стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Інші; Протоколи надання медичної допомоги


 • Повної назви в Додатка немає.
  • Додаток до наказу МОЗ №554 від 17-09-2007
  • Тема, опис документа: Протоколи надання медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Онкологія
  • Клінічний стан, патології: Інші


 

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

 

 

Локалізація (неускладнений пухлинний процес*): Рак молочної залози (код за МКХ-10: С50)

 

Таблиця №1:  Стандартне обстеження хворих

 

 

 

ЛПЗ, загальнолікарняної мережі

Консультативна поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

До 3 днів

до 8 днів

до 10 днів

Обсяг

обстежень

1. Фізикальне обстеження

2. Лабораторне дослідження крові (загальний з формулою біохімічний аналізи, коагулограма, RW, ВІЛ  - при узгодженні з  пацієнтом )  та сечі

3. ЕКГ

4. Обстеження в обсязі щорічного онкопрофогляду

5. Рентгенографія ОГП

6. УЗД органів черевної порожнини

7. Мамографія

1.   Фізикальне обстеження

2.   Мамографія (+УЗД молочних залоз та регіонарних лімфовузлів)

3.   Рентгенографія ОГП (томографія лімфовузлів середостіння)

4.   Комп’ютерна томографія ОГП - за показаннями

5.   УЗД органів черевної порожнини, за показами -  малого тазу та заочеревинного простору

6.   Тонкоголкова біопсія пухлини з цитологічним дослідженням, цитологічне дослідження виділень з соска та з виразкових пухлин

7.   Трепан-біопсія пухлини з морфологічним та імуногістохімічним дослідженням при плануванні неоад'ювантного лікування.

8.   Радіоізотопні обстеження - за показаннями

9.   Консультації хірурга-онколога, хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога, гінеколога за показаннями

1.   Фізикальне обстеження

2.   Лабораторне дослідження крові та сечі (контроль)

3.   Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

4.   Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями

5.   Секторальна резекція молочної залози з терміновим морфологічним дослідженням

6.   Імуногістохімічні дослідження пухлини (ER,PR)

7.   Морфологічне дослідження пухлини та не менше 10 лімфатичних вузлів

 

 

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність

обстеження

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

Обсяг

обстежень

 

1.Фізикальне обстеження

2.Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма) та сечі

3.Обстеження в обсязі щорічного онкопрофогляду

4.Рентгенографія ОГП

5.УЗД органів черевної порожнини

6.ЕКГ

 

 

1.Фізикальне обстеження

2.Мамографія (+ УЗД молочних залоз та регіонарних лімфовузлів)

3.Рентгенографія ОГП (томографія лімфовузлів середостіння)

4.Комп’ютерна томографія ОГП - за показаннями

5.УЗД органів черевної порожнини, за показами -  малого тазу та заочеревинного простору

6.Тонкоголкова біопсія пухлини з цитологічним дослідженням, цитологічне дослідження виділень з соска та звиразкованих пухлин

7.Трепан-біопсія пухлини з морфологічним та імуногістохімічним дослідженням при плануванні неоад'ювантного лікування.

8.Радіоізотопні обстеження - за показаннями

9.Консультації хірурга-онколога

1.Фізикальне обстеження

2.Лабораторне дослідження крові та сечі (контроль)

3.Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного до-обстеження

4.Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями

5. Імуногістохімічні дослідження пухлини.

6.Біопсія пухлини з терміновим або класичним морфологічним дослідженням.

7.Аспірація плевральної порожнини для морфологічного дослідження.

8. Бронхоскопія за показаннями

Можливі додаткові обстеження

(проводяться при достатньому матеріально-технічному забезпеченні)

Вивчення рецепторного статусу пухлини (ER, PR) за допомогою трепан-біопсії до планування хірургічного втручання, аналіз крові на СА 15-3, МСА.

Таблиця  №2. Схеми стандартного лікування хворих

 

Стадії захворювання

 

 

ОБСЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

Ускладнення,

%

Летальність,

%

Стадія І

(T1N0M0)

1.Хірургічне лікування (мастектомія при протипоказаннях до органозберігаючої операції), післяопераційна гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах та хіміотерапія за схемами CMF, AC при наявності факторів поганого прогнозу*

До 2

До 16

До 2%

До 1%

2. Комплексне лікування:

а) органозберігаюча операція

б) післяопераційна променева терапія на парастернальну, надпідключичну зони та на молочну залозу

в) ад’ювантна хіміотерапія за схемами CMF, AC (4-6 курсів) при наявності факторів поганого прогнозу* та гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах 

 

До 2

До 2

 

 

До 4

  амбулаторно

 

До 16

До 50

 

 

До 70

5-10років

 

До 2%

До 2%

 

 

До 60%

До 20%

 

До 1%

0

 

 

0

0

3.Комплексне лікування

а) Променева терапія за радикальною програмою при протипоказаннях до операції

б) гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах

в) хіміотерапія за схемами CMF, AC, FAC при наявності факторів поганого прогнозу* (4-6 курсів)

 

амбулаторно

 

амбулаторно

до 2

 

До 40

 

5-10років

До 70

 

Дл 2%

 

До 20%

До 60%

 

0

 

0

0

Стадія ІІА

(T1N1M0,

T2N0M0)

1. Комплексне лікування:

а) одноразова чи п’ятиразова передопераційна крупнофракційна променева терапія  на молочну залозу, пахвову зону.

б) органозберігаюча операція при розмірах пухлини до 3 см. При локалізації пухлини в центральному квадранті – радикальна мастектомія. При локалізації пухлини у внутрішньому квадранті – різноблочна квадрантектомія з лімфатичною диссекцією. Можливо виконання одночасної підшкіряної мастектомії з ендопротезуванням.

в) післяопераційна променева терапія

г) ад’ювантна хіміотерапія за схемами CMF, AC, FAC (6 курсів)  та гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах

 

 

До 2

 

 

 

 

 

 

 

До 2

До 2

амбулаторно

 

 

До 16

 

 

 

 

 

 

 

До 50

До 70

5-10років

 

 

До 2%

 

 

 

 

 

 

 

До 2%

До 60%

До 20%

 

 

До 1%

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

2. Комплексне лікування:

а) неоад’ювантна полі хіміотерапія за схемами AC, FAC (2-4 курси)

б) хірургічне лікування – мастектомія чи органозберігаюча операція при досягненні часткової або повної регресії пухлини

в) післяопераційна променева терапія

г) ад’ювантна хіміотерапія за схемами CMF, AC, FAC  (4-6 курсів) при наявності факторів поганого прогнозу  та гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах

 

До 2

 

До 2

 

До 2

 

До 2

амбулаторно

 

До 70

 

До 16

 

До 50

 

До 70

5-10років

 

До 60%

 

До 2%

 

До 2%

 

До 60%

До 20%

 

0

 

До 1%

 

0

0

0

0

3.Комплексне лікування

а) Променева терапія за радикальною програмою при протипоказаннях до операції

б) гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах

в) хіміотерапія за схемами CMF, AC, FAC  (6 курсів)

 

амбулаторно

 

амбулаторно

амбулаторно

 

До 40

 

5-10 років

До 120

 

До 2%

 

До 20%

До 60%

 

0

 

0

0

Стадія ІІБ

(T2-3 N0-1 M0)

1.Комплексне лікування

а)передопераційна променева терапія (повний курс) чи передопераційна крупнофракційна променева терапія  на молочну залозу, пахвову зону.

б)хірургічне лікування - мастектомія

в) ад’ювантна хіміотерапія за схемами CMF, AC, FAC, АТ  (4-6 курсів) та гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах

г) післяопераційна променева терапія на парастернальну, надпідключичнцу зони.

 

амбулаторно

до 2

 

До 2

Амбулаторно

амбулаторно

до 2

 

До 40

До 5

 

До 16

До 70

5-10років

До 50

 

До 2%

До 2 %

 

До 2%

До 60%

До 20%

До 2%

 

0

0

 

До 1%

0

0

0

2. Комплексне лікування:

а) неоад’ювантна поліхіміотерапія за схемами AC, FAC  (2-4 курси)

б) хірургічне лікування – мастектомія чи органозберігаюча операція при досягненні часткової або повної регресії пухлини

в) післяопераційна променева терапія

г) ад’ювантна хіміотерапія за схемами CMF, AC, FAC  (4-6 курсів) та гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах

 

До 2

 

До 2

 

До 2

Амбулаторно

амбулаторно

 

До 70

 

До 16

 

До 50

До 70

5-10років

 

До 60%

 

До 2%

 

До 2%

До 60%

До 20%

 

0

 

До 1%

 

0

0

0

3. Комплексне лікування:

а) неоад’ювантна поліхіміотерапія (2-4 курси) –стабілізація чи прогресування процесу

б) передопераційна променева терапія (повний курс)

с) хірургічне лікування – мастектомія

д) ад’ювантна хіміотерапія за схемами CMF, AC, FAC, АТ  (4-6 курсів) та гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах

 

До 2

 

амбулаторно

До 2

Амбулаторно

амбулаторно

 

До 70

 

До 40

До 16

До 70

5-10років

 

До 60%

 

До 2%

До 2%

До 60%

До 20%

 

0

 

0

До 1%

0

0

Стадія ІІІА

(T1-2 N2 M0, T3 N1-2 M0)

1.Комплексне лікування

а) передопераційна променева терапія (повний курс)

б) хірургічне лікування – мастектомія

в) ад’ювантна хіміотерапія за схемами AC, FAC, АТ  (6 курсів) та гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах

 

амбулаторно

До 2

амбулаторно

амбулаторно

 

До 40

До 16

До 70

5-10років

 

До 2%

До 2%

До 60%

До 20%

 

0

До 1%

0

0

2. Комплексне лікування:

а) неоад’ювантна поліхіміотерапія за схемами AC, FAC  (3-4 курси)

б) хірургічне лікування – мастектомія при досягненні часткової регресії пухлини

в) післяопераційна променева терапія

г) ад’ювантна хіміотерапія за схемами AC, FAC, АТ  (4-6 курсів) та гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах

 

До 2

 

До 2

 

До 2

амбулаторно

амбулаторно

 

До 70

 

До 16

 

До 50

До 70

5-10років

 

До 60%

 

До 2%

 

До 2%

До 60%

До 20%

 

0

 

До 1%

 

0

0

0

3. Комплексне лікування:

а) неоад’ювантна поліхіміотерапія за схемами AC, FAC  (3-4 курси) –стабілізація чи прогресування процесу

б) передопераційна променева терапія (повний курс)

в) хірургічне лікування – мастектомія

г) ад’ювантна хіміотерапія за схемами  AC, FAC, АТ  (4-6 курсів) та гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах

 

До 2

 

амбулаторно

До 2

амбулаторно

амбулаторно

 

До 70

 

До 40

До 16

До 70

5-10років

 

До 60%

 

До 2%

До 2%

До 60%

До 20%

 

0

 

 

До 1%

0

0

Стадія ІІІБ

(T4 N0-2 M0)

1.Комплексне лікування

а)передопераційна променева терапія (повний курс)

б)хірургічне лікування - мастектомія

с) ад’ювантна хіміотерапія за схемами AC, FAC  (6 курсів) та гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах

 

амбулаторно

До 2

амбулаторно

амбулаторно

 

До 40

До 16

До 120

5-10років

 

До 2%

До 2%

До 60%

До 20%

 

0

До 1%

0

0

2. Комплексне лікування  (при загрозі розпаду пухлини)

а) неоад’ювантна системна хіміотерапія за схемами AC, FAC  (3-4 курси), ендолімфатична або селективна неоад’ювантна внутрішньоартеріальна поліохіміотерапія   (3-4 курси)

б) хірургічне лікування - мастектомія

в) післяопераційна променева терапія

г) хіміотерапія за схемами  AC, FAC  (6 курсів) та гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах

 

До 2

 

 

До 2

До 2

амбулаторно

амбулаторно

 

До 70

 

 

До 16

До 50

До 120

5-10 років

 

До 60%

 

 

До 2%

До 2%

До 60%

До 20%

 

0

 

 

До 1%

0

0

0

3.Комплексне лікування:

а) неоад’ювантна системна поліхіміотерапія за схемами AC, FAC  (3-4 курси), ендолімфатична або селективна неад’ювантна внутрішньоартеріальна поліхіміотерапія (3-4 курси)

б) хірургічне лікування – мастектомія при досягненні часткової регресії пухлини

в) післяопераційна променева терапія

г) ад’ювантна хіміотерапія за схемами AC, FAC  (6 курсів) та гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах

 

До 2

 

 

 

До 2

 

амбулаторно

амбулаторно

амбулаторно

 

До 70

 

 

 

До 16

 

До 50

До 120

5-10років

 

До 60%

 

 

 

До 2%

 

До 2%

До 60%

До 20%

 

0

 

 

 

До 1%

 

0

0

0

4. Комплексне лікування:

а) неоад’ювантна системна поліхіміотерапія за схемами AC, FAC  (3-4 курси), ендолімфатична або селективна неоад’ювантна внутрішньоартеріальна полі хіміотерапія (3-4 курси) –стабілізація чи прогресування процесу

б) передопераційна променева терапія (повний курс)

в) хірургічне лікування – мастектомія

г) ад’ювантна хіміотерапія за схемами  AC, FAC, АТ  (6 курсів) та гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах

 

 

 

До 2

 

До 2

До 2

амбулаторно

амбулаторно

 

 

 

До 70

 

До 40

До 16

До 120

5-10років

 

 

 

До 60%

 

До 2%

До 2%

До 60%

До 20%

 

 

 

0

 

0

До 1%

0

0

Стадія ІІІБ

(T4 N0-2 M0)

продовження

5. Комплексне лікування

а) хіміотерапія за схемами AC, FAC, АТ  (6-8 курсів)та променева терапія при протипоказаннях до операції

б) гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах

 

До 2

 

Амбулаторно

 

До 120

До 40

5-10 років

 

До 60%

До 2%

До 20%

 

0

0

0

 

6. Комплексне лікування при технічних протипоказаннях до операції

а) неоад’ювантна внутрішньоартеріальна поліхіміотерапія (3-4 курси)

б) променева терапія (повний курс)

в) хірургічне лікування – мастектомія при досягненні регресії пухлини

г) ад’ювантна хіміотерапія за схемами AC, FAC, АТ (6 курсів) та гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах

 

 

До 2

 

амбулаторно

До 2

 

Амбулаторно

Амбулаторно

 

 

До 70

 

До 40

До 16

 

До 120

5-10років

 

 

До 60%

 

До 2%

До 2%

 

До 60%

До 20%

 

 

0

 

0

До 1%

 

0

0

Стадія  ІV

 

1.Комплексне лікування

а) системна поліхіміотерапія за схемами AC, FAC, АТ або ендолімфатична або селективна внутрішньоартеріальна поліхіміотерапія   (6-8 курсів)

б) паліативна променева терапія

в) хірургічне лікування при загрозі розпаду пухлини

г) лікування радіофармпрепаратами при кісткових метастазах за показаннями

д) гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах

 

До 2

 

 

До 2

До 2

До 2

 

амбулаторно

 

До 120

 

 

До 50

До 16

До 30

 

-

 

До 60%

 

 

До 2%

До 3%

До 2%

 

До 20%

 

0

 

 

0

До 5%

0

 

0

 

* фактори поганого прогнозу: G>2; вік < 35 років;  HER2(neu) надекспресія; ER  PR.

Таблиця №3. Перелік оперативних втручань.

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних втручань

-   Проведення органозберігаючої

операції; при локалізації пухлини в центральному квадранті, мультицентричності пухлини – мастектомія.

При локалізації пухлини у внутрішніх квадрантах – різноблочна секторальна резекція з лімфатичною диссекцією.

I, IIa

Проведення органозберігаючих операцій показано після ефективного проведення неоад’ювантної хіміотерапії з досягнутою регресією пухлини і метастазів в лімфатичних вузлах (при ІІ-ІІІ стадіях)

- Модифікована мастектомія за Маденом

IIb, IIIa,

Коли неоад’ювантна хіміотерапія неефективна або протипоказана

- Модифікована модифікована мастектомія по Пейті

IIIa, IIIb,

Коли неоа’дювантна хіміотерапія неефективна або протипоказана

- Мастектомія за Холстедом

IIIb, IV

Коли неоа’дювантна хіміотерапія неефективна або протипоказана

Додатковий перелік втручань, які можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні

виконання одночасної підшкіряної мастектомії з ендопротезуванням

І,ІІ,

При мультицентричному рості пухлини, малих розмірах молочної залози, коли виконання органозберігаючої операції протипоказано

- Катетеризація внутрішньої грудної артерії, лімфатичних судин

IIIb, IV

- використовується як самостійне оперативнє втручання при IIIb, ІV стадіях, та як симультантне при квадрантектомії, радикальній модифікованій мастектомії за Мадденом або Пейті

Одномоментна мастектомія з реконструкцією молочної залози

ІІ-ІІІ

 

Мастектомія після кріодеструкції

 

 

Визначення ER, PR, HER/2neu, (імуногістохімічне дослідження).

Ендолімфатична та внутрішньо артеріальна поліхіміотерапія.

 

 

Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення.

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Доопераційна променева терапія

Молочна залоза (РВД 2 Гр, СВД 45-50 Гр)

Пахвинні лімфатичні вузли (РВД 2 Гр, СВД 40 Гр)

Парастернальна та надключичні області (РВД 2 Гр, СВД 45 Гр)

Комплексне лікування ІІБ-ІІІБ стадій

Післяопераційна променева терапія після радикальних операцій

1. Молочна залоза (РВД 2 Гр, СВД 40 Гр), ложе пухлини (РВД 2 Гр, СВД 50 Гр), пахвова область (РВД 2 Гр, СВД 40 Гр), парастернальна та надключичні області (РВД 2 Гр, СВД 45 Гр)

 

2. Молочна залоза (РВД 2 Гр, СВД 40 Гр), післяопераційний рубець (РВД 2 Гр, СВД 40 Гр), пахвинна область (РВД 2 Гр, СВД 40 Гр), надключична область (РВД 2 Гр, СВД 45 Гр)

 

3. Опромінення післяопераційного рубця (РВД 2 Гр, СВД 40 Гр), пахвова область (РВД 2 Гр, СВД 40 Гр), парастернальна та надключичні області (РВД 2 Гр, СВД 45 Гр)

1. Після органозберігаючих операцій при локалізації пухлини не у зовнішньому квадранті. Пахвову область опромінюють при  N1-2

2. Після органозберігаючих операцій при локалізації пухлини у зовнішньому квадранті. Пахвову область опромінюють при  N1-2

3. Комплексне лікування, після мастектомії при ІІА-ІІІБ стадіях, парастернальну та надключичну області опромінюють при центральних та внутрішніх локалізаціях.

Післяопераційна променева терапія після паліативних операцій

паліативна променева терапія РВД = 2-2,5 Гр, СОД = 40-60 Гр на рубець і всі шляхи лімфовідтоку, а також на кісткові ураження РВД – 4Гр СВД- 24 Гр

Стадія  ІV

 

Самостійна променева терапія

при протипоказаннях до операції променева терапія за радикальною програмою I етап РВД = 2-2,5 Гр СВД = 40-45 Гр на молочну залозу і шляхи лімфовідтоку

II етап РВД = 2-2,5 Гр СВД = 45-60 Гр на молочну залозу з урахуванням першого етапу.

Стадія І-ІІІ

Променева терапія в схемах хіміопроменевого лікування

при протипоказаннях до операції променева терапія за радикальною програмою I етап РВД = 2-2,5 Гр СВД = 35-40 Гр на молочну залозу і шляхи лімфовідтоку 25-30 Гр. Двохтижневу перерву коли проводять 1 курс ПХТ

II етап РВД = 2-2,5 Гр СВД = 60-65 Гр на пухлину з урахуванням першого етапу із зменшенням поля опромінення. На зони реґіонарного метастазування 45-50 гр.

Стадія ІІ-ІІІ

 

Протипоказання до променевого лікування: тяжкий стан хворого внаслідок декомпенсованих порушень функції печінки, нирок, стійка лейкопенія, анемія, масивні метастази в печінку, легені.

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (поліхіміотерапія, гормонотерапія).

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний перелік схем медикаментозного лікування.

Неоад’ювантна ПХТ

CMF:

Циклофосфамід (600 мг/м2 – довенно 1, 8  дні),

Метотрексат (40 мг/м2 – довенно 1, 8 дни)

Флуороурацил (600 мг/м2 – довенно 1, 8 дни)

AC:

Доксорубіцін (60 мг/м2 – довенно 1 день),

Циклофосфамід  (600 мг/м2 – довенно 1 день)

FAC:

Циклофосфамід (600 мг/м2 – довенно 1 день),

Доксорубіцін 40 мг/м2  – довенно 1 день),

Флуороурацил  (600 мг/м2 – довенно 1 день)

 

Кожних 3 тижні

 

 

 

Кожних 3 тижні

 

 

Кожних 3 тижні

 

 

 Ад’ювантна ПХТ

CMF:

Циклофосфамід (600 мг/м2 – довенно 1, 8  дні),

Метотрексат (40 мг/м2 – довенно 1, 8 дни)

Флуороурацил  (600 мг/м2 – довенно 1, 8 дни)

AC:

Доксорубіцін (60 мг/м2 – довенно 1 день),

Циклофосфамід  (600 мг/м2 – довенно 1 день)

FAC:

Циклофосфамід (500 мг/м2 – довенно 1 день)

Доксорубіцін (50 мг/м2 – довенно 1 день),

Флуороурацил  (500 мг/м2 – довенно 1, 8 дни)

 

Кожних 3 тижні

 

 

 

Кожних 3 тижні

 

 

Кожних 3 тижні

 

 

 

При гормончутливих пухлинах

Пременопауза: аблятивна гормонотерапія – аналоги РФ ЛГ, оваріоектомія

Постменопауза: тамоксифен або інгібітори ароматази

 

Кожних 4 тижня 2-5 років

 

2-5 років

Додатковий перелік схем (проводяться при достатньому матеріально-технічному забезпеченні)

AT

Доцетаксел  (75 мг/м2 довенно 1 день)

Доксорубіцин  60 мг/м2   довенно 1 день)

Кожних 3 тижні

 

Паклітаксел (175  мг/м2  довенно 1 день)

Доксорубіцин  60 мг/м2   довенно 1 день)

Кожних 3 тижні

 

Бісфосфонати при наявності метастатичних кісткових уражень

Тривалий період

Протипоказання до медикаментозного лікування: тяжкий стан хворого внаслідок декомпенсованих порушень функції печінки, нирок, ендокринних залоз, стійка лейкопенія, агранулоцитоз, анемія.

 

Директор Департаменту розвитку

медичної допомоги                                                                                                                           М.П. Жданова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

Локалізація: Базальноклітиний рак шкіри (МКХ-10 С44)

Таблиця №1:    Стандартне обстеження хворих

 

 

ЛПЗ, загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

до 3 днів

до 8 днів

до 10 днів

Обсяг

обстежень

1.   Фізикальне обстеження

2.   Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, RW, ВІЛ) та сечі

3.   ЕКГ

4.   УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору.

5.   Обстеження в обсязі щорічного онкопрофогляду

 

1.   Фізикальне обстеження

2.   Рентгенографія ОЧП, КТ при необхідності..

3.   УЗД регіонарних лімфатичних вузлів.

4.   Цитологічне та морфологічне обстеження пухлини

5.   Радіоізотопне обстеження – за показами.

6.   При підозрі на регіонарне метастазування цитологічне та морфологічне дослідження лімфатичного вузла.

7.   Консультації хірурга-онколога, хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога

1.   Фізикальне обстеження

2.   Лабораторне дослідження крові та сечі (контроль)

3.   Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

4.   Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями.

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність

обстеження

4 –5 рік 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 6 місяців

2 - 3 рік – 1 раз на рік

 

 

Обсяг

обстежень

 

1.Фізикальне обстеження

2.Рентгенографія ОЧП, КТ, УЗД при необхідності..

3.При підозрі на регіонарне метастазування та рецидив цитологічне та морфологічне дослідження.

4.Консультації хірурга-онколога, хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога

1.Фізикальне обстеження

2.Рентгенографія ОЧП, КТ, УЗД при необхідності.

3.Радіоізотопне обстеження – за показами.

4.При підозрі на регіонарне метастазування та рецидив цитологічне та морфологічне дослідження.

5.Консультації хірурга-онколога, хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога

 

 

Таблиця  №2. Схеми стандартного лікування хворих*

 

СТАДІЯ

ЗАХВОРЮВА-ННЯ

ОБСЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

доба

УСКЛАД

НЕННЯ

%

ЛЕТАЛЬНІСТЬ

%

Стадія I

(T1N0M0)

 Стадія II

(T2-3N0M0)

1.   Хірургічне лікування - широке висічення пухлини без/з пластикою дефекту шкіри.

2.   Променева терапія самостійна:

сумарна вогнищева доза 65-75 Гр;

до 2

 

 

до 2

до 10

 

 

до  21

до 5%

 

 

до 5%

до 0,5%

 

 

0

Стадія III

(T4N0M0,

 T1-4N1M0)

1.   Хірургічне лікування - широке висічення пухлини без/з пластикою дефекту шкіри та лімфаденектомією

 

до 2

 

до 2

до 28

 

 

до 10%

 

 

до 1%

 

 

Стадія IV

(T1-4N0-1M1)

1.   Хірургічне лікування первинного вогнища та віддалених метастазів

2.   Паліативна променева терапія

а) первинне вогнище сумарною вогнищевою дозою- 60-75Гр:

б) метастатичне ураження сумарною вогнищевою дозою -30-40 Гр.

До 2

 

До 2

 

 

 

до 21

 

до 28

до 10%

 

до 5%

до 5%

 

до 0,5%

 

 

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних

втручань

Широке висічення пухлини без/з пластикою дефекта шкіри

Стадія I-II

(TI-4N0M0)

 

Широке висічення пухлини з/без пластикою дефекту і регіонарна лімфаденектомія;

Стадія III

(будь-якеT N1-3 M0)

 

Широке висічення пухлини з/без пластикою дефекту і регіонарна лімфаденектомія та видалення віддалених метастазів (атипова резекція легенів, печінки, видалення селезінки та ін.)

Стадія IV

( будь-яке T,

  будь-якеN,  M1-2)

При наявності не більше 2-3 віддалених метастазів

Видалення віддалених метастазів (атипова резекція легенів, печінки, видалення селезінки та ін.)

Солітарний метастаз, що виник на протязі спостереження.

При наявності не більше 2-3 віддалених метастазів

Додатковий перелік втручань, які можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні

Видалення пухлини за допомогою лазера.

Стадія I-II

(TI-4N0M0)

 

 Таблиця №3. Перелік оперативних втручань

Протипоказання до оперативного втручання: Супутні конкуруючі захворювання, генералізація процесу.

 

 

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Самостійна променева терапія

Разова вогнищнва доза 3,5-4,0 Гр до сумарної вогнищевої дози 65-75 Гр (близькофокусна рентгенотерапія)

 

 Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протипокази до променевого лікування: Супутні конкуруючі  захворювання, генералізація процесу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги                                                                                               М.П.Жданова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

 

Локалізація  : Меланома шкіри (МКХ-10 С43)

Таблиця №1:    Стандартне обстеження хворих

 

 

ЛПЗ, загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

до 3 днів

до 8 днів

до 10 днів

Обсяг

обстежень

 1. Фізикальне обстеження
 2. Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, RW, ВІЛ) та сечі
 3. ЕКГ
 4. УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору.
 5. Обстеження в обсязі щорічного онкопрофогляду

 

1.   Фізикальне обстеження

2.   Рентгенографія ОЧП, КТ при необхідності..

3.   УЗД регіонарних лімфатичних вузлів.

4.   Цитологічне обстеження відбитків пухлини

5.   Радіоізотопне обстеження – за показами.

6.   При підозрі на регіонарне метастазування цитологічне та морфологічне дослідження лімфатичного вузла.

7.   Консультації хірурга-онколога, хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога

1. Фізикальне обстеження

2. Лабораторне дослідження крові та сечі (контроль)

3. Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

4. Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями.

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність

обстеження

4 –5 рік 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 - 3 рік – 1 раз на 6 місяців

 

Обсяг

обстежень

 

1.Фізикальне обстеження

2.Рентгенографія ОЧП, КТ при необхідності..

3.УЗД регіонарних лімфатичних вузлів.

4.При підозрі на регіонарне метастазування цитологічне та морфологічне дослідження лімфатичного вузла.

5.Консультації хірурга-онколога, хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога

1.Фізикальне обстеження

2.Рентгенографія ОЧП, КТ при необхідності..

3.УЗД регіонарних лімфатичних вузлів.

4.Радіоізотопне обстеження – за показами.

5.При підозрі на регіонарне метастазування цитологічне та морфологічне дослідження лімфатичного вузла.

6.Консультації хірурга-онколога, хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога

 

Можливі додаткові обстеження

(проводяться при достатньому матеріально-технічному забезпеченні закладу)

Визначення титру специфічного пухлиноасоційованого антигену – S100 при кожному контрольному обстеженні.

Таблиця  №2. Схеми стандартного лікування хворих

СТАДІЯ

ЗАХВОРЮВАННЯ

ОБСЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

УСКЛАД

НЕННЯ

%

ЛЕТАЛЬНІСТЬ

%

Стадія 0

(TisN0M0)

 Стадія  IA

(T1aN0M0)

1.   Хірургічне лікування - широке висічення пухлини без/з пластикою дефекта шкіри

 

 

до 2

 

 

до 14

 

 

до 3%

 

 

до 0,5%

 

Стадія IB-IIC

(TIb-4bN0M0)

1.   Комплексне:
а) Хірургічне лікування - широке висічення пухлини без/з пластикою дефекта шкіри
б) інтерферонотерапія на протязі 1-го року після операції;

 

 

до 2

 

 

 

до 21 весь завершення лікування

амбулаторно

 

 

до 5%

 

до 10%

 

 

до 1%

 

до 0,1%

 

Стадія III

(будь-якеTN1-3M0)

1.   Комплексне лікування:

а) хірургічне лікування – широке висічення пухлини з/без пластикою дефекту і регіонарна лімфаденектомія;

б) інтерферонотерапія на протязі 1-го року після операції;

 

до 2

 

 

 

до 35 - 1 етап

завершення лікування

амбулаторно

 

до 5%

 

 

до 10%

 

до 1%

 

 

до 0,1%

Стадія IV

( будь-якеT,

  будь-якеN,

  M1-2)

1.   Комплексне:
а) хірургічне лікування – паліативне – при загрозі розпаду;
б) хіміотерапія - до 6 курсів

2.   Паліативна хіміотерапія;

3.   Паліативна променева терапія до СВД - 40-50 Гр

до 2

 

 

 

до 2

до 2

до 28 - 1 етап

 

 

 

до 14

до 14

до 25%

 

 

 

до 25%

до 25%

до 10%

 

 

 

до 10%

до 10%

 

Таблиця №3. Перелік оперативних втручань.

 

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних

Втручань

Широке висічення пухлини без/з пластикою дефекта шкіри

Стадія0(TisN0M0)

Стадія  (T1aN0M0

 

Широке висічення пухлини без/з пластикою дефекта шкіри

Стадія IB-IIC

(TIb-4bN0M0)

 

Широке висічення пухлини з/без пластикою дефекту і регіонарна лімфаденектомія;

Стадія III

(будь-якеT N1-3 M0)

 

Широке висічення пухлини з/без пластикою дефекту і регіонарна лімфаденектомія та видалення віддалених метастазів (атипова резекція легенів, печінки, видалення селезінки та ін.)

Стадія IV

( будь-яке T,

  будь-якеN,  M1-2))

При наявності не більше 2-3 віддалених метастазів

Видалення віддалених метастазів (атипова резекція легенів, печінки, видалення селезінки та ін.)

Солітарний метастаз, що виник на протязі спостереження.

При наявності не більше 2-3 віддалених метастазів

 

Протипоказання до оперативного втручання: Супутні конкуруючи захворювання, генералізація процесу.

 

 

 

 

 

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Самостійна променева терапія

Паліативна променева терапія до сумарна вогнищева доза – 40-50 Гр.

-

 Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення.

 

 

 

 

 

 

Протипокази до променевого лікування: Супутні конкуруючи захворювання, генералізація процесу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія).

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний перелік схем медикаментозного лікування.

Інтерферонотерапія з 8-10 доби після операції, а саме інтерферон-α по 3 млн.ОД 3 рази на тиждень 53 тижні

Стадія IB-IIC (TIb-4bN0M0) післяопераційна профілактична терапія

Інтерферонотерапія з 8-10 доби після операції, а саме а)інціативний курс- інтерферон-α по 9 млн.ОД 22 дні;

б)підтримуюча терапія-інтерферон-α по 3 млн.ОД 3 рази на тиждень 53 тижні

Стадія III(будь-якеT N1-3 M0) післяопераційна профілактична терапія

Дакарбазин 300 мг/м2 1-5й дні

з інтервалом 3 тижні, до 6 курсів

Стадія IV( будь-яке T,  будь-яке N,  M1-2))

Додатковий перелік схем (можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні)

Фотемустин 100 мг/м2 1, 8, 15 дні

Стадія IV( будь-яке T,  будь-яке N,  M1-2))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протипоказання до медикаментозного лікування: Супутні конкуруючи захворювання, генералізація процесу, індивідуальне не сприйняття препарату.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту розвитку

медичної допомоги                                                                                                                           М.П.Жданова

 

 

 

 

 

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

 

Локалізація  : Плоскоклітиний рак шкіри (МКХ-10 С44)

 Таблиця №1:    Стандартне обстеження хворих

 

 

ЛПЗ, загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

до 3 днів

до 8 днів

до 10 днів

Обсяг

обстежень

 1. Фізикальне обстеження
 2. Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, RW, ВІЛ) та сечі
 3. ЕКГ
 4. УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору.
 5. Обстеження в обсязі щорічного онкопрофогляду

 

1.   Фізикальне обстеження

2.   Рентгенографія ОЧП, КТ при необхідності..

3.   УЗД регіонарних лімфатичних вузлів.

4.   Цитологічне та морфологічне обстеження пухлини

5.   Радіоізотопне обстеження – за показами.

6.   При підозрі на регіонарне метастазування цитологічне та морфологічне дослідження лімфатичного вузла.

7.   Консультації хірурга-онколога, хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога

1. Фізикальне обстеження

2. Лабораторне дослідження крові та сечі (контроль)

3. Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

4. Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями.

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність

обстеження

4 –5 рік 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 - 3 рік – 1 раз на 6 місяців

 

Обсяг

обстежень

 

1. Фізикальне обстеження

2. Рентгенографія ОЧП, КТ при необхідності.

3. УЗД регіонарних лімфатичних вузлів.

4. При підозрі на регіонарне метастазування цитологічне та морфологічне дослідження лімфатичного вузла.

5. Консультації хірурга-онколога, хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога

1. Фізикальне обстеження

2. Рентгенографія ОЧП, КТ при необхідності..

3. УЗД регіонарних лімфатичних вузлів.

4. Радіоізотопне обстеження – за показами.

5. При підозрі на регіонарне метастазування цитологічне та морфологічне дослідження лімфатичного вузла.

6. Консультації хірурга-онколога, хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога

 

Таблиця  №2. Схеми стандартного лікування хворих*

 

СТАДІЯ

ЗАХВОРЮВАННЯ

ОБСЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

УСКЛАДНЕННЯ

%

ЛЕТАЛЬНІСТЬ

%

Стадія I

(T1N0M0)

 Стадія II

(T2-3N0M0)

Хірургічне лікування - широке висічення пухлини без/з пластикою дефекту шкіри

Променева терапія самостійна:

при Т1 --  СВД 75-78 Гр;

при Т2-3 – 1-й етап 30 Гр,

       2-й етап 30 Гр.

до 2

 

 

до 2

до 10

 

 

до  21

до 10%

 

 

до 10%

до 0,5%

 

 

0

Стадія III

(T4N0M0,

 T1-4N1M0)

Комбіноване:
а) передопераційна променева терапія - ДПТ: СВД 35-40 Гр
б)хірургічне лікування - широке висічення пухлини без/з пластикою дефекту шкіри та лімфаденектомією при N1

Променева  терапія - до СВД - 60-75Гр:

1-й етап СВД до 30-40 Гр;

2-й етап СВД до 20-25 Гр.

 

до 2

 

 

 

 

 

до 2

до 2

 

до 35

 

 

 

 

 

до 14

до 14

 

до 10%

 

 

 

 

 

до 5%

до 10%;

 

0

 

 

 

 

 

до 1%

до 0,5%

Стадія IV

(T1-4N0-1M1)

Хірургічне лікування первинного вогнища та віддалених метастазів

Комбіноване лікування первинного вогнища та віддалених метастазів з передопераційною променевою терапією

Паліативна променева терапія СДВ до 30-40 Гр

Паліативна поліхіміотерапія.

До 2

 

 

До 2

 

До 2

До 2

до 21

 

 

до 35

 

до 28

до 70

до 10%

 

 

до 10%

 

до 5%

до 60%

до 5%

 

 

до 5%

 

до 0,5%

до 0,5%

 

 

 

Таблиця №3. Перелік оперативних втручань.

 

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних

втручань

Широке висічення пухлини без/з пластикою дефекта шкіри

Стадія I-II

(TI-4N0M0)

 

Широке висічення пухлини з/без пластикою дефекту і регіонарна лімфаденектомія;

Стадія III

(будь-якеT N1-3 M0)

 

Широке висічення пухлини з/без пластикою дефекту і регіонарна лімфаденектомія та видалення віддалених метастазів (атипова резекція легенів, печінки, видалення селезінки та ін.)

Стадія IV

( будь-яке T,

  будь-яке N,

   M1-2)

При наявності не більше 2-3 віддалених метастазів

Видалення віддалених метастазів (атипова резекція легенів, печінки, видалення селезінки та ін.)

Солітарний метастаз, що виник на протязі спостереження.

При наявності не більше 2-3 віддалених метастазів

Протипокази до оперативного втручання: Супутні конкуруючи захворювання, генералізація процесу.

 

 

 

 

Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення

 

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Доопераційна променева терапія

Разова вогнищева доза 2-2,50 Гр до сумарної вогнищевої дози 30-35 Гр

 

Післяопераційна променева терапія після паліативних операціях.

Разова вогнищева доза 2-2,50 Гр до сумарної вогнищевої дози 30-35 Гр

 

Самостійна променева терапія

I етап – разова вогнищева доза 2-2,5 Гр до сумарної вогнищевої дози 30-35 Гр

II етап – разова вогнищева доза 2-2,5 Гр до сумарної вогнищевої дози 65-75 Гр

 

Променева терапія в схемах хіміопроменевого лікування

Разова вогнищева доза 2-2,50 Гр до сумарної вогнищевої дози 30-35 Гр

 

Протипокази до променевого лікування: Супутні конкуруючи захворювання, генералізація процесу.

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія).

 

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний перелік схем

 медикаментозного

лікування.

 Цисплатин 25 мг/м2

Метотрексат 25 мг/м2

Блеоміцин 15 мг/м2

6 курсів з інтервалом 4 тижні

 

Цисплатин 120 мг/м2

Флуороурацил 1000 мг/м2

6 курсів з інтервалом 4 тижні

 

Показання до редукції дози:

Протипокази до медикаментозного лікування: Супутні конкуруючи захворювання, генералізація процесу.

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги                                                                                               М.П.Жданова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

    Локалізація: Саркоми кісток (остеогенна саркома, ангіосаркома кістки, злоякісна фіброзна гістіоцитома кістки, мезенхімальна хондросаркома, злоякісна гігантоклітинна пухлина, паростальна остеосаркома, хондросаркома).

(код за МКХ-10 С 40.41)   

 

Таблиця №1:    Стандартне обстеження хворих.

 

 

ЛПЗ, загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

до 3 днів

до 8 днів

до 10 днів

Обсяг

обстежень

1.   Фізикальне обстеження

2.   Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, RW, ВІЛ) та сечі

3.   Обстеження в обсязі щорічного онкопрофогляду

4.   Рентгенологічне обстеження ураженої зони та легенів

ЕКГ

1.Фізикальне обстеження

2.ЕКГ - за показаннями

3.УЗД органів черевної порожнини

4.Консультації  хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога

5.Радіоізотопне дослідження

6.КТ – ураженої зони та легенів

7.МРТ –за показаннями

1.Фізикальне обстеження

2.    Лабораторне дослідження крові та сечі (контроль)

3.Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями

4.Інцизійна біопсія пухлини (трепаном або відкрита) з морфологічним дослідженням матеріалу біопсії, за показаннями – імуногістохімічне дослідження

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність

обстеження

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в послідуючому 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в послідуючому 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в послідуючому 1 раз на рік

Обсяг

обстежень

 

1.Фізікальне дослідження

2.Біохімічний та загальний аналіз крові і сечі

3.Рентгенологічне дослідження або КТ зони ураження і легенів

4.ЕКГ

Обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередньому етапі.

Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередніх етапах.

 

 

Таблиця  №2. Схеми стандартного лікування хворих

 

Стадії захворювання

 

ОСБЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

УСКЛАДНЕННЯ

%

ЛЕТАЛЬНІСТЬ

%

 ІА,ІВ,

Хондросаркома (окрім мезенхімальної)  будь якої стадії

1. хірургічне

3 - 8

17 - 22

До 10%

До 0,1%

ІІА,ІІВ,ІVВ

1. а) передопераційна хіміотерапія (2 – 3 курси з інтервалом 3 тижня)

1 - 3

7 - 15

До 20%

До 0,1%

    б) хірургічне

3 - 8

17 - 22

До 10%

До 0,1%

    в)післяопераційна хіміотерапія (4 – 6 курсів з інтервалом 2 – 3 тижня)

1 - 3

5 - 8

До 20%

До 0,1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця №3. Перелік оперативних втручань.

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних втручань

1.Резекція фрагменту ураженої кістки, реконструкція дефекту штучним імплантатом (ендопротезом) або кістковим трансплантатом

ІА, ІВ, ІІА, ІІВ, ІVВ

Реконструкція не потрібна при резекції ключиці, лопатки, ребер, малогомілкової кістки, дистального відділу ліктьової та проксимального відділу променевої кісток

2. Калічаще втручання (ампутація, екзартикуляція)

ІВ, ІІВ, ІVВ

Виконується у випадках ураження пухлиною судинно-нервових структур та великих масивів м’яких тканин

3.Метастазєктомія (атипова резекція легенів, лобектомія)

ІVВ

Виконується в разі позитивної відповіді на хіміотерапію 1-ї (1VВ стадія) або 2-ї (метастатичний рецидив в легенях) лінії

Додатковий перелік втручань, які можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні

Реконструктивні втручання з використанням аутокісткових трансплантатів на судинній ніжці, дистракційних апаратів зовнішньої фіксації, комбінації

засобів кісткової пластики та остеосинтезу

ІА, ІВ, ІІА, ІІВ

 

    Протипоказання до оперативного втручання: Важка супутня патологія

 

Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Післяопераційна променева терапія після паліативних операціях.

 

 45 – 50 Гр, разова доза 2,2 – 3 Гр

 

Самостійна променева терапія

55 – 60 Гр, разова доза 2,2 Гр на уражену ділянку кістки

Тільки в разі відмови хворого від хірургічного і хіміотерапевтичного лікування або його неможливості, а також як паліативне лікування при 1VВ стаді

Променева терапія в схемах хіміопроменевого лікування

55 – 60 Гр, разова доза 2,2 Гр на уражену ділянку кістки

Крупнопольне опромінення легенів 15-20 Гр, разова доза – 2,2 – 3 Гр

В разі відмови хворого від хірургічного лікування

 

В разі нерезектабільності метастазів в легенях

 

    Протипоказання до променевого лікування: Загроза кровотечі з пухлини що розпадається, ексудативний плеврит, лейкопенія і тромбоцитопенія 3 – 4 ступеню

 

 

 

 

 

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний перелік схем медикаментозного лікування.

