стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Вказано багато груп; Стандарт


 • Розділ 5. Інфекційні хвороби
  • Додаток до наказу МОЗ №226 від 27-07-1998
  • Тема, опис документа: Стандарт
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: доросле населення
  • Напрямок медицини: Інфекційні хвороби
  • Клінічний стан, патології: Вказано багато груп
энзапрост


Розділ 5. ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

 

Список умовних скорочень

СD-4+ - Т-хелпери

СD-8+ - Т-супресори.

НВsАg - австралійський антиген

LР - люмбальна пункція

Rо-графія - рентгенографія

RW- реакція Вассермана

АКТ - аксіальна комп'ютерна томографія

анти-НАV - антитіла до вірусу гепатиту А

анти-НСV - антитіла до вірусу гепатиту С

анти-НDV - антитіла до вірусу гепатиту О

анти-НЕV - антитіла до вірусу гепатиту Е

ВІЛ - вірус імунодефіциту людини

ЕЕГ - елктроенцефалогафія

ЕКГ - електрокардіографія

ЕхоКГ - ехокардіограма

ЗІЕФ - зустрічний імуноелектрофорез

ІФ - імунофлуоресценція

ІФА - імуноферментний аналіз

ЛП - люмбальна пункція

МРТ - магнітно-резонансна томографія

ПЛР - полімеразна ланцюгова реакція

РА - реакція аглютинації

РГА - реакція гемаглютинації

РГГА - реакція гальмування гемаглютинації

РЗК - реакція зв'язування комплементу

РІА - радіоімунний аналіз

РІФ - реакція імунофлуоресценції

РМА - реакція мікроаглютинації

РН - реакція нейтралізації

РHГА -реакція непрямої гемаглютинації

РНІФ - реакція непрямої імунофлуоресценції

РНК - рибонуклеаза

РП - реакція претипітації

РПГА - реакція пасивної гемаглютинації

СМР - спинномозкова рідина

УЗД - ультразвукове дослідження

УПФ - умовно патогенна флора

УФОК - ультрафіолетове опромінення крові

ФГ - флюорографія

ШВЛ - штучна вентиляція легень

я/г - яйця глистів

Біохімічне дослідження крові: загальний білок, білкові фракції, сечовина, азот сечовини, холестерин, креатинін, сечова кислота, С-реактивний протеїн, тимолова проба, сулемова проба, білірубін, ферменти

 


II рівень надання медичної допомоги

п/п

Нозологічна

форма

 

Шифр

МКХ-10

Перелік діагностичних

обстежень

Обсяг лікувальних заходів

Критерії якості (бажані результати лікування)

Середня тривалість лікування

(дні)

1

Сальмонельoз легкий перебіг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сальмонельоз середньої тяжкості та тяжкий перебіг

А 02

1.Загальні аналізи крові та сечі - 2 рази

2.Визначення групи крові, резус-фактора

3.Аналіз крові на вміст цукру

4.Аналіз крові на RW

5.Аналіз сечі на амілазу

6.Бактеріологічне дослідження калу, в т.ч. на збудника холери 3 рази

7.Копрограма - 2 рази

8.ФГ      

9.Промивання шлунка з бактеріологічним дослідженням промивних вод - за показаннями

1.Дієта №4

2.Режим ліжковий З.Регідратаційна, дезінтоксикаціина терапія

4.Етіотропна терапія (нітрофуранові препарати, або сульфаніламіди, або бактисубтил), за показаннями - антибіотики

5.Ферменти

6.Полівітаміни протягом усього періоду лікування 7.За показаннями - спазмолітики, знеболювальні, жарознижувальні препарати, біфідум-, лакто-, колібактерин

1.Нормалізація температури тіла

2.Нормалізація випорожнень

З.Нормалізація даних загальних аналізів крові та сечі (або значне їх поліпшення)

4.Для декретованої групи – відсутність сальмонел у контрольних бактеріальних аналізах

13

До поданого вище переліку діагностичних обстежень додаються:

1.Аналіз крові на виділення та дослідження

До поданого вище обсягу лікувальних заходів додаються:

1.Інфузійна терапія - 2-3 дні

18


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

мікроорганізмів(гемокультура)

2.Біохімічне дослідження крові

3.Аналіз калу на дисбактеріоз

4.ЕКГ

5.РПГА з дизентирійним і сальмонельоз ним діагностикумами – за показаннями - 2 рази

6.Консультації хірурга,терапевта, гінеколога

2.Стимулювальна терапія

3.Імуномодулятори (декаріс)

4.Антигрибкові засоби

5.За показаннями - гормональні препарати - 2-3 дні, інгібітори протеаз (гордокс, контрикал)

 

 

2

Шигельоз, легкий перебіг

А 03

1.Загальні аналізи крові та сечі -1-2 рази

2.Аналіз крові на RW

З.ФГ

4.Бактеріологічний аналіз калу (дизгрупа, сальмонельоз, УПФ, стафілокок - 3 рази, на збудника холери -1 раз)

5.Копрограма - 2 рази

6.За наявності клінічної дизентерії - ректороманоскопія та РПГА з дизентирійним і сальмонельозним діагностикумами - 2 рази

1.Дієта №4

2.Режим ліжковий та напівліжковий

З.Регідратаційна, дезінтоксикаційна терапія

4.Етіотропна терапія - 5-6 днів

(нітрофуранові препарати, або сульфаніламіди або бактисубтил; за показаннями -антибіотики) 5.Десенсибілізувальна терапія

6.Ферменти

1.Нормалізація випорожнень

2.Нормалізація температури тіла

3.Відсутність скарг

4.Нормалізація даних загальних аналізів крові та сечі

5.Для декретованої групи - відсутність патогенної мікро­флори в бактеріальних аналізах калу

13


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шигельоз, середньої тяжкості та тяжкий перебіг

 

 

7.Вітаміни протягом усього періоду лікування

8.За показаннями - спазмолітики, періоду лікування знеболювальні

 

 

До поданого вище переліку діагностичних обстежень додаються:

1.Аналіз сечі на амілазу

2.Бактеріологічний аналіз калу на збудника холери - 2 рази (за показаннями - 3 рази);на наявність вірусів,дисбактеріоз - за показаннями

3.Консультації хірурга, гінеколога

До поданого вище обсягу лікувальних заходів додається:

1.За показаннями -стимулювальна терапія, біфідум-, лакто-, колібактерин -1-2 тиж

16

З

Інші бактеріальні харчові отруєння, легкий перебіг

А 05

1.Загальний аналіз крові -1-2

рази

2.Визначення групи крові, резус-фактора

3.Аналіз крові на вміст цукру 4.Аналіз крові на RW

5.Бактеріологічний аналіз промивних вод шлунка та калу, в т.ч. на збудника холери - 3 рази

6.Аналіз калу на я/г

7.Копрограма

8.ФГ

1.Дієта №4

2.Режим напівліжковий

З.Регідратаційна, дезінтоксикаційна терапія

4.Етіотропна терапія - 5-5 днів (нітрофуранові препарати, або сульфаніламіди, або бактисубтил, за показаннями -антибіотики)

1.Нормалізація випорожнень

2.Нормалізація температури тіла

3.Відсутність скарг

4.Відсутність патогенної мікрофлори в бактеріальних аналізах

5.Нормалізація даних загальних аналізів крові та сечі

7


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

Інші бактеріальні харчові отруєння, середньої тяжкості та тяжкий перебіг

 

 

5.Ферменти

6.Вітаміни протягом усього періоду лікування

7.За показаннями - спазмолітики, стимулювальна терапія

 

 

До поданого вище переліку діагностичних обстежень додаються:

1.Біохімічне дослідження крові 2.Аналіз сечі на амілазу

З.ЕКГ - за показаннями

4.Консультації хірурга, терапевта, гінеколога

До поданого вище обсягу лікувальних заходів додаються:

1.Інфузійна терапія

2.Жарознижувальні препарати

3.Знеболювальні препарати

4.Біфідум-, лакто-, колібактерин

5.Гормональні препарати -1-2 дні

12

4

Вірусні та інші уточнені кишкові інфекції, легкий перебіг

А 08

1.Загальні аналізи крові та сечі -1-2 рази

2.Серологічне дослідження

З.Аналіз крові на RW

4.Аналіз сечі на амілазу

5.РГІГА з дизентерійним і сальмонельозним  діагностикумами

6.Бактеріологічний аналіз калу (дизгрупа, сальмонельоз, УПФ, стафілокок- 3 рази, на збудника холери - 1 раз)

7.Копрограма

8.ЕКГ

9.ФГ

10.Ректоскопія -за показаннями

1.Дієта №4

2.Режим напівліжковий

3.Регідратаційна, дезінтоксикаційна терапія

4.Етіотропна терапія -5-6 днів (нітрофуранові препарати, або сульфаніламіди, або бактисубтил; за показаннями -антибіотики)

5.Десенсибілізувальна терапія

6.Ферменти

1.Нормализація випорожнень

2.Нормалізація температури тіла

3.Відсутність скарг

4.Від сутність патогенної мікрофлори в бактеріальних аналізах

5.Нормалізація даних загальних аналізів крові та сечі

7


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

Вірусні та інші уточнені кишкові інфекції, середньої тяжкості та тяжкий перебіг

 

 

7.Вітаміни протягом усього періоду лікування

8.За показаннями - спазмолітики, знеболювальні препарати

 

 

До поданого вище переліку діагностичних обстежень додаються:

1.Загальні аналізи крові та сечі - 2-3 рази

2.Бактеріологічний аналіз калу на збудника холери - 2-3 рази

З.Копрограма - 2-3 рази

4.Аналіз крові на вміст цукру

5.Біохімічне дослідження крові

6.Бактеріологічний аналіз калу на наявність вірусів, дисбактеріоз - за показаннями

8.За наявності дисфункції кишок понад 1 міс - дослідження на ВІЛ

9.Консультації гінеколога, хірурга

До поданого вище обсягу лікувальних заходів додаються (за показаннями):

1.Інфузійна терапія

2.Вітаміни групи В, аскорбінова кислота

3.Альбумін

4.Стимулювальна терапія

5.Інгібітори протеаз

6.Колі-, біфідум-, лактобактерин

7.Гормональні препарати - 2-3 дні 

10-14

5

Лептоспіроз, легкий перебіг

А 27

1.Загальні аналізи крові та сечі 2.Кров на РА з лептоспірами (в обласній СЕС) - 2 рази

3.Визначення групи крові та резус-фактора

4.Аналіз крові на вміст цукру

5.Біохімічне дослідження крові

6.Коагулограма

6.Дослідження крові на НВsАg

- 1 раз

7.Аналіз крові на RW

8.Аналіз сечі за Нечипоренком

1.Дієта №5, 7

2.Режим ліжковий

З.Антибіотики

4.Дезінтоксикаційна терапія.

5.Десенсибілізувальна терапія, антигістамінні препарати

6.Вітаміни групи В, аскорбінова кислота, нікотинова кислота протягом усього періоду лікування

1.Нормалізація загального стану

2.Тенденція до зменшення розмірів печінки

З.Тенденція до поліпшення біохімічних показників крові

4.Нормалізація даних загальних аналізів крові та сечі

5.Нормалізація температури тіла

6.Припустима наявність гіпербілірубінемії

20


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лептоспіроз, середньої тяжкості перебіг 

 

 

 

 

 

 

 

Лептоспіроз, тяжкий перебіг

 

10.Аналіз калу на я/г та

наявність стеркобіліну - 1-2 рази

11.Аналіз сечі на амілазу

12.ФГ

13.ЕКГ

14.Консультація терапевта Обстеження кожні 4-5 днів

7.Ліпотропні засоби - 2-3 тиж

8.Гепатопротектори

9.3а показаннями - жарознижувальні засоби, знеболювальні, спазмолітики - 7- 8 днів

 

 

Поданий вище перелік діагностичних обстежень - кожні 3 дні

До поданого вище обсягу лікувальних заходів додаються (за показаннями):

1.Протилептоспірозний гаммаглобулін у дозах відповідно до віку - 2-3 дні

2.Інфузійна терапія - 3-4 дні

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Поданий вище перелік діагностичних обстежень - щодня або через день 

До поданого вище обсягу лікувальних заходів додаються:

1.Антибіотики - 14-16 днів

2.Інфузійна терапія 14-16 днів

3.Сечогінні засоби

4.Дегідратація

5.За показаннями - альбумін, плазма

6.Інгібітори протеаз, гормони -коротким курсом

7.При ГНН - гемодіаліз в обласній лікарні


 

1

2

3

4

5

6

7

6

Менінгоенцефаліт

(серозний)

А39.8І 005.0*

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Біохімічне дослідження крові

3.Серологічні дослідження (антитіла до вірусів)

4.Коагулограма

5.LP з дослідженням ліквору в динаміці

6.Мазок із зіва на виявлення мікрофлори та чутливість до антибіотиків

7.Консультації отоларинголога, невропатолога, офтальмолога

1.Дієта №10, 15

2.Режим ліжковий

3.Противірусна терапія (група інтерферону)

4.Протинабрякова терапія 5.Симптоматична терапія

(жарознижувальні, знеболювальні препарати)

6.Десенсибілізувальна терапія

1.Відсутність скарг

2.Нормалізація ліквору

23-25

7

Тиф епідемічний висипний вошивий

А 75.0

1.Епідеміологічні дані

2.Загальні аналізи крові та сечі

3.Реакція Вейля-Фелікса, РЗК з рикетсіями Провацека, РМА, РГА, РНІФ

4.Біохімічне дослідження крові

5.Коагулограма

6.Дослідження СМР - за показаннями

1.Тетрациклін, левоміцетин

2.Аскорбінова кислота, вітаміни групи В

3.Антикоагулянти

1.Клінічне одужання.

