стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Патологічні зміни під час вагітності(гематологічні,біохімічні,хромосомні,генетичні та інші); Норматив надання медичної допомоги


 • Патологічні зміни під час вагітності(гематологічні,біохімічні,хромосомні,генетичні та інші)
  • Додаток до наказу МОЗ №503 від 28-12-2002
  • Тема, опис документа: Норматив надання медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: жіноче населення
  • Напрямок медицини: Акушерство і гінекологія
  • Клінічний стан, патології: Патологічні зміни під час вагітності(гематологічні,біохімічні,хромосомні,генетичні та інші)
детралекс

ПАТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ (ГЕМАТОЛОГІЧНІ, БІОХІМІЧНІ, ХРОМОСОМНІ, ГЕНЕТИЧНІ ТА ІНШІ) 

Гематологічні відхилення, виявлені при допологовому обстеженні матері. 

O28.0 

1. Відповідно до рубрики Б.
2. Прийом препаратів заліза та фолієвої кислоти, полівітамінів.
3. Лікування екстрагенітальної патології до і під час вагітності. 

1. Відповідно до рубрики В.
2. Аналіз крові з визначенням числа ретикулоцитів, тромбоцитів, терміну згортання крові.
3. Аналіз калу на приховану кров.
4. Біохімічні показники крові (трансамінази, загальний білок, коагулограма, білірубін, креатинін або ін).
5. Фіброгастроскопія (за показаннями).
6. УЗД органів черевної порожнини.
7. Стернальна пункція за показаннями, консультація та призначення профільних спеціалістів. 

1. Препарати заліза, фолієвої кислоти, вітамінних препаратів.
2. Патогенетична та симптоматична терапія.
3. Стаціонарне лікування. 

1. Ускладнення перебігу вагітності.
2. Загострення екстрагенітального захворювання.
3. Для розродження з 38 тижня вагітності. 

1. Нормалізація діагностованих порушень.
2. Виношування вагітності.
3. Відсутність акушерських та перинатальних ускладнень. 

1. Протягом вагітності та післяпологового періоду.
2. Скерування до терапевта або інших спеціалістів за показаннями. 

Біохімічні відхилення, виявлені при допологовому обстеженні матері. 

O28.1 

Цитологічні зміни, виявлені при допологовому обстеженні матері. 

O28.2 

Патологічні зміни, виявлені при ультразвуковому антенатальному обстеженні матері. 

O28.3 

1. Відповідно до рубрики Б.
2. Преконцепційна профілактика вродженої патології. 

1. Відповідно до рубрики В.
2. Медико-генетичне консультування.
3. Обстеження профільними спеціалістами. 

В залежності від виявленої патології: переривання або виношування вагітності. 

1. Ускладнення перебігу вагітності.
2. Для переривання вагітності (за показаннями).
3. Для розродження з 38 тижнів вагітності.
4. Для переривання вагітності. 

Відсутність акушерських та перинатальних ускладнень. 

1. Протягом вагітності та післяпологового періоду.
2. Скерування в МПЦ. 

Патологічні зміни, виявлені при рентгенологічному антенатальному обстеженні матері. 

O28.4 

1. Відповідно до рубрики Б.
2. Лікування вогнищ хронічних інфекцій.
3. Підвищення імунологічних факторів захисту організму (вітамінотерапія).
4. Преконцепційна профілактика вродженої патології. 

1. Відповідно до рубрики В.
2. Додатково: проби на виявлення МБТ, бактеріологічне та вірусологічне обстеження.
3. Консультація профільних спеціалістів залежно від виявлених патологічних змін. 

1. Патогенетична, симптоматична терапія.
2. Переривання вагітності (за показаннями). 

1. Ускладнення перебігу вагітності.
2. Для додаткового клініко-лабораторного дослідження.
3. Для розродження.
4. Переривання вагітності. 

1. Народження здорової дитини.
2. Відсутність акушерських ускладнень. 

1. Протягом вагітності та післяпологового періоду.
2. Скерування до терапевта або інших спеціалістів за показаннями. 

Хромосомні або генетичні аномалії, виявлені при антенатальному обстеженні матері. 

O28.5 

1. Відповідно до рубрики Б.
2. Преконцепційна профілактика вродженої патології.
3. Профілактичні медичні огляди. 

1. Відповідно до рубрики В.
2. Медико-генетичне консультування.
3. Обстеження на TORCH-інфекції. 

1. Патогенетична терапія.
2. Переривання вагітності (за показаннями). 

1. Ускладнення перебігу вагітності.
2. Дообстеження.
3. Переривання вагітності. 

Відсутність акушерських ускладнень. 

1. Протягом вагітності та післяпологового періоду.
2. Скерування до генетика. 

Інші відхилення від норми, виявлені при антенатальному обстеженні матері та неуточнені. 

O28.8
O28.9 

1. Відповідно до рубрики Б.
2. Преконцепційна профілактика вродженої патології. 

1. Відповідно до рубрики В.
2. Визначення біохімічних показників (печінкові, ниркові проби, загальний білок крові, коагулограма).
3. Бактеріологічне та вірусологічне обстеження.
4. Медико-генетичне консультування та обстеження (за показаннями).
5. Консультація профільними фахівцями (за показаннями). 

1. Патогенетична та симптоматична терапія в залежності від виявленої патології.
2. Призначення профільних фахівців.
3. Переривання вагітності за показаннями. 

1. Ускладнення перебігу вагітності.
2. Дообстеження.
3. Терапія виявлених відхилень в антенатальному періоді.
4. Для розродження з 38 тижнів вагітності. 

Відсутність акушерських та перинатальних ускладнень. 

1. Протягом вагітності та післяпологового періоду.
2. Скерування до необхідних спеціалістів.