1.Передопераційна хіміотерапія (1-а лінія)   2 -3 курси з інтервалом 3 тижня:

  Метотрексат 12 г/м кв. за 4-6 годин + кальцію фолінат,

   через 7-10 днів

Цисплатин - 60мг/м кв х 2дні,  через 24 години -

Доксорубіцин - 35 мг/м кв х 2дні

Використання метотрексата в дозі 12-15 г/м кв потребує моніторінга за його виведенням по концентрації в плазмі крові

2. Післяопераційна хіміотерапія - 3 – 4 цикли

Метотрексат 12 г/м кв. за 4-6 годин + кальцію фолінат       

Цисплатин - 75мг/м кв х 2 дні

Доксорубіцин - 45 мг/м кв х 2дні

 

Проводиться в режимі моно хіміотерапії з інтервалом 2 -3 тижня

 3. Хіміотерапія при метастатичному рецидиві (2-а лінія)

   етопозид  150 мг/м кв. х 2дні (1-й і 2-й)

   циклофосфамід 1000 мг/ м кв х 2 дні (1-й і 2-й)

  карбоплатин 600 мг/м кв х1день (3-й)

Проводиться 2 курси до метастазектомії і 2 -4 – після

Додатковий перелік схем (можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні закладу)

1.   Інтраартеріальне селективне і суперселективне введення цисплатину в курсах передопераційної хіміотерапії

2.   Іфосфамід 8 – 15 г/м кв + месна

Додається в схему післяопераційної хіміотерапії в разі отримання незадовільного лікувального патоморфозу (некрози < 90%)

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія)

     Показання до редукції дози: Лейкопенія, тромбоцитопенія 3-4 ступеню, ниркова недостатність  (кліренс креатиніну < 50).

 

     Протипоказання до медикаментозного лікування: Стійка мієлодепресія (4 ступінь) на попередньому курсі, некомпенсована печінково-ниркова, серцево-судинна недостатність

     Примітки: 1. Усім хворим що отримали передопераційну хіміотерапію після хірургічного втручання досліджується лікувальний патоморфоз.  2.Оптимальна концентрація метотрексату в плазмі крові зразу після введення > 1000 мкмоль/л. В разі недосягнення – рекомендується збільшити дозу метотрексату до 15 гр/м кв. в наступному курсі

 

 

 

 

 

  

 

 Локалізація: .Саркома Юінга, примітивна нейроектодермальна пухлина (PNET) (код за МКХ-10) С 40.41

    Таблиця №1:  Стандартне обстеження хворих

 

 

ЛПЗ, загальнолікарняної мережі

Консультативна поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

 

до 3 днів

 

до 8 днів

 

до 10 днів

Обсяг

обстежень

1. Фізикальне обстеження

2. Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, RW, ВІЛ) та сечі

3. Обстеження в обсязі щорічного онкопрофогляду

4. Рентгенологічне обстеження ураженої зони та легенів

5. ЕКГ

 

1. Фізикальне обстеження

2. ЕКГ - за показаннями

3. УЗД органів черевної порожнини

4. Консультації  хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога

5. Радіоізотопне дослідження

6. КТ – ураженої зони та легенів

7. МРТ – за показаннями

1. Фізикальне обстеження

2. Лабораторне дослідження крові та сечі (контроль)

3. Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями

4. Інцизійна біопсія пухлини (трепаном або відкрита) з морфологічним дослідженням матеріалу біопсії

5. Імуногістохімічне дослідження

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність

обстеження

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в послідуючому 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в послідуючому 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в послідуючому 1 раз на рік

Обсяг

обстежень

 

1. Фізікальне дослідження

2. Біохімічний та загальний аналіз крові і сечі

3. Рентгенологічне дослідження або КТ зони ураження і легенів

4. ЕКГ

Обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередньому етапі.

Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередніх етапах.

Можливі додаткові обстеження

(проводяться при достатньому матеріально-технічному забезпеченні закладу)

Цитогенетичне обстеження

    Таблиця  №2. Схеми стандартного лікування хворих

Стадії захворювання

 

ОСБЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

УСКЛАДНЕННЯ

%

ЛЕТАЛЬНІСТЬ

%

ІІВ,

1. а) передопераційна хіміотерапія

        (2 – 3 курси з інтервалом 3 тижня)

1 - 3

7 - 15

До 20%

До 0,1%

б) передопераційна променева терапія

3 - 8

30 - 45

До 10%

До 0,1%

 в) хірургічне

1 - 3

14 - 21

До 10%

До 0,5%

 г) післяопераційна хіміотерапія (4 – 6 курсів з інтервалом 2 – 3 тижня)

1 - 3

5 - 8

До 20%

До 0,1%

ІІВ, ІУВ

1.

а). хіміотерапія (7 – 9 курсів з інтервалом 3 тижня)

1 - 3

7 - 15

До 20%

До 0,1%

б) променева терапія

1 - 3

30 - 45

До 10%

До 0,5%

 

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних втручань

1. Резекція фрагменту ураженої кістки, реконструкція дефекту штучним імплантатом (ендопротезом) або кістковим трансплантатом 

ІІ В,

Реконструкція не потрібна при резекції ключиці, лопатки, ребер, малогомілкової кістки, дистального відділу ліктьової та проксимального відділу променевої кісток

2. Ампутація, екзартикуляція

ІІ В, ІVВ

Виконується у випадках ураження пухлиною судинно-нервових структур та великих масивів м’яких тканин

3. Метастазєктомія (атипова резекція легенів, лобектомія)

ІVВ

Виконується в разі позитивної відповіді на хіміотерапію

Додатковий перелік втручань (можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні закладу)

Реконструктивні втручання з використанням аутокісткових трансплантатів на судинній ніжці, дистракційних апаратів зовнішньої фіксації, комбінації

засобів кісткової пластики та остеосинтезу

 

ІІВ

 

 Таблиця №3. Перелік оперативних втручань

 

Протипоказання до оперативного втручання: Важка супутня патологія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення

 

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Доопераційна променева терапія

 До 40  Гр, разова доза 2,2  Гр

 

Післяопераційна променева терапія після радикальних операцій

До сумарної осередкової дози 40-60 Гр,  разова доза 2,2  Гр

 

Використовується при відсутності передопераційної

Хіміотерапії

Післяопераційна променева терапія після паліативних операціях.

                     

60 – 65 Гр, разова доза 2,2Гр

 

Самостійна променева терапія

55 – 65 Гр, разова доза 2,2 Гр на уражену  кістку

В разі відмови хворого від хірургічного і хіміотерапевтичного лікування або його  неможливості, а також як паліативне лікування 

Променева терапія в схемах хіміопроменевого лікування

55 – 65 Гр, разова доза 2,2 Гр на уражену  кістки

 

Крупнопольне опромінення легенів 15-20 Гр, разова доза – 2,2 – 3 Гр

В разі відмови хворого від хірургічного лікування

 

При метастазах в в легенях

 

 Протипокази до променевого лікування: Загроза кровотечі з пухлини що розпадається, ексудативний плевріт, лейкопенія і тромбоцитопенія 3 – 4 ступеню

    Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія).

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний перелік схем медикаментозного лікування.

1.  Схема VAC

вінкристин 2мг\м кв. х 1день

доксорубіцин 20мг\м кв х 3дні

 циклофосфамід 600 мг\м кв х  3 дні

 7 – 9 курсів з інтервалом 3 тижня

Використовується  при стандартному ризику

2. Схема ЕVAІ

  вінкристин 2мг\м кв. х 1день

  доксорубіцин 20мг\м кв х 3дні

  етопозид  150 мг/м кв. х   3 дні

  іфосфамід 2,5 г\м кв х 3 дні

  +месна 1,5 - 2 г\м кв х4дні

 9 курсів з інтервалом 3 тижня

Використовується  при високому ризику

Додатковий перелік схем (можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні закладу)

 

Мегадозова хіміотерапія з трансплантацією стволових клітин або кісткового мозку

 

 

 

 

Показання до редукції дози: Лейкопенія, тромбоцитопенія 3-4 ступеню, ниркова недостатність (кліренс креатиніну < 50)

Протипокази до медикаментозного лікування: Стійка мієлодепресія (4 ступінь) на попередньому курсі, Некомпенсована печінково-ниркова, серцево-судинна недостатність

Примітки: 1.Всім хворим що отримали передопераційну хіміотерапію після хірургічного втручання     досліджується лікувальний патоморфоз та стан краю резекції

2. Стандартний ризик – об’єм пухлини  менше 100 куб.см. Високий ризик -  об’єм пухлини більше 100 куб.см, або локалізація в кістках тазу, або наявність метастазів.

 

 

Директор Департаменту розвитку

медичної допомоги                                                                                                                 М.П.Жданова

 

 

 

 

 

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

Локалізація (неускладнений пухлинний процес*): Саркоми м’яких тканин кінцівок та тулуба (код за МКХ-10 (С47-49)

Таблиця №1:    Стандартне обстеження хворих

 

ЛПЗ загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

До 3 днів

До 8 днів

До 10 днів

Обсяг

обстежень

1.   Фізикальне обстеження

2.   Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, RW, ВІЛ) та сечі

3.   ЕКГ

4.   Лабораторне дослідження крові та сечі

5.   УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору.

6.   Обстеження о обсязі щорічного онкопрофогляду

 1. Фізикальне обстеження
 2. Рентгенографія ОГП, КТ при необхідності..
 3. УЗД регіонарних лімфатичних вузлів, ОЧП та заочеревного простору.
 4. Голкова чи трепан-біопсія пухлини
 5. Радіоізотопне обстеження – за показами.
 6. Консультації хірурга-онколога, хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога

1. 1 Фізикальне обстеження

2. Лабораторне дослідження крові та сечі (контроль)

3. Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

4. Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями.

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність

обстеження

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в послідуючому 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в послідуючому 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в послідуючому 1 раз на рік

Обсяг

обстежень

 

1. Фізикальне обстеження

2. Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи) та сечі

3. ЕКГ

4. УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору

5. Рентгенографія ОГП.

6. Обстеження о обсязі щорічного онкопрофогляду

Обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередньому етапі.

Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередніх етапах.

 

* - немає ускладнень, які потребують невідкладного лікування за життєвими показаннями.

Таблиця  №2. Схеми стандартного лікування хворих*

 

Стадії захворювання

 

ОСБЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

УСКЛАД

НЕННЯ

%

ЛЕТАЛЬНІСТЬ

%

Стадія І (Т1а, Т1b, T2a,  N0, M0, G1)

1. Комбіноване лікування:

    а) передопераційна променева терапія

    б) хірургічне лікування

2. Променева терапія (при відмові або   протипоказаннях до операції)

1: а) 2-10

    б) 2-3

 

До 10

1: а) 25-33

    б) 16-24  

 

До 30

До 10%

 

 

До 5%

До 0,5%

 

 

До 0,5%

Стадія ІІ-ІІІ (Т1а, Т1b, T2a,  T2b,  N0, M0, G3-4)

1. Комплексне лікування:

а) неоад’ювантна системна поліхіміотерапія та передопераційна променева терапія

б) хірургічне лікування, післяопераційна променева та системна поліхіміотерапія

в) ад’ювантна системна поліхіміотерапія

 

2. Комбіноване лікування ( при відмові від                      операції):

а) системна поліхіміотерапія (2-3 курси з інтервалом в 3 тижні)

б) променева терапія

 

 3.   Променева терапія (при протипоказаннях або відмовід операції та хіміотерапії)

1: а) до 10

    б) до 5

    в) до 3

 

 

 

 

2: а) до 10

    б) до 2

 

 

 

 

3. До 10

1: а) до 40

    б) до 45

    в) до 10

 

 

 

 

2: а) до 18

    б) до 25

 

 

 

 

3. До 30

1.  До 20%

 

 

 

 

 

 

2. До 10%

 

 

 

 

3.  До 5%

1.  1-3%

 

 

 

 

 

 

2. До 1%

 

 

 

 

 

3. До 0,5%

Стадія IV (Будь-яке T, N1, М0, будь-яке G)

1. Комплексне лікування:

а) неоад’ювантна системна поліхіміотерапія та передопераційна променева терапія на зону первинної пухлини

б) хірургічне лікування, післяопераційна променева терапія на зону первинної пухлини,  системна поліхіміотерапія

в) ад’ювантна системна поліхіміотерапія

 

2.  Комбіноване лікування ( при відмові від опера- ції ) :

а) системна поліхіміотерапія (2-3 курси з інтервалом в 3 тижні)

б) променева терапія

 

3. Променева терапія (при протипоказаннях або відмові від операції та хіміотерапії)

1: а) до 10

    б) до 5

    в) до 3

 

 

 

 

 

 

2: а) до 10

    б) до 2

 

 

 

3. До 10

1: а) до 40

    б) до 45

    в) до 10

 

 

 

 

 

 

2: а) до 18

    б) до 25

 

 

 

3. До 30

 

1. До 20%

 

 

 

 

 

 

 

2. До 10%

 

 

 

3.  До 5%

 

1. 1-4%

 

 

 

 

 

 

 

 

2. До 1%

 

 

 

 

3. До 0,5%

Стадія IV (Будь-яке T, N0, М1 – солітарні метастази в легені, будь-яке G)

1. Комплексне лікування:

а) системна поліхіміотерапія (2-3 курси з інтервалом в 3 тижні)

При зменшенні/стабілізації розмірів та кількості пухлинних вузлів:

б) променева терапія на первинну пухлину

в) хірургічне лікування (видалення  первинної пухлини та метастазектомія – можливо синхронно), системна поліхіміотерапія

г) системна поліхіміотерапія

При прогресуванні захворювання:

б) паліативна променева терапія

 

2. Комбіноване лікування (при відмові від хірургічного лікування):

а) системна поліхіміотерапія (2-3 курси з інтервалом в 3 тижні)

 б) променева терапія на первинну пухлину та   метастази у легенях

 

3.   Променева терапія (при протипоказаннях або відмові від операції та хіміотерапії)

1: а) 2-10

    

 

 

 

    б) до 2

    в) до 5

 

 

    г) до 2

 

   б) до 2

 

2: а) 2-10

    

 

 

    б) до 2

 

 

3. До 10

1: а) 10-15

 

 

 

 

    б) 22-25

    в) до 40

 

 

    г) до 10

 

   б) до 25

 

2: а) 10-15

 

 

 

   б) 22-25

 

 

3. До 30

 

1. До 25%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. До 10%

 

 

 

 

 

 

3.  До 5%

 

1. До 5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. До 0,5%

 

 

 

 

 

 

3. До 0,5%

Стадія IV (Будь-яке T, N0, М1 – множинні метастази в легені, будь-яке G)

 1. Комбіноване лікування :

а) системна поліхіміотерапія (2-3 курси з інтервалом в 3 тижні)

 б) променева терапія на первинну пухлину та   метастази у легенях

 

 2.   Променева терапія (при протипоказаннях або відмові від  хіміотерапії)

 

1: а) 2-10

    

 

    б) до 2

 

 

2. До 10

1: а) 10-15

 

 

    б) 22-25

 

 

2.  До 30

 

1.  До 10%

 

 

 

 

 

2.  До 10%

1. До 0,5%

 

 

 

 

 

2.  До 0,5%

Таблиця №3. Перелік оперативних втручань.

 

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних втручаннь

Широке видалення пухлини

I-IV

 

Широке видалення пухлини з краєвою резекцією кісткі

I-IV

При наявності ознак прорастання пухлини в кістку

Регіонарна лімфаденєктомія

IV

При наявності метастазів пухлини в лімфатичних вузлах

Широке видалення пухлини з резекцією магістральних судин та судинною ауто/аллопластикою

II-III

 

Широке видалення пухлини з реконструкцією дефекту, що утворився, аутотрансплантатом комплекса тканин з використанням мікрохірургічної техніки

II-III

 

Ампутації та екзартикуляції (в тому числі черезздухвинночеревною та черезлопатковогрудною)

I-IV

При масивному ураженні м’яких тканин з прорастанням магістральних судин, та відсутністю єфекту від неоад’ювантного лікування

 

Протипокази до оперативного втручання:

-   виражена ракова інтоксикація та кахексія

-   важкі внутрішні хвороби в стані декомпенсації

Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення.

 

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Доопераційна променева терапія

Разова осередкова доза – 2,2 Гр, сумарна осередкова доза - 30-35 Гр. Межа поля опроміненя повинна бути більше за розміри пухлини на 3-4 см.

Бажано використовувати багатопольні методики опромінення та використовувати приладдя для формування оптимальних дозних полей.

Післяопераційна променева терапія після радикальних операцій

Разова осередкова доза – 2,2 Гр, сумарна осередкова доза - 15-20 Гр

 

Післяопераційна променева терапія після паліативних операціях.

Разова осередкова доза – 2,2 Гр, сумарна осередкова доза – 60–70 Гр

 

Самостійна променева терапія

Разова осередкова доза – 2,2 Гр, сумарна оснредкова доза – 60-70 Гр

 

Протипокази до променевого лікування:

-   відсутність морфологічного підтвердження діагноза

-   розпад пухлини з масивною кровотечією

-   загальні протипокази до променевої терапії

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія)

 

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості

використання

Основний перелік схем медикаментозного лікування.

1-й день:вінкристин – 1,5 мг/м2  – внутрішньовенно;     доксорубіцин - 20 мг/м2 внутрішньовенно;

2-й день:    - доксорубіцин - 20 мг/м2   внутрішньовенно; циклофосфамід – 0,5 г/м2 внутрішньовенно;

3-й день:     доксорубіцин - 20 мг/м2   внутрі-шньовенно; циклофосфамід – 0,5 г/м2   внутрішньовенно;

4-й день:   циклофосфамід – 0,5 г/м2   внутрішньовенно;

 

1-й день: доксорубіцин –75 мг/м2 внутріщньовенно

 

1-й день: вінкристин – 1,4 мг/м2 внутрішньовенно; циклофосфамід – 500 мг/м2; доксорубіцин – 50 мг/м2 внутрішньовенно; дакарбазин – 400 мг/м2 внутрішньовенно;

2-й день: дакарбазин – 400 мг/м2 внутрішньовенно;

3-й день: дакарбазин – 400 мг/м2 внутрішньовенно;

 

1-й день: іфосфамід – 5000 мг/м2 внутрішньовенно (24-год. інфузія); месна – 6000 мг/м2 внутрішньовенно  (24-год. інфузія); доксорубіцин – 50 мг/м2 внутрішньовено;

2-й день: месна – 3000 мг/м2 внутрішньовенно

 

1-й день:  іфосфамід – 7500 мг/м2 внутрішньовенно (24-год. інфузія); месна – 8000 мг/м2 внутрішньовенно (24-год. інфузія); доксорубіцин – 60 мг/м2 внутрішньовенно; дакарбазин – 900 мг/м2 внутрішньовенно;

 

1-й день: доксорубіцин –60 мг/м2 внутрішньовенно; цисплатин –100 мг/м2 внутрішньовенно;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показання до редукції дози: при кількості лейкоцитів в періферічній крові 2,8 – 3,0.109/л дозу хіміопрепаратів зменшується на 50%

Протипоказання до медикаментозного лікування:

-   відсутність морфологічного підтвердження діагноза

-   розпад пухлини з масивною кровотечею

-   важкі внутрішні хвороби в фазі декомпенсації

-   лейко- та тромбоцитопенія

 

Директор Департаменту розвитку

медичної допомоги                                                                                                                 М.П.Жданова

 

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

Локалізація: Рак нирки (МКХ-10: С64, С65):

Таблиця №1:    Стандартне обстеження хворих на рак нирки

 

ЛПЗ, загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

до 3 днів

до 8 днів

до 10 днів

Обсяг

обстежень

1. Фізикальне обстеження

2. Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, RW) та сечі

3. УЗД органів черевної порожнини, малого тазу та заочеревинного простору

4. ЕКГ

5. Рентген органів грудної порожнини

6. ФГДС – за показаннями

1.   Фізикальне обстеження

2.   ЕКГ - за показаннями

3.   УЗД органів черевної порожнини, малого тазу та заочеревинного простору (контроль)

4.   ФГДС – за показаннями

5.   Екскреторна урографія

6.   Бактеріологічне обстеження сечі – за показаннями

7.   Консультації онкоуролога, хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога

1.   Фізикальне обстеження

2.   Лабораторне дослідження крові та сечі (контроль)

3.   Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

4.   Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями

5.   Пункційна біопсія пухлини з морфологічним дослідженням матеріалу біопсії - за показаннями.

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність

обстеження

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік; (за показаннями – частіше)

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік; (за показаннями – частіше)

За показаннями

Обсяг

обстежень

1. Фізикальне обстеження

2. Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи) та сечі

3. УЗД органів черевної порожнини, малого тазу та заочеревинного простору

4. Рентген органів грудної порожнини:

1 рік – 1раз на 6 місяців

2 рік – 1 раз на рік  (за показаннями – частіше)

Обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередньому етапі.

Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередніх етапах.

Можливі додаткові обстеження

(проводяться при достатньому матеріально-технічному забезпеченні закладу,)

Комп′ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, ангіографія, радіоізотопні дослідження.

ВІЛ – за показаннями.

Таблиця  №2. Схеми стандартного лікування хворих на рак нирки:

Стадії захворювання

 

ОСБЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

УСКЛАДНЕННЯ

           %

ЛЕТАЛЬНІСТЬ

           %

Стадія I

(T1N0M0)

 1. Хірургічне лікування:
 2. Імунохіміогормонотерапія. у пацієнтів з протипоказаннями до операції

3. Променева терапія у пацієнтів з протипоказаннями до операції

до 6

амбулаторно

 

до 4

 

 до 16

до 6-9 міс.

 

до 35 - І етап

до 21 – ІІ етап

 

до 3%

до 2%

 

до 10%

 

 

до 1%

0

 

до 1%

 

 

Стадія II

(T2N0M0)

1. Хірургічне лікування

2. Імунохіміогормонотерапія у пацієнтів з протипоказаннями до операції

3. Променева терапія у пацієнтів з протипоказаннями до операції

 до 6

амбулаторно

 

 

до 4

 

 до 16

до 6-9 міс.

 

 

до 35 - І етап

до 21 – ІІ етап

 до 3%

 до 2

 

 

до 10

 

 до 1%

0

 

 

до 1

Стадія III

(T3N0M0,

 T1-3N1M0)

Стадія IV

T4N0-1M0

T1-4N2M0

1.  Комбіноване : 

а) хірургічне лікування 

б) післяопераційна  імунохіміогормоно-терапія.

в)післяопераційна променева терапія

2. Імунохіміогормонотерапія

3. Променева терапія

               

 

до 6

амбулаторно

 

до 4

амбулаторно

до 4

 

до 18

до 6-9 міс.

 

до 28

до 6-9 міс.

до 35 - І етап

до 21 – ІІ етап

 

до 5%

до 5%

 

до 10%

до 5

до 10

 

до 2%

0

 

до 1%

до 2

до 2

Стадія IV

T1-4N0-2M1

1. Комбіноване:

а) хірургічне лікування - паліативна нефректомія;

б) післяопераційна імунохіміогормонотерапія

в) післяопераційна променева терапія

 

2. Паліативна променева терапія

 Імунохіміогормонотерапія

 

до 6

 

амбулаторно

 

до 4

 

до 4

амбулаторно

 

до 18

 

до 6-9 міс

 

до 35 – І етап

до 21 – ІІ етап

до 21

до 6 – 9 міс.

 

до 5

 

до 10

 

до 10

 

до 10

до 15

 

до 3

 

до 1

 

до 1

 

до 1

до 1

Таблиця №3. Перелік оперативних втручань при раку нирки:

 

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних втручань

Радикальна нефректомія

І,

ІІ,

ІІІ (Т1-3аN0-1M0)

 

Нефректомія

І,

ІІ,

ІІІ (Т1-3аN0-1M0)

 

Резекція нирки

І

ІІ

ІІІ-ІV(T1-3аN0-2M0-1)

 

За відносними показаннями,

За абсолютними показаннями

Паліативна нефректомія

 

IV (T1-3аN0-2M1)

 

Додатковий перелік втручань, які можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні

Розширена нефректомія (з видаленням або резекцією суміжних органів)

IV (T4N0-2M0)

 

Радикальна нефректомія з тромбектомією

ІІІ (Т3b-сN0-1M0)

IV (T3b-сN2M0)

 

Радикальна нефректомія з видаленням солітарних метастазів

IV (T1-3аN0-2M1)

 

Паліативна нефректомія

ІІІ (Т3b-сN0-1M0)

IV (T3b-сN0-2M1)

 

Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення.

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Променева терапія при метастазах в кістки

СВД – 35-40 Гр, РВД – 2 Гр

 

 

 

Протипоказання до променевого лікування:

-   відсутність морфологічного підтвердження діагноза

-   розпад пухлини з масивною кровотечією

-   загальні протипокази до променевої терапії

 

 

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування хворих на рак нирки (хіміотерапія, гормонотерапія,

 імунотерапія).

 

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний перелік схем медикаментозного лікування.

Інтерферон – альфа 3-12 млн МЕ підшкірно або внутрішньом′язево три рази на тиждень

До прогресування захворювання або повної регресії

Інтерферон – альфа 3-12 млн МЕ підшкірно або внутрішньом′язево через день + флуороурацил 650 мг/м2 один раз в тиждень -  місячний курс

Місячні курси проводяться з трьох недільною перервою до прогресування захворювання або повної регресії

Тамоксифен 60 мг один раз в день

До прогресування захворювання або повної регресії

Медроксипрогестерон 1г внутрішньом′язево 1 раз на тиждень – місячний курс

Місячні курси проводяться з трьох недільною перервою до прогресування захворювання або повної регресії

Додатковий перелік схем (можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні)

Інтерферон – альфа 3-12 млн МЕ підшкірно або внутрішньом′язево через день + капецитабін 2,5 г/м2 в два прийоми -  15 днів

 

Карбоплатин  в 1-й день

(або цисплатин 75-100 мг/м2)

 

Гемцитабін 1000-1250 мг/м2 в 1-й та 8-й дні

 

Курси проводяться з трьох недільною перервою до прогресування захворювання або повної регресії

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту розвитку

медичної допомоги                                                                                                                 М.П.Жданова

 

 

 

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

Локалізація (неускладнений пухлинний процес*): Рак передміхурової залози  (код за МКХ-0- С61)

Таблиця №1:    Стандартне обстеження хворих

 

 

ЛПЗ, загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

до 3 днів

до 8 днів

до 10 днів

Обсяг

обстежень

1.   Фізикальне обстеження

2.   Пальцове ректальне дослідження простати

3.   Визначення PSA

4.   Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, RW) та сечі

5.   УЗД органів черевної порожнини, малого тазу та заочеревинного простору

6.   Rö-графія органів грудної порожнини

7.   Rö-графія кісток тазу та попереку, відділу хребта

1. Фізикальне обстеження

2. ЕКГ

3. УЗД органів черевної порожнини, малого тазу та заочеревинного простору (контроль), трансректальне УЗД

4. Біопсія передміхурової залози з морфологічним дослідженням

5. Бактеріологічне обстеження сечі

6. Консультації хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога

 

1.   Фізикальне обстеження

2.   Лабораторне дослідження крові та сечі (контроль)

3.   Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

4.   Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями

5.   Внутрішньовенна урографія

 

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність

обстеження

1 раз на 1-3 місяці, за показаннями - частіше

1 раз на 2-3 місяці

1 раз на 2-3 місяці

Обсяг

обстежень

 

1. Фізикальне обстеження

2. Пальцове ректальне дослідження простати

3. Визначення PSA

4. Лабораторне дослідження крові (загальний аналіз крові та сечі, біохімічний аналізи)

5. УЗД органів черевної порожнини,заочере-винного простору та малого тазу - за показаннями

6.Rö-графія органів грудної порожнини

Обстеження проводиться при необхідності уточнення даних, отриманих на попередньому етапі.

 

Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення даних, отриманих на попередніх етапах.

 

Можливі додаткові обстеження

(проводяться при достатньому матеріально-технічному забезпеченні закладу,)

1. КТ органів черевної порожнини та малого тазу

2. МРТ скелету

3. Радіонуклідні методи обстеження

4. Аналіз крові на ВІЛ - за показаннями

Таблиця  №2. Схеми стандартного лікування хворих

 

Стадії захворювання

 

ОСБЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

УСКЛАДНЕННЯ

%

ЛЕТАЛЬНІСТЬ

%

Стадія І

(T1аN0M0 G1-2)

Стадія II

 (T1b-c,T1,T2а-b N0M0 G1-4)

 

1.   Тактика активного спостереження

2.   Хірургічне лікування

3.   Променева терапія

 

4.   Брахітерапія  1

5.   Гормонотерапія  2, 3

 

амбулаторно

до 6

до 4

 

 

амбулаторно

 

до 21

до 20 –  І етап

до 24 – ІІетап

 

інтермітуючий режим 3

 

 

до 30

до 20

до 20

 

до 30

 

до 10

до 1

0

0

 

до 12

 

Стадія III

(T3a-bN0M0  G1-4)

 

1.   Хірургічне лікування

2.   Променева терапія

3.   Двобічна орхідектомія

4.   Гормонотерапія 2, 3

 

до 7

до 6

до 4

амбулаторно

до 21

до 14

до 10

постійна андрогенна блокада

до 30

до 10

0

до 30

до 1

0

0

до 12

Стадія IV

(T4N0M0 G1-4,

T1a-4N1-3M0 G1-4,

T1a-4N0-3M1 G1-4

1.   Хірургічне лікування

2.   Променева терапія

3.   Радіоізотопна терапія

4.   Гормонотерапія 2, 3

 

 

 

6

4

1

амбулаторно

до 21

до 28

до 14

постійна андрогенна блокада

 

до 30

до 10

до 10

до 30

до 1

до 1

0

до 12

 

¹  -  Т1а, is–T2, is N0M0

2  -  гормонотерапія застосовується як самостійний альтернативний  метод лікування, та в будь-яких схемах комплексного лікування

3  -  інтермітуючий режим – під  контролем пальцового ректального дослідження, PSA та УЗД

 

 

 

Таблиця №3. Перелік оперативних втручань

 

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних втручаннь

Двобічна орхідектомія

Т2-4N0-1M0-1

 

Трансуретральна резекція передміхурової залози

Т2-4N0-1M0-1

При хронічній затримці сечі, ірітативній симптоматиці

Епіцистстомія

Т2-4N0-1M0-1

При хронічній затримці сечі

Двобічна уретерокутанеостомія

Т2-4N0-1M0-1

При наростанні двобічного уретеро-гідронефрозу та ниркової недостатності

Додатковий перелік втрчань, які можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні

Радикальна простатектомія

Т1а-с, Т2а-с,

Т3а-вN0M0

Проводиться після курсу гормональної неоад’ювантної терапії

Кріодеструкція передміхурової залози

Т2-4N0-1M0-1

Гормонорезистентні пухлини, хронічна затримка сечі

 

 

Протипоказання до радикального оперативного втручання:

Відносні – вік (чоловіки старші 70 років)

- низькодиференційована пухлина

Абсолютні:

- стадія Т3-4N+ зі значним місцевим поширенням

- високий рівень ПСА

- наявність віддалених метастазів

Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення.

 

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Післяопераційна променева терапія після радикальних операцій

На ложе видаленої передміхурової залози –

РВД 2 Гр, СВД – 50-60 Гр

Стадія ІІІ-ІV

Післяопераційна променева терапія після паліативних операцій

СВД до 60 Гр при РВД 2,0-2,2 Гр

рТ2-4N0-1M0

Комбіноване лікування: призначення гормональної терапії

Самостійна променева терапія

На передміхурову залозу СВД до 70 Гр (у два етапи – 40+30) при РВД 2,0-2,2 Гр  та на регіонарні тазові лімфовузли СВД – 40-44 Гр

Т1а-с, Т2а-с,

Т3а-вN0M0

Променева терапія в схемах хіміопроменевого лікування

Неоад’ювантна гормонотерапія СВД до 70 Гр при РВД 2,0-2,2 Гр на передміхурову залозу та СВД 40-44 Гр на тазові лімфовузли

Т2-4N0-1M0

 

 

Протипокази до променевого лікування:

Гостра запальна патологія верхніх та нижніх сечових шляхів; ниркова недостатність; конкременти сечового міхура; хронічна затримка сечі; хронічний проктит

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія).

 

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний перелік схем медикаментозного лікування.

2% олійний розчин синестролу 3,0 мл

в/м, 3 міс

Хлортрианізен за схемами:

1 табл. х 3 рази або 2 табл. х 2 рази на добу

Підтримуюча терапія в інтермітуючому режимі

Ципротерона ацетат по 100 мг 2-3 рази на день без орхіектомії або по 50 мг 2 рази на день після неї

Базовий курс 3-6 міс

Флутамід  750мг/добу

Базовий курс 3-6 міс

Преднізолон 20мг/добу

Двотижневі курси в інтермітуючому режимі

Мебіфон по 300мг, в/в №5,

в табл. 400мг 4 рази на добу

Інтермітуючі курси

Флутамід  750мг/доб + етінілестрадіол або хлортрианізен 1/2 табл. х 2 рази на добу

Курс 3-6 міс

Додатковий перелік схем (можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні)

Фосфестрол  1200 мг в/в

до 10 днів, далі редукція дози

(600-900 мг) до 10 днів

Фосфестрол  120 мг 3/добу

до 3 міс

Агоністи ЛГ-РГ 1(3) місячне депо

Підшкірно, 1(3) раз на міс

Бікалутамід - 50 мг/добу

Курс 3-6 міс

Естрамустина фосфат 280 мг 2(3) рази на добу

Курс 2 міс

Поліестрадіола фосфат– 240мг, в/м через тиждень, №5, далі 1 раз на міс

Курс 3-6 міс

Флутамід  750мг/добу + Агоністи ЛГ-РГ

Курс 3-6 міс

Клодронат 300мг в/в

Клодронат 400мг 4 рази/добу

до 5 днів

до 1міс

Золендронова кислота – 4 (8) мг, в/в

Один раз на міс

Доцетаксел    75 мг/м², в/в

Кожні 3 тижні, в комбінованій терапії може застосуватись з преднізолоном, естрамустином

Мітоксантрон 14 мг/м², в/в

Кожні 3 тижні, в комбінованій терапії може застосуватись з преднізолоном, естрамустином

 

Показання до редукції дози:  Загострення серцевої та печінкової недостатності;

 

Протипокази до медикаментозного лікування: Декомпенсація серцево-судинної системи, гострий тромбофлебіт, гостре та хронічне порушення мозкового кровообігу, гепатит

 

 

 

Директор Департаменту розвитку

медичної допомоги                                                                                                                           М.П.Жданова

 

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

Локалізація: Рак сечового міхура (МКХ-10: С67):

Таблиця №1:    Стандартне обстеження хворих на рак сечового міхура

 

 

ЛПЗ, загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

до 3 днів

до 8 днів

до 10 днів

Обсяг

обстежень

1. Фізикальне обстеження

2. Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, RW ) та сечі

3. УЗД органів черевної порожнини, малого тазу та заочеревинного простору

4. ЕКГ

5. Цистоскопія

6. Рентгенографія ОГП

7. ФГДС - за показаннями

 

 

1.   Фізикальне обстеження

2.   ЕКГ - за показаннями

3.   УЗД органів черевної порожнини, малого тазу та заочеревинного простору (контроль), за показанням трансеректальне УЗД сечового міхура

4.   Екскреторна урографія з цистографією

5.   Цистоскопія з біопсією

6.   Бактеріологічне обстеження сечі

7.   Консультації онкоуролога, хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога

1.   Фізикальне обстеження

2.   Лабораторне дослідження крові та сечі (контроль)

3.   Трансуретральна біопсія сечового міхура.

4.   Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

5.   Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність

обстеження

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в послідуючому 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в послідуючому 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в послідуючому 1 раз на рік

Обсяг

обстежень

 

1. Фізикальне обстеження

2. Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи) та сечі

3. УЗД органів черевної порожнини, малого тазу та заочеревинного простору

4. Цистоскопія - за показаннями

5. Рентгенографія ОГП

Обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередньому етапі.

Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередніх етапах.

Таблиця  №2. Схеми стандартного лікування хворих на рак сечового міхура 

 

Стадії захворювання

 

ОСБЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

УСКЛАДНЕННЯ

%

ЛЕТАЛЬНІСТЬ

%

Стадія 0

(Тis-aN0М0)

Стадія I

(T1N0M0)

1. Хірургічне лікування

2.   Комплексне:
а) Хірургічне лікування
б) внутрішньоміхурова хіміотерапія і/або імунотерапія

3.   Хіміотерапія і/або імунотерапія – внутрішньоміхурова

 до 5

 

до 5

 

 

амбулаторно

до 18

 

до 18

 

 

 до 12 міс.

 до 5%

 

 до7%

 

 

 до10%

 до 0,1%

 

 до  0,1%

 

 

 до 0,1%

 

Стадія II

(T2а-bN0M0)

1. Хірургічне лікування

2. Комбіноване : 

      а) передопераційна  променева терапія

          або хіміотерапія

      б) хірургічне лікування

      в) післяопераційна ТГТ або ХТ

3. Комплексне:
а) хірургічне лікування
б) ТГТ

  в) ПХТ

4. Променева терапія 

5. ПХТ

До 5

до 5

 

 

 

 

до 5

 

 

 

до 4

 

до 4

До 18

до 36

 

 

 

 

до 30

  

 

 

до 35- 1 етап

до 25 – 11 етап

до14

До 5

 до 25 %

 

 

 

 

до 25%

  

 

 

до 20%

 

до 10%

До 0,1%

 до 1%

 

 

 

 

до 1%

 

 

 

до 1%

 

до 1%

Стадія III

(T3а-bN0M0)

(T4аN0M0)

1. Хірургічне лікування

2. Комбіноване

      а) передопераційна  променева терапія

          або хіміотерапія

      б) хірургічне лікування

      в) післяопераційна ТГТ або ХТ

3. Комплексне

       а) хірургічне лікування

       б) ТГТ

   в) ПХТ

4. Променева терапія

5. ПХТ

 до 5

до 5

 

 

 

 

до 5

 

 

 

до 4

до 4

до 18

до 36

 

 

 

 

до 30

 

 

 

до 21 

до 14

до 10

до 30

 

 

 

 

до 30

 

 

 

до 20

до 10

до 2

до 3

 

 

 

 

до 3

 

 

 

до 1

до 1

Стадія IV

T4bN0M0

T1-4N1-3M0

T1-4N0-3M1

 1. Хірургічне лікування
 2. Променева терапія
 3. ПХТ

 До 5

До 4

До 4

 До 18

До 21

До 14

 до 15%

до 20

до 10

 до 4%

до 2%

до 2%

 

Таблиця №3. Перелік оперативних втручань при раку сечового міхура

 

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний

перелік

оперативних втручань

ТУР

TаN0M0- T4аN0M0

 

Парціальна резекція сечового міхура

TаN0M0- T4аN0M0

 

Цистектомія з уретерокутанеостомією

T4bN1M1

Паліативна операція

 

Додатковий перелік втручань, які можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні

Цистектомія з зовнішнім відведенням сечі (крім уретерокутанеостомії).

Операція  Briecker, попереково-ободовий резервуар, операція Kock.

Ta-TisN0M0 –T4bN0M0

Втручання при Та, Тіs виконується при розповсюджених поверхневих пухлинах сечового міхура, що нечутливі до інших методів лікування

Цистектомія з внутрішнім відведенням сечі.

Операція Mainz-pouch 2,  операція Atta,   уретеросігмостомія

Ta-TisN0M0 –T4bN0M0

Втручання при Та, Тіs виконується при розповсюджених поверхневих пухлинах сечового міхура, що нечутливі до інших методів лікування

Цистектомія з формуванням ортотопічного сечового міхура.

Операція Studera, Операція Hautmana, операція Reddi, операція double U

Ta-TisN0M0 –T4bN0M0

Втручання при Та, Тіs виконується при розповсюджених поверхневих пухлинах сечового міхура, що нечутливі до інших методів лікування

 

Протипоказання до оперативного втручання – радикальної цистектомії з деривацією сечі:

 1. Виразковий коліт, хвороба Крона, ентероколіт.
 2. Тромбоз судин брижі тонкого кишківника
 3. Спайкова хвороба

 

Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення при раку  сечового міхура

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Для проведення променевої терапії обов’язково гістологічне підтвердження діагнозу!

Доопераційна променева терапія

СВД 20-25 Гр, РВД 5 Гр.

Внутрішньоміхурова гама-терапія можлива в пред- та післяопераційний період при локалізації пухлини по передній стінці міхура.

Післяопераційна променева терапія після паліативних операціях.

СВД 60-64 Гр, фракціонування звичайне – РВД 2 Гр при п’ятиденному ритмі опромінення.

 

Самостійна променева терапія

Радикальная програма:

РВД 2 Гр, СВД 60-64 Гр, протягом 6-6,5 тижнів. Ритм опромінення – 5 раз на добу безперервним або розщепленим курсом. Використовується гальмівне опромінення (6–23 МВ) лінійного прискорювача або или гама-терапія (1,25 МВ).

Спочатку опромінюється вся миска до СВД 40–45 Гр, після цього в тому самому режимі тільки зона сечового міхура до СВД 64 Гр.

Паліативна програма:

РВД 2-4 Гр, СВД 30-40 Гр. Через три тижні – контроль УЗД та цистоскопія. При досягненні позитивного результату, променева терапія може бути продовжена до СВД 60-64 Гр.

Симптоматична програма:

СВД 30-40 Гр.

Зони опромінення: 90% ізодози включає весь сечовий міхур та 1,5-2 см за його межами, які візуалізуються за допомогою контрастування сечового міхура, балона катетера та прямої кишки.

Променева терапія як самостійний метод використовується у трьох варіантах: радикальний курс (тільки при протипоказаннях до оперативного втручання або відмові пацієнта від операції), паліативний (при стадії Т4) та симптоматичний (для зменшення больового синдрому). 

 

У деяких хворих після опромінення пухлина може стати операбельною та стає можливим виконання радикальної операції.

Променева терапія в схемах хіміопроменевого лікування

РВД 1,8–2 Гр до СВД 40 Гр на фоні хіміотерапії препаратами цисплатіни. Використовується дистанційна променева терапія (гальмівне опромінення 23 МВ або гама-терапія 1,25 МВ)

Цисплатін 25 мг/м2 в/в протягом 30 хв. в 1, 2, 3, 4, 5-й и 36, 37, 38, 39, 40-й дні одночасно із променевої терапією.

 

Ефект від лікування оцінюють через 3 тижні. При досягненні повної або значної резорбції пухлини хіміопроменева терапія продовжується до СВД 60–64 Гр. При неповній резорбції або продовженні росту пухлини можна виконати цистектомію (за погодженням хворого на операцію та при задовільному стану хворого).

Протипоказання до променевого лікування:Поганий загальний стан хворого; значне зменшення місткості сечового міхура (менш ніж 100 мл); попереднє опромінення миски; залишкова сеча більш 70 мл; камені сечового міхура; цистостома; загострення циститу та пієлонефриту.

 

 Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування при раку сечового міхура (хіміотерапія, гормонотерапія,                                імунотерапія)

 

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний перелік схем медикаментозного лікування.

БЦЖ: 120 мг + 50 мл фізіологічного розчину.

Для лікування:

Одне введення на тиждень, протягом 8 тижнів, далі - 4 введення (1 раз в 3 тижні), далі - 6 введень (1 раз/місяць), далі – 1 введення кожні 3 місяці протягом 2 років (якщо повний ефект досягнуто після перших 8 тижнів лікування).

Для профілактики:

Одне введення на тиждень протягом 6 тижнів. Далі – схема аналогічна лікувальній.

Внутрішньоміхурово вводять на 2 години.

Не можна вводити після резекції міхура.

Після ТУР можна вводити тільки через 2 тижні.

Використовується для лікування хворих поверхневим раком (стадії Та, Т1, Тis)

 

1. M-VAC

-- Метотрексат 30 мг/м2,  в/в, в 1-й, 15 та 22-й день.

