-10 (та клінічними класифікаціями)

Шифр за МКХ-10

Перебіг або активність патологічного процесу

Обсяг заходів

Критерії ефективності лікування. Тривалість диспансерного спостереження

Примітка

 

клініко-діагностичних

лікувально-профілактичних

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1.

Синдроми відновного періоду (період немовляти) внаслідок перенесеної патології нервової системи в
преперинатальному періоді рухових порушень (в'ялі і спастичні парези, пірамідна недостатність, гіперкінези, м'язова гіпо- та атонія, дистонія, атаксія, інші) бульбарний, псевдобульбарний синдроми, а також, затримки: статокінетичного розвитку (до одного року життя), психічного та мовленнєвого розвитку (до трьох років життя) та інші

G93.9

Хронічний перебіг

1. Клінічний огляд.
2. Загальноприйняті аналізи крові, сечі, калу.
3. Очне дно.
4. Вимірювання розмірів голови.
5. Ехоенцефалоскопія (ЕхоЕС).
6. Уринолізис сечі.
7. Нейросонографія (НСГ).
8. Кров на фетальні інфекції.
9. За показаннями рентгенограма черепа та хребта.
10. Огляд за показаннями: педіатр, хірург, інфекціоніст, ЛОР, дитячий нейрохірург, дитячий травматолог-ортопед, генетик, медичний психолог, логопед та інші спеціалісти.
Додатково за показаннями:
- комп'ютерна томографія головного, спинного мозку (КТ)
- магнітно-резонансна томографія головного, спинного мозку (МРТ)
- хроматографія амінокислот крові, хромосомний набір
- муноферментні дослідження при фетальних інфекціях
- лектроенцефалографія (ЕЕГ)
- допплерографія (ДЕГ)
- електроміографія (ЕМГ)

1. Відповідна посиндромна терапія з використанням медикаментозних засобів:
- дегідратаційних
- вазоактивних
- ноотропних
- розсмоктуючих
- вітамінотерапія
за показаннями:
- антихолінестеразні
- антиспастичні
- седативні та інші
2. ЛФК, масаж
3. Фізіотерапевтичні методики.
Додатково:
- масаж, ЛФК (з використанням спеціальних методик: мануальна терапія та інші)
- лікування у медичного психолога, логопеда, педагога-дефектолога
- за показаннями - нетрадиційні методики лікування (рефлексотерапія та інші)
- визначення можливостей медико-соціальної реабілітації хворої дитини та складання індивідуальної щорічної реабілітаційної програми
- навчання батьків методикам реабілітації

1. Видужання або стійка компенсація.
2. Підлягають диспансеризації на першому році життя до кінцевого означення характеру наслідку.
3. Огляд протягом 1 місяця після
виписки з пологового будинку або стаціонару, в подальшому - не рідше 1-го разу в квартал
4. Зняття з диспансерного нагляду можливе через 3 роки за умови відсутності патології нервової системи

 

 

2.

(Вроджені вади розвитку нервової системи, деформації та хромосомні аномалії)

 

Хронічний перебіг

1. Клінічний огляд
2. Загальноприйняті аналізи крові, сечі, калу
3. Очне дно
4. Ехоенцефалоскопія (Ехо-ЕС)
5. Уринолізис сечі
6. Нейросонографія (НСГ)
7. Кров на фетальні інфекції.
За показаннями:
рентгенограма черепа та хребта
Огляд за показаннями:
педіатр, хірург, інфекціоніст, ЛОР, дитячий нейрохірург, дитячий травматолог-ортопед, дитячий психіатр, генетик, медичний психолог, логопед та інші спеціалісти
Додатково за показаннями, при можливості соціальної адаптації:
- комп'ютерна томографія головного, спинного мозку (КТ)
- магнітно-резонансна томографія головного, спинного мозку (МРТ)
- хроматографія амінокислот крові, хромосомний набір
- імуноферментні дослідження при фетальних інфекціях
- електроенцефалографія (ЕЕГ)
- допплерографія (ДЕГ)
- електроміографія (ЕМГ)
- електрокардіограма (ЕКГ)

