стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Рак статевого члена; Клінічний протокол


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №554 від 17-09-2007
  • Тема, опис документа: Клінічний протокол
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Онкологія
  • Клінічний стан, патології: Рак статевого члена


 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

Локалізація (неускладнений пухлинний процес*): Рак статевого члена (код за МКХ-0 – С60)

Таблиця №1:    Стандартне обстеження хворих

 

 

ЛПЗ, загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

до 3 днів

до 8 днів

до 10 днів

Обсяг

обстежень

1. ФІзикальне обстеження

2. Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, RW) та сечі

3. Обстеження в обсязі щорічного онкопрофогляду

4. ЕКГ

5. УЗД органів черевної порожнини, малого тазу, заочеревинного простору та пахвинних лімфовузлів

6. Рентгенографія органів грудної порожнини

7. КТ - за показаннями

1. Фізикальне обстеження

2. УЗД органів черевної порожнини, малого тазу, заочеревинного простору та пахвинних лімфовузлів (контроль)

3. Біопсія пухлини з морфологічним дослідженням матеріалу біопсії.

4. Консультації онкоуролога, хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога

5. Радіоізотопні дослідження - за показаннями

1.   ФІзикальне обстеження

2.   Лабораторне дослідження крові та сечі (контроль)

3.   Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

4.   Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність

обстеження

1-2 роки – 1 раз на 2 місяці

3 рік – 1 раз на 6 місяців

в подальшому 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в подальшому 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в подальшому 1 раз на рік

Обсяг

обстеженнь

1. Фізикальне обстеження

2. УЗД органів черевної порожнини, малого тазу, заочеревинного простору та пахвинних лімфовузлів

3. Рентгенографія органів грудної порожнини - 1 раз на рік

Обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередньому етапі.

 

КТ органів черевної порожнини, малого тазу, заочеревинного простору та пахвинних лімфовузлів

Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередніх етапах.

 

При місцевих рецидивах гістологічна верифікація

* - немає ускладнень, які потребують невідкладного лікування за життєвими показаннями.

Таблиця  №2. Схеми стандартного лікування хворих

 

Стадії захворювання

 

ОСБЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

УСКЛАДНЕННЯ

%

ЛЕТАЛЬНІСТЬ

%

Стадія I

(T1N0M0)

1. Хірургічне лікування

2. Хірургічне лікування - ампутація статевого члена

3. Дистанційна променева терапія (ДПТ) - 2 етапи (при неможливості оперативного лікування)

до 2

до 2

до 4

до 7

до 10

до 35 –  І етап

до 21 – ІІ етап

0

до 1

до 20

0

0

0

 

Стадія II

(T1N1M0,

 T2N0-1M0)

1. Хірургічне лікування

2. Комбіноване:
а) хірургічне лікування
б) післяопераційна ДПТ

 

3. Поєднана променева терапія (ППТ)

4. Поліхіміотерапія

До 2

 

До 2

До 4

 

До 4

До 2

До 10

 

До 10

до 35 –  І етап

до 21 – ІІ етап

до 10

до 15

До 2

До 20

 

 

 

До 20

До 10

0

0

 

 

 

0

0

Стадія III

(T1-2N2M0,

 T3N0-2M0)

1. Хірургічне лікування

2. Комбіноване:
а) хірургічне лікування

б) післяопераційна променева терапія

 

3. Променева терапія

 

4. Поліхіміотерапія

 

до 2

 

до 2

до 4

 

до 4

 

до

 

до 30

 

до 30

до 35 –  І етап

до 21 – ІІ етап

до 35 –  І етап

до 21 – ІІ етап

до 15

до 5

до 20

 

 

 

до 20

 

до 10

До 0,5

до 1

 

 

 

до 0,5

 

до 0,5

Стадія IV

(T4N0-2M0,

 T1-4N3M0,

 T1-4N0-3M1)

1. Комбіноване:
а) хірургічне лікування

б) післяопераційна променева терапія

 

2. Променева терапія

 

3. Паліативна променева терапія СВД – 40 Гр

4. Поліхіміотерапія

 

 

До 2

До 4

 

до 4

 

до 4

до 4

 

 

До 30

до 35 –  І етап

до 21 – ІІ етап

до 35 –  І етап

до 21 – ІІ етап

до 35

до 15

 

до 5

 

 

 

до 2

 

до 2

до 2

до 1

 

 

 

до 0,5

 

0

0,5

 

 

Таблиця №3. Перелік оперативних втручань.

