стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Вказано групу нозологій; Тимчасові нормативи надання медичної допомоги


 • Дитяча нефрологія
  • Додаток до наказу МОЗ №502 від 28-12-2002
  • Тема, опис документа: Тимчасові нормативи надання медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: діти
  • Напрямок медицини: Дитяча нефрологія
  • Клінічний стан, патології: Вказано групу нозологій
специальное драже мерц цена

ДИТЯЧА НЕФРОЛОГІЯ

N
з/п

Нозологічна форма за МКХ-10 (та клінічними класифікаціями)

Шифр за МКХ-10

Перебіг або активність патологічного процесу

Обсяг заходів

Критерії ефективності лікування. Тривалість диспансерного спостереження

Примітка

 

клініко-діагностичних

лікувально-профілактичних

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1.

Гострий нефритичний синдром

N00

Період зворотного розвитку

1. Клінічний огляд.
2. Загальний аналіз крові - 1 р. на місяць.
3. Загальний аналіз сечі - 1 р. на 10 дн., аналіз сечі за Нечипоренком - 1 р. на 14 дн., визначення добової протеїнурії - 1 р. на місяць, проба за Зимницьким - 1 р. на квартал.
4. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові - 1 р. на квартал.
5. Визначення артеріального тиску.
6. Огляд спеціалістами: ЛОР, офтальмолог, при необхідності - іншими спеціалістами
7. Постійне спостереження нефрологом

1. Дієтотерапія: стіл N 5
2. Постгоспітальне лікувння згідно рекомендацій стаціонару:
- мембраностабілізатори,
- препарати амінохінолінового ряду
3. Санація хронічних вогнищ інфекції
4. Планове обстеження в стаціонарі на 6, 12 місяці від початку захворювання, потім - щорічно
5. Школа вдома.
6. Профщеплення згідно загального графіку.

1. Зворотний розвиток: відсутність екстраренальних симптомів, покращання або відсутність сечового синдрому.
2. Відсутність ефекту та прогресування сечового синдрому, виникнення чи зростання ознак порушення функції нирок.
3. Диспансерне спостереження (обстеження в нефрологічному відділенні) на першому році - один раз на 6 місяців, другому та третьому - 1 раз на рік. При стійкій клініко-лабораторній ремісії протягом 3 років - зняття з обліку.

 

 

Ізольована протеїнурія (гострий гломерулонефрит нефритичний синдром, ізольований сечовий синдром)

R80

 

2.

Нефротичний синдром

N04

Період зворотного розвитку

1. Клінічний огляд
2. Загальний аналіз крові - 1 р. на тиждень або місяць
3. Загальний аналіз сечі - 1 р. на 5 дн., аналіз сечі за Нечипоренком - 1 р. на 7 дн., визначення добової протеїнурії - 1 р. 5 - 7 дн., Зимницьким - 1 р. на місяць
4. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові, загальний білок сироватки крові - 1 р. на 1 - 3 місяці
5. Визначення артеріального тиску.
6. Огляд спеціалістами: ЛОР, офтальмолог, за необхідності - іншими спеціалістами
7. ЕКГ, УЗД.
8. Визначення АЛТ, АСТ 1 р. на місяць (при хронічному гепатиті)

1. Дієтотерапія: стіл N 5
2. Постгоспітальне лікування згідно рекомендаціям стаціонару:
- кортикостероїди
- цитостатики
- делагіл (в підтримуючих дозах)
- антиагреганти
- антикоагулянти
- інгібітори АПФ
3. Щоквартальне обстеження в нефрологічному стаціонарі (на фоні лікування підтримуючими дозами препаратів), двічі на рік після їх відміни, щорічно - в подальшому
4. Школа вдома, після відміни препаратів - відвідання школи в міжепідемічний період
5. Санація хронічних вогнищ інфекції

1. Зворотній розвиток:
2. Повна ремісія відсутність екстраренальних симптомів, покращання або відсутність сечового синдрому.
3. Часткова ремісія (покращання сечового синдрому, повна або часткова ліквідація екстраренальних проявів)
4. Перехід в хронічну форму (ранній рецидив, часткова ремісія)
5. Відсутність ефекту та прогресування сечового синдрому, виникнення чи зростання ознак порушення функції нирок.
6. Формування ХНН.
7. З диспансерного нагляду не знімається. Обстеження в стаціонарі в період патогенетичного лікування кожні 3 місяці. Після відміни препаратів на першому році огляд 1 раз на 6 місяців, в подальшому - 1 раз на рік.
8. З диспансерного обліку не знімається.
9. Обстеження в стаціонарі 1 раз на рік.

