стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Рак молочної залози (неускладнений пухлинний процес); Клінічний протокол


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №554 від 17-09-2007
  • Тема, опис документа: Клінічний протокол
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Онкологія
  • Клінічний стан, патології: Рак молочної залози (неускладнений пухлинний процес)
золотой шарик цена

 

 

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

 

 

Локалізація (неускладнений пухлинний процес*): Рак молочної залози (код за МКХ-10: С50)

 

Таблиця №1:  Стандартне обстеження хворих

 

 

 

ЛПЗ, загальнолікарняної мережі

Консультативна поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

До 3 днів

до 8 днів

до 10 днів

Обсяг

обстежень

1. Фізикальне обстеження

2. Лабораторне дослідження крові (загальний з формулою біохімічний аналізи, коагулограма, RW, ВІЛ  - при узгодженні з  пацієнтом )  та сечі

3. ЕКГ

4. Обстеження в обсязі щорічного онкопрофогляду

5. Рентгенографія ОГП

6. УЗД органів черевної порожнини

7. Мамографія

1.   Фізикальне обстеження

2.   Мамографія (+УЗД молочних залоз та регіонарних лімфовузлів)

3.   Рентгенографія ОГП (томографія лімфовузлів середостіння)

4.   Комп’ютерна томографія ОГП - за показаннями

5.   УЗД органів черевної порожнини, за показами -  малого тазу та заочеревинного простору

6.   Тонкоголкова біопсія пухлини з цитологічним дослідженням, цитологічне дослідження виділень з соска та з виразкових пухлин

7.   Трепан-біопсія пухлини з морфологічним та імуногістохімічним дослідженням при плануванні неоад'ювантного лікування.

8.   Радіоізотопні обстеження - за показаннями

9.   Ко

10.  нсультації хірурга-онколога, хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога, гінеколога за показаннями

1.   Фізикальне обстеження

2.   Лабораторне дослідження крові та сечі (контроль)

3.   Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

4.   Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями

5.   Секторальна резекція молочної залози з терміновим морфологічним дослідженням

6.   Імуногістохімічні дослідження пухлини (ER,PR)

7.   Морфологічне дослідження пухлини та не менше 10 лімфатичних вузлів

 

 

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність

обстеження

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

Обсяг

обстежень

 

1.Фізикальне обстеження

2.Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма) та сечі

3.Обстеження в обсязі щорічного онкопрофогляду

4.Рентгенографія ОГП

5.УЗД органів черевної порожнини

6.ЕКГ

 

 

1.Фізикальне обстеження

2.Мамографія (+ УЗД молочних залоз та регіонарних лімфовузлів)

3.Рентгенографія ОГП (томографія лімфовузлів середостіння)

4.Комп’ютерна томографія ОГП - за показаннями

5.УЗД органів черевної порожнини, за показами -  малого тазу та заочеревинного простору

6.Тонкоголкова біопсія пухлини з цитологічним дослідженням, цитологічне дослідження виділень з соска та звиразкованих пухлин

7.Трепан-біопсія пухлини з морфологічним та імуногістохімічним дослідженням при плануванні неоад'ювантного лікування.

8.Радіоізотопні обстеження - за показаннями

9.Консультації хірурга-онколога

1.Фізикальне обстеження

2.Лабораторне дослідження крові та сечі (контроль)

3.Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного до-обстеження

4.Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями

5. Імуногістохімічні дослідження пухлини.

6.Біопсія пухлини з терміновим або класичним морфологічним дослідженням.

7.Аспірація плевральної порожнини для морфологічного дослідження.

8. Бронхоскопія за показаннями

Можливі додаткові обстеження

(проводяться при достатньому матеріально-технічному забезпеченні)

Вивчення рецепторного статусу пухлини (ER, PR) за допомогою трепан-біопсії до планування хірургічного втручання, аналіз крові на СА 15-3, МСА.