 

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних втручаннь

Циркумцизія, резекція головки статевого члена, парціальна ампутація статевого члена,

пахвинно-стегнова лімфаденектомія

(за показаннями)

 

Стадія I

(T1-2N0M0)

При наявності всіх матеріально-технічних засобів

Парціальна ампутація статевого члена, тотальна ампутація статевого члена,

пахвинно-стегнова лімфаденектомія,

операція Дюкена

Стадія II

(T1N1M0,

 T2N0-1M0)

При наявності всіх матеріально-технічних засобів

Парціальна ампутація статевого члена, тотальна ампутація статевого члена,

пахвинно-стегнова лімфаденектомія,

операція Дюкена,

пахвинно-здухвинна лімфоденектомія

Стадія III

(T1-2N2M0,

 T3N0-2M0)

При наявності всіх матеріально-технічних засобів

Паліативна ампутація статевого члена,

пахвинно-стегнова лімфаденектомія

(за показаннями), емаскуляція

 

Стадія IV

(T4N0-2M0,

 T1-4N3M0,

 T1-4N0-3M1)

При наявності всіх матеріально-технічних засобів

Додатковий перелік втручань, які можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні

Реконструктивно-відновні оперативні втручання на статевих органах та судинах

 

Протипоказання до оперативного втручання:

невідкладні стани, тяжкий стан хворого внаслідок серцевої, легеневої недостатності, декомпенсованих порушень функції печінки, нирок, підшлункової залози, ендокринних залоз, порушення зовнішнього дихання.

Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення

 

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Доопераційна променева терапія

І етап  – на вогнище СВД 36-40 Гр.;

ІІ етап –  опромінення зон регіонарного метатстазування - до СВД 40 Гр.

Стадія I

(T1N0M0)

Післяопераційна променева терапія після радикальних операцій

опромінення зон регіонарного метатстазування та культі  до СВД  40-45 Гр

ППТ:  І етап – 40 Гр., ІІ етап – 20 Гр.

Стадія II

(T1N1M0,

 T2N0-1M0)

Післяопераційна променева терапія після паліативних операцій

І етап  – на вогнище СВД 60 Гр.;

ІІ етап –  опромінення зон регіонарного метатстазування - до СВД 40-45 Гр.

 

Поєднана променева терапія

І етап – на вогнище до СВД 50 Гр. від КПТ  СВД 15-20 Гр;

ІІ етап –  опромінення зон регіонарного метатстазування - до СВД 40 Гр.

Тільки при стадії T0-1N0M0

 

Променева терапія в схемах хіміопроменевого лікування

Індивідуально

 

Протипоказання до променевого лікування: 

невідкладні стани, тяжкий стан хворого внаслідок серцевої, легеневої недостатності, декомпенсованих порушень функції печінки, нирок, підшлункової залози, ендокринних залоз, порушення зовнішнього дихання, стійка лейкопенія, тромбоцитопенія, анемія.

                          

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія).

 

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний перелік схем медикаментозного лікування.

Поліхіміотерапія:

1. Флуороурацил по 500-1000 мг/м2 на добу в/в в 1-й та 5-й дні,  цисплатин по 100-120 мг/м2 на добу в/в в 1-й день;

2. цисплатин по 100 мг/м2 на добу в/в – 1-й день,

блеоміцин по 15 мг/м2 на добу в/в – 1-й, 8-й, 15-й дні  метотрексат по 30 мг/м2 на добу в/в – 8-й, 15-й дні; 

3. цисплатин по 100 мг/м2 на добу в/в – 1-й день,

блеоміцин по 15 мг/м2 на добу в/в – 1-й, 8-й, 15-й дні,

вінбластин по 4 мг/м2 на добу в/в – 1-й день.

При всіх стадіях захворювання

 

Показання до редукції дози:  за показаннями.

 

Протипоказання до медикаментозного лікування: невідкладні стани, тяжкий стан хворого внаслідок серцевої, легеневої недостатності, декомпенсованих порушень функції печінки, нирок, підшлункової залози, ендокринних залоз, порушення зовнішнього дихання, виражена лейкопенія, тромбоцитопенія,  анемія, а також протипоказання, зазначені в інструкції для медичного застосування окремих препаратів.

 

Директор Департаменту розвитку

медичної допомоги                                                                                                                 М.П.Жданова