2.Нормалізація показників лабораторних досліджень

14

8

Тиф поворотний кліщовий

А 75.3

1.Епідеміологічні дані

2.Загальний аналіз крові

3.Мікроскопія пофарбованих за Романовським мазків та товстої краплі крові - 2-3 рази на день

4.Біохімічне дослідження крові

1.Антибіотики: пеніцилін, тетрациклін, цефалоспорин

2.Патогенетична терапія

1.Клінічне одужання.

2.Нормалізація показників лабораторних досліджень

10

9

Вірусний кліщовий енцефаліт

А 84

1.Епідеміологічні дані

2.Загальний аналіз крові

З.РЗК, РГГА, РПГА та РН

4.ІФА крові та СМР

5.Загальний аналіз СМР

6.Біохімічне дослідження крові

7.Коагулограма

1.Гомологічний гаммаглобулін внутрішньом'язово - 3 дні

2.РНК-аза, інтерферон

З.Дезінтоксикаційна, патогенетична терапія

Клінічне одужання тривале. Можуть бути стійкі залишкові явища 

Можливо місяці


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

4.При важких формах - кортикостероїди

5.Антиспастичні, судинні, протисудомні препарати

 

 

10

Цитомегаловірусна інфекція (менінго- енцефаліт)

А 87

С02.0*

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Біохімічне дослідження крові

З.Люмбальна пункція

4.Визначення антитіл до цитомегаловірусу в крові та лікворі

5.Бактеріологічний аналіз слини, змивів із зіва на цитомегаловірус

6.МРТ, АКТ

7.Консультації невропатолога, офтальмолога

1.Дієта

2.Режим ліжковий

3.Противірусна етіотропна

терапія

4.Дезінтоксикаційна терапія

5.Дегідратаційна терапія

6.Симптоматична терапія

1.Відсутність скарг

2.Нормалізація ліквору, неврологічного статусу

30-35

12

Герпетичний менінгоенцефаліт

В ОО 4

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Біохімічне дослідження крові

3.Люмбальна пункція

4.Визначення антитіл до вірусу герпесу в крові та лікворі

5.Консультації невропатолога, офтальмолога

1.Дієта №10, 15

2.Режим ліжковий

З Противірусна терапія

(ацикловір, лаферон) -10 днів -21 день

4.Дезінтоксикаційна терапія

5.Дегідратаційна терапія

6.Симптоматична терапія

1.Відсутність скарг

2.Нормалізація ліквору

30


 

1

2

3

4

5

6

7

12

Кір, легкий перебіг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кір, середньої тяжкості перебіг

 

 

 

 

 

 

 

Кір, тяжкий перебіг

В 05

1.Загальні аналізи крові та

сечі -1-2 рази

2.Аналіз крові на RW

З.Аналіз крові на ієрсиніоз 4.Аналіз калу на я/ г

5.ЕКГ - за показаннями

6.ФГ

 

1.Дієта №10, 15

2.Режим ліжковий З.Десенсибілізувальна терапія

4.Полівітаміни 5.Антибактеріальна терапія

6.За показаннями - знеболювальні, жарознижувальні препарати

1.Нормалізація температури тіла

2.Нормалізація даних загальних аналізів крові та сечі

3.Відсутність патології на ФГ

4.3адовільне самопочуття

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

До поданого вище переліку діагностичних обстежень додаються (за показаннями):

1.Аналіз крові на стерильність

2.У разі сумнівного діагнозу -аналіз крові на виділення та дослідження мікроорганізмів (гемокультура)

До поданого вище обсягу лікувальних заходів додається дезінтокаційна терапія

1.Загальні аналізи крові та

сечі - 3-4 рази

2.Перелік діагностичних обстежень, поданий вище, зберігається в зазначених обсягах

З.Rо-прафія органів грудної клітки

 

До поданого вище обсягу лікувальних заходів додаються (за показаннями):

1.Імуноглобулін - 3 дні

2.Протисудомна та дегідратаційна терапія

3.Стимулювальна терапія

4.Імуномодулятори

5.Гормони

6.Протикашльові засоби

7.Фізіотерапія (інгаляції, електрофорез)

5.За наявності пневмонії -нормалізація чи поліпшення електрокардіограм й, рентгенограми грудної клітки

32

13

Гострий

 Гепатит А, легкий перебіг

В 15

1.Загальні аналізи крові та сечі - 3-4 рази

1.Дієта №5

2.Режим ліжковий

1.Поліпшення загального стану

2.Зменшення розмірів печінки та селезінки

 


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гострий

гепатит А середньої тяжкості

перебіг

 

 

 

Гострий гепатит А, тяжкий перебіг

 

2.Аналіз крові на вміст цукру

3.Біохімічне дослідження крові -2 рази

4.Аналіз крові на анти-HAV-IgM

5.Аналіз крові на RW

6.Аналіз калу на я/ г та наявність стеркобіліну – 1-2 рази

7.ЕКГ – за показаннями

 

3.Ліпотропні засоби,

4.Після закінчення періоду ахолії – жовчогінні засоби

7.За показаннями -

гепатопротектори

3.Нормалізація білірубіну  й АлТ

4.Відсутність жовчних пігментів у сечі

20

 

 

 

 

 

 

 

 

До поданого вище переліку діагностичних обстежень додається:

1 Біохімічне дослідження крові (ферменти) -3 разів

2.Аналіз сечі на амілазу

До поданого вище обсягу лікувальних заходів додаються:

1.Інфузійна терапія

2.За показаннями - інтерферонстимулятори

24

До поданого вище переліку діагностичних обстежень додається:

1 Біохімічне дослідження крові (ферменти 3 -4 рази, визначення концетрації сечовини 1-2 рази

2.УЗД органів жовчовиділення –за показаннями

До поданого вище обсягу лікувальних заходів додаються:

1.Інфузійна терапія – 7-10 днів

2.За показаннями – альбумін, інгібітори протеаз внутришньовенно

30

Гострий гепатит В, легкий перебіг

В 16

1.Загальні аналізи крові та

сечі - 2 рази

2.Визначення групи крові,

резус-фактора

З.Аналіз крові на вміст цукру

4.Біохімічне дослідження крові

(ферменти) - 3 рази 5.Коагулограма - 3 рази

6.Аналіз крові на НВsАg - 2-3 рази

1.Дієта №5

2.Режим ліжковий З.Дезінтоксикаційна терапія

4.Аскорбінова кислота, біофлавоноїди протягом усього періоду лікування

5.Ліпотропні засоби

1.Поліпшення загального стану

2.Зменшення розмірів печінки та селезінки

3.Нормалізація АлТ і тимолової проби

4.Нормалізація білірубіну або незначна гіпербілірубінемія -до 25 мкмоль

22


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гострий гепатит В, середньої тяжкості перебіг

 

 

 

 

Гострий гепатит В, тяжкий перебіг

 

7.Аналіз крові на RW

8.Аналіз крові на ВІЛ -1-2

рази (у наркоманів)

9.Аналіз калу на я/г та наявність стеркобіліну -1-2 рази

1 б.Аналіз сечі на амілазу 11.ЕКГ

6.Після закінчення періоду ахолії жовчогінні засоби

7.За показаннями -гепатопротектори, рибоксин, ентеросорбенти, спленін внутрішньом'язово

4.Нормалізація білірубіну або незначна

гіпербілірубінемія -до 25 мкмоль

5.Нормалізація даних загальних аналізів крові та сечі

6.Відсутність жовчних пігментів у сечі

 

До поданого вище переліку діагностичних обстежень додається біохімічне дослідження крові (ферменти -4-5 разів визначення концентрації сечовини -1-2 рази)

До поданого вище обсягу лікувальних заходів додаються:

1.Інфузійна терапія - 6-7 днів

2.За показаннями - лаферон, інтерферонстимулятори

30

До поданого вище переліку діагностичних обстежень

додаються:

1.Загальні аналізи крові та сеч- 3 рази

2.Біохімічне дослідження крові

(ферменти) - 6 разів

З.УЗД - за показаннями

4.Аналіз крові на наявність

анти-НDV - за показаннями і

До поданого вище обсягу лікувальних заходів додаються:

1.Інфузійна терапія -12-14 днів

2.За показаннями - віаферон лаферон, альбумін, інгібітори протеаз, кортикостероїди - за наявності печінковоклітинної недостатності

40

Гострий гепатит С, легкий перебіг

В 17.1

1.Загальні аналізи крові та сечі - 2 рази

2.Біохімічне дослідження крові

З.Коагулограма

4.Аналіз крові на вміст цукру

5.Аналіз крові на анти-НСV та РНК-НСV

1.Дієта №5

2.Режим ліжковий

3.Ентеросорбційна

Дезінтоксикаційна терапія

4.Антивірусна терапія (лаферон, інтрон А)

1.Нормалізація загального стану

2.Зменшення розмірів печінки та селезінки

3.Нормалізація АлТ і тимолової проби, білірубіну

20


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Гострий гепатит С, середньої тяжкості перебіг

 

 

 

 

 

 

Гострий гепатит С, тяжкий перебіг

 

6.Аналіз крові на RW

7.Аналіз крові на ВІЛ - 1-2 рази (у наркоманів)

8.Аналіз калу на я/г та

наявність стеркобіліну - 1-2 рази

9.Аналіз сечі на амілазу

10.ЕКГ

5.Після закінчення періоду ахолії -

жовчогінні засоби

6.За показаннями - гепатопротектори, спленін внутрішньом'язово

4.Нормалізація даних загальних аналізів крові та сечі

5.Відсутність жовчних пігментів у сечі

 

До поданого вище переліку діагностичних обстежень додається:

1.Біохімічне дослідження крові (ферменти - 4-5 разів, визначення концентрації сечовини - 1-2 рази)

До поданого вище обсягу лікувальних заходів додаються:

7.Інфузійна терапія -6-7 днів

8.За показаннями - лаферон або інтрон А, інтерферонстимулятори

ЗО

До поданого вище переліку діагностичних обстежень додаються:

1.Загальні аналізи крові та сечі- З 4 рази

2.Біохімічне дослідження крові (ферменти) - 5-6 разів

3.УЗД - за показаннями

До поданого вище обсягу лікувальних заходів додається:

1.Інфузійна терапія -12-14 днів

2.За показаннями - віаферон, лаферон, альбумін, Інгібітори протеаз, кортикостероїди - за наявності печінковоклітинної недостатності

40

Гострий гепатит D, легкий перебіг

 

1.Загальні аналізи крові та сечі

- 2 рази

2.Визначення групи крові,

резус-фактора

3.Аналіз крові на вміст цукру 4.Біохімічне дослідження крові 5.Коагулограма

1.Дієта №5

2.Режим ліжковий З.Ентеросорбційна терапія

4.Аскорбінова кислота, біофлавоноїди

5.Після закінчення періоду ахолії жовчогінні засоби

1.Поліпшеннязагального стану 2.Зменшення розмірів печінки та селезінки

3.Нормалізація білірубіну та АЛТ 4.Відсутність жовчних пігментів у сечі

20


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гострий гепатит D, середньої тяжкості перебіг

 

 

 

 

 

 

Гострий гепатит D, тяжкий перебіг

 

6.Аналіз крові на НВsАg - 2-3 рази та анти-НDV - 2 рази 7.Аналіз крові на RW

8.Аналіз крові на ВІЛ -1-2 рази

(у наркоманів)

9-Аналіз калу на я/г та наявність стеркобіліну -1-2рази

10.Аналіз сечі на амілазу

11.ЕКГ

6.За показаннями -гепатопротектори, рибоксин, спленін внутрішньом'язово

 

 

До поданого вище переліку діагностичних обстежень додаються:

1.Біохімічне дослідження крові (білірубін, ферменти, визначення концентрації сечовини - 4-5 разів)

2.Коагулограма - 4-5 разів

 

До поданого вище переліку діагностичних обстежень додаються:

1.Інфузійна терапія - 6-7 днів

2.За показаннями - противірусна терапія (лаферон або інтрон А), інтерферонстимулятори

30

До поданого вище перелікудіагностичних обстежень додаються:

1.Біохімічне дослідження крові

(ферменти) - 6 разів

2.УЗД - за показаннями

До поданого вище обсягу лікувальних заходів додаються:

1.Інфузійна терапія - 7-12 днів

2.За показаннями - противірусна терапія (віаферон, лаферон, інтрон), альбумін, інгібітори протеаз

40

Гострий гепатит Е, легкий перебіг

В 17.2

1.Загальні аналізи крові та сечі

- 2 рази

2.Аналіз крові на вміст цукру

3.Біохімічне дослідження крові (білірубін, трансаміназа, тимолова проба, сечовина) - 2 рази

1.Дієта №5

2.Режим ліжковий

З.Ентеросорбційна терапія

4.Аскорбінова кислота, біофлавоноїди

 

20


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

4.Аналіз крові на ІgМ, анти-

НЕV

5.Аналіз крові на  RW

6.Аналіз калу на я/г та наявність стеркобіліну - 1-2 рази

7.ЕКГ, аналіз крові на білки і фракції - за показаннями

 

 

 

Гострий гепатит Е, середньої тяжкості перебіг 

 

 

 

 

 

 

 

Гострий гепатит Е, тяжкий перебіг

 

До поданого вище переліку діагностичних обстежень додаються:

1.Біохімічне дослідження крові (ферменти - 3 рази, визначення концентрації сечовини - 1-2 рази)

2.У вагітних - коагулограма

3.Аналіз сечі на амілазу - за показаннями

До поданого вище обсягу лікувальних заходів додаються:

1.Інфузійна терапія

2.За показаннями, особливо у вагітних - гемостатичні препарати, сечогінні препарати

24

 

До поданого вище переліку діагностичних обстежень додаються:

1.Біохімічне дослідження крові

(ферменти – 3-4 рази,

визначення концентрації

сечовини - 1-2 рази)

2.Коагулограма, особливо у вагітних

3.Добовий аналіз сечі - у вагітних

До поданого вище обсягу лікувальних заходів додаються:

1.Інфузійна терапія - 7-12 днів

2.За показаннями альбумін внутрішньовенно, інгібітори протеаз, у вагітних -гемостатичні препарати

40

14

Аскаридоз, рання (міграційна) фаза

В 77

1.Загальний аналіз крові з формулою

2.Ро-графія легень З.Дослідження мокротиння на наявність личинок аскарид (застосовується дуже рідко)

Антигістамінні препарати (кальцію хлорид, димедрол, тавегіл тощо)

Зменшення або зникнення алергічних симптомів

14-21


 

1

2

3

4

5

6

7

 

Аскаридоз, хронічна (кишкова) фаза

 

1.Загальний аналіз крові з формулою

2.Дослідження калу на наявність личинок аскарид (застосування методів збагачення Калантаряна, Фюллеборна та ін.)