Таблиця  №2. Схеми стандартного лікування хворих

 

Стадії захворювання

 

 

ОБСЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

Ускладнення,

%

Летальність,

%

Стадія І

(T1N0M0)

1.Хірургічне лікування (мастектомія при протипоказаннях до органозберігаючої операції), післяопераційна гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах та хіміотерапія за схемами CMF, AC при наявності факторів поганого прогнозу*

До 2

До 16

До 2%

До 1%

2. Комплексне лікування:

а) органозберігаюча операція

б) післяопераційна променева терапія на парастернальну, надпідключичну зони та на молочну залозу

в) ад’ювантна хіміотерапія за схемами CMF, AC (4-6 курсів) при наявності факторів поганого прогнозу* та гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах 

 

До 2

До 2

 

 

До 4

  амбулаторно

 

До 16

До 50

 

 

До 70

5-10років

 

До 2%

До 2%

 

 

До 60%

До 20%

 

До 1%

0

 

 

0

0

3.Комплексне лікування

а) Променева терапія за радикальною програмою при протипоказаннях до операції

б) гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах

в) хіміотерапія за схемами CMF, AC, FAC при наявності факторів поганого прогнозу* (4-6 курсів)

 

амбулаторно

 

амбулаторно

до 2

 

До 40

 

5-10років

До 70

 

Дл 2%

 

До 20%

До 60%

 

0

 

0

0

Стадія ІІА

(T1N1M0,

T2N0M0)

1. Комплексне лікування:

а) одноразова чи п’ятиразова передопераційна крупнофракційна променева терапія  на молочну залозу, пахвову зону.

б) органозберігаюча операція при розмірах пухлини до 3 см. При локалізації пухлини в центральному квадранті – радикальна мастектомія. При локалізації пухлини у внутрішньому квадранті – різноблочна квадрантектомія з лімфатичною диссекцією. Можливо виконання одночасної підшкіряної мастектомії з ендопротезуванням.

в) післяопераційна променева терапія

г) ад’ювантна хіміотерапія за схемами CMF, AC, FAC (6 курсів)  та гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах

 

 

До 2

 

 

 

 

 

 

 

До 2

До 2

амбулаторно

 

 

До 16

 

 

 

 

 

 

 

До 50

До 70

5-10років

 

 

До 2%

 

 

 

 

 

 

 

До 2%

До 60%

До 20%

 

 

До 1%

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

2. Комплексне лікування:

а) неоад’ювантна полі хіміотерапія за схемами AC, FAC (2-4 курси)

б) хірургічне лікування – мастектомія чи органозберігаюча операція при досягненні часткової або повної регресії пухлини

в) післяопераційна променева терапія

г) ад’ювантна хіміотерапія за схемами CMF, AC, FAC  (4-6 курсів) при наявності факторів поганого прогнозу  та гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах

 

До 2

 

До 2

 

До 2

 

До 2

амбулаторно

 

До 70

 

До 16

 

До 50

 

До 70

5-10років

 

До 60%

 

До 2%

 

До 2%

 

До 60%

До 20%

 

0

 

До 1%

 

0

0

0

0

3.Комплексне лікування

а) Променева терапія за радикальною програмою при протипоказаннях до операції

б) гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах

в) хіміотерапія за схемами CMF, AC, FAC  (6 курсів)

 

амбулаторно

 

амбулаторно

амбулаторно

 

До 40

 

5-10 років

До 120

 

До 2%

 

До 20%

До 60%

 

0

 

0

0

Стадія ІІБ

(T2-3 N0-1 M0)

1.Комплексне лікування

а)передопераційна променева терапія (повний курс) чи передопераційна крупнофракційна променева терапія  на молочну залозу, пахвову зону.

б)хірургічне лікування - мастектомія

в) ад’ювантна хіміотерапія за схемами CMF, AC, FAC, АТ  (4-6 курсів) та гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах

г) післяопераційна променева терапія на парастернальну, надпідключичнцу зони.