При можливості соціальної адаптації:
1. Відповідна посиндромна терапія з використанням медикаментозних засобів
2. ЛФК, масаж
3. Фізіотерапевтичні методики.
Додатково:
- масаж, ЛФК (з використанням спеціальних методик: мануальна терапія та інші)
- лікування у медичного психолога, логопеда, педагога-дефектолога - за показаннями - нетрадиційні методики лікування (голкорефлексотерапія та інші)
- визначення можливостей медико-соціальної реабілітації хворої дитини та складання індивідуальної щорічної реабілітаційної програми
- навчання батьків методикам реабілітації

1. Стійка компенсація неврологічного дефекту.
2. Соціальна адаптація.
3. Постійний диспансерний нагляд на першому році життя - не рідше 1-го разу в квартал.
4. В подальшому - не рідше 2-х разів на рік
5. З диспансерного обліку не знімаються

 

 

Аненцефалія та подібні вади розвитку

Q00

 

Енцефалоцеле

Q01

 

Мікроцефалія

Q02

 

Інші вроджені вади розвитку головного мозку (агенезія мозолистого тіла, мікрогірія, макрогірія, поренцефалія, інші)

Q04

 

Мієлоцеле, мієло-менінгоцеле

Q05

 

Інші вроджені аномалії (вади розвитку) спинного мозку (мієлодисплазія)

Q06

 

Інші вроджені вади розвитку нервової системи (синдроми Арнольда-Кіарі, Маркуса-Гунна, Ундіни тощо)

Q07

 

Факоматози (хвороба Реклінгхаузена, хвороба Бурневілля, синдром: Пейтца-Егерса, Стерджа-Вебера (-Димитрі), Гіппеля-Ліндау)
Гамартоз

Q85

 

3.

Дитячий церебральний параліч (клінічні форми)

G80

Хронічний перебіг

1. Клінічний огляд
2. Загальноприйняті аналізи крові, сечі, калу
3. Очне дно
4. Ехоенцефалоскопія (Ехо-ЕС)
Огляд за показаннями:
педіатр, хірург, психіатр та інші.
Додатково за показаннями:
- комп'ютерна томографія головного, спинного мозку (КТ)
- магнітно-резонансна томографія головного, спинного мозку (МРТ)
- електроенцефалографія (ЕЕГ)
- електроміографія (ЕМГ)
- допплерографія (ДЕГ)
- огляд фахівців на предмет визначення показань до спеціальних методик обстеження:
дитячий нейрохірург, дитячий травматолог-ортопед, лікар ЛФК, медичний психолог, педагог-дефектолог, логопед та інші

1. Відповідна медикаментозна терапія з використанням препаратів згідно з випискою з неврологічного відділення обласної (міської) дитячої лікарні, амбулаторного центру:
- антиепілептичних
- дегідратаційних
- вазоактивних
- ноотропних
- розсмоктуючих
- вітамінотерапія
- посередників, які знижують м'язовий тонус (мідокалм, баклафен та інші)
- посередників, які зменшують гіперкінези
- седативні
5. ЛФК, масаж
6. Фізіотерапевтичні методики.
Додатково до відповідних медикаментозних засобів:
- масаж, ЛФК (з використанням спеціальних методик: мануальна терапія та інші)
- лікування у медичного психолога, логопеда, педагога-дефектолога
- за показаннями - нетрадиційні методики лікування (голкорефлексотерапія та інші)
- визначення можливостей медико-соціальної реабілітації хворої дитини та складання індивідуальної щорічної реабілітаційної програми з використанням санаторно-курортної служби дитячого неврологічного профілю
- навчання батьків методикам реабілітації

1. Клінічне покращання з компенсацією гідроцефального, епілептичного синдромів.
2. Соціальна адаптація.
3. Постійний диспансерний нагляд на першому третьому році життя не рідше 1-го разу на квартал.
В подальшому - не рідше 2-х разів на рік
4. З диспансерного обліку не знімаються.

