стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Вказано групу нозологій; Тимчасові нормативи надання медичної допомоги


 • Дитяча отоларингологія
  • Додаток до наказу МОЗ №502 від 28-12-2002
  • Тема, опис документа: Тимчасові нормативи надання медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: діти
  • Напрямок медицини: Дитяча отоларингологія
  • Клінічний стан, патології: Вказано групу нозологій


ДИТЯЧА ОТОЛАРИНГОЛОГІЯ

N
з/п

Нозологічна форма за МКХ-10 (та клінічними класифікаціями)

Шифр за МКХ-10

Перебіг або активність патологічного процесу

Обсяг заходів

Критерії ефективності лікування.
Тривалість диспансерного спостереження

Примітка

 

клініко-діагностичних

лікувально-
профілактичних

 

1

2

3

4

5

6

 

7

 

1.

Хронічний туботим-
панальний гнійний середній отит

H66.1

Загострення хронічного гнійного отиту

1. Клінічний огляд
2. Анамнез, оцінка характеру виділень з вуха, оцінка стану верхніх дихальних шляхів, отоскопія, мікроотоскопія.
3. Аналіз крові, аналіз сечі; під час загострення - бактеріологічне дослідження виділень із вуха.
4. Перевірка прохідності слухової труби за Воячеком, Міллером.
5. Визначення стану слуху: РМ, ШМ (в метрах), акуметрія, аудіометрія тональна, мовна, ігрова.
6. Рентгенографія в проекції Шюллера, у дітей раннього віку за Гефертом, Россманом, за показаннями - КТ, МРТ.
7. Огляд невролога, офтальмолога (за показаннями), педіатра під час загострення отиту.

1. Активний режим.
2. Збалансоване харчування.
3. Застосовують під час загострення антибіотики (напівсинтетичні пеніциліни або цефалоспоринову групу), а далі призначають антибіотики згідно антибіотикограми на 14 - 16 днів.
4. У ніс - судинозвужуючі препарати 8 - 10 днів.
5. Туалет вуха за допомогою 3 % розчину перекису водню або лужних розчинів з наступним туалетом і місцевим застосуванням антисептиків (у вигляді крапель, спреїв, мазей, емульсій чи шляхом електрофорезу або фонофорезу).
6. Призначають місцево глюкокортикоїди.

1. Зникнення гноєтечі з вуха, нормалізація барабанної перетинки.
2. Нормалізація аналізу крові.
3. Стабілізація слухової функції підтверджується тональною, пороговою і надпороговою аудіометрією.
4. Постійне диспансерне спостереження: педіатр, ЛОР - 2 рази на рік.

При неефективності консервативного лікування показане оперативне втручання

 

Хронічний
епітимпано-
антральний гнійний середній отит

H66.2

Період ремісії

1. Клінічний огляд.
2. Аудіометрія.
3. Консультація офтальмолога (за показаннями), педіатра 1 раз на рік.
4. Вестибулометрія (за показниками).
5. Акуметрія.

1. Санація верхніх дихальних шляхів.
2. Загальнозміцнююча терапія.
3. Сануючі операції з відновлення слуху або без нього.
4. Щорічно проводять 2 курси консервативної терапії.
5. Тривалість спостереження ЛОР-лікарем до зникнення гноєтечі з вуха протягом одного року.

Стабілізація або покращання слуху.

 

 

2.

Гнійний середній отит неуточнений
(рецидивуючий середній отит)

H66.4

Рецидив

1. Клінічний огляд.
2. Анамнез, оцінка загального стану, характер виділень із вуха, отоскопія, отомікроскопія.
3. Аналізи крові і сечі, дослідження імунного статусу, бактеріальне дослідження виділень із вуха.
4. Акуметрія тональна; порогова, мовна та ігрова аудіометрія.
5. Тимпанопункція, антропункція (за показан.).
6. Рентгенологічні методи дослідження вуха, приносових пазух (за показанням).
7. Огляд педіатра, ЛОР, невролога, офтальмолога (за показаннями) (при показаннях) під час рецидиву захворювання.

