стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Перелом проксимального кінця променевої кістки; Протокол діагностики та лікування


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №521 від 26-07-2006
  • Тема, опис документа: Протокол діагностики та лікування
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: діти
  • Напрямок медицини: Дитяча ортопедія і травматологія
  • Клінічний стан, патології: Перелом проксимального кінця променевої кістки


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

26.07.2006 №  521

 

ПРОТОКОЛ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ

ПЕРЕЛОМІВ КІСТОК  ПЕРЕДПЛІЧЧЯ

 

S52-перелом  кісток  передпліччя

S52.0-перелом  проксимального кінця  ліктьової  кістки

S52.1-  перелом  проксимального  кінця  променевої  кістки

S52.2-перелом  тіла  ліктьової    кістки

S52.3-  перелом  тіла  променевої  кістки

S52.4-  поєднаний  перелом  діафізів  ліктьової  та променевої  кістки

S52.5-  перелом  нижнього  кінця  променевої  кістки

s52.6-    поєднаний  перелом  нижніх  кінців  ліктьової  та  променевої  кісток

S 52.7-  множинні  переломи  кісток  передпліччя

S52.8—перелом  інших  відділів  кісток  передпліччя

S52.9-перелом  невідміченої  локалізації  кісток  передпліччя.

 

Класифікація  переломів  кісток  передпліччя.

1.Переломи  проксимального  відділу  кісток  передпліччя:

1) Перелом  ліктьового  відростку.

2) Перелом  голівки  та  шийки  променевої  кістки.

3) Епіфізіолізи  та  остеоепіфізіолізи  голівки  та  шийки  променевої  кістки.

4) Переломи  вінечного  відростку.

2.Переломи  діафізу.

  1)Переломи  променевої  кістки;

  2)Переломи  ліктьвої  кістки;

  3)Поєднані  переломи  ліктьової  та променевої  кісток.

3.Переломи  дистального  відділу  передпліччя.

1)Розгинашльний  тип (перелом  Коліса);

2)Епіфізіоліз  дистального  епіфізу  променевої  кістки;

3)Згинальний  тип (перелом  Сміта);

4)Дорсальний  крайовий  перелом  дистального  епіфізу  променевої  кістки;

5)Переломи  шилоподібних  відростків.

Діагностика.

1.Анамнез -  механізм  травми  прямий  (удар  або  падіння  на  передпліччя  та  непрямий (падіння  на  витягнуту  розігнуту  руку).

2.Данні  об’єктивного  дослідження:

-кінцівка в ділянці перелому деформована за рахунок набряку м’яких тканин або зміщення уламків.

- обмеження рухів в ліктьовому або променево-зап’ястному суставі ( в залежності від локалізації перелому)

- біль при пальпації та осьовому навантаженні

3.Рентгенограмма у прямій та боковій проекціях.

Лікування.

1.Перша медична допомога включає іммобілізацію ушкодженої кінцівки фіксуючою пов’язкою або шиною, холод на місце перелому, ненаркотичні анальгетики в вікових дозах.

2.Консервативне лікування показано:

- при переломах без зміщення уламків або з припустимим зміщенням (імобілізацію виконують гіпсовою лонгетою від голівок п’ястних кісток до верньої третини плеча);

- при переломах із зміщенням уламків виконують закриту репозицію уламків під місцевою анестезією або загальним знеболюванням. Іммобілізація гіпсовою лонгетою від голівок п’ястних кісток до верхньої третини плеча.

3.Оперативне лікування показано при:

- переломи із зміщенням уламків, яке неможливо усунути шляхом закритої репозиції;

- відкритий перелом;

- перелом, що супроводжується травмою судин або нервів.

Види оперативних втручань:

- відкрита репозиція з фіксацією спицями Кіршнера, стержнями Богданова або металевими пластинами.

- позавогнищевий остеосинтез за допомогою апаратів зовнішньої фіксації.

8. Реабілітаційне лікування включає ЛФК, масаж верхньої кінцівки, фізіотерапію (електрофорез з новокаїном та хлористим кальцієм, магнітотерапію).

 

 

Директор Департаменту                                                                      Р.О. Моісеєнко