 

 

Спадкова нефропатія, не класифікована в інших рубриках

N07

 

Гломерулярні порушення при хворобах, класифікованих в інших рубриках

N 08

Період часткової та повної клініко-лабораторної ремісії

 

Інші уточнені синдроми природжених вад, не класифіковані в інших рубриках

Q87.8

 

Алергічна пурпура (зпереважним враженням нирок)

D69.0

 

Хронічний гепатит, не класифікований в інших рубриках

K 73

 

3.

Рецидивна та персистувальна гематурія

N02

Відсутність клінічних проявів
Часткова або повна клініко-лабораторна ремісія

1. Клінічний огляд
2. Загальний аналіз крові - 1 р. на місяць
3. Загальний аналіз сечі - 1 р. на 10 дн., аналіз сечі за Нечипоренком - 1 р. на 14 дн., визначення добової протеїнурії - 1 р. на місяць, Зимницьким - 1 р. на 3 місяці
4. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові, загальний білок сироватки крові - 1 р. на 1 - 3 місяці
5. Визначення артеріального тиску
6. Огляд спеціалістами: ЛОР, офтальмолог - при необхідності
7. іншими спеціалістами
8. Постійне спостереження нефрологом
9. ЕКГ, УЗД
10. Аудіометрія щорічно (при синдромі Альпорта)

1. Дієтотерапія.
2. Санація вогнищ інфекції.
3. Корекція кристалурії (алопуринол, цистон, фітолізин тощо).
4. Корекція кислотно-лужного стану (мінеральні води, соляна кислота тощо).
5. Мембраностабілізатори та препарати амінохінолінового ряду згідно рекомендаціям стаціонару.
6. Обстеження в стаціонарі щорічно.
7. Загальний режим.

1. Ліквідація сечового синдрому, збереження протягом року нормальних аналізів. Збереження сечового синдрому.
2. Перехід у конкретну нозологічну форму, інші нозології.

 

 

Спадкова нефропатія, не класифікована в інших рубриках

N07

 

Тубулоінтерстиціальний нефрит, не уточнений як гострий чи хронічний

N12

 

Ізольована протеїнурія

R80

Зворотний або прогресуючий перебіг

 

Інші відхилення від норми, виявлені при дослідженні сечі

R82

 

Інші уточнені синдроми природжених вад, не класифіковані в інших рубриках

Q87.8

 

Інші ниркові тубулоінтерстиціальні хвороби

N 15

 

Ураження внаслідок ниркової тубулярної функції (токсикоалергічна нефропатія; дизметаболічна алергія; спадковий нефрит; синдром Альпорта без нефротичного синдрому; інтерстиціальний нефрит)

N25

 

4.

Хронічна ниркова недостатність

N18

Прогресуючий перебіг

1. Клінічний огляд
2. Загальний аналіз крові - 1 р. на 7 дн.
3. Загальний аналіз сечі - 1 р. на 10 дн., аналіз сечі за Нечипоренком, Зимницьким - 1 р. на місяць
4. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові, електролітів - 1 р. на місяць
5. Визначення артеріального тиску
6. Огляд спеціалістами: ЛОР, офтальмолог, при необхідності - іншими спеціалістами
7. Постійне спостереження нефрологом
8. ЕКГ, УЗД

1. Дієтотерапія, режим з обмеженнями.
2. Протианемічна терапія.
3. Дезінтоксикаційна терапія.
4. Гіпотензивна терапія.
5. Ентеросорбенти (активоване вугілля, ентеросгель, пектини тощо).
6. Корекція Са-Р обміну.
7. Корекція кислотно-лужного стану.
8. Антигеморагічна терапія.
9. Санація вогнищ інфекції.
10. Обстеження в стаціонарі щорічно.
11. Школа вдома.

