стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Рак нирки; Клінічний протокол


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №554 від 17-09-2007
  • Тема, опис документа: Клінічний протокол
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Онкологія
  • Клінічний стан, патології: Рак нирки
задитен

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

Локалізація: Рак нирки (МКХ-10: С64, С65):

Таблиця №1:    Стандартне обстеження хворих на рак нирки

 

ЛПЗ, загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

до 3 днів

до 8 днів

до 10 днів

Обсяг

обстежень

1. Фізикальне обстеження

2. Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, RW) та сечі

3. УЗД органів черевної порожнини, малого тазу та заочеревинного простору

4. ЕКГ

5. Рентген органів грудної порожнини

6. ФГДС – за показаннями

1.   Фізикальне обстеження

2.   ЕКГ - за показаннями

3.   УЗД органів черевної порожнини, малого тазу та заочеревинного простору (контроль)

4.   ФГДС – за показаннями

5.   Екскреторна урографія

6.   Бактеріологічне обстеження сечі – за показаннями

7.   Консультації онкоуролога, хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога

1.   Фізикальне обстеження

2.   Лабораторне дослідження крові та сечі (контроль)

3.   Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

4.   Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями

5.   Пункційна біопсія пухлини з морфологічним дослідженням матеріалу біопсії - за показаннями.

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність

обстеження

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік; (за показаннями – частіше)

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік; (за показаннями – частіше)

За показаннями

Обсяг

обстежень

1. Фізикальне обстеження

2. Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи) та сечі

3. УЗД органів черевної порожнини, малого тазу та заочеревинного простору

4. Рентген органів грудної порожнини:

1 рік – 1раз на 6 місяців

2 рік – 1 раз на рік  (за показаннями – частіше)

Обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередньому етапі.

Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередніх етапах.

Можливі додаткові обстеження

(проводяться при достатньому матеріально-технічному забезпеченні закладу,)

Комп′ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, ангіографія, радіоізотопні дослідження.

ВІЛ – за показаннями.

Таблиця  №2. Схеми стандартного лікування хворих на рак нирки:

Стадії захворювання

 

ОСБЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

УСКЛАДНЕННЯ

           %

ЛЕТАЛЬНІСТЬ

           %

Стадія I

(T1N0M0)

 1. Хірургічне лікування:
 2. Імунохіміогормонотерапія. у пацієнтів з протипоказаннями до операції

3. Променева терапія у пацієнтів з протипоказаннями до операції

до 6

амбулаторно

 

до 4

 

 до 16

до 6-9 міс.

 

до 35 - І етап

до 21 – ІІ етап

 

до 3%

до 2%

 

до 10%

 

 

до 1%

0

 

до 1%

 

 

Стадія II

(T2N0M0)

1. Хірургічне лікування

2. Імунохіміогормонотерапія у пацієнтів з протипоказаннями до операції

3. Променева терапія у пацієнтів з протипоказаннями до операції

 до 6

амбулаторно

 

 

до 4

 

 до 16

до 6-9 міс.

 

 

до 35 - І етап

до 21 – ІІ етап

 до 3%

 до 2

 

 

до 10

 

 до 1%

0

 

 

до 1

Стадія III

(T3N0M0,

 T1-3N1M0)

Стадія IV

T4N0-1M0

T1-4N2M0

1.  Комбіноване : 

а) хірургічне лікування 

б) післяопераційна  імунохіміогормоно-терапія.

в)післяопераційна променева терапія

2. Імунохіміогормонотерапія

3. Променева терапія

               

 

до 6

амбулаторно

 

до 4

амбулаторно

до 4

 

до 18

до 6-9 міс.

 

до 28

до 6-9 міс.

до 35 - І етап

до 21 – ІІ етап

 

до 5%

до 5%

 

до 10%

до 5

до 10

 

до 2%

0

 

до 1%

до 2

до 2

Стадія IV

T1-4N0-2M1

1. Комбіноване:

а) хірургічне лікування - паліативна нефректомія;

б) післяопераційна імунохіміогормонотерапія

в) післяопераційна променева терапія

 

2. Паліативна променева терапія

 Імунохіміогормонотерапія

 

до 6

 

амбулаторно

 

до 4

 

до 4

амбулаторно

 

до 18

 

до 6-9 міс

 

до 35 – І етап

до 21 – ІІ етап

до 21

до 6 – 9 міс.

 

до 5

 

до 10

 

до 10

 

до 10

до 15

 

до 3

 

до 1

 

до 1

 

до 1

до 1

Таблиця №3. Перелік оперативних втручань при раку нирки:

 

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних втручань

Радикальна нефректомія

І,

ІІ,

ІІІ (Т1-3аN0-1M0)

 

Нефректомія

І,

ІІ,

ІІІ (Т1-3аN0-1M0)

 

Резекція нирки

І

ІІ

ІІІ-ІV(T1-3аN0-2M0-1)

 

За відносними показаннями,

За абсолютними показаннями

Паліативна нефректомія

 

IV (T1-3аN0-2M1)

 

Додатковий перелік втручань, які можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні

Розширена нефректомія (з видаленням або резекцією суміжних органів)

IV (T4N0-2M0)

 

Радикальна нефректомія з тромбектомією

ІІІ (Т3b-сN0-1M0)

IV (T3b-сN2M0)

 

Радикальна нефректомія з видаленням солітарних метастазів

IV (T1-3аN0-2M1)

 

Паліативна нефректомія

ІІІ (Т3b-сN0-1M0)

IV (T3b-сN0-2M1)

 

Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення.

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Променева терапія при метастазах в кістки

СВД – 35-40 Гр, РВД – 2 Гр

 

 

 

Протипоказання до променевого лікування:

-   відсутність морфологічного підтвердження діагноза

-   розпад пухлини з масивною кровотечією

-   загальні протипокази до променевої терапії

 

 

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування хворих на рак нирки (хіміотерапія, гормонотерапія,

 імунотерапія).

 

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний перелік схем медикаментозного лікування.

Інтерферон – альфа 3-12 млн МЕ підшкірно або внутрішньом′язево три рази на тиждень

До прогресування захворювання або повної регресії

Інтерферон – альфа 3-12 млн МЕ підшкірно або внутрішньом′язево через день + флуороурацил 650 мг/м2 один раз в тиждень -  місячний курс

Місячні курси проводяться з трьох недільною перервою до прогресування захворювання або повної регресії

Тамоксифен 60 мг один раз в день

До прогресування захворювання або повної регресії

Медроксипрогестерон 1г внутрішньом′язево 1 раз на тиждень – місячний курс

Місячні курси проводяться з трьох недільною перервою до прогресування захворювання або повної регресії

Додатковий перелік схем (можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні)

Інтерферон – альфа 3-12 млн МЕ підшкірно або внутрішньом′язево через день + капецитабін 2,5 г/м2 в два прийоми -  15 днів

 

Карбоплатин  в 1-й день

(або цисплатин 75-100 мг/м2)

 

Гемцитабін 1000-1250 мг/м2 в 1-й та 8-й дні

 

Курси проводяться з трьох недільною перервою до прогресування захворювання або повної регресії

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту розвитку

медичної допомоги                                                                                                                                                    М.П.Жданова