3.Діагностична дегельмінтизація (при паразитуванні самців)

4.Контрольне дослідження калу на наявність яєць аскарид через 3 тиж - 3 рази з інтервалом 5 днів

Призначається один з етіотропних препаратів: мебендазол, левамізол, пірантел (комбантрин), нафтамон, піперазину адипінат

Відходження аскарид, зникнення яєць у калі

 

15

Бактеріалний менінгіт

G 00

1.Загальні аналізи крові та сечі 2.Біохімічне дослідження крові 3. Серологічне дослідження (антитіла до вірусів) 4.Коагулограма

5.Товста крапля крові на

менінгокок, пневмокок

6.1Р з дослідженням ліквору в

динаміці

7.Мазок із зіва та носа на

виявлення мікрофлори та

чутливість до антибіотиків

8.Консультації отоларинголога, невропатолога, офтальмолога

1.Дієта №10, 15

2.Режим ліжковий

3.Противірусна терапія (група інтерферону

4.Протинабрякова терапія

5.Симптоматична терапія (жарознижувальні, знеболювальні препарати)

6,Десенсибілізувальна терапія

7.Антибактеріальна терапія з урахуванням чутливості мікрофлори

8.Вітаміни групи В, аскорбінова кислота, біофлавоноїди

9.Реокоректори (пентоксифілін, дипіридамол)

10.Ноотропні препарати (пірацетам, кавінтон)

1.Відсутність скарг

2.Нормалізація ліквору

28


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

11.Імуномодулятори (спленін, плазмол, декаріс)

12.Відновна терапія

 

 

16

Ангіна, легкий перебіг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ангіна, середньої тяжкості перебіг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ангіна,тяжкий перебіг

J 03

1.Загальні аналізи крові та

сечі -1-2 рази

2.Визначення групи крові,

резус-фактора

3.Аналіз крові на  RW

4.Мазок із зіва та носа на виявлення мікрофлори, грибів та чутливість до антибіотиків

5.Аналіз калу на я/г і з скрібок з

періанальних складок на виявлення гостриць

6.ФГ

7.ЕКГ - за показаннями

8.Консультація отоларинголога

1.Дієта №7, 10

2.Режим ліжковий

3.Антибіотики

4.Десенсибілізувальна терапія

5.Декаметоксин під язик протягом усього періоду лікування

6.Полівітаміни у вікових дозах протягом усього періоду лікування

7.Зрошення зіва розчином фурациліну протягом усього періоду лікування

1.Відсутність дифтерійної палички в мазках із зіва та носа

2.Відсутність болю у горлі

3.Нормалізація температури тіла

4.Нормалізація даних загальних аналізів крові та сечі

5.Відсутність скарг, задовільний стан хворого

7

До поданого вище переліку діагностичних обстежень додаються:

1.Мазок на дифтерію - 2 рази

2.ЕКГ

3.Консультація терапевта

До поданого вище обсягу лікувальних заходів додаються:

1.Стимулювальна терапія

2.20% розчин глюкози з аскорбіновою кислотою, 10% розчин кальцію хлориду

(кальцію глюконату) внутрішньовенно стерильно

3.Внутрішньом'язово вітаміни групи В

9

Перелік діагностичних обстежень, поданий вище, зберігається в тих самих обсягах 1.Мазок на дифтерію - 3 рази

До поданого вище обсягу лікувальних заходів додаються:

14


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

1.Дезінтоксикаційна терапія (5%розчин глюкози, розчин Філліпса з аскорбіновою кислотою внутрішньовенно - 2-3 дні)

2.За показаннями - гемодез

 

 

17

Гострий ларингіт і трахеїт

J 04

1.Загальні аналізи крові та сечі - 1 -2 рази

2.Визначення групи крові та резус-фактора

3.Аналіз крові на  RW

4.Аналіз калу на я/г

5.ФГ

6.ЕКГ - за показаннями

7.Мазок із зіва та носа на виявлення мікрофлори, грибів та чутливість до антибіотиків

8.Змив зі слизової зіва та носа на вірусологічне дослідження 9.Консультація отоларинголога

1.Дієта №10, 15

2.Режим напівліжковий

3.Противірусні препарати

4.Антибактеріальна терапія

5.Десенсибілізувальна терапія

6.Полівітаміни протягом усього періоду лікування

7.Зрошення зіва розчином фурациліну чи натрію гідрокарбонату - 7-8 днів

8.Адреноміметичні препарати

9.3а показаннями - фізіотерапія(інгаляції, електрофорез)

1.Нормалізація температури тіла

2.Від сутність скарг

3.Відсутність патології при Rо- графії органів грудної порожнини

4.Нормалізація даних загальних аналізів крові та сечі 

8-10

18

Гострий ларингофарингіт 

J 06.0

1.Загальні аналізи крові та сечі -1-2 рази

2.Визначення групи крові та резус-фактора

З.Аналіз крові на RW

Д.Аналіз калу на я/г

5.ФГ

6.ЕКГ - за показаннями

1.Дієта №10, 15

2.Режим напівліжковий

3.Противірусні препарати

4.Антибактеріальна терапія

5.Десенсибілізувальна терапія

6.Полівітаміни протягом усього періоду лікування

1.Нормалізація температури тіла 2.Відсутність скарг

3.Відсутність патології при Rо- графії органів грудної порожнини

4.Нормалізація даних загальних аналізів крові та сечі 

8-10


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

7.Мазок із зіва та носа на виявлення мікрофлори, грибів та чутливість до антибіотиків

8.Змив зі слизової зіва та носа на вірусологічне дослідження

9.Консультація отоларинголога

7.Зрошення зіва розчином фурациліну чи натрію гідрокарбонату - 7-8 днів

8.Адреноміметичні препарати

9.За показаннями - фізіотерапія (інгаляції, електрофорез)

 

 

19

Грип

J 10-11

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Аналіз сечі на вміст цукру

З.Змив з носоглотки на вірусологічне дослідження

4.Серологічне дослідження парних сироваток в РГГА і РСК

5.Аналіз калу на я/г і найпростіші

6.Посів слизу з зіва на дифтерію

7.Rо-графія приносових пазух і органів грудної порожнини

8 Консультація отоларинголога

1.Дієта №10, 15

2.Режим ліжковий

3.Противірусні препарати

4.Імуноглобуліни

5.Вітаміни

6.Знеболювальні препарати

7.Жарознижувальні, антигістамінні препарати 8.За показаннями - антибіотики, дезінтоксикаційна терапія

1.Нормалізація температури тіла

2.Нормалізація даних загальних аналізів крові та сечі

8

20

Вірусна пневмонія

J 12-18

1.Загальні аналізи крові та сечі - 2 рази

2.Аналіз крові на RW

3.Біохімічне дослідження крові 4.Коагулограма

5.Аналіз калу на я/г

6.ФГ

7.Аналіз мокротиння на мікрофлору

8.Кров на РГГА з вірусами - за показаннями

9.Мазок із зіва на виявлення мікрофлори та чутливість до антибіотиків

10.ЕКГ - за показаннями

11.Консультації отоларинголога, терапевта

1.Дієта №10, 16

2.Режим ліжковий

3.Противірусні препарати

4.У тяжких випадках -дезінтоксикаційна терапія

5.Протигістамінні препарати

6.Серцеві глікозиди, кардіотоніки

7.Препарати, що нормалізуютьпрохідність бронхів і їх дренажну функцію

8.Імуномодулятори (декаріс)

9.Фізіотерапія, масаж

1.Нормалізація температури тіла

2.Відсутність скарг

3.Відсутність патології при Rо -графії органів грудної порожнини

4.Відсутність патології на ЕКГ чи значне поліпшення

5.Нормалізація даних загальних аналізів крові та сечі

6.Нормалізація ренгенологічної картини та зникнення фізикальних змін у легенях

21


 

1

2

3

4

5

6

7

21

Пневмонія, спричинена Stгерtососсиs рnеumопіае

J 13

1.Загальні аналізи крові та сечі - 2 рази

2.Аналіз крові на RW

3.Біохімічне дослідження крові 4.Коагулограма

5.Аналіз калу на я/г

6.ФГ

7.Аналіз мокротиння на мікрофлору

8.Кров на РГГА з вірусами – за показаннями

9.Мазок із зіва на виявлення мікрофлори та чутливість до антибіотиків

10.ЕКГ - за показаннями

11.Консультації отоларинголога, терапевта

1.Дієта №10, 15

2.Режим ліжковий 3.Антибіотики пеніцилінового ряду 4.Противірусні препарати - за наявності пневмонії вірусно-бактеріальної природи

5.У тяжких випадках -дезінтоксикаційна терапія 6.Протигістамінні препарати

7.Серцеві глікозиди, кардіотоніки 8.Препарарти, що нормалізують прохідність бронхів і їх дренажну функцію

9.Імуномодулятори (декаріс)

10.Фізіотерапія, масаж

1.Нормалізація температури тіла 2.Відсутність скарг

3.Відсутність патології при Rо-графії органів грудної порожнини

4.Відсутність патології на ЕКГ чи значне поліпшення

5.Нормалізація даних загальних аналізів крові та сечі

6.Нормалізація ренгенологічної картини та зникнення фізикальних змін у легенях

21-28

22

Інші бактеріальні пневмонії, спричинені: ентеробакте-ріями*;паличкою інфлюенци**; золотистим стафілококом***

J 15.0

 

J 14

 

J 15.2

1.Загальні аналізи крові та сечі - 2 рази

2.Аналіз крові на RW

3.Біохімічне дослідження крові 4.Коагулограма

5.Аналіз калу на я/г

6.ФГ

7.Аналіз мокротиння на мікрофлору

8.Кров на РГГА з вірусами - за показаннями

9.Мазок із зіва на виявлення мікрофлори та чутливість до антибіотиків

10.ЕКГ - за показаннями

11.Консультації отоларинголога, терапевта

1.Дієта №10, 15

2,Режим ліжковий 3.Антибіотики пеніцилінового ряду:

для * - ампіцилін, левоміцетин, тетрациклін, аміноглікозиди, фторхінолони;

для ** - левоміцетин, еритроміцин, напівсинтетичні пеніциліни, фторхінолони; для *** - напівсинтетичні

1.Нормалізація температури тіла 2.Відсутність скарг

3.Відсутність патології при Rо-графії органів грудної порожнини

4.Відсутність патології на ЕКГ чи значне поліпшення

5.Нормалізація даних загальних аналізів крові та сечі

6.Нормалізація ренгенологічної картини та зникнення фізикальних змін у легенях

21-28


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

пеніциліни, лінкоміцин (лінкоцин) з гентаміцином або фузидином, цефалоспорини, рифампіцин, фторхінолони

4.За наявності інфекції вірусно-бактеріальної природи -противірусні препарати

5.У тяжких випадках -дезінтоксикаційна терапія 6.Протигістамінні препарати

7.Серцеві глікозиди: для *-аміноглікозиди, кардіотоніки5

8.Препарати, що нормалізують прохідність бронхів і їх дренажну функцію

9.Імуномодулятори (декаріс)

10.Фізіотерапія, масаж

11.Протистафілококова плазма, гаммаглобулін - для ***

 

 

