стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Вказано групу нозологій; Тимчасові нормативи надання медичної допомоги


 •  Психіатрія
  • Додаток до наказу МОЗ №502 від 28-12-2002
  • Тема, опис документа: Тимчасові нормативи надання медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: діти
  • Напрямок медицини: Дитяча психіатрія
  • Клінічний стан, патології: Вказано групу нозологій
остеобиос цена Украина

ПСИХІАТРІЯ

N
з/п

Нозологічна форма за МКХ-10 (та клінічними класифікаціями)

Шифр за МКХ-10

Перебіг або активність патологічного
процесу

Обсяг заходів

Критерії ефективності лікування. Тривалість диспансерного спостереження

Примітка

 

клініко-діагностичних

лікувально-
профілактичних

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1.

Дитячий аутизм

F84.0

Загострення

1. Клініко-психопатологічне обстеження.
2. Патопсихологічне обстеження.
3. За показаннями - електроенцефалографія (ЕЕГ), рентгенограма черепа, доплерографія (ДЕГ), ехоенцефалоскопія (ЕхоЕС), магнітно-резонансна томографія головного мозку (МРТ).
4. Динамічне спостереження при необхідності в стаціонарних умовах, встановлення діагнозу, підготовка до обстеження на засіданні психолого-медико-
педагогічної консультації і розробка плану реабілітаційних заходів.
5. Огляд педіатра не рідше 2-х разів на рік.
6. Огляд за показаннями: невролог, отоларинголог, стоматолог, генетик, логопед.

1. Проведення курсового лікування нейролептиками, дезінтоксикаційними загальноукріплюючими та ін. фармпрепаратами.
2. Проведення підтримуючої терапії (згідно до рекомендацій педіатрів).
3. Рішення медико-соціальних питань (навчання, санаторне лікування, інвалідизація та ін).
4. Розробка рекомендацій для продовження курсу медико-соціальної реабілітації хворого в домашніх умовах або спецінтернатах.

1. Покращання адаптації.
2. Припинення психотичної симптоматики.
3. Покращання мікроклімату в сім'ї.
4. Постійне диспансерне спостереження.
5. Огляд дитячого психіатра 1 раз на 3 міс.

Резистентні для терапії або ті, що потребують складнішої діагностики хворі направляються на консультацію до профільних НДІ

 

Атиповий аутизм

F84.1

 

Синдром Ретта

F84.2

 

Інший дезінтеграційний розлад у дитячому віці

F84.3

 

Реактивний розлад, асоційований з розумовою відсталістю та стереотипними рухами

F84.4

 

Шизофренія, шизотипові стани та маячні розлади

F20- F29

 

2.

Невротичні, пов'язані зі стресом, і соматоформні розлади (тривожно-фобійні розлади, інші змішані тривожні розлади, обсесивно-компульсивний розлад, реакція на важкий стрес і порушення адаптації, дисоціативні (конверсійні розлади), соматоформні розлади, інші невротичні розлади, неврастенія, синдром деперсоналізації-
дерелізації)

F40 - F48

 

1. Клініко-психопатологічне обстеження.
2. Патопсихологічне обстеження, загальноприйняті аналізи крові, сечі, калу.
3. За показаннями електроенцефалографія (ЕЕГ), рентгенограма черепа, ехоенцефалоскопія (ЕхоЕС), огляд педіатра, невролога, медичного психолога, дефектолога.
4. Динамічне спостереження при необхідності в стаціонарних умовах, встановлення діагнозу.

Проведення курсового лікування:
1. Тимолептики.
2. Седативні засоби.
3. Психотерапія (індивідуальна та групова, сімейна, ігрова, когнітивно-біхевіоральна, короткострокова психодинамічна, релаксаційні та ін. методи).
4. Фізіотерапія.
5. Медико-педагогічна корекція.
6. Рішення медико-соціальних питань, розробка індивідуального плану медико-соціальних реабілітаційних заходів.

1. Поліпшення самопочуття, стабілізація соматопсихічних функцій.
2. Диспансерне спостереження.
3. Огляд психіатра 2 рази на рік.
4. При відсутності симптомів захворювань та нормальних показників інструментального дослідження протягом 3 років - зняття з обліку.

 

 

3.

