стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Рак передміхурової залози; Клінічний протокол


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №554 від 17-09-2007
  • Тема, опис документа: Клінічний протокол
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Онкологія
  • Клінічний стан, патології: Рак передміхурової залози
кардиоаргинин цена Украина

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

Локалізація (неускладнений пухлинний процес*): Рак передміхурової залози  (код за МКХ-0- С61)

Таблиця №1:    Стандартне обстеження хворих

 

 

ЛПЗ, загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

до 3 днів

до 8 днів

до 10 днів

Обсяг

обстежень

1.   Фізикальне обстеження

2.   Пальцове ректальне дослідження простати

3.   Визначення PSA

4.   Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, RW) та сечі

5.   УЗД органів черевної порожнини, малого тазу та заочеревинного простору

6.   Rö-графія органів грудної порожнини

7.   Rö-графія кісток тазу та попереку, відділу хребта

1. Фізикальне обстеження

2. ЕКГ

3. УЗД органів черевної порожнини, малого тазу та заочеревинного простору (контроль), трансректальне УЗД

4. Біопсія передміхурової залози з морфологічним дослідженням

5. Бактеріологічне обстеження сечі

6. Консультації хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога

 

1.   Фізикальне обстеження

2.   Лабораторне дослідження крові та сечі (контроль)

3.   Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

4.   Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями

5.   Внутрішньовенна урографія

 

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність

обстеження

1 раз на 1-3 місяці, за показаннями - частіше

1 раз на 2-3 місяці

1 раз на 2-3 місяці

Обсяг

обстежень

 

1. Фізикальне обстеження

2. Пальцове ректальне дослідження простати

3. Визначення PSA

4. Лабораторне дослідження крові (загальний аналіз крові та сечі, біохімічний аналізи)

5. УЗД органів черевної порожнини,заочере-винного простору та малого тазу - за показаннями

6.Rö-графія органів грудної порожнини

Обстеження проводиться при необхідності уточнення даних, отриманих на попередньому етапі.

 

Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення даних, отриманих на попередніх етапах.

 

Можливі додаткові обстеження

(проводяться при достатньому матеріально-технічному забезпеченні закладу,)

1. КТ органів черевної порожнини та малого тазу

2. МРТ скелету

3. Радіонуклідні методи обстеження

4. Аналіз крові на ВІЛ - за показаннями

Таблиця  №2. Схеми стандартного лікування хворих

 

Стадії захворювання

 

ОСБЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

УСКЛАДНЕННЯ

%

ЛЕТАЛЬНІСТЬ

%

Стадія І

(T1аN0M0 G1-2)

Стадія II

 (T1b-c,T1,T2а-b N0M0 G1-4)

 

1.   Тактика активного спостереження

2.   Хірургічне лікування

3.   Променева терапія

 

4.   Брахітерапія  1

5.   Гормонотерапія  2, 3

 

амбулаторно

до 6

до 4

 

 

амбулаторно

 

до 21

до 20 –  І етап

до 24 – ІІетап

 

інтермітуючий режим 3

 

 

до 30

до 20

до 20

 

до 30

 

до 10

до 1

0

0

 

до 12

 

Стадія III

(T3a-bN0M0  G1-4)

 

1.   Хірургічне лікування

2.   Променева терапія

3.   Двобічна орхідектомія

4.   Гормонотерапія 2, 3

 

до 7

до 6

до 4

амбулаторно

до 21

до 14

до 10

постійна андрогенна блокада

до 30

до 10

0

до 30

до 1

0

0

до 12

Стадія IV

(T4N0M0 G1-4,

T1a-4N1-3M0 G1-4,

T1a-4N0-3M1 G1-4

1.   Хірургічне лікування

2.   Променева терапія

3.   Радіоізотопна терапія

4.   Гормонотерапія 2, 3

 

 

 

6

4

1

амбулаторно

до 21

до 28

до 14

постійна андрогенна блокада

 

до 30

до 10

до 10

до 30

до 1

до 1

0

до 12

 

¹  -  Т1а, is–T2, is N0M0

2  -  гормонотерапія застосовується як самостійний альтернативний  метод лікування, та в будь-яких схемах комплексного лікування

3  -  інтермітуючий режим – під  контролем пальцового ректального дослідження, PSA та УЗД

 

 

 

Таблиця №3. Перелік оперативних втручань

 

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних втручаннь

Двобічна орхідектомія

Т2-4N0-1M0-1

 