1. Тривалість додіалізного періоду та рівень соціальної адаптації
2. З диспансерного обліку не знімається.
3. Обстеження в стаціонарі 1 раз на рік.

 

 

5.

Зморщена нирка неуточненого генезу

N26

Прогресуючий перебіг

1. Клінічний огляд
2. Загальний аналіз крові - 1 р. на квартал
3. Загальний аналіз сечі - 1 р. на 10 дн., аналіз сечі за Нечипоренком, визначення добової протеїнурії, проба за Зимницьким - 1 р. на квартал
4. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові - 1 р. на квартал
5. ЕКГ, УЗД
6. Огляд спеціалістами: уролог, хірург, при необхідності - іншими
7. Визначення артеріального тиску
8. Постійне спостереження нефрологом

1. Гіпотензивні препарати при необхідності.
2. Вітамінотерапія.
3. Санація вогнищ інфекції.
4. Режим з обмеженням фізичних навантажень.

1. Тривалість додіалізного періоду та відсутність загострень первинного захворювання.
2. З диспансерного обліку не знімається.
3. Обстеження в стаціонарі 1 раз на рік.

 

 

Інші ураження нирки та сечоводу, не класифіковані в інших рубриках

N28

Часткова або повна клініко-лабораторна ремісія

1. Клінічний огляд
2. Загальний аналіз крові
3. Загальний аналіз сечі, аналіз сечі за Нечипоренком, визначення добової протеїнурії, проба за Зимницьким.
4. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові
5. ЕКГ, УЗД
6. Огляд спеціалістами: уролог, хірург, при необхідності - іншими
7. Визначення артеріального тиску
8. Постійне спостереження нефрологом

1. Вітамінотерапія.
2. Гіпотензивна терапія - за показниками.
3. Лікувальна фізкультура.
4. Санація вогнищ інфекції.
5. Режим з обмеженням фізичних навантажень.
6. Щорічне обстеження в умовах стаціонару.

1. Тривалість додіалізного періоду та відсутність приєднання мікробного запалення нирок.
2. З диспансерного обліку не знімається.
3. Обстеження в стаціонарі 1 раз на рік.

 

 

Ізольована протеїнурія

R80

 

Агенезія та інші редукційні дефекти нирки

Q60

 

Кістозна хвороба нирок

Q61

 

Інші природжені вади розвитку нирки (нефроптоз; ортостатична протеїнурія; кіста нирки; полікістозне захворювання; агенезія та інші редукційні дефекти нирки, інші природжені вади розвитку нирки)

Q63

 

7.

Гострий тубулоінтерстиціальний нефрит

N10

Неактивна стадія, латентний перебіг

1. Клінічний огляд
2. Загальний аналіз крові - 1 р. на 5 - 7 дн.
3. Загальний аналіз сечі - 1 р. на 5 дн., аналіз сечі за Нечипоренком - 1 р. на 7 дн.
4. Проба за Зимницьким - 1 р. на 14 дн.
5. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові, загальний білок сироватки крові - 1 р. на 7 - 10 дн.
6. Посів сечі на флору та чутливість до антибіотиків
7. УЗД, ЕКГ
8. Екскреторна, мікційна цистограма за показниками
9. Огляд спеціалістами: уролог, при необхідності - іншими
10. Визначення артеріального тиску
11. Постійне спостереження нефрологом

1. Дієтотерапія.
2. Антибактеріальна терапія в проф. режимі.
3. Фітотерапія (трави з уросептичним ефектом).
4. Загальний режим з обмеженням фізичних навантажень.
5. Щорічне обстеження в умовах стаціонару.
6. Санація хронічних вогнищ інфекції.