23

Гострий бронхіт і бронхіоліт 

J 20-

   21

1.Загальні аналізи крові та сечі - 2 рази

2.Аналіз крові на RW

З.Аналіз калу на я/г

4.ФГ

5.Кров на РГГА з вірусами

6.ЕКГ - за показаннями

7.Мазок із зіва на виявлення мікрофлори та чутливість до антибіотиків

1.Дієта №10, 15

2.Режим постільний (1-й тиж), потім - напівліжковий

3.Противірусні препарати

4.Антибактеріальна терапія (антибіотики, за показаннями - сульфаніламіди)

1.Нормалізація температури тіла

2.Відсутність скарг

3.Відсутність патології при Rо-

графії органів грудної порожнини

4.Відсутність патології на ЕКГ чи значне поліпшення

17


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

8.Консультації отоларинголога, терапевта

5.Десенсибілізувальна терапія

6.Полівітаміни протягом усього періоду лікування

7.Зрошення зіва розчином фурациліну чи натрію гідрокарбонату

8.Андреноміметичні препарати

9.Фізіотерапія (інгаляції,

електрофорез)

10.За показаннями - дезінтоксикаційна терапія, дегідратаційна терапія, жарознижувальні засоби, неболювальні препарати

5.Нормалізація даних загальних аналізів крові та сечі

 


 

ІІІ та IV* рівні надання медичної допомоги

№ п/п

Нозологічна форма

Шифр МКХ-10

Перелік діагностичних обстежень

Обсяг лікувальних заходів

Критерії якості (бажані результати лікування)

Cередня тривалість лікування (дн)

1

2

3

4

5

6

7

1

Холера

A 00

1.Загальні аналізи крові та сечі 2.Біохімічне дослідження крові З.Аналіз сечі на вміст цукру

4.Бактеріальне дослідження калу, блювотних мас та промивних вод

5.Вірусологічне дослідження калу

6.Копрограма

7.Аналіз калу на я/г і найпростіші

8.Аналіз калу на дисбактеріоз 9.Фракційне дослідження шлункового

соку та дуоденальне зондування 10.Аналіз крові на виділення та

дослідження мікроорганізмів

(гемокультура)

11.Іонограма

12.Ректороманоскопія, РПГА - 2 рази -

за показаннями 13. Консультація хірурга

1.Антибіотики (еритроміцин,фторхінолони, тетрациклін)

2.Еубіотики

3.Сульфаніламіди

4.Вітаміни

5.Бактеріальні препарати 6.Ферментні, антигістамінні

препарати

7.Стимулятори імуногенезу 8.Спазмолітики 9.Фітотерапія

10.Фізіотерапія

11.За показаннями -

дезінтоксикаційна терапія -внутрішньовенне інфузії глюкоелектролітних і полііонних розчинів, гемодезу, екстракорпоральні методи детоксикації

1.Клінічне одужання

2.Негативні результати бактеріологічного дослідження випорожнень - З рази та жовчі (порції В і С) -1 раз

13

2

Черевний тиф

А 01

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Аналіз крові на виділення та дослідження мікроорганізмів

1.Антибіотики

2.Еубіотики

3.Вітаміни

1.Клінічне одужання 2.Нормалізація

38, але не менше

* Стандарти медичних технологій стаціонарної допомоги з інфекційних хвороб на IV рівні надання медичної допомоги аналогічні таким стандартам ІІІ рівня. Розширення обсягів діагностично-лікувального процесу залежить від наявності сучасного обладнання, нових технологій, науково-практичних напрацювань та наукової тематики, що є НДІ.


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

(гемокультура) - 3-4 рази

3.Реакція Відаля - 2-3 рази

4.\/і-аглютинація, реакція з цистеїнстійкими антитілами

5.Посів крові на стерильність, бактеріологічне дослідження сечі, калу, жовчі на тиф – 5 разів

6.Аналіз сечі на вміст цукру 7.Аналіз калу на я/г і найпростіші

8.Біохімічне дослідження крові – за показаннями

4.Знеболювальні препарати 5.Жарознижувальні  препарати

6.Плазмозамінні та дезінтоксикаційні розчини 7.Стимулятори імуногенезу 8.За показаннями -гемостатики

температури тіла

3.Негативні результати посіву калу, сечі - 3 рази, та жовчі -1 раз

ніж 20 днів після нормалізації температури тіла

3

Сальмонельозні токсикоінфекції

А 02

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Аналіз сечі на вміст цукру

З.Аналіз калу, бактеріологічне дослідження блювотних мас та промивних вод

4.Вірусологічне дослідження калу

5.Копрограма

6.Аналіз калу на я/г і найпростіші

7.Аналіз калу на дисбактеріоз

8.РПГА-2рази

9.Фракційне дослідження шлункового вмісту та дуоденальне зондування

10.Аналіз крові на виділення та дослідження мікроорганізмів (гемокультура)

11.Біохімічне дослідження крові

12.Ректороманоскопія - за показаннями

13.Консультація хірурга

1.Антибіотики

2.Еубіотики

3.Сульфаніламіди

4.Вітаміни

5.Бактеріальні препарати 6.Ферментні, антигістамінні

препарати

7.Стимулятори імуногенезу

8.Спазмолітики

9.Фітотерапія

10.Фізіотерапія

11.За показаннями -дезінтоксикаційна терапія - внутрішньовенне інфузії глюкоелектролітних і полііонних розчинів, гемодезу, екстракорпоральні методи детоксикації

1.Клінічне одужання

2.Нормалізація випорожнень і температури тіла

11


 

1

2

3

4

5

6

7

4

Бактеріальна дизентирія

А 03.9

1.Загальні аналізи крові та сечі

2 рази

2.Аналіз крові на RW

З.ФГ

4.Бактеріологічний аналіз калу (дизгрупа, сальмонельоз, УПФ, стафілокок- 3 рази, кал на збудника холери -1 раз) 5.Копрограма - 2 рази

6.За наявності клінічної дизентерії:ректороманоскопія, РПГА з дизентерійним і сальмонельоз ним діагностикумами - 2 рази

1 Дієти №4

2.Режим ліжковий та напівліжковий З.Регідратаційна терапія,

дезінтоксикаційна терапія 4.Етіотропна терапія - 5-6 днів (нітрофуранові препарати, або сульфаніламіди, або бактисубтил, за показаннями -антибіотики) 5.Десенсибілізувальна терапія

6.Ферменти

7.Вітаміни протягом усього періоду лікування 8.3а показаннями - спазмолітики, знеболювальні препарати

1.Нормалізація випорожнень і температури тіла

2.Негативний результат бактеріологічного дослідження не раніше ніж через 2 дні після закінчення етіотропного лікування, для осіб з декретованої групи - 2 негативні результати бактеріологічного дослідження

9

5

Кампілобакте-ріальний ентерит

А 04.5

1.Загальні аналізи крові та сечі - 2рази

2.Аналіз крові на RW

З.Аналіз калу на я/г 4.Бактеріологічне дослідження випорожнень, крові, СМР, гною абсцесів, тканини абортованого плода

5.Біохімічне дослідження крові

6.РЗК, РМА, РІФ для виявлення антитіл - парні сироватки крові з інтервалом 10-14 днів

1.Дієта №4

2.Еритроміцин 1-1,5г на день - 7-10 днів, аміноглікозиди, фторхінолони 0,5-0,75 г на день - 7-8 днів З.Регідратація сольовими розчинами орально або внутрішньовеннo (регідрон, хлосіль, трисіль та ін.)

4.Ферменти

5.Еубіотики

Нормалізація загального самопочуття, функції травного тракту

2-4 тиж.

6

Ентерит, спричинений

Yеrsinia епterocolitica

А 04.6

1.Загальні аналізи крові та сечі - 2 рази

1.Тетрациклін або левоміцетин, при септичних формах -цефалоспорини, фторхінолони.

1.Клінічне одужання

2.Нормалізація даних загального аналізу крові

До ЗО днів


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

2. Бактеріологічне дослідження калу, крові, ліквору, біоптатів запалених мезентеріальних лімфовузлів, апендикса

3.Серологічні дослідження в динаміці - РА, РИГА з еритроцитарними діагностикумами, латекс-аглютинація, ІФА

Тривалість курсу лікування залежить від форми: при легкій - 5-7 днів, середньої тяжкості та тяжкій -14 днів

3.Негативні результати 2 посівів калу на ієрсинії

 

7

Інші бактеріальні харчові отруєння

А 05

1.Загальний аналіз крові -1-2 рази

2.Визначення групи крові, резус-фактора

З.Аналіз крові на вміст цукру

4.Аналіз крові на RW

5.Бактеріологічний аналіз промивних вод шлунка та калу, в т.ч. на збудника холери - 3 рази

6.Аналіз калу на я/г

7.Копрограма

8.ФГ

1.Дієта №4

2.Режим напівліжковий

З.Регідратаційна, дезінтоксикаційна терапія 4.Етіотропна терапія - 5-6 днів (нітрофуранові препарати, або сульфаніламіди, або бактисубтил, за показаннями - антибіотики)

5.Ферменти

6.Вітаміни протягом усього періоду лікування

7.За показаннями -спазмолітики, стимулювальна терапія

1.Клінічне одужання

2.Негативні результати бактеріологічного дослідження

До 30 днів

8

Ботулізм

А 05.1

1.Загальні аналізи крові та сечі – 2 рази

2.Аналіз крові на RW

3 Аналіз калу на я/г

4.Бактеріологічне дослідження

шлункового вмісту

5.РН, РНГА

6.Біохімічне дослідження крові

7.Коагулограма

8.Біопроба на білих мишах

1.Дієта №1

2.Промивання шлунка 5% розчином натрію гідрокарбонату

3.Антитоксична сироватка А,С,Е по 10 тис. МО: при формі середньої тяжкості - 1 раз на день протягом 3 днів, при тяжкій формі - 2- 3 рази на день протягом 3 днів

Зворотний розвиток клінічних проявів

2.Відновлення функції травного тракту, неврологічног о статусу

3-6 тиж.


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

4.Нативна гомологічна плазма по 250 мл - 1-2 рази на день

5.Дезінтоксикаційна терапія

оральна (ентеросорбентами) та парентеральна (глюкозо- сольовими розчинами, декстранами)

6.Вітаміни групи В, аскорбінова кислота, токофероли

7.Серцево-судинні препарати, гуанідину гідрохлорид 15-35 мг на 1 кг маси тіла на день

8.Напівсинтетичні пеніциліни, фторхінолони

проявів

2.Відновлення функції травного тракту, неврологічного статусу 

 

9

Амебіаз

А 06

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Визначення групи крові, резус фактора

3.Аналіз крові на вміст цукру

4.Бактеріологічний аналіз калу - 3 рази, зскрібок - 2 рази 5.Копрограма - 2 рази 6.Серологічне дослідження за допомогою РНІФ

1.Дієта №4

2.Режим ліжковий

З.Етіотропна терапія: амебоциди прямої дії (хініофон, дийодохін, ентеросептол, мексаформ, інтестопан, осарсол, мономіцин); амебоциди опосередкованої дії -препарати тетрациклінової групи;

1.Нормалізація випорожнень

2.Відсутністьамеб у контрольних бактеріальних аналізах

21


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

тканинні амебоциди, які діють на амеб у стінці кишок та печінці (еметину гідрохлорид, хлорохін (хінгамін), резохін); амебоциди універсальної дії (метронідазол, тинідазол)

 

 

10

Лямбліоз

А 07.1

1.Загальні аналізи крові та сечі 2.Аналіз калу на я/г та найпростіші

3.Виявлення вегетативних форм лямблій в дуоденальному вмісті або рідких випорожненнях, або цист в оформлених випорожненнях з 5-7-го дня хвороби при гострій формі

4.За наявності хронічної форми дослідження випорожнень з інтервалом 1 тиж протягом 4-5 тиж

5.Виявлення лямбліозних антигенів у випорожненнях за допомогою РНІФ

1.Метронідазол по 0,25 г З рази на день перорально -7 днів

2.Тинідазол перорально 2 г одноразово

Відсутність вегетативних форм у дуоденальному вмісті, цист у випорожненнях при повторних дослідженнях протягом 7 тиж лікування

3-7

11

Ешерихіоз

А 08

1.Загальні аналізи крові та сечі – 2 рази

2.Бактеріологічне дослідження калу, блювотних мас

З.Копрограма

4.РНГА

1.Дієта №4

2.Антибактеріальні препарати залежно від форми тяжкості (бактрим, упірофлоксацин, офлоксацин)

3.Патогенетична терапія: інфузійно -дезінтоксикаційні розчини з одночасною корекцією порушень водно -електролітного балансу, оральна регідратація

1.Повне клінічне одужання

2.Негативні результати бактеріологічного дослідження

12-14


 

1

2

3

4

5

6

7

12

Ротавірусний ентерит

А 08.0

1.Загальні аналізи крові та сечі рази

2.Аналіз крові на RW

З.Аналіз калу на я/г

4. Бактеріологічне дослідження випорожнень

5.Біохімічне дослідження крові

6.Коагулограма

7.РІФ, РЗК

 

1.Дієта №1

2.Регідратація: сольові розчини (хлосіль, лактасіль, дисіль, регідрон) відповідно до об'єму втраченої рідини

Відновлення функції кишок

10-15

13

Неточно визначені кишкові інфекції

А 09

1.Загальні аналізи крові та сечі – 2 рази

2.Бактеріологічне дослідження

калу, блювотних мас

3.Копрограма

4.РНГА

1.Дієта №4

2.Антибактеріальні препарати залежно від форми тяжкості (бактрим, упірофлоксацин, офлоксацин)

