стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Вказано групу нозологій; Тимчасові нормативи надання медичної допомоги


 • Дитяча фтизіатрія
  • Додаток до наказу МОЗ №502 від 28-12-2002
  • Тема, опис документа: Тимчасові нормативи надання медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: діти
  • Напрямок медицини: Дитяча фтизіатрія
  • Клінічний стан, патології: Вказано групу нозологій
энзапрост цена


 

ДИТЯЧА ФТИЗІАТРІЯ

N
з/п

Нозологічна форма за МКХ-10 (та клінічними класифікаціями)

Шифр
за
МКХ-10

Перебіг або активність патологічного процесу

Обсяг заходів

Критерії
ефективності лікування.
Тривалість диспансерного спостереження

Примітка

клініко-діагностичних

лікувально-
профілактичних

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Здорові діти та підлітки з сімейних, родинних та квартирних контактів, що виділяють мікобактерії туберкульозу, а також з бактеріови-
ділювачами, яких виявили у дитячих та підліткових закладах

 

 

1. Клінічний огляд.
2. Клінічні: анамнез та об'єктивні дані.
3. Лабораторні: загальний аналіз крові та сечі при взятті на облік, потім - 2 рази на рік, при проведенні курсу хіміопрофілактики - щомісячно.
4. Дослідження промивних вод бронхів на МБТ методом бактеріоскопії, флотації та посіву, коли беруть на облік.
5. Туберкулінодіагностика: проба Манту з 2 ТО ППД-Л 2 рази на рік.
6. Рентгенографія органів грудної клітки.
7. Огляд вузькопрофільних фахівців (за показаннями).

1. Профілактичний курс хіміотерапії ізоніазидом протягом 3 міс. у сполученні з комплексом полівітамінів та мікроелементів, гепатопротекторами.
2. Оздоровлення в спеціалізованих санаторіях, санаторних садках, школах-інтернатах.

1. Відсутність захворювання на туберкульоз.
2. Тривалість спостереження - протягом всього терміну контакту з бактеріовиділювачем, а також 1 рік після зняття з обліку, смерті або від'їзду бактеріовиділювача.
3. Контрольне обстеження два рази на рік.

При непереносимості ізоніазиду можливо застосування фтивазиду

2.

Ранній період первинної туберкульозної інфекції
(віраж туберкулінових реакцій) та інфікування мікобактеріями туберкульозу

 

 

1. Клінічний огляд.
2. Клінічні: анамнез та об'єктивні дані.
3. Лабораторні: загальний аналіз крові та сечі 2 рази на рік, при проведенні курсу хіміопрофілактики - щомісячно.
4. Дослідження промивних вод бронхів на МБТ методом бактеріоскопії, флотації та посіву, коли беруть на облік.
5. Туберкулінодіагностика: проба Манту з 2 ТО ППД-Л 1 раз на рік.
6. Рентгенографія органів грудної клітки та томограма серединних зрізів (за показаннями), при взятті та знятті з обліку.
7. Огляд вузкопрофільних фахівців (за показаннями).

1. Профілактичний курс хіміотерапії протягом 3 міс. ізоніазидом у сполученні з комплексом полівітамінів та мікроелементів й гепатопротекторами.
2. При гіперергічній чутливості до туберкуліну та обтяжуючих факторах (контакт з хворим на туберкульоз, перенесені та супутні захворювання) - ізоніазид та ріфампіцин (або етамбутол) протягом 3 міс.
3. При збереженні гіперергії призначається другий курс хіміопрофілактики ізоніазидом протягом 3 міс. через 1 рік.
4. Оздоровлення в спеціалізованих санаторіях, санаторних садках, школах-інтернатах.
5. Строки диспансерного спостереження: при стабілізації або зменшенні розмірів проби Манту - диспансерний нагляд протягом року з послідуючим зняттям з обліку.
6. При збереженні гіперергічних реакцій на туберкулін, а також інфікуванні на фоні хронічних вогнищ неспецифічної інфекції - протягом 2 років (з оглядом 2 рази на рік).

1. Відсутність захворювання на туберкульоз.
2. Стабілізація або зниження туберкулінової чутливості за пробою Манту з 2 ТО ППД-Л через 6 міс.
3. При проведенні курсу хіміопрофілактики огляд щомісячно.

При непереносимості ізоніазиду можливе застосування фтивазиду

3.