 

амбулаторно

до 2

 

До 2

Амбулаторно

амбулаторно

до 2

 

До 40

До 5

 

До 16

До 70

5-10років

До 50

 

До 2%

До 2 %

 

До 2%

До 60%

До 20%

До 2%

 

0

0

 

До 1%

0

0

0

2. Комплексне лікування:

а) неоад’ювантна поліхіміотерапія за схемами AC, FAC  (2-4 курси)

б) хірургічне лікування – мастектомія чи органозберігаюча операція при досягненні часткової або повної регресії пухлини

в) післяопераційна променева терапія

г) ад’ювантна хіміотерапія за схемами CMF, AC, FAC  (4-6 курсів) та гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах

 

До 2

 

До 2

 

До 2

Амбулаторно

амбулаторно

 

До 70

 

До 16

 

До 50

До 70

5-10років

 

До 60%

 

До 2%

 

До 2%

До 60%

До 20%

 

0

 

До 1%

 

0

0

0

3. Комплексне лікування:

а) неоад’ювантна поліхіміотерапія (2-4 курси) –стабілізація чи прогресування процесу

б) передопераційна променева терапія (повний курс)

с) хірургічне лікування – мастектомія

д) ад’ювантна хіміотерапія за схемами CMF, AC, FAC, АТ  (4-6 курсів) та гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах

 

До 2

 

амбулаторно

До 2

Амбулаторно

амбулаторно

 

До 70

 

До 40

До 16

До 70

5-10років

 

До 60%

 

До 2%

До 2%

До 60%

До 20%

 

0

 

0

До 1%

0

0

Стадія ІІІА

(T1-2 N2 M0, T3 N1-2 M0)

1.Комплексне лікування

а) передопераційна променева терапія (повний курс)

б) хірургічне лікування – мастектомія

в) ад’ювантна хіміотерапія за схемами AC, FAC, АТ  (6 курсів) та гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах

 

амбулаторно

До 2

амбулаторно

амбулаторно

 

До 40

До 16

До 70

5-10років

 

До 2%

До 2%

До 60%

До 20%

 

0

До 1%

0

0

2. Комплексне лікування:

а) неоад’ювантна поліхіміотерапія за схемами AC, FAC  (3-4 курси)

б) хірургічне лікування – мастектомія при досягненні часткової регресії пухлини

в) післяопераційна променева терапія

г) ад’ювантна хіміотерапія за схемами AC, FAC, АТ  (4-6 курсів) та гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах

 

До 2

 

До 2

 

До 2

амбулаторно

амбулаторно

 

До 70

 

До 16

 

До 50

До 70

5-10років

 

До 60%

 

До 2%

 

До 2%

До 60%

До 20%

 

0

 

До 1%

 

0

0

0

3. Комплексне лікування:

а) неоад’ювантна поліхіміотерапія за схемами AC, FAC  (3-4 курси) –стабілізація чи прогресування процесу

б) передопераційна променева терапія (повний курс)

в) хірургічне лікування – мастектомія

г) ад’ювантна хіміотерапія за схемами  AC, FAC, АТ  (4-6 курсів) та гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах

 

До 2

 

амбулаторно

До 2

амбулаторно

амбулаторно

 

До 70

 

До 40

До 16

До 70

5-10років

 

До 60%

 

До 2%

До 2%

До 60%

До 20%

 

0

 

 

До 1%

0

0

Стадія ІІІБ

(T4 N0-2 M0)

1.Комплексне лікування

а)передопераційна променева терапія (повний курс)

б)хірургічне лікування - мастектомія

с) ад’ювантна хіміотерапія за схемами AC, FAC  (6 курсів) та гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах

 

амбулаторно

До 2

амбулаторно

амбулаторно

 

До 40

До 16

До 120

5-10років

 

До 2%

До 2%

До 60%

До 20%

 

0

До 1%

0

0

2. Комплексне лікування  (при загрозі розпаду пухлини)