3.Патогенетична терапія: інфузійно -дезінтоксикаційні розчини з одночасною корекцією порушень водно -електролітного балансу, оральна регідратація

1.Повне клінічне одужання

2.Негативні результати бактеріологічного дослідження

6

14

Чума

А 20

1.Загальні аналізи крові та сечі - 3- 6 разів

2.Бактеріоскопія та бактеріологічне дослідження слизу, мокротиння, блювотних мас, крові

З.РНГА, РН на 2-му тижні захворювання (4-разове зростання титру антитіл)

4.ЕКГ

5.Rо-графія легень

6.Біохімічне дослідження крові

7.Коагулограма 

1.Дієта №5

2.Стрептоміцин 2,0-4,0 г на день -7-10 днів, тетрациклін 3,0-5,0 г на день -7-10 днів, левоміцетин 4,0-6,0 г на день -8-10 днів

З.Дезінтоксикаційна терапія кристалоїдами та колоїдами з діуретиками та глюкокортикоїдами

4.Серцеві глікозиди, дофамін

5.Кальцію глюконат

1.Нормалізація температури тіла, санація бубонів

2.Нормалізація лабораторних показників

3.Клінічне одужання

6-8 тиж


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

6.Гемостатики

7.Осмотичні діуретики

8.Плазмаферез

9.Санація шкіри

 

 

15

Туляремія

А21

1.Дослідження крові в РА, яка позитивна з 10-ї доби захворювання (титр 1 : 1 00)

2.Шкірна алергічна проба з

тулярином

3.Лабораторне зараження тварин

1.Режим напівліжковий

2.Антибактеріальна терапія тетрациклінами або хлорамфеніколом

З.За показаннями - дезінтоксикаційна терапія, кортикостероїди

4.У разі розвитку абсцесів у лімфовузлах - розкриття та дренування

5.У тяжких випадках антибактеріальну терапію комбінують з вакциною

1.Регрес клініко- лабораторних симптомів захворювання

2.Нормалізація температури тіла протягом 1 тиж після закінчення антибактеріальної терапії 

15-20

16

Сибірка

А 22

1.Загальний аналіз крові та сечі - 3- 6 разів

2.Аналіз крові на RW

3.Аналіз крові на вміст цукру 4.Дослідження на виділення

культури палички сибірки із вмісту пустул, везикул, випоту з-під струпа (з додержанням правил роботи з особливо небезпечними інфекціями)

5.За наявності легеневої форми -забір крові, мокротиння, випорожнень

6.Для дослідження шкур, шерсті -реакція термопреципітації (Асколі), ІФА _

Пеніцилін, ампіцилін, оксацилін. Можна використовувати тетрациклін, еритроміцин 2.Специфічний імуноглобулін проти сибірки

Клінічне одужання

24

17

Бруцельоз

А 23

1.Загальні аналізи крові та сечі -2 рази

2.Аналіз крові на RW

1.При гострих формах бруцельозу - тетрациклін протягом 3-6 тиж

2.Стрептоміцин у перші 2 тиж.

Слід враховувати, що навіть у разі повного зникнення всіх клінічних проявів у 20-30% хворих у подальшому може бути загострення хвороби

3-6 тиж


 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

3.Аналіз калу на я/г

4.Виділення гемокультури, мієлокультури в спеціально обладнаних лабораторіях

5.РА Райта, РЗК з бруцельозним антигеном, РНГА, імунофлуоресцентний метод, РЗК з L-формами бруцел

3.Можна призначати бактрим або бактрим + рифампіцин протягом 4 тиж

4.Патогенетична і  симптоматична терапія

5.Вітаміни

6.При хронічних формах бруцельозу - вакцинотерапія

 

 

18

Сап

А 24

1.Загальний аналіз крові

2.Біохімічне дослідження крові

3.Бактеріологічне дослідження вмісту виразок і пунктату лімфовузлу

4.РЗК або РА. Діагностичний титр РЗК 1:20

5.Алергічна внутрішньошкірна проба з малеїном

1.Режим напівліжковий

2.Дезінтоксикаційна терапія

З.Етіотропна терапія препаратами тетрацикліну та сульфаніламідами

4.Хірургічне оброблення виразок та розкриття абсцесів

5.За показаннями десенсибілізувальна та кортикостероїдна терапія

1.Регрес клініко- лабораторних симптомів захворювання

2.Нормалізація температури тіла протягом 1 тиж після закінчення антибактеріальної терапії

15-20

19

Содоку

А 25.0

1.Загальні аналізи крові та сечі - 2-4 рази

2.Аналіз крові на RW

3.Аналіз калу на я/г

4.Товста крапля на спірохети 5.Реакції лізису та аглютинації з 6-8-го дня хвороби

6.ЕКГ

1.Дієта №15

2.Пеніцилін 4-6 млн од. на день - 7-10 днів

З.Дезінтоксикаційна терапія (розчини глюкози, сольові - 5-7 днів) 4.Десенсибілізувальнатерапія 5.Аспірація гною з ділянок запалення

1.Нормалізація температури тіла, показників крові

2.Зникнення вогнищ запалення шкіри

14-21 За наявності рецидивів хворого виписують через 14 днів після  останнього рецидиву

20

Хвороба від котячих подряпин

А 28.1

1.Загальні аналізи крові та сечі – 2 рази

2.Аналіз крові на RW

3.Аналіз калу на я/г

4.Гістологічне дослідження біоптатів лімфатичного вузла на знаходження паличок (апіфій)

1.Режим загальний, свіже повітря,спокій 2.Антигістамінні препарати

3.Інгаляції аерозолів з протеолітичними ферментами

Клінічне одужання

14


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

5.Шкірний тест з антигеном, виділеним із гною з бубона

4.У разі нагноєння лімфатичних вузлів - аспірація гною шприцом Антибіотики неефективні

 

 

21

Позакишковий єрсиніоз (псевдотуберульоз)

А 28.2

1.Загальні аналізи крові та сеч.і - 2 рази

2.Аналіз крові на RW

З.Аналіз крові на вміст цукру 4.Аналіз сечі на амілазу 5.Бактеріологічне дослідження калу, сечі, слизу з ротоглотки

6.Серологічне дослідження - РА,РНГА в динаміці хвороби 7.РНІФ, реакції коаглютинації, латекс-аглютинації, ІФА, ПЛР 8.Імуноблотинг

1.Препарат вибору левоміцетин, при генералізованих формах -цефалоспорини, фторхінолони 2.Дезінтоксикаційні препарати

3.Стимулювальні препарати 4.Десенсибілізувальні засоби

5.Нестероїдні анаболіки

6.Полівітаміни

7.Імуномодулятори

1.Клінічне одужання [Негативні результати контрольних аналізів крові та 2-х посівів калу на ієрсинії

 

 

До 30

22

Лістеріоз

А 32

1.Бактеріологічне дослідження крові, ліквору, калу, секційного матеріалу 2.РЗК та РА в парних сироватках

3.Шкірна проба з лістеріозним антигеном

1.Режим напівліжковий 2.Етіотропна терапія препаратами тетрациклінового ряду або макролідами

З.Дезінтоксикаційна терапія 4.Дегідратаційна терапія

5.У разі розвитку

специфічного менінгіту -ЛП

6.За показаннями - знеболювальні препарати

Регрес клініко-лабораторних симптомів захворювання

Нормалізація температури протягом 1 тиж після закінчення антибактеріальної терапії

28

23

Правець

А 35

1.Епідеміологічний та ранній клінічний анамнез

2.Загальні аналізи крові та сечі - 2 рази

З.Аналіз крові на RW

4.Аналіз калу на я/г

5.Бактеріологічні дослідження:мікроскопія мазків-відбитків,

1.Обов'язкове лікування в реанімаційному відділенні загального або інфекційного профілю

2.Окрема палата,суворий догляд,харчування

3.Протиправцева сироватка

Клінічне одужання тривале

3-4 тиж

При переломах хребців - 3-4 міс


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

посіви виділень з рани в анаеробних умовах, виявлення антитоксичних антитіл

6. Гістологічне дослідження тканин

або специфічний імуноглобулін - одноразово 4.Антибіотики широкого спектру дії

5.Активна проти судомна терапія

6.Корекція гіпоксії (зі ШВЛ) та порушень гомеостазу

 

 

24

Дифтерія

А 36

1.Посів слизу з носа і зіва на дифтерію - 3 рази

2.Загальні аналізи крові та сечі

З.Аналізи крові та сечі на вміст цукру

4.Аналіз калу на я/г і найпростіші

5.ЕКГ

6.Біохімічне дослідження крові – за показаннями

7.Консультації отоларинголога,кардіолога, невропатолога

1.Антитоксична сироватка -

до 300 тис. од і більше 2.Антибіотики

3.Вітаміни

4.Плазмозамінні та дезінтоксикаційні розчини

5.Біостимулятори 6.Дезагреганти 7.Антихолінестеразні препарати

8.Анаболічні засоби (ретаболіл)

9.Кортикостероїди внутрішньовеннo і перорально

10.Масаж, фізіотерапія, ЛФК

1.Клінічне одужання

2.Негативні результати посіву слизу на дифтерію, при ускладненнях - переведення у профільне відділення

35

25

Коклюш і паракоклюш

А 37

1.Загальні аналізи крові та сечі – 2 рази

2.Аналіз крові на RW

З.Аналіз калу на я/г

4.Мазок із носоглотки сухим тампоном з посівом на чашки з селективним поживним середовищем, метод кашльових пластинок

5.РЗК, РПГА, РА в динаміці

6.ІФА для знаходження збудника у сироватці крові та слизові з носоглотки

1.При легких формах антибіотики не призначають 2.При тяжких та ускладнених формах з приєднанням вторинної інфекції - еритроміцин або левоміцетин або тетрациклін

1.Поліпшення загального стану

2.Негативні результати бактеріологічні дослідження 2 рази

14


 


1

2

3

4

5

6

7

26

Скарлатина

А 38

1.Загальні аналізи крові та сечі - 2рази

2.Мазок із зіва на вивлення мікрофлори

3.Визначення титру антитіл до стрептококових антигенів

4.ЕКГ - за наявності тяжких форм

1.Дієта №2

2.Режим ліжковий

З.Етіотропна терапія:

бензилпеніцилін або метицилін 4.Дезінтоксикаційна терапія  вживання великої кількості рідини, в тяжких випадках – інфузія кристалоїдних розчинів

5.Полівітаміни 6.Десенсибілізувальні засоби

1.Нормалізація температури тіла

2.Нормалізація даних загальних аналізів крові та сечі

14

27

Менінгококова інфекція

А 39

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Аналіз крові та сечі на вміст цукру

3.Аналіз калу на я/г і найпростіші

4.Цитологічний, бактеріологічний та біохімічний аналізи СМР 5.Посів крові на стерильність 6.Бактеріологічне дослідження слизу з носоглотки

7.Посів крові та бактеріоскопія її на менінгокок 8.Серологічне дослідження крові на менінгокок

9.За показаннями - біохімічне дослідження крові, ЕКГ, Rо-графія приносових пазух та органів грудної порожнини, КТ головного мозку

10.Консультації отоларинголога, невропатолога, офтальмолога, нейрохірурга

1.Антибіотики

2.Внутрішньовенна екстракорпоральна

дезінтоксикація

3.Сечогінні препарати

4.Кортикостероїди 5.Жарознижувальні препарати внутрішньовенне 6.Протизапальні засоби 7.Імуноглобуліни

8.Вітаміни

9.Протисудомні, метаболічні препарати для лікування церебральної недостатності 10.Ферментні препарати, амінокислоти, гідролізати білків

1Клінічне одужання

2.Нормалізація даних дослідження ліквору і крові

55


 

1

2

3

4

5

6

7

28

Менінгіт (серозний)

А 39.8ť G05.0*

I.Загальні аналізи крові та сечі

2.Аналіз крові та сечі на вміст цукру

3.Аналіз калу на я/г і найпростіші

4.Цитологічний, бактеріологічний,та біохімічний аналізи СМР 5.Посів крові на стерильність 6.КТ головного мозку 7.Бактеріологічне дослідження слизу з носоглотки

8.Дослідження ліквору на туберкульозну паличку

9.Серологічні дослідження ліквору і крові на віруси 10.Дослідження ліквору, калу, змивів із носоглотки на віруси

11.За показаннями - біохімічне дослідження крові, ЕКГ, Rо-графія приносових пазух та органів грудної порожнини, КТ головного мозку, МРТ

12.Консультації фтизіатра, отоларинголога, невропатолога, офтальмолога, нейрохірурга

1.Антибіотики

2.Вітаміни

З.Діуретики

4.Кортикостероїди

5.Дезінтоксикація -внутрішньовенна та екстракорпоральна 6.Седативні, протисудомні препарати