Туберкульоз інших органів
(туберкульозна інтоксикація)

A18

Неактивний перебіг (після закінчення основного курсу лікування в стаціонарі)

1. Клінічний огляд.
2. Лабораторні: загальний аналіз крові та сечі щомісячно протягом 1 року спостереження, в подальшому - 1 раз на 6 міс.; при проведенні курсу хіміопрофілактики - щомісячно; дослідження харкотиння або промивних вод бронхів на МБТ методом бактеріоскопії, флотації та посіву, коли беруть на облік.
3. Туберкулінодіагностика: проба Манту з 2 ТО ППД-Л на початку лікування та після його закінчення, в подальшому - 1 раз на рік.
4. Рентгенографія органів грудної клітки та томограма серединних зрізів (за показаннями), при взятті на облік, 2 рази на рік протягом 1 року, в подальшому - 2 рази на рік.
5. Огляд вузкопрофільних фахівців (за показаннями).

1. Після виписки із стаціонару проведення протирецидивних курсів хіміотерапії ізоніазидом протягом 3 міс. у сполученні з полівітамінами з мікроелементами, гепатопротекторами 2 рази на рік. При обтяжуючих факторах - ізоніазид та ріфампіцин (або етамбутол).
2. Оздоровлення в спеціалізованих санаторіях, санаторних садках, школах-інтернатах.
3. Строки диспансерного спостереження: 2 роки. В перший рік - і раз в 3 місяці.
4. При проведенні протирецидивного курсу хіміотерапії (2 рази на рік), огляд - щомісячно.

1. Відсутність проявів туберкульозної інтоксикації. Нормалізація лабораторних показників.
2. Стабілізація або зниження туберкулінової чутливості за пробою Манту з 2 ТО ППДЛ через 6 міс.
3. Відсутність захворювання на туберкульоз.

Проведення профілактичних щеплень дозволяється після закінчення основного курсу хіміотерапії при відсутності ознак активності процесу

4.

Туберкульоз органів дихання, підтверджений бактеріологічно та гістологічно

A15

Неактивний перебіг (після закінчення основного курсу лікування в стаціонарі)

1. Клінічний огляд.
2. Лабораторні дослідження: загальний аналіз крові та сечі щомісячно протягом першого року, 1 раз на 3 міс. - протягом другого року, в подальшому - 1 раз на 6 міс., при проведенні протирецидивних курсів хіміотерапії - щомісячно;
дослідження харкотиння або промивних вод бронхів на МБТ методом бактеріоскопії, флотації та посіву, коли беруть на облік, 1 раз на 2 - 3 міс. протягом першого року, в подальшому - 1 раз на рік.
3. Туберкулінодіагностика: проба Манту з 2 ТО ППД-Л на початку лікування та в подальшому - 1 раз на 6 міс.
4. Рентгенографія органів грудної клітки та томограма серединних зрізів 1 раз у 6 міс.
5. Огляд вузкопрофільних фахівців (за показаннями).

1. Після виписки із стаціонару проведення протирецидивних курсів хіміотерапії ізоніазидом протягом 3 міс. у сполученні з полівітамінами з мікроелементами, гепатопротекторами 2 рази на рік в санаторних умовах. При обтяжуючих факторах - ізоніазид та ріфампіцин (або етамбутол).
2. Оздоровлення в спеціалізованих санаторіях, санаторних садках, школах-інтернатах.

1. Відсутність захворювання на туберкульоз.
2. Відсутність реактивації процесу за даними клініко-лабораторного та рентгенологічного обстеження.
3. Строки диспансерного спостереження: при відсутності або малих залишкових змінах в легенях - від 4 до 7 років з послідуючим зняттям з обліку.
4. Диспансерний огляд проводиться на першому році спостереження щомісячно, на другому - 1 раз в 3 місяці, в подальшому - 2 рази на рік. При протирецидивних курсах - огляд щомісячно.
5. Діти з вираженими залишковими змінами у легенях спостерігаються до 18-річного віку.

 

Туберкульоз органів дихання, не підтверджений бактеріологічно та гістологічно
(первинні форми туберкульозу легень:
- первинний туберкульозний комплекс;
- туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів)

A16

5.