-- Вінбластін 3 мг/м2 в/в, в 2-й, 15 и 22-й день. во второй день –

-- Доксорубіцин 30 мг/м2 в/в – на 2-й день.

-- Цисплатін 70 мг/м2 в/в – на 2 день. Повторні курсі проводять через 1–2 тижні.

Повторні  внутрішньовенні курсі проводять через 1–2 тижні.

Ця схема може використовуватися самостійно при нерезектабельній та метастатичній пухлині сечового міхура як паліативний захід.

 

-- Доксорубіцин 50 мг в 50 мл дистильованої води внутришньо-міхурово протягом 1 години кожен день протягом 10 днів. Далі - 50 мг 1 раз на місяць.

Внутрішньоміхурова хіміо- та імунотерапія може використовуватися в поєднанні з хірургічним лікуванням для зменшення об’єму пухлини перед ТУР та для профілактики рецидивів після операції.

При застосуванні внутрішньоміхурової хіміотерапії з метою профілактики рецидиву після ТУР при поверхневому раку сечового міхура використовують ті самі препарати в аналогічних дозах, але зазвичай їх вводять 1 раз на місяць протягом 1-2 роки.

 

 

-- Доксорубіцин 50 мг в 50 мл дистильованої води внутришньо-міхурово протягом 1 години раз на тиждень протягом 8 тижнів.

-- Мітоміцин 20 мг в 50 мл 0,9% розчину NaCl внутришньо-міхурово 2 рази в тиждень протягом 3 тижнів.

-- Тіофосфамид 60 мг в 50 мл, або 30 мг в 30 мл 0,5%-го розчину новокаїна внутришньо-міхурово на 1 годину 1–2 рази на тиждень до сумарної дози 240–300 мг.

-- Цисплатін 60 мг в 50–100 мл 0,9% розчину NaCl внутришньоміхурово 1 раз на місяць.

 

 


 

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Додатковий перелік схем (можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні закладу)

 1. CMV

-- Цисплатін 100 мг/м2 в/в на 2-й день (з пре- та пост-гідратацією)

-- Метотрексат 30 мг/м2 в/в, в 1-й та 8-у день.

-- Вінбластин 4 мг/м2 в/в, в 1-й та 8-й день.

Повторні курси через 3 тижні. 

 

2. САР

-- Циклофосфамід 650 мг/м2 в/в, в 1-й день.

-- Доксорубіцин 50 мг/м2 в/в, в 1-й день.

-- Цисплатін 70–100 мг/м2 в/в на 2-й день (з пре- та пост-гідратацією).

Повторні курси через 3 тижні. 

 

3. РС

-- Паклітаксел  150–225 мг/м2, в/в протягом 3 годин, в 1-й день.

-- Карбоплатін 5 або 6  в/в крапельно в 1-й день через 15 хвилин після завершення введення паклітакселу.

Повторні курси через 3 тижні. 

 

-- Гемцитобін 1000-1250 мг/м2 в 1-й та 8-й дні

 

 

 

 

Показання до редукції дози: Загострення серцевої та печінкової недостатності.

 

Протипоказання до медикаментозного лікування:

 • Протипоказання для внутрішньоміхурового введення БЦЖ:
 • Туберкульоз в анамнезі;
 • різко позитивна шкірна реакція на пробу Манту;
 • алергічні захворювання;
 • первинний імунодефіцит, ВІЛ-інфікування;
 • ємність сечового міхура менш ніж 150 мл;
 • міхурово-сечоводний рефлюкс;
 • важкі супутні захворювання в стадії декомпенсації;
 • імуносупресивна терапія (призначення БЦЖ дозволяється не раніше за 6 міс. після завершення курса лікування);
 • значний цистит або макрогематурія (до зникнення симптомів);
 • травматична катетеризація або поява крові після катетеризації сечового міхура - протипоказання для інстиляції БЦЖ в цей день.

 

 

Директор Департаменту розвитку

медичної допомоги                                                                                                                 М.П.Жданова

 

 

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

Локалізація (неускладнений пухлинний процес*): Рак статевого члена (код за МКХ-0 – С60)

Таблиця №1:    Стандартне обстеження хворих

 

 

ЛПЗ, загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

до 3 днів

до 8 днів

до 10 днів

Обсяг

обстежень

1. ФІзикальне обстеження

2. Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, RW) та сечі

3. Обстеження в обсязі щорічного онкопрофогляду

4. ЕКГ

5. УЗД органів черевної порожнини, малого тазу, заочеревинного простору та пахвинних лімфовузлів

6. Рентгенографія органів грудної порожнини

7. КТ - за показаннями

1. Фізикальне обстеження

2. УЗД органів черевної порожнини, малого тазу, заочеревинного простору та пахвинних лімфовузлів (контроль)

3. Біопсія пухлини з морфологічним дослідженням матеріалу біопсії.

4. Консультації онкоуролога, хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога

5. Радіоізотопні дослідження - за показаннями

1.   ФІзикальне обстеження

2.   Лабораторне дослідження крові та сечі (контроль)

3.   Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

4.   Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність

обстеження

1-2 роки – 1 раз на 2 місяці

3 рік – 1 раз на 6 місяців

в подальшому 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в подальшому 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в подальшому 1 раз на рік

Обсяг

обстеженнь

1. Фізикальне обстеження

2. УЗД органів черевної порожнини, малого тазу, заочеревинного простору та пахвинних лімфовузлів

3. Рентгенографія органів грудної порожнини - 1 раз на рік

Обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередньому етапі.

 

КТ органів черевної порожнини, малого тазу, заочеревинного простору та пахвинних лімфовузлів

Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередніх етапах.

 

При місцевих рецидивах гістологічна верифікація

* - немає ускладнень, які потребують невідкладного лікування за життєвими показаннями.

Таблиця  №2. Схеми стандартного лікування хворих

 

Стадії захворювання

 

ОСБЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

УСКЛАДНЕННЯ

%

ЛЕТАЛЬНІСТЬ

%

Стадія I

(T1N0M0)

1. Хірургічне лікування

2. Хірургічне лікування - ампутація статевого члена

3. Дистанційна променева терапія (ДПТ) - 2 етапи (при неможливості оперативного лікування)

до 2

до 2

до 4

до 7

до 10

до 35 –  І етап

до 21 – ІІ етап

0

до 1

до 20

0

0

0

 

Стадія II

(T1N1M0,

 T2N0-1M0)

1. Хірургічне лікування

2. Комбіноване:
а) хірургічне лікування
б) післяопераційна ДПТ

 

3. Поєднана променева терапія (ППТ)

4. Поліхіміотерапія

До 2

 

До 2

До 4

 

До 4

До 2

До 10

 

До 10

до 35 –  І етап

до 21 – ІІ етап

до 10

до 15

До 2

До 20

 

 

 

До 20

До 10

0

0

 

 

 

0

0

Стадія III

(T1-2N2M0,

 T3N0-2M0)

1. Хірургічне лікування

2. Комбіноване:
а) хірургічне лікування

б) післяопераційна променева терапія

 

3. Променева терапія

 

4. Поліхіміотерапія

 

до 2

 

до 2

до 4

 

до 4

 

до

 

до 30

 

до 30

до 35 –  І етап

до 21 – ІІ етап

до 35 –  І етап

до 21 – ІІ етап

до 15

до 5

до 20

 

 

 

до 20

 

до 10

До 0,5

до 1

 

 

 

до 0,5

 

до 0,5

Стадія IV

(T4N0-2M0,

 T1-4N3M0,

 T1-4N0-3M1)

1. Комбіноване:
а) хірургічне лікування

б) післяопераційна променева терапія

 

2. Променева терапія

 

3. Паліативна променева терапія СВД – 40 Гр

4. Поліхіміотерапія

 

 

До 2

До 4

 

до 4

 

до 4

до 4

 

 

До 30

до 35 –  І етап

до 21 – ІІ етап

до 35 –  І етап

до 21 – ІІ етап

до 35

до 15

 

до 5

 

 

 

до 2

 

до 2

до 2

до 1

 

 

 

до 0,5

 

0

0,5

 

 

Таблиця №3. Перелік оперативних втручань.

 

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних втручаннь

Циркумцизія, резекція головки статевого члена, парціальна ампутація статевого члена,

пахвинно-стегнова лімфаденектомія

(за показаннями)

 

Стадія I

(T1-2N0M0)

При наявності всіх матеріально-технічних засобів

Парціальна ампутація статевого члена, тотальна ампутація статевого члена,

пахвинно-стегнова лімфаденектомія,

операція Дюкена

Стадія II

(T1N1M0,

 T2N0-1M0)

При наявності всіх матеріально-технічних засобів

Парціальна ампутація статевого члена, тотальна ампутація статевого члена,

пахвинно-стегнова лімфаденектомія,

операція Дюкена,

пахвинно-здухвинна лімфоденектомія

Стадія III

(T1-2N2M0,

 T3N0-2M0)

При наявності всіх матеріально-технічних засобів

Паліативна ампутація статевого члена,

пахвинно-стегнова лімфаденектомія

(за показаннями), емаскуляція

 

Стадія IV

(T4N0-2M0,

 T1-4N3M0,

 T1-4N0-3M1)

При наявності всіх матеріально-технічних засобів

Додатковий перелік втручань, які можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні

Реконструктивно-відновні оперативні втручання на статевих органах та судинах

 

Протипоказання до оперативного втручання:

невідкладні стани, тяжкий стан хворого внаслідок серцевої, легеневої недостатності, декомпенсованих порушень функції печінки, нирок, підшлункової залози, ендокринних залоз, порушення зовнішнього дихання.

Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення

 

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Доопераційна променева терапія

І етап  – на вогнище СВД 36-40 Гр.;

ІІ етап –  опромінення зон регіонарного метатстазування - до СВД 40 Гр.

Стадія I

(T1N0M0)

Післяопераційна променева терапія після радикальних операцій

опромінення зон регіонарного метатстазування та культі  до СВД  40-45 Гр

ППТ:  І етап – 40 Гр., ІІ етап – 20 Гр.

Стадія II

(T1N1M0,

 T2N0-1M0)

Післяопераційна променева терапія після паліативних операцій

І етап  – на вогнище СВД 60 Гр.;

ІІ етап –  опромінення зон регіонарного метатстазування - до СВД 40-45 Гр.

 

Поєднана променева терапія

І етап – на вогнище до СВД 50 Гр. від КПТ  СВД 15-20 Гр;

ІІ етап –  опромінення зон регіонарного метатстазування - до СВД 40 Гр.

Тільки при стадії T0-1N0M0

 

Променева терапія в схемах хіміопроменевого лікування

Індивідуально

 

Протипоказання до променевого лікування: 

невідкладні стани, тяжкий стан хворого внаслідок серцевої, легеневої недостатності, декомпенсованих порушень функції печінки, нирок, підшлункової залози, ендокринних залоз, порушення зовнішнього дихання, стійка лейкопенія, тромбоцитопенія, анемія.

                          

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія).

 

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний перелік схем медикаментозного лікування.

Поліхіміотерапія:

1. Флуороурацил по 500-1000 мг/м2 на добу в/в в 1-й та 5-й дні,  цисплатин по 100-120 мг/м2 на добу в/в в 1-й день;

2. цисплатин по 100 мг/м2 на добу в/в – 1-й день,

блеоміцин по 15 мг/м2 на добу в/в – 1-й, 8-й, 15-й дні  метотрексат по 30 мг/м2 на добу в/в – 8-й, 15-й дні; 

3. цисплатин по 100 мг/м2 на добу в/в – 1-й день,

блеоміцин по 15 мг/м2 на добу в/в – 1-й, 8-й, 15-й дні,

вінбластин по 4 мг/м2 на добу в/в – 1-й день.

При всіх стадіях захворювання

 

Показання до редукції дози:  за показаннями.

 

Протипоказання до медикаментозного лікування: невідкладні стани, тяжкий стан хворого внаслідок серцевої, легеневої недостатності, декомпенсованих порушень функції печінки, нирок, підшлункової залози, ендокринних залоз, порушення зовнішнього дихання, виражена лейкопенія, тромбоцитопенія,  анемія, а також протипоказання, зазначені в інструкції для медичного застосування окремих препаратів.

 

Директор Департаменту розвитку

медичної допомоги                                                                                                                 М.П.Жданова

 

 

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

Локалізація (неускладнений пухлинний процес*): Рак яєчка (код за МКХ-0-С62)

Таблиця №1:    Стандартне обстеження хворих

 

 

ЛПЗ, загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

до 3 днів

до 8 днів

до 10 днів

Обсяг

обстежень

1. Фізикальне обстеження

2. Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, RW,) та сечі

3. ЕКГ

4. УЗД органів черевної порожнини, малого тазу,  заочеревинного простору  та органів калитки.

5. Рентгенографія органів грудної порожнини

1. Фізикальне обстеження

2. КТ органів черевної порожнини - за показаннями

3. Консультації онкоуролога, хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога

4. Визначення рівня альфа-фетопротеїну,  бета-хоріонічного гонадотропіну та ЛДГ

5. Пункційна біопсія пухлини з морфологічним дослідженням матеріалу біопсії (за виключними показаннями).

6. Радіоізотопні дослідження - за показаннями

1.   Фізикальне обстеження

2.   Лабораторне дослідження крові та сечі (контроль)

3.   Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

4.   Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Обсяг

обстежень

 

 

1. Фізикальне обстеження

2. Рентгенографія органів грудної порожнини

УЗД органів черевної порожнини,.

1 рік

2 рік

3 рік

4-5 роки

6 разів

4 рази

 

4 раз

4 рази

3 рази

 

4 рази

3 рази

3 рази

 

1 раз

2 рази / рік

2 рази / рік

 

за показаннями

Можливі додаткові обстеження

(проводяться при достатньому

матеріально-технічному забезпеченні закладу)

 

1. Аналіз крові на ВІЛ (за показаннями)

2. Визначення рівня пухлинних маркерів 6 разів

3. КТ органів черевної порожнини,

1 рік

2 рік

3 рік

4-5 роки

 

6 разів

 

2 рази

 

 

4 рази

 

2 рази

 

 

3 рази

 

за показаннями

 

 

2 рази / рік

 

за показаннями

 

 

Таблиця  №2. Схеми стандартного лікування хворих

 

Стадії захворювання

 

ОСБЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

УСКЛАДНЕННЯ

%

ЛЕТАЛЬНІСТЬ

%

Ст. І-ІІ.

Семінома яєчка

Т1-2N0M0

1. Однобічна орхіектомія + променева терапія

2. Карбоплатин (1 курс) як альтернатива променевої терапії

3. Тактика тільки спостереження

2

 

9

 

2

7

 

9

 

7

до 10

 

до 4

 

0

0

 

0

 

0

Ст. І-ІІ. 

Несеміномні          пухлини

Т1-2N0M0

Низький ризик метастазування

1. Хірургічне лікування або первинна хіміотерапія

2.  Тактика тільки спостереження (до 5 років)

Високий ризик метастазування

1. Первинна ад’ювантна хіміотерапія

2. Хірургічне лікування або тактика тільки спостереження з активним лікуванням у випадку рецидиву

 

5

-

 

7

 

7

 

9

-

 

9

 

9

 

до 2

0

 

до 20

 

до 2

 

2

2

 

4

 

4

Ст. ІІІ.

Семінома яєчка

Т1-4N1-3M0

1. Однобічна орхіектомія + променева терапія

2. Поліхіміотерапія як альтернатива променевої терапії

2

 

9

 

7

 

9

 

до 10

 

до 20

 

1-2

 

2

 

Ст. ІІІ. 

Несеміномні              пухлини

1. Первинна поліхіміотерапія

2. Хірургічне лікування

 

7

10

9

17

20

4

4-6

4-6

Ст. IV.

Т1-4N1-3M1

1.   Комплексне лікування:
а) хірургічне лікування
б) хіміотерапія - не менше 5 курсів

 

до 4

до 4

 

 

14

до 14

 

2

до 20

 

6

2

 

 

 

Таблиця №3.  Перелік оперативних втручань

 

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних втручань

Висока однобічна орхіфунікулектомія

I-IV

При всіх типах пухлин яєчка

Додатковий перелік втручань, які можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні

Профілактична лімфаденектомія

 

 

I-II

При несеміномних пухлинах яєчка

Видалення резидуальної пухлини в заочеревинній ділянці після хіміотерапії

 

III-IV

При несеміномних пухлинах яєчка

Видалення солітарних метастазів в легені після хіміотерапії

 

IV

При несеміномних пухлинах яєчка

 

Протипоказання до оперативного втручання:

невідкладні стани, тяжкий стан хворого внаслідок серцевої, легеневої недостатності, декомпенсованих порушень функції печінки, нирок, підшлункової залози, ендокринних залоз, зовнішнього дихання.

 

 

 

Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення

 

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Післяопераційна променева терапія після радикальних операцій

СВД – 30 Гр. по 2 Гр. на парааортальні зони

СВД – 36-40 Гр. по 2 Гр. на регіонарні лімфовузли після однобічної орхіектомії

Семінома І-ІІ ст.

Семінома ІІІ ст.

 

Протипоказання до променевого лікування:   невідкладні стани, тяжкий стан хворого внаслідок серцевої, легеневої недостатності, декомпенсованих порушень функції печінки, нирок, підшлункової залози, ендокринних залоз, зовнішнього дихання, виражена лейкопенія, тромбоцитопенія і анемія.

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія).

 

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний перелік схем медикаментозного лікування.

1.   Схема РЕВ:

Цисплатин 20 мг/м2 1-5 дні

Етопозид 120 мг/м2 1-5 дні

Блеоміцин 30 мг 2, 9, 16 дні і т.д.

 

 

3-5 курсів з перервою 3 тижні

2.   Схема :

Карбоплатин = 7,5 в/в 1 день

 

 

1-2 курси з перервою 3 тижні

(при семіномі)

 

Додатковий перелік схем (можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні закладу)

1. Схема РЕІ:

Цисплатин 20 мг/м2 1-5 дні

Етопозид 120 мг/м2 1-5 дні

Іфосфамід 1,2 г/м2  1-5 дні

+ месна !

 

3-5 курсів з перервою 3 тижні

2. Паклітаксел 170 мг/м2 в/в 1 день

Іфосфамід  5 г/м2  в/в 1 день

+ месна !

Цисплатин 100 мг/мв/в 1 день

Кожних 3 тижні

Для хворих з вторинною резистентністю до ХТ або несприятливим прогнозом

3. Високодозна ПХТ з аутологічною трансплантацією гемопоетичних стовбурових клітин

Для хворих з вторинною резистентністю до ХТ або несприятливим прогнозом

 

 

 

Показання до редукції дози:  за показаннями.

 

Протипоказання до медикаментозного лікування: невідкладні стани, тяжкий стан хворого внаслідок серцевої, легеневої недостатності, декомпенсованих порушень функції печінки, нирок, підшлункової залози, ендокринних залоз, зовнішнього дихання виражена лейкопенія, тромбоцитопенія і анемія, а також протипоказання, зазначені в інструкції для медичного застосування окремих препаратів.

 

 

Директор Департаменту розвитку

медичної допомоги                                                                                                                 М.П.Жданова

 

 

 

 

 

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

Локалізація: Рак жовчного міхура.   (код за МКХ – 10 С.23)

Таблиця №1. Стандартне обстеження хворих

 

 

ЛПЗ, загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

до 3 днів

до 8 днів

до 10 днів

Обсяг

обстежень

1.   Фізикальне обстеження

2.   Лабораторне дослідження :

-   загальний аналіз сечі, крові;

-   біохімічне обстеження крові;

-   HBS Ag:

-   Rw, ВІЛ;

-   групи та Rh крові.

3.   УЗД верхнього відділу черевної порожнини.

4.   Рентгенографія ОГК.

5.   ЕКГ, ФЗД.

6.   Обстеження  в обсязі щорічного онкопрофогляду.

7.   ЕГДС.

8. Rg легень

1.   Фізикальне обстеження

2.   Лабораторне обстеження (додатково по показанням).

3.   КТ верхнього відділу черевної порожнини

4.   Консультації – хірурга-онколога, терапевта, хіміотерапевта, радіолога (анестезіолога, лікарів онкологів інших спеціальностей за показанням)

1.   Фізикальне обстеження

2.   Лабораторне обстеження (крові, сечі, біохімічне обстеження крові (контроль).

3.   Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

4.   Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців (за показаннями).

5.   Холангіографія.

6.   Ангіографія (Допплер).

 

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність

обстеження

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

Обсяг

обстежень

 

1.   Фізикальне обстеження

2.   Лабораторне дослідження :

-   загальний аналіз сечі, крові;

-   біохімічне обстеження крові;

3.   УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору.

4.   Обстеження  в обсязі щорічного онкопрофогляду.

 

Обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередньому етапі.

 

 

Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередніх етапах.

Таблиця №2: Схеми стандартного лікування хворих

 

Стадії захворювання

 

ОБСЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

УСКЛАДНЕННЯ

%

ЛЕТАЛЬНІСТЬ

%

0 (TisN0М0)

І (Т1N0М0)

ІІ (Т2N0М0)

 

ІІІ (Т1-2N1М0)

 

 

 

ІVA (Т3N0-1М0)

ІVБ (Т і N будь-яке, М1)

 1. хірургічне

 

 

 

До 3

До 14

До 5

До 3

2. а) хірургічне

б) ад’ювантна хіміотерапія (6 курсів, інтервал 21-28 днів)

в) променева терапія

До 3

До 1

До 1

До 22

До 7

До 40

До 25

До 5

До 10

До 16

До 1

До 0,5

3. паліативне та симптоматичне хірургічне лікування

До 3

До 14

До 7

До 4

 

Таблиця №3. Перелік оперативних втручань

 

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних втручань

Розширена холецистектомія

0, І, ІІ, ІІІ

 

Зовнішнє відведення жовчі або стентування

IV

При наявності механічної жовтяниці

Біліодігестивний анастомоз

IV

При наявності механічної жовтяниці

 

Протипоказання до оперативного втручання:

Протипоказанням для проведення радикального оперативного втручання є наявність супутньої патології в стадії суб- та декомпенсації.

Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення

 

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Післяопераційна променева терапія після паліативних операціях.

Дистанційна гаматерапія РВД – 2Гр, СВД – 40-50ГР

 

Променева терапія в схемах хіміопроменевого лікування

Дистанційна гаматерапія РВД – 2Гр, СВД – 40-50ГР

 

 

Протипоказання до променевого лікування:

Важкий загальний стан хворого, виражена ракова інтоксикація, наявність віддалених метастазів, асцит, пухлинна інфільтрація стінки дванадцятипалої кишки з виразкуванням та/або кровотечею, депресія гемопоезу.

 

 

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія)

 

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний перелік схем медикаментозного лікування.

флуороурацил (разова доза 375 мг/м2, курсова – 1875 мг/м2)

Кальцію фолінат (разова доза 200 мг/м2, курсова – 1000 мг/м2)

Внутрішньовенно 1-5 день, інтервал між курсами – 21-28 днів

Внутрішньовенно 1-5 день, інтервал між курсами – 21-28 днів

 

Показання до редукції дози: Загострення серцевої та печінкової недостатності.

Протипоказання до медикаментозного лікування:

Важкий загальний стан хворого, виражена ракова інтоксикація, наявність віддалених метастазів, асцит, пухлинна інфільтрація стінки дванадцятипалої кишки з виразкуванням та/або кровотечею, депресія гемопоезу.

 

 

Директор Департаменту розвитку

медичної допомоги                                                                                                                 М.П.Жданова

 

 

 

 

 

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

Локалізація: Рак периампулярної зони.   (код за МКХ-10 С.24.1)

Таблиця №1. Стандартне обстеження хворих

 

 

ЛПЗ, загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

до 3 днів

до 8 днів

до 10 днів

Обсяг

обстежень

1.Фізикальне обстеження

 1. Лабораторне дослідження :
 2. загальний аналіз сечі, крові;
 3. біохімічне обстеження крові;
 4. HBS Ag:
 5. Rw, ВІЛ;
 6. групи та Rh крові.
 7. УЗД верхнього відділу черевної порожнини .
 8. ЕКГ, ФВД.
 9. Обстеження  в обсязі щорічного онкопрофогляду.
 10. ЕГДС.
 11. Rg легень

1. Фізикальне обстеження

2. Лабораторне обстеження (додатково по показанням).

3. СА – 19-9

4. Релаксаційна дуоденографія.

5. КТ органів панкреато-гепатодуоденальної зони (органів черевної порожнини, заочеревинного простору за показаннями).

6. Консультації – хірурга-онколога, терапевта, хіміотерапевта, радіолога (анестезіолога, лікарів онкологів інших спеціальностей за показанням)

 1. Фізикальне обстеження
 2. Лабораторне обстеження (крові, сечі, біохімічне обстеження крові (контроль).
 3. Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження
 4. Ангіографія (Допплер) – за показаннями.
 5. При жовтяниці – ЕРХПГ або ЧШХПГ.
 6. Ендоскопічна УЗД.
 7. Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців (за показаннями).

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність

обстеження

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

Обсяг

обстежень

 

 1. Фізикальне обстеження
 2. Лабораторне дослідження :
 3. загальний аналіз сечі, крові;
 4. біохімічне обстеження крові;
 5. УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору.
 6. Обстеження  в обсязі щорічного онкопрофогляду.

Обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередньому етапі.

1.   ЕГДС.

2.    Rg шлунка, 12-палої кишки.

3.   СА – 19-9.

 

Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередніх етапах.

Таблиця  №2. Схеми стандартного лікування хворих

 

Стадії захворювання

 

ОБСЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

УСКЛАДНЕН

НЯ

%

ЛЕТАЛЬ

НІСТЬ

%

0 (TisN0М0)

ІА (Т1N0М0)

ІБ (Т2N0М0)

 

ІІА (Т3N0М0)

ІІБ (Т1-3N1М0)

 

ІІІ (Т4N0М0)

ІV (Т і N будь-яке, М1)

1.   хірургічне

 

 

До 3

До 22

До 25

До 16

2. а) хірургічне

б) ад’ювантна хіміотерапія

(6 курсів, інтервал 21-28 днів)

в) променева терапія

До 3

До 1

 

До 1

До 22

До 22

 

До 40

До 25

До 5

 

До 10

До 16

До 1

 

До 0,5

3. паліативне та симптоматичне хірургічне лікування

До 3

До 12

До 5

До 5

 

Таблиця №3. Перелік оперативних втручань

 

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних втручань

Трансдуоденальна папілектомія

0, ІА

 

Панкреатодуоденальна резекція та пілорозберігаюча панкреатодуоденальна резекція

ІБ, ІІА, ІІБ

 

Біліодігестивний анастомоз

ІІІ, IV

При наявності механічної жовтяниці

Гастроентероанастомоз

ІІІ, IV

При наявності стенозу вихідника шлунка

Зовнішнє відведення жовчі

ІІІ, IV

При наявності механічної жовтяниці у хворих з декомпенсацією серцево-судинної діяльності

 

Протипоказання до оперативного втручання:

Протипоказаннями для проведення радикального оперативного втручання є наявність супутньої патології в стадії суб- та декомпенсації.

Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення.

 

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Післяопераційна променева терапія після паліативних операціях.

Дистанційна гаматерапія РВД – 2Гр, СВД – 40-50ГР

Виконується в 1 або 2 етапи

Променева терапія в схемах хіміопроменевого лікування

Дистанційна гаматерапія РВД – 2Гр, СВД – 40-50ГР

Виконується в 1 або 2 етапи

 

Протипоказання до променевого лікування:

Важкий загальний стан хворого, виражена ракова інтоксикація, наявність віддалених метастазів, асцит, пухлинна інфільтрація стінки дванадцятипалої кишки з виразкуванням та(або) кровотечею, депресія гемопоезу.

 

 

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія)

 

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний перелік схем медикаментозного лікування.

флуороурацил (разова доза 500 мг/м2 , сумарна 5г)

Внутрішньовенно через добу

флуороурацил (разова доза 1000 мг/м2)

96-годинна внутрішньовенна ін фузія на 2-5 та 29-32 дні

Мітоміцин (разова доза 10 мг/м2)

Внутрішньовенно на 2 та 29 день

 

 

Показання до редукції дози: Загострення серцевої та печінкової недостатності

 

Протипоказання до медикаментозного лікування:

Важкий загальний стан хворого, виражена ракова інтоксикація, наявність віддалених метастазів, асцит, пухлинна інфільтрація стінки дванадцятипалої кишки з виразкуванням та(або) кровотечею, депресія гемопоезу.

 

 

Директор Департаменту розвитку

медичної допомоги                                                                                                                           М.П.Жданова

 

 

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

Локалізація: Рак печінки.   (код за МКХ-10 С.22)

Таблиця №1. Стандартне обстеження хворих

 

 

ЛПЗ, загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

до 3 днів

до 8 днів

до 10 днів

Обсяг

обстежень

1.Фізикальне обстеження

2.Лабораторне дослідження :

-   загальний аналіз сечі, крові;

-   біохімічне обстеження крові;

-   HBS Ag:

-   Rw, ВІЛ;

-   групи та Rh крові.

3.УЗД печінка

4.Рентгенографія ОГК.

5.Обстеження  в обсязі щорічного онкопрофогляду.

6.ЕГДС.

7.ФКС.

 

1.   Фізикальне обстеження

2.   Лабораторне обстеження (додатково по показанням):

-   СА-19-9, РЕА, АФП

3.   ЕКГ, ФЗД.

4.   КТ печінки в артеріальну фазу, заочеревинного простору за показаннями).

5.   Консультації – хірурга-онколога, терапевта, хіміотерапевта, радіолога (анестезіолога, лікарів онкологів інших спеціальностей за показанням)

1.   Фізикальне обстеження

2.Лабораторне обстеження (крові, сечі, біохімічне обстеження крові (контроль).

3.Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

4. Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців (за показаннями).

5.Пункційна біопсія пухлини під УЗ-контролем.

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність

обстеження

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

Обсяг

обстежень

 

1.   Фізикальне обстеження

2.Лабораторне дослідження :

-   загальний аналіз сечі, крові;

-   біохімічне обстеження крові;

3.УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору.

Обстеження  в обсязі щорічного онкопрофогляду.

4.   СА-19-9, РЕА, АФП.

 

Обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередньому етапі.

 

 

Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередніх етапах.

Таблиця №2. Схеми стандартного лікування хворих

 

Стадії захворювання

 

ОБСЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

УСКЛАДНЕННЯ

%

ЛЕТАЛЬНІСТЬ

%

0 (TisN0М0)

І (Т1N0М0)

ІІ (Т2N0М0)

 

ІІІ (Т1-3N0-1М0)

ІVA (Т4N0-1М0)

 

ІVA (Т4N0-1М0)

ІVБ (Т і N будь-яке, М1)

 1. хірургічне

 

 

 

До 3

До 25

До 10

До 3

2. а) хірургічне

б) ад’ювантна хіміотерапія (6 курсів з інтервалом 28 днів)

в) променеве

До 3

До 1

До 1

До 25

До 18

До 40

До 10

До 1

До 10

До 3

До 0,5

До 0,5

3. - паліативне та симптоматичне лікування

 

До 1

До 12

До 5

До 5

 

Таблиця №3. Перелік оперативних втручань

 

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних втручань

Лівобічна лобектомія (видалення ІІ та ІІІ сегментів)

0, І

 

Лівобічна гемігепатектомія (видалення І-IV сегментів)

ІІ, ІІІ

 

Правобічна гемігепатектомія (видалення V-VIII сегментів)

ІІ, ІІІ

 

Розширена правобічна гемігепатектомія (видалення ІV-VIII сегментів)

ІІ, ІІІ

 

Атипова резекція печінки

 

У разі метастатичного її ураження

Деартеріалізація печінки

IV

У разі неоперабельної пухлини

Додатковий перелік втручань, які можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні

Катетеризація печінкових артерій для суперселективної внутрішньоартеріальної інфузії цитостатиків та наступної емболізації

III, IV

У разі неоперабельної пухлини

 

Кріодеструкція, гіпертермічна деструкція, алкоголізація пухлини

III, IV

У разі неоперабельної пухлини

 

Протипоказання до оперативного втручання:

- мультицентричне ураження печінки;

- гепаторенальна недостатність;

- віддалені метастази;

- гіпоальбумінемія, асцит, гіпербілірубінемія, азотемія;

- конкуруючий цироз печінки;

- прогресуюча кахексія.

 

 

 

Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення

 

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Післяопераційна променева терапія після паліативних операціях.

Дистанційна гаматерапія РВД – 2Гр, СВД – 30-50ГР

Виконується в 1 або 2 етапи

Самостійна променева терапія

Локальним полем РВД – 2Гр, СВД – 50-60ГР

Виконується в 2 етапи

Променева терапія в схемах хіміопроменевого лікування

Дистанційна гаматерапія РВД – 2Гр, СВД – 30-50ГР

 

 

Протипоказання до променевого лікування:

Важкий загальний стан хворого, виражена ракова інтоксикація, наявність віддалених метастазів, асцит, розпад пухлини печінки, депресія гемопоезу.

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія)

 

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний перелік схем медикаментозного лікування.

флуороурацил (разова доза 500 мг/м2)

Внутрішньовенно у 2-7 день, інтервал між курсами – 28 днів

Мітоміцин (одноразово 10 мг/м2)

Внутрішньовенно у 1 день

Етопозид (разова доза 100 мг/м2 )

Внутрішньовенно 2-4 день

Тегафур (1 г/м2, курсова доз 30г)

Перорально

Етопозид (разова доза 100 мг/м2 )

Внутрішньовенно у 1-5 день

флуороурацил (разова доза 500 мг/м2)

Внутрішньовенно у вигляді безперервної уповільненої інфузії 5 днів

Цисплатин (разова доза 80 мг/м2)

Внутрішньовенно у 1 день

Додатковий перелік схем (можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні закладу)

флуороурацил (1,3 г/м2 протягом 3 діб)

Внутрішньоартеріальне суперселективне введення

Доксорубіцин (60 мг/м2 протягом 24 год)

Внутрішньоартеріальне суперселективне введення

Цисплатин (100 мг/м2 за 2 год)

Внутрішньоартеріальне суперселективне введення

Карбоплатин (150 мг/м2 )

Внутрішньоартеріальна хемоебмолізація

Доксорубіцин (80 мг/м2)

Внутрішньоартеріальна хемоебмолізація

Капецитабін (2000 мг 2 раза в день)

Перорально 14 днів, інтервал між курсами 7-8 днів. Всього 6 курсів

 

Показання до редукції дози: Загострення серцевої та печінкової недостатності

 

Протипоказання до медикаментозного лікування:

Важкий загальний стан хворого, виражена ракова інтоксикація, розпад пухлини печінки, депресія гемопоезу.

 

 

Директор Департаменту  розвитку

медичної допомоги                                                                                                                 М.П.Жданова

 

 

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

Локалізація: Рак підшлункової залози.   (код за МКХ-10 С.25)

Таблиця №1. Стандартне обстеження хворих

 

ЛПЗ, загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

до 3 днів

до 8 днів

до 10 днів

Обсяг

обстежень

1.   Фізикальне обстеження

2.   Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, ВІЛ, RW, HBSAg) та сечі.

3.   ЕКГ

4.   Обстеження в обсязі щорічного онкопрофогляду

5.   УЗД верхнього відділу  черевної порожнини.

6.   ФЕГДС

7.   ФКС

8.   Іригоскопія

1.   Фізикальне обстеження

2.   Консультація хірурга-онколога

3.   УЗД контроль за показаннями.

4.   СА-19-9

5.   КТ або МРТ органів черевної порожнини - за показаннями.

6.   ФКС – за показаннями

7.   Релаксаційна дуоденографія

8.   Консультації терапевта (ФЗД – за показниками), хіміотерапевта, радіолога, анестезіолога

1.   Фізикальне обстеження

2.   Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

3.   Ангіографія (Допплер) – за показаннями.

4.   При жовтяниці – ЕРХПГ або ЧШХПГ.

5.   Ендоскопічна УЗД.

6.   Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями

7.   Лапароскопія або діагностична лапаротомія  – за показаннями.

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність

обстеження

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

Обсяг

обстежень

 

1.   Фізикальне обстеження

2.   Лабораторне дослідження :

- загальний аналіз сечі, крові;

- біохімічне обстеження крові;

3.   УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору.

4.   Обстеження  в обсязі щорічного онкопрофогляду.

Обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередньому етапі.

1. ЕГДС.

2. Rg шлунка, 12-палої кишки.

3. СА – 19-9.

 

Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередніх етапах.

Таблиця  №2. Схеми стандартного лікування хворих

 

Стадії захворювання

 

ОБСЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

УСКЛАДНЕННЯ

%

ЛЕТАЛЬНІСТЬ

%

І (Т1-2N0М0)

 

ІІ (Т3N0М0)

ІІІ (Т будь-яке N1М0)

 

ІІІ (Т будь-яке N1М0)

ІV (Т і N будь-яке, М1)

1. хірургічне

До 3

До 22

До 25

До 16

2. а) хірургічне

б) ад’ювантна хіміотерапія

(6 курсів, інтервал 21-28 днів)

в) променеве

До 3

До 1

 

До 1

До 22

До 18

 

До 40

До 25

До 5

 

До 10

До 16

До 1

 

До 0,5

3. - паліативне та симптоматичне хірургічне лікування

 

До 3

До 12

До 5

До 5

 

Таблиця №3. Перелік оперативних втручань

 

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних втручань

Панкреатодуоденальна резекція

І, ІІ, ІІІ

При локалізації пухлини в голівці залози

Дистальна (лівобічна) резекція підшлункової залози

І, ІІ, ІІІ

При локалізації пухлини в хвості залози

Панкреатектомія

І, ІІ, ІІІ

При мультицентричних пухлинах

Біліодігестивний анастомоз

ІІІ, IV

При наявності механічної жовтяниці

Гастроентероанастомоз

ІІІ, IV

При наявності стенозу вихідника шлунка

Зовнішнє відведення жовчі

ІІІ, IV

При наявності механічної жовтяниці у хворих з декомпенсацією серцево-судинної діяльності

Додатковий перелік втручань, які можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні

Розширена гастропанкреатодуоденальна резекція

ІІІ

 

Протипоказання до оперативного втручання: Протипоказаннями для проведення радикального оперативного втручання є наявність супутньої патології в стадії суб- та декомпенсації.

Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення.

 

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Післяопераційна променева терапія після паліативних операціях.

Дистанційна гаматерапія РВД – 2Гр, СВД – 40-50ГР

Виконується в 1 або 2 етапи

Променева терапія в схемах хіміопроменевого лікування

Дистанційна гаматерапія РВД – 2Гр, СВД – 40-50ГР

Виконується в 1 або 2 етапи

Протипоказання до променевого лікування:

Важкий загальний стан хворого, виражена ракова інтоксикація, наявність віддалених метастазів, асцит, пухлинна інфільтрація стінки дванадцятипалої кишки з виразкуванням та(або) кровотечею, депресія гемопоезу.

 

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія).

 

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний перелік схем медикаментозного лікування.

флуороурацил (разова доза 375 мг/м2, курсова – 1875 мг/м2)

Кальцію фолінат (разова доза 200 мг/м2, курсова – 1000 мг/м2)

Внутрішньовенно 1-5 день, інтервал між курсами – 21-28 днів

Внутрішньовенно 1-5 день, інтервал між курсами – 21-28 днів

флуороурацил (разова доза 600 мг/м2, курсова – 2400 мг/м2)

Доксорубіцин (разова доза 30 мг/м2, курсова – 60 мг/м2)

Мітоміцин (одноразово 10 мг/м2)

Внутрішньовенно в 1, 8, 29 та 36 дні

 

Внутрішньовенно в 1 та 29 дні

Інтервал між курсами 28 днів

Додатковий перелік схем (можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні закладу)

Гемцитабін (разова доза 1000 мг/м2, курсова – 3000 мг/м2)

Внутрішньовенно в 1.8 та 15 день, інтервал між курсами 14 днів

Показання до редукції дози: Загострення серцевої та печінкової недостатності.

Протипоказання до медикаментозного лікування:

Важкий загальний стан хворого, виражена ракова інтоксикація, пухлинна інфільтрація стінки дванадцятипалої кишки з виразкуванням та(або) кровотечею, депресія гемопоезу.

 

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги                                                                                               М.П.Жданова

 

 

 

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

Локалізація: Рак позапечінкових жовчних ходів.   (код за МКХ-10 С.24.0)

Таблиця №1. Стандартне обстеження хворих

 

 

ЛПЗ, загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

до 3 днів

до 8 днів

до 10 днів

Обсяг

обстежень

1.   Фізикальне обстеження

2.   Лабораторне дослідження :

-   загальний аналіз сечі, крові;

-   біохімічне обстеження крові;

-   HBS Ag:

-   Rw, ВІЛ;

-   групи та Rh крові.

3.   УЗД верхнього відділу черевної порожнини.

4.   Рентгенографія ОГК.

5.   ЕКГ, ФВД.

6.   Обстеження  в обсязі щорічного онкопрофогляду.

7.   ЕГДС.

7. Rg шлунка, 12-палої кишки.

8. Rg легень

1.   Фізикальне обстеження

2. Лабораторне обстеження (додатково по показанням).

3. СА – 19-9

4. Релаксаційна дуоденографія.

5. КТ верхнього віділу черевної порожнини.

6. При жовтяниці – ЕРХПГ або ЧШХПГ.

7. Ангіографія (Допплер).

8. Консультації – хірурга-онколога, терапевта, хіміотерапевта, радіолога (анестезіолога, лікарів онкологів інших спеціальностей за показанням)

1.   Фізикальне обстеження

2.   Лабораторне обстеження (крові, сечі, біохімічне обстеження крові (контроль).

3.   Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

4.   Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців (за показаннями).

5.   Холангіографія.

6.   РПХГ.

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність

обстеження

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

Обсяг

обстежень

 

1.   Фізикальне обстеження

2.   Лабораторне дослідження :

-   загальний аналіз сечі, крові;

-   біохімічне обстеження крові;

3.   УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору.

4.   Обстеження  в обсязі щорічного онкопрофогляду

Обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередньому етапі.

1.   ЕГДС.

2.    Rg шлунка, 12-палої кишки.

3.   СА – 19-9.

 

Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередніх етапах.

Таблиця  №2. Схеми стандартного лікування хворих

 

Стадії захворюва-

ння

 

ОБСЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

УСКЛАД

НЕННЯ

%

ЛЕТАЛЬ

НІСТЬ

%

0 (TisN0М0)

І (Т1N0М0)

ІІ (Т2N0М0)

 

ІІІ (Т1-2N1М0)

ІVA (Т3N0-1М0)

 

ІVA (Т3N0-1М0)

ІVБ (Т і N будь-яке, М1)

1.   хірургічне

 

 

До 3

До 14

До 5

До 3

2. а) хірургічне

б) ад’ювантна хіміотерапія

(6 курсів, інтервал 21-28 днів)

в) променева терапія

До 3

До 1

До 1

До 22

До 22

До 40

До 25

До 5

До 10

До 16

До 1

До 0,5

3. паліативне та симптоматичне хірургічне лікування

До 3

До 14

До 7

До 4

 

 

Таблиця №3. Перелік оперативних втручань.

 

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних втручань

Резекція гепатохоледоха

0, І, ІІ

 

Комбінована резекція гепатохоледоха

 

 

Панкреатодуоденальна резекція та пілорозберігаюча панкреатодуоденальга резекція

ІІ, ІІІ

 

Біліодігестивний анастомоз

ІІІ, IV

При наявності механічної жовтяниці

Зовнішнє відведення жовчі або стентування

ІІІ, IV

При наявності механічної жовтяниці

 

Протипоказання до оперативного втручання:

Протипоказаннями для проведення радикального оперативного втручання є наявність супутньої патології в стадії суб- та декомпенсації.

Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення.

 

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Післяопераційна променева терапія після паліативних операціях.

