стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Пневмоцистоз; Протокол надання медичної допомоги


 • Протокол надання медичної допомоги хворим на пневмоцистоз
  • Додаток до наказу МОЗ №434 від 03-07-2006
  • Тема, опис документа: Протокол надання медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Паразитологія
  • Клінічний стан, патології: Пневмоцистоз
кетилепт цена Украина


Затверджено

                                                                         наказ Міністерства

                                                                         охорони здоров’я України

   від 03.07.06 № 434

 

 

 

 

 Протокол

надання медичної допомоги хворим на пневмоцистоз

 

 Код МКХ 10: В 59

 

 

Ознаки та критерії діагностики захворювання

Пневмоцистоз  являє собою  опортуністичну інвазію людини. Виникає  переважно  у дітей, але може бути і у  дорослих.

Клінічні ознаки різноманітні  та звичайно проявляються у формі загального недомагання,  у більшості випадків інвазія протікає у вигляді паразитоносійcтва. Пневмоцистоз як захворювання являє собою інтерстеціальну пневмонію.

а) зниження апетиту;

б) блідість;

в) легкий ціаноз носо-губного трикутника;

г) покашлювання;

д) задишка;

е) лихоманка.

 

Ускладнення:

а) пневмоцистоз у хворих на СНІД,  може призвести до летальних наслідків.

 

Умови, в яких повинна надаватись медична допомога

Стаціонарна допомога надається в інфекційних відділеннях та лікарнях лікарями-інфекціоністами.

 

Діагностична програма

а) збір епідеміологічного анамнезу;

б) загальний аналіз крові з формулою;

в) дослідження мокроти з метою виявлення паразита.

г) дослідження мазків слизу з метою виявлення паразита.

д) дослідження матеріалу, здобутого при проведенні бронхоскопії (бронхо-альвеолярний лаваж, трансбронхіальная біопсія);

е) аспіраціонна біопсія.

ж) Ro-графія органів грудної порожнини;

з) загальний аналіз сечі;

 

 

 

Лікувальна програма

 

Перелік і обсяг медичних послуг обов'язкового асортименту

 

Хворим на пневмоцистоз необхідно проводити патогенетичну терапію: зміцнювальну, десенсибілізуючу, імуномоделюючу. Поряд з цим проводиться специфічна терапія.

 

Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту

 -  дослідження імунного статусу

 

Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування

У стаціонарі – звільнення хворого від паразитів. Купірування проявів пневмонії, зменшення загальної слабкості та підвищення працездатності.

Тривалість лікування в стаціонарі: враховуючи рішення діагностичних проблем – 6-7 діб, в інших випадках середній термін перебування в стаціонарі – до 21 доби.

 

Критерії якості лікування

Поліпшення результатів клінічних, паразитологічних та параклінічних методів дослідження.

Лікування К є етіологічним та патогенетичним. Лікувальний ефект проявляється на 5-7 добу після початку лікування. Зменшення симптомів хвороби відбувається протягом місяця. Після проведеної терапії звичайно досягається повне паразитологічне і клінічне одужання.

 

Можливі побічні дії та ускладнення

При застосуванні протипаразитарних препаратів можуть спостерігатись такі побічні явища:

а) зниження апетиту;

б) слабкість;

в) головний біль;

г) біль у животі;

д) проноси.

 

У таких випадках використовують симптоматичну терапію. При важкому стані – відміна препаратів.

 

 

 

 

Рекомендації щодо подальшого надання медичної допомоги

Нагляд  за хворим протягом 1 року,  3-разове контрольне обстеження через місяць. У разі невиявлення інвазії хворий знімається з диспансерного обліку.

 

Вимоги до дієтичних призначень і обмежень

 Хворих слід годувати вареною, добре подрібненою або рідкою їжею, обмежити клітковину.

 

Вимоги до режиму праці, відпочинку

Хворі  на пневмоцистоз  непрацездатні.

   

                                                              

 

 

Директор Департаменту організації

та розвитку медичної допомоги

населенню                                                                       Р.О. Моісеєнко