(Вторинні форми туберкульозу легень:
- вогнищевий;
- інфільтративний;
- дисемінований;
- туберкульома;
- кавернозний;
- фіброзно-
кавернозний;
- циротичний)

 

Неактивний перебіг (після закінчення основного курсу лікування в стаціонарі)

1. Клінічний огляд.
2. Лабораторні обстеження: загальний аналіз крові та сечі щомісячно протягом першого року, 1 раз на 3 міс. - протягом другого року, в подальшому - 1 раз на 6 міс., при проведенні протирецидивних курсів хіміотерапії - щомісячно;
дослідження харкотиння або промивних вод бронхів на МБТ методом бактеріоскопії, флотації та посіву, коли беруть на облік, 1 раз на 2 - 3 міс. - протягом першого року, в подальшому - 1 раз на рік.
3. Туберкулінодіагностика: проба Манту з 2 ТО ППД-Л на початку лікування та в подальшому - 1 раз на 6 міс.
4. Рентгенографія органів грудної клітки та томограма серединних зрізів - 1 раз на 6 міс.
5. Огляд вузкопрофільних фахівців (за показаннями).

1. Після виписки із стаціонару проведення протирецидивних курсів хіміотерапії ізоніазидом протягом 3 міс. у сполученні з полівітамінами з мікроелементами, гепатопротекторами 2 рази на рік. При обтяжуючих факторах - ізоніазид та рифампіцин (або піразинамід).
2. Оздоровлення в спеціалізованих санаторіях, санаторних садках, школах-інтернатах.
3. Диспансерний огляд проводиться на першому році спостереження щомісячно, на другому - 1 раз на 3 місяці, в подальшому - 2 рази на рік. При протирецидивних курсах - огляд щомісячно.

1. Відсутність захворювання на туберкульоз.
2. Відсутність реактивації процесу за даними клініко-лабораторного та рентгенологічного обстеження.
3. Відсутність рецидивів захворювання.
4. Строки диспансерного спостереження: при відсутності або малих залишкових змінах в легенях - від 4 до 7 років з послідуючим зняттям з обліку.
5. Диспансерний огляд проводиться на першому році спостереження щомісячно, на другому - 1 раз на 3 місяці, в подальшому - 2 рази на рік. При протирецидивних курсах - огляд щомісячно.
6. Діти з вираженими залишковими змінами у легенях спостерігаються до 18-річного віку.

 

(туберкульоз верхніх дихальних шляхів, трахеї, бронхів та ін.)

 

Неактивний перебіг (після закінчення основного курсу лікування в стаціонарі)

1. Клінічний огляд.
2. Лабораторні дослідження: загальний аналіз крові та сечі - щомісячно протягом першого року, 1 раз на 3 міс. - протягом другого року, в подальшому - 1 раз на 6 міс., при проведенні протирецидивних курсів хіміотерапії - щомісячно; дослідження харкотиння або промивних вод бронхів на МБТ методом бактеріоскопії, флотації та посіву, коли беруть на облік, 1 раз на 2 - 3 міс. протягом першого року, в подальшому - 1 раз на рік.
3. Туберкулінодіагностика: проба Манту з 2 ТО ППД-Л на початку лікування та в подальшому 1 раз на 6 міс.
4. Рентгенографія органів грудної клітки та томограма серединних зрізів - 1 раз на 6 міс.
5. Огляд вузкопрофільних фахівців (за показаннями).

1. Після виписки із стаціонару проведення протирецидивних курсів хіміотерапії ізоніазидом протягом 3 міс. у сполученні з полівітамінами з мікроелементами, гепатопротекторами - 2 рази на рік. При обтяжуючих факторах - ізоніазид та ріфампіцин (або піразінамид).
2. Оздоровлення в санаторних умовах, санаторних садках, школах-інтернатах.

1. Відсутність захворювання на туберкульоз.
2. Відсутність реактивації на туберкульоз за даними клініко-лабораторного та рентгенологічного обстеження.
3. Відсутність рецидивів захворювання.
4. Строки диспансерного спостереження: при відсутності або малих залишкових змінах в легенях - від 4-х-до 7 років з послідуючим зняттям з обліку
5. Диспансерний огляд проводиться на першому році спостереження щомісячно, на другому - 1 раз на 3 місяці, в подальшому 2 рази на рік. При протирецидивних курсах - огляд щомісячно
6. Діти з вираженими залишковими змінами у легенях спостерігаються до 18 - річного віку

 

6.