 

 

Спастичний церебральний параліч (подвійна геміплегія)

G80.0

 

Спастична диплегія (хвороба Літтла)

G80.1

 

Сспастична геміплегія (дитяча геміплегія)

G80.2

 

Дискінетичний церебральний параліч (гіперкінетичний, атетоїдний церебральний параліч)

G80.3

 

Атактичний церебральний параліч

G80.4

 

Змітані форми церебрального паралічу

G80.8

 

Моноплегія (парез, параліч) кінцівки, як наслідок пологової травми периферичної нервової системи (акушерський параліч)

G83.2

 

4.

Епілепсія. Епілептичні синдроми

G40

Хронічний перебіг

1. Клінічний огляд
2. Загальноприйняті аналізи крові, сечі, калу
3. Очне дно
4. Електроенцефалографія (ЕЕГ)
5. Ехоенцефалоскопія (ЕхоЕС).
За показаннями:
- рентгенограма черепа та хребта
- нейросонографія (НСГ)
- розгорнутий клінічний та біохімічний аналізи крові (електроліти, білки та їх фракції, цукор та інше)
- комп'ютерна томографія головного мозку (КТГМ)
- магнітно-резонансна томографія головного мозку (МРТ)
- доплерографія (ДЕГ)
- нейрогенетичні обстеження: хроматографія амінокислот крові, хромосомний набір
- імуноферментні дослідження при фетальних інфекціях
- огляд фахівців:
дитячий нейрохірург, дитячий психіатр, генетик, педіатр, ЛОР, медичний психолог, педагог-дефектолог

Контроль за виконанням призначень згідно з випискою з неврологічного відділення обласної (міської) дитячої лікарні, амбулаторного центру:
- антиепілептичні препарати: карбамазепіни, вальпроати, барбітурати, гідантоїни, сукциніміди, бензодіазепіни та інші
- аддитивні посередники:
седативні психокоректори, вазоактивні вітаміни, дегідратуючі, розсмоктуючі блокатори кальцієвих каналів та інші.
Додатково до відповідних антиепілептичних препаратів:
- гормонотерапія (сінактендепо, глюкокортикоїди)
- імунокорекція та інші

1. Видужання, стійка ремісія.
2. Соціальна адаптація
3. Постійний диспансерний нагляд залежно від частоти епілептичних припадків - від одного разу на місяць до 2-х разів на рік
4. З диспансерного спостереження знімаються діти, у яких протягом 5 років не було припадків за умови нормалізації ЕЕГ

 

 

Локалізована (фокальна, парціальна) епілепсія і епілептичні синдроми

G40.0 -
G40.2

 

Генералізована епілепсія та епілептичні синдроми

G40.3 -
G40.4

 

Епілепсія та епілептичні синдроми, що не належать ні до генералізованих, ні до фокальних

G40.8

 

Специфічні епілептичні синдроми, включаючи фебрильні судоми, афективно-респіраторні судоми

G40.5

 

Епілепсія неуточнена, епілептичний синдром неуточнений

G40.9

 

5.

Гідроцефалія

G91

Хронічний перебіг

1. Клінічний огляд
2. Консультація дитячого нейрохірурга
3. Загальноприйняті аналізи крові, сечі, калу
4. Очне дно
5. Вимірювання розмірів голови
6. Ехоенцефалоскопія (ЕхоЕС)
7. Рентгенографія черепа (за показаннями)
8. Нейросонографія (НСГ).
Огляд:
педіатр, хірург, генетик (за показаннями) та інші.
Додатково за показаннями:
- комп'ютерна томографія головного, спинного мозку (КТ)
- магнітно-резонансна томографія головного, спинного мозку (МРТ)
- електроенцефалографія (ЕЕГ)
- доплерографія (ДЕГ)
- електрокардіограма (ЕКГ)

