стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Рак периампулярної зони; Клінічний протокол


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №554 від 17-09-2007
  • Тема, опис документа: Клінічний протокол
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Онкологія
  • Клінічний стан, патології: Рак периампулярної зони
липримар цена

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

Локалізація: Рак периампулярної зони.   (код за МКХ-10 С.24.1)

Таблиця №1. Стандартне обстеження хворих

 

 

ЛПЗ, загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

до 3 днів

до 8 днів

до 10 днів

Обсяг

обстежень

1.Фізикальне обстеження

 1. Лабораторне дослідження :
 2. загальний аналіз сечі, крові;
 3. біохімічне обстеження крові;
 4. HBS Ag:
 5. Rw, ВІЛ;
 6. групи та Rh крові.
 7. УЗД верхнього відділу черевної порожнини .
 8. ЕКГ, ФВД.
 9. Обстеження  в обсязі щорічного онкопрофогляду.
 10. ЕГДС.
 11. Rg легень

1. Фізикальне обстеження

2. Лабораторне обстеження (додатково по показанням).

3. СА – 19-9

4. Релаксаційна дуоденографія.

5. КТ органів панкреато-гепатодуоденальної зони (органів черевної порожнини, заочеревинного простору за показаннями).

6. Консультації – хірурга-онколога, терапевта, хіміотерапевта, радіолога (анестезіолога, лікарів онкологів інших спеціальностей за показанням)

 1. Фізикальне обстеження
 2. Лабораторне обстеження (крові, сечі, біохімічне обстеження крові (контроль).
 3. Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження
 4. Ангіографія (Допплер) – за показаннями.
 5. При жовтяниці – ЕРХПГ або ЧШХПГ.
 6. Ендоскопічна УЗД.
 7. Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців (за показаннями).

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність

обстеження

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

Обсяг

обстежень

 

 1. Фізикальне обстеження
 2. Лабораторне дослідження :
 3. загальний аналіз сечі, крові;
 4. біохімічне обстеження крові;
 5. УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору.
 6. Обстеження  в обсязі щорічного онкопрофогляду.

Обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередньому етапі.

1.   ЕГДС.

2.    Rg шлунка, 12-палої кишки.

3.   СА – 19-9.

 

Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередніх етапах.

Таблиця  №2. Схеми стандартного лікування хворих

 

Стадії захворювання

 

ОБСЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

УСКЛАДНЕН

НЯ

%

ЛЕТАЛЬ

НІСТЬ

%

0 (TisN0М0)

ІА (Т1N0М0)

ІБ (Т2N0М0)

 

ІІА (Т3N0М0)

ІІБ (Т1-3N1М0)

 

ІІІ (Т4N0М0)

ІV (Т і N будь-яке, М1)

1.   хірургічне

 

 

До 3

До 22

До 25

До 16

2. а) хірургічне

б) ад’ювантна хіміотерапія

(6 курсів, інтервал 21-28 днів)

в) променева терапія

До 3

До 1

 

До 1

До 22

До 22

 

До 40

До 25

До 5

 

До 10

До 16

До 1

 

До 0,5

3. паліативне та симптоматичне хірургічне лікування

До 3

До 12

До 5

До 5

 

Таблиця №3. Перелік оперативних втручань

 

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних втручань

Трансдуоденальна папілектомія

0, ІА

 

Панкреатодуоденальна резекція та пілорозберігаюча панкреатодуоденальна резекція

ІБ, ІІА, ІІБ

 

Біліодігестивний анастомоз

ІІІ, IV

При наявності механічної жовтяниці

Гастроентероанастомоз

ІІІ, IV

При наявності стенозу вихідника шлунка

Зовнішнє відведення жовчі

ІІІ, IV

При наявності механічної жовтяниці у хворих з декомпенсацією серцево-судинної діяльності

 

Протипоказання до оперативного втручання:

Протипоказаннями для проведення радикального оперативного втручання є наявність супутньої патології в стадії суб- та декомпенсації.

Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення.

 

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Післяопераційна променева терапія після паліативних операціях.

Дистанційна гаматерапія РВД – 2Гр, СВД – 40-50ГР

Виконується в 1 або 2 етапи

Променева терапія в схемах хіміопроменевого лікування

Дистанційна гаматерапія РВД – 2Гр, СВД – 40-50ГР

Виконується в 1 або 2 етапи

 

Протипоказання до променевого лікування:

Важкий загальний стан хворого, виражена ракова інтоксикація, наявність віддалених метастазів, асцит, пухлинна інфільтрація стінки дванадцятипалої кишки з виразкуванням та(або) кровотечею, депресія гемопоезу.

 

 

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія)

 

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний перелік схем медикаментозного лікування.

флуороурацил (разова доза 500 мг/м2 , сумарна 5г)

Внутрішньовенно через добу

флуороурацил (разова доза 1000 мг/м2)

96-годинна внутрішньовенна ін фузія на 2-5 та 29-32 дні

Мітоміцин (разова доза 10 мг/м2)

Внутрішньовенно на 2 та 29 день

 

 

Показання до редукції дози: Загострення серцевої та печінкової недостатності

 

Протипоказання до медикаментозного лікування:

Важкий загальний стан хворого, виражена ракова інтоксикація, наявність віддалених метастазів, асцит, пухлинна інфільтрація стінки дванадцятипалої кишки з виразкуванням та(або) кровотечею, депресія гемопоезу.

 

Директор Департаменту розвитку

медичної допомоги                                                                                                                           М.П.Жданова