стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Базальноклітинний рак шкіри; Клінічний протокол


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №554 від 17-09-2007
  • Тема, опис документа: Клінічний протокол
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Онкологія
  • Клінічний стан, патології: Базальноклітинний рак шкіри
изотрексин гель

 

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

Локалізація: Базальноклітиний рак шкіри (МКХ-10 С44)

Таблиця №1:    Стандартне обстеження хворих

 

ЛПЗ, загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

до 3 днів

до 8 днів

до 10 днів

Обсяг

обстежень

1.   Фізикальне обстеження

2.   Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, RW, ВІЛ) та сечі

3.   ЕКГ

4.   УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору.

5.   Обстеження в обсязі щорічного онкопрофогляду

 

1.   Фізикальне обстеження

2.   Рентгенографія ОЧП, КТ при необхідності..

3.   УЗД регіонарних лімфатичних вузлів.

4.   Цитологічне та морфологічне обстеження пухлини

5.   Радіоізотопне обстеження – за показами.

6.   При підозрі на регіонарне метастазування цитологічне та морфологічне дослідження лімфатичного вузла.

7.   Консультації хірурга-онколога, хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога

1.   Фізикальне обстеження

2.   Лабораторне дослідження крові та сечі (контроль)

3.   Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

4.   Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями.

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність

обстеження

4 –5 рік 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 6 місяців

2 - 3 рік – 1 раз на рік

 

 

Обсяг

обстежень

 

1.Фізикальне обстеження

2.Рентгенографія ОЧП, КТ, УЗД при необхідності..

3.При підозрі на регіонарне метастазування та рецидив цитологічне та морфологічне дослідження.

4.Консультації хірурга-онколога, хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога

1.Фізикальне обстеження

2.Рентгенографія ОЧП, КТ, УЗД при необхідності.

3.Радіоізотопне обстеження – за показами.

4.При підозрі на регіонарне метастазування та рецидив цитологічне та морфологічне дослідження.

5.Консультації хірурга-онколога, хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога

 

Таблиця  №2. Схеми стандартного лікування хворих*

 

СТАДІЯ

ЗАХВОРЮВА-ННЯ

ОБСЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

доба

УСКЛАД

НЕННЯ

%

ЛЕТАЛЬНІСТЬ

%

Стадія I

(T1N0M0)

 Стадія II

(T2-3N0M0)

1.   Хірургічне лікування - широке висічення пухлини без/з пластикою дефекту шкіри.

2.   Променева терапія самостійна:

сумарна вогнищева доза 65-75 Гр;

до 2

 

 

до 2

до 10

 

 

до  21

до 5%

 

 

до 5%

до 0,5%

 

 

0

Стадія III

(T4N0M0,

 T1-4N1M0)

1.   Хірургічне лікування - широке висічення пухлини без/з пластикою дефекту шкіри та лімфаденектомією

 

до 2

 

до 2

до 28

 

 

до 10%

 

 

до 1%

 

 

Стадія IV

(T1-4N0-1M1)

1.   Хірургічне лікування первинного вогнища та віддалених метастазів

2.   Паліативна променева терапія

а) первинне вогнище сумарною вогнищевою дозою- 60-75Гр:

б) метастатичне ураження сумарною вогнищевою дозою -30-40 Гр.

До 2

 

До 2

 

 

 

до 21

 

до 28

до 10%

 

до 5%

до 5%

 

до 0,5%

 

 

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних

втручань

Широке висічення пухлини без/з пластикою дефекта шкіри

Стадія I-II

(TI-4N0M0)

 

Широке висічення пухлини з/без пластикою дефекту і регіонарна лімфаденектомія;

Стадія III

(будь-якеT N1-3 M0)

 

Широке висічення пухлини з/без пластикою дефекту і регіонарна лімфаденектомія та видалення віддалених метастазів (атипова резекція легенів, печінки, видалення селезінки та ін.)

Стадія IV

( будь-яке T,

  будь-якеN,  M1-2)

При наявності не більше 2-3 віддалених метастазів

Видалення віддалених метастазів (атипова резекція легенів, печінки, видалення селезінки та ін.)

Солітарний метастаз, що виник на протязі спостереження.

При наявності не більше 2-3 віддалених метастазів

Додатковий перелік втручань, які можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні

Видалення пухлини за допомогою лазера.

Стадія I-II

(TI-4N0M0)

 

 Таблиця №3. Перелік оперативних втручань

Протипоказання до оперативного втручання: Супутні конкуруючі захворювання, генералізація процесу.

 

 

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Самостійна променева терапія

Разова вогнищнва доза 3,5-4,0 Гр до сумарної вогнищевої дози 65-75 Гр (близькофокусна рентгенотерапія)

 

 Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення

 

 

Протипокази до променевого лікування: Супутні конкуруючі  захворювання, генералізація процесу.

 

 

 

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги                                                                                               М.П.Жданова