7.Амінокислоти і гідролізати білків

8.Противірусні препарати і антибіотики – до виключення туберкульозного менінгіту

Клінічне одужання

Нормалізація даних дослідження ліквору і крові

38

29

Септимеція

А 40

I.Загальні аналізи крові та сечі

2.Аналіз сечі на вміст цукру 3.Біохімічне дослідження крові – за показаннями

4.Посів крові на стерильність-багаторазово

1.Антибіотики

2.Еубіотики

3.Сульфаніламіди

4.Кортикостероїди внутрішньовенно

5.Імуноглобуліни

6.Кровозамінники

1Клінічне одужання

2.Нормалізація даних дослідження аналізу крові

3.Нормалізація температури тіла

55


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

7.Плазмозамінники і дезінтокаційні розчини

8.Вітамини

9.Жарознизувальниі та протизапальні препарати

10.Екстракорпоральні методи дезінтоксикації

11.Стимулятори імуногенезу

 

 

30

Бешиха

А 46

1.Загальний аналіз крові та сечі

2.Аналіз сечі на вміст цукру

3.Аналіз калу на я/г і найпростіші

4.Коагулолграма – за показаннями

5.Консультація хірурга, дерматолога – в разі необхідності

1.Антибіотики

2.Еубіотики

3.Антигістамінні препарати

4.Протизапальні препарати

5.Жарозніжувальні препарати

6.Дезінтоксикаційні препарати

7.Кортиткостероїди- за показаннями

8.Вітаміни

9.УФОК – за показаннями

10.Місцево примочки, перев'язки,фізіотерапія

1.Клінічне одужання

2.Нормалізація даних дослідження аналізу крові

3.Нормалізація температури тіла

17

31

Кліщова рецидивна гарячка (тиф поворотний кліщовий)

А 68.1

1.Епідеміологічні дані

2.Загальний аналіз крові

3.Мікроскопія пофарбованих за Романовським мазків та товстої каплі крові - 2-3 рази на день

4.Біохімічне дослідження крові

1.Антибіотики: пеніцилін, тетрациклін, цефаласпорини 2.Патогенетична терапія

1.Клінічне одужання

2.Нормалізація лабораторних показників

10

32

Хвороба Лайма

А 69.2

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.РНІФ та ЗІЕФ з антитілами,

міченими ензимами

3.Виділення культури борелій

4.ПЛР

1.Антибіотики тетрациклінового ряду, амоксицилін, пеніцилін

2.Протизапальні препарати

З.Антигістамінні препарати

4.Дезінтоксикаційні препарати

5.При ускладнених формах - цефтріаксон

1.Клінічне одужання

2.Нормалізація лабораторних показників, в т. ч.СМР

3.Диспансерне спостерігання - 1 рік

14


 

1

2

3

4

5

6

7

33

Орнітоз

А 70

1.Загальні аналізи крові та сечі - 2 рази

2.Аналіз крові на  RW

З.Аналіз калу на я/г

4.РЗК, РГГА з орнітозним антигеном

5.Виділення збудника з крові в спеціальних лабораторіях з особливим протиепідемічним режимом

1.Антибіотики  тетрациклінового ряду або еритроміцин

2.Вітаміни

З.Бронхолітики

4.При хронічних формах - вакцинотерапія

1.Клінічне одужання

2.Можливі рецидиви та хронізація захворювання

Залежно від форми - 2-6 тиж

34

Тиф епідемічний висипний вошивий

А 75.0

1.Епідеміологічні дані

2.Загальні аналізи крові та сечі

3.Реакція Вейля-Фелікса, РЗК з рикетсіями Провацека, РМА, РГА, РНІФ

4.Біохімічне дослідження крові

5.Коагулограма

6.Дослідження СМР - за показаннями

 

1.Тетрацикліни, левоміцетин 2.Аскорбінова кислота, вітаміни групи В

3 Антикоагулянти

1.Клінічне одужання

2.Нормалізація лабораторних показників

14

35

Гарячка Ку

А 78

1.Загальні аналізи крові та сечі - 2рази

2.Аналіз крові на RW

3.Аналіз калу на я/г

4.РЗК з рикетсіями Бернета 5.РНІФ - 2 рази, вдруге - через 14 днів

6.Виділення збудника з крові, сечі або мокротиння (шляхом зараження морських свинок)

1.Антибіотики тетрациклінового ряду та левоміцетин. У разі непереносимості тетрацикліну -рифампіцин, еритроміцин

2.Антигістамінні препарати

3.Протизапальні препарати

4.За показаннями кортикостероїди

Клінічне одужання

20 При затяжному і хронічному перебігу -довше

36

Поліомієліт

А 80

1.Загальні аналізи крові та сечі – 2 рази

2.Аналіз крові на RW

З.Аналіз калу на я/г

4.Аналіз випорожнень на наявність поліовірусу - 2 рази протягом 14 від початку гострого в'ялого паралічу

1.У препаралітичній та паралітичній стадіях -повний спокій

2.Знеболювальні препарати

3.Седативні засоби

4.Дезінтоксикаційні засоби

1.Відновний період може продовжуватися до 1-3 років

2.Якщо вірусологічне дослідження сумнівне, а відповідні клінічні прояви тривають понад 60 днів або настала смерть хворого -випадок трактують як поліомієліт

Не менше ніж 40 днів з дня захворювання


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

5.Протизапальні препарати

6.Гіпосенсибілізувальні, антигістамінні препарати

7.При бульбарних розладах - реанімаційні заходи

8.У стадії відновлення -масаж, ЛФК

9.Після 14-20 днів лікування у період затихання болю і появи рухів - прозерин, дибазол, галантамін та ін.

 

 

37

Сказ

А 82

1.Епідеміологічні дані

2.Загальний аналіз крові

3.Виявлення антигену вірусу сказу у відбитках з поверхні рогівки

4.Гістологічне дослідження та ІФ гіпокампа на наявність тілець Бабеша-Негрі

1.Ефективних методів лікування сказу не існує

2.Застосовують симптоматичну терапію для полегшення страждань хворого (в т. ч. наркотичні засоби)

Прогноз завжди негативний

5-8

38

Герпесвірусна інфекція

В 00

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Виділення вірусу з герпетичних пухирців, слини, рідини з передньої камери ока, крові, СМР методом ІФА та ПЛР

3.Аналіз калу на я/г

4.Серологічне дослідження крові та СМР з визначенням титру антитіл у динаміці

5.При менінгоенцефалітах - МРТ головного мозку, ЕЕГ

1.Противірусні препарати (ацикловір, віролекс)

2.Інтерфероно- та Імуностимулювальні препарати: інозин пранобекс (гропринозин) лаферон, імуноглобуліни

Клінічне одужання.

При менінгоенцефалітах можливі психічні розлади та рухові порушення тривалістю до 1 року

10-14

При герпетичних менінгоенцефалітах-30

39

Вітряна віспа

В 01

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.РПГА, ІФА крові (4-разове зростання титру специфічних антитіл)

1.Режим ліжковий у гострий період

2.Везикул й змащувати 5- 1 0% розчином калію перманганату або 1 % спиртовим розчином діамантового зеленого

1.Нормалізація температури

2.Зникнення висипки

10-14


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

З.При тяжкій формі - лейкоцитарний людський інетрферон

4.При нашаруванні вторинної бактеріальної інфекції - антибіотики

1.Дієта №15

 

 

40

Оперізувальний лишай

В 02

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Визначення віруснейтралізуючих антитіл у динаміці

1.Дієта №15

2.Режим ліжковий

З.Етіотропна терапія:

ацикловір перорально, при тяжких формах -внутрішньовенно 4.Антигістамінні препарати

5.Полівітаміни

6.За показаннями -знеболювальні препарати

Зникнення висипки

10

41

Краснуха

В 06

1.Загальні аналізи крові та сечі - 2рази

2.Аналіз крові на RW

З.Аналіз калу на я/г

4.РЗК, ІФА, РІФ для виявлення специфічних антитіл - 2 рази з інтервалом 10-14 днів

4.Виділення вірусу з ротоглотки, крові, випорожнень

І.При неускладненому перебігу - симптоматична терапія

2.При артритах: хінгамін (делагіл), антигістамінні препарати, нестероїдні протизапальні препарати

З.При геморагічному синдромі: преднізолон, гепарин

4.При енцефаліті -комплексне лікування

Клінічне одужання. У разі природженої краснухи дефекти розвитку можуть проявитися пізніше (через 1 рік)

14

При енцефаліті -ЗО

42

Ящур

В 08.8

1.Загальні аналізи крові та сечі – 2 рази

2.Аналіз крові на RW

З.Аналіз калу на я/г

4.РЗК, РГГА - 2 рази в динаміці хвороби 5.Зараження морських свинок або мишенят (для IV рівня)

1.Санація слизових оболонок

2.Санація шкіри З.Десенсибілізувальні препарати

4.Еубіотики

Нормалізація температури тіла, показників крові

14


 

1

2

3

4

5

6

7

43

Гострий гепатит А

В 15

1.Загальний аналіз крові 2.Аналізи крові та сечі на вміст цукру

3. Біохімічне дослідження крові

4.Коагулограма

5.Визначення антигенів та антитіл до вірусу гепатиту

6.Аналіз сечі на жовчні пігменти

7.Протеїнограма

8.Аналіз калу на наявність

стеркобіліну

9.Аналіз калу на я/г і найпростіші -1 раз у 7 днів

10.За показаннями - УЗД, сцинтиграфія печінки, Rо-графія жовчовивідних шляхів

1.Вітаміни

2.Гепатопротектори

З.Жовчогінні препарати

4.Фізіотерапія

5.За показаннями -дезінтоксикаційна терапія, інгібітори протеаз

 

1.Відсутність скарг, жовтяниці, жовчних пігментів у сечі Нормалізація рівня білірубіну, розмірів печінки

3.Зниження кількості трансаміназ до рівня, що перевищує нормальний лише в 2-3 рази

21

Гострий гепатит В

В 16

1.Загальний аналіз крові 2.Аналізи крові та сечі на вміст цукру

3.Біохімічне дослідження крові

4.Коагулограма

5.Визначення антитіл до вірусу гепатиту

6.Аналіз сечі на жовчні пігменти

7.Протеїнограма

8.Аналіз калу на наявність стеркобіліну

9.Аналіз калу на я/г і найпростіші -1 раз у 7 днів

10.За показаннями - УЗД сцинтиграфія печінки, Rо-графія жовчовивідних шляхів

1.Вітаміни

2.Гепатопротектори

З.Жовчогінні препарати

4.Фізіотерапія

5.За показаннями: дезінтоксикаційна терапія,

інгібітори протеаз

6.Кортикостероїди внутрішньовенно та перорально

1.Відсутність скарг, жовтяниці, жовчних пігментів у сечі

2.Нормалізація рівня білірубіну, розмірів печінки

3.Зниження кількості трансаміназ до рівня, що перевищує нормальний лише в 2-3 рази

31


 

1

2

3

4

5

6

7

 

Гострий гепатит С, легкий перебіг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гострий гепатит С, середньої тяжкості перебіг

 

 

 

 

 

Гострий гепатит С, тяжкий перебіг 

В 17.1

1.Загальні аналізи крові та сечі – 2 рази

2.Аналіз крові на вміст цукру 3.Біохімічне дослідження крові

4.Коагулограма

5.Аналіз крові RW

6.Аналіз крові на на анти-НСV

7.Аналіз крові на ВІЛ -1-2 рази (у наркоманів)

8.Аналіз калу на я/г та наявність стеркобіліну -1-2 рази

9.Аналіз сечі на амілазу 10.ЕКГ

1.Дієта №5

2.Режим ліжковий

З.Ентеросорбційна дезінтоксикаційна терапія 4.Антивірусна терапія

(лаферон, інтрон А)

5.Після закінчення періоду ахолії - жовчогінні засоби 6.За показаннями -гепатопротектори, спленін внутрішньом'язово

1.Нормалізація загального стану

2.Зменшення розмірів печінки та селезінки

3.Нормалізація рівня АлТ і тимолової проби. 4.Нормалізація рівня білірубіну

5.Нормалізація даних загальних аналізів крові та сечі

6.Відсутність жовчних пігментів у сечі

20

До поданого вище переліку діагностичних обстежень додається біохімічне дослідження крові (ферменти - 4-5 разів, концентрація сечовини)

До поданого вище обсягу лікувальних заходів додаються:

1.Інфузійна терапія - 6-7днів 2.За показаннями – лаферон або інтрон А, інтерферонстимулятори

ЗО

До поданого вище переліку діагностичних обстежень додаються:

1.Загальні аналізи крові та сечі - 3- 4 рази

2.Біохімічне дослідження крові (ферменти - 5-6 разів) З.УЗД - за показаннями

До поданого вище обсягу лікувальних заходів додаються: 1.Інфузійна терапія - 12-14 днів 2.За показаннями - віаферон, лаферон, альбумін, інгібітори протеаз, кортикостероїди - за наявності печінковоклітинної недостатності

40


 

1

2

3

4

5

6

7

 

Гострий гепатит D, легкий перебіг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гострий  гепатит D, середньої тяжкості перебіг

 

1.Загальні аналізи крові та сечі - 2 рази

2.Визначення групи крові, резус- фактора

3.Аналіз крові на вміст цукру

4.Біохімічне дослідження крові

5.Коагулограма

6.Дослідження крові на НВsАg - 2- 3 рази та анти-НDV - 2 рази

7.Дослідження крові на НВsАg - 2-

3 рази та анти-НDV - 2 рази

7.Аналіз крові на RW

8.Аналіз крові на ВІЛ - 1-2 рази (у наркоманів)