Туберкульоз нервової системи

A17

Неактивний перебіг (після закінчення основного курсу лікування в стаціонарі)

1. Клінічний огляд.
2. Лабораторні дослідження: загальний аналіз крові та сечі щомісячно протягом першого року, 1 раз на 3 міс. протягом другого року, в подальшому - 1 раз на 6 міс, при проведенні проти рецидивних курсів хіміотерапії - щомісячно; дослідження промивних вод бронхів на МБТ методом бактеріоскопії, флотації та посіву, коли беруть на облік, в подальшому 1 раз на рік.
3. Дослідження сечі, виділення із нориць, біоптатів та ін. на МБТ за призначенням фахівців.
4. Туберкулінодіагностика: проба Манту з 2 ТО ППД-Л на початку лікування та в подальшому 1 раз у 6 міс. туберкулінодіагностика при туберкульозі ока проводиться за вирішенням та під наглядом окуліста.
5. Рентгенографія органів грудної клітки 1 раз у 6 міс. Рентгенограми та томограми (за призначенням фахівця з позалегеневих форм).
6. Нагляд відповідних перенесеній формі позалегеневого туберкульозу фахівців (невропатолога, окуліста, уролога, ортопеда та ін.).

1. Після виписки із стаціонару проведення сезонних курсів хіміотерапії ізоніазидом протягом 3 міс. 2 рази на рік.
2. За показаннями можуть бути призначені протирецидивні курси хіміотерапії.
3. Оздоровлення в умовах спеціалізованих санаторіїв.

1. Відсутність випадків загострення захворювання, відсутність рецидивів захворювання.
2. Зняття чи зниження групи інвалідності
3. Строки диспансерного спостереження визначаються відповідними фахівцями та дитячим фтизіатром залежно від динаміки туберкульозного процесу та показаних лікувально-профілактичних заходів. Бацилярні хворі знімаються з нагляду не раніше як через 12 міс. після зникнення МБТ, досягнення клінікорентгенологічної стабілізації процесу чи після ефективного оперативного втручання. Діти, що перенесли туберкульозний менінгіт, - до 18 років
4. Незалежно від форми пуб. процесу диспансерний огляд - на першому році щомісячно, другому - 1 раз в 3 міс., в подальшому 2 рази на рік.

 

Туберкульоз кісток та суглобів

A18.0

Туберкульоз сечостатевої системи

A18.1

Туберкульозна периферична лімфаденопатія

A18.2

Туберкульоз кишок, очеревини та брижових лімфатичних вузлів

A18.3

Туберкульоз шкіри та підшкірної клітковини

A18.4

Туберкульоз ока

A18.5

Міліарний туберкульоз

A19

Неактивний перебіг (після закінчення основного курсу лікування в стаціонарі)

1. Клінічний огляд.
2. Клінічні: анамнез та об'єктивні дані.
3. Лабораторні: загальний аналіз крові та сечі - щомісячно протягом першого року, 1 раз на 3 міс. - протягом другого року, в подальшому - 1 раз на 6 міс., при проведенні протирецидивних курсів хіміотерапії - щомісячно; дослідження харкотиння або промивних вод бронхів на МБТ методом бактеріоскопії, флотації та посіву, коли беруть на облік, - 1 раз на 2 - 3 міс. протягом першого року, в подальшому - 1 раз на рік.
4. Туберкулінодіагностика: проба Манту з 2 ТО ППД-Л на початку лікування та в подальшому - 1 раз на 6 міс.
5. Рентгенографія органів грудної клітки та томограма серединних зрізів - 1 раз на 6 міс.
6. Огляд вузкопрофільних фахівців (за показаннями).

1. Після виписки із стаціонару проведення протирецидивних курсів хіміотерапії ізоніазидом та піразинамідом протягом 3 міс. у сполученні з комплексом полівітамінів з мікроелементами, гепатопротекторами - 2 рази на рік в санаторних умовах або амбулаторно.
2. Оздоровлення в санаторних умовах, санаторних садках, школах-інтернатах.

1. Відсутність захворювання на туберкульоз.
2. Відсутність реактивації на туберкульоз за даними клініко-лабораторного та рентгенологічного обстеження.
3. Строки диспансерного спостереження: до 18-річного віку. На першому році - огляд щомісячно, на другому 1 раз на 3 місяці, в подальшому - 1 раз на 6 місяців.