1. Активний режим.
2. Збалансоване харчування.
3. Під час рецидиву застосовують антибіотики (напівсинтетичні пеніциліни або цефалоспоринову групу) за показанням на 10 - 12 днів. В ніс - краплі чи аерозолі з антисептиком, антибіотиком, судинозвужуючі препарати, антигістамінні, загальнозміцнюючі препарати. Туалет вуха, промивання барабанної порожнини антибіотиками, протеолітичними ферментами, кортикостероїдами.
4. Теплові процедури на вухо.

1. Зникнення гноєтечі із вуха, нормальний стан барабанної перетинки.
2. Нормалізація аналізу крові.
3. Нормальна функція слуху підтверджена акуметрією, аудіометрією.
4. Зникнення рецидиву захворювання при раціональному лікуванні.
5. Диспансерне спостереження: ЛОР - 2 рази на рік

 

 

Період ремісії

1. Клінічно-
інструментальний огляд.
2. Перевірка гостроти слуху та слухової труби.
3. Огляд педіатра 1 раз на рік.

1. Реабілітація:
а) санації верхніх дихальних шляхів у міжрецидивний період;
б) лікування соматичних і алергічних захворювань;
в) загальнозміцнююча терапія.
2. Тривалість спостереження до 2 років.

1. Стабілізація або покращання слуху.
2. Диспансерне спостереження 3 роки. Огляд 1 раз на рік. При відсутності клінічної картини протягом 3 років зняття з обліку.

 

 

3.

Гострий гнійний середній отит

H66.0

Гострий період

1. Клінічний огляд.
2. Анамнез, клінічний огляд, характер виділень із вуха, отоскопія, мікроотоскопія.
3. Аналізи крові і сечі, бактеріологічне дослідження виділень із вуха.
4. Акуметрія, аудіометрія.
5. Огляд педіатра, офтальмолога (за показаннями), невролога під час захворювання.

1. Режим активний.
2. Збалансоване харчування.
3. Антибіотики (напівсинтетичні пеніциліни або цефалоспоринова група) протягом 7 - 10 днів. В ніс - судинозвужуючі краплі, аерозолі з антисептиками і антибіотиками.
4. Туалет вуха, стерильні турунди у вухо, теплові процедури на вухо.

1. Зникнення гноєтечі із вуха, нормалізація барабанної перетинки, нормалізація температури.
2. Нормалізація аналізу крові.
3. Нормалізація слухової функції.
4. Повне одужання.
5. Диспансерне спостереження протягом 6 міс. після одужання. Огляд - 1 раз на 3 міс. При відсутності рецидиву - зняття з обліку.

 

 

4.

Запалення і закупорення слухової (євстахієвої) труби

H68

Гострий перебіг

1. Клінічний огляд.
2. Анамнез, клінічний огляд, оцінка стану верхніх дихальних шляхів, наявність соматичних і алергічних захворювань, визначення прохідності слухової труби, отоскопія, мікроотоскопія.
3. Аналіз крові, сечі.
4. Акуметрія, аудіометрія, імпедансометрія.
5. Огляд педіатра, офтальмолога (за показаннями), невролога.

1. Активний режим.
2. Збалансоване харчування.
3. Аерозолі, електроаерозолі в ніс, судинозвужуючі препарати в ніс, кортикостероїди в слухову трубу.
4. Продування вуха по Вальсальва, Політцеру, катетеризація слухової труби.
5. Санація верхніх дихальних шляхів та лікування соматичних захворювань.
6. Спостереження 1 раз на 6 місяців (огляд ЛОР для контролю за слухом).

1. Нормалізація барабанної перетинки, відновлення прохідності слухової труби.
2. Акуметрія, аудіометрія для оцінки функції слуху.
3. Повне одужання.
4. Диспансерне спостереження протягом 6 міс. Огляд - 1 раз на 3 міс. При відсутності клінічної картини - зняття з обліку.

 

 

5.

Хронічний слизовий середній отит

H65.3

Період загострення

1. Клінічний огляд.
2. Анамнез, клініко-
інструментальний огляд, оцінка стану верхніх дихальних шляхів, наявність загальних захворювань, визначення вентиляційної і дренажної функції слухової труби, отоскопія, мікроотоскопія.
3. Аналіз крові, сечі.
4. Акуметрія, аудіометрія, імпедансометрія.
5. Тимпанопункція, а у дітей до року - антропункція (за показаннями).
6. Огляд педіатра, офтальмолога (за показаннями), невролога.