Специфічні розлади особистості
(параноїдного, афективного, шизоїдного, збудженого, ананкасного, істеричного, тривожного, астенічного та інших типів)

F60

Гострий період

1. Клініко-психопатологічне обстеження.
2. Патопсихологічне обстеження.
3. За показаннями електроенцефалографія (ЕЕГ), рентгенограма черпа, ехоенцефалоскопія (ЕхоЕС) та інші обстеження.
4. Динамічне спостереження при необхідності в стаціонарних умовах, встановлення діагнозу.
5. Консультації педіатра, невролога та інших спеціалістів.

1. Проведення за показаннями курсового лікування: нейролептики, транквілізатори, тимолептики, психотерапія індивідуальна, сімейна, поведінкова та ін.
2. Проведення підтримуючої терапії згідно до рекомендацій педіатра.
3. Рішення медико-соціальних питань та розробка індивідуального плану медико-соціальних реабілітаційних заходів.

1. Досягнення стану стійкої субкомпенсації (задовільна соціальна адаптація).
2. Усунення ускладнюючих синдромів.
3. Підлягають консультативному диспансерному нагляду психіатра до 18 років життя особливо в підлітковому періоді (16 - 17 - 18 років).
4. Огляд психіатра 1 раз на рік.

 

 

Розлади поведінки
(розлади поведінки та емоцій, що виникають у дитячому віці)

F91

 

4.

Розлади звичок та спонукань

F63

 

1. Клініко-психопатологічне обстеження.
2. Патопсихологічне обстеження.
3. За показаннями - електроенцефалографія, магнітно-резонансна томографія головного мозку, ехоенцефалоскопія та інші обстеження.
4. За показаннями огляд педіатра, невролога, ендокринолога та інших спеціалістів.
5. Цільова консультація сексопатолога.

1. Психотерапія: сімейна, поведінкова, ігрова, психодинамічна та ін., спрямована на нормалізацію родинних стосунків, формування нових установок та форм поведінки.
2. Комплексна медична, психологічна, педагогічна корекція поведінки.
3. За показанням - нейролептики, транквілізатори, антидепресанти, ноотропи, антиконвульсанти.
4. Рішення медико-соціальних питань та розробка індивідуального плану медико-соціальних реабілітаційних заходів.

1. Зменшення афективної напруженості, соціально спрямована форма поведінки.
2. Диспансерне спостереження.
3. Огляд психіатра 2 рази на рік

 

 

Розлади статевої ідентичності

F64

 

Сексуальні розлади

F65

 

Розлади психіки та поведінки, пов'язані із сексуальним розвитком та орієнтацією

F66

 

5.

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів

F11

 

1. Клініко-психопатологічне обстеження.
2. Патопсихологічне обстеження.
3. Ретельне обстеження (за показаннями ЕхоЕГ, ЕЕГ, КТ, МРТ та інші обстеження).
4. Динамічне спостереження при необхідності в стаціонарних умовах, встановлення діагнозу.
5. Консультації невролога, педіатра та ін.

1. Проведення детоксикації, сучасної психотерапії.
2. Рішення медико-соціальних питань та розробка індивідуального плану медико-соціальних реабілітаційних заходів.

1. Утримання від вживання, відновлення сімейно-соціального статусу.
2. Диспансерне спостереження з оглядом психіатра, нарколога 1 раз на 2 тижні після лікування в наркологічному стаціонарі протягом 1-го місяця, в подальшому - 1 раз на 1 міс. - протягом 1-го року, 1 раз на 3 міс. - на другому та третьому роках.
3. При невживанні наркотичних речовин протягом 3-х років - зняття з обліку.

 

 

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів

F12

 

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну

F14

 

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн

F15

 

6.

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

 

1. Клініко-психопатологічне обстеження.
2. Патопсихологічне обстеження.
3. За показаннями - ЕхоЕГ, ЕЕГ, ЕКГ, МРТ та інші обстеження.
4. Динамічне спостереження при необхідності в стаціонарних умовах, встановлення діагнозу.

1. Детоксикація.
2. Симптоматична терапія.
3. Психотерапія.
4. Рішення медико-соціальних питань та розробка індивідуального плану медико-соціальних реабілітаційних заходів.

1. Утримання або зменшення зловживання, відновлення (доза або кратність як етап до повного утримання).
2. Диспансерне спостереження з оглядом психіатра, нарколога 1 раз на 2 тижні після лікування в наркологічному стаціонарі протягом 1-го місяця, в подальшому - 1 раз на 1 міс. протягом 1-го року, 1 раз на 3 міс. - на другому та третьому роках.
3. При невживанні наркотичних речовин - протягом 3-х років - зняття з обліку.

 

 

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів

F12

 

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів

F16

 

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання тютюну

F17

 

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників

F18

 

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин

F19

 

7.