Дистанційна гаматерапія РВД – 2Гр, СВД – 40-50ГР

Виконується в 1 або 2 етапи

Променева терапія в схемах хіміопроменевого лікування

Дистанційна гаматерапія РВД – 2Гр, СВД – 40-50ГР

Виконується в 1 або 2 етапи

 

Протипоказання до променевого лікування:

Важкий загальний стан хворого, виражена ракова інтоксикація, наявність віддалених метастазів, асцит, пухлинна інфільтрація стінки дванадцятипалої кишки з виразкуванням та(або) кровотечею, депресія гемопоезу.

 

 

 

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія).

 

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний перелік схем медикаментозного  лікування.

флуороурацил (разова доза 500 мг/м2 , сумарна 5г)

Внутрішньовенно через добу

флуороурацил (разова доза 1000 мг/м2 )

96-годинна внутрішньовенна ін фузія на 2-5 та 29-32 дні

Мітоміцин (разова доза 10 мг/м2)

Внутрішньовенно на 2 та 29 день

 

Показання до редукції дози: Загострення серцевої та печінкової недостатності.

 

Протипоказання до медикаментозного лікування:

Важкий загальний стан хворого, виражена ракова інтоксикація, наявність віддалених метастазів, асцит, пухлинна інфільтрація стінки дванадцятипалої кишки з виразкуванням та(або) кровотечею, депресія гемопоезу.

 

 

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги                                                                                               М.П.Жданова

 

 

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

Локалізація: Рак тонкої кишки.  (код за МКХ-10 С.17)

Таблиця №1. Стандартне обстеження хворих

 

 

ЛПЗ, загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

до 3 днів

до 8 днів

до 10 днів

Обсяг

обстежень

1.   Фізикальне обстеження

2.   Обстеження в обсязі щорічного онкопрофогляду

3.   Рентгенологічне обстеження шлунку

4.   Рентгенологічне обстеження  тонкої кишки

5.   Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, RW, ВІЛ) та сечі

6.   ЕКГ, ФЗД

7.   РОГК

 

1.   Фізикальне обстеження

2.   ФЕГДС

3.   Консультація рентгенограм та контрольне R-обстеження шлунку та тонкої кишки за показаннями

4.   УЗД органів черевної порожнини, малого тазу та заочеревинного простору (контроль)

5.   КТ органів черевної порожнини - за показаннями

6.   Консультації хірурга-онколога, терапевта, хіміотерапевта, радіолога, анестезіолога

1.   Фізикальне обстеження

2.   Лабораторне дослідження крові та сечі (контроль)

3.   Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

4.   Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями

5.   Лапароскопія - за показаннями

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність

обстеження

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

Обсяг

обстежень

 

1. Фізикальне обстеження

2. Лабораторне дослідження :

загальний аналіз сечі, крові;

біохімічне обстеження крові;

3. УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору.

4. Обстеження  в обсязі щорічного онкопрофогляду.

Обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередньому етапі.

1. Rg шлунка та тонкої кишки.

 

 

Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередніх етапах.

Таблиця  №2. Схеми стандартного лікування хворих

 

Стадії захворювання

 

ОБСЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

УСКЛАДНЕННЯ

%

ЛЕТАЛЬНІСТЬ

%

0 (ТisN0M0)

І (Т1-2N0М0)

 

ІІ (Т3-4N0М0),

ІІІ (Т будь-яке N1М0),

 

ІV (Т і N будь-яке, М1)

 

1. хірургічне

До 3

До 15

До 3

До 0,5

2. а) хірургічне

б) ад’ювантна хіміотерапія

(6 курсів, інтервал 28 днів)

 

До 3

До 1

 

До 15

До 7

 

До 5

До 5

 

До 0,5

До 0,5

 

3. - паліативне та симптоматичне хірургічне лікування, паліативне променеве та  хіміотерапевтичне лікування

До 3

До 15

До 5

До 5

 

Таблиця №3. Перелік оперативних втручань.

 

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних втручань

Резекція тонкої кишки з резекцією брижі

І, ІІ,

ІІІ, IV

 

Додатковий перелік втручань, які можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні

Комбіновані операції при значному поширенні пухлини

ІІ, ІІІ

 

 

Протипоказання до оперативного втручання:

Протипоказанням для проведення радикального оперативного втручання є наявність супутньої патології в стадії суб- та декомпенсації.

Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення.

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Післяопераційна променева терапія після паліативних операціях.

Паліативна променева терапія РВД –

2 Гр, СВД – 40 Гр.

 

Протипоказання до променевого лікування: дисемінація процесу, кровотеча з пухлини, супутня патологія в стані декомпенсації, депресія гемопоезу.

 

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія).

 

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний перелік схем медикаментозного лікування.

флуороурацил (разова доза 425 мг/м2, курсова – 2125 мг/м2)

Кальцію фолінат (разова доза 20 мг/м2, курсова – 100 мг/м2)

Внутрішньовенно 1-5 день, інтервал між курсами – 21-28 днів

Внутрішньовенно 1-5 день, інтервал між курсами – 21-28 днів

Цисплатін (одноразово 120 мг/м2)

Внутрішньовенно в 1 день

флуороурацил (разова доза 1200 мг/м2)

Внутрішньовенно одразу після цисплатину, 96-годинна інфузія. Інтервал між курсами 28 днів.

Додатковий перелік схем (можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні закладу)

Іматиніб (400 мг/добу; питання про підвищення дози від 400 мг до 600 мг на добу може розглядатися при відсутності побічних реакцій у разі недостатньої відповіді на терапію)

 

Тривалість лікування Іматинибом пацієнтів зі злоякісними пухлинами строми органів травного тракту слід продовжувати доти, доки захворювання прогресує.

 

Показання до редукції дози: Загострення серцевої та печінкової недостатності

Протипоказання до медикаментозного лікування:

Важкий загальний стан хворого, виражена ракова інтоксикація, значна пухлинна інфільтрація стінки кишки з виразкуванням та кровотечею, депресія гемопоезу.

 

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги                                                                                                      М.П.Жданова

 

 

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

Локалізація: Рак шлунка.  (код за МКХ-10 С.16)

Таблиця №1. Стандартне обстеження хворих

 

 

ЛПЗ, загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

до 3 днів

до 8 днів

до 10 днів

Обсяг

обстежень

1.   Фізикальне обстеження

2.   Обстеження в обсязі щорічного онкопрофогляду

3.   ФЕГДС з біопсією

4.   Рентгенологічне обстеження шлунку

5.   Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, RW, ВІЛ) та сечі

6.   РРС

7.   Іригоскопія

8.   ЕКГ, ФЗД

9.   РОГК

1.   Фізикальне обстеження

2.   ФЕГДС з біопсією пухлини та морфологічним дослідженням матеріалу біопсії

3.   Консультація рентгенограм та контрольне R-обстеження шлунку - за показаннями

4.   УЗД органів черевної порожнини, малого тазу та заочеревинного простору (контроль)\

5.   КТ органів черевної порожнини –і малого тазу  за показаннями

6.   Консультації хірурга-онколога, терапевта, хіміотерапевта, радіолога, анестезіолога

7.   Радіоізотопні дослідження - за показаннями

8.   Ендоскопічне УЗД (при можливості)

1.   Фізикальне обстеження

2.   Лабораторне дослідження крові та сечі (контроль)

3.   Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

4.   Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями

5.   Лапароскопія - за показаннями

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність

обстеження

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

Обсяг

обстежень

 

1.   Фізикальне обстеження

2.   Лабораторне дослідження:

-загальний аналіз сечі, крові;

- біохімічне обстеження крові;

3.   УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору.

4.   Обстеження  в обсязі щорічного онкопрофогляду.

5.   ЕГДС.

 

Обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередньому етапі.

 Rg шлунка

 

 

Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередніх етапах.

Таблиця  №2. Схеми стандартного лікування хворих

 

Стадії захворювання

 

ОБСЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

УСКЛАДНЕННЯ

%

ЛЕТАЛЬНІСТЬ

%

0 (ТisN0M0)

ІA (Т1N0М0)

 

ІБ (Т1N1М0), (Т2N0М0)

ІІ (Т1N2М0), (Т2N1М0), (Т3N0М0)

ІІІА (Т2N2М0), (Т3N1М0), (Т4N0М0)

ІІІБ (Т3N2М0), (Т4N1М0)

 

ІV (Т4N2М0), (Т і N будь-яке, М1)

 

1. хірургічне

До 5

До 20

До 5

До 4

2. а) хірургічне

б) ад’ювантна хіміотерапія

 (6 курсів, інтервал 21-28 днів)

 

 

 

 

 

 

До 3

До 1

 

 

До 22

До 18

 

 

До 25

До 5

 

 

До 16

До 0,5

 

 

3. - паліативне та симптоматичне хірургічне лікування, паліативне променеве та хіміотерапевтичне лікування

До 3

До 12

До 5

До 5

Таблиця №3. Перелік оперативних втручань.

 

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних втручань

Дистальна субтотальна резекція шлунка

0, ІА, ІБ, ІІ

При локалізації екзофітної пухлини в нижній третині шлунка

Проксимальна субтотальна резекція шлунка

0, ІА, ІБ, ІІ

При локалізації екзофітної пухлини в верхній третині шлунка

Гастректомія

ІА, ІБ, ІІ, ІІІА, ІІІБ

 

Гастроентероанастомоз

ІІІ, IV

При наявності стенозу вихідника шлунка

Стентування

ІІІ, IV

При наявності стенозу в разі раку кардії

Додатковий перелік втручань, які можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні

Розширена гастректомія (D2,5, D3)

ІІІА, ІІІБ

 

Інтраопераційне опромінення електронним пучком  Е 12-13 meV(прискорювання електронів). СВД – 10-15 Гр – 20 Гр, можливе поєднання з ДПТ (в разі необхідності). РВД – 2 Гр, СВД – 40 Гр.

 

 

 

Протипоказання до оперативного втручання:

Протипоказаннями для проведення радикального оперативного втручання є наявність супутньої патології в стадії суб- та декомпенсації.

 

 

Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення.

 

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Доопераційна променева терапія

РВД – 2 Гр, СВД – 30-40 Гр.

 

Післяопераційна променева терапія після радикальних операцій

РВД – 2 Гр, СВД – 40-50 Гр.

 

Післяопераційна променева терапія після паліативних операціях.

РВД – 2 Гр, СВД – 40 Гр.

 

Самостійна променева терапія

При кардіоезофанеальному раку - РВД – 2 Гр, СВД – 60-65 Гр

Виконується в 2 етапи.

Променева терапія в схемах хіміопроменевого лікування

РВД – 2 Гр, СВД – 40-50 Гр.

 

 

Протипоказання до променевого лікування: дисемінація процесу, кровотеча з пухлини, супутня патологія в стані декомпенсації, депресія гемопоезу.

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія).

 

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний перелік схем медикаментозного лікування.

флуороурацил (разова доза 425 мг/м2, курсова – 2125 мг/м2)

Кальцію фолінат (разова доза 20 мг/м2, курсова – 100 мг/м2)

Внутрішньовенно 1-5 день, інтервал між курсами – 21-28 днів

Внутрішньовенно 1-5 день, інтервал між курсами – 21-28 днів

флуороурацил (разова доза 300 мг/м2, курсова – 1500 мг/м2)

Внутрішньовенно в 1-5 дні

Доксорубіцин (разова доза 40 мг/м2)

Внутрішньовенно в 1 день

Цисплатін (одноразово 40 мг/м2)

Інтервал між курсами 35 днів

Додатковий перелік схем (можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні закладу)

Капецитабін (2000 мг 2 раза в день)

Перорально 14 днів, інтервал між курсами 7-8 днів. Всього 6 курсів

Тагафур (1200 мг/добу)

Перорально 20 днів, інтервал між курсами 21-28 днів, всього 6 курсів

Іматиніб (400 мг/добу; питання про підвищення дози від 400 мг до 600 мг на добу може розглядатися при відсутності побічних реакцій у разі недостатньої відповіді на терапію)

 

Тривалість лікування Іматинібом пацієнтів зі злоякісними пухлинами строми органів травного тракту слід продовжувати доти, доки захворювання прогресує

 

Показання до редукції дози: Загострення серцевої та печінкової недостатності

 

Протипоказання до медикаментозного лікування:

Важкий загальний стан хворого, виражена ракова інтоксикація, значна пухлинна інфільтрація стінки шлунка з виразкуванням та(або) кровотечею, депресія гемопоезу.

 

 

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги                                                                            М.П.Жданова

                                        

 

 

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

Локалізація: Губа, ротова порожнина, глотка(код за МКХ-10)  С00-С06, С09-С11, С14

Таблиця №1:    Стандартне обстеження хворих

 

 

ЛПЗ загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

до 3-10 днів

до 8 днів

до 5 днів

Обсяг

обстежень

1.  Фізикальне обстеження  щитовидної залози та шиї.

2.  Загальний та біохімічний аналіз крові, аналіз сечі.

3.  Електрокардіографія.

4.  Обстеження на вірус імунодефіциту людини, сифіліс, вірусний гепатит.

5.  Рентгенографія ОГК

1. Фізикальне обстеження.

2.   Ультразвукове обстеження  шиї.

3.   Цитологічне дослідження зскрібка відпечатку із новоутворення, пункт ату, лімфатичного вузла.

4.   Езофагоскопія, ларингоскопія.

5.   Біопсія новоутворення з морфологічним дослідженням.

6.   Ортопантомографія щелеп.

7.   Консультація хірурга-онколога, радіолога, анестезіолога, хіміотерапевта 

1. Фізикальне обстеження.

2. Стандартні обстеження хворих при неможливості амбулаторного обстеження.

 

 

 

 

 

Кратність обстежень

Обов’язкові обстеження кожні 3 місяці протягом першого року, наступні 2 роки – 2 рази на рік

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Обсяг

обстежень

 

 

1. Фізикальне обстеження.

2. Ортопантомографія нижньої щелепи.

3. Ультразвукове дослідження шиї.

Обстеження проводиться при   необхідності уточнення даних, отриманих на попередньому етапі.

Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення даних, отриманих на попередніх етапах.

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2. Схеми стандартного лікування хворих на рак губи, ротової порожнини та глотки

 

Стадія                  

захворювання

Обсяг                                 стандартного  лікування

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

Ускладнення

%

Летальність

%

Стадія І-ІІ

1-2N0M0)

1.   Променева терапія.

2. Хірургічне лікування.

до 2

до 24

до 10

до 5

0

Стадія ІІІ

T3N0M0, T1-3N1M0

1.   Хіміотерапія.

2. Променева терапія.

3. Хірургічне лікування.

до 2

до 10

до 24

до 14

до 10

до 1 %

Стадія IV

4N0-1M0, Т1-4N2-3     M0-1)

1.   Хіміотерапія.

2. Променева терапія.

3. Хірургічне лікування (при резектабельних пухлинах).

до 2

до 10

до 24

до 14

до 20

до 1 %

 

 

Таблиця 3. Перелік оперативних втручань у хворих на рак губи, ротової порожнини

 

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних втручань

Резекція органу або кріодеструкція

Стадії І-ІІ (T1-2N0M0)

 

Комбінована операція з резекцією сумісних тканин та органів

Стадія ІІІ-IV (Т3-4N0-3 М0-1)

 

Розширена або комбінована з резекцією суміжних тканин та органів

Стадія IV (T4N0M0, T3-4 N1M0,T1-4N2-3M0, T1-4N1-3M1)

 

 

Перев’язка наружної сонної артерії або її гілок

стадія III-IV

 

Фасциально-футлярна

шийна дисекція або операція Крайля

при N1-3 незалежно від стадії

 

Додатковий перелік

Пластично - відновлювальні операції

Стадії ІІ -ІІІ

-

 

Таблиця 4. Особливості лікування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення у хворих на рак губи, ротової порожнини та глотки

 

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Променева терапія

Стадія I-IV (Т1-4N0-1М0-1)

Разова вогнищева доза 2,0 – 2,5 Гр.

Сумарна вогнищева доза за 2 етапи – 60 Гр.

Виконується в 2 етапи

 

 

 

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія) у хворих на рак губи. ротової порожнини та глотки

 

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний перелік схем медикаментозного лікування.

 

Індукційна хіміотерапія  препаратами: цисплатин 100 мг/м2 1-й день, або карбоплатин 450 мг/м2 1-й день + Флуороурацил 1000 мг інфузія 1-5 дні

 

Курс лікування проводиться перед променевою терапією

Додатковий перелік схем (можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні)

 

Доцетаксел 80 мг/м2 + цисплатин 100 мг/м2 +        Флуороурацил 1000 мг

 

Курс лікування проводиться перед променевою терапією

 

 

 

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги                                                                                                          М.П.Жданова

 

 

 

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

Локалізація:  Рак верхньощелепної пазухи

(код за МКХ-10)  С31.0

Таблиця №1:    Стандартне обстеження хворих

 

 

ЛПЗ загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

до 3-10 днів

до 8 днів

до 5 днів

Обсяг

обстежень

1.   Фізикальне обстеження.

2.   Загальний та біохімічний аналіз крові, аналіз сечі.

3.   Аналіз крові на вірус імунодефіциту  людини, сифіліс, вірусний гепатит.

4.   Визначення групи крові та резус фактора.

5.   Електрокардіографія.

6.   Орофарінгоскопія.

7.   Риноскопія.

8.   Обзорна рентгенографія придаткових пазух носа.

9.   Рентгенографія ОГК

 

1. Фізикальне обстеження.

2. Пункція верхньощелепної пазухи з цитологічним дослідженням пункт ату.

3. Коммп’ютерна діагностика придаткових пазух носу.

4. Ультразвукову дослідження лімфатичних вузлів шиї.

5. Пункційна біопсія новоутворень з цитологічним дослідженням.

6. Консультація радіолога, анестезіолога, хіміотерапевта

 

1.   Фізикальне обстеження

2.   Стандартні обстеження хворих при неможливості амбулаторного обстеження

3.   Ексцизійна біопсія (при необхідності) ураженого лімфатичного вузла шиї, інтраопераційна морфологічна діагностика

 

 

Кратність обстежень

Кожні 3-4 місяці протягом першого року, на 2-ий рік 1 раз на 6 місяців, в послідуючому 1 раз на рік.

 

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Обсяг

обстежень

 

 

1.   Фізикальне обстеження.

2.   Ріноскопія.

3.   Ультразвукове дослідження лімфатичних вузлів шиї (при необхідності)

Обстеження проводиться при   необхідності уточнення даних, отриманих на попередньому етапі

Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення даних, отриманих на попередніх етапах

 

 

 

Таблиця 2. Схеми стандартного лікування хворих на рак верхньощелепних пазух

 

Стадія 

захворювання

Обсяг  стандартного  лікування

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

Ускладнення

%

Летальність

%

Стадія

І-ІІ-ІІІ

1-3N0-1M0)

1. Променева терапія.

2. Хірургічне лікування

до 2

до 25

до 10

до 1

0%

Стадія IV

4N0-1M0, Т1-4N2-3M0,

Т1-4N0-3M1)

1. Хіміотерапія (внутрішньоартеріальна)

2. Променева терапія.

3. Хірургічне втручання (при резектабельних пухлинах).

до 2

до 10

до 25

до 15

до 5

до 1%

 

Таблиця 3. Перелік оперативних втручань у хворих на рак верхньощелепної пазухи

 

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних втручань

Резекція верхньої  щелепи

Стадії І-ІІ (T1-2N0M0)

 

Максілектомія

Стадія ІІІ (Т3N0-1M0)

 

Комбінована максілектомія

Стадія IV (T4N1-0M0-1

 

 

Фасциально-футлярна

интрадисекція або операція Крайля

при N1-3 незалежно від стадії

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4. Особливості лікування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення у хворих на рак верхньощелепної пазухи

 

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Променева терапія

Стадія I-IV (Т1-4N0-3М0-1)

Разова вогнищева доза 2,0 – 2,5 Гр.

Сумарна вогнищева доза за 2 етапи – 60 Гр.

 

 

 

 

 

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія) у хворих на рак верхньощелепної пазухи.

 

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний

перелік схем медикаментозного лікування

Хіміотерапія (внутрішньоартеріальна) препаратами: метотрексат, цисплатин, блеоміцин, флуороурацил.

 

 

 

 

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги                                                                                                 М.П.Жданова

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

Локалізація: Слинні залози (код за МКХ-10)  С07-С08

Таблиця №1:    Стандартне обстеження хворих

 

 

ЛПЗ загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

до 3-10 днів

до 8 днів

до 5 днів

Обсяг

обстежень

1. Фізикальне обстеження

щитовидної залози та шиї.

2. Ультразвукове дослідження.

3. Загальний та біохімічний аналіз крові, аналіз сечі.

3. Рентгенографія органів грудної клітки

4. Електрокардіографія.

5. Обстеження на вірус імунодефіциту людини, сифіліс, вірусний гепатит.

 

1. Фізикальне обстеження.

2. Ультразвукове  обстеження ділянок слинних залоз та шиї.

3. Пункційна біопсія новоутворень з цитологічним дослідженням.

4. Коммп’ютерна томографія в складних випадках.

5. Сіалографія при необхідності.

6. Консультація радіолога, анестезіолога, хіміотерапевта

1. Фізикальне обстеження.

2. Стандартні обстеження хворих при неможливості амбулаторного обстеження.

3. Біопсія новоутворення з гістологічним дослідженням.

 

 

 

Кратність обстежень

Обов’язкові обстеження кожні 3 місяці протягом першого року, наступні 2 роки – 2 рази на рік із    застосування спеціальних обстежень.

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Обсяг

обстежень

 

 

1.   Фізикальне обстеження

2.   Ультразвукове обстеження

Обстеження проводиться при необхідності уточнення даних, отриманих на попередньому етапі

Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення даних, отриманих на попередніх етапах

 

Таблиця 2. Схеми стандартного лікування хворих на рак слинної залози

 

Стадія                  

захворювання

Обсяг  стандартного  лікування

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

Ускладнення

%

Летальність

%

Стадія І

1-2N0M0)

1.   1. Передопераційна променева терапія.

2.   Хірургічне лікування.

до 2

до 20

до 8

до 1

0%

Стадія ІІ-ІІІ

T3N0M0, T1-2N1M0

1.   Передопераційна променева терапія.

2.   Хірургічне лікування.

3.   Хіміотерапія (при  низько-  або недиференційованому раку)

до 2

до 24

до 10

до 15

до 5

до 1%

Стадія IV

4N0M0, Т3-4N1M0,

Т1-4N1-3M1)

1. Індукційна хіміотерапія.

2. Променева терапія.

3. Хірургічне лікування (при можливості виконання)

4. Хіміопроменеве лікування (при нерезектабельних пухлинах).

до 2

 

 

 

до 2

 

до 5

до 24

до 14

 

до 35

 

до 20

до 1%

 

 

 

до 1%

 

 

 

Таблиця 3. Перелік оперативних втручань у хворих на рак слинних залоз

 

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних втручань

Резекція залози

Стадії І (T1-2N0M0)

 

Повне видалення залози

Стадія ІІ-ІІІ (Т3N0M0,

T1-2N1M0)

 

Розширена або комбінована з резекцією суміжних тканин та органів

Стадія IV (T4N0M0, T3-4 N1M0,T1-4N2-3M0,

 T1-4N1-3M1)

 

 

Фасциально-футлярна

шийна дисекція або операція Крайля

при N1-3 незалежно від стадії

 

 

Таблиця 4. Особливості лікування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення у хворих на рак слинних залоз

 

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Передопераційна променева терапія

Стадія I-IV (Т1-4N0-3М0-1)

Разова вогнищева доза 2,0Гр.

Сумарна вогнищева доза за 2 етапи –
55 – 60 Гр.

 

 

 

 

 

 

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія) у хворих на рак слинних залоз

 

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний перелік схем медикаментозного лікування.

Індукційна хіміотерапія: доксорубіцин 30 мг/м2 1-3 дні; дактиноміцин 450 мг/м2 1-й день; вінкрістін 1 мг/м2 1-й день; циклофосфамід 600 мг/м2 1-день; карбоплатин 450мг/м2 4-ий день

 

 

 

 

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги                                                                                                 М.П.Жданова

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

Локалізація: Щитовидна залоза

(код за МКХ-10)  С73

Таблиця №1:    Стандартне обстеження хворих

 

 

ЛПЗ загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

до 3-10 днів

до 8 днів

до 5 днів

Обсяг

обстежень

1. Фізикальне обстеження щитовидної залози та шиї.

2. Ультразвукове дослідження.

3. Загальний та біохімічний аналіз крові, аналіз сечі.

4. Рентгенографія органів грудної клітки

5. Електрокардіографія.

6. Обстеження на вірус імунодефіциту  людини, сифіліс, вірусний гепатит

 

1.   Фізикальне обстеження

2.   Ультразвукове  обстеження щитовидної залози  та лімфатичних вузлів шиї.

3.   Пункційна біопсія новоутворень з цитологічним дослідженням.

4.   Визначення рівня гормонів щитовидної залози і ТТГ в сироватці крові та антитіл до тиреоглобуліну

5.   Непряма ларингоскопія, бронхоскопія, езофагоскопія

6.   Комп’ютерна томографія шиї та середостіння (за показаннями).

7.   При підозрі на медулярний рак щитовидної залози визначення рівня кальцитоніну, кальцію та генетичне тестування для виявлення сімейного раку або синдрому множинної ендокринної неоплазії (MENII).

8.   Консультація радіолога, анестезіолога.

1. Фізикальне обстеження

2. Стандартні обстеження хворих при неможливості амбулаторного обстеження

3. Ексцизійна біопсія (при необхідності) ураженого лімфатичного вузла шиї, інтраопераційна морфологічна діагностика

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність обстежень.

Обов’язкові огляди кожні 3-4 місяці протягом першого року, на 2-ий рік 1 раз на 6 місяців, в послідуючому 1 раз на рік.

Обсяг

обстежень

 

1.   Фізикальне обстеження

2.   Ультразвукове дослідження

3.   Рентгенографія грудної порожнини.

 

1.   Визначення рівня гормонів щитовидної залози та ТТГ в сироватці крові для корекції дози супресивної гормонотерапії L-тироксаном

Виявлення маркерів раку щитовидної залози: кальцитоніну, тиреоглобуліну.

Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення даних, отриманих на попередніх етапах.

Таблиця  №2. Схеми стандартного лікування хворих на рак щитовидної залози

 

Стадії

захворювання

 

Обсяг стандартного лікування

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

Ускладнення

%

Летальність

%

Папілярний та

фолікулярний рак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стадія І – ТNo

1.Хірургічне лікування – гемітиреоідектомія.

до 2

до 10

0%

0%

Стадія І - TNoMo,

Стадія II-IV -         T2-4NOMO

1.   Хірургічне лікування – тиреоїдектомія

2.   Радіойодтерапія

3.   Супресивна гормонотерапія

до 2

до 15

до 3%

0%

 

до 15

до 3%

0%

Стадія II-IV

T1-4N1M0-1

1.   Хірургічне лікування – тиреоїдектомія + фасциально-футлярна шийна дисекція або операція Крайля

2.   Радіойодтерапія

3.   Супресивна гормонотерапія

до 2

до 15

 

 

до 15

до 3%

0%

Медуллярний рак

 

 

 

 

 

Стадія Т1N0M0

1. Хірургічне лікування – гемітиреоїдектомія. Променева терапія.

до 2

до 25

до 3%

0%

Стадія ІІ-IV

T2-4N0-1M0-1

1.   Хірургічне лікування – тиреоїдектомія

2.   Променева терапія – дистанційна гамма-терапія на зону первинного вогнища та регіонарних лімфовузлів, разова осередкова доза 2,0 Гр до сумарної осередкової дози 40 Гр.

до 3

до 25

до 5%

0%

Недиференційований рак

 IV стадія-

T1-4N0-1N0-1

1.   Хірургічне лікування – тиреоїдектомія

2.   Променева терапія (дистанційна гамма-терапія) на зону первинного вогнища та регіонарних лімфовузлів, разова осередкова зона 2,0 Гр до сумарної дози 40 Гр.

3.   Ад’ювантна хіміотерапія з використанням доксорубіцину, блеоміцину, цисплатину та терапії супроводу.

до 3

до 35

до 5%

до 3%

Таблиця №3. Перелік оперативних втручань у хворих на рак щитовидної залози

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних втручань

Гемітероїдектомія

Стадії І (T1N0M0),

(папілярний або

фолікулярний рак у віці до 45 років)

T1N0-M0  – медулярний рак

Проведення операції екстрафасціально з обов’язковою візуалізацією зворотних нервів та паращитовидних залоз та їх максимальним збереженням

Тиреоїдектомія

Стадія І-IV -  T1-4N0-1M0-1

(всі види раку)

Тиреоїректомія + фасциально-футлярна шийна дисекція або операція Крайля

Стадія T1-4N1-M0-1

(всі види раку)

 

 

 

Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення.

 

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони

опромінення

Особливості використання

Променева терапія

РВД – 2 Гр,  СВД – 55 – 60 Гр

 

Радіойодтерапія

Папілярний та фолікулярний рак.

Стадія IІ-IV (T2-4     N0-1-M0-1) 1,8 – 4,7 ГКб 131І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія) хворих на рак щитовидної залози

 

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний перелік схем медикаментозного лікування.

Системна хіміотерапія з використанням доксорубіцину, вінкристину, блеоміцину, цисплатину.

 

Гормонотерапія L - тироксином 2,8 мкг/кг у віці 21-40 років, 2,6 мкг/кг у віці 42-60 років, 2,4 мгк/кг після 60 років (під контролем тиреотропного гормону в сироватці крові)

 

 

Директор Департаменту

 розвитку медичної допомоги                                                                                                                 М.П.Жданова

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

Локалізація (неускладнений пухлинний процес*): Злоякісна мезотеліома плеври. (код за МКХ-10 – С45)

Таблиця №1:    Стандартне обстеження хворих

 

 

ЛПЗ, загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

до 3 днів

до 8 днів

до 10 днів

Обсяг

обстежень

1.   Фізикальне обстеження

2.   Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, RW, ВІЛ) та сечі

3.   Обстеження в обсязі щорічного онкопрофогляду

4.   Рентгенографія органів грудної порожнини в 2 х проектціях, томографія

5.   УЗД органів черевної порожнини, малого тазу та заочеревинного простору

6.   КТ органів грудної та черевної порожнини

7.   ФЕГДС

 

1. Фізикальне обстеження

2. Лабораторне дослідження крові  та сечі – за показаннями

3. Рентгенологічне дообстеження органів грудної порожнини

4. КТ - за показаннями

5. Фібробронхоскопія

6. ЕКГ, ФЗД, реовазографія

7. УЗД органів черевної порожнини, малого тазу та заочеревинного простору - за показаннями

8. Цитологічне та бактеріологічне обстеження мокроти

9. Консультації хірурга-онколога, терапевта, хіміотерапевта, радіолога, анестезіолога

10. Радіоізотопні дослідження - за показаннями

1.   Фізикальне обстеження

2.   Лабораторне дослідження крові та сечі (контроль)

3.   Інвазійні методи обстеження (пункційна біопсія) – за показаннями

4.   Хірургічні методи діагностики - ексцизійна біопсія периферичних лімфатичних вузлів, торакоскопія, парастернальна медіастінотомія, діагностична торакотомія -  за показаннями

5.   Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями

6.   Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність

обстеження

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в послідуючому 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в послідуючому 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в послідуючому 1 раз на рік

Обсяг

обстеженнь

 

1. Фізикальне обстеження

2. Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи) та сечі

3. Обстеження в обсязі щорічного онкопрофогляду

5.   УЗД органів черевної порожнини, малого тазу та заочеревинного простору

6.КТ - за показаннями

Обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередньому етапі.

Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередніх етапах.

 

Таблиця  №2. Обсяг та терміни стандартного лікування хворих на мезотеліому плеври.

 

СТАДІЯ

ЗАХВОРЮВАННЯ

ОБСЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

УСКЛАДНЕННЯ

%

ЛЕТАЛЬНІСТЬ

%

Локалізована форма мезотеліоми

Стадія I

 

1. Комплексне  лікування:

a) хірургічне лікування

b) післяопераційна хіміотерапія -  не менше 6 циклів

2. Променева (хіміопроменева) терапія у  пацієнтів з протипоказаннями до операції

 

до 7

до 4

 

до 4

 

до 24

до 8 - 1 цикл

 

до 28 - 1 етап

 

до 15

до 8

 

до 12

 

до 8

до 3

 

до 5

Розповсюджена форма мезотеліоми

Стадія II- IV

1. Хіміотерапія (в т.ч. внутрішньоплевральна) - не менше 6 циклів

2. Променева (хіміопроменева) терапія

3. Паліативна променева терапія

до 3

 

до 4

до 4

до 14

 

до 28 – 1 етап

до 35

до 8

 

до 12

до 25

до 3

 

до 5

до 8

 

 

 

Таблиця №3. Перелік оперативних втручань.

 

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних втручань

Видалення пухлини без/з резекцією легені (атипова резекція, лобектомія,), грудної стінки, діафрагми - в залежності від розповсюдженості та топографії пухлини

 

 

Плевропневмонектомія

 

 

Додатковий перелік втручань, які можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні

Відео-асистовані  торакоскопічні  втручання

 

Виконуються при відсутності масивного злукового процесу в плевральній порожнині.

 

Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення.

 

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Післяопераційна променева терапія після радикальних операцій

РВД - 2Гр, СВД - 40-45Гр

Опромінюється ложе видаленої пухлини + 2 см.

Післяопераційна променева терапія після паліативних операціях.

РВД - 2Гр, СВД - 60-65Гр

Опромінюється ложе видаленої пухлини + 2 см.

Самостійна променева терапія

1.   Радикальна променева терапія:

І етап РВД - 2Гр, СВД - 44Гр,

ІІ етап РВД - 2Гр, СВД -  до 70 Гр за 2 етапи;

Опромінюється первинна пухлина + 2 см. (при значному розповсюдженні процесу можливе субтотальне опромінення плевральної порожнини)

Променева терапія в схемах

хіміопроменевого лікування

1. РВД - 2Гр, СВД - 40-45Гр, або

2. РВД - 3Гр, СВД - 30Гр,

Опромінюється первинна пухлина + 2 см. (при значному розповсюдженні процесу можливе субтотальне опромінення плевральної порожнини)

Протипокази до променевого лікування:

 

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія).

 

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний перелік схем медикаментозного лікування.

Іфосфамид* (1250 мг/м2 – 1-4  дні), Доксорубіцин (50 мг/м2 – 5 день), Інтерферон α2β (3 млн МО – 1-10 дні)

* - Іфосфамід – потребує додаткового призначення Месни

Доксорубіцин (40 мг/м2 – 1 день), Цисплатин (60 мг/м2 –  1, 2 дні), Інтерферон α2β (3 млн МО – 1-10 дні)

 

Додатковий перелік схем (можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні закладу)

Гемцитабін (1250 мг/м2  -  1, 8 дні), Цисплатин (80 мг/м2 – 1 день), Інтерферон α2β (3  млн МО – 1-10 дні)

 

Доцетаксел (75  - 1 день), Цисплатин (80 мг/м2 –  1 день), Інтерферон α2β (3  млн МО – 1-10 дні)

 

Пеметрексед (500 мг/м2  - 1 день), Цисплатин (75мг/м2 - 1 день).

Проведення хіміотерапії потребує призначення кортикостероїдів, вітаміну В 12 та фолієвої кислоти (відповідно з інструкцією застосування препарату пеметрексед)

Показання до редукції дози: лейкопенія, нейтропенія, анемія ІІ ступеня важкості

Протипокази до медикаментозного лікування: важкий загальний стан хворого

 

 

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги                                                                                                         М.П.Жданова

 

 

 

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

Локалізація (неускладнений пухлинний процес*): Злоякісна тімома (код за МКХ-10 - С37)

Таблиця №1:    Стандартне обстеження хворих

 

 

ЛПЗ, загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

до 3 днів

до 8 днів

до 10 днів

Обсяг

обстежень

1.   Фізикальне обстеження

2.   Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, RW, ВІЛ) та сечі

3.   Обстеження в обсязі щорічного онкопрофогляду

4.   Рентгенографія органів грудної порожнини в 2 х проектціях, томографія

5.   УЗД органів черевної порожнини, малого тазу та заочеревинного простору

6.   КТ органів грудної та черевної порожнини

7.   ФЕГДС

 

1. Фізикальне обстеження

2. Лабораторне дослідження крові  та сечі – за показаннями

3. Рентгенологічне дообстеження органів грудної порожнини

4. КТ - за показаннями

5. Фібробронхоскопія

6. ЕКГ, ФЗД, реовазографія

7. УЗД органів черевної порожнини, малого тазу та заочеревинного простору - за показаннями

8. Цитологічне та бактеріологічне обстеження мокроти

9. Консультації хірурга-онколога, терапевта, хіміотерапевта, радіолога, анестезіолога

10. Радіоізотопні дослідження - за показаннями

1.   Фізикальне обстеження

2.   Лабораторне дослідження крові та сечі (контроль)

3.   Інвазійні методи обстеження: трансторакальна біопсія тощо.

4.   Хірургічні методи діагностики - ексцизійна біопсія периферичних лімфатичних вузлів, торакоскопія, парастернальна медіастінотомія, діагностична торакотомія -  за показаннями

5.   Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями

6.   Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність

обстеження

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в послідуючому 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в послідуючому 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в послідуючому 1 раз на рік

Обсяг

обстеженнь

 

1. Фізикальне обстеження

2. Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи) та сечі

3. Обстеження в обсязі щорічного онкопрофогляду

4.  УЗД органів черевної порожнини, малого тазу та заочеревинного простору

5. КТ - за показаннями

Обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередньому етапі.

Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередніх етапах.

Таблиця  №2. Схеми стандартного лікування хворих

СТАДІЯ

ЗАХВОРЮВАННЯ

ОБСЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

УСКЛАДНЕННЯ

%

ЛЕТАЛЬНІСТЬ

%

Стадія I (інкапсульована пухлина)

1. Хірургічне лікування

до 7

до 21

до 5

до 1

Стадія II (інвазивна пухлина з ураженням клітковини міжстіння, медіастінальної плеври)

 

1.   Комплесне лікування:

a)   неоад'ювантна  внутрішньоартеріальна (системна) хіміотерапія – 2 курси

b)   хірургічне лікування

2.   Комплексне лікування:

a)   передопераційна променева терапія

b)   хірургічне лікування

3.   Хіміопроменева терапія (у хворих з протипоказаннями до операції):

a)   внутрішньоартеріальна або системна ХТ (4 курси)

b)   променева терапія

 

до 4

 

до 7

 

до 4

до 7

 

 

до 3

до 3

 

до 14 – 1 курс

до 21

 

до 20

до 21

 

 

до 14 – 1 курс

до 28

 

до 5

 

до 5

 

до 5

до 10

 

 

до 5

до 8

 

до 1

 

до 3

 

до 3

до 5

 

 

до 1

до 3

Стадія III (інвазивна пухлина з ураженням легень, перикарда, крупних судин)

 

1.   Комплексне лікування:

a)   неоад'ювантна  внутрішньоартеріальна (системна) хіміотерапія – 2 курси

b)   хірургічне лікування (комбіновані операції)

c)   променева терапія (при сумнівній радикальності оперативного втручання)

2.   Комплексне лікування:

a)   передопераційна променева терапія

b)   хірургічне лікування (комбіновані операції)

c)   ХТ (4-6 курсів)

3.   Хіміопроменева терапія (у хворих з протипоказаннями до операції):

a)   внутрішньоартеріальна або системна ХТ (4 курси)

b)   променева терапія

 

до 4

 

до 7

до 4

 

 

до 4

до 7

до 4

 

 

до 3

до 3

 

до 14 – 1 курс

до 24

до 28

 

 

до 20

до 24

до 14 – 1 курс

 

 

до 14 – 1 курс

до 28

 

до 5

 

до 10

до 5

 

 

до 5

до 10

до 5

 

 

до 5

до 8

 

до 1

 

до 5

до 1

 

 

до 3

до 5

до 1

 

 

до 1

до 3

Стадія IV (наявність віддалених метастазів, включаючи імплантати в плевру та перикард, надключичні лімфатичні вузли)

 

1.   Комплексне лікування (лише при солітарних резектабельних метастазах в плевру та легені):

a)   системна ХТ – 2 курси

b)   хірургічне лікування (комбіновані операції)

c)   променева терапія

2.   Хіміопроменева терапія:

a)   внутрішньоартеріальна або системна ХТ (4 - 6 курсів)

b)   променева терапія

 

 

до 4

до 7

до 4

 

до 3

 

до 3

 

 

до 14 – 1 курс

до 24

до 28

до 14 – 1 курс

до 28

 

 

до 8

до 10

до 8

 

до 8

 

до 10

 

 

до 3

до 5

до 3

 

до 3

 

до 5

Таблиця №3. Перелік оперативних втручань.

 

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних втручаннь

Видалення вилочкової залози з пухлиною (тімомтімектомія).

І стадія

Можливе виконання оперативного втручання через передній торакотомний доступ.

Комбіноване видалення вилочкової залози з пухлиною (тімомтімектомія) з резекцією суміжних ушкоджених органів.

І-IV стадії

Серед доступів перевага надається поздовжній серединній стернотомія.

 

Протипокази до оперативного втручання: наявність супутньої патології в стадії суб- та декомпенсації.

 

Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення

 

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Доопераційна променева терапія

РВД - 3-4Гр, СВД - 20-25Гр (середостіння)

 

Післяопераційна променева терапія після радикальних операцій

РВД - 2Гр, СВД - 40-45Гр (середостіння)

 

Післяопераційна променева терапія після паліативних операціях.

РВД - 2Гр, СВД - 60-65Гр (середостіння)

 

Самостійна променева терапія

1. Радикальна променева терапія:

І етап РВД - 2Гр, СВД - 44Гр,

ІІ етап РВД - 2Гр, СВД – до 70Гр за два етапи;

 

Променева терапія в схемах

хіміопроменевого лікування

1. РВД - 2Гр, СВД - 40-45Гр, або

2. РВД - 3Гр, СВД - 30Гр,

 

Протипокази до променевого лікування: відсутність морфологічного підтвердження діагноза та загальні протипоказання до променевої терапії.

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія).

 

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний перелік схем медикаментозного лікування.

Доксорубіцин (40 мг/м2 – 1 день),

 Цисплатин (50 мг/м2 – 1 день),

 Вінкристин (0,6 мг/м2 – 3 день),

Циклофосфамід (700 мг/м2 – 4 день)

Курс лікування проводиться 1 раз на 3 тижні

Цисплатин (60 мг/м2 –  1 день),

Етопозид (125 мг/м2 – 2-4 дні)

Курс лікування проводиться 1 раз на 3 тижні

Цисплатин (20 мг/м2 –  1-5 дні),

Етопозид (100 мг/м2 – 1-5 дні),

Блеоміцин (30 мг  - 1, 8, 15 дні)

Курс лікування проводиться 1 раз на 3 тижні

Доксорубіцин (25 мг/м2 – 1, 15 дні),

Блеоміцин (10 мг/м2 - 1, 15 дні),

 Вінбластин (6 мг/м2 – 1, 15 дні),

Дакарбазин (375 мг/м2 – 1, 15 дні)

Курс лікування проводиться 1 раз на 3 тижні

Додатковий перелік схем (можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні)

Гемцитабін (1250 мг/м2  -  1, 8 дні),

Цисплатин (80 мг/м2 – 1 день)

Курс лікування проводиться 1 раз на 3 тижні

 

Показання до редукції дози: лейкопенія, нейтропенія, анемія ІІ ступеня важкості

 

Протипокази до медикаментозного лікування: загальний важкий стан хворого.

