стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Гіпертрофічна кардіоміопатія без прогностично несприятливих порушень серцевого ритму і провідності, коронарного кровообігу,...


 • Клінічний протокол санаторно-курортного лікування гіпертрофічної кардіоміопатії без прогностично несприятливих порушень серцевого ритму і провідності, коронарного кровообігу, без серцевої недостатності чи при серцевій недостатності не вище І стадії
  • Додаток до наказу МОЗ №56 від 06-02-2008
  • Тема, опис документа: Клінічний протокол санаторно-курортного лікування
  • Вид допомоги: санаторний, цільова група: доросле населення
  • Напрямок медицини: Кардіологія
  • Клінічний стан, патології: Гіпертрофічна кардіоміопатія без прогностично несприятливих порушень серцевого ритму і провідності, коронарного кровообігу, без серцевої недостатності чи при серцевій недостатності не вище І стадії
дуак гель цена Украина

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом МОЗ України

від 06.02.2008 № 56

Клінічний протокол

санаторно-курортного лікування гіпертрофічної кардіоміопатії без прогностично несприятливих порушень серцевого ритму і провідності, коронарного кровообігу, без серцевої недостатності чи при серцевій недостатності не вище І стадії

 

Шифр за МКХ-10: І 42

Діагностика на санаторному етапі*

Обов’язкові лабораторні дослідження:

- загальний аналіз крові,

- загальний аналіз сечі,

- глюкоза крові.

Додаткові:

- печінкові проби,

- коагулограма,

- імунограма,

- загальний білок та білкові фракції,

- креатинін у сироватці крові,

 - ліпідограма.

Обов’язкові інструментальні дослідження:

- електрокардіографія.

Додаткові:

- ехокардіографія

Консультації спеціалістів: за показаннями.

Санаторно-курортне лікування*

Санаторний режим: I–II.

Дієта: 10; або 15 або інші за додатковими показаннями (залежно від загального клінічного стану).

Кліматотерапія: дозовані пішохідні маршрути (теренкури) по території санаторію, повітряні ванни, інше.

Руховий режим: лікувальна фізкультура, ранкова гігієнічна гімнастика, лікувальна дозована ходьба, лікувальна гімнастика (індивідуальна).

Бальнеотерапія: 4-камерні; “сухі” вуглекислі; загальні йодобромні, або кисневі, або радонові, або азотні, або інші ванни; лікувальні душі: дощовий або циркулярний.

Апаратна фізіотерапія: ендоназальний електрофорез 3% розчину літію; електросон (за індивідуальним добором параметрів); електрофорез комірцевої зони за Щербаком 3% розчину броміду натрію; дециметровохвильова терапія на литкові м’язи; або ультрависокої частоти  хвильова терапія на передсерцеву зону, або лазеротерапія на біологічно активні точки, або внутрішньосудинне лазерне опромінення крові; або магнітотерапія на зони сегментарної іннервації серця або на комірцеву зону, або біжуче імпульсне магнітне поле.

Додатково:

–лікувальний масаж комірцевої зони або литкових м’язів;

–психотерапія (індивідуальна або групова);

–фітотерапія (добір фітопрепаратів залежно від клінічних особливостей перебігу основної та супутньої патології);

–медикаментозна терапія: селективні бета-адреноблокатори, антагоністи кальцію, антиоксиданти, дезагреганти (за показаннями).

Термін санаторно-курортного лікування: 18–21–24 дні.

Показники якості лікування: відсутість або зменшення скарг хворого, підвищення толерантності до фізичних навантажень, нормалізація показників інструментальних та функціональних досліджень, клінічна можливість переведення на більш активний руховий санаторний режим, збільшення дистанції та темпу виконання вправ з дозованою ходьбою, зменшення сприйнятливості/чутливості до факторів ризику та стійкість щодо метеофакторів зі зменшенням метеопатичних реакцій, поліпшення загального самопочуття.

 

* - ступінь доказовості А за Ю.Л. Шевченком, І.Н. Денисовим, В.І. Кулаковим, Р.М. Хаітовим (см Клинические рекомендации для практикующих врачей, основанные на доказательной медицине. – 2-е изд., - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003. – 1248 с.)

 

 

Начальник Управління материнства,

дитинства та санаторної справи                                              В.В.Бондаренко