Трансуретральна резекція передміхурової залози

Т2-4N0-1M0-1

При хронічній затримці сечі, ірітативній симптоматиці

Епіцистстомія

Т2-4N0-1M0-1

При хронічній затримці сечі

Двобічна уретерокутанеостомія

Т2-4N0-1M0-1

При наростанні двобічного уретеро-гідронефрозу та ниркової недостатності

Додатковий перелік втрчань, які можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні

Радикальна простатектомія

Т1а-с, Т2а-с,

Т3а-вN0M0

Проводиться після курсу гормональної неоад’ювантної терапії

Кріодеструкція передміхурової залози

Т2-4N0-1M0-1

Гормонорезистентні пухлини, хронічна затримка сечі

 

 

Протипоказання до радикального оперативного втручання:

Відносні – вік (чоловіки старші 70 років)

- низькодиференційована пухлина

Абсолютні:

- стадія Т3-4N+ зі значним місцевим поширенням

- високий рівень ПСА

- наявність віддалених метастазів

Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення.

 

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Післяопераційна променева терапія після радикальних операцій

На ложе видаленої передміхурової залози –

РВД 2 Гр, СВД – 50-60 Гр

Стадія ІІІ-ІV

Післяопераційна променева терапія після паліативних операцій

СВД до 60 Гр при РВД 2,0-2,2 Гр

рТ2-4N0-1M0

Комбіноване лікування: призначення гормональної терапії

Самостійна променева терапія

На передміхурову залозу СВД до 70 Гр (у два етапи – 40+30) при РВД 2,0-2,2 Гр  та на регіонарні тазові лімфовузли СВД – 40-44 Гр

Т1а-с, Т2а-с,

Т3а-вN0M0

Променева терапія в схемах хіміопроменевого лікування

Неоад’ювантна гормонотерапія СВД до 70 Гр при РВД 2,0-2,2 Гр на передміхурову залозу та СВД 40-44 Гр на тазові лімфовузли

Т2-4N0-1M0

 

 

Протипокази до променевого лікування:

Гостра запальна патологія верхніх та нижніх сечових шляхів; ниркова недостатність; конкременти сечового міхура; хронічна затримка сечі; хронічний проктит

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія).

 

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний перелік схем медикаментозного лікування.

2% олійний розчин синестролу 3,0 мл

в/м, 3 міс

Хлортрианізен за схемами:

1 табл. х 3 рази або 2 табл. х 2 рази на добу

Підтримуюча терапія в інтермітуючому режимі

Ципротерона ацетат по 100 мг 2-3 рази на день без орхіектомії або по 50 мг 2 рази на день після неї

Базовий курс 3-6 міс

Флутамід  750мг/добу

Базовий курс 3-6 міс

Преднізолон 20мг/добу

Двотижневі курси в інтермітуючому режимі

Мебіфон по 300мг, в/в №5,

в табл. 400мг 4 рази на добу

Інтермітуючі курси

Флутамід  750мг/доб + етінілестрадіол або хлортрианізен 1/2 табл. х 2 рази на добу

Курс 3-6 міс

Додатковий перелік схем (можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні)

Фосфестрол  1200 мг в/в

до 10 днів, далі редукція дози

(600-900 мг) до 10 днів

Фосфестрол  120 мг 3/добу

до 3 міс

Агоністи ЛГ-РГ 1(3) місячне депо

Підшкірно, 1(3) раз на міс

Бікалутамід - 50 мг/добу

Курс 3-6 міс

Естрамустина фосфат 280 мг 2(3) рази на добу

Курс 2 міс

Поліестрадіола фосфат– 240мг, в/м через тиждень, №5, далі 1 раз на міс

Курс 3-6 міс

Флутамід  750мг/добу + Агоністи ЛГ-РГ

Курс 3-6 міс

Клодронат 300мг в/в

Клодронат 400мг 4 рази/добу

до 5 днів

до 1міс

Золендронова кислота – 4 (8) мг, в/в

Один раз на міс

Доцетаксел    75 мг/м², в/в

Кожні 3 тижні, в комбінованій терапії може застосуватись з преднізолоном, естрамустином

Мітоксантрон 14 мг/м², в/в

Кожні 3 тижні, в комбінованій терапії може застосуватись з преднізолоном, естрамустином

 

Показання до редукції дози:  Загострення серцевої та печінкової недостатності;

 

Протипокази до медикаментозного лікування: Декомпенсація серцево-судинної системи, гострий тромбофлебіт, гостре та хронічне порушення мозкового кровообігу, гепатит

 

 

Директор Департаменту розвитку

медичної допомоги                                                                                                                           М.П.Жданова