1. Активний режим.
2. Збалансоване харчування.
3. Аерозолі, електроаерозолі, судинозвужуючі препарати в ніс, кортикостероїди в слухову трубу.
4. Тимпанопункція з наступним промиванням барабанної порожнини антибіотиками, кортикостероїдами, протеолітичними ферментами (за показаннями).
5. Продування вуха за допомогою різних методів.

1. Нормалізація барабанної перетинки, відновлення вентиляційної і дренажної функції слухової труби.
2. Акуметрія, аудіометрія для оцінки функції слуху.
3. При відсутність ефекту показане оперативне лікування.

 

 

Ремісія захворювання

1. Клініко-
інструментальний огляд.

1. Санація верхніх дихальних шляхів.
2. Санація соматичних захворювань.
3. Огляд педіатра, ЛОР 1 раз на рік.

1. Стабілізація або покращання слуху.
2. Диспансерне спостереження протягом 1 року. Огляд 2 рази на рік. При відсутності клінічної картини - зняття з обліку.

При неефективності хірургічна санація, тимпанопластка.

 

6.

Адгезивна хвороба середнього вуха

H74.1

Активний перебіг

1. Клінічний огляд.
2. Анамнез, клінічний огляд, оцінка стану верхніх дихальних шляхів, наявність соматичних захворювань, визначення вентиляційної і дренажної функції слухової труби, отоскопія, мікроотоскопія.
3. Аналіз крові, сечі.
4. Акуметрія, аудіометрія, імпедансометрія. Огляд барабанної перетинки за допомогою лійки Зіглє.
5. Огляд педіатра, офтальмолога (за показаннями), невролога.

1. Активний режим.
2. Збалансоване харчування.
3. Аерозолі, елекроаерозолі в ніс, судинозвужуючі препарати в ніс, кортикостероїди в слухову трубу.
4. Продування вуха за допомогою різних методів, пневмомасаж барабанної перетинки за допомогою лійки Зіглє.
5. Санація верхніх дихальних шляхів та лікування соматичних захворювань.
6. Спостереження протягом року.

1. Нормалізація барабанної перетинки, відновлення прохідності слухової труби.
2. Нормальні показники акуметрії, аудіометрії для оцінки функції слуху.
3. Повне одужання.

При неефективності оперативне лікування.

 

Ремісія

1. Клініко-
інструментальний огляд.
2. Огляд педіатра 1 раз на рік.

1. Санація верхніх дихальних шляхів.

1. Стабілізація або покращання слуху.
2. Диспансерне спостереження протягом 1 року. Огляд 1 раз на 6 міс. При нормальній функції слуху - зняття з обліку.

При неефективності хірургічне лікування - тимпанопласт

 

7.

Нейросенсорна втрата слуху двобічна

H90.3

Загострення хронічного процесу

1. Клінічний огляд.
2. Анамнез, клінічний огляд, оцінка стану верхніх дихальних шляхів, наявність соматичних та інших захворювань, отоскопія.
3. Аналіз крові, сечі, біохімічний аналіз крові.
4. Акуметрія, аудіометрія.
5. Огляд педіатра, офтальмолога (за показаннями), невролога.

1. Активний режим.
2. Збалансоване харчування.
3. Дезінтоксикаційні, дегідратаційні, судинорозширюючі, седативні, антигістамінні, антихолінестеразні та стимулюючі препарати.
4. Голко-, рефлексотерапія.
5. Реабілітаційні заходи по відновленню слуху, слухопротезування, сурдопедагогічні заняття.
6. Диспансерне спостереження педіатр, ЛОР - 2 рази на рік.

1. Покращання слухової функції при аудіометрії та акуметрії.

 

 

Ремісія процесу

1. Клінічний огляд.
2. Об'єктивні методи дослідження слуху.
3. Огляд педіатра 1 раз на рік.

1. Слухопротезування.
2. Сурдопедагогічні заняття.

