стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Вказано багато груп; Стандарт


 • Розділ 1. Алергологія
  • Додаток до наказу МОЗ №226 від 27-07-1998
  • Тема, опис документа: Стандарт
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: доросле населення
  • Напрямок медицини: Алергологія
  • Клінічний стан, патології: Вказано багато групРозділ 1. АЛЕРГОЛОГІЯ

 

 

 

Список умовних скорочень

 

 

 

ОФВ1 - об'єм форсованого видоху за 1-у секунду

ПОШ - піковий об'єм швидкості

УЗД – ультразвукове дослідження

ЕКГ - електрокардіограма

 


III та IV рівні надання медичної допомоги *

№ п/п

Нозологічні форми

Шифр

МКХ-10

Перелік діагностичних обстежень

Обсяг лікувальних заходів

Критерії якості (бажані

результати лікування)

Середня тривалість лікування (дні)

1

Астма

 

Передомінантна алергічна астма

 

 

 

 

 

Неалергічна астма

 

 

 

 

Змішана астма

J45

J45.0

1.Загальний аналіз крові

2.Аналіз мокротиння

3.Аускультація

4.Алергологічний анамнез

5.ОФВ1 або ПОШ

6.Проба провокаційна з ацетил-хо-ліном або фармакологічна проба з бронхолітиком

7.Шкірні проби з алергенами

1.Елімінація

2.Бронхолітики

2-агоністи, ксантини)

3.Протизапальні (інтал або недокроміл, кортикостероїди, краще інгаляційно)

4.Гіпосенсибілізація пилковими чи побутовими алергенами або курс гістаглобуліну

Відмінні

Добрі

Задовільні

(див. примітку

14

J45.1

1.Загальний аналіз крові

2.Аналіз мокротиння

З.ОФВ1 або ПОНІ

4.Алергологічний анамнез

5.Проба провокаційна з ацетил­холіном або фармацевтична проба з бронхолітиком

1.Елімінація

2.Бронхолітики

2-агоністи, ксантини)

3.Протизапальні (інтал або недокроміл, кортикостероїди, краще інгаляційно)

Відмінні

Добрі

Задовільні

(див. примітку

18

J 45.8

1.Загальний аналіз крові

2.Аналіз мокротиння

З.ОФВІ або ПОШ

4.Алергологічний анамнез

5.Проба провокаційна з ацетил­холіном або фармацевтична проба з бронхолітиком

6.Шкірні проби з алергенами

1.Елімінація

2.Бронхолітики

2-агоністи, ксантини)

3. Протизапальні (інтал або недокроміл, кортикостероїди, краще інгаляційно) 4.Гіпосенсибілізація пилковими чи побутовими алергенами або курс гістаглобуліну

Відмінні

Добрі

Задовільні

(див. примітку

18

Стандарти медичних технологій стаціонарної допомоги з алергічних хвороб на IV рівні надання медичної допомоги аналогічні таким стандартам III рівня. Розширення обсягів діагностично-лікувального процесу залежить від наявності сучасного обладнання, нових технологій, науково-практичних напрацювань та наукової тематики, що є в НДІ


 

1

2

3

4

5

6

7

 

Астма неуточнена

J45.9

1.Загальний аналіз крові

2.Аналіз мокротиння

3.Алергологічний анамнез

4.ОФВ, або ПОШ

5.Проба провокаційна з ацетилхоліном або фармацевтична проба з бронхолітиком

1.Бронхолітики (β2-агоністи,

ксантини)

2.Протизапальні засоби (інтал або недокроміл, кортикостероїди)

Відмінні

Добрі

Задовільні

(див. примітку)

12

2

Поліноз

J30.1

1.Загальний аналіз крові

2.Алергологічний анамнез

3.Мікроскопія мазка з носа

4.ОФВ1 і шкірні проби з пилковими алергенами

5. Консультація отоларинголога

1.Протигістамінні (краще неседативні) системно і місцево

2.Протизапальні (інтал), у тяжких випадках - кортикостероїди місцево або у вигляді спрею З.Гіпосенсибілізація алергенами

Зникнення симптомів риніту, кон'юнктивіту, бронхоспазму

12

3

Алергічна кропив'янка

L50.0

1.Загальний аналіз крові

2.Аналіз крові на комплемент

3.Загальний аналіз сечі

4.Алергологічний анамнез

5.Шкірні проби з алергенами

б.Консультація дерматолога

1.Елімінація

2.Протигістамінні (неседативні)

3.У разі тяжкого перебігу кортикостероїди системно

4.Гіпосенсибілізація

5.Лікування супутніх захворювань

Зникнення симптомів висипання, свербежу

7-10

4

Набряк Квінке

Т78.3

1.Загальний аналіз крові

2.Загальний аналіз сечі

3.Алергологічний анамнез

4.Шкірні проби з алергенами

1.Протигістамінні

2.Кортикостероїди - у тяжких випадках

3.Елімінація

Зникнення набряків

5-7

5

Атопічний дерматит

L20

1.Загальний аналіз крові

2.Загальний аналіз сечі

3.Алергологічний анамнез

4.Шкірні проби з алергенами

5.Консультація дерматолога

1.Протигістамінні (неседативні)

2.Кортикостероїди - у тяжких випадках

З.Гіпосенсибілізація алергенами або гістаглобуліном

Зникнення свербежу, висипання

10


 

1

2

3

4

5

6

7

6

 

Алергічний риніт

 

J30.1 J30.4

1.Загальний аналіз крові

2.Загальний аналіз сечі

3.Алергологічний анамнез

4.Шкірні проби з алергенами

5.Консультація отоларинголога

1.Протигістамінні (неседативні), інтал у вигляді спрею

2. Кортикостероїди місцеве у вигляді спрею - у важких випадках

Зникнення ринореї, закладення носових ходів

8-10

7

Анафілактичний шок

Т78.2

1.Загальний аналіз крові

2.Загальний аналіз сечі

3.Алергологічний анамнез

4.Кислотно-основний стан

5.У разі ускладнення. ЕКГ, рентгеног­рама органів грудної клітини, УЗД внутрішніх органів

1.Протигістамінні, кортикостероїди, адреналін, корекція водно-сольового балансу

2.Елімінація

3.Лікування у відділенні інтенсивної терапії

Зменшення симптомів шоку Ліквідація ускладнень

14

Примітка. Результати лікування всіх форм астми оцінюються за п'ятибальною системою: відмінні - повна відсутність симптомів бронхоспазму, ОФВ1 в нормі; добрі - поодинокі незначні симптоми бронхоспазму під контролем, ОФВ1 в нормі; задовільні - незначне покращання, симптоми бронхоспазму стали рідшими і слабкішими, ОФВ1 збільшився, але не перевищує 80%