стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Рак печінки; Клінічний протокол


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №554 від 17-09-2007
  • Тема, опис документа: Клінічний протокол
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Онкологія
  • Клінічний стан, патології: Рак печінки
физиогель цена Украина

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

Локалізація: Рак печінки.   (код за МКХ-10 С.22)

Таблиця №1. Стандартне обстеження хворих

 

 

ЛПЗ, загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

до 3 днів

до 8 днів

до 10 днів

Обсяг

обстежень

1.Фізикальне обстеження

2.Лабораторне дослідження :

-   загальний аналіз сечі, крові;

-   біохімічне обстеження крові;

-   HBS Ag:

-   Rw, ВІЛ;

-   групи та Rh крові.

3.УЗД печінка

4.Рентгенографія ОГК.

5.Обстеження  в обсязі щорічного онкопрофогляду.

6.ЕГДС.

7.ФКС.

 

1.   Фізикальне обстеження

2.   Лабораторне обстеження (додатково по показанням):

-   СА-19-9, РЕА, АФП

3.   ЕКГ, ФЗД.

4.   КТ печінки в артеріальну фазу, заочеревинного простору за показаннями).

5.   Консультації – хірурга-онколога, терапевта, хіміотерапевта, радіолога (анестезіолога, лікарів онкологів інших спеціальностей за показанням)

1.   Фізикальне обстеження

2.Лабораторне обстеження (крові, сечі, біохімічне обстеження крові (контроль).

3.Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

4. Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців (за показаннями).

5.Пункційна біопсія пухлини під УЗ-контролем.

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність

обстеження

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

Обсяг

обстежень

 

1.   Фізикальне обстеження

2.Лабораторне дослідження :

-   загальний аналіз сечі, крові;

-   біохімічне обстеження крові;

3.УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору.

Обстеження  в обсязі щорічного онкопрофогляду.

1.   СА-19-9, РЕА, АФП.

 

Обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередньому етапі.

 

 

Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередніх етапах.

Таблиця №2. Схеми стандартного лікування хворих

 

Стадії захворювання

 

ОБСЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

УСКЛАДНЕННЯ

%

ЛЕТАЛЬНІСТЬ

%

0 (TisN0М0)

І (Т1N0М0)

ІІ (Т2N0М0)

 

ІІІ (Т1-3N0-1М0)

ІVA (Т4N0-1М0)

 

ІVA (Т4N0-1М0)

ІVБ (Т і N будь-яке, М1)

 1. хірургічне

 

 

 

До 3

До 25

До 10

До 3

2. а) хірургічне

б) ад’ювантна хіміотерапія (6 курсів з інтервалом 28 днів)

в) променеве

До 3

До 1

До 1

До 25

До 18

До 40

До 10

До 1

До 10

До 3

До 0,5

До 0,5

3. - паліативне та симптоматичне лікування

 

До 1

До 12

До 5

До 5

 

Таблиця №3. Перелік оперативних втручань

 

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних втручань

Лівобічна лобектомія (видалення ІІ та ІІІ сегментів)

0, І

 

Лівобічна гемігепатектомія (видалення І-IV сегментів)

ІІ, ІІІ

 

Правобічна гемігепатектомія (видалення V-VIII сегментів)

ІІ, ІІІ

 

Розширена правобічна гемігепатектомія (видалення ІV-VIII сегментів)

ІІ, ІІІ

 

Атипова резекція печінки

 

У разі метастатичного її ураження

Деартеріалізація печінки

IV

У разі неоперабельної пухлини

Додатковий перелік втручань, які можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні

Катетеризація печінкових артерій для суперселективної внутрішньоартеріальної інфузії цитостатиків та наступної емболізації

III, IV

У разі неоперабельної пухлини

 

Кріодеструкція, гіпертермічна деструкція, алкоголізація пухлини

III, IV

У разі неоперабельної пухлини

 

Протипоказання до оперативного втручання:

- мультицентричне ураження печінки;

- гепаторенальна недостатність;

- віддалені метастази;

- гіпоальбумінемія, асцит, гіпербілірубінемія, азотемія;

- конкуруючий цироз печінки;

- прогресуюча кахексія.

 

 

 

Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення

 

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Післяопераційна променева терапія після паліативних операціях.

Дистанційна гаматерапія РВД – 2Гр, СВД – 30-50ГР

Виконується в 1 або 2 етапи

Самостійна променева терапія

Локальним полем РВД – 2Гр, СВД – 50-60ГР

Виконується в 2 етапи

Променева терапія в схемах хіміопроменевого лікування

Дистанційна гаматерапія РВД – 2Гр, СВД – 30-50ГР

 

 

Протипоказання до променевого лікування:

Важкий загальний стан хворого, виражена ракова інтоксикація, наявність віддалених метастазів, асцит, розпад пухлини печінки, депресія гемопоезу.

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія)

 

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний перелік схем медикаментозного лікування.

флуороурацил (разова доза 500 мг/м2)

Внутрішньовенно у 2-7 день, інтервал між курсами – 28 днів

Мітоміцин (одноразово 10 мг/м2)

Внутрішньовенно у 1 день

Етопозид (разова доза 100 мг/м2 )

Внутрішньовенно 2-4 день

Тегафур (1 г/м2, курсова доз 30г)

Перорально

Етопозид (разова доза 100 мг/м2 )

Внутрішньовенно у 1-5 день

флуороурацил (разова доза 500 мг/м2)

Внутрішньовенно у вигляді безперервної уповільненої інфузії 5 днів

Цисплатин (разова доза 80 мг/м2)

Внутрішньовенно у 1 день

Додатковий перелік схем (можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні закладу)

флуороурацил (1,3 г/м2 протягом 3 діб)

Внутрішньоартеріальне суперселективне введення

Доксорубіцин (60 мг/м2 протягом 24 год)

Внутрішньоартеріальне суперселективне введення

Цисплатин (100 мг/м2 за 2 год)

Внутрішньоартеріальне суперселективне введення

Карбоплатин (150 мг/м2 )

Внутрішньоартеріальна хемоебмолізація

Доксорубіцин (80 мг/м2)

Внутрішньоартеріальна хемоебмолізація

Капецитабін (2000 мг 2 раза в день)

Перорально 14 днів, інтервал між курсами 7-8 днів. Всього 6 курсів

 

Показання до редукції дози: Загострення серцевої та печінкової недостатності

 

Протипоказання до медикаментозного лікування:

Важкий загальний стан хворого, виражена ракова інтоксикація, розпад пухлини печінки, депресія гемопоезу.

 

 

Директор Департаменту  розвитку

медичної допомоги                                                                                                                 М.П.Жданова