 

 

 

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги                                                                                          М.П.Жданова

 

 

 

 

 

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

Локалізація (неускладнений пухлинний процес*): Рак легені (код за МКХ-10 - С33, С34)

Таблиця №1:    Стандартне обстеження хворих

 

 

ЛПЗ, загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

до 3 днів

до 8 днів

до 10 днів

Обсяг

обстежень

1. Фізикальне обстеження

2. Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, RW, ВІЛ) та сечі

3. Обстеження в обсязі щорічного онкопрофогляду

4. Рентгенографія органів грудної порожнини в 2 х проектціях, томографія

5. УЗД органів черевної порожнини, малого тазу та заочеревинного простору

6. КТ органів грудної та черевної порожнини

7. ФЕГДС

1.   Фізикальне обстеження

2.   Лабораторне дослідження крові  та сечі – за показаннями

3.   Рентгенологічне дообстеження органів грудної порожнини

4.   КТ - за показаннями

5.   Фібробронхоскопія

6.   ЕКГ, ФЗД, реовазографія

7.   УЗД органів черевної порожнини, малого тазу та заочеревинного простору - за показаннями

8.   Цитологічне та бактеріологічне обстеження мокроти

9.   Консультації хірурга-онколога, терапевта, хіміотерапевта, радіолога, анестезіолога

10. Радіоізотопні дослідження - за показаннями

11. КТ головного мозку, сканування кісток, дослідження кісткового мозку – за показаннями (підозра на метастазування, дрібноклітинний рак легені)

1.   Фізикальне обстеження

2.   Лабораторне дослідження крові та сечі (контроль)

3.   Інвазійні методи обстеження (пункційна трансторакальна, трансбронхіальна біопсія) – за показаннями

4.   Хірургічні методи діагностики - ексцизійна біопсія периферичних лімфатичних вузлів, торакоскопія, парастернальна медіастінотомія, діагностична торакотомія -  за показаннями

5.   Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями

6.   Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність

обстеження

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в послідуючому 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в послідуючому 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в послідуючому 1 раз на рік

Обсяг

обстежень

 

1. Фізикальне обстеження

2.Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи) та сечі

3.Обстеження в обсязі щорічного онкопрофогляду

4.УЗД органів черевної порожнини, малого тазу та заочеревинного простору

5.КТ - за показаннями

Обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередньому етапі.

 

ФБС – за показаннями

Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередніх етапах.

 

ФБС – за показаннями

 

Таблиця  №2. Обсяг та терміни стандартного лікування хворих на рак легені (недрібноклітинний)

 

Стадія захворювання

Обсяг стандартного лікування

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

Ускладнення,

%

Летальність,

%

Стадія I 

(T1-2N0M0)

1.   Хірургічне лікування

2.   Хіміопроменеве лікування

3.   Хіміотерапія 4-6 курсів

4.   Променеве лікування  (п.п. 2,3,4, - застосовуються для пацієнтів, які відмовились від оперативного втручання, або мають протипокази операції)

до 7

до 4

до 3

до 4

до 24

до 24 – 1 етап

до 14

до 24 – 1 етап

до 8

до 5

до 3

до 5

до 5

до 3

до 1

до 3

Стадія II

(T1-2N1M0)

1.   Хірургічне лікування

2.   Хіміопроменеве лікування

3.   Хіміотерапія 4-6 курсів

4.   Променеве лікування  (п.п. 2,3,4, - застосовуються для пацієнтів, які відмовились від оперативного втручання, або мають протипокази до операції)

до 7

до 4

до 3

до 4

до 28

до 24 – 1 етап

до 14

до 24 – 1 етап

до 12

до 5

до 3

до 5

до 8

до 3

до 1

до 3

Стадія IIIA

(T3N0-2M0

 T1-3N2M0)

1.   Комплексне: 

a)   неоад'ювантна поліхіміотерапія – 2-3 курси

b)   хірургічне лікування (включаючи комбіновані операції)

2.   Хіміопроменеве лікування

3.   Хіміотерапія 4-6 курсів

4.   Променеве лікування (п.п. 2,3,4, - застосовуються для пацієнтів, які відмовились від оперативного втручання, мають протипокази до операції або проведене оперативне втручання носить паліативний характер)

 

до 3

до 7

 

до 4

до 3

до 4

 

до 14 – 1 курс

до 28

 

до 24 – 1 етап

до 14

до 24 – 1 етап

 

до 5

до 12

 

до 8

до 3

до 5

 

до 1

до 8

 

до 5

до 1

до 3

Стадія IIIВ, IV

(T4N0-3M0

 T1-4N3M0,

T1-4N0-3M1)

1.   Хіміопроменеве лікування

2.   Хіміотерапія 4-6 курсів

3.   Променеве лікування

4.   Комплексне (окремі випадки операбельних хворих): 

a)   неоад'ювантна поліхіміотерапія – 2-3 курси

b)   хірургічне лікування (розширені  і комбіновані операції) 

до 4

до 3

до 4

 

 

до 3

до7

до 24 – 1 етап

до 14

до 24 – 1 етап

 

 

до 14 – 1 курс

до 28

до 10

до 8

до 8

 

 

до 5

до 15

до 5

до 3

до 3

 

 

до 1

до 10

Таблиця  №2а. Обсяг та терміни стандартного лікування хворих на рак легені (дрібноклітинний).

 

Стадія захворювання

Обсяг стандартного лікування

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

Ускладнення,

%

Летальність,

%

Локалізована форма хвороби

Стадія I - IIIБ

(T1-4N0-3M0)

1. Хіміопроменева терапія:

b) хіміотерапія 4-6 курсів

c) променева терапія

2. Хіміотерапія  – 4-6 курсів

3. Комплексне (I-II стадії): 

a) неоад’ювантна ПХТ

b) хірургічне лікування

c) післяопераційна хіміотерапія - не менше 4 курсів

 

до 3

до 4

до 3

 

до 3

до 4

до 3

 

до 14 - 1 курс

до 24

до 14 – 1 курс

 

до 14 – 1 курс

до 24

до 14 - 1 курс

 

до 5

до 8

до 5

 

до 5

до 8

до 5

 

до 1

до 3

до 1

 

до 1

до 5

до 1

Розповсюджена форма хвороби

Стадія IV

(T1-4N0-3M1)

1. Хіміотерапія

до 4

 

 до 14 - 1 курс

 до 15

 

 до 5

В кожну із схем лікування може включатись профілактичне опромінення головного мозку у пацієнтів з повною ремісією

 

Таблиця №3. Перелік оперативних втручань.

 

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних втручаннь

Резекція легені (атипова,

клиноподібна), сегментектомія

I-III

Виконуються при низьких функціональних резервах

Лобектомія (включаючи

бронхопластичні)

II-III

При інвазії пухлини в сусідні органи виконуються комбіновані оперативні втручання.

Пневмонектомія (включаючи

пластичні)

II-III

При інвазії пухлини в сусідні органи виконуються комбіновані оперативні втручання.

Додатковий перелік втрчань, які можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні

Відео-асистовані  торакоскопічні  втручання

 

Виконуються при відсутності масивного злукового процесу в плевральній порожнині.

Протипокази до оперативного втручання:

 

Протипоказаннями для проведення радикального оперативного втручання є наявність супутньої патології в стадії суб- та декомпенсації.

 

Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення.

 

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Доопераційна променева терапія

 

 

Післяопераційна променева терапія після паліативних операціях.

РВД – 2 Гр, СВД – 50 Гр.

Опромінення проводиться за один етап, в поле опромінення включається зона резекції, середостіння, надключичні лімфовузли.

Самостійна

променева терапія

Недрібноклітинний рак легень

1 варіант.    

- І етап РВД-2Гр, СВД-40-44Гр,

- ІІ етап РВД-2Гр, СВД-74Гр – за два етапи;

2 варіант.    

- І етап РВД-1, 2Гр (2 рази на добу через 3-4 години), СВД – 50,4 Гр,

- ІІ етап зменшеним полем РВД – 2 Гр до СВД-69,6Гр – за два етапи;

3 варіант.    

- І етап РВД-2Гр (2 рази на добу через  3-4 години до СВД 12 Гр,  після цього опромінення проводиться 1 раз на добу) СВД – 30 Гр ,

- ІІ етап РВД-2Гр, СВД - 64Гр – за два етапи;

 

Дрібноклітинний рак легень

1 варіант.   РВД - 2Гр,  СВД-60 Гр, (після підведення в 40 Гр опромінення проводиться зменшеним полем);

2 варіант.   РВД – 1,5-2 Гр, СВД – 60 Гр (2 рази на добу через 3-4 години, після підведення в 30 Гр опромінення проводиться зменшеним полем РВД – 2 Гр, 1 раз на добу);

Після опромінення первинного осередку проводиться опромінення головного мозку:

-   при відсутності метастазів – РВД – 2 Гр, СВД – 30 Гр.

-   при метастазах в головний мозок РВД – 3 Гр  до СВД – 30 Гр на весь головний мозок та локально РВД – 2 Гр до СВД – 50 Гр (з врахуванням попередніх фракцій)

1. При радикальній променевій терапії в зону опромінення  включають первинну пухлину, середостіння та надключичні лімфовузли (І етап опромінення проводиться з двух зустрічних полів, ІІ етап – в режимі ротації, тільки первинна пухлина).

2. При паліативній променевій терапії в зону опромінення включають саму пухлину та оточуючі тканини на відстані 2-3 см. Використовують два зустрічних передньо-задніх поля.

Променева терапія в схемах хіміопроменевого лікування

1. Радикальна променева терапія:

a) І етап РВД-2Гр, СВД-54Гр,

b) ІІ етап РВД-2Гр, СВД-70-74Гр;

2. Паліативна променева терапія:

a) І етап РВД-2Гр, СВД-40Гр,

b) ІІ етап РВД-3Гр, СВД-30Гр.

1. При радикальній променевій терапії в зону опромінення  включають первинну пухлину, середостіння та надключичні лімфовузли (І етап опромінення проводиться з двух зустрічних полів, ІІ етап – в режимі ротації, тільки первинна пухлина).

2. При паліативній променевій терапії в зону опромінення включають саму пухлину та оточуючі тканини на відстані 2-3 см. Використовують два зустрічних передньо-задніх поля.

 

Протипокази до променевого лікування:

1.   Тяжкі інфекційні ускладнення (емпієма плеври, асбсцедування в ателектазі тощо)

2.   Активна форма туберкульозу

3.   Супутні захворювання в стадії декомпенсації

4.   Анемія (гемоглобін нижче 100 г/л), лейкопенія (нижче 3,0х109/л), тромбоцитопенія (нижче 145х109/л)

5.   Стан хворого за шкалою Карновського 40% та менше

6.   Психічні розлади при наявності психомоторної розторможеності, яка проявляється руховою активністю.

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (недрібноклітинний рак легені).

 

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний перелік схем медикаментозного лікування.

Циклофосфамід (400 мг/м2 – 1 день),  Доксорубіцин (40 мг/м2 – 1 день), Цисплатин (40 мг/м2 – 1 день)

Кожних 3 тижні

Мітоміцін С (10 мг/м2 – 1 день), Вінбластин (8 мг/м2 – 1 день), Цисплатин

(60 мг/м2 – 1 день)

Кожних 3 тижні

Епірубіцин (50 мг/м2 – 1 день), Етопозид  (100 мг/м2 – 1-3 дні), Цисплатин 

(30 мг/м2 – 1-3  дні)

Кожних 3 тижні

Іфосфамід (1500 мг/м2 – 1, 3, 5  дні), Етопозид  (100 мг/м2 – 1, 3, 5 дні), Карбоплатин (350 мг/м2 – 1 день)

Кожних 3 тижні

Іфосфамід – потребує додаткового призначення Месни

Ломустин  (100 мг/м2  per os)

Кожних 6 тижнів, доповнюючи ПХТ  при наявності метастазів у головному мозку

Додатковий перелік схем (можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні)

Гемцитабін (1250 мг/м2  -  1, 8 дні),

Цисплатин (80 мг/м2 – 1 день)

 

Доцетаксел (75  мг/м2  - 1 день),

Цисплатин (80 мг/м2 –  1 день)

 

Паклітаксел (175  мг/м2  - 1 день),

 Цисплатин (80 мг/м2 – 1 день)

 

Вінорельбин (30 мг/м2  - 1, 8 дні),

Цисплатин (80 мг/м2 – 1 день)

 

Гефітиніб 250 мг per os

Щоденно до прогресування захворювання

Ерлотиніб 150 мг per os

Щоденно до прогресування захворювання

Пеметрексед (500 мг/м2  - 1 день), Цисплатин (75мг/м2 - 1 день).

Проведення хіміотерапії потребує призначення кортикостероїдів, вітаміну В 12 та фолієвої кислоти (відповідно з інструкцією застосування препарату пеметрексед)

Темозоламід (200 мг/м2  - 1-5 дні)

Кожних 4 тижні,  доповнюючи ПХТ  при наявності метастазів у головному мозку

 

 

Таблиця №5а. Схеми медикаментозного лікування (дрібноклітинний рак легені).

 

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний перелік схем медикаментозного лікування.

Циклофосфамід (750 мг/м2 – 1, 2  дні), Доксорубіцин (40 мг/м2 – 1 день), Вінкристин (2 мг - 1 день)

Кожних 3 тижні

 

Циклофосфамід  (600 мг/м2 – 1 день), Доксорубіцин (40 мг/м2 – 1 день), Етопозид (120 мг/м2 – 1-3  дні)

Кожних 3 тижні

 

Етопозид (125 мг/м2 – 1, 3, 5 дні), Цисплатин

 (75 мг/м2 – 2 день)

Кожних 3 тижні

 

Іфосфамід (1500 мг/м2 – 1, 3, 5  дні), Етопозид

 (100 мг/м2 – 1, 3, 5 дні), Карбоплатин (350 мг/м2 – 1 день)

Кожних 4 тижні

Іфосфамід – потребує додаткового призначення Месна

Ломустин  (100 мг/м2  per os)

Кожних 6 тижнів, доповнюючи ПХТ  при наявності метастазів у головному мозку

Додатковий перелік схем (можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні закладу)

Іринотекан (50 мг/м2 – 1, 8, 15  дні), Цисплатин

(75 мг/м2 – 1 день)

Кожних 4 тижні

 

Паклітаксел (175  мг/м2  - 1 день), Цисплатин

(80 мг/м2 –  2 день), Етопозид (125 мг/м2 – 2-4 дні)

Кожних 4 тижні

 

Темозоламід (200 мг/м2  - 1-5 дні)

Кожних 4 тижні,  доповнюючи ПХТ  при наявності метастазів у головному мозку

Топотекан (0,75 – 1,25 мг/м2  1-5 дні)

Карбоплатин (350 мг/м2   5 день)

Кожних 4 тижні

 

Показання до редукції дози: лейкопенія, нейтропенія, анемія ІІ ступеня важкості

 

Протипокази до медикаментозного лікування: тяжкі інфекційні ускладнення, активна форма туберкульозу,

анемія (гемоглобін нижче 100 г/л), лейкопенія (нижче 3,0х109/л), тромбоцитопенія (нижче 145х109/л)

 

 

 

 

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги                                                                                            М.П.Жданова

 

 

 

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

Локалізація (неускладнений пухлинний процес*): Стравохід (код за МКХ-10  С15)

Таблиця №1:    Стандартне обстеження хворих

 

ЛПЗ загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

до 3 днів

до 8 днів

до 10 днів

Обсяг

обстежень

1. Фізикальне обстеження

2. Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, RW, ВІЛ) та сечі

3. Рентгенобстеження стравоходу та шлунку

4. ФЕГДС з біопсією

5. УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору

 

1. Фізикальне обстеження

2. Лабораторне дослідження крові  та сечі – за показаннями

3. Рентгенологічне дообстеження органів грудної порожнини, стравоходу та шлунку

4. КТ - за показаннями

5. ФЕГДС з біопсією

6. ЕКГ, ФЗД

7. УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору - за показаннями

8. Фібробронхоскопія – за показаннями

9. Консультації хірурга-онколога, терапевта, хіміотерапевта, радіолога, анестезіолога

1. Фізикальне обстеження

2. Лабораторне дослідження крові та сечі

3. Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями

4. Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність

обстеження

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в послідуючому 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в послідуючому 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в послідуючому 1 раз на рік

Обсяг

обстеженнь

 

1. Фізикальне обстеження

2. Лабораторне дослідження крові та сечі

3. Рентгенологічне дообстеження органів грудної порожнини, стравоходу та шлунку

4. ФЕГДС

5. УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору

Обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередньому етапі.

Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередніх етапах.

Можливі додаткові обстеження

(проводяться при достатньому матеріально-технічному забезпеченні закладу)

УЗД стравоходу з використанням внутрішньостравохідного УЗ-датчика 

Таблиця  №2а. Схеми стандартного лікування хворих на рак стравоходу (шийний та верхньогрудний відділи)

 

Стадії захворювання

 

ОСБЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

УСКЛАД

НЕННЯ

%

ЛЕТАЛЬ

НІСТЬ

%

Стадія I - III

(T1-4N0-1M0), немає дисфагії IVступеню

а) Променева терапія (2 курси з інтервалом 2 тижні)

б) Хіміотерапія (3-6 курсів з інтервалами 2-4  тижні)

до 4

до 4

 

до 21

до 10

до 10%

до 20%

до 0,5%

до 1%

 

Стадія  III

(T3-4N0-1M0),

є дисфагія IVступеню

а) Симптоматична операція

б) Променева терапія (2 курси з інтервалом 2 тижні)

в) Хіміотерапія (3-6 курсів з інтервалами 2-4  тижні)

до 4

до 4

до 4

до 14

до 21

до 10

до 1%

до 10%

до 20%

до 0,5%

до 0,5%

до 1%

Стадія IV

(T1-4N0-1M1), немає дисфагії IVступеню

а) Хіміопроменева терапія (2 курси з інтервалом 1 місяць)

б) Хіміотерапія (3-6 курсів з інтервалами 2-4  тижні)

до 4

 

до 4

до 35

 

до 10

до 40 %

 

до 20 %

до 10 %

 

до 2%

Стадія IV (3-4N0-1M1),

є дисфагія IVступеню

а) Симптоматична операція

б) Хіміопроменева терапія (2 курси з інтервалом 1 місяць)

в) Хіміотерапія (3-6 курсів з інтервалами 2-4  тижні)

до 4

до 4

 

до 4

до 14

до 35

 

до 10

до 20 %

до 40 %

 

до 20 %

до 10 %

до 10 %

 

до 2%

Стадія ІІІ- IV

(T4N0-1M0-1),

є стравохідна нориця)

Симптоматична операція

до 4

до 21

до 30%

до 10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця  №2б. Схеми стандартного лікування хворих на рак стравоходу (середньо -, нижньогрудний та абдомінальний відділи).

 

Стадії захворювання

 

ОСБЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

УСКЛАД

НЕННЯ

%

ЛЕТАЛЬ

НІСТЬ

%

Стадія I - III

(T1-3N0-1M0)

а) Променева терапія

б) Оперативне лікування

до 4

до 7

до 21

до 28

до 10%

до 16%

до 0,5%

до 6%

Стадія ІІІ

(T4N0-1M0),  резекція пухлини можлива

а) Променева терапія

б) Оперативне лікування

до 4

до 7

до 21

до 28

до 10%

до 16%

до 0,5%

до 6%

Стадія ІІІ

(T4N0-1M0), резекція пухлини неможлива, немає дисфагії IV та стравохідної нориці

а) Променева терапія (2 курси з інтервалом 2 тижні)

б) Хіміотерапія (3-6 курсів з інтервалами 2-4  тижні)

до 4

 

до 4

 

 

до 21

 

до 10

до 10%

 

до 20%

до 0,5%

 

до 1%

 

Стадія  III

(T3-4N0-1M0), резекція пухлини неможлива, є дисфагія IVступеню

а) Симптоматична або паліативна операція

б) Променева терапія (2 курси з інтервалом 2 тижні)

в) Хіміотерапія (3-6 курсів з інтервалами 2-4  тижні)

до 4

до 4

 

до 4

 

до 14

до 21

 

до 10

до 1%

до 10%

 

до 20%

до 0,5%

до 0,5%

 

до 1%

 

Стадія IV

(T1-4N0-1M1), немає дисфагії IV та стравохідної нориці

а) Хіміопроменева терапія (2 курси з інтервалом 1 місяць)

б) Хіміотерапія (3-6 курсів з інтервалами 2-4  тижні)

до 4

 

до 4

 

до 35

 

до 10

до 40 %

 

до 20 %

до 10 %

 

до 2%

Стадія IV (3-4N0-1M1), є дисфагія IVступеню

а) Симптоматична або паліативна операція

б) Хіміопроменева терапія (2 курси з інтервалом 1 місяць)

в) Хіміотерапія (3-6 курсів з інтервалами 2-4  тижні)

до 4

до 4

 

до 4

 

до 14

до 35

 

до 10

до 20 %

до 40 %

 

до 20 %

до 10 %

до 10 %

 

до 2%

Стадія ІІІ- IV

(T4N0-1M0-1), є стравохідна нориця)

Симптоматична операція

до 4

до 21

до 30%

до 10 %

Таблиця №3а. Перелік оперативних втручань у хворих на рак шийного та верхньогрудного відділів стравоходу

 

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних втручаннь

Гастростомія ,

ентеростомія

Стадії ІІІ-ІY (T3-4N0-1M0-1), є дисфагія ІY ступеню;

Стадії ІІІ- IV

(T4N0-1M0-1), є стравохідна нориця)

При наявності стравохідно-респіраторних нориць - операція виконується під місцевою анестезією

Додатковий перелік втрчань, які можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні

Відео-ендоскопічна гастростомія

Стадії ІІІ-ІY (T3-4N0-1M0-1), є дисфагія ІY ступеню;

Стадії ІІІ- IV

(T4N0-1M0-1), є стравохідна нориця)

 

Встановлення внутрішньостравохідного стенту, що саморозширюється

Стадії ІІІ-ІY (T3-4N0-1M0-1), є дисфагія ІY ступеню;

Стадії ІІІ- IV

(T4N0-1M0-1), є стравохідна нориця)

 

 

Протипокази до оперативного втручання: Термінальний стан хворого

 

Таблиця №3б. Перелік оперативних втручань у хворих на рак середньо-, нижньогрудного та абдомінального відділів стравоходу.

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних втручань

Резекція стравоходу за Гарлоком

Стадія I – III  (T1-3N0-1M0);

Стадія ІІІ  (T4N0-1M0),  резекція пухлини можлива

Виконується при раку нижньогрудного та абдомінального відділів стравоходу

Резекція стравоходу за Льюісом

Стадія I – III  (T1-3N0-1M0);

Стадія ІІІ  (T4N0-1M0),  резекція пухлини можлива

Виконується при раку верхньо-, середньо- та нижньогрудного відділів стравоходу

Субтотальна езофагектомія із одномоментною пластикою стравоходу (три доступи  - торакотомія, лапаротомія та цервікотомія)

Стадія I – III  (T1-3N0-1M0);

Стадія ІІІ  (T4N0-1M0),  резекція пухлини можлива

Виконується при раку середньо-, нижньогрудного та абдомінального відділів стравоходу у клініках, які віддають перевагу даному виду оперативного втручання

Субтотальна езофагектомія за Тореком

Стадія I – III  (T1-3N0-1M0);

Стадія ІІІ  (T4N0-1M0),  резекція пухлини можлива

Виконується при раку середньо-, нижньогрудного та абдомінального відділів стравоходу лише у випадках, коли одномоментна пластика стравоходу неможлива.

Резекція стравоходу за Гарлоком паліативна

Стадія  III  (T3-4N0-1M0), резекція пухлини неможлива, є дисфагія IVступеню;

Стадія IV (3-4N0-1M1), є дисфагія IVступеню

Виконується, якщо загальний стан хворого задовільний

Резекція стравоходу за Льюісом паліативна

Стадія  III  (T3-4N0-1M0), резекція пухлини неможлива, є дисфагія IVступеню;

Стадія IV (3-4N0-1M1), є дисфагія IVступеню

Виконується, якщо загальний стан хворого задовільний

Формування обхідного стравохідно-кишкового анастомозу

Стадія  III  (T3-4N0-1M0), резекція пухлини неможлива, є дисфагія IVступеню;

Стадія IV (3-4N0-1M1), є дисфагія IVступеню

Виконується, якщо загальний стан хворого задовільний

Гастростомія,

ентеростомія

Стадія  III (T3-4N0-1M0), резекція пухлини неможлива, є дисфагія IVступеню;

Стадія IV (3-4N0-1M1), є дисфагія IVступеню;

Стадія ІІІ- IV  (T4N0-1M0-1), є стравохідна нориця)

При наявності стравохідно-респіраторних нориць - операція виконується під місцевою анестезією

 

Додатковий перелік втручань, які можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні

Відео-ендоскопічна гастростомія

Стадія  III (T3-4N0-1M0), резекція пухлини неможлива, є дисфагія IVступеню;

Стадія IV (3-4N0-1M1), є дисфагія IVступеню;

Стадія ІІІ- IV  (T4N0-1M0-1), є стравохідна нориця)

 

Встановлення внутрішньостравохідного стенту, що саморозширюється

Стадія  III (T3-4N0-1M0), резекція пухлини неможлива, є дисфагія IVступеню;

Стадія IV (3-4N0-1M1), є дисфагія IVступеню;

Стадія ІІІ- IV  (T4N0-1M0-1), є стравохідна нориця)

 

Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення.

 

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Доопераційна променева терапія

СВД 30 Гр середніми фракціями (РВД 2-2,5 ГР) на весь стравохід, середостіння та зону черевного стовбуру

 

Післяопераційна променева терапія після радикальних операцій

СВД 30 Гр середніми фракціями (РВД 2-2,5 ГР) на весь стравохід, середостіння та зону черевного стовбуру

 

Самостійна променева терапія

СВД 60 Гр (за 2 етапи з інтервалом 2 тижні) середніми фракціями (РВД 2-2,5 ГР) на весь стравохід, середостіння та зону черевного стовбуру

 

Променева терапія в схемах хіміопроменевого лікування

СВД 60 Гр (за 2 етапи з інтервалом 1 місяць) середніми фракціями (РВД 2-2,5 ГР) на весь стравохід, середостіння та зону черевного стовбуру

 

 

Протипокази до променевого лікування:  Розпад пухлини з формуванням стравохідних нориць, кровотеча з пухлини, важка супутня патологія у фазі декомпенсації, активний туберкульоз, незадовільні гематологічні показники.

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія).

 

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний перелік схем медикаментозного лікування.

Флуороурацил 1000 мг/м2 внутрішньовенно дні 1-4.

Цисплатин 100 мг/м2 внутрішньовенно у 4-й день.

 

Флуороурацил 600 мг/м2 внутрішньовенно у 1 і 8-й день.

Доксорубіцин 30 мг/м2 внутрішньовенно у 1-й день.

Цисплатин 75 мг/м2 внутрішньовенно у 1-й день.

 

Цисплатин 100 мг/м2 внутрішньовенно у 1 і 6-й день.

Блеоміцин 10 мг/м2 внутрішньовенно дні 2-5.

 

Блеоміцин 30 мг внутрішньовенно у 1-й день.

Етопозид 100 мг/м2 внутрішньовенно дні 1-5.

Цисплатин 20 мг/м2 внутрішньовенно дні 1-5.

 

Додатковий перелік схем (можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні закладу)

Цисплатин 100 мг/м2 внутрішньовенно у 1-й день

Доцетакс 100 мг/м2 у 1-й та 8-й дні

 

 

Протипокази до медикаментозного лікування:  Розпад пухлини з формуванням стравохідних нориць, кровотеча з пухлини, важка супутня патологія у фазі декомпенсації, активний туберкульоз, незадовільні гематологічні показники.

 

 

 

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги                                                                                     М.П.Жданова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

Агресивні неходжкінські лімфоми (неускладнений пухлинний процес*) у відповідності з класифікацією REAL/ВООЗ: (код за МКХ-10 – С83)

Таблиця №1:    Стандартне обстеження хворих

 

 

ЛПЗ, загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

до 3 днів

до 8 днів

до 10 днів

Обсяг

обстежень

1. Збір анамнестичних даних

2. Фізикальне обстеження, спрямоване на виявлення збільшених периферичних лімфатичних вузлів

3. Рентгенографія органів грудної клітки в 2 проекціях, томографія

4. УЗД черевної порожнини та заочеревинного простору

5. Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, RW, ВІЛ, С-реактивний протеїн) та сечі

6. ЕКГ

7. Обстеження у обсязі щорічного онкопрофогляду

 

1. Збір анамнестичних даних

2. Фізикальне обстеження, спрямоване на виявлення збільшених периферичних лімфатичних вузлів

3. Рентгенологічне дообстеження органів грудної порожнини(за показаннями)

4. УЗД органів черевної порожнини, малого тазу та заочеревинного простору(за показаннями)

5. КТ грудної та черевної порожнини, за очеревинного простору та малого тазу (контрастування - за показаннями)

6. ЕКГ за показаннями

7. Консультації хірурга-онколога, хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога, у гематологічній установі – гематолога.

8. Остеосцинтіграфія – за потребою

1.   Збір анамнестичних даних

2.   Фізикальне обстеження, спрямоване на виявлення збільшених периферичних лімфатичних вузлів

3.   Лабораторне дослідження крові та сечі; обов'язковим є визначення формули крові та ШОЕ

4.   Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

5.   Біопсія (в залежності від ушкодженої групи лімфатичних вузлів) з гістологічним дослідженням матеріалу та за потребою цитологічним дослідженням мазків-відбитків

6.   Стернальна пункція та пункція клубових кісток з мікроскопією цитологічного матеріалу

7.   Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями

8.   Визначення рівню лактатдегідрогенази сироватки крові, лужної фосфатази, β2 мікроглобуліну

9.   За потребою - дослідження спинномозкової рідини

10.   За потребою – КТ головного мозку

11.   Остеосцинтіграфія – за потребою

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність

обстеження

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в послідуючому 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в послідуючому 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в послідуючому 1 раз на рік

 

 

Обсяг

обстежень

 

1.   Анамнестичні дані

2.   Фізикальне обстеження, спрямоване на виявлення збільшених периферичних лімфатичних вузлів

3.   Рентгенографія органів грудної клітки в 2 проекціях, томографія

4.   УЗД черевної порожнини та заочеревинного простору

5.   Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, RW, ВІЛ) та сечі

6.   ЕКГ

7.   Обстеження у обсязі щорічного онкопрофогляду

Обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередньому етапі.

1.   Анамнестичні дані

2.   Фізикальне обстеження, спрямоване на виявлення збільшених периферичних лімфатичних вузлів, печінки, селезінки

3.   Рентгенологічне дообстеження органів грудної порожнини (за показаннями)

4.   УЗД органів черевної порожнини, малого тазу та заочеревинного простору (за показаннями)

5.   КТ грудної та черевної порожнини, малого тазу та заочеревинного простору (контрастування - за показаннями)

6.   Визначення рівню лактатдегідрогенази сироватки крові

7.   Остеосцинтіграфія – за потребою

Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередніх етапах.

1. Анамнестичні дані

2. Фізикальне обстеження, спрямоване на виявлення збільшених периферичних лімфатичних вузлів, печінки, селезінки

3. Лабораторне дослідження крові та сечі; обов'язковим є визначення формули крові та ШОЕ

4. Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

5. За потребою - стернальна пункція та пункція клубових кісток з мікроскопією цитологічного матеріалу

6. Визначення рівню лактатдегідрогенази сироватки крові, лужної фосфатази, β2 мікроглобуліну

7. Повторна біопсія (за потребою)

8. За потребою - дослідження спинномозкової рідини

9.  За потребою – КТ головного мозку

10.  Остеосцинтіграфія – за потребою

Можливі додаткові обстеження

(проводяться при достатньому матеріально-технічному забезпеченні закладу)

Лімфосцинтіграфія

Трепанобіопсія клубової кістки.

МРТ – за потребою

Імунофенотипічне дослідження морфологічного (гістологічного та цитологічного) матеріалу, при неможливості – цитохімічне дослідження мазків кісткового мозку та периферічної крові

 

* - немає ускладнень, які потребують невідкладного лікування за життєвими показаннями.

 

 

 

 

 

 

Міжнародний прогностичний індекс (IPI) для неходжкінських лімфом

 

Прогностичний фактор виживання

Міжнародний прогностичний індекс

Критерій

0 балів

1 бал

Категорія

Кількість балів

Вік

<60 років

>60 років

ЛДГ

N; <N

>N

Низький - Low

0;1

Загальний стан (за ECOG)

0;1

2;3;4

Низький проміжний Low-intermediate

2

Стадія за Ann-Arbor

I/II

III/IV

Високий проміжний High-intermediate

3

Екстранодальні вогнища

1;<1

>1

Високий - High

4;5

Додаткові фактори ризику при неходжкінських лімфомах

· підвищена концентрація β2 мікроглобуліну

· високий проліферативний індекс злоякісних клітин (наприклад, підвищена експресія ядерного антигену Ki-67)

· знижений рівень гемоглобіну крові

· наявність несприятливих хромосомних аберацій, експресія генів медикаментозної резистентності

З урахуванням IPI виділяються такі прогностичні групи хворих на неходжкінські лімфоми:

· 0-1 пункт – низький IPI, прогноз сприятливий

· 2 пункти - низький проміжний IPI

· 3 пункти - високий проміжний IPI

· 4-5 пунктів - високий IPI, прогноз несприятливий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Таблиця  №2. Схеми стандартного лікування хворих* у відповідності із системою стадіювання лімфом Ann-Arbor, модифікація Cotswolds

СТАДІЯ

ЗАХВОРЮВАННЯ

ОБСЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

УСКЛАДНЕННЯ

%

ЛЕТАЛЬНІСТЬ

%

I стадія з низьким IPI (0-2 бали)

·   Променева терапія

до 4

до 40

до 10%

до 50%

до 1%

до 0,5%

II стадія з з низьким IPI (3-5 бали)

Поліхіміотерапія (3-6 курсів) + променева терапія

до 4

до 4

до 14 - 1 курс

до 120

до 10%

до 50%

до 1%

до 0,5%

I-II стадії з високим IPI (3-5 бали) та

III-IV стадії

·   6-8 курсів поліхіміотерапії

При необхідності – променева терапія

до 4

до 4

до 50 - 1 курс

до 200

до 10%

до 50%

до 1%

до 0,5%

 

Таблиця №3. Перелік оперативних втручань.

 

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних втручань

Біопсія, в залежності від ушкодженої групи лімфатичних вузлів

Будь-яка

 

а)ексцизійна біопсія периферичних лімфатичних вузлів

Будь-яка

 

б)торакоскопія, медіастіноскопія, лапароскопія з біопсією

Будь-яка

 

в)діагностична торакотомія або лапаротомія з біопсією

Будь-яка

 

 

Протипоказання до оперативного втручання:

Стан за шкалою ECOG 4 бали.

При стані за шкалою ECOG 3 бали питання про можливість діагностичного оперативного втручання вирішується індивідуально. У окремих випадках, які вимагають призначення протипухлинного лікування за життєвими показаннями, припустимою є пункційна біопсія для отримання цитологічного матеріалу з метою верифікації процесу; після покращання стану хворого питання про можливість діагностичного оперативного втручання вирішується повторно.

 

 

 

 

 

 

Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення.

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Самостійна променева терапія

Променева терапія на уражені зони у режимі стандартного фракціонування до сумарної вогнищевої дози 40 Гр

I стадія з низьким IPI (0-2 бали)

Променева терапія в схемах хіміопроменевого лікування

Променева терапія на уражені зони у режимі стандартного фракціонування до сумарної вогнищевої дози 40 Гр

II стадія з низьким IPI (0-2 бали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протипоказання до променевого лікування:

Стан за шкалою ECOG 4 бали.

Клінічно значущі порушення функції печінки, нирок, серцево-судинної системи, пов’язані з супутньою патологією

Клінічно значущі прояви будь-якого типу токсичності протипухлинного лікування (III - IV ступені за NCI CTC)

 

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія)

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний перелік

 

схем

медикамент

тозного лікування.

Схема CHOP

 

Циклофосфамід 750 мг/мв/венно 1 день

Доксорубіцин 50 мг/ мв/венно 1 день

Вінкрістин 1,4 мг/м2 в/венно 1 день

Преднізолон 60 мг/м2 per os 1-5 дні

повторювати 1 раз на 21 день

Схема CHOЕP

Циклофосфамід  750 мг/мв/венно 1 день

Доксорубіцин  50 мг/ мв/венно 1 день

Вінкрістин  1,4 мг/м2 в/венно 1 день

Етопозид 100 мг/мв/венно 1-5 дні

Преднізолон  60 мг/м2 per os 1-5 дні

повторювати 1 раз на 21 день

Схема ВАСОР (повторювати 1 раз не 21 день)

Доксорубіцин  50 мг/ мв/венно 1 день

Вінкрістин  1,4 мг/м2 в/венно 1 день

Блеоміцин 10 мг/мв/венно 1 та 5 день

Циклофосфамід  750 мг/мв/венно 1 день

Преднізолон  60 мг/м2 per os 1-5 дні

повторювати 1 раз на 21 день

Схема CАP

Циклофосфамід  500 мг/мв/венно 1 день

Доксорубіцин  50 мг/ мв/венно 1 день

Преднізолон  60 мг/м2 per os 1-5 дні

повторювати 1 раз на 21 день

 

Хлорамбуцил 0,2 мг/кг/добу

При рецидивах та дифузних формах

Додатковий перелік схем (можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні

Рітуксімаб 375 мг/м1 раз в 7 днів

Тільки для CD20+ В-клітинних лімфом

Схема  VICED

Ідарубіцин 10 мг/м2 в/венно 2 день

Вінкрістин  1,4 мг/м2 в/венно 1 день

Циклофосфамід  600 мг/мв/венно 1 день

Етопозид  100 мг/м2 в/венно 1-3 дні

Дексаметазон 9 мг/ мper os 1-5 дні

повторювати 1 раз не 28 днів

Схема Pro-MACE-CytaBOM (повторювати 1 раз не 28 днів)

Етопозид  120 мг/м2 в/венно 1 день

Доксорубіцин  25 мг/м2 в/венно 1 день

Циклофосфамід  650 мг/м2 в/венно 1 день

Метотрексат 120 мг/м2 в/венно 2х-годинна інфузія - 8 день

Кальцію фолінат 10 мг/ мв/м або в/в 9-10 дні

Цитарабін 300 мг/ м2 в/венна інфузія протягом 1 години – 8 день

Вінкрістин  1,4 мг/ м2 в/венно 1 день

Блеоміцин  5 мг/ мв/венно 1 день

Преднізолон  60 мг/ мper os 1-15 дні

 

Введення Leucovorini починається через 24 години після завершення інфузії метотрексату та проводиться 4-разово з інтервалом у 6 годин

Схема VEMB

Циклофосфамід  350 мг/м2 в/венно 1 15, 29, 43 дні

Вінкрістин  1,4 мг/м2 в/венно 8, 22, 36, 50 дні

Блеоміцин  10 мг/мв/венно 8, 22, 36, 50 дні

Мітоксантрон 10 мг/мв/венно 1, 15, 29, 43 дні

 

Схема R-CHOP

Рітуксімаб 375 мг/м2 2-3-годинна інфузія 1день

Циклофосфамід  750 мг/мв/венно 1 день

Доксорубіцин  50 мг/ мв/венно 1 день

Вінкрістин  1,4 мг/м2 в/венно 1 день

Prednisolone 60 мг/м2 per os 1-5 дні

повторювати 1 раз не 21 день

Тільки для CD20+ В-клітинних лімфом

Показання до редукції дози:

Всіх препаратів - при гематологічних змінах та зменшенні кліренсу креатиніну, doxorubicine, Ethoposide та Cyclophosphamide – при порушенні функції печінки

Пацієнти, що отримують Doxorubicine, Mitoxantrone, Idarubicine, Ethoposide, Epirubicine особливо у поєднанні з Cyclophosphamide та променевою терапією на медіастинальну зону, потребують моніторингу ФВЛШ

Протипоказання до медикаментозного лікування:

Стан за шкалою ECOG 4 бали.

Клінічно значущі порушення функції печінки, нирок, серцево-судинної системи, пов’язані з супутньою патологією

Клінічно значущі прояви будь-якого типу токсичності протипухлинного лікування (III - IV ступені за NCI CTC)

Примітки (заповнюються для розшифровки використаних скорочень та при необхідності внесення уточнень,  які не відмічені в попередніх таблицях).

При виявленні під час первинного обстеження хворого вогнищ у кістках лицевого черепу (особливо додаткових пазух носу) та яєчок доцільно проводити профілактику нейролейкемії (інтратекальне введення у перший день кожного блоку):

Метотрексат 15 мг

Цитарабін 40 мг

Дексаметазон 4 мг

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту

 розвитку медичної допомоги                                                                                                             М.П.Жданова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

Хвороба Ходжкіна (неускладнений пухлинний процес*): (код за МКХ-10 – С81)

Таблиця №1: Стандартне обстеження хворих

 

 

ЛПЗ загальнолікарняної мережі

Консультативна поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

до 3 днів

до 8 днів

до 10 днів

Обсяг

обстежень

1. Анамнестичні дані, спрямовані на виявлення В-симптомів (немотивована лихоманка протягом більш ніж трьох днів, втрата ваги, профузне нічне потіння)

2. Фізикальне обстеження, спрямоване на виявлення збільшених периферичних лімфатичних вузлів

3. Рентгенографія органів грудної клітки в 2 проекціях, томографія

4. УЗД черевної порожнини та заочеревинного простору

5. Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, RW, ВІЛ, С-реактивний протеїн) та сечі

6. ЕКГ

7. Обстеження у обсязі щорічного онкопрофогляду

 

1.   Анамнестичні дані, спрямовані на виявлення В-симптомів (немотивована лихоманка протягом більш ніж трьох днів, втрата ваги, профузне нічне потіння)

2.   Фізикальне обстеження, спрямоване на виявлення збільшених периферичних лімфатичних вузлів

3.   Рентгенологічне дообстеження органів грудної порожнини (за показаннями)

4.   УЗД органів черевної порожнини, малого тазу та заочеревинного простору (за показаннями)

5.   КТ грудної та черевної порожнини, заочеревинного простору та малого тазу (контрастування - за показаннями)

6.   ЕКГ за показаннями

7.   Консультації хірурга-онколога, хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога, у гематологічній установі – гематолога.

 1. Остеосцинтіграфія – за потребою

1. Анамнестичні дані, спрямовані на виявлення В-симптомів (немотивована лихоманка протягом більш ніж трьох днів, втрата ваги, профузне нічне потіння)

2. Фізикальне обстеження, спрямоване на виявлення збільшених периферичних лімфатичних вузлів

3. Лабораторне дослідження крові та сечі; обов'язковим є визначення ШОЕ

4. Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

5. Біопсія (в залежності від ушкодженої групи лімфатичних вузлів) з гістологічним дослідженням матеріалу та за потребою цитологічним дослідженням мазків-відбитків

6. Стернальна пункція з мікроскопією цитологічного матеріалу

7. Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями

8. Визначення рівню лактатдегідрогенази сироватки крові

9. За потребою – КТ головного мозку

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність

обстеження

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в послідуючому 1 рз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в послідуючому 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в послідуючому 1 раз на рік

Обсяг

обстежень

 

 1. Анамнестичні дані, спрямовані на виявлення В-симптомів (немотивована лихоманка протягом більш ніж трьох днів, втрата ваги, профузне нічне потіння)
 2. Фізикальне обстеження, спрямоване на виявлення збільшених периферичних лімфатичних вузлів
 3. Рентгенографія органів грудної клітки в 2 проекціях, томографія
 4. УЗД черевної порожнини та заочеревинного простору
 5. Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, RW, ВІЛ) та сечі
 6. ЕКГ
 7. Обстеження у обсязі щорічного онкопрофогляду

Обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередньому етапі.

 1. Анамнестичні дані, спрямовані на виявлення В-симптомів Фізикальне обстеження, спрямоване на виявлення збільшених периферичних лімфатичних вузлів
 2. Рентгенологічне дообстеження органів грудної порожнини (за показаннями)
 3. УЗД органів черевної порожнини, малого тазу та заочеревинного простору (за показаннями)
 4. КТ грудної та черевної порожнини, заочеревинного простору та малого тазу (контрастування - за показаннями)
 5. Визначення рівню лактатдегідрогенази сироватки крові
 6. Остеосцинтіграфія – за потребою

Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередніх етапах.