Після консультації дитячого нейрохірурга.
1. Відповідна посиндромна терапія з використанням медикаментозних засобів:
- дегідратаційних
- вазоактивних
- ноотропних
- розсмоктуючих
- вітамінотерапія
за показаннями:
- антихолінестеразні
- антиспастичні
- седативні та інші
2. ЛФК, масаж
3. Фізіотерапевтичні методики.
Додатково:
- лікування у медичного психолога, логопеда, педагога-дефектолога
- визначення можливостей медико-соціальної реабілітації хворої дитини та складання індивідуальної щорічної реабілітаційної програми
- навчання батьків методикам реабілітації

1. Видужання, клінічне покращання.
2. Соціальна адаптація.
3. На першому році життя не рідше 1-го разу на квартал. В подальшому - не рідше 2-х разів на рік
4. З диспансерного обліку не знімаються

 

 

Вроджена гідроцефалія (синдром Денді-Уокера та інші)

Q03

6.

Наслідки запальних хвороб центральної нервової системи: бактеріальний менінгіт, вірусний менінгіт, енцефаліт, мієліт та енцефаломієліт, вроджені нейроінфекції TORCH-комплексу, внутрішньочерепний і внутрішньохребцевий абсцес та гранульома, внутрішньочерепний і внутрішньохребцевий флебіт та тромбофлебіт, інші

G09

Хронічний перебіг

1. Клінічний огляд
2. Загально прийняті аналізи крові, сечі, калу
3. Очне дно
4. Ехоенцефалоскопія (ЕхоЕС)
Огляд за показаннями:
педіатр, хірург, психіатр та інші
Додатково за показаннями:
- комп'ютерна томографія головного, спинного мозку (КТ)
- магнітно-резонансна томографія головного, спинного мозку (МРТ) електроенцефалографія (ЕЕГ)
- електроміографія (ЕМГ)
- допплерографія (ДЕГ)
- огляд фахівців на предмет визначення показань до спеціальних методик обстеження та лікування: дитячий нейрохірург, дитячий травматолог-ортопед, лікар ЛФК, медичний психолог, педагог-дефектолог, логопед та інші

1. Відповідна посиндромна терапія з використанням медикаментозних засобів згідно з випискою з неврологічного відділення обласної (міської) дитячої лікарні, амбулаторного центру:
- антиепілептичних (карбамазепіни, вальпроати, барбітурати, гідантоїни, бензодіазепіни та інші)
- дегідратаційних
- вазоактивних
- ноотропних
- розсмоктуючих
- вітамінотерапія
за показаннями:
- антихолінестеразні
- антиспастичні
- седативні та інші
2. ЛФК, масаж
3. Фізіотерапевтичні методики.
Додатково:
- масаж, ЛФК (з використанням спеціальних методик: мануальна терапія та інші)
- фізіотерапевтичні методики
- лікування у медичного психолога, логопеда, педагога-дефектолога
- за показаннями - нетрадиційні методики лікування (рефлексотерапія та інші)
- визначення можливостей медико-соціальної реабілітації хворої дитини та складання індивідуальної щорічної реабілітаційної програми з використанням санаторно-курортної служби дитячого неврологічного профілю
- навчання батьків методикам реабілітації

1. Клінічне покращання, компенсація гідроцефального та епілептичного синдромів.
2. Соціальна адаптація.
3. Видужання, стійка компенсація.
4. Диспансерне спостереження протягом 3 років з оглядом протягом 1 місяця після виписки. В подальшому - не рідше 2-х разів на рік.
5. З диспансерного нагляду знімається за умови відсутності патології нервової системи

 

 

Віддалені наслідки туберкульозу центральної нервової системи

B90.0

 

Наслідки поліомієліту

B91

 

Запальна поліневропатія (полірадикулоневропатія Гійєна-Барре-Ландрі)

G61

 

Ураження лицевого нерва

G51

 

1. Клінічний огляд
2. Загальноприйняті аналізи крові, сечі, калу
3. Очне дно
4. Ехоенцефалоскопія (ЕхоЕС).
5. Рентгенографічні обстеження
6. Електроміографія (ЕМГ) (за показаннями).
Огляд за показаннями:
дитячий нейрохірург, дитячий травматолог-ортопед, педіатр, ЛОР, дитячий стоматолог.
Додатково за показаннями:
- комп'ютерна томографія головного мозку (КТ)
- магнітно-резонансна томографія головного мозку (МРТ)