Неврогенна анорексія

F50.0

 

1. Клініко-психопатологічне обстеження.
2. Патопсихологічне дослідження.
3. За показанням: ЕхоЕГ, ЕЕГ, МРТ, клініко-лабораторні дослідження.
4. Динамічне спостереження при необхідності в стаціонарних умовах, встановлення діагнозу.
5. Консультації педіатра, гастроентеролога, невролога, отоларинголога, стоматолога.

1. Нейролептики, антидепресанти, ноотропи, вазоактивнні препарати, адаптогени, висококалорійна дієта.
2. Психотерапія: сімейна, раціонально-аналітична, поведінкова, когнітивна та інші.

1. Припинення психопатологічних проявів, нормалізація вегетативно-вісцеральних функцій.
2. При анорексії помірна або значна редукція психопатологічної симптоматики, часткове або повне відновлення ваги.
3. Диспансерне спостереження.
4. Огляд психіатра 1 раз на 3 міс. протягом 3 років.
5. При відсутності ознак захворювання - зняття з обліку.

 

 

Неврогенна булімія

F50.2

 

Переїдання, пов'язане з іншими психогенними порушеннями

F50.4

 

Блювота, пов'язана з іншими психогенними порушеннями

F50.5

 

Гіперсомнія неорганічного генезу

F51.1

 

Сомнамбулізм

F51.3

 

Нічні жахи

F51.4

 

Нічні страхіття

F51.5

 

8.

Гостра реакція на стрес

F43.0

 

1. Клініко-психопатологічне обстеження.
2. Патопсихологічне дослідження.
3. За показаннями: ЕхоЕГ, ЕЕГ, МРТ.
4. Клініко-лабораторні дослідження.
5. Динамічне спостереження при необхідності в стаціонарних умовах, встановлення діагнозу.
6. Консультації педіатра, невролога та ін. спеціалістів за показанням

1. Психотерапія: індивідуальна, сімейна.
2. Транквілізатори, ноотропні препарати, адаптогени.
3. Рішення медико-соціальних питань та розробка індивідуального плану медико-соціальних реабілітаційних заходів

1. Припинення проявів гострої реакції на стрес, усунення відділених афективних реакцій.
2. Диспансерне спостереження.
3. Огляд протягом місяця після стресу, в подальшому не рідше 2-х разів на рік.
4. При відсутності ознак захворювання протягом 2 років - зняття з обліку.

 

 

Посттравматичний стресовий розлад

F43.1

Тривожний розлад у дітей, пов'язаний з розлукою

F93.0

 

9.

Розлади настрою (афективні розлади)

F30 - F39

 

1. Клініко-психопатологічне обстеження.
2. Патопсихологічне дослідження.
3. За показаннями ЕЕГ, ЕхоЕГ та інші обстеження.
4. Динамічне спостереження при необхідності в стаціонарних умовах, встановлення діагнозу.
5. Консультації педіатра, невролога та інших спеціалістів за показанням.

1. Психотропна медикаментозна терапія (антидепресанти, тимолептики, карбомазепіни, вольпроати).
2. Індивідуально орієнтована когнітивна психотерапія.
3. Рішення медико-соціальних питань та розробка індивідуального плану медико-соціальних реабілітаційних заходів.

1. Нормалізація настрою, припинення психотичної симптоматики, покращання адаптації.
2. Диспансерне спостереження.
3. Огляд психіатра 2 рази на рік протягом 3 років.
4. При відсутності ознак захворювання - зняття з обліку.

 

 

10.

Порушення адаптації (депресивні, короткочасні, пролонговані, змішані тривожні і депресивні, змішаний розлад емоцій та поведінки)

F43.2

 

1. Клініко-психопатологічне обстеження.
2. Патопсихологічне дослідження.
3. За показаннями ЕЕГ, ЕхоЕГ та ін. обстеження.
4. Динамічне спостереження при необхідності в стаціонарних умовах, встановлення діагнозу.
5. Консультації спеціалістів: невролога, педіатра та ін. (за показанням).

1. Психотерапія індивідуальна, сімейна.
2. Призначення психотропних засобів (транквілізатори, ноотропні препарати, адаптогени.
3. Рішення медико-соціальних питань та розробка індивідуального плану медико-соціальних заходів.

1. Нормалізація стану або покращання адаптації.
2. Диспансерне спостереження.
3. Консультативний огляд психіатра 1 раз на 6 міс. протягом 2 років.
4. При відсутності ознак захворювання - зняття з обліку.