1. Анамнестичні дані, спрямовані на виявлення В-симптомів

2. Фізикальне обстеження, спрямоване на виявлення збільшених периферичних лімфатичних вузлів

3. Лабораторне дослідження крові та сечі; обов'язковим є визначення ШОЕ

4. Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

5. За потребою - стернальна пункція з мікроскопією цитологічного матеріалу

6. Визначення рівню лактатдегідрогенази сироватки крові

7. Повторна біопсія (за потребою)

8. За потребою – КТ головного мозку

Можливі додаткові обстеженя

(проводяться при достатньому матеріально-технічному забезпеченні закладу)

Лімфосцинтіграфія

Трепанобіопсія клубової кістки.

МРТ – за потребою

Імунофенотипічне дослідження морфологічного (гістологічного та цитологічного) матеріалу

 

*- немає ускладнень, які потребують невідкладного лікування за життєвими показаннями.

 

Морфологічні варіанти ЛГМ: (у відповідності до класифікації REAL)

В-симптоми:

Основні несприятливі прогностичні фактори при хворбі Ходжкіна

Додаткові (для III-IV стадії захворювання) несприятливі прогностичні фактори при хворобі Ходжкіна

· лімфоїдне переважання

· нодулярний склероз

· змішано-клітинний

· лімфоїдне виснаження

· збагачена лімфоцитами класична хвороба Ходжкіна

 

·   Нічне профузне спітніння

·   Температура тіла вище 380 С не менш 3-х діб без ознак запалення

·   Втрата не менш ніж 10% маси тіла за останні 6 місяців

 

·   Наявність інтоксикаційних В-симптомів

·   Конгломерати лімфатичних вузлів діаметром більш 5 см

·   Розширення тіни середостіння на рентгенограмі більш ніж на 1/3 діаметру грудної клітини в самому широкому її місці (“bulky disease”)

·   Масивне ураження селезінки

·   Наявність екстранодальних вогнищ ураження

·   Ураження лімфатичних вузлів 3-х або більше зон

·   Підвищення ШОЕ > 50 мм/год

·   Вік старший за 40 років

 

· Чоловіча стать

· Вміст альбуміну < 40 г/л

· Рівень гемоглобіну < 105 г/л

· Кількість лейкоцитів > 15,0 · 10 9/л

· Лімфопенія < 600/мкл або < 8 %

· Рівень лактатдегідрогенази > N

 

Таблиця  №2. Схеми стандартного лікування хворих* у відповідності із системою стадіювання лімфом Ann-Arbor

 

СТАДІЯ

ЗАХВОРЮВАННЯ

ОБСЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

УСКЛАДНЕННЯ

%

ЛЕТАЛЬНІСТЬ

%

Стадії IА, IIА (низька ступінь ризику)

2-4 курси ПХТ + Променева терапія на уражені зони або

Променева терапія за радикальною програмою

 

до 4

до 22 днів –1курс

 

до 10%

до 50%

до 1%

до 0,5%

IБ, IIБ (висока ступінь ризику) та IIIА стадії

4-6 курсів ПХТ + Променева терапія на уражені зони

до 4

до 4

до 22 - 1 курс

 

до 10%

до 50%

до 1%

до 0,5%

IIIБ та IV стадії

6-8 курсів ПХТза інтермітуючими або багатокомпонентними режимами ± променева терапія на зони ураження

 

до 4

до 4

до 50 - 1 курс

 

 

до 10%

 

до 50%

до 1%

 

до 0,5%

 

*  - в цій таблиці відмічається лише послідовність оперативного, променевого та медикаментозного (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія) лікування (без уточнення виду операції, сумарної дози опромінення та фракціонування, конкретних схем хіміотерапії);

Таблиця №3. Перелік оперативних втручань.

 

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних втручань

Біопсія, в залежності від ушкодженої групи лімфатичних вузлів

Будь-яка

 

а)ексцизійна біопсія периферичних лімфатичних вузлів

Будь-яка

 

б)торакоскопія, медіастіноскопія, лапароскопія з біопсією

Будь-яка

 

в)діагностична торакотомія або лапаротомія з біопсією

Будь-яка

 

Протипоказання до оперативного втручання:

Стан за шкалою ECOG 4 бали.

При стані за шкалою ECOG 3 бали питання про можливість діагностичного оперативного втручання вирішується індивідуально. У окремих випадках, які вимагають призначення протипухлинного лікування за життєвими показаннями, припустимою є пункційна біопсія для отримання цитологічного матеріалу з метою верифікації процесу; після покращання стану хворого питання про можливість діагностичного оперативного втручання вирішується повторно.

 

 

 

Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення.

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Самостійна променева терапія

При стадіях IА, IIА (низька ступінь ризику) у тих випадках, коли не проводилась індукційна поліхіміотерапія, за радикальною програмою вище або нижче діафрагми (в залежності від локалізації уражених зон лімфатичних вузлів) у режимі стандартного фракціонування до сумарної вогнищевої дози  40-45 Гр

 

Променева терапія в схемах хіміопроменевого лікування

IА, IIА (низька ступінь ризику), IБ, IIБ (висока ступінь ризику) та IIIА стадії після індукційної поліхіміотерапії; опромінювання проводиться на уражені зони у режимі стандартного фракціонування до сумарної вогнищевої дози 36-40 Гр, на зону біопсії – до 50 Гр

Паліативна променева терапія при IIIБ та IV стадіях (питання про доцільність, дозове навантаження та обсяг опромінення вирішується індивідуально)

 

 

 

Протипоказання до променевого лікування:

Стан за шкалою ECOG 4 бали.

Клінічно значущі порушення функції печінки, нирок, серцево-судинної системи, пов’язані з супутньою патологією

Клінічно значущі прояви будь-якого типу токсичності протипухлинного лікування (III - IV ступені за NCI CTC)

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія).

 

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

 

Схема COPP/ABVD

Циклофосфамід  500 мг/м2 в/венно 1 та 8 дні

Вінкристин 2 мг в/венно в/венно 1 та 8 дні

Прокарбазин 100 мг/м2 в таблетках 1-14 день

Преднізолон 40 мг/ м2 per os 1-14 дні Doxorubicine 35 мг/мв/венно 28 та 42 дні

Блеоміцин 10 мг/м2 в/венно 28 та 42 дні

Вінбластин 6 мг/м2 в/венно 28 та 42 дні

Дакарбазин 375 мг/м2 в/венно 28 та 42 дні

проводиться кожні 56 діб

Схема ABVD

Доксорубіцин 25 мг/мв/венно 1,15 дні

Блеоміцин 10 мг/м2 в/венно 1,15 дні

Вінбластин 6 мг/м2 в/венно 1,15 дні

Дакарбазин 375 мг/м2 в/венно 1,15 дні

проводиться 1 раз на 28 діб

Схема Stanford V*

Доксорубіцин 25 мг/мв/венно 1,15 дні

Вінбластин 6 мг/м2 в/венно 1,15 дні

Циклофосфамід 650 мг/м2 в/венно 1 день

Вінкристин 2 мг в/венно 8,22 дні

Блеоміцин 10 мг/м2 в/венно 8,22 дні

Етопозид 60 мг/м2 в/венно 15,16 дні

Преднізолон 40 мг/ м2 per os через день

проводиться 1 раз на 28 діб

Схема BEACOPP

Блеоміцин 10 мг/м2 в/венно 1 день

Етопозид 100 мг/м2 в/венно 1-3 дні

Доксорубіцин 25 мг/мв/венно 1 день

Циклофосфамід 650 мг/м2 мв/венно 1 день

Вінкристин 2 мг в/венно 1 день

Прокарбазин 100 мг/м2 в таблетках 1-7 дні

Преднізолон 40 мг/ м2 per os 1-14 дні

проводиться 1 раз на 21 добу

 

Хлорамбуцил 0,2 мг/кг/добу

4-8 тижднів

 

Схема СOPP-ABV

Циклофосфамід  500 мг/м2 в/венно 1 день

Вінкристин 2 мг в/венно 1 день

Прокарбазин 100 мг/м2 в таблетках 1-7 дні

Доксорубіцин 35 мг/мв/венно 8 день

Блеоміцин 10 мг/м2 в/венно 8 день

Вінбластин 6 мг/м2 в/венно 8 день

Преднізолон 40 мг/ м2 per os 1-14 дні

 

проводиться 1 раз на 28 діб

Додатковий перелік схем (можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні)

Можлива адекватна заміна doxorubicine 25-50 мг/м2 на Epirubicine 40-60 мг/м2 у будь-якій схемі

 

Схема BEACOPP-інтенсифікований

Блеоміцин 10 мг/м2 в/венно 8 день

Етопозид 200 мг/м2 в/венно 1-3 дні

Доксорубіцин 35 мг/м2  в/венно 1 день

Циклофосфамід 1250 мг/м2 м2  в/венно 1 день

Вінкристин 2 мг в/венно 8 день

Прокарбазин 100 мг/м2 per os 1-7 дні

Преднізолон 40 мг/ м2 per os 1-14 дні

Г-КСФ 5 мкг/кг

проводиться 1 раз на 21 добу

 

 

Показання до редукції дози:

Всіх препаратів - при гематологічних змінах та зменшенні кліренсу креатиніну, Доксорубіцин, Етопозид та Циклофосфамід – при порушенні функції печінки

Перевищення сумарних прижиттєвих доз Доксорубіцин 450 мг/м2, Вінкристин 40 мг/м2, Блеоміцин 360 мг/м2 не рекомендується.

Пацієнти, що отримують Доксорубіцин, Мітоксантрон, Ідарубіцин, Етопозид, Епірубіцин особливо у поєднанні з Циклофосфамід та променевою терапією на медіастинальну зону, потребують моніторингу ФВЛШ

 

Протипоказання до медикаментозного лікування:

Стан за шкалою ECOG 4 бали.

Клінічно значущі порушення функції печінки, нирок, серцево-судинної системи, пов’язані з супутньою патологією

Клінічно значущі прояви будь-якого типу токсичності протипухлинного лікування (III - IV ступені за NCI CTC)

 

 

 

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги                                                                                            М.П.Жданова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

Високоагресивні неходжкінські лімфоми (неускладнений пухлинний процес*) у відповідності з класифікацією REAL/ВООЗ лімфома Беркіта, лімфобластні, прекурсорні В- та Т-клітинні лімфоми/лейкемії: (код за МКХ-10 С83.3)

Таблиця №1:    Стандартне обстеження хворих

 

 

ЛПЗ, загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

до 3 днів

до 8 днів

до 10 днів

Обсяг

обстежень

1.   Збір анамнестичних даних

2.   Фізикальне обстеження, спрямоване на виявлення збільшених периферичних лімфатичних вузлів

3.   Рентгенографія органів грудної клітки в 2 проекціях, томографія

4.   УЗД черевної порожнини та заочеревинного простору

5.   Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, RW, ВІЛ, С-реактивний протеїн) та сечі

6.   ЕКГ

7.   Обстеження у обсязі щорічного онкопрофогляду

 

 1. Збір анамнестичних даних
 2. Фізикальне обстеження, спрямоване на виявлення збільшених периферичних лімфатичних вузлів
 3. Рентгенологічне дообстеження органів грудної порожнини(за показаннями)
 4. УЗД органів черевної порожнини, малого тазу та заочеревинного простору(за показаннями)
 5. КТ грудної та черевної порожнини, заочеревинного простору та малого тазу (контрастування - за показаннями)
 6. ЕКГ за показаннями
 7. Консультації хірурга-онколога, хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога, у гематологічній установі – гематолога.
 8. Остеосцинтіграфія – за потребою

1.   Збір анамнестичних даних

2. Фізикальне обстеження, спрямоване на виявлення збільшених периферичних лімфатичних вузлів

3. Лабораторне дослідження крові та сечі; обов'язковим є визначення формули крові та ШОЕ

4. Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

5. Біопсія (в залежності від ушкодженої групи лімфатичних вузлів) з гістологічним дослідженням матеріалу та за потребою цитологічним дослідженням мазків-відбитків

6. Стернальна пункція та пункція клубових кісток з мікроскопією цитологічного матеріалу

7. Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями

8. Визначення рівню лактатдегідрогенази сироватки крові, лужної фосфатази, β2 мікроглобуліну

9. Дослідження спинномозкової рідини

10. За потребою – КТ головного мозку

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність

обстеження

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в послідуючому 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в послідуючому 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в послідуючому 1 раз на рік

Обсяг

обстеженнь

 

1. Анамнестичні дані, спрямовані на виявлення В-симптомів (немотивована лихоманка протягом більш ніж трьох днів, втрата ваги, профузне нічне потіння)

2.   Фізикальне обстеження, спрямоване на виявлення збільшених периферичних лімфатичних вузлів

3. Рентгенографія органів грудної клітки в 2 проекціях, томографія

4. УЗД черевної порожнини та заочеревинного простору

5. Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, RW, ВІЛ) та сечі

6. ЕКГ

7. Обстеження у обсязі щорічного онкопрофогляду

Обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередньому етапі.

1. Анамнестичні дані, спрямовані на виявлення В-симптомів Фізикальне обстеження, спрямоване на виявлення збільшених периферичних лімфатичних вузлів

2. Рентгенологічне дообстеження органів грудної порожнини (за показаннями)

3. УЗД органів черевної порожнини, малого тазу та заочеревинного простору (за показаннями)

4. КТ грудної та черевної порожнини, заочеревинного простору та малого тазу (контрастування - за показаннями)

5. Визначення рівню лактатдегідрогенази сироватки крові

6. Остеосцинтіграфія – за потребою

Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередніх етапах.

1. Анамнестичні дані, спрямовані на виявлення В-симптомів

2. Фізикальне обстеження, спрямоване на виявлення збільшених периферичних лімфатичних вузлів

3. Лабораторне дослідження крові та сечі; обов'язковим є визначення формули крові та ШОЕ

4. Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

5. За потребою - стернальна пункція та пункція клубових кісток з мікроскопією цитологічного матеріалу

6. Визначення рівню лактатдегідрогенази сироватки крові, лужної фосфатази, β2 мікроглобуліну

7. Повторна біопсія (за потребою)

8. За потребою - дослідження спинномозкової рідини

9. За потребою – КТ головного мозку

Можливі додаткові обстеженя

(проводяться при достатньому матеріально-технічному забезпеченні закладу)

Лімфосцинтіграфія

Трепанобіопсія клубової кістки.

МРТ – за потребою

Імунофенотипічне дослідження морфологічного (гістологічного та цитологічного) матеріалу, при неможливості – цитохімічне дослідження мазків кісткового мозку та периферічної крові

 

* - немає ускладнень, які потребують невідкладного лікування за життєвими показаннями.

Таблиця  №2. Схеми стандартного лікування хворих* у відповідності із системою стадіювання лімфом Ann-Arbor, модифікація Cotswolds:

Стадії захворювання

ОСБЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

УСКЛАДНЕННЯ

%

ЛЕТАЛЬНІСТЬ

%

Будь-яка

В-клітинна

Протокол GMALL або CODOX-M/IVAC

4

30 діб

 

15-20%

50%

20%

Будь-яка

Т-клітинна

Протокол GMALL або LSA2-L2

4

30 діб

15-20%

50%

20%

 

Таблиця №3. Перелік оперативних втручань.

 

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних втручань

Біопсія, в залежності від ушкодженої групи лімфатичних вузлів

Будь-яка

 

а)ексцизійна біопсія периферичних лімфатичних вузлів

Будь-яка

 

б)торакоскопія, медіастіноскопія, лапароскопія з біопсією

Будь-яка

 

в)діагностична торакотомія або лапаротомія з біопсією

Будь-яка

 

 

 

 

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Променева терапія в схемах хіміопроменевого лікування

На головний мозок малими фракціями до СВД=24 Гр

При необхідності – променева терапія інших локалізацій ураження

Після завершення хіміотерапевтичного лікування

 Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення

Протипоказання до променевого лікування:

Стан за шкалою ECOG 4 бали.

Клінічно значущі порушення функції печінки, нирок, серцево-судинної системи, пов’язані з супутньою патологією

Клінічно значущі прояви будь-якого типу токсичності протипухлинного лікування (III - IV ступені за NCI CTC)

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія).

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний перелік схем медикаментозного лікування.

Протокол LSA2-L2

 

Індукція

 

Циклофосфамід 1200 мг/м2 в/в 1 день

Даунорубіцин 60 мг/ м2 в/в 12-13 дні

Вінкристин 1,4 мг/мв/в 3, 10,17, 24 дні

Метотрексат 6,25 мг/м2 інтратекально 5, 31, 34 дні

Преднізолон 60 мг/м2 per os 1-30 дні із зниженням дози до повної відміни за 30-37 дні

 

 

Консолідація

 

Цитарабін 100 мг/м2 в/в 1-5, 8-12 дні

Тіогуанин 50 мг/м2 per os 1-5, 8-12 дні (через 8 годин після Цитарабін)

Аспарагіназа 6000 Од/ мв/в 1-14 дні після завершення Цитарабін та Тіогуанин

Метотрексат 6,25 мг/м2 інтратекально 3 дні щоденно через 2-3 доби після останньої дози L-Аспарагіназа

Кармустин 60 мг/м2 в/в 2-3 дні після завершення введення Метотрексат

 

 

Підтримуюча

 

Підтримуючі цикли повторюються до 18 місяців загальної тривалості курсу лікування з інтервалами 10 діб між циклами 1-5

Цикл1

Тіогуанин 300 мг/м2 per os 1-4 дні

Циклофосфамід 600 мг/м2 в/в 5 день

 

Цикл2

Гідроксикарбамід 2400 мг/м2 per os 1-4 дні

Даунорубіцин 45 мг/ м2 в/в 5 день

 

Цикл3

Метотрексат 10 мг/м2 per os 1-4 дні

Кармустин 60 мг/м2 в/в 5 день

 

Цикл 4

Цитарабін 150 мг/м2 в/в 1-4 дні

Вінкристин 1,4 мг/м2 в/в 5 день

 

Цикл 5

Метотрексат 6,25 мг/м2 інтратекально 3 дні щоденно

 

 

 

 

 

 

 

Додатковий перелік схем (можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні закладу)

Протокол : CODOX-M/IVAC

 

CODOX-M:

Циклофосфамід 800 мг/м2 в/в 1 день

Циклофосфамід 1200 мг/мв/в 2-5 дні

Доксорубіцин 40 мг/м2 в/в 1 день

Вінкристин 1,4 мг/м2 в/в 3, 8 (15)* дні

Метотрексат 1200 мг/м1-годинна інфузія – 10 день

Метотрексат 240 мг/м2/год 23 години – 10 день; починати після завершення 1-годинної інфузії Метотрексат 1200 мг/м2

Кальцію фолінат в/в 11 день – через 12 годин після завершення інфузії Метотрексат

Кальцію фолінат 12 мг/мв/в через 6 годин після Кальцію фолінат 192 мг/м2; повторювати кожні 6 годин до досягнення концентрації Метотрексат < 5×108 моль/л

* третя доза водиться тільки в курсі 3 та при відсутності симптомів нейропатії

 

IVAC:

Іфосфамід 1500 мг/м2 1-годинна інфузія, 1-5 дні

Етопозид 60 мг/м2 30-хвилинна інфузія, 1-5 дні

Цитарабін 2000 мг/м2 в/в двічі на день (кожні 12 годин) 1-2 дні

Метотрексат 12 мг/м2 інтратекально 5 день

 

 

Показання до редукції дози:

Всіх препаратів - при гематологічних змінах та зменшенні кліренсу креатиніну, Доксорубіцин, Етопозид та Циклофосфамід – при порушенні функції печінки

Пацієнти, що отримують Доксорубіцин, Мітоксантрон, Ідарубіцин, Етопозид, Епірубіцин особливо у поєднанні з Циклофосфамід та променевою терапією на медіастинальну зону, потребують моніторингу ФВЛШ

 

 

Протипоказання до медикаментозного лікування:

Стан за шкалою ECOG 4 бали.

Клінічно значущі порушення функції печінки, нирок, серцево-судинної системи, пов’язані з супутньою патологією

Клінічно значущі прояви будь-якого типу токсичності протипухлинного лікування (III - IV ступені за NCI CTC)

 

 

 

Директор Департаменту

 розвитку медичної допомоги                                                                                                 М.П.Жданова

 

 

 

 

 

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

Індолентні неходжкінські лімфоми (неускладнений пухлинний процес*) у відповідності з класифікацією REAL/ВООЗ: (код за МКХ-10 – С82)

 

Таблиця №1:    Стандартне обстеження хворих

 

ЛПЗ загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

до 3 днів

до 8 днів

до 10 днів

Обсяг

обстежень

1.   Збір анамнестичних даних

2.   Фізикальне обстеження, спрямоване на виявлення збільшених периферичних лімфатичних вузлів

3.   Рентгенографія органів грудної клітки в 2 проекціях, томографія

4.   УЗД черевної порожнини та заочеревинного простору

5.   Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, RW, ВІЛ, С-реактивний протеїн) та сечі

6.   ЕКГ

7.   Обстеження у обсязі щорічного онкопрофогляду

1.   Збір анамнестичних даних

2.   Фізикальне обстеження, спрямоване на виявлення збільшених периферичних лімфатичних вузлів

3.   Рентгенологічне дообстеження органів грудної порожнини(за показаннями)

4.   УЗД органів черевної порожнини, малого тазу та заочеревинного простору(за показаннями)

5.   КТ грудної та черевної порожнини, заочеревинного простору та малого тазу (контрастування - за показаннями)

6.   ЕКГ за показаннями

7.   Консультації хірурга-онколога, хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога, у гематологічній установі – гематолога.

8.   Остеосцинтіграфія – за потребою

1.   Збір анамнестичних даних

2.Фізикальне обстеження, спрямоване на виявлення збільшених периферичних лімфатичних вузлів

3.Лабораторне дослідження крові та сечі; обов'язковим є визначення формули крові та ШОЕ

4.Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

5.Біопсія (в залежності від ушкодженої групи лімфатичних вузлів) з гістологічним дослідженням матеріалу та за потребою цитологічним дослідженням мазків-відбитків

6.Стернальна пункція та пункція клубових кісток з мікроскопією цитологічного матеріалу

7.Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями

8.Визначення рівню лактатдегідрогенази сироватки крові, лужної фосфатази, β2 мікроглобуліну

9.За потребою - дослідження спинномозкової рідини

10.   За потребою – КТ головного мозку

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність

обстеження

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в послідуючому 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в послідуючому 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в послідуючому 1 раз на рік

Обсяг

обстеженнь

 

1.   Анамнестичні дані, спрямовані на виявлення В-симптомів (немотивована лихоманка протягом більш ніж трьох днів, втрата ваги, профузне нічне потіння)

2.   Фізикальне обстеження, спрямоване на виявлення збільшених периферичних лімфатичних вузлів

3.   Рентгенографія органів грудної клітки в 2 проекціях, томографія

4.   УЗД черевної порожнини та заочеревинного простору

5.   Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, RW, ВІЛ) та сечі

6.   ЕКГ

7.   Обстеження у обсязі щорічного онкопрофогляду

Обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередньому етапі.

1.   Анамнестичні дані, спрямовані на виявлення В-симптомів Фізикальне обстеження, спрямоване на виявлення збільшених периферичних лімфатичних вузлів

2.   Рентгенологічне дообстеження органів грудної порожнини (за показаннями)

3.   УЗД органів черевної порожнини, малого тазу та заочеревинного простору (за показаннями)

4.   КТ грудної та черевної порожнини, заочеревинного простору та малого тазу (контрастування - за показаннями)

5.   Визначення рівню лактатдегідрогенази сироватки крові

6.   Остеосцинтіграфія – за потребою

Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередніх етапах.

1.    Анамнестичні дані, спрямовані на виявлення В-симптомів

2.    Фізикальне обстеження, спрямоване на виявлення збільшених периферичних лімфатичних вузлів

3.    Лабораторне дослідження крові та сечі; обов'язковим є визначення формули крові та ШОЕ

4.    Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

5.    За потребою - стернальна пункція та пункція клубових кісток з мікроскопією цитологічного матеріалу

6.    Визначення рівню лактатдегідрогенази сироватки крові, лужної фосфатази, β2 мікроглобуліну

7.    Повторна біопсія (за потребою)

8.    За потребою - дослідження спинномозкової рідини

9.    За потребою – КТ головного мозку

Можливі додаткові обстеженя

(проводяться при достатньому матеріально-технічному забезпеченні закладу)

Лімфосцинтіграфія

Трепанобіопсія клубової кістки.

МРТ – за потребою

Імунофенотипічне дослідження морфологічного (гістологічного та цитологічного) матеріалу, при неможливості – цитохімічне дослідження мазків кісткового мозку та периферічної крові

 

* - немає ускладнень, які потребують невідкладного лікування за життєвими показаннями.

 

 

Міжнародний прогностичний індекс (IPI) для неходжкінських лімфом

 

Прогностичний фактор виживання

Міжнародний прогностичний індекс

Критерій

0 балів

1 бал

Категорія

Кількість балів

Вік

<60 років

>60 років

ЛДГ

N; <N

>N

Низький - Low

0;1

Загальний стан (за ECOG)

0;1

2;3;4

Низький проміжний Low-intermediate

2

Стадія за Ann-Arbor

I/II

III/IV

Високий проміжний High-intermediate

3

Екстранодальні вогнища

1;<1

>1

Високий - High

4;5

 

Додаткові фактори ризику при неходжкінських лімфомах

·   підвищена концентрація β2 мікроглобуліну

·   високий проліферативний індекс злоякісних клітин (наприклад, підвищена експресія ядерного антигену Ki-67)

·   знижений рівень гемоглобіну крові

·   наявність несприятливих хромосомних аберацій, експресія генів медикаментозної резистентності

 

З урахуванням IPI виділяються такі прогностичні групи хворих на неходжкінські лімфоми:

·   0-1 пункт – низький IPI, прогноз сприятливий

·   2 пункти - низький проміжний IPI

·   3 пункти - високий проміжний IPI

·   4-5 пунктів - високий IPI, прогноз несприятливий

Таблиця  №2. Схеми стандартного лікування хворих* у відповідності із системою стадіювання лімфом Ann-Arbor, модифікація Cotswolds:

 

СТАДІЯ

ЗАХВОРЮВАННЯ

ОБСЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

УСКЛАДНЕННЯ

%

ЛЕТАЛЬНІСТЬ

%

I-II стадії з низьким IPI (0-2 бали)

·   Променева терапія ± хірургічне видалення

·   або монохіміотерапія ± променева терапія

до 4

до 14днів –1курс

 

до 10%

до 50%

до 1%

до 0,5%

I-II стадії з високим IPI (3-5 бали)

Поліхіміотерапія (3-4 курси) + променева терапія

до 4

до 4

до 14 - 1 курс

 

до 10%

до 50%

до 1%

до 0,5%

III-IV стадії

·   6-8 курсів поліхіміотерапії або монохіміотерапії

до 4

до 4

до 14 - 1 курс

 

до 10%

до 50%

до 1%

до 0,5%

 

*  - в цій таблиці відмічається лише послідовність оперативного, променевого та медикаментозного (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія) лікування (без уточнення виду операції, сумарної дози опромінення та фракціонування, конкретних схем хіміотерапії);

 

** - для оптимізації інформації в одній стрічці групуються стадії, при яких співпадає порядок застосування оперативного, променевого та медикаментозного лікування;

 

***  - в цих стрічках (з цифровою нумерацією) відмічаються схеми лікування, які вважаються завершеними при відмічених стадіях захворювання;

 

**** - літерне позначення використовуються коли запропонована схема лікування проводиться в декілька поступлень хворого в стаціонар, або при чергуванні проведення лікування в стаціонарних та амбулаторних умовах. Подальші показники (ліжко-день дослікування, загальний ліжко-день, ускладнення та летальність) відмічаються окремо для кожного поступлення. При необхідності проведення декількох курсів одного і того ж виду лікування в дужках відмічається кількість курсів та інтервали між ними. Для довготермінового амбулаторного лікування відмічається орієнтовна тривалість запропонованого лікування.

 

Таблиця №3. Перелік оперативних втручань.

 

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних втручань

Біопсія, в залежності від ушкодженої групи лімфатичних вузлів

Будь-яка

 

а)ексцизійна біопсія периферичних лімфатичних вузлів

Будь-яка

 

б)торакоскопія, медіастіноскопія, лапароскопія з біопсією

Будь-яка

 

в)діагностична торакотомія або лапаротомія з біопсією

Будь-яка

 

Лімфаденектомія в залежності від локалізації ураженої групи лімфатичних вузлів

I стадія з низьким IPI (0-2 бали)

 

Протипоказання до оперативного втручання:

Стан за шкалою ECOG 4 бали.

При стані за шкалою ECOG 3 бали питання про можливість діагностичного оперативного втручання вирішується індивідуально. У окремих випадках, які вимагають призначення протипухлинного лікування за життєвими показаннями, припустимою є пункційна біопсія для отримання цитологічного матеріалу з метою верифікації процесу; після покращання стану хворого питання про можливість діагностичного оперативного втручання вирішується повторно.

 

Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення

 

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Самостійна променева терапія

Променева терапія на уражені зони у режимі стандартного фракціонування до сумарної вогнищевої дози 40 Гр

I - II стадія з низьким IPI (0-2 бали)

Променева терапія в схемах хіміопроменевого лікування

Променева терапія на уражені зони у режимі стандартного фракціонування до сумарної вогнищевої дози 40 Гр

I - II стадія з високим IPI (0-2 бали) – після проведення індукційної поліхіміотерапії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протипоказання до променевого лікування:

Стан за шкалою ECOG 4 бали.

Клінічно значущі порушення функції печінки, нирок, серцево-судинної системи, пов’язані з супутньою патологією

Клінічно значущі прояви будь-якого типу токсичності протипухлинного лікування (III - IV ступені за NCI CTC)

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія).

 

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний перелік схем медикаментозного лікування.

Схема CHOP

Циклофосфамід 750 мг/мв/венно 1 день

Доксорубіцин 50 мг/ мв/венно 1 день

Вінкристин 1,4 мг/м2 в/венно 1 день

Преднізолон 60 мг/м2 per os 1-5 дні

повторювати 1 раз на 21 день

Схема CHOЕP

Циклофосфамід 750 мг/мв/венно 1 день

Доксорубіцин 50 мг/ мв/венно 1 день

Вінкристин 1,4 мг/м2 в/венно 1 день

Етопозид 100 мг/мв/венно 1-5 дні

Преднізолон 60 мг/м2 per os 1-5 дні

повторювати 1 раз на 21 день

Схема COP

Циклофосфамід 750 мг/мв/венно 1 день

Вінкристин 1,4 мг/м2 в/венно 1 день

Преднізолон 40 мг/м2 per os 1-5 дні

повторювати 1 раз на 21-28 день

Монохіміотерапія

Хлорамбуцил 6 мг/м2 per os 1-14 дні

повторювати 1 раз на 28 днів

Монохіміотерапія

Флударабін 25-30 мг/м2 в/венно 1-5 дні

Преднізолон 60 мг/м2 per os 1-5 дні

повторювати 1 раз на 28 днів

Схема FC

Флударабін 25 мг/м2 в/венно 1-3 дні

Циклофосфамід 200-300 мг/м2 в/венно 1-3 дні

повторювати 1 раз на 28 днів

Додатковий перелік схем (можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні)

Можлива адекватна заміна doxorubicine 25-50 мг/м2 на Епірубіцин 40-60 мг/м2.

 

Схема CID

Ідарубіцин 10 мг/мper os 1-3 дні

Хлорамбуцил 20 мг/м2 per os 1-3 дні

Дексаметазон 4 мг/ м2 per os 1-5 дні

повторювати 1 раз на 28 днів

 

 

Схема FMP

Флударабін 25 мг/мв/венно 1-5 дні

Мітоксантрон 10 мг/мв/венно 1 день

Преднізолон 60 мг/м2 per os 1-5 дні

повторювати 1 раз на 28 днів

Рітуксімаб 375 мг/м1 раз в 7 днів

Тільки для CD20+ В-клітинних лімфом

Рітуксімаб 375 мг/м1 раз в 7 днів

Тільки для CD20+ В-клітинних лімфом

У якості підтримуючої терапії після завершення основного лікування 1 раз у 6 місяців – 4 введення з інтервалом у 7 днів – протягом двох років.

Алемтузумаб 30 мг 1, 3, 5 дні - щотижня

Тільки для CD52+ лімфом

Схема R-CHOP)

Рітуксімаб 375 мг/м2 2-3-годинна інфузія 1день

Циклофосфамід 750 мг/мв/венно 1 день

Доксорубіцин 50 мг/ мв/венно 1 день

Вінкристин 1,4 мг/м2 в/венно 1 день

Преднізолон 60 мг/м2 per os 1-5 дні

Тільки для CD20+ В-клітинних лімфом

повторювати 1 раз на 21 день

Схема R-COP)

Рітуксімаб 375 мг/м2 2-3-годинна інфузія 1день

Циклофосфамід 400 мг/мв/венно 1-5 дні

Вінкристин 1,4 мг/м2 в/венно 1 день

Преднізолон 60 мг/м2 per os 1-5 дні

Тільки для CD20+ В-клітинних лімфом

повторювати 1 раз на 21 день

Інтерферон альфа-2 β 3 млн ОД тричі на тиждень внутрішньом’язево або підшкірно

У якості підтримуючої терапії, тривалий час

Показання до редукції дози:

Всіх препаратів - при гематологічних змінах та зменшенні кліренсу креатиніну, Доксорубіцин, Етопозид та Циклофосфамід – при порушенні функції печінки, Флударабін - при порушенні функції нирок

Пацієнти, що отримують Доксорубіцин, Мітоксантрон, ідарубіцин, Етопозид, Епірубіцин особливо у поєднанні з Циклофосфамід та променевою терапією на медіастинальну зону, потребують моніторингу ФВЛШ

Протипоказання до медикаментозного лікування:

Стан за шкалою ECOG 4 бали.

Клінічно значущі порушення функції печінки, нирок, серцево-судинної системи, пов’язані з супутньою патологією

Клінічно значущі прояви будь-якого типу токсичності протипухлинного лікування (III - IV ступені за NCI CTC)

Примітки

Пацієнти, що отримують Доксорубіцин, Мітоксантрон, ідарубіцин, Етопозид, Епірубіцин особливо у поєднанні з Циклофосфамід та променевою терапією на медіастинальну зону, потребують моніторингу ФВЛШ

 

Директор Департамент

 розвитку медичної допомоги                                                                                                                 М.П.Жданова

 

 

 

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

Т-клітинна лімфома шкіри (неускладнений пухлинний процес*) у відповідності з класифікацією REAL/ВООЗ: (код за МКХ-10 – С84 – С84.0 – С84.1)

Таблиця №1: Стандартне обстеження хворих

 

 

ЛПЗ загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

до 3 днів

до 8 днів

до 10 днів

Обсяг

обстежень

 1. Збір анамнестичних даних
 2. Фізикальне обстеження, спрямоване на огляд усіх ділянок шкіри та виявлення збільшених периферичних лімфатичних вузлів
 3. Рентгенографія органів грудної клітки в 2 проекціях, томографія
 4. УЗД черевної порожнини та заочеревинного простору
 5. Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, RW, ВІЛ, С-реактивний протеїн) та сечі
 6. ЕКГ
 7. Обстеження у обсязі щорічного онкопрофогляду

 

 

1. Збір анамнестичних даних

2. Фізикальне обстеження, спрямоване на огляд усіх ділянок шкіри та виявлення збільшених периферичних лімфатичних вузлів

3. Рентгенологічне дообстеження органів грудної порожнини(за показаннями)

4. УЗД органів черевної порожнини, малого тазу та заочеревинного простору(за показаннями)

5. КТ грудної, черевної порожнини та малого тазу (контрастування - за показаннями)

6. ЕКГ за показаннями

7. Консультації хірурга-онколога, хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога, у гематологічній установі – гематолога.

8. Остеосцинтіграфія – за потребою

1. Збір анамнестичних даних

2. Фізикальне обстеження, спрямоване на огляд усіх ділянок шкіри та виявлення збільшених периферичних лімфатичних вузлів

3. Лабораторне дослідження крові та сечі; обов'язковим є визначення формули крові та ШОЕ

4. Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

5. Біопсія (в залежності від ушкодженої групи лімфатичних вузлів).

6. Стернальна пункція та пункція клубових кісток з мікроскопією цитологічного матеріалу

7. Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями

8.Визначення рівню лактатдегідрогенази сироватки крові, лужної фосфатази, β2 мікроглобуліну

9. За потребою - дослідження спинномозкової рідини

10. За потребою – КТ головного мозку

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність

обстеження

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в послідуючому 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в послідуючому 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в послідуючому 1 раз на рік

Обсяг

обстеженнь

 

1. Анамнестичні дані.

2. Фізикальне обстеження, спрямоване на огляд усіх ділянок шкіри та виявлення збільшених периферичних лімфатичних вузлів

3. Рентгенографія органів грудної клітки в 2 проекціях, томографія

4. УЗД черевної порожнини та заочеревинного простору

5. Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, RW, ВІЛ) та сечі

6. ЕКГ

7. Обстеження у обсязі щорічного онкопрофогляду

Обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередньому етапі.

1. Анамнестичні дані

2. Фізикальне обстеження, спрямоване на огляд усіх ділянок шкіри та виявлення збільшених периферичних лімфатичних вузлів

3. Рентгенологічне дообстеження органів грудної порожнини (за показаннями)

4. УЗД органів черевної порожнини, малого тазу та заочеревинного простору (за показаннями)

5. КТ грудної, черевної порожнини та малого тазу (контрастування - за показаннями)

6. Визначення рівню лактатдегідрогенази сироватки крові

7. Остеосцинтіграфія – за потребою

Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередніх етапах.

1. Анамнестичні дані.

2. Фізикальне обстеження, спрямоване на огляд усіх ділянок шкіри та виявлення збільшених периферичних лімфатичних вузлів

3. Лабораторне дослідження крові та сечі; обов'язковим є визначення формули крові та ШОЕ

4. Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

5. За потребою - стернальна пункція та пункція клубових кісток з мікроскопією цитологічного матеріалу

6. Визначення рівню лактатдегідрогенази сироватки крові, лужної фосфатази, β2 мікроглобуліну

7. Повторна біопсія (за потребою)

8. За потребою - дослідження спинномозкової рідини

9. За потребою – КТ головного мозку

Можливі додаткові обстеження

(проводяться при достатньому матеріально-технічному забезпеченні закладу,)

Лімфосцинтіграфія

Трепанобіопсія клубової кістки.

МРТ – за потребою

Імунофенотипічне дослідження морфологічного (гістологічного та цитологічного) матеріалу

 

* - немає ускладнень, які потребують невідкладного лікування за життєвими показаннями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т-клітинна лімфома шкіри (грибоподібний мікоз)

Стадіювання Т-клітинних лімфом шкіри (TNM)

Ураження шкіри

Ураження лімфатичних вузлів

Вісцеральне ураження

Т1 – наявність обмежених бляшок (< 10%)

N0 – лімфаденопатія (-), гістологія (-)

М0 - відсутні

Т2 – наявність генералізованих бляшок

N1 - лімфаденопатія (+),гістологія (-)

М1 - наявні

Т3 –пухлинне ураження шкіри

N2 - лімфаденопатія (-), гістологія (+)

 

Т4 – генералізована еритродермія

N3 - лімфаденопатія (+), гістологія (+)

 

Стадія IA – T1N0M0

Стадія IB – T2N0M0

Стадія IIA – T1-2N1M0

Стадія IIB – T3N0-1M0

Стадія III – T4N0-1M0

Стадія IVA – T1-4N2-3M0

Стадія IVB – T1-4N0-3M1

 

Принципи лікування

I – IIа стадії: PUVA-терапія з наступною підтримуючою терапією інтерфероном α протягом року в дозі 3 млн ЕД тричі натиждень ± ретиноїди

IIб стадія: PUVA-терапія + електронне опромінювання всієї поверхні шкіри; можливо застосування мустаргену та кармустіну з наступною підтримуючою терапією інтерфероном α протягом року в дозі 3 млн ЕД тричі натиждень ± ретиноїди

III стадия: фотофорез з наступною підтримуючою терапією інтерфероном α протягом року в дозі 3 млн ЕД тричі натиждень ± ретиноїди

IV стадия: поліхіміотерапія із застосуванням схеми СНОР, блеоміцину, метотрексату, мітоксантрону, ідарубіцину, аналогів нуклеозидів.

 

Таблиця  №2. Схеми стандартного лікування хворих*

 

СТАДІЯ

ЗАХВОРЮВАННЯ

ОБСЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

УСКЛАДНЕННЯ

%

ЛЕТАЛЬНІСТЬ

%

I-IIа стадії

·   Локальна променева терапія з наступною підтримуючою терапією інтерфероном α протягом року

·   Або монотерапія інтерфероном α

·   Або монохіміотерапія

до 4

до 14днів –1курс

проводиться амбулаторно протягом року

до 10%

до 50%

до 1%

до 0,5%

IIб стадії

·   Електронне опромінювання всієї поверхні шкіри з наступною підтримуючою терапією інтерфероном α протягом року

·   Або монохіміотерапія ± локальна променева терапія

·   Або монотерапія інтерфероном α

до 4

до 4

до 14 - 1 курс

проводиться амбулаторно протягом року

до 10%

до 50%

до 1%

до 0,5%

III стадія

·   Електронне опромінювання всієї поверхні шкіри з наступною підтримуючою терапією інтерфероном α

·   Або монохіміотерапія ± локальна променева терапія

·   Або монотерапія інтерфероном α

·   Або монотерапія інтерлейкіном 2

до 4

до 4

до 14 - 1 курс

проводиться амбулаторно протягом року

до 10%

до 50%

до 1%

до 0,5%

IV стадія

·   Поліхіміотерапія із застосуванням схеми СНОР, блеоміцину, метотрексату, мітоксантрону, ідарубіцину, аналогів нуклеозидів.

·   Або електронне опромінювання всієї поверхні шкіри з наступною підтримуючою терапією інтерфероном α

·   Або монохіміотерапія ± локальна променева терапія

·   Або монотерапія інтерфероном α

·   Або монотерапія інтерлейкіном 2

до 4

до 4

до 14 - 1 курс

проводиться амбулаторно протягом року

до 10%

до 50%

до 1%

до 0,5%

 

Таблиця №3. Перелік оперативних втручань.

 

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних втручань

Біопсія, в залежності від локалізації ураження

Будь-яка

 

а)ексцизійна біопсія периферичних лімфатичних вузлів

Будь-яка

 

б) біопсія шкіри

Будь-яка

 

Протипоказання до оперативного втручання:

Стан за шкалою ECOG 4 бали.

При стані за шкалою ECOG 3 бали питання про можливість діагностичного оперативного втручання вирішується індивідуально. У окремих випадках, які вимагають призначення протипухлинного лікування за життєвими показаннями, припустимою є пункційна біопсія для отримання цитологічного матеріалу з метою верифікації процесу; після покращання стану хворого питання про можливість діагностичного оперативного втручання вирішується повторно.

 

Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення.

 

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Самостійна променева терапія

· Локальна променева терапія на симптоматичні зони у режимі стандартного фракціонування до сумарної вогнищевої дози 40 Гр

Будь-яка стадія)

Променева терапія в схемах хіміопроменевого лікування

· Локальна променева терапія на симптоматичні зони у режимі стандартного фракціонування до сумарної вогнищевої дози 40 Гр

Будь-яка стадія

При достатньому матеріально-технічному забезпеченні лікувального закладу при будь якій стадії може застосовуватись PUVA-терапія (фотодинамічна терапія) або при III –IV стадіях - екстракорпоральна фотодинамічна терапія

При достатньому матеріально-технічному забезпеченні лікувального закладу при будь якій стадії може застосовуватись тотальне електронне опромінювання всієї шкіри

Протипокази до променевого лікування:

Стан за шкалою ECOG 4 бали.

Клінічно значущі порушення функції печінки, нирок, серцево-судинної системи, пов’язані з супутньою патологією

Клінічно значущі прояви будь-якого типу токсичності протипухлинного лікування (III - IV ступені за NCI CTC)

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія).