1. Відповідна посиндромна терапія з використанням медикаментозних засобів:
- протизапальних
- дегідратаційних
- десенсибілізуючих
- вітамінотерапія
- біостимулятори - транквілізатори
- анальгетики
2. ЛФК, масаж
3. Фізіотерапевтичні методики.
На стадії відновлення:
1. Антихолінестеразні посередники
2. Вітамінотерапія
3. "Міотон", "Міоритм" та інші
4. За показаннями - нетрадиційні методики лікування: голкорефлексотерапія та інші
5. Визначення можливостей медико-соціальної реабілітації хворої дитини та складання індивідуальної щорічної реабілітаційної програми з використанням санаторно-курортної служби дитячого неврологічного профілю
6. Навчання батьків методикам реабілітації.
При формуванні ранніх чи пізніх контрактур мімічних м'язів:
1. Відміна медикаментозних та фізіотерапевтичних стимулюючих засобів.
2. Легкий масаж м'язів протилежної сторони обличчя.
3. Мідокалм.
4. Консультація дитячого хірурга

1. Видужання.
2. Стійка компенсація.
3. Диспансерний нагляд з оглядом протягом 1 місяця після виписки із стаціонару 1 раз на місяць. В подальшому - не рідше 2-х разів на рік.
4. При одужанні - зняття з обліку.

 

 

7.

Віддалені наслідки травм, отруєнь та інших впливів зовнішніх чинників

T90 -
T98

Хронічний перебіг

1. Клінічний огляд
2. Загальноприйняті аналізи крові, сечі, калу
3. Очне дно
4. Ехоенцефалоскопія (ЕхоЕС)
5. Контроль артеріального тиску
6. Рентгенографія черепа, хребта (за показаннями)
7. Спинномозкова пункція (за показаннями)
8. Консультація нейрохірурга.
Огляд за показаннями:
педіатр, хірург, ЛОР та інші.
Додатково за показаннями:
- комп'ютерна томографія головного, спинного мозку (КТ)
- магнітно-резонансна томографія головного, спинного мозку (МРТ)
- електроенцефалографія (ЕЕГ)
- електроміографія (ЕМГ)
- доплерографія (ДЕГ)
- огляд фахівців на предмет визначення показань до спеціальних методик обстеження та лікування: дитячий травматолог-ортопед, лікар ЛФК, медичний психолог, педагог-дефектолог, логопед та інші

1. Відповідна посиндромна терапія з використанням медикаментозних засобів згідно з випискою з неврологічного відділення обласної (міської) дитячої лікарні, амбулаторного центру:
- антиепілептичних
- дегідратаційних
- вазоактивних
- ноотропних
- розсмоктуючих
- вітамінотерапія
за показаннями:
- антихолінестеразні
- антиспастичні
- седативні та інші
2. ЛФК, масаж
3. Фізіотерапевтичні методики.
Додатково:
- масаж, ЛФК (з використанням спеціальних методик: мануальна терапія та інші)
- лікування у медичного психолога, логопеда, педагога-дефектолога
- за показаннями - нетрадиційні методики лікування (голкорефлексотерапія та інші)
- визначення можливостей медико-соціальної реабілітації хворої дитини та складання індивідуальної щорічної реабілітаційної програми
- навчання батьків методикам реабілітації

1. Видужання, стійка компенсація.
2. Соціальна адаптація.
3. Постійне диспансерне спостереження. Огляд протягом першого року 1 раз на квартал, в подальшому - 2 рази на рік.

 

 

7а.

(Віддалені наслідки черепно-мозкової травми, травми периферичної нервової системи та спинного мозку)

 

7б.

(Віддалені наслідки уражень нервової системи при термічних опіках та обмороженнях, отруєннях, токсичному впливові інших та неуточнених зовнішніх причин)

8.