1. Стабілізація слуху.
2. Постійне диспансерне спостереження.
3. Огляд ЛОР-спеціаліста 2 рази на рік.

 

 

8.

Хронічний тонзиліт (компенсований)

J35.0

Ремісія процесу

1. Клінічний огляд.
2. Анамнез, оцінка загального стану організму, верхніх дихальних шляхів, стану піднебінних мигдаликів.
3. Аналіз крові, сечі, бактеріологічне дослідження вмісту крипт мигдаликів, визначення імунного статусу (за показаннями).
4. Електрокардіограма.
5. Огляд педіатра, стоматолога 2 рази на рік, кардіоревматолога - 1 раз на рік.

1. Активний режим.
2. Збалансоване харчування.
3. Антигістамінні, загальнозміцнюючі, імуномодулюючі препарати; аерозолі, електроаерозолі з антисептиками і антибіотиками згідно антибіотикограми; промивання лакун мигдаликів антисептиками і антибіотиками.
4. УФО, струми УВЧ, ультразвук, грязетерапія.
5. Санаторно-курортне оздоровлення.
6. Санація верхніх дихальних шляхів, лікування соматичних, ендокринних захворювань.
7. Тривалість спостереження 2 роки.

1. Зникнення ангін і місцевих симптомів хронічного тонзиліту.
2. Нормалізація крові, сечі.
3. Нормалізація даних електрокардіограми, імунного статусу.
4. Відсутність рецидиву ангін.
5. Диспансерне спостереження.
6. Огляд ЛОР 2 рази на рік протягом 2 років.
7. При відсутності загострення - зняття з обліку.

 

 

9.

Хронічний фарингіт

J31.2

Загострення

1. Клінічний огляд.
2. Анамнез, клінічний огляд, оцінка загального стану і дихальних шляхів, орофарингоскопія.
3. Аналіз крові, сечі, бактеріологічне дослідження мазка із задньої стінки глотки на мікрофлору і її чутливість до антибіотиків.
4. Рентгенологічні методи дослідження приносових пазух.
5. Огляд педіатра, невролога, ендокринолога (за показаннями).

1. Активний режим.
2. Збалансоване харчування.
3. Антигістамінні, загальнозміцнюючі препарати. Аерозолі і змазування глотки антисептиками, антибіотиками, лужно-олійними розчинами.
4. Кріотерапія, лазеротерапія.
5. Санація верхніх дихальних шляхів; лікування соматичних і ендокринних захворювань.

1. Зменшення або ліквідація загострень, нормалізація слизової оболонки задньої стінки глотки.
2. Нормалізація крові.

 

 

Ремісія

1. Клініко-
інструментальне обстеження 1 раз на рік.
2. Огляд педіатра 1 раз на рік.

1. Загальнозміцнююча терапія.

1. Відсутність загострення.
2. Постійне диспансерне спостереження.
3. Огляд спеціаліста 2 рази на рік.

 

 

10.

Хронічний синусит (гайморит, етмоїдит)

J32

Загострення

1. Клінічний огляд.
2. Анамнез, оцінка загального статусу верхніх дихальних шляхів та характеру виділень із носа. Передня і задня риноскопія.
3. Аналіз крові, сечі, бактеріологічне дослідження виділень із носа на мікрофлору і її чутливість до антибіотиків, цитологічне дослідження.
4. Дослідження носового дихання, нюху, чутливості слизової оболонки носової порожнини.
5. Пункція приносових пазух, синусканоскопія.
6. Рентгенологічні методи дослідження, за показаннями - КТ, МРТ, радіонуклідна діагностика.
7. Огляд офтальмолога (за показаннями), невролога, педіатра під час загострення.

1. Активний режим.
2. Збалансоване харчування.
3. Антибіотики (напівсинтетичні пеніциліни або цефалоспоринова група) за показаннями 8 - 10 днів. Аерозолі, електроаерозолі з антибіотиками, антисептиками, в ніс - судинозвужуючі препарати; антигістамінні, загальнозміцнюючі препарати; промивання носової порожнини і гайморової пазухи різними методами.
4. УВЧ, НВЧ.
5. Санація верхніх дихальних шляхів, лікування соматичних захворювань.

