стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Плоскоклітинний рак шкіри; Клінічний протокол


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №554 від 17-09-2007
  • Тема, опис документа: Клінічний протокол
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Онкологія
  • Клінічний стан, патології: Плоскоклітинний рак шкіри
флюанксол цена Украина

 

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

 

Локалізація  : Плоскоклітиний рак шкіри (МКХ-10 С44)

 Таблиця №1:    Стандартне обстеження хворих

 

 

ЛПЗ, загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

до 3 днів

до 8 днів

до 10 днів

Обсяг

обстежень

 1. Фізикальне обстеження
 2. Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, RW, ВІЛ) та сечі
 3. ЕКГ
 4. УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору.
 5. Обстеження в обсязі щорічного онкопрофогляду

 

1.   Фізикальне обстеження

2.   Рентгенографія ОЧП, КТ при необхідності..

3.   УЗД регіонарних лімфатичних вузлів.

4.   Цитологічне та морфологічне обстеження пухлини

5.   Радіоізотопне обстеження – за показами.

6.   При підозрі на регіонарне метастазування цитологічне та морфологічне дослідження лімфатичного вузла.

7.   Консультації хірурга-онколога, хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога

1. Фізикальне обстеження

2. Лабораторне дослідження крові та сечі (контроль)

3. Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

4. Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями.

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність

обстеження

4 –5 рік 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 - 3 рік – 1 раз на 6 місяців

 

Обсяг

обстежень

 

1. Фізикальне обстеження

2. Рентгенографія ОЧП, КТ при необхідності.

3. УЗД регіонарних лімфатичних вузлів.

4. При підозрі на регіонарне метастазування цитологічне та морфологічне дослідження лімфатичного вузла.

5. Консультації хірурга-онколога, хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога

1. Фізикальне обстеження

2. Рентгенографія ОЧП, КТ при необхідності..

3. УЗД регіонарних лімфатичних вузлів.

4. Радіоізотопне обстеження – за показами.

5. При підозрі на регіонарне метастазування цитологічне та морфологічне дослідження лімфатичного вузла.

6. Консультації хірурга-онколога, хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога

 

Таблиця  №2. Схеми стандартного лікування хворих*

 

СТАДІЯ

ЗАХВОРЮВАННЯ

ОБСЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

УСКЛАДНЕННЯ

%

ЛЕТАЛЬНІСТЬ

%

Стадія I

(T1N0M0)

 Стадія II

(T2-3N0M0)

Хірургічне лікування - широке висічення пухлини без/з пластикою дефекту шкіри

Променева терапія самостійна:

при Т1 --  СВД 75-78 Гр;

при Т2-3 – 1-й етап 30 Гр,

       2-й етап 30 Гр.

до 2

 

 

до 2

до 10

 

 

до  21

до 10%

 

 

до 10%

до 0,5%

 

 

0

Стадія III

(T4N0M0,

 T1-4N1M0)

Комбіноване:
а) передопераційна променева терапія - ДПТ: СВД 35-40 Гр
б)хірургічне лікування - широке висічення пухлини без/з пластикою дефекту шкіри та лімфаденектомією при N1

Променева  терапія - до СВД - 60-75Гр:

1-й етап СВД до 30-40 Гр;

2-й етап СВД до 20-25 Гр.

 

до 2

 

 

 

 

 

до 2

до 2

 

до 35

 

 

 

 

 

до 14

до 14

 

до 10%

 

 

 

 

 

до 5%

до 10%;

 

0

 

 

 

 

 

до 1%

до 0,5%

Стадія IV

(T1-4N0-1M1)

Хірургічне лікування первинного вогнища та віддалених метастазів

Комбіноване лікування первинного вогнища та віддалених метастазів з передопераційною променевою терапією

Паліативна променева терапія СДВ до 30-40 Гр

Паліативна поліхіміотерапія.

До 2

 

 

До 2

 

До 2

До 2

до 21

 

 

до 35

 

до 28

до 70

до 10%

 

 

до 10%

 

до 5%

до 60%

до 5%

 

 

до 5%

 

до 0,5%

до 0,5%

 

 

 

Таблиця №3. Перелік оперативних втручань.

 

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних

втручань

Широке висічення пухлини без/з пластикою дефекта шкіри

Стадія I-II

(TI-4N0M0)

 

Широке висічення пухлини з/без пластикою дефекту і регіонарна лімфаденектомія;

Стадія III

(будь-якеT N1-3 M0)

 

Широке висічення пухлини з/без пластикою дефекту і регіонарна лімфаденектомія та видалення віддалених метастазів (атипова резекція легенів, печінки, видалення селезінки та ін.)

Стадія IV

( будь-яке T,

  будь-яке N,

   M1-2)

При наявності не більше 2-3 віддалених метастазів

Видалення віддалених метастазів (атипова резекція легенів, печінки, видалення селезінки та ін.)

Солітарний метастаз, що виник на протязі спостереження.

При наявності не більше 2-3 віддалених метастазів

Протипокази до оперативного втручання: Супутні конкуруючи захворювання, генералізація процесу.

 

 

 

Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення

 

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Доопераційна променева терапія

Разова вогнищева доза 2-2,50 Гр до сумарної вогнищевої дози 30-35 Гр

 

Післяопераційна променева терапія після паліативних операціях.

Разова вогнищева доза 2-2,50 Гр до сумарної вогнищевої дози 30-35 Гр

 

Самостійна променева терапія

I етап – разова вогнищева доза 2-2,5 Гр до сумарної вогнищевої дози 30-35 Гр

II етап – разова вогнищева доза 2-2,5 Гр до сумарної вогнищевої дози 65-75 Гр

 

Променева терапія в схемах хіміопроменевого лікування

Разова вогнищева доза 2-2,50 Гр до сумарної вогнищевої дози 30-35 Гр

 

Протипокази до променевого лікування: Супутні конкуруючи захворювання, генералізація процесу.

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія).

 

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний перелік схем

 медикаментозного

лікування.

 Цисплатин 25 мг/м2

Метотрексат 25 мг/м2

Блеоміцин 15 мг/м2

6 курсів з інтервалом 4 тижні

 

Цисплатин 120 мг/м2

Флуороурацил 1000 мг/м2

6 курсів з інтервалом 4 тижні

 

Показання до редукції дози:

Протипокази до медикаментозного лікування: Супутні конкуруючи захворювання, генералізація процесу.

 

 

 

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги                                                                                               М.П.Жданова