Наслідки цереброваскулярних хвороб:

I69

 

1. Клінічний огляд
2. Загальноприйняті аналізи крові, сечі, калу
3. Очне дно
4. Ехоенцефалоскопія (ЕхоЕС).
Огляд за показаннями:
педіатр, хірург, психіатр та інші.
Додатково за показаннями:
- комп'ютерна томографія головного, спинного мозку (КТ)
- магнітно-резонансна томографія головного, спинного мозку (МРТ)
- електроенцефалографія (ЕЕГ)
- лектроміографія (ЕМГ)
- допплерографія (ДЕГ)
- огляд фахівців на предмет визначення показань до спеціальних методик обстеження та лікування: дитячий нейрохірург, дитячий травматолог-ортопед, лікар ЛФК, медичний психолог, педагог-дефектолог, логопед та інші

1. Відповідна посиндромна терапія з використанням медикаментозних засобів згідно з випискою з неврологічного відділення обласної (міської) дитячої лікарні, амбулаторного центру:
- антиепілептичних
- дегідратаційних
- вазоактивних
- ноотропних
- розсмоктуючих
- вітамінотерапія
за показаннями:
- антихолінестеразні
- антиспастичні
- седативні та інші
2. ЛФК, масаж
3. Фізіотерапевтичні методики.
Додатково:
- масаж, ЛФК (з використанням спеціальних методик: мануальна терапія та інші)
- лікування у медичного психолога, логопеда, педагога-дефектолога
- за показаннями - нетрадиційні методики лікування: рефлексотерапія та інші
- визначення можливостей медико-соціальної реабілітації хворої дитини та складання індивідуальної щорічної реабілітаційної програми з використанням санаторно-курортної служби дитячого неврологічного профілю
- навчання батьків методикам реабілітації

1. Клінічне покращання, стійка компенсація.
2. Соціальна адаптація
3. Видужання, стійка компенсація.
4. З диспансерного нагляду знімаються через 2 роки за умови відсутності патології нервової системи.
5. Постійний диспансерний нагляд з оглядом протягом 1 місяця після виписки із стаціонару. В подальшому - не рідше 2-х разів на рік

 

 

Наслідки субарахноїдального крововиливу

I69.0

 

Наслідки внутрішньочерепного нетравматичного крововиливу

I69.1

 

Наслідки інфаркту мозку

I69.3

 

8а.

Хвороба Гентінгтона

G10

 

9.

Мігрень

G43

 

1. Клінічний огляд
2. Загальноприйняті аналізи крові, сечі, калу
3. Ехоенцефалоскопія (ЕхоЕС)
4. Очне дно
5. Контроль артеріального тиску
6. Електрокардіограма (ЕКГ)
7. Доплерографія (ДЕГ).
8. Консультація педіатра, ЛОРа, стоматолога на предмет виключення хронічних вогнищ інфекції та патології внутрішніх органів.
При резистентних до лікування та рецидивуючих формах з метою виключення синдромного характеру захворювання додаткове обстеження:
- комп'ютерна томографія головного, спинного мозку (КТ)
- магнітно-резонансна томографія головного, спинного мозку (МРТ)
- електроенцефалографія (ЕЕГ)
- визначення рівня катехоламінів.
Огляд за показаннями: дитячий ендокринолог, дитячий психіатр, медичний психолог та інші

Контроль за виконанням призначень згідно з випискою з неврологічного відділення обласної (міської) дитячої лікарні або амбулаторного центру:
1. Дотримання відповідного вікові режиму.
2. Санація хронічних вогнищ інфекції.
3. Медикаментозні засоби відповідно до ведучого синдрому:
- анальгетики - a-агоністи (ерготамін)
- антисеротонінові препарати
- триптани
- блокатори кальцієвих каналів
- вітамінотерапія - ноотропи
- вазоактивні препарати групи белоїду
- седативні, антидепресанти
4. Фізіотерапевтичні методики.
5. Масаж, ЛФК.
Додатково до відповідних медикаментозних засобів:
лікування у медичного психолога
- за показаннями:
нетрадиційні методики лікування (рефлексотерапія та інші)

1. Клінічне покращання.
2. Видужання
3. Диспансерне спостереження протягом 2 років після останнього приступу.
4. Огляд залежно від частоти приступів головного болю, але не рідше 2-х разів на рік.
5. При видужанні - зняття з обліку.