1. Зникнення місцевих симптомів.
2. Нормалізація крові.
3. Нормалізація патологічного процесу за даними інструментальних і рентгенологічних методів.
4. Відсутність загострень.

 

 

Хронічний верхньощелепний синусит

J32.0

 

Хронічний фронтальний синусит

J32.1

 

Хронічний етмоїдальний синусит

J32.2

Ремісія

1. Клінічний огляд.
2. Інструментальний огляд.
3. Пункція верхньощелепної пазухи за показаннями.

1. Санація верхніх дихальних шляхів.
2. Загальнозміцнююча терапія.

1. Відсутність загострення.
2. Диспансерне спостереження протягом 2 років.
3. Огляд ЛОР 2 рази на рік.
4. При відсутності загострення - зняття з обліку.

При неефективності - хірургічне лікування

 

11.

Вазомоторний риніт

J30.0

Загострення

1. Клінічний огляд.
2. Анамез, оцінка загального статусу, стану верхніх дихальних шляхів, характеру виділень із носа; передня і задня риноскопія.
3. Аналізи крові, сечі, бактеріологічне і цитологічне дослідження виділень із носа.
4. Дослідження носового дихання, нюху, чутливості слизової оболонки носа.
5. Синусканоскопія. Пункція гайморової пазухи за показаннями.
6. Рентгенологічні методи дослідження приносових пазух (за показаннями).

1. Активний режим.
2. Збалансоване харчування.
3. Антигістамінні, загальнозміцнюючі, седативні, імуномодулюючі препарати; електрофорез, фонофорез з антигістамінними препаратами і кортикостероїдами в ніс.
4. Кріотерапія, кріоультразвукова терапія, ультразвук, голко-, рефлексотерапія.
5. Санація верхніх дихальних шляхів, лікування соматичних, алергічних, ендокринних захворювань.

1. Нормалізація слизової оболонки носа; припинення виділень із носа.
2. Нормалізація крові, відсутність еозинофілів в носовому секреті.
3. Відсутність загострень.

При неефективності - хірургічне лікування

 

Ремісія

1. Клінічний огляд.
2. Синусканоскопія, пункція верхньощелепної пазухи (за показанням).

1. Санація верхніх дихальних шляхів.
2. Гіпосенсибілізуюча терапія.
3. Загальнозміцнююча терапія.

1. Відсутність загострення.
2. Диспансерне спостереження протягом 2 років. Огляд ЛОР 2 рази на рік. При відсутності загострення - зняття з обліку.

При неефективності - хірургічне лікування

 

12.

Гострий назофаренгит (нежить)

J00

Гострий перебіг

1. Клінічний огляд.
2. Анамнез, характер виділень із носа, глотки; передня, задня риноскопія, орофарингоскопія.
3. Аналіз крові.
4. Дослідження носового дихання, нюху.
5. Рентгенологічні методи дослідження (за показаннями).

1. Активний режим
2. Збалансоване харчування.
3. Аерозолі, електроаерозолі з антисептиками, судинозвужуючі краплі в ніс, антисептичні краплі в ніс, полоскання горла (симптоматична терапія) на 5 - 7 днів.
4. УФО, струми УВЧ, НВЧ; відволікаюча терапія.

1. Нормалізація слизової оболонки носової порожнини, глотки, нормалізація температури.
2. Диспансерне спостереження протягом 3 міс., після чого - зняття з обліку.

 

 

13.

Гострий синусит (гайморит, фронтит, етмоїдит)

J01

Гострий перебіг

1. Клінічний огляд.
2. Анамнез, характер виділень із носа, передня і задня риноскопія.
3. Аналіз крові.
4. Дослідження носового дихання, нюху.
5. Рентгенологічні методи дослідження (за показаннями).
6. Огляд педіатра, невролога, офтальмолога (за показаннями) під час захворювання.