а) неоад’ювантна системна хіміотерапія за схемами AC, FAC  (3-4 курси), ендолімфатична або селективна неоад’ювантна внутрішньоартеріальна поліохіміотерапія   (3-4 курси)

б) хірургічне лікування - мастектомія

в) післяопераційна променева терапія

г) хіміотерапія за схемами  AC, FAC  (6 курсів) та гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах

 

До 2

 

 

До 2

До 2

амбулаторно

амбулаторно

 

До 70

 

 

До 16

До 50

До 120

5-10 років

 

До 60%

 

 

До 2%

До 2%

До 60%

До 20%

 

0

 

 

До 1%

0

0

0

3.Комплексне лікування:

а) неоад’ювантна системна поліхіміотерапія за схемами AC, FAC  (3-4 курси), ендолімфатична або селективна неад’ювантна внутрішньоартеріальна поліхіміотерапія (3-4 курси)

б) хірургічне лікування – мастектомія при досягненні часткової регресії пухлини

в) післяопераційна променева терапія

г) ад’ювантна хіміотерапія за схемами AC, FAC  (6 курсів) та гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах

 

До 2

 

 

 

До 2

 

амбулаторно

амбулаторно

амбулаторно

 

До 70

 

 

 

До 16

 

До 50

До 120

5-10років

 

До 60%

 

 

 

До 2%

 

До 2%

До 60%

До 20%

 

0

 

 

 

До 1%

 

0

0

0

4. Комплексне лікування:

а) неоад’ювантна системна поліхіміотерапія за схемами AC, FAC  (3-4 курси), ендолімфатична або селективна неоад’ювантна внутрішньоартеріальна полі хіміотерапія (3-4 курси) –стабілізація чи прогресування процесу

б) передопераційна променева терапія (повний курс)

в) хірургічне лікування – мастектомія

г) ад’ювантна хіміотерапія за схемами  AC, FAC, АТ  (6 курсів) та гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах

 

 

 

До 2

 

До 2

До 2

амбулаторно

амбулаторно

 

 

 

До 70

 

До 40

До 16

До 120

5-10років

 

 

 

До 60%

 

До 2%

До 2%

До 60%

До 20%

 

 

 

0

 

0

До 1%

0

0

Стадія ІІІБ

(T4 N0-2 M0)

продовження

5. Комплексне лікування

а) хіміотерапія за схемами AC, FAC, АТ  (6-8 курсів)та променева терапія при протипоказаннях до операції

б) гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах

 

До 2

 

Амбулаторно

 

До 120

До 40

5-10 років

 

До 60%

До 2%

До 20%

 

0

0

0

 

6. Комплексне лікування при технічних протипоказаннях до операції

а) неоад’ювантна внутрішньоартеріальна поліхіміотерапія (3-4 курси)

б) променева терапія (повний курс)

в) хірургічне лікування – мастектомія при досягненні регресії пухлини

г) ад’ювантна хіміотерапія за схемами AC, FAC, АТ (6 курсів) та гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах

 

 

До 2

 

амбулаторно

До 2

 

Амбулаторно

Амбулаторно

 

 

До 70

 

До 40

До 16

 

До 120

5-10років

 

 

До 60%

 

До 2%

До 2%

 

До 60%

До 20%

 

 

0

 

0

До 1%

 

0

0

Стадія  ІV

 

1.Комплексне лікування

а) системна поліхіміотерапія за схемами AC, FAC, АТ або ендолімфатична або селективна внутрішньоартеріальна поліхіміотерапія   (6-8 курсів)

б) паліативна променева терапія

в) хірургічне лікування при загрозі розпаду пухлини

г) лікування радіофармпрепаратами при кісткових метастазах за показаннями

д) гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах

 

До 2

 

 

До 2

До 2

До 2

 

амбулаторно

 

До 120

 

 

До 50

До 16

До 30

 

-

 

До 60%

 

 

До 2%

До 3%

До 2%

 

До 20%

 

0

 

 

0

До 5%

0

 

0

 

* фактори поганого прогнозу: G>2; вік < 35 років;  HER2(neu) надекспресія; ER  PR.