 

 

10.

Ураження нервів, нервових корінців та сплетінь

G50 -
G52

 

1. Клінічний огляд.
2. Загальноприйняті аналізи крові, сечі, калу.
3. Очне дно.
4. Ехоенцефалоскопія (ЕхоЕС).
5. Рентгенографічні обстеження.
6. Електроміографія (ЕМГ) (за показаннями).
Огляд за показаннями: дитячий нейрохірург, дитячий травматолог-ортопед, педіатр, ЛОР, дитячий стоматолог.
Додатково за показаннями:
- комп'ютерна томографія головного, спинного мозку (КТ)
- магнітно-резонансна томографія головного, спинного мозку (МРТ)

1. Відповідна посиндромна терапія з використанням медикаментозних засобів:
- протизапальних
- дегідратаційних
- десенсибілізуючих
- вітамінотерапія
- біостимулятори
- транквілізатори
- анальгетики
- антихолінестеразні.
2. ЛФК, масаж.
3. Фізіотерапевтичні методики.
4. "Міотон", "Міоритм" та інші.
5. За показаннями - нетрадиційні методики лікування (рефлексотерапія та інші).
6. Визначення можливостей медико-соціальної реабілітації хворої дитини та складання індивідуальної щорічної реабілітаційної програми з використанням санаторно-курортної служби дитячого неврологічного профілю.
7. Навчання батьків методикам реабілітації

1. Видужання, стійка компенсація.
2. З диспансерного нагляду знімаються через 2 роки за умови відсутності патології нервової системи.
3. Постійний диспансерний огляд протягом 1 місяця після виписки із стаціонару. В подальшому - не рідше 2-х разів на рік. Диспансеризація хворих з ураженням зорового та слухового нервів у профільних фахівців

 

 

Виключено: поточні травматичні ураження; запальна поліневропатія (G61); ураження лицевого нерва запальної етіології (G51); акушерський параліч (G83.2)

G54

 

Ураження нервових корінців та сплетінь

M42

 

Остеохондроз хребта

M50-
M54

 

Інші дорсопатії

 

11.

(Прогресуючі захворювання нервової системи (спадкові, дегенеративні, демієлінізуючі та інші)

 

 

1. Клінічний огляд.
2. Загальноприйняті аналізи крові, сечі, калу.
3. Очне дно.
4. Електрокардіограма (ЕКГ).
Огляд за показаннями:
педіатр, хірург, дитячий травматолог-ортопед, лікар ЛФК, медичний психолог, педагог-дефектолог та інші.
Додатково за показаннями:
- комп'ютерна томографія головного, спинного мозку (КТ)
- магнітно-резонансна томографія головного, спинного мозку (МРТ)
- електроміографія (ЕМГ)
- біохімічні аналізи крові (креатинфосфокіназа та інші)
- консультація генетика, медико-генетичне консультування родини

1. Контроль за виконанням призначень згідно з випискою з неврологічного відділення обласної (міської) дитячої лікарні або медичного висновку дитячого невролога:
- вітамінотерапія
- антихолінестеразні
- вазоактивні
- біостимулятори
за показаннями:
- нестероїдні гормони
- амінокислотні суміші
та інші
2. Масаж, ЛФК
3. Фізіотерапевтичні методики.
Додатково:
- масаж, ЛФК (з використанням спеціальних методик)
- лікування у медичного психолога, логопеда
- за показаннями: нетрадиційні методики лікування (голкорефлексотерапія та інші)
- визначення можливостей медико-соціальної реабілітації хворої дитини та складання індивідуальної щорічної реабілітаційної програми
- навчання батьків методикам реабілітація
- консультація фахівців, які підпорядковані Міністерству праці та соціальної політики на предмет визначення можливостей соціальної адаптації

1. Клінічне покращання, соціальна адаптація.
2. З диспансерного обліку не знімається.
3. Постійний диспансерний нагляд з оглядом невролога не рідше 2 разів на рік.

