стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Рак позапечінкових жовчних ходів; Клінічний протокол


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №554 від 17-09-2007
  • Тема, опис документа: Клінічний протокол
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Онкологія
  • Клінічний стан, патології: Рак позапечінкових жовчних ходів
пилобакт цена

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

Локалізація: Рак позапечінкових жовчних ходів.   (код за МКХ-10 С.24.0)

Таблиця №1. Стандартне обстеження хворих

 

 

ЛПЗ, загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

до 3 днів

до 8 днів

до 10 днів

Обсяг

обстежень

1.   Фізикальне обстеження

2.   Лабораторне дослідження :

-   загальний аналіз сечі, крові;

-   біохімічне обстеження крові;

-   HBS Ag:

-   Rw, ВІЛ;

-   групи та Rh крові.

3.   УЗД верхнього відділу черевної порожнини.

4.   Рентгенографія ОГК.

5.   ЕКГ, ФВД.

6.   Обстеження  в обсязі щорічного онкопрофогляду.

7.   ЕГДС.

7. Rg шлунка, 12-палої кишки.

8. Rg легень

1.   Фізикальне обстеження

2. Лабораторне обстеження (додатково по показанням).

1. СА – 19-9

2. Релаксаційна дуоденографія.

3. КТ верхнього віділу черевної порожнини.

4. При жовтяниці – ЕРХПГ або ЧШХПГ.

5. Ангіографія (Допплер).

6. Консультації – хірурга-онколога, терапевта, хіміотерапевта, радіолога (анестезіолога, лікарів онкологів інших спеціальностей за показанням)

1.   Фізикальне обстеження

2.   Лабораторне обстеження (крові, сечі, біохімічне обстеження крові (контроль).

3.   Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження

4.   Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців (за показаннями).

5.   Холангіографія.

6.   РПХГ.

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність

обстеження

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в наступному 1 раз на рік

Обсяг

обстежень

 

1.   Фізикальне обстеження

2.   Лабораторне дослідження :

-   загальний аналіз сечі, крові;

-   біохімічне обстеження крові;

3.   УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору.

4.   Обстеження  в обсязі щорічного онкопрофогляду

Обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередньому етапі.

1.   ЕГДС.

2.    Rg шлунка, 12-палої кишки.

3.   СА – 19-9.

 

Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередніх етапах.

Таблиця  №2. Схеми стандартного лікування хворих

 

Стадії захворюва-

ння

 

ОБСЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

УСКЛАД

НЕННЯ

%

ЛЕТАЛЬ

НІСТЬ

%

0 (TisN0М0)

І (Т1N0М0)

ІІ (Т2N0М0)

 

ІІІ (Т1-2N1М0)

ІVA (Т3N0-1М0)

 

ІVA (Т3N0-1М0)

ІVБ (Т і N будь-яке, М1)

1.   хірургічне

 

 

До 3

До 14

До 5

До 3

2. а) хірургічне

б) ад’ювантна хіміотерапія

(6 курсів, інтервал 21-28 днів)

в) променева терапія

До 3

До 1

До 1

До 22

До 22

До 40

До 25

До 5

До 10

До 16

До 1

До 0,5

3. паліативне та симптоматичне хірургічне лікування

До 3

До 14

До 7

До 4

 

 

Таблиця №3. Перелік оперативних втручань.

 

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних втручань

Резекція гепатохоледоха

0, І, ІІ

 

Комбінована резекція гепатохоледоха

 

 

Панкреатодуоденальна резекція та пілорозберігаюча панкреатодуоденальга резекція

ІІ, ІІІ

 

Біліодігестивний анастомоз

ІІІ, IV

При наявності механічної жовтяниці

Зовнішнє відведення жовчі або стентування

ІІІ, IV

При наявності механічної жовтяниці

 

Протипоказання до оперативного втручання:

Протипоказаннями для проведення радикального оперативного втручання є наявність супутньої патології в стадії суб- та декомпенсації.

Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення.

 

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Післяопераційна променева терапія після паліативних операціях.

Дистанційна гаматерапія РВД – 2Гр, СВД – 40-50ГР

Виконується в 1 або 2 етапи

Променева терапія в схемах хіміопроменевого лікування

Дистанційна гаматерапія РВД – 2Гр, СВД – 40-50ГР

Виконується в 1 або 2 етапи

 

Протипоказання до променевого лікування:

Важкий загальний стан хворого, виражена ракова інтоксикація, наявність віддалених метастазів, асцит, пухлинна інфільтрація стінки дванадцятипалої кишки з виразкуванням та(або) кровотечею, депресія гемопоезу.

 

 

 

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія).

 

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний перелік схем медикаментозного  лікування.

флуороурацил (разова доза 500 мг/м2 , сумарна 5г)

Внутрішньовенно через добу

флуороурацил (разова доза 1000 мг/м2 )

96-годинна внутрішньовенна ін фузія на 2-5 та 29-32 дні

Мітоміцин (разова доза 10 мг/м2)

Внутрішньовенно на 2 та 29 день

 

Показання до редукції дози: Загострення серцевої та печінкової недостатності.

 

Протипоказання до медикаментозного лікування:

Важкий загальний стан хворого, виражена ракова інтоксикація, наявність віддалених метастазів, асцит, пухлинна інфільтрація стінки дванадцятипалої кишки з виразкуванням та(або) кровотечею, депресія гемопоезу.

 

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги                                                                                               М.П.Жданова