9.Аналіз калу на я/г та наявність стеркобіліну - 1-2 рази

10.Аналіз сечі на амілазу

11.ЕКГ

1.Дієта №5

2.Режим ліжковий

3.Ентеросорбційна терапія

4.Аскорбінова кислота,

біофлавоноїди

5.Після закінчення періоду ахолії - жовчогінні засоби

6.За показаннями -

гепатопротектори, рибоксин, спленін внутрішньом'язово

1.Поліпшення загального

стану

2.Зменшення розмірів печінки та селезінки

3.Нормалізація рівня білірубіну та АлТ

4.Відсутність жовчних пігментів у сечі

20

 

До поданого вище переліку діагностичних обстежень додаються:

1.Біохімічне дослідження крові (ферменти -4-5 разів), концентрація сечовини)

2.Коагулограма -4-5 разів

До поданого вище обсягу лікувальних заходів додаються:

І.Інфузійна терапія 6-7 днів

2.За показаннями -противірусна терапія (лаферон або нітрон А), інтерферонстимулятори

30


 

1

2

3

4

5

 

6

 

Гострий гепатит D, тяжкий перебіг

 

До поданого вище переліку діагностичних обстежень додаються:

1.Біохімічне дослідження крові (ферменти -6 разів)

2.УЗД - за показаннями

До поданого вище обсягу лікувальних заходів додаються:

І.Інфузійна терапія 12-14 днів

2.За показаннями -противірусна терапія (віаферон, лаферон, інтрон), альбумін, інгібітори протеаз

 

40

Гострий гепатит Е, легкий перебіг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гострий гепатит Е середньої тяжкості перебіг

B 17.2

1.Загальні аналізи крові та сечі – 2 рази

2.Аналіз крові на вміст цукру 3.Біохімічне дослідження крові – 2 рази

4.Аналіз крові на вміст сечовини

5.Аналіз крові на ІgМ, анти-НЕV

6.Аналіз крові на RW

7.Аналіз калу на я/г та наявність стеркобіліну -1-2 рази

8.ЕКГ, аналіз крові на білки і фракції - за показаннями

1.Дієта №5

2.Режим ліжковий З.Ентеросорбційна терапія 4.Аскорбінова кислота,

біофлавоноїди

5.Після закінчення періоду ахолії - жовчогінні засоби 6.За показаннями -гепатопротектори, рибоксин, спленін внутрішньом'язово

20

До поданого вище переліку діагностичних обстежень додаються:

1.Біохімічне дослідження крові (ферменти - 3 рази, концентрація сечовини)

2.Коагулограма, у вагітних

3.Добовий аналіз сечі –на амілазу – за показаннями

До поданого вище обсягу лікувальних заходів додаються:

1.Інфузійна терапія - 7-12 днів

2. За показаннями, особливо у вагітних – гемо статичні та сечогінні препарати

24


 

1

2

3

4

5

6

7

 

Гострий гепатит Е, тяжкий перебіг

 

До поданого вище переліку діагностичних обстежень додаються:

1.Біохімічне дослідження крові (ферменти - 3-4 рази, концентрація сечовини -1-2 рази)

2.Коагулограма, особливо у вагітних, - 3-4 рази

3.Добовий аналіз сечі - у вагітних

До поданого вище обсягу лікувальних заходів додаються:

1.Інфузійна терапія - 7-12 днів

2.За показаннями -альбумін, внутрішньовенно інгібітори протеаз, у вагітних - гемостатичні препарати

 

40

44

ВІЛ-інфекція/СНІД

В 20 -В 24

1.РІА або ІФА на наявність у сироватці крові антитіл до ВІЛ

2.Імуноблотинг з дослідженням антитіл до вірусних протеїнів З.Дослідження кількості СD-4+, СD-8+ та їх функціональної активності 4.Ступінь віремії в ПЛР (кількість копій РНК) 5.Загальноклінічні аналізи – за показаннями

1.Залежно від виду опортуністичних інфекцій антибактеріальна, антивірусна, антимікотична терапія

2.Специфічну антиретровірусну терапію проводять препаратами З груп: перші 2 групи -нуклеозидні аналоги, які інгібірують транскриптазу, 3-тя група - інгібітори протеаз

З.За показаннями -дезінтоксикаційна дегідратаціина, регідратаційна терапія 4.Кортикостероїди

1.Підвищення кількості СD-4+ в периферичній крові

2.Зменшення кількості копій РНК

1-2-3 міс  в залежності від тяжкості перебігу хвороби і наявності опортуністичних інфекцій. Подальше спостерігання  в амбулаторно-поліклінічних

умовах,при погіршенні стану -періодичне стаціонарне лікування протягом1-2-3 міс

45

Епідемічний паротит

В 26

1.Загальні аналізи крові та сечі – 2рази

2.Аналіз крові на RW 3.Аналіз калу на я/г 4.Твердофазовий ферментний аналіз, РЗК, РГГА - 2 рази через

1.Ліжковий режим не менше ніж 10 днів

2.Молочно-рослинна дієта 3.Індуктори інтерфероногенезу

Клінічне одужання.

При менінгітах спостерігається астенізація організму. Можливі глухота, атрофія яєчок

20


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

2-4 тиж

5.Виявлення вірусного антигену імунофлуоресцентним методом при дослідженні крові, змивів із глотки, секрету привушної залози, СМР, сечі

6.Виявлення вірусів на культурі клітин

4.При орхіті та менінгіті -кортикостероїди

5.При панкреатиті - атропін, папаверин у розчині глюкози

 

 

46

Інфекційний мононуклеоз

В 27

1.Загальні аналізи крові та сечі - 4рази

2.Аналіз крові на RW

З.Аналіз калу на я/г

4.Реакція Пауля-Бунеля в динаміці хвороби

5.Визначення в крові антитіл до вірусного капсиду, зв^язаних з ІgМ

При легких формах -вітаміни, симптоматична терапія

2.При тяжких формах - кортикостероїди, індуктори інтерферону, імуноглобулін

1.Клінічне одужання

2.Нормалізація картини периферичної крові

28

47

Кандидоз

В 37

1.Загальні аналізи крові та сечі - 2 рази

2.Аналіз крові на  RW

З.Аналіз калу на я/г

4.Бактеріологічне дослідження мазків із ротоглотки, мокротиння, сечі, випорожнень на гриби роду Саndida

5.РЗК, РА зі специфічним антигеном у динаміці хвороби

6.Виділення грибів роду Саndida з крові, ліквору, внутрішньосуглобової рідіни

1.Флюконазол, амфотерицин В, ністатин, леворин

2.Вітаміни групи В, аскорбінова кислота

1.Клінічне одужання

2.Негативні результати бактеріологічних досліджень 

В залежності від форми: від 10 днів при молочниці до кількох тижнів при гематогенно- дисемінованому кандидозі


 

1

2

3

4

5

6

7

48

Малярія

В 50-

В54

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Дослідження товстої краплі та мазків крові на малярійний плазмодій

3.Біохімічне дослідження крові

4.Коагулограма

І.Хінгамін -3 дні

2.Примахін (хіноцид) - 14 днів

З.При злоякісних формах - хінін внутрішньовенно

4.Антигістамінні препарати

5.Дезінтоксикаційні препарати

6.Судинні препарати

7.Кортикостероїди

1.Повне клінічне одужання

2.Негативні результати дослідження мазків крові на малярійних плазмодіїв

3.Нормалізація даних аналізів крові та сечі

4 Диспансерне спостерігання- 2 роки

2.Позитивна динаміка лабораторних тестів

17

49

Токсоплазмоз

В 58

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Біохімічне дослідження крові

З.Коагулограма

4.ЕКГ

5.Огляд очного дна

6.Rо-графія черепа та уражених м'язів

7.Внутрішньошкірна проба з токсоплазміном

8.Виявлення (виділення) збудника в крові, СМР, біоптатах серця, мозку, мазках кісткового мозку

9.РЗК, РПГА, РНІФ

10.Виявлення антитіл до ІgG, ІgМ, ІgА

І.Дараприм (тиндурин, піриметамін) + сульфаніламіди - 4-6 тиж

2.Спіраміцин + бактрим

З.Фолієва кислота протягом усього курсу

4.Десенсибілізувальна терапія

5.Вітаміни

6.Загальнозміцнювальна терапія

7.Стимулятори лейкопоезу

8.Токсоплазмін

9.Фізіотерапія

1 Повне  клінічне одужання

2.Позитивна динаміка лабораторних тестів

21

50

Опісторхоз,

рання (гостра) фаза

В 66.0

1.Загальний аналіз крові з формулою

2.Біохімічне дослідження крові

З.Rо-графія органів грудної порожнини

4.3агальний аналіз сечі

5.ЕКГ

6.Серологічне дослідження з опісторхозним антигеном (РИГА)

Етіотропна терапія: (празиквантел (більтрицид, цезол, ембай-8440) 50 мг  на 1 кг маси тіла протягом 1 дня за 3 приймання після їди Патогенетична і симптоматична терапія:

1.Поліпшення загального стану хворого

2.Стихання проявів уражень печінки, легенів, серця, шкіри тощо

3.Нормалізація морфологічних і біохімічних показників крові

2-3 тиж


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опісторхоз, хронічна фаза

 

 

1.Антигістамінні засоби

(димедрол, супрастин, тавегіл) , кальцію хлорид, аскорутин

2.Дезінтоксикаційна терапія З.При абдомінальному синдромі, геморагічному діатезі - внутрішньовенно крапельне 0,25% розчин новокаїну, 20-50 мл на день

4.При панкреатопатії -трасилол

5.При різкому наростанні ознак сенсибілізації -глюкокортикоїди (преднізолон 30-40 мг на день або тріамсинолон - 8-12 мг на день -до ліквідації загострення

 

 

1.Загальний аналіз крові

2.Дослідженя калу та дуоденального вмісту на наявність яєць опісторхісу за методами Като, формалін-ефірним тощо - 2-3 рази протягом тижня

3.Біохімічне дослідження крові

4.Контрольне дослідження через 4-6 міс після закінчення лікування дуоденального вмісту або з використанням копроовоскопічних методів - З рази з інтервалом 1 тиж

Комплексна терапія: спазмолітічні препарати, седативні препарати, полівітаміни, травні ферменти

 Етіотропна терапія: празиквантел 50-60 мг на 1 кг маси тіла за 3 приймання після їди

Патогенетична і симптоматична терапія: лікування холецистопатії, гастродуоденопатії, панкреатопатії

Комплекс реабілітаційного лікування (після

Поліпшення загального стану хворого і функції органів травлення

2-3 тиж


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

виписування зі стаціонару):

1.Загальнозміцнювальні засоби, препарати, які покращують стан

жовчовидільної системи

2.Протягом 2 міс після виписування - дуоденальне зондування не менше ніж 1 раз на тиждень

3.Фізіотерапія

4.Санаторно-курортне лікування

Диспансеризація: при латентному перебігу хвороби -12 міс, при ускладненому - до 2-3 років

 

 

51

Ехінококоз

В 67

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Rо-графія ураженого органа (печінки, легень тощо)

3.Дослідження сироватки крові з антигеном ехінокока (реакція латекс-аглютинації, РНА, подвійної дифузії в гелі, ІФА)

4.УЗД ураженого органа

1.Радикальне лікування -видалення ехінококової цисти

2.Порожнину стерилізувати 0,5% розчином срібла нітрату або 2,7% розчином натрію хлориду

З.Для зменшення заразності цист перед операцією призначають празиквантел (більтрицид) 10 мг на 1 кг маси тіла З рази на день - 2 тиж

4.Для лікування неоперабельних форм: альбендазол - 400 мг 2

Відсутність динаміки проявів паразитарного ураження печінки та інших органів

3-4 тиж


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

рази на день - 1 -3 міс, вермокс (мебендазол) 50 мг на 1 кг маси тіла на день - ЗО днів, після інтервалу 1-3 міс курс лікування повторюють. Лікування може тривати декілька років

5.При ускладненому ехінококозі призначають комплексну патогенетичну терапію

6.Диспансеризація: після операції - 5 років, обстеження 1-2 рази на рік.

Хворі на неоперабельні форми обстежуються в стаціонарі або амбулаторне за клінічними

 

 

52

Теніоз

(свинячий ціп'як)

В 68.0

1.Розпитування хворого про виділення члеників ціп'яка, їх рухливість

2.Промивання калу і дослідження члеників під мікроскопом

З.Дослідження калу або ректально-анального зскрібка на наявність яєць теніїд

Етіотропна терапія:

І.Празиквантел (більтрицид)

курсова доза 50 мг на 1 кг маси тіла протягом 10 днів за 3 приймання на день Одночасно преднізолон (10 мг кожні 8 год протягом 14 днів, перша доза - за 1 день до празиквантелу)

2.Фенасал (ніклозамід)3,0 одноразово зранку натще Через 2-3 тиж після першого курсу лікування препарат призначають повторно

Відходження сколексу протягом періоду лікування.