 

 

Системні атрофії, що уражають переважно центральну нервову систему

G10 -
G13

 

Екстрапірамідальні та інші порушення

G20 -
G26

Інші дегенеративні хвороби нервової системи

G31 -
G32

 

Віддалені наслідки порушень обміну речовин, які спричиняють патологію нервової системи

E70 -
E83

 

Поліневропатії та інші ураження периферичної нервової системи

G60 -
G64

 

Хвороби нервово-м'язового з'єднання та м'язів

G70 -
G73

 

Демієлінізуючі хвороби центральної нервової системи

G35 -
G37

 

Повіліні вірусні інфекції центральної нервової системи

A81

 

12.

Злоякісне новоутворення периферичних нервів та вегетативної нервової системи

C47

 

1. Клінічний огляд.
2. Консультація дитячого нейрохірурга.
3. Загальноприйняті аналізи крові, сечі, калу.
4. Очне дно.
5. Ехоенцефалоскопія
(ЕхоЕС).
6. Рентгенографія черепа (за показаннями).
7. Нейросонографія (НСГ).
Огляд:
педіатр, хірург та інші.
Додатково за показаннями:
- комп'ютерна томографія головного, спинного мозку (КТ)
- магнітно-резонансна томографія головного, спинного мозку (МРТ)
- електроенцефалографія (ЕЕГ)
- доплерографія (ДЕГ)
- електрокардіограма (ЕКГ)
- огляд фахівців на предмет визначення показань до спеціальних методик обстеження та лікування: дитячий травматолог-ортопед, медичний психолог, лікар ЛФК, педагог-дефектолог, логопед та інші

Після консультації дитячого нейрохірурга:
1. Відповідна посиндромна терапія з використанням медикаментозних засобів.
2. ЛФК, масаж.
3. Фізіотерапевтичні методики.
Додатково:
- масаж, ЛФК (з використанням спеціальних методик: мануальна терапія та інші)
- лікування у медичного психолога, логопеда, педагога-дефектолога
- за показаннями - нетрадиційні методики лікування (рефлексотерапія та інші)
- визначення можливостей медико-соціальної реабілітації хворої дитини та складання індивідуальної щорічної реабілітаційної програми з використанням санаторно-курортної служби дитячого неврологічного профілю
- навчання батьків методикам реабілітації

1. Видужання, стійка компенсація.
2. Соціальна адаптація.
3. З диспансерного обліку не знімається.
4. Постійний диспансерний нагляд. На першому році - раз на 3 міс., в подальшому - 1 раз на 6 місяців.

 

 

Злоякісне новоутворення оболон. мозку

C70

 

Злоякісне новоутворення головного мозку

C71

 

Злоякісне новоутворення спинного мозку, черепно-мозкових нервів та інших частин центральної нервової системи

C72

 

Вторинне злоякісне новоутворення головного мозку та мозкових оболон.

C79.3

 

Вторинне злоякісне новоутворення інших та неуточнених частин нервової системи

C79.4

 

Доброякісне новоутворення оболон. мозку

D32

 

Доброякісне новоутворення головного мозку та інших частин центральної нервової системи

D33

 

Доброякісне новоутворення інших та неуточнених локалізацій

D36

 

Новоутворення невизначеного або невідомого характеру оболон. мозку

D42

 

Новоутворення невизначеного або невідомого характеру головного мозку та центральної нервової системи

D43

 

Периферичних нервів та вегетативної нервової системи (стан після нейрохірургічного лікування з приводу новоутворення нервової системи)

D48.2

 Примітка. Державній статистичній звітності підлягають наступні хвороби нервової системи:

- запальні хвороби центральної нервової системи: G00, G03, G04, G06, G08, G09

- епілепсія, епілептичні синдроми: G40 - G41

- хвороби периферичної нервової системи: G50 - G52, G54

- дитячий церебральний параліч: G80.