стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Саркоми м'яких тканин кінцівок і тулуба (неускладнений пухлинний процес); Клінічний протокол


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №554 від 17-09-2007
  • Тема, опис документа: Клінічний протокол
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Онкологія
  • Клінічний стан, патології: Саркоми м'яких тканин кінцівок і тулуба (неускладнений пухлинний процес)


 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

Локалізація (неускладнений пухлинний процес*): Саркоми м’яких тканин кінцівок та тулуба (код за МКХ-10 (С47-49)

Таблиця №1:    Стандартне обстеження хворих

 

 

ЛПЗ загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

До 3 днів

До 8 днів

До 10 днів

Обсяг

обстежень

1.   Фізикальне обстеження

2.   Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, RW, ВІЛ) та сечі

3.   ЕКГ

4.   Лабораторне дослідження крові та сечі

5.   УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору.

6.   Обстеження о обсязі щорічного онкопрофогляду

 1. Фізикальне обстеження
 2. Рентгенографія ОГП, КТ при необхідності..
 3. УЗД регіонарних лімфатичних вузлів, ОЧП та заочеревного простору.
 4. Голкова чи трепан-біопсія пухлини
 5. Радіоізотопне обстеження – за показами.
 6. Консультації хірурга-онколога, хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога

1. 1 Фізикальне обстеження

2. Лабораторне дослідження крові та сечі (контроль)

3. Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

4. Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями.

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність

обстеження

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в послідуючому 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в послідуючому 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в послідуючому 1 раз на рік

Обсяг

обстежень

 

1. Фізикальне обстеження

2. Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи) та сечі

3. ЕКГ

4. УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору

5. Рентгенографія ОГП.

6. Обстеження о обсязі щорічного онкопрофогляду

Обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередньому етапі.

Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередніх етапах.

 

* - немає ускладнень, які потребують невідкладного лікування за життєвими показаннями.

Таблиця  №2. Схеми стандартного лікування хворих*

 

Стадії захворювання

 

ОСБЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

УСКЛАД

НЕННЯ

%

ЛЕТАЛЬНІСТЬ

%

Стадія І (Т1а, Т1b, T2a,  N0, M0, G1)

1. Комбіноване лікування:

    а) передопераційна променева терапія

    б) хірургічне лікування

2. Променева терапія (при відмові або   протипоказаннях до операції)

1: а) 2-10

    б) 2-3

 

До 10

1: а) 25-33

    б) 16-24  

 

До 30

До 10%

 

 

До 5%

До 0,5%

 

 

До 0,5%

Стадія ІІ-ІІІ (Т1а, Т1b, T2a,  T2b,  N0, M0, G3-4)

1. Комплексне лікування:

а) неоад’ювантна системна поліхіміотерапія та передопераційна променева терапія

б) хірургічне лікування, післяопераційна променева та системна поліхіміотерапія

в) ад’ювантна системна поліхіміотерапія

 

2. Комбіноване лікування ( при відмові від                      операції):

а) системна поліхіміотерапія (2-3 курси з інтервалом в 3 тижні)

б) променева терапія

 

 3.   Променева терапія (при протипоказаннях або відмовід операції та хіміотерапії)

1: а) до 10

    б) до 5

    в) до 3

 

 

 

 

2: а) до 10

    б) до 2

 

 

 

 

3. До 10

1: а) до 40

    б) до 45

    в) до 10

 

 

 

 

2: а) до 18

    б) до 25

 

 

 

 

3. До 30

1.  До 20%

 

 

 

 

 

 

2. До 10%

 

 

 

 

3.  До 5%

1.  1-3%

 

 

 

 

 

 

2. До 1%

 

 

 

 

 

3. До 0,5%

Стадія IV (Будь-яке T, N1, М0, будь-яке G)

1. Комплексне лікування:

а) неоад’ювантна системна поліхіміотерапія та передопераційна променева терапія на зону первинної пухлини

б) хірургічне лікування, післяопераційна променева терапія на зону первинної пухлини,  системна поліхіміотерапія

в) ад’ювантна системна поліхіміотерапія

 

2.  Комбіноване лікування ( при відмові від опера- ції ) :

а) системна поліхіміотерапія (2-3 курси з інтервалом в 3 тижні)

б) променева терапія

 

3. Променева терапія (при протипоказаннях або відмові від операції та хіміотерапії)

1: а) до 10

    б) до 5

    в) до 3

 

 

 

 

 

 

2: а) до 10

    б) до 2

 

 

 

3. До 10

1: а) до 40

    б) до 45

    в) до 10

 

 

 

 

 

 

2: а) до 18

    б) до 25

 

 

 

3. До 30

 

1. До 20%

 

 

 

 

 

 

 

2. До 10%

 

 

 

3.  До 5%

 

1. 1-4%

 

 

 

 

 

 

 

 

2. До 1%

 

 

 

 

3. До 0,5%

Стадія IV (Будь-яке T, N0, М1 – солітарні метастази в легені, будь-яке G)

1. Комплексне лікування:

а) системна поліхіміотерапія (2-3 курси з інтервалом в 3 тижні)

При зменшенні/стабілізації розмірів та кількості пухлинних вузлів:

б) променева терапія на первинну пухлину

в) хірургічне лікування (видалення  первинної пухлини та метастазектомія – можливо синхронно), системна поліхіміотерапія

г) системна поліхіміотерапія

При прогресуванні захворювання:

б) паліативна променева терапія

 

2. Комбіноване лікування (при відмові від хірургічного лікування):

а) системна поліхіміотерапія (2-3 курси з інтервалом в 3 тижні)

 б) променева терапія на первинну пухлину та   метастази у легенях

 

3.   Променева терапія (при протипоказаннях або відмові від операції та хіміотерапії)