1. Повна ремісія: відсутність екстраренальних ознак, сечового синдрому та асимптоматичної бактеріурії.
2. Часткова ремісія та латентний перебіг: відсутність клінічних ознак чи наявність неспецифічного симптомокомплексу інтоксикації чи бактеріурії
3. Рецидивуючий перебіг: чергування повної ремісії чи загострень
4. Прогресування: розвиток парціальної ниркової недостатності з подальшим формуванням ниркової недостатності.
5. При стійкій клініко-лабораторній ремісії та нормалізації функції - зняття з обліку через 3 роки.

 

 

Хронічний тубулоінтерстиціальний нефрит

N11

8.

Спадкова нефропатія, не класифікована в інших рубриках

N07

Латентний прогресуючий перебіг

1. Клінічний огляд
2. Загальний аналіз крові.
3. Загальний аналіз сечі, аналіз сечі за Нечипоренком - 1 р. на 14 дн., визначення добової протеїнурії, добова глюкозурія, ортостатична проба, проба за Зимницьким - 1 р. на квартал.
4. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові, електролітів - 1 р. на квартал.
5. ЕКГ, УЗД
6. Огляд спеціалістами: ЛОР, офтальмолог, кардіолог, ендокринолог - при необхідності.
7. Визначення антропометричних даних.
8. Визначення артеріального тиску.
9. Постійне спостереження нефрологом.

1. Дієтотерапія.
2. Корекція кислотно-лужного стану (мінеральні води, соляна кислота тощо).
3. Вітамінотерапія.
4. Симптоматична терапія (мембраностабілізатори, делагіл).
5. Дезінтоксикаційна
6. терапія (сорбенти та інші).
7. Замісна хронічна терапія
8. Режим з обмеженням фізичних навантажень.
9. Щорічне обстеження в умовах стаціонару.
11. Санація вогнищ інфекції.

1. Тривалість додіалізного періоду.
2. Рівень фізично-розумового розвитку.
3. Компенсація електролітного обміну.
4. Відсутність формування конкрементів у сечових шляхах.
5. З диспансерного обліку не знімається.
6. Обстеження в стаціонарі 1 раз на рік.

 

 

Тубулоінтерстиціальні ураження нирок при порушенні обміну речовин

N16.3*

 

Камені сечового тракту при хворобах, класифікованих в інших рубриках

N 22

 

 

Ураження внаслідок ниркової тубулярної функції

N25

 

Нефрогенний нецукровий діабет

N25.1

 

Поліурія

R35

 

Ізольована протеїнурія

R80

 

Глюкозурія

R81

 

Інші відхилення від норми, виявлені при дослідженні сечі

R82

 

Інші порушення обміну амінокислот (порушення транспорту амінокислот: цистиноз; цистинурія; синдром Фанконі; гліцинурія; хвороба Хартнапа. Ниркова глюкозурія, первинна гіпероксалурія, нефрогенний нецукровий діабет)

E72

 

9.

Гломерулярні порушення при хворобах крові та імунних порушеннях

N08.2*

Зворотний розвиток, прогресуючий перебіг

1. Клінічний огляд.
2. Загальний аналіз крові, тромбоцити, ретикулоцити - 1 р. на 10 дн., тривалість та час кровотечі - 1 р. на місяць.
3. Загальний аналіз сечі - 1 р. на 7 дн., аналіз сечі за Нечипоренком - 1 р. на 14 дн., визначення добової протеїнурії - 1 р. на 14 дн., проба за Зимницьким - 1 р. на місяць.
4. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові, загальний білок сироватки крові, коагулограма, загальний білок сироватки крові, печінкові проби - 1 р. на 6 місяців.
5. ЕКГ, УЗД.
6. Екскреторна урографія, мікційна цистограма.
7. Огляд спеціалістами: ЛОР, гематолог - при необхідності.
8. Визначення артеріального тиску.
9. Постійне спостереження нефрологом

1. Дієтотерапія.
2. Фітотерапія (трави з гемостатичним ефектом).
3. Постсиндромна терапія: антикоагулянти, антиагреганти, делагіл, протианемічні препарати, сорбенти, інгібітори АПФ - за рекомендаціями стаціонару.
4. Домашній режим
або обмеження фізичних навантажень.
5. Щорічне обстеження в умовах стаціонару.
6. Санація вогнищ інфекції.

