стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Меланома шкіри; Клінічний протокол


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №554 від 17-09-2007
  • Тема, опис документа: Клінічний протокол
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Онкологія
  • Клінічний стан, патології: Меланома шкіри
остеоартизи

 

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

Локалізація  : Меланома шкіри (МКХ-10 С43)

Таблиця №1:    Стандартне обстеження хворих

 

 

ЛПЗ, загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

до 3 днів

до 8 днів

до 10 днів

Обсяг

обстежень

 1. Фізикальне обстеження
 2. Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, RW, ВІЛ) та сечі
 3. ЕКГ
 4. УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору.
 5. Обстеження в обсязі щорічного онкопрофогляду

 

1.   Фізикальне обстеження

2.   Рентгенографія ОЧП, КТ при необхідності..

3.   УЗД регіонарних лімфатичних вузлів.

4.   Цитологічне обстеження відбитків пухлини

5.   Радіоізотопне обстеження – за показами.

6.   При підозрі на регіонарне метастазування цитологічне та морфологічне дослідження лімфатичного вузла.

7.   Консультації хірурга-онколога, хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога

1. Фізикальне обстеження

2. Лабораторне дослідження крові та сечі (контроль)

3. Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

4. Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями.

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність

обстеження

4 –5 рік 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 - 3 рік – 1 раз на 6 місяців

 

Обсяг

обстежень

 

1.Фізикальне обстеження

2.Рентгенографія ОЧП, КТ при необхідності..

3.УЗД регіонарних лімфатичних вузлів.

4.При підозрі на регіонарне метастазування цитологічне та морфологічне дослідження лімфатичного вузла.

5.Консультації хірурга-онколога, хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога

1.Фізикальне обстеження

2.Рентгенографія ОЧП, КТ при необхідності..

3.УЗД регіонарних лімфатичних вузлів.

4.Радіоізотопне обстеження – за показами.

5.При підозрі на регіонарне метастазування цитологічне та морфологічне дослідження лімфатичного вузла.

6.Консультації хірурга-онколога, хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога

 

Можливі додаткові обстеження

(проводяться при достатньому матеріально-технічному забезпеченні закладу)

Визначення титру специфічного пухлиноасоційованого антигену – S100 при кожному контрольному обстеженні.

Таблиця  №2. Схеми стандартного лікування хворих

 

СТАДІЯ

ЗАХВОРЮВАННЯ

ОБСЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

УСКЛАД

НЕННЯ

%

ЛЕТАЛЬНІСТЬ

%

Стадія 0

(TisN0M0)

 Стадія  IA

(T1aN0M0)

1.   Хірургічне лікування - широке висічення пухлини без/з пластикою дефекта шкіри

 

 

до 2

 

 

до 14

 

 

до 3%

 

 

до 0,5%

 

Стадія IB-IIC

(TIb-4bN0M0)

1.   Комплексне:
а) Хірургічне лікування - широке висічення пухлини без/з пластикою дефекта шкіри
б) інтерферонотерапія на протязі 1-го року після операції;

 

 

до 2

 

 

 

до 21 весь завершення лікування

амбулаторно

 

 

до 5%

 

до 10%

 

 

до 1%

 

до 0,1%

 

Стадія III

(будь-якеTN1-3M0)

1.   Комплексне лікування:

а) хірургічне лікування – широке висічення пухлини з/без пластикою дефекту і регіонарна лімфаденектомія;

б) інтерферонотерапія на протязі 1-го року після операції;

 

до 2

 

 

 

до 35 - 1 етап

завершення лікування

амбулаторно

 

до 5%

 

 

до 10%

 

до 1%

 

 

до 0,1%

Стадія IV

( будь-якеT,

  будь-якеN,

  M1-2)

1.   Комплексне:
а) хірургічне лікування – паліативне – при загрозі розпаду;
б) хіміотерапія - до 6 курсів

2.   Паліативна хіміотерапія;

3.   Паліативна променева терапія до СВД - 40-50 Гр

до 2

 

 

 

до 2

до 2

до 28 - 1 етап

 

 

 

до 14

до 14

до 25%

 

 

 

до 25%

до 25%

до 10%

 

 

 

до 10%

до 10%

Таблиця №3. Перелік оперативних втручань.

 

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних

Втручань

Широке висічення пухлини без/з пластикою дефекта шкіри

Стадія0(TisN0M0)

Стадія  (T1aN0M0

 

Широке висічення пухлини без/з пластикою дефекта шкіри

Стадія IB-IIC

(TIb-4bN0M0)

 

Широке висічення пухлини з/без пластикою дефекту і регіонарна лімфаденектомія;

Стадія III

(будь-якеT N1-3 M0)

 

Широке висічення пухлини з/без пластикою дефекту і регіонарна лімфаденектомія та видалення віддалених метастазів (атипова резекція легенів, печінки, видалення селезінки та ін.)

Стадія IV

( будь-яке T,

  будь-якеN,  M1-2))

При наявності не більше 2-3 віддалених метастазів

Видалення віддалених метастазів (атипова резекція легенів, печінки, видалення селезінки та ін.)

Солітарний метастаз, що виник на протязі спостереження.

При наявності не більше 2-3 віддалених метастазів

 

Протипоказання до оперативного втручання: Супутні конкуруючи захворювання, генералізація процесу.

 

 

 

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Самостійна променева терапія

Паліативна променева терапія до сумарна вогнищева доза – 40-50 Гр.

-

 Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення.

 

 

 

 

 

 

 

Протипокази до променевого лікування: Супутні конкуруючи захворювання, генералізація процесу.


 

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія).

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний перелік схем медикаментозного лікування.

Інтерферонотерапія з 8-10 доби після операції, а саме інтерферон-α по 3 млн.ОД 3 рази на тиждень 53 тижні

Стадія IB-IIC (TIb-4bN0M0) післяопераційна профілактична терапія

Інтерферонотерапія з 8-10 доби після операції, а саме а)інціативний курс- інтерферон-α по 9 млн.ОД 22 дні;

б)підтримуюча терапія-інтерферон-α по 3 млн.ОД 3 рази на тиждень 53 тижні

Стадія III(будь-якеT N1-3 M0) післяопераційна профілактична терапія

Дакарбазин 300 мг/м2 1-5й дні

з інтервалом 3 тижні, до 6 курсів

Стадія IV( будь-яке T,  будь-яке N,  M1-2))

Додатковий перелік схем (можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні)

Фотемустин 100 мг/м2 1, 8, 15 дні

Стадія IV( будь-яке T,  будь-яке N,  M1-2))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протипоказання до медикаментозного лікування: Супутні конкуруючи захворювання, генералізація процесу, індивідуальне не сприйняття препарату.

 

 

Директор Департаменту розвитку

медичної допомоги                                                                                                                               М.П.Жданова