 

 

11.

Деменція при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках

F02

 

1. Клініко-психопатологічне обстеження.
2. Патопсихологічне дослідження.
3. За показаннями ЕЕГ, ЕхоЕГ, МРТ, КТ та інші обстеження.
4. Клініко-лабораторні дослідження.
5. Динамічне спостереження при необхідності в стаціонарних умовах, встановлення діагнозу.
6. Консультації невролога, педіатра, дефектолога логопеда.

1. Комплексне лікування: проведення дегідратації, ноотропні препарати, нейролептики, антидепресанти, адаптогени тімолептики, седативні.
2. Психотерапія.
3. Рішення медико-соціальних питань та розробка індивідуального плану медико-соціальних реабілітаційних заходів.

1. Нормалізація когнітивних функцій поведінки.
2. Постійне диспансерне спостереження.
3. Огляд психіатра 2 рази на рік протягом 3 років.
4. При відсутності клініко-інструментальних ознак захворювання - зняття з обліку.

 

 

Неуточнена деменція

F03

 

Розлад особистості, пов'язаний з органічним ураженням головного мозку

F07.0

 

Постенцефалічний синдром

F07.1

 

Посттравматичний синдром

F07.2

 

Інші органічні розлади особистості та поведінки внаслідок захворювання, травм і дисфункції мозку

F07.8

 

12.

Гіперкінетичні розлади

F90

 

1. Клініко-психопатологічне обстеження.
2. Патопсихологічне дослідження.
3. За показаннями ЕЕГ, ЕхоЕГ, МРТ, КТ та інші обстеження.
4. Динамічне спостереження при необхідності в стаціонарних умовах, встановлення діагнозу.
5. Консультації невролога, педіатра, психолога, логопеда, дефектолога.

1. Поведінкова і сімейна психотерапія.
2. Рішення медико-соціальних питань.

1. Нормалізація когнітивних функцій поведінки
2. Диспансерне спостереження.
3. Огляд психіатра 2 рази на рік протягом 3 років.
4. При відсутності ознак захворювання - зняття з обліку.

 

 

Розлади поведінки

F91

 

Тикизні розлади

F95

 

Неорганічний енурез

F98.0

 

13.

Специфічний розлад мовної артикуляції

F80.0

 

1. Клініко-психопатологічне обстеження.
2. Патопсихологічне дослідження.
3. За показаннями ЕЕГ, ЕхоЕГ, МРТ та інші обстеження.
4. Динамічне спостереження при необхідності в стаціонарних умовах, встановлення діагнозу.
5. Консультації логопеда, дефектолога, психолога, невролога, педіатра

1. Логопедично-
дефектологічна корекція.
2. Рішення медико-соціальних питань та розробка плану медико-соціальних реабілітаційних заходів.

1. Нормалізація когнітивних функцій поведінки.
2. Соціальна адаптація.
3. Диспансерне спостереження.
4. Огляд психіатра 1 раз на 3 міс. протягом 5 років.
5. При нормалізації когнітивних функцій - зняття з обліку.

 

 

Розлад експресивності мови

F80.1

 

Розлад рецептивності мови

F80.2

 

Специфічний розлад правопису

F81.1

 

Специфічний розлад здібностей до арифметики

F81.2

 

Специфічний розлад розвитку рухової функції

F82

 

14.

Розумова відсталість легкого ступеня

F70

 

1. Клініко-психопатологічне обстеження.
2. Патопсихологічне дослідження.
3. За показаннями ЕЕГ, ЕхоЕГ, рентгенограма черепа, КТ, МРТ та інші обстеження.
4. Клініко-лабораторні дослідження.
5. Динамічне спостереження при необхідності в стаціонарних умовах, встановлення діагнозу.
6. Консультації спеціалістів: невролога, педіатра, отоларинголога, стоматолога, логопеда, дефектолога.

1. Призначення ноотропні препарати, адаптогени нейролептики, антидепресанті, транквілізатори.
2. Психотерапія.
3. Логопедично-
дефектологічна корекція.
4. Рішення медико-соціальних питань та розробка індивідуального плану медико-соціальних реабілітаційних заходів.

1. Нормалізація когнітивних функцій поведінки, соціальна адаптація.
2. Постійне диспансерне спостереження.
3. Огляд психіатра 2 рази на рік.

 

 

Розумова відсталість помірного ступеня

F71

 

Розумова відсталість тяжкого ступеня

F72

 

Глибока розумова відстальсть

F73

 

Розумова відстальсть, неуточнена

F79

 

15.