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний перелік схем медикаментозного лікування.

Схема CHOP

Циклофосфамід 750 мг/мв/венно 1 день

Доксорубіцин 50 мг/ мв/венно 1 день

Вінкристин 1,4 мг/м2 в/венно 1 день

Преднізолон 60 мг/м2 per os 1-5 дні

повторювати 1 раз не 21 день

Схема COP

Циклофосфамід 750 мг/мв/венно 1 день

Вінкристин 1,4 мг/м2 в/венно 1 день

Преднізолон 40 мг/м2 per os 1-5 дні

повторювати 1 раз не 21-28 день

Монохіміотерапія

Флударабін 25-30  мг/м2 в/венно 1-5 дні

Преднізолон 60 мг/м2 per os 1-5 дні

повторювати 1 раз не 28 днів

Інтерферон альфа 2 β 3 млн ОД тричі на тиждень внутрішньом’язево або підшкірно

 

Додатковий перелік схем (можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні)

Можлива адекватна заміна Доксорубіцин 25-50 мг/м2 на Епірубіцин 40-60 мг/м2.

 

Схема CID

Ідарубіцин 10 мг/мper os 1-3 дні

Хлорамбуцил 20 мг/м2 per os 1-3 дні

Дексаметазон 4 мг/ м2 per os 1-5 дні

повторювати 1 раз не 28 днів

Схема FMP

Флударабін 25 мг/мв/венно 1-5 дні

Мітоксантрон10 мг/мв/венно 1 день

Преднізолон 60 мг/м2 per os 1-5 дні

повторювати 1 раз не 28 днів

Доксорубіцин ліпосомальний пегілірований 20-50 мг/м2 в/венно

повторювати 1 раз не 28 днів

Інтерлейкін 2 1 мг в/венно краплинно через день – 5 інфузій

повторювати 1 раз на 1-2 місяці

Показання до редукції дози:

Всіх препаратів - при гематологічних змінах та зменшенні кліренсу креатиніну, Доксорубіцин, Етопозид та Циклофосфамід – при порушенні функції печінки, Флударабін - при порушенні функції нирок

Пацієнти, що отримують Доксорубіцин, Мітоксантрон, Ідарубіцин, Етопозид, Епірубіцин особливо у поєднанні з Циклофосфамід та променевою терапією на медіастинальну зону, потребують моніторингу ФВЛШ

Протипоказання до медикаментозного лікування:

Стан за шкалою ECOG 4 бали.

Клінічно значущі порушення функції печінки, нирок, серцево-судинної системи, пов’язані з супутньою патологією

Клінічно значущі прояви будь-якого типу токсичності протипухлинного лікування (III - IV ступені за NCI CTC)

 

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги                                                          М.П.Жданова

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

Локалізація: Вульва (код за МКХ-10)  С51

Таблиця №1:    Стандартне обстеження хворих

 

ЛПЗ загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

3– 10 днів

До 8 днів

3 дні

Обсяг

обстежень

1. фізикальне обстеження

2. гінекологічне ректо-вагінальне дослідження

3. загальний та біохімічний аналіз крові, аналіз сечі

4. кольпоскопия, вульвоскопія

5. цитологічне дослідження

6. біопсія

7. ультразвукове дослідження

8. обстеження на ВІЛ, сифіліс, вірусний гепатит

9. електрокардіографія

10. рентгенографія органів грудної клітки

1. фізикальне обстеження

2. гінекологічне ректо-вагінальне дослідження

3. вульвоскопія

4. консультація морфологічних препаратів з ЛПЗ

5. біопсія новоутворення з морфологічним дослідженням (при відсутності морфологічного підтвердження пухлини)

6. УЗД

7. ректороманоскопія

8. при необхідності фіброгастродуоденоскопія

9. комп’ютерна томографія

10. за показами сцинтіграфія

11. консультація хіміотерапевта, радіолога, анестезіолога

12. консультації інших фахівців – за показаннями

1. фізикальне обстеження

2. контрольні дослідження та повторні консультації фахівців – за показаннями

3. стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність

обстеження

Обов’язкові огляди кожні 3 місяці протягом першого року, наступні 2 роки – 2 рази на рік, із застосуванням спеціальних обстежень

Обсяг

обстеженнь

 

1. Фізикальне і гінекологічне обстеження

2. цитологічне дослідження

3. ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, заочеревини, малого тазу та регіонарних лімфатичних вузлів

Обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередньому етапі.

Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередніх етапах.

Можливі додаткові обстеження

(проводяться при достатньому матеріально-технічному забезпеченні закладу)

Обстеження на наявність ВПЛ та інших

Таблиця  №2 Схеми стандартного лікування хворих на рак вульви

Стадії захворювання

 

ОСБЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

УСКЛАДНЕННЯ

%

ЛЕТАЛЬНІСТЬ

%

Стадія 0-1AТis-1a-NOМО

 

 

Стадія 0-1AТis-1a NOМО  (клітор)

 

Стадия ІІ – Т2N0М0, при Т2<4см або/та Т1 при ураженні клітору

1. Хірургічне лікування – кріодеструкція, висічення пухлини ≤2см, або радикальна вульвектомія (мультицентричне ураження).

 

радикальна вульвектомія

 

Хірургічне лікування – розширена вульвектомія (радикальна вульвектомія доповнена пахвинно - стегновою лімфаденектомією).

До 1

до 10

 

до 14

до         %

 

до    10      %

до  %

 

до    0,5 %

 

Стадия ІІ – Т2N0М0 при Т2>4см

Комбіноване або комплексне лікування:

1.Неоад’ювантна хіміотерапія: системна хіміотерапія з використанням цисплатину, блеоміцину, флуороурацилу, або передопераційна променева терапія в дозі 30 Гр на зону первинного вогнища з наступним хірургічним втручанням після ліквідації променевих реакцій

2. Хірургічне лікування – розширена вульвектомія (радикальна вульвектомія доповнена пахвинно-стегновою лімфаденектомією).

3. Ад’ювантна променева терапія –на зону первинного вогнища, РОД 2,0 Гр до СОД 40 Гр.

 

До 3

 

до 14

 

 

 

 

до  21

 

 

до 14

до35

 

до   10 %

 

 

 

 

до  10   %

 

 

до 20  %

до 10%

 

до 1  %

 

 

 

 

до 1  %

 

 

до 1 %

до 1%

 Стадія ІІІ – Т3NOМО (перехід на центрально розташовані структури вульви)

 Комбіноване або комплексне лікування:

1. Неоад’ювантна хіміотерапія системна або регіональна хіміотерапія, при хіміорезистентних пухлинах - передопераційна променева терапія в дозі 30Гр. на зону первинного вогнища.

2. Хірургічне лікування – розширена комбінована (з резекцією суміжних органів – уретри, анального сфінктера, частини піхви) вульвектомія.

3. Ад’ювантна променева терапія - опромінення зони первинного вогнища, РОД2,0 Гр до  СОД 40 Гр.

 

До 3

 

До 14

 

 

 

До 21

 

 

 

До 35

 

До 10%

 

 

 

До 10%

 

 

 

До 30%

 

До 1%до 1%до 2%

 

 Стадія ІІІ-IVА – Т2-3N1МО-1

 Комбіноване або комплексне лікування:

1. Неоад’ювантна хіміотерапія системна або регіональна хіміотерапія

або передопераційна променева терапія в дозі 30 Гр на зону первинного вогнища з наступним хірургічним втручанням після ліквідації променевих реакцій 2. Хірургічне лікування – розширена або, при наявності показань, комбінована (з резекцією суміжних органів – уретри, анального сфінктера, частини піхви) вульвектомія, доповнена  здухвинною  лімфаденектомією.

3. Післяопераційна променева терапія – опромінення зони первинного вогнища та шляхів метастазування (при розмірах пухлини > 4 см та при гістологічно підтвердженому ураженні регіонарних лімфатичних вузлів) РОД 2,0 Гр до СОД40 Гр.

4. Ад’ювантна хіміотерапія (системна) –  з використанням цисплатину, флуорурацилу, блеоміцину (2 – 3 курси)

У випадках загальних протипоказань до хірургічного лікування – променева та хіміотерапія  (з використанням цисплатину, 5-флуороурацилу та блеоміцину).

 

 

До 3

 

До 14

 

 

 

 

До 21

 

 

 

 

До 35

 

 

 

 

До 60

 

До 10%

 

 

 

 

До 10%

 

 

 

 

До 30%

 

 

 

 

До 60%

 

До 1%

 

 

 

 

До 1%

 

 

 

 

До 2%

 

 

 

 

0

Стадія IVБ (T4N1-2M0)

 

1. Променева терапія як самостійний курс –РОД2 Гр до СОД 60-65 Гр (за два етапи).

2. Паліативна хіміо-променева терапія за вище викладеними схемами з використанням цисплатину, флуороурацилу, блеоміцину

Терапія супроводу: специфічні антидоти (кальцію фолінат), протиблювотні, радіопротектори, колонієстимулюючі за показаннями,  знеболюючі (ненаркотичні, наркотичні), антибактеріальні засоби  (за показаннями).

 

 

До 3

 

До 50

 

До 10%

 

До 2%

 

 

Таблиця №3 Перелік оперативних втручань у хворих на рак вульви

Вид операції

Стадії

Особливості

використання

Основний перелік оперативних втручаннь

кріодеструкція, висічення пухлини ≤2см

Стадія 0-І – Т0-1NOМО  (крім клітору)

 

радикальна вульвектомія (мультицентричне ураження).

Стадія 0-І – Т0-1NOМО  (крім клітору)

 

розширена вульвектомія (радикальна вульвектомія доповнена пахвинною лімфаденектомією).

Стадия ІІ – Т1 (клітор) та Т2N0М0, при Т2<4см Стадия ІІ – Т2N0М0 при Т2>4см

 

розширена  комбінована (з резекцією суміжних органів – уретри, анального сфінктера, частини піхви) вульвектомія

Стадія  ІІІ – Т3NOМО

Стадія ІІІ-IVА – Т3N1МО-1

 

Додатковий перелік втручань, які можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні

розширена комбінована (з резекцією суміжних органів – уретри, анального сфінктера, частини піхви) вульвектомія,

розширена вульвектомія доповнена здухвинною дімфаденектомією;

передня або задня екзентерація

 

 

Протипокази до оперативного втручання: Термінальний стан хворої

Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення.

 

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості

використання

Доопераційна променева терапія

РОД2 Гр до СОД 30 Гр  на зону первинного вогнища з наступним хірургічним втручанням після ліквідації променевих реакцій

 

Післяопераційна променева терапія після радикальних операцій

Стадія ІІ-ІІІ – Т2-3NOМО (при Т>4см)

на зону первинного вогнища, РОД 2,0 Гр СОД 40 Гр

Стадія ІІІ-IVА – Т2-3N1МО-1

опромінення зони первинного вогнища  (при розмірах пухлини > 4) см та шляхів метастазування  (при гістологічно підтвердженому ураженні регіонарних лімфатичних вузлів) РОД 2,0 Гр до СОД 40 Гр

 

Самостійна променева

терапія

РОД 2 Гр до СОД60-65 Гр (за два етапи)

 

 

У випадках загальних протипоказань до хірургічного лікування – променева та хіміотерапія  (з використанням цисплатину, 5-флуороурацилу та блеоміцину)

 

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія)

 

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості

використання

Основний перелік схем медикаментозного лікування.

Системна хіміотерапія з використанням

цисплатину, блеоміцину, флуороурацилу

 

Додатковий перелік схем (можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні)

При наявності матеріально технічного забезпечення лікування закладу регіональна хіміотерапія (ендолімфатична або лімфотропна за схемою:

Метотрексат 20 мг/доба, сумарно 100мг

Циклофосфамід 200 мг/доба, сумарно 1 г

Флуороурацил 250 мг/доба, сумарно 1,25 г почергово, протягом 2-х тижнів з наступним оперативним втручанням.

 

 

Протипокази до медикаментозного лікування: Термінальний стан хворої

 

 

 

Директор Департаменту розвитку

медичної допомоги                                                                                                                 М.П.Жданова

 

 

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

Локалізація Ендометрій (код за МКХ-10)  С 54

Таблиця №1:    Стандартне обстеження хворих

 

 

ЛПЗ загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

3– 10 днів

До 8 днів

3 дні

Обсяг

обстежень

1. фізикальне обстеження

2. гінекологічне ректо-вагінальне дослідження

3. загальний та біохімічний аналіз крові, сечі;

4. цитологічне дослідження

5. ультразвукове дослідження

6. роздільне діагностичне вишкрібання порожнини матки та церві кального каналу

7.  рентгенографія органів грудної порожнини

8. обстеження на ВІЛ, сифіліс, вірусний гепатит

9. електрокардіографія

10. обстеження на вірус

1. фізикальне обстеження

2. гінекологічне ректовагінальне дослідження

3. консультація морфологічних препаратів з ЛПЗ

4. біопсія новоутворення з морфологічним дослідженням (при відсутності морфологічного підтвердження пухлини)

5. УЗД органів черевної порожнини

6. при необхідності фіброгастродуоденоскопія та колоноскопія

7. консультація уролога, цистоскопія, за показами екскреторна урографія

8. комп’ютерна томографія

консультація хіміотерапевта, радіолога, анестезіолога та інших фахівців за показами

1. фізикальне обстеження

2. контрольні дослідження та повторні консультації фахівців – за показаннями

3. стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного до обстеження

4. консиліум

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність

обстеження

Обов’язкові огляди кожні 3 місяці протягом першого року, наступні 2 роки – 2 рази на рік, із застосуванням спеціальних обстежень

Обсяг

Обсте-женнь

 

1. Фізикальне і гінекологічне обстеження

2. Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, заочеревини та малого тазу та регіонарних лімфатичних вузлів

3. цитологічне дослідження

4. за показами КТ

Обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередньому етапі.

Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередніх етапах.

 

Таблиця  №2. Схеми стандартного лікування хворих на рак ендометрію

 

Стадії захворювання

 

ОСБЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

УСКЛАДНЕННЯ

%

ЛЕТАЛЬНІСТЬ

%

Стадія TNоMо

1. Хірургічне лікування – пангістеректомія.

2. Внутрішньопорожнинна променева терапія (метод вибору) –50- 60 Гр в т.А * та на контур матки (MDR).

*Примітка: т.А – центр перетину a.uterinal з сечеводом

До 3

До 3

до 14

до 30

до    5     %

до   10   %

до  0,5 %

до 0,5  %

Стадія TNоMо (поверхнева інвазія, локалізація пухлини у верхній частині слизової матки, G1

1. Хірургічне лікування – пангістеректомія.

2. Внутрішньопорожнинна променева терапія (метод вибору) – 60 Гр в т.А і 80 Гр по контуру дна матки (MDR).

До 3

До 3

до 14

до 40

до    5     %

до   10   %

до 0,5 %

до 0,5  %

 

Стадія TNоMо (інвазія до ½ міометрія, локалізація пухлини у нижній частині слизової матки, G2-3

Комбіноване лікування:

–   хірургічне лікування – розширена пангістеректомія →

поєднана променева терапія: післяопераційна дистанційна променева терапія на область малого тазу – РОД 2,0 Гр, сумарна – 40-46 Гр; брахітерапія СОД 35-50 Гр на слизову піхви (MDR).

 

До 3

 

До 3

 

до 14

 

до70

 

до  10  %

 

до   30  %

 

до  1  %

 

до  1  %

 

Стадія T-NоMо, G2-3

ТNоMо – G1

Комбіноване лікування:

–   хірургічне лікування – розширена пангістеректомія →

поєднана променева терапія: післяопераційна дистанційна променева терапія на область малого тазу – 40-46 Гр (РОД– 2,0 Гр) + брахітерапія СОД – 35-50 Гр на слизову піхви (MDR).

 

До 3

 

До 3

 

до 14

 

до70

 

до  10  %

 

до   30  %

 

до  1  %

 

до  1  %

 

Стадія TNо-N1Mо G3

Комбіноване лікування:

–   хірургічне лікування – розширена пангістеректомія →поєднана променева терапія: – післяопераційна дистанційна променева терапія на область малого тазу сумарною осередковою дозою 42-50 Гр (разова осередкова доза – 2,0 Гр) + брахітерапія до сумарної осередкової дози 35-50 Гр на слизову піхви (MDR).

При наявності протипоказань до оперативного втручання в стадіях Т-Nо-N1Mокурс поєднаної променевої терапії сумарними осередковими дозами 85-90 Гр в т.А, 50-55 Гр на т.В* + контактна променева терапія на слизову піхви до сумарної осередкової дози 35-50 Гр (MDR).

* т.В – 5 см. Від центру малого тазу (або 3 см. Від т.А) – зона регіонарного метастадер.

поліхіміотерапія - доксорубіцин 50 мг/м2 + карбоплатин (або цисплатин 50 мг/м2 )+ циклофосфамід 500 мг/м2 (4-6 курсів)

- карбоплатин (або цисплатин 50мг/м2   ) + гемцитабін 1000мг/м2 в 1 та 8 дні  (4-6 курсів)

- карбоплатин (або цисплатин 50мг/м2   ) + паклітаксел 175 мг/м2 в 1 день    (4-6 курсів)     

 

До 3

 

До 3

 

до 14

 

до70

 

до  10  %

 

до   30  %

 

до  1  %

 

до  1  %

 

Стадія TNо-N1Mо G1-3

Комбіноване лікування:

хірургічне лікування – розширена пангістеректомія +оментектомія, видалення парааортальних лімфатичних вузлів (при наявності їх метастатичного ураження) →

поєднана променева терапія: післяопераційна дистанційна променева терапія на область малого тазу сумарною осередковою дозою 44 Гр (разова осередкова доза – 2,0Гр) + опромінення зони парааортальних лімфатичних вузлів до сумарної осередкової дози 40 Гр при разовій осередковій дозі 2,0 Гр → брахітерапія до сумарної осередкової дози 35-50 Гр на слизову піхви (MDR);

–  

поліхіміотерапія - доксорубіцин 50 мг/м2 + карбоплатин (або цисплатин 50мг/м2 )+ циклофосфамід 500 мг/м2 (4-6 курсів)

- карбоплатин (або цисплатин 50мг/м2   ) + гемцитабін 1000мг/м2 в 1 та 8 дні  (4-6 курсів)

- карбоплатин (або цисплатин 50мг/м2   ) + паклітаксел 175 мг/м2 в 1 день     (4-6 курсів)                                                                                         

 

До 3

 

До 3

 

до 14

 

до70

 

до  10  %

 

до   30  %

 

до  1  %

 

до  1  %

 

Стадія TNо-N1Mо G1-3,

при виявленні метастатичного ураження парааортальних лімфатичних вузлів.

Комбіноване лікування:

хірургічне лікування – розширена пангістеректомія, видалення парааортальних лімфатичних вузлів, при наявності їх метастатичного ураження→

поєднана променева терапія: післяопераційна дистанційна променева терапія на область малого тазу сумарною осередковою дозою 45-50 Гр (разова осередкова доза 2,0 Гр) + опромінення зони парааортальних лімфатичних вузлів до сумарної осередкової дози 40 Гр при разовій осередковій дозі 2,0 Гр → брахітерапія до сумарної осередкової дози 35-50 Гр на слизову піхви (MDR), →

поліхіміотерапія - доксорубіцин 50мг/м2 + карбоплатин (або цисплатин 50мг/м2 )+ циклофосфамід 500 мг/м2 (4-6 курсів)

- карбоплатин (або цисплатин 50мг/м) + гемцитабін 1000мг/м2 в 1 та 8 дні  (4-6 курсів)

- карбоплатин (або цисплатин 50мг/м2   ) + паклітаксел 175 мг/м2 в 1 день     (4-6 курсів).

При наявності протипоказань до оперативного втручання в стадіях Т-Nо-N1Mосамостійний курс поєднаної променевої терапії сумарними осередковими дозами 85-90 Гр в т.А, 55-60 Гр на т.В + дистанційне опромінення зони парааортальних лімфатичних вузлів (при виявленні їх метастатичного ураження) – до сумарної осередкової дози 40 Гр при разовій осередковій дозі 2,0 Гр → контактна променева терапія на слизову піхви до сумарної осередкової дози 35-50 Гр (MDR).

 

До 3

 

До 3

 

до 14

 

до70

 

до  10  %

 

до   30  %

 

до  1  %

 

до  1  %

 

Стадія Т-Nо-N1Mо-1

Хірургічне лікування та променева терапія за індивідуальним планом.

–   Гормонотерапія медроксипрогестерона ацетат 500 мг 2 рази на тиждень – 6 міс.; 500 мг 1 раз на міс. до 3 років разом з тамоксифеном 20 мг на добу.

Поліхіміотерапія – доксорубіцин 50мг/м2 + карбоплатин (або цисплатин 50мг/м2 )+ циклофосфамід 500 мг/м2 (4-6 курсів)

- карбоплатин (або цисплатин 50мг/м2   ) + гемцитабін 1000мг/м2 в 1 та 8 дні  (4-6 курсів)

- карбоплатин (або цисплатин 50мг/м) + паклітаксел 175 мг/м2 в 1 день (4-6 курсів).

При наявності протипоказань до оперативного втручання (нерезектабельність пухлини, ожиріння, екстрагенітальна патологія, що підвищує ризик оперативного втручання) в стадіях I-IV – самостійний курс променевої терапії. Тактика та сумарні дози, а також поєднання з хіміотерапією визначається залежно від поширеності процесу, стану хворої, наявності технічного та медикаментозного забезпечення клініки.

 

До 3

 

До 3

 

до 14

 

до70

 

до  10  %

 

до   30  %

 

до  1  %

 

до  1  %

 

Таблиця №3 Перелік оперативних втручань у хворих на рак ендометрію

Вид операції

Стадії

Особливості

використання

Основний

перелік

оперативних втручаннь

Пангістеректомія

 

Стадія TNоMо

Стадія TNоMо

 

Розширена пангістеректомія

Стадія TNоMо (при інвазії міометрію ≥ ½, локалізації пухлини в н/3 слизової оболонки матки, G2-3)Стадія T-NоMо, G2-3

ТNоMо – G1

Стадія TNо-N1Mо G3

 

Розширена пангістеректомія +оментектомія, видалення парааортальних лімфатичних вузлів (при наявності їх метастатичного ураження)

Стадія TNо-N1Mо G1-3

Стадія TNо-N1Mо G1-3

 

Протипокази до оперативного втручання: Термінальний стан хворої

Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення.

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості

 використання

Ад´ювантна променева терапія після радикальних операцій

Стадія TNоMо

(метод вибору) – 60 Гр в т.А та на контур матки (MDR).

Стадія TNоMо

(метод вибору) – 60 Гр в т.А і 80 Гр по контуру дна матки (MDR).

Стадія TNоMо

Стадія T-NоMо, G2-3

ТNоMо – G1

на область малого тазу – разова осередкова доза 2,0 Гр, сумарна – 40-46 Гр; брахітерапія сумарною осередковою дозою 35-50 Гр на слизову піхви (MDR).

Стадія TNо-N1Mо G3

на область малого тазу сумарною осередковою дозою 42-50 Гр (РОД – 2,0 Гр) + брахітерапія до сумарної осередкової дози 35-50 Гр на слизову піхви (MDR)

Стадія TNо-N1Mо G1-3

на область малого тазу СОД 45-50 Гр (РОД –2,0Гр) + опромінення зони парааортальних лімфатичних вузлів до СОД 40 Гр при РОД 2,0 Гр → брахітерапія до СОД 35-50 Гр на слизову піхви (MDR)

Стадія TNо-N1Mо G1-3,

на область малого тазу СОД 45-50 Гр (РОД–2,0 Гр) + опромінення зони парааортальних лімфатичних вузлів до СОД 40 Гр при РОД 2,0 Гр → брахітерапія до СОД 40 Гр на слизову піхви (MDR)

 

Самостійна променева

терапія

При наявності протипоказань до оперативного втручання в стадіях TТ-Nо-N1Mосамостійний курс поєднаної променевої терапії СОД 85-90 Гр в т.А, 50-55 Гр на т.В + контактна променева терапія на слизову піхви до СОД 40 Гр (MDR).

При наявності протипоказань до оперативного втручання в стадіях Т-Nо-N1Mосамостійний курс поєднаної променевої терапії СОД 85-90 Гр в т.А, 55-60 Гр на т.В + дистанційне опромінення зони парааортальних лімфатичних вузлів (при виявленні їх метастатичного ураження) – до СОД 40 Гр при РОД 2,0 Гр → контактна променева терапія на слизову піхви до СОД 35-50 Гр (MDR)

 

 

При наявності протипоказань до оперативного втручання (нерезектабельність пухлини, ожиріння, екстрагенітальна патологія, що підвищує ризик оперативного втручання) в стадіях I-IV – самостійний курс променевої терапії. Тактика та сумарні дози, а також поєднання з хіміотерапією визначається залежно від поширеності процесу, стану хворої, наявності технічного та медикаментозного забезпечення клініки.

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія).

 

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості

використання

Основний перелік схем

медикаментозного лікування.

доксорубіцин 50мг/м2 + карбоплатин (або цисплатин 50мг/м2 )+ циклофосфамід 500 мг/м2 (4-6 курсів)

- карбоплатин (або цисплатин 50мг/м2 ) + гемцитабін 1000мг/м2 в 1 та 8 дні  (4-6 курсів)

- карбоплатин (або цисплатин 50мг/м2 ) + паклітаксел 175 мг/м2 в 1 день     (4-6 курсів).

 

медроксипрогестерона ацетат 500 мг 2 рази на тиждень – 6 міс.; 500 мг 1 раз на міс. до 3 років разом з тамоксифеном 20 мг на добу.

 

Терапія супроводу: протиблювотні, еритропоетини, знеболюючі (ненаркотичні, наркотичні), антибактеріальні засоби.

 

 

Протипокази до медикаментозного лікування: Термінальний стан хворої

 

 

 

 

 

Директор Департаменту

 розвитку медичної допомоги                                                                                                      М.П.Жданова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

 

Локалізація: Рак шийки матки (код за МКХ-10)  С 53

 

Таблиця №1: Стандартне обстеження хворих

 

 

 

ЛПЗ загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

3– 10 днів

До 8 днів

3 дні

Обсяг

обстежень

 1. фізикальне обстеження
 2. гінекологічне ректо-вагінальне дослідження
 3. загальний та біохімічний аналіз крові, сечі;
 4. кольпоскопія
 5. цитологічне дослідження
 6. біопсія
 7. ультразвукове дослідження
 8. роздільне діагностичне вишкрібання порожнини матки та церві кального каналу
 9. рентгенографія органів грудної порожнини
 10. обстеження на ВІЛ, сифіліс, вірусний гепатит
 11. електрокардіографія

1. фізикальне обстеження

2. гінекологічне ректовагінальне дослідження

3. кольпоскопія, цитологічне дослідження

4.   консультація морфологічних препаратів з ЛПЗ

5.   біопсія новоутворення з морфологічним дослідженням (при відсутності морфологічного підтвердження діагнозу)

6.   при необхідності фіброгастродуоденоскопія та колоноскопія

7.   консультація уролога, цистоскопія, за показами екскреторна урографія

8.   комп’ютерна томографія за показами

9.   консультація хіміотерапевта, радіолога, анестезіолога та інших фахівців за показами

1. фізикальне обстеження

2. контрольні дослідження та повторні консультації фахівців – за показаннями

3. стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

Обстеження при диспансеризації хворих

Кратність

обстеження

Обов’язкові огляди протягом перших 2 років кожні 3 місяці, наступні 2 роки – 2 рази на рік

Обов’язкові огляди на протязі перших 2 років кожні 3 місяці, наступні 2 роки – 2 рази на рік

Обов’язкові огляди на протязі перших 2 років кожні 3 місяці, наступні 2 роки – 2 рази на рік

Обсяг

обстеженнь

 

1. фізикальне обстеження

2. гінекологічне бімануальне обстеження

3. ультразвукового обстеження органів черевної порожнини, лімфатичних вузлів, малого тазу

4. цитологічне дослідження

5. при необхідності - біопсія

6. комп’ютерна томографія за показаннями

Обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередньому етапі.

Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередніх етапах.

Можливі додаткові обстеженя

(проводяться при достатньому матеріально-технічному забезпеченні закладу)

Обстеження на наявність ВПЛ та інших

Таблиця  №2. Схеми стандартного лікування хворих на рак шийки матки

 

Стадії захворювання

 

ОСБЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

УСКЛАД

НЕННЯ

%

ЛЕТАЛЬ

НІСТЬ

%

Стадія 0 Tis,  ІА1 (інвазія < 3 мм) T1a1N 0М0

 

1. Хірургічне лікування –а) конусовидне висічення шийки матки у молодих жінок після відповідного етіопатогенетичного лікування

  б)проста гістеректомія при цервікальній локалізації процесу або інших несприятливих чинниках: фіброміома матки, пухлини додатків

2. Внутрішньопорожнинна променева терапія (метод вибору) – 40 Гр на т.А (MDR) (при соматичних протипоказаннях до хірургічного лікування).

Амбулаторно

 

до

 

до   0,5   %

 

до        %

 

До 3

 

До 3

до 14

 

до 30

до   5   %

 

до  10  %

до  0,5  %

 

до  0,5  %

Стадія ІА2

(інвазія 3-5 мм) T1a2N 0М0

– Хірургічне лікування: екстирпація матки з/без додатків, залежно від віку та наявності супутньої патології (фіброміома матки, пухлини додатків).

– Внутрішньопорожнинна променева терапія (метод вибору) – 50 Гр на т.А (MDR) (при соматичних протипоказаннях до хірургічного лікування).

До 3

 

 

До 3

до 14

 

 

до 40

до    5   %

 

 

до  10   %

до  0,5  %

 

 

до  0,5   %

 

 Стадія ІВ1

( < 4 см) T1в1N 0М0

I. Комбіноване лікування: хірургічне лікування (радикальна гістеректомія за Вертгеймом) з/без додатків → при наявності негативних факторів прогнозу (низько диференційована форма, лімфосудинна інвазія) –ад¢ювантна дистанційна променева терапія на область малого тазу СОД40 Гр (РОД1,8-2,0 Гр 5 разів на тиждень).

II. Поєднана променева терапія – метод вибору (дистанційна променева терапія – 40 Гр на т.В, внутрішньопорожнинна променева терапія 50 Гр на т.А (MDR).

До 3

 

 

 

 

 

До 3

до 14

 

 

 

 

 

до70

до  10   %

 

 

 

 

 

до   30   %

до  1  %

 

 

 

 

 

до   1  %

 

 Стадія ІВ2 - ІІА (III) T1в2 -2а N0-1М0

 І. Комбіноване лікування:

– доопераційна внутрішньопорожнинна променева терапія:РОД 10 Гр на т.А, сумарна – 20 Гр за 2 фракції з інтервалом 7 днів → через 24-48 годин хірургічне лікування (радикальна гістеректомія за Вертгеймом);

– при неможливості проведення внутрішньопорожнинної променевої терапії – доопераційне хіміопроменеве лікування (дистанційне опромінення малого тазу РОД2 Гр 5 разів на тиждень СОД 30 Гр за 15 фракцій на фоні флуороурацилу 170 мг/м2 внутрішньовенно болюсно за 15-30 хвилин до лікування) .

хірургічне лікування (через 2-3 тижні) радикальна гістеректомія за Вертгеймом

– – післяопераційна дистанційна променева терапія на область малого тазу сумарною дозою 40 Гр (разова осередкова доза 1,8-2,0 Гр 5 разів на тиждень) показана  у випадках лімфосудинної інвазії, інвазії пухлини у підлеглі тканини більше 1/3 товщини шийки матки, низько диференційованої форми.

При наявності метастазів у видалених тазових лімфатичних вузлах – післяопераційне опромінення призначається у СОД – 50-55 Гр, а при наявності інших чинників несприятливого перебігу ( лімфосудинна інвазія, первинна розповсюдженість процесу, низько диференційована форма) можливе проведення   3-4 курсів ад’ювантної хіміотерапії препаратами платини,  доксорубіцином, блеоцином, етопозидом та іншими.

ІІ. Поєднана променева терапія – альтернативний метод лікування (дистанційна променева терапія – 15 Гр на т.ОАВ, 40 Гр на т.В (можливо на фоні радіомодифікаторів), внутрішньопорожнинна променева терапія 50 Гр на т.А (MDR), або  сумарними дозами – 75 Гр на т.А, 65 Гр на т.В (при наявності метастатичного ураження реґіонарних лімфатичних вузлів – (MDR).

При несприятливому перебігу (низько диференційований рак, цервікальна форма, великий об’єм первинної пухлини, вік до 50 років, метастатичне ураження реґіонарних лімфатичних вузлів) показана хіміопроменева терапія як в плані радикального курсу поєднаної променевої терапії, так і комбінованого лікування (неоад’ювантна та ад’ювантна).

До 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 3

до 28

 

 

 

 

до 21

 

 

 

 

 

До 14

 

 

 

До 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 70

до  10   %

 

 

 

 

до 30%

 

 

 

 

 

Ло 10%

 

 

 

До 10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до   30  %

до  1  %

 

 

 

 

до 1%

 

 

 

 

 

До 1%

 

 

 

До 0,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до   1   %

 

 Стадія ІІВ ТN0-1М0

 І. Поєднана променева терапія: дистанційна променева терапія (можливо на фоні радіомодифікаторів) сумарними осередковими дозами 15 Гр на т.ОАВ, 42-44 Гр на т.В, внутрішньопорожнинна променева терапія – 50 Гр на т.А (МDR) або, при наявності метастатичного ураження реґіонарних лімфатичних вузлів, сумарними дозами 75 Гр на т.А, 65 Гр на т.В (MDR).

.ІІ. Комбіноване лікування: (при наявності фіброміоми матки, пухлинних і запальних уражень додатків та неможливості проведення внутрішньопорожнинної променевої терапії):

-   – доопераційне хіміопроменеве лікування (дистанційне опромінення малого тазу разовою осередковою дозою 2 Гр 5 разів на тиждень сумарно до 30 Гр за 15 фракцій на фоні 5-флуороурацилу 170 мг/м2 внутрішньовенно болюсно за 15-30 хвилин до лікування.  При наявності матеріально – технічного забезпечення лікувального закладу можливо проведення неоад’ювантної  внутрішньоартеріальної  поліхіміотерапії (препарати платини, доксорубіцин, блеоцин, етопозид, циклофосфамід).

хірургічне лікування через 2-3 тижні (радикальна гістеректомія за Вертгеймом)

В окремих випадках (наявність пухлинних клітин по краях макропрепарату та прогностично несприятливих гістологічних формах раку шийки матки) можливе додаткове післяопераційне дистанційне опромінення малого тазу до СОД 50 Гр з урахуванням дози від передопераційної променевої терапії (2,0 Гр за фракцію), а також контактна променева терапія СОД 40 Гр на слизову піхви. При плануванні післяопераційної променевої терапії слід враховувати толерантність оточуючих органів (уретра, сечовий міхур, пряма кишка):

 При несприятливому перебігу (низько диференційований рак, цервікальна форма, великий об’єм первинної пухлини, вік до 50 років, метастатичне ураження реґіонарних лімфатичних вузлів) показана хіміопроменева терапія як в плані радикального курсу поєднаної променевої терапії, так і комбінованого лікування (неоад’ювантна та ад’ювантна)

До  3

До 70

 

 

 

 

 

 

 

 

До 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 14

до 30%

 

 

 

 

 

 

 

 

до 30%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ло 10%

 

 

до 1 %

 

 

 

 

 

 

 

 

До 1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 1%

 

Стадія ІІІА Т3aN0М0

І. Поєднана променева терапія (можливо на фоні радіомодифікаторів) – сумарними осередковими дозами 80-85 Гр на т.А, 65 Гр на т.В, (МDR).

При показаннях – контактна променева терапія на слизову середньої та нижньої 1/3 піхви.

При наявності негативних факторів прогнозу – ад¢ювантна хіміотерапія:

монохіміотерапія – блеоміцин  300 мг сумарно,

або (3-4 курсів):

цисплатин 100 мг/м2

блеоміцин 40 мг/м2

етопозид 130 мг/м2 та інші схеми.

До 3

До 70

До 30%

До 1%

Стадія ІІІВ ТN0М0

І. Поєднана променева терапія: (можливо на фоні радіомодифікаторів) – сумарними осередковими дозами 80-85 Гр в т.А, 65 Гр на т.В, (МDR).

При наявності негативних факторів прогнозу – ад¢ювантна хіміотерапія:

монохіміотерапія – блеоміцин 300 мг сумарно,

або (3-4 курсів):

цисплатин 100 мг/м2

блеоміцин 40 мг/м2

етопозид 130 мг/м2 та інші схеми.

До 3

До 70

До 30%

До 1%

Стадія ІІІ Т3а-вN1М0

І. Поєднана променева терапія (можливо на фоні радіомодифікаторів) – сумарними осередковими дозами 80-85 Гр в т.А, 65 Гр на т.В, (МDR).

При відсутності протипоказань – ад¢ювантна хіміотерапія:

монохіміотерапія – блеоміцин 300 мг сумарно,

або (3-4 курсів):

цисплатин 100 мг/м2

блеоміцин 40 мг/м2

етопозид 130 мг/м2 та інші схеми.

До 3

До 70

До 30%

До 1%

Стадія Т4, будь-яке Т при М1

І. Паліативні курси поліхіміотерапії:

1. Блеоміцин 300 мг (монохіміотерапія) або дво- або трикомпонентні платиновмісні:

Цисплатин 100 мг/м2

Блеоміцин 60 мг/м2

Етопозид 200 мг/м2

2.САР

Цисплатин 100 мг/м2 кожні 3 тижні

Доксорубіцин 50 мг/м2

Циклофосфамід 1000 мг/м2

3.РС

Цисплатин 100 мг/м2 кожні 3 тижні

Циклофосфамід 1000 мг/м2

ІІ. Паліативні курси променевої терапії та поліхіміотерапії при відсутності протипоказань та доцільності їх застосування.

 

 

 

 

Таблиця №3 Перелік оперативних втручань у хворих на рак шийки матки

 

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних втручаннь

конусовидне висічення шийки матки у молодих жінок  після відповідного етіопатогенетичного лікування  або проста гістеректомія при цервікальній локалізації процесу або інших несприятливих чинниках: (фіброміома матки, пухлини додатків)

Стадія 0 Tis,  ІА1 (інвазія < 3 мм) T1a1N0М0

 

 

екстирпація матки з/без додатків, залежно від віку та наявності супутньої патології (фіброміома матки, пухлини додатків)

Стадія ІА2

(інвазія 3-5 мм) T1a2N 0М0

 

 

радикальна гістеректомія за Вертгеймом з/без додатків

Стадія ІВ1

( < 4 см) T1в1N 0М0

 

 

радикальна гістеректомія за Вертгеймом

Стадія ІВ2 - ІІА (III) T1в2 -2а N0-1М0

Стадія ІІВ ТN0-1М0

 

Додатковий перелік втрчань, які можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні

 

 

 

Трахелектомія

 

 

Протипокази до оперативного втручання: Термінальний стан хворої

 

Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення.

 

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості

використання

Доопераційна променева терапія

РОД 10 Гр на т.А, СОД– 20 Гр за 2 фракції з інтервалом 7 днів

 

Ад”ювантна терапія після після радикальних операцій

на область малого тазу сумарно до 40 Гр (разова осередкова доза 2,0 Гр 5 разів на тиждень).

Поєднана променева терапія – метод вибору (дистанційна променева терапія – 40 Гр на т.В, внутрішньопорожнинна променева терапія 50 Гр на т.А (MDR).

Поєднана променева терапія – альтернативний метод лікування (дистанційна променева терапія – 15 Гр на т.ОАВ, 40 Гр на т.В (можливо на фоні радіомодифікаторів), внутрішньопорожнинна променева терапія 50 Гр на т.А (MDR), або  СОД– 75 Гр на т.А, 65 Гр на т.В (при наявності метастатичного ураження реґіонарних лімфатичних вузлів – (MDR).

Поєднана променева терапія: дистанційна променева терапія (можливо на фоні радіомодифікаторів) сумарними осередковими дозами 15 Гр на т.ОАВ, 42-44 Гр на т.В, внутрішньопорожнинна променева терапія – 50 Гр на т.А (МDR) або, при наявності метастатичного ураження реґіонарних лімфатичних вузлів, сумарними дозами 75 Гр на т.А, 65 Гр на т.В (MDR).

В окремих випадках (наявність пухлинних клітин по краях макропрепарату та прогностично несприятливих гістологічних формах раку шийки матки) можливе додаткове післяопераційне дистанційне опромінення малого тазу до сумарної осередкової дози 50 Гр з урахуванням дози від передопераційної променевої терапії (1,8-2,0 Гр за фракцію), а також контактна променева терапія сумарною осередковою дозою 40 Гр на слизову піхви. При плануванні післяопераційної променевої терапії слід враховувати толерантність оточуючих органів (уретра, сечовий міхур, пряма кишка

 

Самостійна променева терапія

Внутрішньопорожнинна променева терапія (метод вибору) – 40 Гр на т.А (MDR) (при соматичних протипоказаннях до хірургічного лікування).

Внутрішньопорожнинна променева терапія (метод вибору) – 50 Гр на т.А (MDR) (при соматичних протипоказаннях до хірургічного лікування)..

Поєднана променева терапія (можливо на фоні радіомодифікаторів) – сумарними осередковими дозами 80-85 Гр на т.А, 65 Гр на т.В, (МDR).

При показаннях – контактна променева терапія на слизову середньої та нижньої 1/3 піхви.

 

Променева терапія в схемах хіміопроменевого лікування

дистанційне опромінення малого тазу разовою осередковою дозою 2 Гр 5 разів на тиждень сумарно до 30 Гр за 15 фракцій на фоні флуороурацилу 170-340 мг/м2 внутрішньовенно болюсно за 15-30 хвилин до лікування

 

 

Протипокази до променевого лікування: Термінальний стан хворої

 

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія).

 

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний перелік схем медикаментозного лікування.

1.блеоміцин  300 мг сумарно,

 

2.дво- або трикомпонентні платиновмісні:

Цисплатин 100 мг/м2

Блеоміцин 60 мг/м2

Етопозид 130 мг/м2

з інтервалом 3 тижні

 

2.САР

Цисплатин 100 мг/м2 кожні 3 тижні

Доксорубіцин 50 мг/м2

Циклофосфамід 1000 мг/м2

3.РС

Цисплатин 100 мг/м2 кожні 3 тижні

Циклофосфамід 1000 мг/м2

 

Додатковий перелік схем (можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні закладу)

неоад’ювантна  внутрішньоартеріальна поліхіміотерапія (препарати платини, доксорубіцин, блеоцин, етопозид, циклофосфамід).

 

 

Протипокази до медикаментозного лікування: Термінальний стан хворої

 

 

 

Директор Департаменту

 розвитку медичної допомоги                                                                                              М.П.Жданова

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

Локалізація: Яєчник (код за МКХ-10)  С 56

Таблиця №1: Стандартне обстеження хворих

 

ЛПЗ загальнолікарняної мережі

Консультативна поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

3– 10 днів

До 7 днів

3 дні

Обсяг

обстежень

1.   Анамнез хвороби та життя

2.   фізикальне обстеження

3.   гінекологічне ректо-вагінальне дослідження

4.   загальний та біохімічний аналіз крові, сечі

5.   кольпоскопія

6.   цитологічне дослідження

7.   ультразвукове дослідження

8.   діагностичне роздільне вишкрібання слизової оболонки цервікального каналу та порожнини матки

9.   пухлинний маркер СА-125

10. обстеження на вірус імунодефіциту людини, вірусний гепатит, сифіліс

11. електрокардіографія

12. рентгенографія органів грудної клітки

13. за показаннями цитологічне дослідження асцитичної рідини

 

 

 

1.   Анамнез хвороби та життя

2.   фізикальне обстеження

3.   гінекологічне ректо-вагінальне дослідження

4.   Дослідження молочних залоз, щитовидної залоз

5.   фіброгастродуоденоскопія

6.   колоноскопія

7.   УЗД органів черевної порожнини

8.   огляд уролога, цистоскопія

9.   екскреторна урографія

10. комп’ютерна томографія

11. пухлинний маркер СА-125 та інші пухлинні маркери за показаннями

12.  консультація морфологічних препаратів з ЛПЗ (у хворих оперованих в ЛПЗ)

13. за показаннями цитологічне дослідження асцитичної рідини

14. консультація хіміотерапевта, радіолога, анестезіолога та інших фахівців за показаннями

1.   фізикальне обстеження

2.   контрольні дослідження та повторні консультації фахівців – за показаннями

3.   стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного до обстеження

4.   консиліум

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність

обстеження

Обов’язкові огляди кожні 3 місяці протягом першого року, наступні 2 роки – 2 рази на рік, із застосуванням спеціальних обстежень 

Обсяг

обстежень

 

1.   Фізикальне і гінекологічне обстеження

2.   ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, заочеревини та малого тазу та регіонарних лімфатичних вузлів

3.   пухлинні маркери

4.   за показаннями КТ

Обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередньому етапі.

Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередніх етапах.

Таблиця №2. Схеми стандартного лікування хворих на рак яєчника

 

Стадії захворювання

 

ОБСЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

УСКЛАД

НЕННЯ%

 

ЛЕТАЛЬ

НІСТЬ

%

Стадії IA,В G1-G2, (крім світлоклітинного гістотипу):

Хірургічне втручання: екстирпація матки з додатками, резекція великого сальника та ревізія черевної порожнини, біопсія лімфатичних вузлів, мазки – відбитки з різних відділів черевної порожнини з метою адекватного стадіювання.

Консервативна тактика (як виключення): у молодих хворих на рак яєчників IA стадії, які бажають зберегти фертильність, при високодиференційованих карциномах (G1): однобічна аднексектомія, оментектомія → ретельне диспансерне спостереження → після народження дитини або закінчення дітородного віку → операція в повному обсязі.

До 4

до 10-12

 

 

до  2   %

 

 

до      %

 

 

Стадії IA,В G3, 1С, IIА,В,С, всі стадії світлоклітинного раку

Хірургічне втручання: екстирпація матки з додатками та резекція великого сальника, комбіновані операції + ад’ювантна хіміотерапія I лінії (див. в таблиці №5)

       Проводяться 6 курсів хіміотерапії за однією із схем. У випадку клінічного прогресування захворювання або високого рівня маркера СА-125 після операції та ад’ювантного лікування варто переходити на хіміотерапію ІІ лінії (див. в таблиці №5).

При наявності асциту - парацентез, встановлення в черевну порожнину катетера для евакуації асциту та проведення ендоабдомінальної ХТ.

            При лікуванні хворих з ексудативним плевритом ефективні похідні платини, а також препарати, що вводяться ендоабдомінально або внутрішньоплеврально.

До 4

до  16

 

 

до   10  %

 

 

до  1   %

 

 

 Стадії III-IV

циторедуктивна операція (екстирпація або надпіхвова ампутація матки з додатками, оментектомія, видалення, по можливості, всіх інших осередків пухлини: в черевній порожнині, заочеревинному просторі, лімфатичних вузлах) → 6 курсів хіміотерапії I лінії . Наявність пухлинного плевриту не міняє тактики лікування. У хворих з нерезектабельними пухлинами, метастазами в печінку, легені, надключичні лімфатичні вузли, при масивному ураженні середостіння, наявності асциту - неоад’ювантна хіміотерапія 2-3 курси з наступним вирішенням питання щодо операції.

до  4

 

 

до  21

 

 

до 20  %

 

 

до   2  %

 

 

 Лікування хворих на рецидиви раку яєчників

 

Хіміотерапія за схемами, що проводились при первинному лікуванні, доцільна у випадках, коли інтервал до рецидиву тривав понад 6 місяців. У випадках, коли прогресування пухлинного процесу почалось під час первинного лікування або до 6 місяців після його закінчення, необхідна зміна режиму хіміотерапії. Якщо на першому етапі не використовалися таксани, доцільне їх застосування. В інших випадках застосовують хіміотерапію ІІ лінії.

 Повторні циторедуктивні операції доцільні при подальшому прогресуванні пухлинного процесу: наявності локалізованого пухлинного вузла, молодому віці хворої і тривалості безрецидивного періоду після закінчення хіміотерапії понад 12 місяців. В інших випадках можлива променева терапія на область пухлини, разова осередкова доза 2 Гр до сумарної осередкової дози 40-50 Гр.

до  4

 

 

 

 

до 21 

до  20 %

 

до  5  %

 

 

 

Таблиця №3 Перелік оперативних втручань у хворих на рак яєчника

 

Вид операції

Стадії

Особливості

використання

Основний перелік

оперативних

втручань

пангістеректомія та оментектомія з гістологічним дослідженням всієї вилученої пухлини

граничні пухлини яєчників

 

однобічна сальпінго-оваріоектомія та оментектомія

При I стадії захворювання, та бажанні хворої зберегти репродуктивну функцію

 

екстирпація матки з додатками, резекція великого сальника

Стадії IA,В G1-G2, (крім світлоклітинного гістотипу):

Стадії IA,В G3, 1С, IIА,В,С, всі стадії світлоклітинного раку

 

циторедуктивна операція (екстирпація, або надпіхвова ампутація матки з додатками, оментектомія, видалення, по можливості, всіх інших осередків пухлини: в черевній порожнині, заочеревинному просторі, лімфатичних вузлах. При показаннях – комбіновані хірургічні втручання

Стадії III-IV

 

Додатковий перелік втрчань, які можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні

Комбіновані хірургічні втручання ( парааортальна лімфаденектомія, резекції кишечника, печінки, спленектомія, перитонектомія та інші)

 

 

Протипокази до оперативного втручання: Термінальний стан хворої

 

 

Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення.

 

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості

використання

Променева терапія в схемах хіміопроменевого лікування

На залишкову пухлину, разова осередкова доза 2 Гр до сумарної осередкової дози до 35-50 Гр, та на метастази в лімфатичні вузли (надключичні, середостіння, заочеревинні, пахвинні та ін.).

 

 

Протипокази до променевого лікування:

 

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія).

 

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний

перелік схем медикаментозного

лікування.

Хіміопрепарати І лінії.

Монохіміотерапія:

      Цисплатин - 75-100 мг/м2 в/в крапельно з гідратацією і форсованим діурезом кожні 3 тижні.

      Карбоплатин в/в крапельно кожні 4 тижні*.         *Примітка.

Враховуючи значну відмінність площі під фармакокінетичною кривою кліренсу креатинина (AUC) у хворих з нормальною і порушеною нирковою функцією, рекомендується розрахунок дози карбоплатини проводити по формулі: доза карбоплатина = AUC×(кліренс креатинина +25)

Кліренс креатинина = К×(140-вік) × маса тіла(кг)/ креатини сироватки крові(моль) (Concroft&Gault, 1978)

К=1,05 для жінок

AUC площа під кривою – при використанні карбоплатина в комбінаціях рівна 4-6, при монохіміотерапії - 5-7.

 

Комбінована хіміотерапія

            СР. Цисплатин - 75 мг/м2 в 1-й день або 20 мг/м2/ добу впродовж 5 днів, циклофосфамід - 600-750 мг/м2 в 1й день, кожні тижні.

            СС. Циклофосфамід - 600 мг/м2 в/в в 1 -й день, карбоплатин в/в в 1-й день, кожні 3-4 тижні.

      САР. Цисплатин - 75 мг/м2 в/в в 1 -й день, доксорубіцин - 40-50 мг/м2 в/в в 1-й день, циклофосфамід - 600 мг/м2 в/в в 1 -й день, кожні 3 тижні.

        

 

            Проводяться 6 курсів хіміотерапії за однією із схем. У випадку клінічного прогресування захворювання або високого рівня маркера СА-125 після операції та ад’ювантного лікування варто переходити на хіміотерапію ІІ лінії.

         Після евакуації ексудату з плевральної порожнини: цисплатин 40-50мг, тіофосфамід - 20-40 мг, флуороурацил - 0,75-1 г (або їх комбінація), блеоміцин — 30-60 мг, мітоксантрон — 25-50 мг.

Хіміопрепарати ІІ лінії :

Монохіміотерапія:

       Доксорубіцин - 75- 100 мг/ м2 в/в 1 раз в 3 тижні.

            Паклітаксел – 175 мг/м2 3-год в/в інфузією кожні 3 тижні з премедикацією кортикостероїдами, антигістамінними препаратами і блокаторами Н2-гістамінних рецепторів: 20 мг дексаметазону всередину або в/м за 12 і 6 годин та 300 мг циметідіна або 50 мг ранітідіна і 50 мг димедролу в/в за 30-60 хв до введення. Необхідно використовувати спеціальні інфузійні системи, що не містять полівінілхлорид.

Доцетаксел - 75-100 мг/м2 1-год в/в інфузія кожні 3 тижні

Оксаліплатин - 135 мг/м2 в/в 2-год інфузія кожні 3 тижні, розчиняти в 5 % розчині глюкози.

Доксорубіцин ліпосомальний 50 мг/м2 в/в кожні 3 тижні

Вінорельбін - 25-30 мг/м2 в/в щотижнево впродовж 8-10 тижнів.

Гемцитабін - 800-1250 мг/м2 в/в в 1,8,15-й день 28-денного циклу.

Топотекан - 1,5-2 мг/м2/добу впродовж 5 днів в/в 30-хв інфузія кожн 3 тижні.

Іринотекан - 250-350 мг/м2 30-хв в/в інфузія кожні в 3 тижні.

Мелфалан 0,2 мг/кг/добу  3р/добу per os впродовж 5 днів кожні 4-8 тижні

 

Комбінована хіміотерапія:

схема ТР: Паклітаксел - 175 мг/м2 3-годинна в/в інфузія з премедикацією, цисплатин - 75 мг/м2 в/в крапельно з гідратацією кожні 3 тижні.

або: Паклітаксел - 175 мг/м2 3-годинна в/в інфузія з премедикацією+ карбоплатин DC: Доцетаксел - 75 мг/м2 в 1 -й день + карбоплатин або цисплатин - 75 мг/м2 в 1-й день кожні 3 тижні.

Hexa-CAF: Гексаметилмеламін – 150 мг/м2 всередину щоденно з 1 по 14-й день. Циклофосфамід - 150 мг/м2 всередину щоденно з 1 по 14-й день. Метотрексат - 40 мг/м2 в/в в 1-й і 8-й день. Флуороурацил - 600 мг/м2 в/в в 1-й або 8й день кожні 4 тижні.

IP: Іфосфамід - 3000-4000 мг/м2 в/в (+ месна) в 1-й день, цисплатин - 60 мг/м2 в/в в 1й день, кожні 4 тижні.

GP: Гемцитабін - 1000 мг/м2 в 1, 8, 15й день, цисплатин - 75 мг/м2 в 1-й або 8-й день, кожні 2 тижні.

VP: Вінорельбін - 25 мг/м2 в 1-й і 8-й день, цисплатин - 75 мг/м2 в 1й або 8 -й день, кожні 3 тижні

 

 

 

Хіміопрепарати, які використовуються для лікування герміногенних

пухлин

яєчника

 Схеми 1-й лінії хіміотерапії

            ВЕР: Блеоміцин - 30 мг в/в або в/м 1 раз на тиждень впродовж 12 тижнів.

Етопозид (VP-16) - 100 мг/м2 в/в крапельно щоденно з 1 -го по 5-й день. Цисплатин - 20 мг/м2 в/в крапельно щоденно з 1-го по 5-й день, кожні 3 тижні.

PVB або VBC: Вінбластін - 3 мг/м2 в/в в 1-й і 2-й день. Блеоміцин - 15 мг/м2 щоденно безперервною в/в інфузією протягом 24 годин в 1, 2 і 3-й день, цисплатин - 20 мг/м2 в/в крапельно в 4, 5, 6, 7, 8-й дні, кожні 3 тижні.

VPIC: Етопозид - 100 мг/м2 в/в крапельно в 1, 2 і 3-й день, іфосфамід - 1500 мг/м2 в/в крапельно щоденно з 1го по 5-й день з месною в стандартному режимі, цисплатин - 20 мг/м2 в/в крапельно щоденно з 1-го по 5-й день, кожні 3 тижні.

VІ: Етопозид - 100 мг/м2 в/в крапельно з 1-го по 3-й день. Іфосфамід - 1500 мг/м2 в/в крапельно щоденно з 1 -го по 5-й день з месною в стандартному режимі.

            Схема хіміотерапії 2-й лінії 

VAC: Вінбластин - 3 мг/м2 в/в в 1-й і 2-й день. Дактіноміцин - 0,5 мг/м2 в/в в 1, 2 і 3-й день, циклофосфамід - 800 мг/м2 в/в в 3-й день

 

Терапія супроводу:

       Терапія супроводу: специфічні антидоти (кальцію фолінат), протиблювотні (метоклопрамід, ондансетрон, тропісетрон), радіопротектори (аміфостин), колонієстимулюючі чинники за показаннями, цефарансин, еритропоетини, знеболюючі (ненаркотичні, наркотичні), антибактеріальні засоби..

 

 

Додатковий перелік схем (можуть використовуватись

 при достатньому матеріально-технічному забезпеченні закладу)

При достатньому матеріально-технічному забезпеченні лікувального закладу: хіміотерапія І лінії схема ТР:

Паклітаксел - 175 мг/м2 3-годинна в/в інфузія з премедикацією, цисплатин - 75 мг/м2 в/в крапельно з гідратацією кожні 3 тижні.

Використання біотерапії, антиангіогенних чинників.

Терапія супроводу: етіол  .

 

 

 

Протипокази до медикаментозного лікування: термінальний стан хворих,

 

 

Директор Департаменту

Розвитку медичної допомоги                                                                                          М. П. Жданова

 

 

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

Локалізація Трофобластична хвороба вагітності (код за МКХ-10)  С58

Таблиця №1: Стандартне обстеження хворих

 

 

ЛПЗ загальнолікарняної

мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

3– 10 днів

до 3 днів

3 дні

Обсяг

обстежень

 1. фізикальне обстеження
 2. гінекологічне ректо-вагінальне дослідження
 3. загальний та біохімічний аналіз крові, сечі;
 4. кольпоскопія
 5. ультразвукове дослідження органів черевної порожнини і малого тазу
 6. визначення рівня ХГЧ
 7. роздільне діагностичне вишкрібання порожнини матки та цервікального каналу (при міхуровому заносі евакуація вмісту порожнини матки шляхом вакуум аспірації з наступним вишкрібанням стінок матки)
 8. рентгенографія органів грудної порожнини (у хворих  на міхуровий  занос після евакуації  пухлини)
 9. обстеження на ВІЛ, сифіліс, вірусний гепатит
 10. електрокардіографія

1. фізикальне обстеження

2. гінекологічне ректовагінальне дослідження

3. консультація морфологічних препаратів з ЛПЗ (у 2,1 % випадків морфологічної верифікації не має)

4. УЗД з кольоровим енергетичним допплерівським картуванням органів черевн

5. ої порожнини і малого тазу

6. визначення рівня  ХГЧ

7. комп’ютерна томографія (за показаннями)

8. консультація хіміотерапевта, радіолога, анестезіолога та інших фахівців за показами

1. фізикальне обстеження

2. контрольні дослідження та повторні консультації фахівців – за показаннями

3. стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного до обстеження

4. визначення рівня  ХГЧ щотижня  в процесі  лікування

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність

обстеження

Трофобластична хвороба вагітності I,II,III ст. з низьким ризиком розвитку резистентності кожні 3 місяці протягом 1-ого року, кожні 6 місяців - протягом 2-ого року. Трофобластична хвороба вагітності Iст. з високим ризиком розвитку резистентності кожні 3 місяці  протягом 1-ого року, кожні 6 місяців - протягом 2-ого та 3-ого років. Трофобластична хвороба вагітності IІ-ІVст. кожний місяць протягом  6 місяців після лікування; потім кожні 3 місяці. В усіх випадках передчасного настання вагітності питання про можливість її доношування вирішується індивідуально.

Обсяг

обстеженнь

 

1. Фізикальне і гінекологічне обстеження

2. визначення рівня ХГЧ

3. ультразвукове дослідження органів черевної порожнини і малого тазу

4. рентгенографія ОГП

5. за показами КТ

Обстеження проводиться при необхідності уточнення даних, отриманих на попередньому етапі.

Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення Дани,х отриманих на попередніх етапах.

Таблиця  №2. Схеми стандартного лікування хворих на трофобластичну хворобу вагітності

 

Стадії захворювання

 

ОСБЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

УСКЛАД

НЕННЯ

%

ЛЕТАЛЬ

НІСТЬ

%

Трофобластична хвороба вагітності I, ІІ, ІІІ ст. з низьким ризиком розвитку резистентності захворювання

Хірургічне втручання – вишкрібання стінок матки у випадку кровотечі, що не зупиняється консервативним шляхом, або залишковій пухлинній тканині в порожнині матки (за даними УЗД)

Хіміотерапія (системна):

1.Метотрексат 50 мг/м2 внутрішньовенно щотижня

2.При порушеннях функції нирок або печінки дактиноміцин 0,3 мг/м2 (не більше 0,5мг) внутрішньовенно з 1-го по 5-й день; інтервал між курсами 2 тижні.

 

 

 

 

 

 

До 4

 

 

 

 

 

 

до 30

 

 

 

 

 

 

 

до  20    %

 

 

 

 

 

 

 

до   1   %

 

Трофобластична хвороба вагітності з високим ризиком розвитку резистентності

Хірургічне втручання

1. Вишкрібання стінок матки у випадку кровотечі, що не зупиняється консервативним шляхом.

2. Пангістеректомія у випадку профузної кровотечі або у жінок старших 40 років, які не бажають зберегти репродуктивну функцію.

3. Резекція хіміорезистентних пухлинних вогнищ.

Хіміотерапія-

Системна поліхіміотерапія

1-а лінія -режим ЕМА-СО

Курс 1 EMA

1-ий день - дактиноміцин 0,5 мг внутрішньовенно болюсно

етопозид 100 мг/м2 в 200 мл N/S 30 хв.

метотрексат 100 мг/м2 внутрішньовенно болюсно

метотрексат 200 мг/м2 внутрішньовенно 12-ти годинна інфузія

2-ий день - дактиноміцин 0,5 мг внутрішньовенно болюсно

етопозид 100 мг/м2 в 200 мл N/S 30 хв.

(у хворих з метастазами у мозок 12,5мг метотрексату інтратекально)

кальцію фолінат 30мг внутрішньовенно, внутрішньом’язово або pеr os кожні 12 годин (4 дози) через 24 години після початку введення метотрексату.

Курс 2 СО

8-ий день - вінкрістін 1,0 мг/м2 внутрішньовенно болюсно (максимальна доза 2,0 мг)

циклофосфамід 600 мг/м2 внутрішньовенно інфузія протягом 20 хвилин

Курси повторюються в 15, 16 і 22 день (кожні 2 тижні).

2-а лінія – режим ЕМА-РЕ

Курс 1 EMA

1-ий день - дактиноміцин 0,5 мг внутрішньовенно болюсно

етопозид 100 мг/м2 в 200 мл N/S 30 хв.

метотрексат 100 мг/м2 внутрішньовенно болюсно

метотрексат 200 мг/м2 внутрішньовенно 12-ти годинна інфузія

2-ий день - дактиноміцин 0,5 мг внутрішньовенно болюсно

етопозид 100 мг/м2 в 200 мл N/S 30 хв.

(у хворих з метастазами у мозок 12,5мг метотрексату інтратекально)

кальцію фолінат 30мг внутрішньовенно, внутрішньом’язово або pеr os кожні 12 годин (4 дози) через 24 години після початку введення метотрексату.

Курс 2 РЕ

8-ий день -  цисплатин 60 мг/м2 внутрішньовенно

етопозид 100 мг/м2 внутрішньовенно

Курси повторюються в 15, 16 і 22 день (кожні 2 тижні).

Терапія супроводу: специфічні антидоти (кальцію фолінат), протиблювотні, колонієстимулюючі  (за показаннями), знеболюючі (ненаркотичні, наркотичні) за показаннями, антибактеріальні засоби (за показаннями).

 

 

 

 

 

 

До 4

 

 

 

 

 

 

до 30

 

 

 

 

 

 

 

 

до  20  %

 

 

 

 

 

 

 

 

до  5   %

 

 

 

 

 

Таблиця №3 Перелік оперативних втручань

 

Вид операції

Стадії

Особливості

використання

Основний перелік оперативних втручаннь

вишкрібання стінок матки

Трофобластична хвороба вагітності I, ІІ, ІІІ ст. з низьким ризиком розвитку резистентності захворювання;

Трофобластична хвороба вагітності з високим ризиком розвитку резистентності

 

 

 

 

видалення метастазу у

піхву

Трофобластична хвороба вагітності  ІІ ст.

 

 

Пангістеректомія

Трофобластична хвороба вагітності з високим ризиком розвитку резистентності

 

 

Резекція хіміорезистентних пухлинних вогнищ

Трофобластична хвороба вагітності з високим ризиком розвитку резистентності

 

Додатковий перелік втрчань, які можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні

за показами ангіографія

 

Трофобластична хвороба вагітності I, ІІ ст. з високим  або низьким ризиком розвитку резистентності з інвазією міометрія (пухлина в міометрії >3cм)

 

Протипокази до оперативного втручання: термінальний стан хворої

 

 

 

 

Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення

 

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Променева терапія в схемах хіміопроменевого лікування

Має тільки допоміжне значення при хіміорезистентних солідних метастазах в головний мозок, печінку, легені. Проводиться на фоні хіміотерапії разовою вогнищевою дозою 2 Гр до сумарної осередкової дози 30 Гр.

 

Має тільки допоміжне значення при хіміорезистентних солідних метастазах в головний мозок, печінку, легені. Проводиться на фоні хіміотерапії разовою вогнищевою дозою 2 Гр до сумарної осередкової дози 30 Гр.

 

 

 

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія)

 

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості

використання

 

Хіміотерапія (системна):

1.Метотрексат 50 мг/м2 внутрішньовенно щотижня

2.При порушеннях функції нирок або печінки дактиноміцин 0,3 мг/м2 (не більше 0,5мг) внутрішньовенно з 1-го по 5-й день; інтервал між курсами 2 тижні.

 

Системна поліхіміотерапія

1-а лінія -режим ЕМА-СО

Курс 1 EMA

1-ий день - дактиноміцин 0,5 мг внутрішньовенно болюсно

етопозид 100 мг/м2 в 200 мл N/S 30 хв.

метотрексат 100 мг/м2 внутрішньовенно болюсно

метотрексат 200 мг/м2 внутрішньовенно 12-ти годинна інфузія

2-ий день - дактиноміцин 0,5 мг внутрішньовенно болюсно

етопозид 100 мг/м2 в 200 мл N/S 30 хв.

(у хворих з метастазами у мозок 12,5мг метотрексату інтратекально)

кальцію фолінат 30мг внутрішньовенно, внутрішньом’язово або pеr os кожні 12 годин (4 дози) через 24 години після початку введення метотрексату.

Курс 2 СО

8-ий день - вінкристин 1,0 мг/м2 внутрішньовенно болюсно (максимальна доза 2,0 мг)

циклофосфамід 600 мг/м2 внутрішньовенно інфузія протягом 20 хвилин

Курси повторюються в 15, 16 і 22 день (кожні 2 тижні).

2-а лінія – режим ЕМА-РЕ

 

Курс 1 EMA

1-ий день - дактиноміцин 0,5 мг внутрішньовенно болюсно

етопозид 100 мг/м2 в 200 мл N/S 30 хв.

метотрексат 100 мг/м2 внутрішньовенно болюсно

метотрексат 200 мг/м2 внутрішньовенно 12-ти годинна інфузія

2-ий день - дактиноміцин 0,5 мг внутрішньовенно болюсно

етопозид 100 мг/м2 в 200 мл N/S 30 хв.

(у хворих з метастазами у мозок 12,5мг метотрексату інтратекально)

кальцію фолінат 30мг внутрішньовенно, внутрішньом’язово або pеr os кожні 12 годин (4 дози) через 24 години після початку введення метотрексату.

Курс 2 РЕ

8-ий день - цисплатин 60 мг/м2 внутрішньовенно

етопозид 100 мг/м2 внутрішньовенно

Курси повторюються в 15, 16 і 22 день (кожні 2 тижні).

 

Терапія супроводу: специфічні антидоти (кальцію фолінат), протиблювотні, колонієстимулюючі  (за показаннями), знеболюючі (ненаркотичні, наркотичні) (за показаннями), антибактеріальні засоби (за показаннями)

 

 

Протипокази до медикаментозного лікування: термінальний стан хворої

 

 

 

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги                                                                                               М.П.Жданова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

 

Локалізація: Рак анального каналу (С21)

Таблиця №1:  Стандартне обстеження хворих

 

 

ЛПЗ, загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

до 3 днів

до 8 днів

до 10 днів

Обсяг

обстежень

1.Фізикальне обстеження

2.Обстеження в об’ємі щорічного онкопрофогляду

3.РРС з біопсією

4.УЗД органів черевної порожнини

5.Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, RW,) та сечі

6.ЕКГ, ФЗД

7.ФЕГДС

8. Іригоскопія

1. Фізикальне обстеження

2. РРС з біопсією пухлини та морфологічним дослідженням матеріалу біопсії за показаннями

3. Іригоскопія - за показаннями

4. УЗД органів черевної порожнини, малого тазу та заочеревинного простору (контроль)

5. КТ органів черевної порожнини - за показаннями

6. Консультації хірурга-онколога, терапевта, хіміотерапевта, радіолога, анестезіолога

7. Радіоізотопні дослідження - за показаннями

8. Трансректальне УЗД прямої кишки

1.Фізикальне обстеження

2.Лабораторне дослідження крові та сечі (контроль)

3.Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

4.Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями

5.Екскреторна урографія - за показаннями

6.  Лапароскопія - за показаннями

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність

обстеження

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

Обсяг

обстежень

 

1. Фізикальне обстеження

2. РРС

3. УЗД органів черевної порожнини

4. Іригоскопія

5. Рентгенограія грудної клітки

6. РЭА

Обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередньому етапі.

1. КТ органів черевної порожнини

2. Радіоізотопні дослідження

3. Трансректальне УЗД прямої кишки

Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередніх етапах.

Таблиця  №2. Схеми стандартного лікування хворих*

 

Стадії захворювання

ОБСЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

УСКЛАДНЕННЯ

%

ЛЕТАЛЬНІСТЬ

%

0 (ТisN0M0)

І (Т1N0М0)

 

ІІ (Т2-3N0М0)

 

 

ІІІА (Т1-3N1М0), (Т4Ν0М0),

ІІІБ (Т4N1М0), (Т1-4N2М0)

 

 

 

ІV (Т і N будь-яке, М1)

 

1. а) хірургічне лікування – транс анальне видалення пухлини; б) ад’ювантна розщеплена променева терапія – СОД 25-30 Гр,  

2. хірургічне лікування – проктектомія  або черевно-промежинна экстирпація

 

4

 

 

 

3

 

11

 

 

 

18

 

10%

 

 

 

15%

 

-

 

 

 

5%

3.

а) неоад’ювантна променева терапія;

б) хірургічне лікування - черевно-промежинна екстирпація прямої кишки

в) ад’ювантна хіміопроменева терапія

4

 

 

 

1-2

-

10-12

 

 

 

25

7

10%

 

 

 

15%

 

10%

-

 

 

 

5%

 

до 1%

4. - паліативне та симптоматичне хірургічне лікування, паліативне променеве та хіміотерапевтичне лікування

3

 

1-2

 

1-2

22

 

7-8

 

30-35

20%

 

10%

 

20%

6%

 

 

до 1%

до 1%

Таблиця №3. Перелік оперативних втручань.

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних втручань

Трансанальне видалення пухлини

0-І

З наступною променевою терапією

Черевно-промежинна экстирпація прямої кишки

ІІ-ІV

З наступною променевою терапією

Накладання колостоми

ІІІ-ІV

У випадку неможливості радикального втручання та наявності явищ наростаючої непрохідності.

Додатковий перелік втручань, які можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні

Проктектомія

І-ІІ

 

 

Протипоказання до оперативного втручання:

Протипоказанням для проведення радикального оперативного втручання є наявність супутньої патології в стадії суб- та декомпенсації.

 

 

Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення

 

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Передопераційна променева терапія

СОД -20-25 Гр, РОД – 5 Гр,

СОД – 40-60 Гр, РОД – 2-2,5 Гр

 

Післяопераційна променева терапія після паліативних операціях.

СОД -40 Гр, РОД – 2-2,5 Гр

на пряму кишку та пахвові ділянки

 

Самостійна променева терапія

СОД -60 Гр, РОД – 2-2,5 Гр на пряму кишку та пахвові ділянки

 

Променева терапія в схемах хіміопроменевого лікування

Перед- і післяопераційні варіанти – див. вище

 

 

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія).

        

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний перелік схем медикаментозного лікування.

Mayo:- Кальцію фолінат 20 мг/м2  в/в струйно з наступним болюсом Флуороурацил 425 мг/м2   

ЛВ/5-ФУ2: Кальцію фолінат 400 мг/м2  в/в  протягом 2-х годин  з  наступним болюсом Флуороурацил 400мг/м2    З наступною 22-годинною інфузією Флуороурацил 600мг/м2   

 

1-5 дні, інтервал 28 днів.

 

 

Аналогічне лікування проводиться і на другий день. Інтервал

14 днів.

Додатковий перелік схем (можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні)

IFl:іринотекан 125 мг/м2

 Кальцію фолінат 20 мг/м2  в/в струйно з наступним болюсом Флуороурацил 500мг/м2   

 

Щотижнево протягом  4-х тижнів. Інтервал 6 тижнів.

FOLFOX-6:  oксаліплатин 100 мг/м2     

Кальцію фолінат 400 мг/м2  в/в протягам 2 годин  з наступним  болюсом Флуороурацил 400мг/м2    з наступною 46-годинною інфузією  Флуороурацил 2400мг/м2   

 

Інтервал 14 днів.

XELOX:  oксаліплатин 130 мг/м2  

в 1-й день.

 капецитабін 2000 мг/м2  в/в в 1-14 дні

Інтервал 3 тижні.

  Бевацизумаб 5 мг/м2

  Іринотекан 125 мг/м2

    Кальцію фолінат 20 мг/м2  в/в струйно з наступним болюсом Флуороурацил 500мг/м2   

 

Кожні два тижні.

Щотижнево протягом 4-х тижнів. Інтервал 6 тижнів.

 Щотижнево протягом  6 тижнів.Інтервал 6 тижнів.

 

Тегафур 300 мг/м2

1-28 дні

        

         Показання до редукції дози: Загострення серцевої та печінкової недостатності

 

Протипоказання до медикаментозного лікування: Важкий загальний стан хворого, виражена ракова інтоксикація, значна пухлинна інфільтрація стінки шлунка з виразкуванням та(або) кровотечею, депресія гемопоезу.

 

 

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги                                                                                                         М.П.Жданова

 

 

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

Локалізація: Рак ободової кишки  (С18-С19) 

Таблиця №1:   Стандартне обстеження хворих

 

ЛПЗ, загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

до 3 днів

до 8 днів

до 10 днів

Обсяг

обстежень

1.Фізикальне обстеження

2.Обстеження в обсязі щорічного онкопрофогляду

3.ФКС з біопсією

4.УЗД органів черевної порожнини

5.Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, RW,) та сечі

6.КГ, ФЗД

7.ЕГДС

8. Іригографія

 

1.   Фізикальне обстеження

2.   ФКС з біопсією пухлини та морфологічним дослідженням матеріалу біопсії (за показаннями)

3.   Консультація рентгенограм та контрольна Іригоскопія (за показаннями)

4.   УЗД органів черевної порожнини, малого тазу та заочеревинного простору (контроль)

5.   КТ органів черевної порожнини (за показаннями)

6.   Іригоскопія - за показаннями

7.   Консультації хірурга-онколога, терапевта, хіміотерапевта, радіолога, анестезіолога

8.  Радіоізотопне дослідження - за показаннями

1.   Фізикальне обстеження

2.   Лабораторне дослідження крові та сечі (контроль)

3.   Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

4.   Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями

5.   Екскреторна урографія - за показаннями

6.  Лапароскопія - за показаннями

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність

обстеження

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

Обсяг

обстежень

 

1. Фізикальне обстеження

2. ФКС

3. УЗД органів черевної порожнини

4.  Іригоскопія

5. Рентгенографія грудної клітки

6. РЭА

Обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередньому етапі.

1. КТ органів черевної порожнини

2. Радіоізотопні дослідження

 

Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередніх етапах.

Таблиця №2. Схеми стандартного лікування хворих*

 

Стадії захворювання

ОБСЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

УСКЛАДНЕННЯ

%

ЛЕТАЛЬНІСТЬ

%

0 (ТisN0M0)

І (Т1-2N0М0)

 

 

ІІ (Т3-4N0М0)

ІІІА (Т1-2N1М0), ІІІВ(Т3-4Ν1М0),

ІІІС (Т1-4N2М0),

 

 

 

ІV (Т і N будь-яке, М1)

1. Хірургічне лікування

5

20

10%

4%

2.а) хірургічне лікування;

б) ад’ювантна хіміотерапія

 

2

 

 

9

1

 

9

 

 

25

7

5%

 

 

12%

10%

-

 

 

4%

до 1%

3. паліативне та симптоматичне хірургічне лікування, паліативне променеве та хіміотерапевтичне лікування

 

3

 

1-2

1-2

22

 

7-8

30-35

15%

 

10%

20%

6%

 

до 1%

до 1%

 

 

 Таблиця №3. Перелік оперативних втручань

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних втручань

Геміколектомія справа

І-ІV

 

Резекція поперечно-ободової кишки

І-ІV

 

Геміколектомія зліва

І-ІV

 

Резекція сигмоподібної кишки

І-ІV

 

Обструктивна резекція товстої кишки

ІІІ-ІV

 

У разі наявності виражених явищ гострої кишкової непрохідності та/або перитоніту 

Накладання колостоми

ІІІ-ІV

 

У разі неможливості виконання радикального або паліативного втручання

Накладання обхідного анастомозу

ІІІ-ІV

 

Додатковий перелік втручань, які можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні

Субтотальна колектомія

І-ІV

У разі мультицентричного ураження

Тотальна колектомія, колпроктектомія

І-ІV

 

Эндоскопічне видалення пухлини

In sinu - І

 

 

Протипоказання до оперативного втручання:

Протипоказанням для проведення радикального оперативного втручання є наявність супутньої патології в стадії суб- та декомпенсації.

Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення.

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Доопераційна променева терапія

 

 

Післяопераційна променева терапія після радикальних операцій

 

 

Післяопераційна променева терапія після паліативних операціях.

СОД -40 Гр, РОД – 2-2,5 Гр

Поле опромінення залежить від локалізації пухлини та/або її метастазів

Самостійна променева терапія

 

 

Променева терапія в схемах хіміопроменевого лікування

Перед- и післяопераційні варіанти – див. вище

 

Протипоказання до променевого лікування: дисемінація процесу, кровотеча з пухлини, супутня патологія в стані декомпенсації, депресія гемопоезу.

 

 

Таблиця № 5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія).

            Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний перелік схем медикаментозного лікування.

Mayo:- Кальцію фолінат 20 мг/м2  в/в струйно з наступним болюсом Флуороурацил 425 мг/м2   

ЛВ/5-ФУ2: Кальцію фолінат 400 мг/м2  в/в протягом  2 годин з наступним  болюсом Флуороурацил 400мг/м2    З наступною 22-годинною  інфузією  Флуороурацил 600мг/м2   

1-5 дні, інтервал 28 днів

 

 

Аналогічне лікування проводится і на другий день. Інтервал

14 днів.

Додатковий перелік схем (можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні)

IFl:іринотекан 125 мг/м2

    Кальцію фолінат 20 мг/м2  в/в струйно з наступним  болюсом Флуороурацил 500мг/м2   

Щотижнево протягом  4-х тижнів. Інтервал 6 тижнів.

FOLFOX-6:  oксаліплатин 100 мг/м2     

Кальцію фолінат 400 мг/м2  в/в протягом  2 годин з наступним  болюсом Флуороурацил 400мг/м2    З наступною  46-годинною інфузією  Флуороурацил 2400мг/м2   

Інтервал 14 днів.

XELOX:  oксаліплатин 130 мг/м2  

в 1-й день.

 капецитабін 2000 мг/м2  в/в в 1-14 дні

Інтервал 3 тижні.

Іматиніб (400 мг/добу; питання про підвищення дози від 400 мг до 600 мг на добу може розглядатися при відсутності побічних реакцій у разі недостатньої відповіді на терапію)

Тривалість лікування Іматинібом пацієнтів зі злоякісними пухлинами строми органів травного тракту слід продовжувати доти, доки захворювання прогресує.

 

  Бевацизумаб 5 мг/м2

  іринотекан 125 мг/м2

  Кальцію фолінат 20 мг/м2  в/в струйно з наступним  болюсом Флуороурацил 500мг/м2   

Кожні 2 тижня.

Щотижнево протягом  4-х тижнів. Інтервал 6 тижнів.

 Щотижнево протягом 6 тижнів. Інтервал 6 тижнів.

 

Тегафур 300 мг/м2

1-28 дні

1 – при наявності можливості виявлення чуттєвості пухлини до хіміопрепаратів

2 – згода пацієнта

3 – шляхи введення: per os, в/в, в/арт., ендолімфатично, внутрішньопорожнинно

4 – можлива комбінація перерахованих хіміопрепаратів

 

 

 

 

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги                                                                                                         М.П.Жданова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

Локалізація: Рак прямої кишки (С20)

Таблиця №1:   Стандартне обстеження хворих

 

 

ЛПЗ, загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обсте

ження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

до 3 днів

до 8 днів

до 10 днів

Обсяг

обстежень

1.   Фізикальне обстеження

2.   Обстеження в обсязі щорічного онкопрофогляду

3.   РРС з біопсією

4.   УЗД органів черевної порожнини

5.   Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, RW,) та сечі

6.   ЕКГ, ФЗД

7.   ФЕГДС

8.  Іригографія

1.   Фізикальне обстеження

2.   РРС з біопсією пухлини та морфологічним дослідженням матеріалу біопсії за показаннями

3.   Іригоскопія - за показаннями

4.   УЗД органів черевної порожнини, малого тазу та заочеревинного простору (контроль)

5.   КТ органів черевної порожнини - за показаннями

6.   Консультації хірурга-онколога, терапевта, хіміотерапевта, радіолога, анестезіолога

7.   Радіоізотопні дослідження - за показаннями

8.  Трансректальне УЗД прямої кишки

1.   Фізикальне обстеження

2.   Лабораторне дослідження крові та сечі (контроль)

3.   Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

4.   Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями

5.   Екскреторна урографія - за показаннями

6.  Лапароскопія - за показаннями

Обсте

ження при

диспан

сериза

ції

хворих

Кратність

обстеження

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

Обсяг

обстежень

 

1. Фізикальне обстеження

2. РРС

3. УЗД органів черевної порожнини

4.  Іригоскопія

5. Рентгенографія грудної клітини

6. РЭА

Обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередньому етапі.

1. КТ органів черевної порожнини

2. Радіоізотопні дослідження

3. Трансректальне УЗД прямої кишки

Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередніх етапах.

Можливі додаткові обстеження

(проводяться при достатньому матеріально-технічному забезпеченні закладу)

 

Таблиця  №2. Схеми стандартного лікування хворих

 

Стадії захворювання

ОБСЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

УСКЛАДНЕННЯ

%

ЛЕТАЛЬНІСТЬ

%

0 (ТisN0M0)

І (Т1N0М0)

 

ІІ (Т2-3N0М0)

ІІІА (Т1-3N1М0), (Т4Ν0М0),

ІІІБ (Т4N1М0), (Т1-4N2М0)

 

 

 

ІV (Т і N будь-яке, М1)

 

1. хірургічне лікування

  До 4

 20

10%

4%

2. а) неоад’ювантна променева або хіміопроменева терапія

б)хірургічне лікування – див. вище

в) ад’ювантна хіміопроменева терапія –-6 курсів

4

 

 

 

 

1-2

-

10-12

 

 

 

 

25

7

10%

 

 

 

 

15%

10%

-

 

 

 

 

4%

до 1%

3. паліативне та симптоматичне хірургічне лікування,

4. паліативне променеве

5. хіміотерапевтичне лікування

 

3

 

1-2

1-2

22

 

7-8

30-35

20%

 

10%

20%

6%

 

до 1%

до 1%

 

Таблиця №3. Перелік оперативних втручань.

 

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оператив

них втручань

Трансанальне висічення пухлини

In situ - І

З подальшою променевою терапією

 

Передня резекція прямої кишки

І-ІV

У разі локалізації пухлини нижче 7см доцільне використання степлерних апаратів

 

Черевно-анальна резекція прямої кишки

І-ІV

 

 

Операція Гартмана

ІІ-ІV

У разі гострої кишкової непрохідності та/або перитоніту

 

Черевно-промежинна екстирпація прямої кишки

ІІІ-ІV

У разі вростання пухлини у м’язи сфінктера

 

Накладання колостоми

ІІІ-ІV

У разі неможливості виконання радикальної або паліативної операції та наявності симптомів кишкової непрохідності

Додатковий перелік втручань, які можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні

Проктектомія

І-ІV

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення.

 

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Доопераційна променева терапія

1. СОД -20-25 Гр, РОД – 5 Гр

2. СОД – 40-60 Гр, РОД – 2-2,5 Гр

 

2. виконується у 2 етапи

Післяопераційна променева терапія після радикальних операцій

СОД -30-50 Гр, РОД – 2-2,5 Гр

 

Післяопераційна променева терапія після паліативних операціях.

СОД -40 Гр, РОД – 2-2,5 Гр

 

Самостійна променева терапія

СОД -60-70 Гр, РОД – 2-2,5 Гр

Виконується у  2 етапи

Променева терапія в схемах хіміопроменевого лікування

Перед- і післяопераційні варіанти –див. вище

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія).

 

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний перелік схем медикаментозного лікування.

Mayo:- Кальцію фолінат 20 мг/м2  в/в струйно з наступним  болюсом Флуороурацил 425 мг/м2   

ЛВ/5-ФУ2: Кальцію фолінат 400 мг/м2  в/в протягом 2 годин  з наступним болюсом Флуороурацил 400мг/м2    З наступною 22-годинною інфузією  Флуороурацил 600мг/м2   

 

1-5 дні, інтервал 28 днів.

 

 

Аналогічне лікування  проводится і на другий день. Інтервал  14 днів.

Додатковий перелік схем (можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні або проводитись коштами пацієнта за його бажанням)

IFl:іринотекан 125 мг/м2

    Кальцію фолінат 20 мг/м2  в/в струйно з наступним  болюсом Флуороурацил 500мг/м2   

 

Щотижнево протягом  4-х тижнів. Інтервал 6 тижнів.

FOLFOX-6:  oксаліплатин 100 мг/м2     

Кальцію фолінат 400 мг/м2  в/в  протягом  2 годин з наступним  болюсом Флуороурацил 400мг/м2    З наступною 46-годинною Флуороурацил 2400мг/м2   

 

Інтервал 14 днів.

XELOX:  oксаліплатин 130 мг/м2  

в 1-й день.

 капецитабін 2000 мг/м2  в/в в 1-14 дні

Інтервал 3 тижні.

  Бевацизумаб 5 мг/м2

  Іринотекан 125 мг/м2

    Кальцію фолінат 20 мг/м2  в/в струйно з наступним  болюсом Флуороурацил 500мг/м2   

 

Кожні 2 тижні.

Щотижнево протягом  4-х тижнів. Інтервал 6 тижнів.

 Щотижнево протягом  6 тижнів. Інтервал 6 тижнів.

 

Тегафур 300 мг/м2

1-28 днІ

 

 

 

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги                                                                                                         М.П.Жданова