стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Рак яєчка; Клінічний протокол


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №554 від 17-09-2007
  • Тема, опис документа: Клінічний протокол
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Онкологія
  • Клінічний стан, патології: Рак яєчка
аспарагиназа цена Украина

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

Локалізація (неускладнений пухлинний процес*): Рак яєчка (код за МКХ-0-С62)

Таблиця №1:    Стандартне обстеження хворих

 

 

ЛПЗ, загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

до 3 днів

до 8 днів

до 10 днів

Обсяг

обстежень

1. Фізикальне обстеження

2. Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, RW,) та сечі

3. ЕКГ

4. УЗД органів черевної порожнини, малого тазу,  заочеревинного простору  та органів калитки.

5. Рентгенографія органів грудної порожнини

1. Фізикальне обстеження

2. КТ органів черевної порожнини - за показаннями

3. Консультації онкоуролога, хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога

4. Визначення рівня альфа-фетопротеїну,  бета-хоріонічного гонадотропіну та ЛДГ

5. Пункційна біопсія пухлини з морфологічним дослідженням матеріалу біопсії (за виключними показаннями).

6. Радіоізотопні дослідження - за показаннями

1.   Фізикальне обстеження

2.   Лабораторне дослідження крові та сечі (контроль)

3.   Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

4.   Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Обсяг

обстежень

 

 

1. Фізикальне обстеження

2. Рентгенографія органів грудної порожнини

УЗД органів черевної порожнини,.

1 рік

2 рік

3 рік

4-5 роки

6 разів

4 рази

 

4 раз

4 рази

3 рази

 

4 рази

3 рази

3 рази

 

1 раз

2 рази / рік

2 рази / рік

 

за показаннями

Можливі додаткові обстеження

(проводяться при достатньому

матеріально-технічному забезпеченні закладу)

 

1. Аналіз крові на ВІЛ (за показаннями)

2. Визначення рівня пухлинних маркерів 6 разів

3. КТ органів черевної порожнини,

1 рік

2 рік

3 рік

4-5 роки

 

6 разів

 

2 рази

 

 

4 рази

 

2 рази

 

 

3 рази

 

за показаннями

 

 

2 рази / рік

 

за показаннями

 

 

Таблиця  №2. Схеми стандартного лікування хворих

 

Стадії захворювання

 

ОСБЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

УСКЛАДНЕННЯ

%

ЛЕТАЛЬНІСТЬ

%

Ст. І-ІІ.

Семінома яєчка

Т1-2N0M0

1. Однобічна орхіектомія + променева терапія

2. Карбоплатин (1 курс) як альтернатива променевої терапії

3. Тактика тільки спостереження

2

 

9

 

2

7

 

9

 

7

до 10

 

до 4

 

0

0

 

0

 

0

Ст. І-ІІ. 

Несеміномні          пухлини

Т1-2N0M0

Низький ризик метастазування

1. Хірургічне лікування або первинна хіміотерапія

2.  Тактика тільки спостереження (до 5 років)

Високий ризик метастазування

1. Первинна ад’ювантна хіміотерапія

2. Хірургічне лікування або тактика тільки спостереження з активним лікуванням у випадку рецидиву

 

5

-

 

7

 

7

 

9

-

 

9

 

9

 

до 2

0

 

до 20

 

до 2

 

2

2

 

4

 

4

Ст. ІІІ.

Семінома яєчка

Т1-4N1-3M0

1. Однобічна орхіектомія + променева терапія

2. Поліхіміотерапія як альтернатива променевої терапії

2

 

9

 

7

 

9

 

до 10

 

до 20

 

1-2

 

2

 

Ст. ІІІ. 

Несеміномні              пухлини

1. Первинна поліхіміотерапія

2. Хірургічне лікування

 

7

10

9

17

20

4

4-6

4-6

Ст. IV.

Т1-4N1-3M1

1.   Комплексне лікування:
а) хірургічне лікування
б) хіміотерапія - не менше 5 курсів

 

до 4

до 4

 

 

14

до 14

 

2

до 20

 

6

2

 

 

 

Таблиця №3.  Перелік оперативних втручань

 

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних втручань

Висока однобічна орхіфунікулектомія

I-IV

При всіх типах пухлин яєчка

Додатковий перелік втручань, які можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні

Профілактична лімфаденектомія

 

 

I-II

При несеміномних пухлинах яєчка

Видалення резидуальної пухлини в заочеревинній ділянці після хіміотерапії

 

III-IV

При несеміномних пухлинах яєчка

Видалення солітарних метастазів в легені після хіміотерапії

 

IV

При несеміномних пухлинах яєчка

 

Протипоказання до оперативного втручання:

невідкладні стани, тяжкий стан хворого внаслідок серцевої, легеневої недостатності, декомпенсованих порушень функції печінки, нирок, підшлункової залози, ендокринних залоз, зовнішнього дихання.

 

 

 

Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення

 

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Післяопераційна променева терапія після радикальних операцій

СВД – 30 Гр. по 2 Гр. на парааортальні зони

СВД – 36-40 Гр. по 2 Гр. на регіонарні лімфовузли після однобічної орхіектомії

Семінома І-ІІ ст.

Семінома ІІІ ст.

 

Протипоказання до променевого лікування:   невідкладні стани, тяжкий стан хворого внаслідок серцевої, легеневої недостатності, декомпенсованих порушень функції печінки, нирок, підшлункової залози, ендокринних залоз, зовнішнього дихання, виражена лейкопенія, тромбоцитопенія і анемія.

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія).

 

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний перелік схем медикаментозного лікування.

1.   Схема РЕВ:

Цисплатин 20 мг/м2 1-5 дні

Етопозид 120 мг/м2 1-5 дні

Блеоміцин 30 мг 2, 9, 16 дні і т.д.

 

 

3-5 курсів з перервою 3 тижні

2.   Схема :

Карбоплатин = 7,5 в/в 1 день

 

 

1-2 курси з перервою 3 тижні

(при семіномі)

 

Додатковий перелік схем (можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні закладу)

1. Схема РЕІ:

Цисплатин 20 мг/м2 1-5 дні

Етопозид 120 мг/м2 1-5 дні

Іфосфамід 1,2 г/м2  1-5 дні

+ месна !

 

3-5 курсів з перервою 3 тижні

2. Паклітаксел 170 мг/м2 в/в 1 день

Іфосфамід  5 г/м2  в/в 1 день

+ месна !

Цисплатин 100 мг/мв/в 1 день

Кожних 3 тижні

Для хворих з вторинною резистентністю до ХТ або несприятливим прогнозом

3. Високодозна ПХТ з аутологічною трансплантацією гемопоетичних стовбурових клітин

Для хворих з вторинною резистентністю до ХТ або несприятливим прогнозом

 

 

 

Показання до редукції дози:  за показаннями.

 

Протипоказання до медикаментозного лікування: невідкладні стани, тяжкий стан хворого внаслідок серцевої, легеневої недостатності, декомпенсованих порушень функції печінки, нирок, підшлункової залози, ендокринних залоз, зовнішнього дихання виражена лейкопенія, тромбоцитопенія і анемія, а також протипоказання, зазначені в інструкції для медичного застосування окремих препаратів.

 

 

Директор Департаменту розвитку

медичної допомоги                                                                                                                 М.П.Жданова