1. Повна ремісія: відсутність екстраренальних ознак захворювання та сечового синдрому. Відсутність ефекту - формування ХНН.
2. З диспансерного обліку не знімається.
3. Обстеження в стаціонарі 1 раз на рік.

 

 

Гемолітично-уремічний синдром

D59.3

 

10.

Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням нирок

I12

Латентний або прогресуючий перебіг

1. Клінічний огляд.
2. Загальний аналіз крові.
3. Загальний аналіз сечі, аналіз сечі за Нечипоренком, визначення добової протеїнурії - 1 р. на місяць, проба за Зимницьким - 1 р. на квартал.
4. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові.
5. ЕКГ, УЗД.
6. Огляд спеціалістами: кардіолог,
7. офтальмолог, невропатолог, при необхідності - іншими
8. Визначення артеріального тиску 2 - 3 р. на день.
9. Постійне спостереження нефрологом

1. Дієтотерапія.
2. Гіпотензивні препарати.
3. Діуретики.
4. Симптоматична терапія (мембраностабілізатори, кадіотропні препарати за показниками).
5. Щорічне обстеження в умовах стаціонару
6. Режим з обмеженням фізичних навантажень.
7. Санація вогнищ інфекції.

1. Контрольована гіпертензія.
2. Злоякісна гіпертензія.
3. З диспансерного обліку не знімається.
4. Обстеження в стаціонарі 1 раз на рік.

 

 

Реноваскулярна гіпертензія

I15.0

 

Гіпертензія, що є вторинною щодо інших уражень нирок

I15.1

 

11.

Рецидивна та персистувальна гематурія

N02

Період повної, часткової клініко-лабораторної ремісії, прогресуючий перебіг

1. Клінічний огляд.
2. Загальний аналіз крові - 1 р. на місяць.
3. Загальний аналіз сечі - 1 р. на 7 дн., аналіз сечі за Нечипоренком - 1 р. на 14 дн., визначення добової протеїнурії - 1 р. на 10 дн., ортостатична проба, проба за Зимницьким - 1 р. на квартал.
4. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові, загальний білок сироватки крові - 1 р. на квартал.
5. ЕКГ, УЗД.
6. Визначення артеріального тиску.
7. Огляд спеціалістами: ЛОР, офтальмолог, при необхідності - іншими спеціалістами.
8. Постійне спостереження нефрологом.

1. Дієтотерапія.
2. Санація вогнищ інфекції.
3. Симптоматична патогенетична та протисклеротична терапія згідно рекомендаціям стаціонару (кортикостероїди, цитостатики, антикоагулянти, антиагреганти, нестероїдні протизапальні препарати, інгібітори АПФ, кардіо- та гепатотропні препарати - за показниками).
4. Режим з обмеженням фізичних навантажень.
5. Щорічне обстеження в умовах стаціонару.

1. Повна ремісія: ліквідація екстраренальних ознак, сечового синдрому та
2. Часткова ремісія: ліквідація екстраренальних ознак при збереженні сечового синдрому.
3. Прогресування: приєднання набряків, гіпертензія, біохімічних змін, формуванням хронічної ниркової недостатності.
4. З диспансерного обліку не знімається.
5. Обстеження в стаціонарі 1 раз на рік.

 

 

Хронічний нефритичний синдром

N03

 

Ізольована протеїнурія з уточненим морфологічним ураженням

N06

 

Спадкова нефропатія, не класифікована в інших рубриках

N07

 

Гломерулярні порушення при хворобах, класифікованих в інших рубриках

N08*

 

Інші уточнені синдроми природжених вад, не класифіковані в інших рубриках

Q87.8

 

Гематурія неуточнена

R31

 

Ізольована протеїнурія
(хронічний гломерулонефрит (сечовий синдром, гематурична форма)
Гломерулярні порушення при:
1. системному червоному вовчакові
2. геморагічному васкуліті
3. спадковому нефриті
4. хронічному гепатиті
5. вузликовому поліартеріїті

R80