стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Рак підшлункової залози; Клінічний протокол


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №554 від 17-09-2007
  • Тема, опис документа: Клінічний протокол
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Онкологія
  • Клінічний стан, патології: Рак підшлункової залози
простамол уно

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

Локалізація: Рак підшлункової залози.   (код за МКХ-10 С.25)

Таблиця №1. Стандартне обстеження хворих

 

ЛПЗ, загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

до 3 днів

до 8 днів

до 10 днів

Обсяг

обстежень

1.   Фізикальне обстеження

2.   Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, ВІЛ, RW, HBSAg) та сечі.

3.   ЕКГ

4.   Обстеження в обсязі щорічного онкопрофогляду

5.   УЗД верхнього відділу  черевної порожнини.

6.   ФЕГДС

7.   ФКС

8.   Іригоскопія

1.   Фізикальне обстеження

2.   Консультація хірурга-онколога

3.   УЗД контроль за показаннями.

4.   СА-19-9

5.   КТ або МРТ органів черевної порожнини - за показаннями.

6.   ФКС – за показаннями

7.   Релаксаційна дуоденографія

8.   Консультації терапевта (ФЗД – за показниками), хіміотерапевта, радіолога, анестезіолога

1.   Фізикальне обстеження

2.   Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

3.   Ангіографія (Допплер) – за показаннями.

4.   При жовтяниці – ЕРХПГ або ЧШХПГ.

5.   Ендоскопічна УЗД.

6.   Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями

7.   Лапароскопія або діагностична лапаротомія  – за показаннями.

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність

обстеження

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

Обсяг

обстежень

 

1.   Фізикальне обстеження

2.   Лабораторне дослідження :

- загальний аналіз сечі, крові;

- біохімічне обстеження крові;

3.   УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору.

4.   Обстеження  в обсязі щорічного онкопрофогляду.

Обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередньому етапі.

1. ЕГДС.

2. Rg шлунка, 12-палої кишки.

3. СА – 19-9.

 

Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередніх етапах.

Таблиця  №2. Схеми стандартного лікування хворих

 

Стадії захворювання

 

ОБСЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

УСКЛАДНЕННЯ

%

ЛЕТАЛЬНІСТЬ

%

І (Т1-2N0М0)

 

ІІ (Т3N0М0)

ІІІ (Т будь-яке N1М0)

 

ІІІ (Т будь-яке N1М0)

ІV (Т і N будь-яке, М1)

1. хірургічне

До 3

До 22

До 25

До 16

2. а) хірургічне

б) ад’ювантна хіміотерапія

(6 курсів, інтервал 21-28 днів)

в) променеве

До 3

До 1

 

До 1

До 22

До 18

 

До 40

До 25

До 5

 

До 10

До 16

До 1

 

До 0,5

3. - паліативне та симптоматичне хірургічне лікування

 

До 3

До 12

До 5

До 5

 

Таблиця №3. Перелік оперативних втручань

 

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних втручань

Панкреатодуоденальна резекція

І, ІІ, ІІІ

При локалізації пухлини в голівці залози

Дистальна (лівобічна) резекція підшлункової залози

І, ІІ, ІІІ

При локалізації пухлини в хвості залози

Панкреатектомія

І, ІІ, ІІІ

При мультицентричних пухлинах

Біліодігестивний анастомоз

ІІІ, IV

При наявності механічної жовтяниці

Гастроентероанастомоз

ІІІ, IV

При наявності стенозу вихідника шлунка

Зовнішнє відведення жовчі

ІІІ, IV

При наявності механічної жовтяниці у хворих з декомпенсацією серцево-судинної діяльності

Додатковий перелік втручань, які можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні

Розширена гастропанкреатодуоденальна резекція

ІІІ

 

Протипоказання до оперативного втручання: Протипоказаннями для проведення радикального оперативного втручання є наявність супутньої патології в стадії суб- та декомпенсації.

Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення.

 

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Післяопераційна променева терапія після паліативних операціях.

Дистанційна гаматерапія РВД – 2Гр, СВД – 40-50ГР

Виконується в 1 або 2 етапи

Променева терапія в схемах хіміопроменевого лікування

Дистанційна гаматерапія РВД – 2Гр, СВД – 40-50ГР

Виконується в 1 або 2 етапи

Протипоказання до променевого лікування:

Важкий загальний стан хворого, виражена ракова інтоксикація, наявність віддалених метастазів, асцит, пухлинна інфільтрація стінки дванадцятипалої кишки з виразкуванням та(або) кровотечею, депресія гемопоезу.

 

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія).

 

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний перелік схем медикаментозного лікування.

флуороурацил (разова доза 375 мг/м2, курсова – 1875 мг/м2)

Кальцію фолінат (разова доза 200 мг/м2, курсова – 1000 мг/м2)

Внутрішньовенно 1-5 день, інтервал між курсами – 21-28 днів

Внутрішньовенно 1-5 день, інтервал між курсами – 21-28 днів

флуороурацил (разова доза 600 мг/м2, курсова – 2400 мг/м2)

Доксорубіцин (разова доза 30 мг/м2, курсова – 60 мг/м2)

Мітоміцин (одноразово 10 мг/м2)

Внутрішньовенно в 1, 8, 29 та 36 дні

 

Внутрішньовенно в 1 та 29 дні

Інтервал між курсами 28 днів

Додатковий перелік схем (можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні закладу)

Гемцитабін (разова доза 1000 мг/м2, курсова – 3000 мг/м2)

Внутрішньовенно в 1.8 та 15 день, інтервал між курсами 14 днів

Показання до редукції дози: Загострення серцевої та печінкової недостатності.

Протипоказання до медикаментозного лікування:

Важкий загальний стан хворого, виражена ракова інтоксикація, пухлинна інфільтрація стінки дванадцятипалої кишки з виразкуванням та(або) кровотечею, депресія гемопоезу.

 

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги                                                                                                    М.П.Жданова