Через 3 міс після лікування - одержання інформації про відходження члеників: припинення відходження члеників

10


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

3.Ефірний екстракт кореневища папороті чоловічої одноразово 4,0-5,0 г (потрібна попередня підготовка протягом 2-3 днів) Диспансеризація - 6 міс і більше

 

 

53

Теніаринхоз (бичачий ціп'як)

В 68.1

1.Загальний аналіз крові

2.Дослідження калу на наявність члеників ціп'яка бичачого, які активно виповзають. Розпитування хворого про відходження члеників

З.Дослідження калу або анально-ректального зскрібка на наявність яєць теніїд

4.Промивання калу після провокації (30-50 г гарбузяного насіння або часника, через 1 год - проносний сольовий засіб), дослідження члеників ціп'яка під мікроскопом

Лікування проводять у напівстаціонарі

Етіотропна терапія: І.Празиквантел (більтрицид)

10 мг на 1 кг маси тіла одноразово

2.Фенасал (ніклозамід) 3,0 г одноразово зранку натще

3.Ефірний екстракт кореневища папороті чоловічої 3,0-4,0 г (максимально 6,0 г) на

одне приймання (потрібна підготовка протягом 2-3 днів)

При ускладненому теніаринхозі - патогенетична і симптоматична терапія

Диспансеризація - 2 роки з контрольними опитуваннями 2 рази на рік

1.Відходження фрагментів гельмінта

2.Контроль ефективності лікування проводять через 3-5 міс:припинення відходження члеників,відсутність яєць у калі або аноректальному зскрібку

7

54

Цистицеркоз

В 69

1.Збирання анамнезу (наявність теніозу в минулому)

2.При цистицеркозі шкіри та м'язів - Rо-графія, біопсія підшкірних вузлів

При цистицеркозі мозку й ока (поодинокі цистицерки) - оперативне лікування При множинних цистицерках - Симптоматична терапія:

1.Поліпшення загального стану хворого

2.Зникнення судом, епілептиподібних нападів тощо

10


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

3.При цистицеркозі ока - офтальмоскопія

4.При цистицеркозі мозку - КТ, енцефалографія, вентрикулографія, ангіографія, УЗД

5.Серологічне дослідження з цистицеркозним антигеном (РНІФ, РПГА, РП, РЗК, ІФА)

протисудомна, десенсибілізувальна, дегідратаційна та ін. Етіотропна терапія: І.Празиквантел (більтрицид) курсова доза 50 мг на 1 кг маси тіла 3 рази на день через 8 год - 10 днів

2.Вермокс (мебендазол) добова доза до 0,4 г Через 3-6 міс курс лікування повторюють

 

21-24

55

Дифілоботріоз

В 70

1.Дослідження фекалій на наявність яєць стьожковця широкого за методами нативного мазка, товстого мазка за Като, Фюллеборном, Калантаряном

2.Загальний аналіз крові

З.рН-метрія шлункового соку 

Безсимптомні та легкі форми лікують у напівстаціонарі. Тяжкі форми (ускладнені мегалобластною анемією) - в терапевтичних стаціонарах

Етіотропна терапія: І.Празиквантел (більтрицид) 20 мг на 1 кг маси тіла одноразово

2.Фенасал (ніклозамід): дорослим 3,0 г зранку натще або 2,0 г на ніч і 1,0 г натще; дітям до 2 років 0,5г, 2-7 років-1,0г, 8-14 років -2,0 г. За 15хв до приймання вживають 1-2 г натрію гідрокарбонату

3.Ефірний екстракт кореневища папороті чоловічої 3,0-4,0 г на одне приймання

 

Патогенетична і симптоматична терапія: 1.Перед дегельмінтизацією призначають ціанокобабамін 200-400 мг внутрішньом'язово протягом 3-4 тиж

 

1.Зникнення в калі яєць стьожака широкого (контроль через 2 міс)

2.Нормалізація показників крові

7


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

2.Фолієва кислота Диспансеризація 2 міс -після лікування. У хворих на анемію -12 міс, з обліку знімають за відсутності рецидивів анемії

 

 

56

Гіменолепідоз

В 71.0

Загальний аналіз крові 2.Дослідження фекалій на наявність яєць паразита за методами нативного мазка, Калантаряна, Фюллеборна - З рази з інтервалом 2-3 тиж

3.Біохімічне дослідження крові - за   показаннями

Лікування в напівстаціонарі

Етіотропна терапія: І.Празиквантел (більтрицид) 20 мг на 1кг маси тіла одноразово

2.Фенасал (ніклозамід): 

курс1. Два 4-денних цикли з інтервалом 4 дні. Вікова добова доза ділиться на 4 приймання, інтервал між прийманнями - 2 год Препарат призначають за 1,5-2 год до їди

курс2. Сім 2-денних циклів з інтервалом 5 днів. Разова доза = курсовій

дозі. Дорослим - 2,0 г,

Дітям - вікові дози

Патогенетична і симптоматична терапія: 1.Вітаміни групи В, аскорбінова кислота,ретинол

Відсутність яєць паразита в калі через 1 міс після проведення курсу лікування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Поліпшення загального стану хворого

2.Відсутність яєць паразита при 4-6 – разовому обстеженні

12


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

2.Препарати кальцію З.Травні ферменти 4.Колібактерин

Диспансеризація - 6 міс Перший контроль - через 1 міс, у подальшому - кожні 1 -1,5 міс. При негативних результатах контрольних досліджень, але наявності у хворого скарг проводять –контрольне  лікування

 

 

57

Трихінельоз, стерта і легка форми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трихінельоз, середньої тяжкості та тяжкі форми

В75

1.Загальний аналіз крові з формулою

2.Дослідження м'яса , м'ясопродуктів, які вживав хворий, на наявність личинок трихінел (трихінелоскопія)  (РИГА, РЗК) в динаміці з інтервалом 10-1 5 днів

4.Серологічне дослідження крові з трихінельозним антигеном (РНГА, РЗК) в динаміці з інтервалом 10-1 5 днів

Режим домашній Патогенетична симптоматична терапія

1.Жарознижувальні засоби

2.Знеболювальні засоби З.Антигістамінні препарати

4.Аскорбінова кислота

5.Препарати кальцію Диспансеризація за місцем проживання (КІЗ, дільничний терапевт) - 3 міс

1.Зниження температури тіла

2.Зворотний розвиток синдрому набряку

З.Нормалізація рентгенограми легень

4.Нормалізація електрокардіограми

5.Нормалізація показників крові

7-14

1.Загальний аналіз крові - 1 раз у 3-5 днів

2.Дослідження м'яса, м'ясопродуктів, які вживав хворий, на наявність личинок трихінел (трихінелоскопія) З.Якщо джерело зараження не виявлене - біопсія м'язів хворого (ікроножної, дельтовидної, широкого м'язу спини) на наявність личинок трихінел

Етіотропна терапія:

вермокс (мебендазол) добова доза - 300 мг на 3 приймання після їді протягом 7-10 днів, іноді до 2 тиж Можливим є призначення тіабендазолу (мінтезолу) 25 мг на 1 кг маси тіла на день за 3 приймання - 5-10 днів Патогенетична і симптоматична терапія:

1.Зниження температури тіла

2.Зворотний розвиток синдрому набряку

З.Нормалізація рентгенограми легень

4.Нормалізація електрокардіограми

5.Нормалізація біохімічних показників крові

21-24


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

4.Серологічне дослідження крові з трихінельозним антигеном (РНГА, РЗК) в динаміці з інтервалом 10-1 5 днів

5.ЕКГ

6.Rо-графія органів грудної порожнини

7.Біохімічне дослідження крові

8.Визначення протромбінового індексу

9.Загальний аналіз сечі

10.У разі збереження субфебрильної температури тіла, міалгії, набряку обличчя через 2-3 тиж після лікування вермоксом - біопсія м'язів з метою визначення кількості та життєздатності личинок трихінел

1.Глюкокортикоїди призначають тільки одночасно з вермоксом або тіабендазолом; преднізолон 30-40 або 60- 80 мг на добу протягом 7 днів; дексаметазон - до 6-10 мг на добу протягом 7 днів

2.При помірній тяжкості захворювання призначають парентерально антигістамінні препарати (димедрол, піпольфен, супрастин)

3.Препарати калію (калію оротат по 0,5 г 3 рази на день або 3-5% розчин калію хлориду по ЗО мл 3- 4 рази на день)

4.При геморагічній висипці та абдомінальному болю: внутрішньовенно крапельні вливання 0,25% розчину новокаїну (до 50- 80 мл), вітаміни групи В, аскорбінова кислота, рутин

5.При вираженому м'язовому синдромі призначають бутадіон, анальгін

6.При загальних набряках - внутрішньом'язово лазикс -0,02-0, 04г на добу

7.При судинних кризах, колапсі: крапельні введення 200-250 мл поліглюкіну, гемодезу, ізотонічного розчину натрію хлориду, 100-200 мл гідрокортизону, 1 -2 мл кордіаміну, 100 мг кокарбоксилази, 5-10 мл 5% розчину аскорбінової кислоти

 

 


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

8.Тяжко хворим у пізній фазі вводять плазму, альбумін, АТФ, кокарбоксилазу, вітаміни групи В, аскорбінову кислоту, гепатопротектори, анаболічні гормони (метандростенолон, діанабол, ретаболіл), травні ферменти

9.Обмеження фізичного навантаження протягом 4-6 міс

10.При рецидиві захворювання - повторний курс лікування вермоксом протягом 5-7 днів

 

 

58

Аскаридоз,

рання (міграційна) фаза

в 77

1.Загальний аналіз крові з формулою

2.Rо-графія легень

З.Дослідження мокротиння на наявність личинок аскарид (застосовується дуже рідко)

І.Антигістамінні препарати (кальцію хлорид, димедрол, тавегіл тощо)

Зменшення або зникнення алергічних симптомів

14-21


 

1

2

3

4

5

6

7

59

Стронгілоїдоз

В 78

1,Загальний аналіз крові з формулою

2.Дослідженя калу, дуоденального вмісту, мокротиння на наявність личинок S. stercoralis за методом Бермана і його модифікаціями -2-3 рази з інтервалом 3-5 днів

У тяжких випадках;

З.Rо-графія органів грудної порожнини

4.ЕКГ

5.Аналіз сечі

6.Контрольне дослідження калу на наявність личинок через 2 тиж після закінчення лікування тіабендазолом

7.Щомісячне дослідження калу нанаявність личинок S. stercoralis

При легких формах -лікування в напівстаціонарі, при тяжких - в інфекційному стаціонарі

Етіотропна терапія: тіабендазол (мінтезол) - 25 мг на 1 кг маси тіла на добу за 2-3 приймання після їди протягом 2-4 днів Патогенетична і симптоматична терапія:

1.Антигістамінні препарати 2.Препарати кальцію З.Жарознижувальні засоби

4.Серцеві засоби –за показаннями

5.Проносні засоби

Диспансеризація - 3 міс

Зникнення свербежу шкіри, шкірних висипів, болю у животі, діареї, стеатореї

7

60

Менінгіт,спричинений не уточненими бактеріями (гнійний)

С00.9

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Аналізи крові та сечі на вміст цукру

З.Аналіз калу на я/г і найпростіші

4.Цитологічне,бактеріологічне та біохімічне дослідження СМР

5.Посів крові на стерильність

6.Бактеріологічне дослідження слизу з носоглотки

7.За показаннями - біохімічне дослідження крові, ЕКГ, Rо-рафія приносових пазух та органів грудної порожнини, КТ головного мозку

8.Консультації отоларинголога, невропатолога, офтальмолога, нейрохірурга

1.Антибіотики

2.Вітаміни

З.Діуретики

4.Кортикостероїди 5.Дезінтоксикаційна терапія- внутрішньовенно та екстракорпорально 6.Седативні, протисудомні препарати 7.Амінокислоти і гідролізати білків

1.Клінічне одужання

2.Нормалізація ліквору і крові

31


 

1

2

3

4

5

6

7

61

Гострі респіраторні інфекції верхніх дихальних шляхів

J 00-06

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Аналіз сечі на вміст цукру

З.Змив з носоглотки на вірусологічне дослідження

4.Серологічне дослідження парних сироваток у РГГА та РЗК

5.Аналіз калу на я/г і найпростіші

6.За показаннями - Rо-графія приносових пазух і органів грудної порожнини, посів слизу із зіва на дифтерію, консультація отоларинголога

За показаннями - Rо-графія приносових пазух і органів грудної порожнини, посів слизу із зіва на дифтерію, консультація отоларинголога

1.Противірусні препарати

2.Імуноглобуліни

3.Вітаміни

4.3неболювальні препарати 5.Жарознижувальні препарати

6.Антигістамінні препарати 7.За показаннями -антибіотики, дезінтоксикаційна терапія

1.Клінічне одужання

2.Нормалізація температури тіла 3.Нормалізація даних загальних аналізів крові та сечі

9

 

 

 

 

8

62

Грип

10-11

63

Гарячка нез'ясованого генезу

 

1.Посів крові на стерильність -багаторазово

2.Посів рідини із замкнутих порожнин на стерильність

3.Аналіз крові на виділення та дослідження мікроорганізмів (гемокультура)

4.РЗК з рикетсіями Провацека

5.Дослідження товстої краплі та мазка на малярію

6.Загальні аналізи крові та сечі

7.Аналіз сечі на вміст цукру 8.Аналіз калу на я/г і найпростіші

9.Біохімічне дослідження крові

10.Серологічне дослідження крові для виключення інфекційної патології

11.За показаннями: Rо-дослідження, УЗД, КТ

Лікування відповідно до діагностованого захворювання

Клінічне одужання або переведення у терапевтичне відділення після виключення інфекційної патології

21