1: а) 2-10

    

 

 

 

    б) до 2

    в) до 5

 

 

    г) до 2

 

   б) до 2

 

2: а) 2-10

    

 

 

    б) до 2

 

 

3. До 10

1: а) 10-15

 

 

 

 

    б) 22-25

    в) до 40

 

 

    г) до 10

 

   б) до 25

 

2: а) 10-15

 

 

 

   б) 22-25

 

 

3. До 30

 

1. До 25%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. До 10%

 

 

 

 

 

 

3.  До 5%

 

1. До 5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. До 0,5%

 

 

 

 

 

 

3. До 0,5%

Стадія IV (Будь-яке T, N0, М1 – множинні метастази в легені, будь-яке G)

 1. Комбіноване лікування :

а) системна поліхіміотерапія (2-3 курси з інтервалом в 3 тижні)

 б) променева терапія на первинну пухлину та   метастази у легенях

 

 2.   Променева терапія (при протипоказаннях або відмові від  хіміотерапії)

 

1: а) 2-10

    

 

    б) до 2

 

 

2. До 10

1: а) 10-15

 

 

    б) 22-25

 

 

2.  До 30

 

1.  До 10%

 

 

 

 

 

2.  До 10%

1. До 0,5%

 

 

 

 

 

2.  До 0,5%

Таблиця №3. Перелік оперативних втручань.

 

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних втручаннь

Широке видалення пухлини

I-IV

 

Широке видалення пухлини з краєвою резекцією кісткі

I-IV

При наявності ознак прорастання пухлини в кістку

Регіонарна лімфаденєктомія

IV

При наявності метастазів пухлини в лімфатичних вузлах

Широке видалення пухлини з резекцією магістральних судин та судинною ауто/аллопластикою

II-III

 

Широке видалення пухлини з реконструкцією дефекту, що утворився, аутотрансплантатом комплекса тканин з використанням мікрохірургічної техніки

II-III

 

Ампутації та екзартикуляції (в тому числі черезздухвинночеревною та черезлопатковогрудною)

I-IV

При масивному ураженні м’яких тканин з прорастанням магістральних судин, та відсутністю єфекту від неоад’ювантного лікування

 

Протипокази до оперативного втручання:

-   виражена ракова інтоксикація та кахексія

-   важкі внутрішні хвороби в стані декомпенсації


Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення.

 

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Доопераційна променева терапія

Разова осередкова доза – 2,2 Гр, сумарна осередкова доза - 30-35 Гр. Межа поля опроміненя повинна бути більше за розміри пухлини на 3-4 см.

Бажано використовувати багатопольні методики опромінення та використовувати приладдя для формування оптимальних дозних полей.

Післяопераційна променева терапія після радикальних операцій

Разова осередкова доза – 2,2 Гр, сумарна осередкова доза - 15-20 Гр

 

Післяопераційна променева терапія після паліативних операціях.

Разова осередкова доза – 2,2 Гр, сумарна осередкова доза – 60–70 Гр

 

Самостійна променева терапія

Разова осередкова доза – 2,2 Гр, сумарна оснредкова доза – 60-70 Гр

 

Протипокази до променевого лікування:

-   відсутність морфологічного підтвердження діагноза

-   розпад пухлини з масивною кровотечією

-   загальні протипокази до променевої терапії


Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія)

 

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості

використання

Основний перелік схем медикаментозного лікування.

1-й день:вінкристин – 1,5 мг/м2  – внутрішньовенно;     доксорубіцин - 20 мг/м2 внутрішньовенно;

2-й день:    - доксорубіцин - 20 мг/м2   внутрішньовенно; циклофосфамід – 0,5 г/м2 внутрішньовенно;

3-й день:     доксорубіцин - 20 мг/м2   внутрі-шньовенно; циклофосфамід – 0,5 г/м2   внутрішньовенно;

4-й день:   циклофосфамід – 0,5 г/м2   внутрішньовенно;

 

1-й день: доксорубіцин –75 мг/м2 внутріщньовенно

 

1-й день: вінкристин – 1,4 мг/м2 внутрішньовенно; циклофосфамід – 500 мг/м2; доксорубіцин – 50 мг/м2 внутрішньовенно; дакарбазин – 400 мг/м2 внутрішньовенно;

2-й день: дакарбазин – 400 мг/м2 внутрішньовенно;

3-й день: дакарбазин – 400 мг/м2 внутрішньовенно;

 

1-й день: іфосфамід – 5000 мг/м2 внутрішньовенно (24-год. інфузія); месна – 6000 мг/м2 внутрішньовенно  (24-год. інфузія); доксорубіцин – 50 мг/м2 внутрішньовено;

2-й день: месна – 3000 мг/м2 внутрішньовенно

 

1-й день:  іфосфамід – 7500 мг/м2 внутрішньовенно (24-год. інфузія); месна – 8000 мг/м2 внутрішньовенно (24-год. інфузія); доксорубіцин – 60 мг/м2 внутрішньовенно; дакарбазин – 900 мг/м2 внутрішньовенно;

 

1-й день: доксорубіцин –60 мг/м2 внутрішньовенно; цисплатин –100 мг/м2 внутрішньовенно;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показання до редукції дози: при кількості лейкоцитів в періферічній крові 2,8 – 3,0.109/л дозу хіміопрепаратів зменшується на 50%

Протипоказання до медикаментозного лікування:

-   відсутність морфологічного підтвердження діагноза

-   розпад пухлини з масивною кровотечею

-   важкі внутрішні хвороби в фазі декомпенсації

-   лейко- та тромбоцитопенія

 

Директор Департаменту розвитку

медичної допомоги                                                                                                                 М.П.Жданова