Інші порушення обміну амінокислот

E72

Хронічний праградієнтний перебіг

1. Клінічні ознаки:
затримка моторного розвитку, епіприпадки, стійкі ураження органів та систем.
2. Аналіз крові, сечі, калу.
3. УЗД внутрішніх органів
4. ЕхоЕГ, ЕЕГ.
5. Очне дно
6. Огляди: генетика, невролога, гастроентеролога педіатра, психолога, логопеда, інших спеціалістів.
7. За показами: ЕКГ, ЕхоКГ.

1. Відповідна посиндромна терапія з використанням медикаментозних засобів:
- ноотропних;
- метаботропних;
- протиепілептичних;
- вітамінотерапія.
2. Дієта безбілкова, обмеження жирів.
3. ЛФК, масаж.

1. Нормалізація психомоторного і фізичного розвитку.
2. Постійне диспансерне спостереження.
3. Огляд генетика 1 раз на 3 місяці, до 1 року - 1 раз на 1 міс.
4. Соціальна реабілітація.
5. Огляд нефролога та інших спеціалістів (за показаннями).

 

 

Порушення транспорту амінокислот

E72

 

Порушення обміну сірковмісних амінокислот

E70.1

 

Порушення обміну циклу сечовини

E72.2

 

Порушення обміну лізину та гідроксилізину

E72.3

 

Порушення обміну орнітину

E72.4

 

Порушення обміну гліцину

E72.5

 

Інші уточнені порушення обміну амінокислот

E72.8

 

Порушення обміну амінокислот неуточнене

E72.9

 

16.

Синдром Дауна

Q90

Стаб. з тенденцією до погіршення, можливий летальний кінець

1. Клінічні ознаки: можливі вроджені вади розвитку різних органів і систем.
2. УЗД внутрішніх органів (за показаннями).
3. ЕхоКГ.
4. Визначення рівня гормонів щитовидної залози (ТТГ, Т4) у крові.
5. Ан. крові і сечі 1 раз на місяць.
6. Консультації кардіолога, імунолога (за показами) ендокринолога, психоневролога, цитогенетичне обстеження в неонатальний період.

1. Режим: загальний.
2. Дієта, збагачена білками, вітамінами, мікроелементами.
3. Ноотропи, вітаміни, гормони щитовидної залози (за показами).
4. Хірургічна корекція вад розвитку, ЛФК, масаж.
5. Навчання дитини у спеціалізованих закладах.
6. Лікування інтеркурентних інфекцій (при необхідності - у стац. умовах).
7. Профілактика рахіту (віт. D3).
8. Спостереження пожиттєво.

1. Інвалідність.
2. Постійне диспансерне спостереження.
3. Огляд генетика, психіатра 1 раз на 3 міс.
4. Соціальна реабілітація.

 

 

17.

Синдром Едвардса та синдром Патау

Q91

Тенденція до різкого погіршення і летальності у віці 1 - 6 тижнів

1. Клінічні ознаки: МПВР різних органів і систем.
2. Цитогенетичне обстеження в неонатальний період.
3. УЗД внутрішніх органів.
4. ЕхоКГ.
5. Аналіз крові і сечі 1 раз на міс.
6. Консультація кардіолога, інших (за показами).

1. Режим: загальний.
2. Дієта: загальна.
3. Симптоматичне згідно стану дитини.
4. Лікування інтеркурентних захворювань (лише в стаціонарних умовах).
5. Спостереження пожиттєво.

1. Неефективне амбулаторне лікування.
2. Постійне диспансерне спостереження.
3. Огляд генетика, психіатра 1 раз 3 міс.
4. Соціальна реабілітація.

 

 

18.

Інші трисомії та часткові трисомії автосом, не класифіковані в інших рубриках

Q92

Тенденція до погіршення та летальності

1. Клінічні ознаки: МПВР.
2. Цитогенетика.
3. УЗД внутрішніх органів.
4. Аналіз крові і сечі 1 раз в міс.
5. ЕхоКГ.
6. Консультація кардіолога (за показами).

1. Режим: загальний.
2. Дієта: загальна.
3. Лікування інтеркурентних інфекцій.
4. Профілактика рахіту (віт. D3).
5. Пожиттєве спостереження.

1. Постійне диспансерне спостереження
2. Огляд генетика, психіатра 1 раз 6 міс.
3. Соціальна реабілітація.

Про неефективність амбулаторного і стац. лікування