Таблиця №3. Перелік оперативних втручань.

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних втручань

-   Проведення органозберігаючої

операції; при локалізації пухлини в центральному квадранті, мультицентричності пухлини – мастектомія.

При локалізації пухлини у внутрішніх квадрантах – різноблочна секторальна резекція з лімфатичною диссекцією.

I, IIa

Проведення органозберігаючих операцій показано після ефективного проведення неоад’ювантної хіміотерапії з досягнутою регресією пухлини і метастазів в лімфатичних вузлах (при ІІ-ІІІ стадіях)

- Модифікована мастектомія за Маденом

IIb, IIIa,

Коли неоад’ювантна хіміотерапія неефективна або протипоказана

- Модифікована модифікована мастектомія по Пейті

IIIa, IIIb,

Коли неоа’дювантна хіміотерапія неефективна або протипоказана

- Мастектомія за Холстедом

IIIb, IV

Коли неоа’дювантна хіміотерапія неефективна або протипоказана

Додатковий перелік втручань, які можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні

виконання одночасної підшкіряної мастектомії з ендопротезуванням

І,ІІ,

При мультицентричному рості пухлини, малих розмірах молочної залози, коли виконання органозберігаючої операції протипоказано

- Катетеризація внутрішньої грудної артерії, лімфатичних судин

IIIb, IV

- використовується як самостійне оперативнє втручання при IIIb, ІV стадіях, та як симультантне при квадрантектомії, радикальній модифікованій мастектомії за Мадденом або Пейті

Одномоментна мастектомія з реконструкцією молочної залози

ІІ-ІІІ

 

Мастектомія після кріодеструкції

 

 

Визначення ER, PR, HER/2neu, (імуногістохімічне дослідження).

Ендолімфатична та внутрішньо артеріальна поліхіміотерапія.

 

 

Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення.

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Доопераційна променева терапія

Молочна залоза (РВД 2 Гр, СВД 45-50 Гр)

Пахвинні лімфатичні вузли (РВД 2 Гр, СВД 40 Гр)

Парастернальна та надключичні області (РВД 2 Гр, СВД 45 Гр)

Комплексне лікування ІІБ-ІІІБ стадій

Післяопераційна променева терапія після радикальних операцій

1. Молочна залоза (РВД 2 Гр, СВД 40 Гр), ложе пухлини (РВД 2 Гр, СВД 50 Гр), пахвова область (РВД 2 Гр, СВД 40 Гр), парастернальна та надключичні області (РВД 2 Гр, СВД 45 Гр)

 

2. Молочна залоза (РВД 2 Гр, СВД 40 Гр), післяопераційний рубець (РВД 2 Гр, СВД 40 Гр), пахвинна область (РВД 2 Гр, СВД 40 Гр), надключична область (РВД 2 Гр, СВД 45 Гр)

 

3. Опромінення післяопераційного рубця (РВД 2 Гр, СВД 40 Гр), пахвова область (РВД 2 Гр, СВД 40 Гр), парастернальна та надключичні області (РВД 2 Гр, СВД 45 Гр)

1. Після органозберігаючих операцій при локалізації пухлини не у зовнішньому квадранті. Пахвову область опромінюють при  N1-2

2. Після органозберігаючих операцій при локалізації пухлини у зовнішньому квадранті. Пахвову область опромінюють при  N1-2

3. Комплексне лікування, після мастектомії при ІІА-ІІІБ стадіях, парастернальну та надключичну області опромінюють при центральних та внутрішніх локалізаціях.