1. Активний режим.
2. Збалансоване харчування
3. Антибіотики (напівсинтетичні пеніциліни або цефалоспоринова група) на 8 - 10 днів. Аерозолі, електроаерозолі з антисептиками, судинозвужуючі і антисептичні краплі в ніс; симптоматична терапія на 5 - 6 днів.
4. УВЧ, НВЧ, відволікаюча терапія.
5. Пункція верхньощелепної пазухи за необхідністю поставити дренажні трубки.

1. Нормалізація слизової оболонки приносових пазух, припинення виділень із носа.
2. Нормалізація температури.
3. Нормалізація крові.
4. Диспансерне спостереження протягом 6 міс.
5. При відсутності загострень - зняття з обліку.

 

 

14.

Гострий ларингіт

J04.0

Гострий перебіг

1. Клінічний огляд.
2. Анамнез, клінічний огляд, оцінка стадійності та зміна голосу під час гострого ларингіту, непряма і пряма ларингоскопія.
3. Огляд педіатра, ЛОР.

1. Голосовий режим.
2. Збалансоване харчування.
3. Аерозолі з антибіотиками, антисептиками на 6 - 7 днів, антибіотики (напівсинтетичні пеніциліни або цефалоспоринова група) на 5 - 6 днів, відхаркувальні засоби, відволікаюча терапія, загальнозміцнюючі препарати.
4. Теплові процедури на шию (солюкс, УВЧ, діатермію).

1. Відновлення голосової функції, нормалізація кольору слизової оболонки гортані.
2. Диспансерне спостереження педіатра, ЛОР протягом 3 міс. після чого - зняття з обліку

 

 

15.

Хронічний ларингіт

J37.0

Період загострення

1. Клінічний огляд.
2. Анамнез, оцінка клінічного стану верхніх дихальних шляхів та ступеня порушення голосової функції; непряма та пряма ларингоскопія для оцінки клінічної форми хронічного ларингіту.

1. Голосовий режим.
2. Збалансоване харчування.
3. Аерозолі з антибіотиками, антисептиками на 6 - 7 днів, відхаркувальні засоби, загальнозміцнюючі препарати, відволікаюча терапія.
4. На гортань - солюкс, УВЧ, діатермія, електрофорез, ультразвук.

1. Нормалізація кольору слизової оболонки, гортані, відновлення голосової функції.
2. Відсутність або зменшення симптомів хронічного ларингіту.
3. Диспансерне спостереження педіатра, ЛОР 2 рази на рік до одужання.

 

 

Ремісія

1. Клінічний огляд.
2. Пряма ларингоскопія.
3. Огляд ЛОР, педіатра, фоніатра (за показаннями) 1 раз на рік.

1. Місцеве застосування 3 % розчину коларголу чи протарголу.
2. Фонофорез з гідрокортизоном, дибазолом.

1. Відсутність загострення.
2. Диспансерне спостереження протягом 6 міс.
3. При відсутності загострень - зняття з обліку

 

 

16.

Порушення функціонування трахеостоми

J95.0

Загострення хронічного запального процесу в гортані і трахеї

1. Клінічний огляд.
2. Перевірка прохідності трахеостомічної трубки.
3. Визначення стану голосу.
4. Огляд педіатра, отоларинголога.

1. Активний режим.
2. Збалансоване харчування.
3. Аерозолі з антисептиками і антибіотиками.
4. Туалет трахеостоми.
5. Змазування шкіри навколо трахеостоми антисептичними мазями.

1. Стабілізація тканин навколо трахеостоми, в гортані і трахеї.
2. Значне зменшення патологічних виділень з трахеостоми.
3. Деканюляція в стаціонарних умовах.

 

 

Ремісія

1. Клінічний огляд.
2. Консультація оториноларинголога, педіатра 2 рази на рік.

1. Заміна трахеостомічної трубки 2 - 3 рази на тиждень.
2. Тренування дихання шляхом періодичного закриття трахеостомічної трубки протягом дня, на ніч отвір трахеотомічної трубки не закривають.
3. Загальнозміцнююча терапія.

1. Вільне дихання при закритій трахеостомічній трубці.
2. Постійне диспансерне спостереження.
3. Огляд ЛОР-спеціаліста 1 раз у квартал.
4. Після пластичної операції і нормалізації дихальної функції - зняття з обліку.

Деканюляція в стаціонарних умовах