Післяопераційна променева терапія після паліативних операцій

паліативна променева терапія РВД = 2-2,5 Гр, СОД = 40-60 Гр на рубець і всі шляхи лімфовідтоку, а також на кісткові ураження РВД – 4Гр СВД- 24 Гр

Стадія  ІV

 

Самостійна променева терапія

при протипоказаннях до операції променева терапія за радикальною програмою I етап РВД = 2-2,5 Гр СВД = 40-45 Гр на молочну залозу і шляхи лімфовідтоку

II етап РВД = 2-2,5 Гр СВД = 45-60 Гр на молочну залозу з урахуванням першого етапу.

Стадія І-ІІІ

Променева терапія в схемах хіміопроменевого лікування

при протипоказаннях до операції променева терапія за радикальною програмою I етап РВД = 2-2,5 Гр СВД = 35-40 Гр на молочну залозу і шляхи лімфовідтоку 25-30 Гр. Двохтижневу перерву коли проводять 1 курс ПХТ

II етап РВД = 2-2,5 Гр СВД = 60-65 Гр на пухлину з урахуванням першого етапу із зменшенням поля опромінення. На зони реґіонарного метастазування 45-50 гр.

Стадія ІІ-ІІІ

 

Протипоказання до променевого лікування: тяжкий стан хворого внаслідок декомпенсованих порушень функції печінки, нирок, стійка лейкопенія, анемія, масивні метастази в печінку, легені.

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (поліхіміотерапія, гормонотерапія).

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний перелік схем медикаментозного лікування.

Неоад’ювантна ПХТ

CMF:

Циклофосфамід (600 мг/м2 – довенно 1, 8  дні),

Метотрексат (40 мг/м2 – довенно 1, 8 дни)

Флуороурацил (600 мг/м2 – довенно 1, 8 дни)

AC:

Доксорубіцін (60 мг/м2 – довенно 1 день),

Циклофосфамід  (600 мг/м2 – довенно 1 день)

FAC:

Циклофосфамід (600 мг/м2 – довенно 1 день),

Доксорубіцін 40 мг/м2  – довенно 1 день),

Флуороурацил  (600 мг/м2 – довенно 1 день)

 

Кожних 3 тижні

 

 

 

Кожних 3 тижні

 

 

Кожних 3 тижні

 

 

 Ад’ювантна ПХТ

CMF:

Циклофосфамід (600 мг/м2 – довенно 1, 8  дні),

Метотрексат (40 мг/м2 – довенно 1, 8 дни)

Флуороурацил  (600 мг/м2 – довенно 1, 8 дни)

AC:

Доксорубіцін (60 мг/м2 – довенно 1 день),

Циклофосфамід  (600 мг/м2 – довенно 1 день)

FAC:

Циклофосфамід (500 мг/м2 – довенно 1 день)

Доксорубіцін (50 мг/м2 – довенно 1 день),

Флуороурацил  (500 мг/м2 – довенно 1, 8 дни)

 

Кожних 3 тижні

 

 

 

Кожних 3 тижні

 

 

Кожних 3 тижні

 

 

 

При гормончутливих пухлинах

Пременопауза: аблятивна гормонотерапія – аналоги РФ ЛГ, оваріоектомія

Постменопауза: тамоксифен або інгібітори ароматази

 

Кожних 4 тижня 2-5 років

 

2-5 років

Додатковий перелік схем (проводяться при достатньому матеріально-технічному забезпеченні)

AT

Доцетаксел  (75 мг/м2 довенно 1 день)

Доксорубіцин  60 мг/м2   довенно 1 день)

Кожних 3 тижні

 

Паклітаксел (175  мг/м2  довенно 1 день)

Доксорубіцин  60 мг/м2   довенно 1 день)

Кожних 3 тижні

 

Бісфосфонати при наявності метастатичних кісткових уражень

Тривалий період

Протипоказання до медикаментозного лікування: тяжкий стан хворого внаслідок декомпенсованих порушень функції печінки, нирок, ендокринних залоз, стійка лейкопенія, агранулоцитоз, анемія.

 

Директор Департаменту розвитку

медичної допомоги                                                                                                                           М.П. Жданова