стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Глаукома та патологія  внутрішньоочного тиску; Клінічний протокол санаторно-курортного лікування


 • Клінічний протокол санаторно-курортного лікування глаукоми та патології  внутрішньоочного тиску
  • Додаток до наказу МОЗ №56 від 06-02-2008
  • Тема, опис документа: Клінічний протокол санаторно-курортного лікування
  • Вид допомоги: санаторний, цільова група: доросле населення
  • Напрямок медицини: Офтальмологія
  • Клінічний стан, патології: Глаукома та патологія  внутрішньоочного тиску
гадовист цена

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом МОЗ України

від 06.02.2008 № 56

Клінічний протокол

санаторно-курортного лікування глаукоми та патології  внутрішньоочного тиску

Шифр по МКХ-10: Н 40

Класифікація  глаукоми:  

1.   природжена

a. проста (гідрофтальм);

b.   гідрофтальм з іншими аномаліями ока;

c. гідрофтальм при синдромних змінах інших органів та систем;

2.   набута

a. первинна,  вторинна,

b.   оперована, не оперована,

c.  проста, ускладнена.

Первинна глаукома (А.П.Нестеров, А.Я.Бунш, 1975):

Форма: закритокутова (ЗКГ), відкритокутова (ВКГ) та змішана (3MKГ);

Стадія::  початкова (1), розвинена (II), глибока (III); термінальна  (ІV)

Рівень внутршньоочного тиску: нормальний (А) до 27 мм рт.ст.,

помірно підвищений (В) - 27-32 мм рт.ст.             високий (С) - вище 32 мм рт.ст.;

Динаміка зорових функцій: стабілізована,   не стабілізована;

Окремо виділяють: гострий напад закритокутової глаукоми, 

   підозра на глаукому

Вторинна глаукома:,

Увеальна - запальна або постзапальна

Факогенна - факотопічна, факоморфічна та факолітична

Судинна - неоваскулярна, посттромботична та флебогіпертензійна;

Дегенеративна - при ретінопатіях, увеопатіях, дистрофіях

Неопластична - при пухлинах судинної та сітчастої оболонки,

Токсична-при тривалому прийомі стероїдів, та інших чинників,

Травматична - коктузійна, опікова, ранова, післяопераційна

Діагностика на санаторному етапі*

Основні клінічні критерії: підвищення  внутрішньоочного  тиску  (ВОТ), прогресуюче погіршення зорових функцій  (перш за все поля зору), розвиток атрофії  зорового нерва (з поступовим збільшенням  глаукоматозної екскавації  диска зорового нерва ).

Обов’язкові лабораторні дослідження

 Одноразово

· загальний аналіз крові

· загальний аналіз ceчi

· цукор крові

Обов'язкові інструментальні  дослідження Одноразово

• визначення рефракції.

• гоніоскопія.

• тонографія.

• погодинна тонометрія

Дворазово

• візометрія,

• періметрія,

•  добова тонометрія (на протязі декілька днів),

•  біомікроскопія,

• офтальмоскопія,

• пopiг електричної чутливості  зорового нерва по фосфену (ПЕЧФ).

Додаткові інструментальні i лабораторні дослідження проводяться залежно від перебігу основного захворювання та супутніх захворювань.

При необхідності одноразово проводиться  кампіметрія, ультразвукове дослідження ока, оптична когерентна томографія, транскраніальна доплерографія

Консультації фахівців проводяться за призначенням.

Санаторно-курортне лікування*

Основні терапевтичні ефекти, які очікуються — нормалізація ВОТ, нормалізація  чи поліпшення тонограми, стабілізація чи розширення поля зору та підвищення гостроти зору,  нормалізація  ПЕЧФ .

Дієта: № 15. з обмеженням солі.

 Санаторний режим: II – III

Кліматотерапія: загальна,  аеротерапія, повітряні ванни.

Руховий режим: дозована ходьба, теренкур, ранкова гімнастика, лікувальна фізкультура (групова та індивідуалізована), масаж комірцевої зони,  масаж очного яблука (при показаннях),  спеціальні  (очні) вправи з лікувальної фізкультури. 

Мінеральні води: Внутрішнє вживання маломінералізованих мінеральних вод, сприяє нормалізації як загального артеріального, так і внутрішньоочного тиску, завдяки їх сечогонній дії,  позитивному впливу на ланки гемодинаміки, загальний обмін речовин i покращенню функционального стану ШКТ та гепатобіліарної системи.

 Пелоідотерапія: грязеві аплікації (температура 40-42◦С. тривалість 10 хв через день, на курс 10 процедур),  на комірцеву зону, у вигляді „довгих сапог”, „сапог з трусами”. 

Бальнеотерапія: У хворих з початковою та розвиненою стадією первинної глаукоми призначають йодобромні ванни (температура 35-36˚С. тривалість 10-15 хв через день, на курс № 8), вуглекислі (температура  34-35˚С, тривалість 8-12 хв через день, на курс № 10-12 ),

Апаратна фізіотерапія:

Електрофорез з екстрактом алое за ванночковою методикою (з аноду). Сила струму 0,3-0,5-0,8-1,0-1,2-1,5мА, тривалість процедури 3-5-8-10-12-15 хв Курс лікування 10-15 процедур.

Фосфен-електростимуляція – сила струму порогова, збільшена у 2-3 рази, частота пачок імпульсів 5 Гц на першій процедурі, яку поступово збільшують під час курсу лікування на 5 Гц  через кожні 2 дні до 25-30 Гц. На курс 10-15 процедур щоденно.

Електросон – для поліпшення вегето-судинних реакцій, посилення процесів гальмування у корі головного мозку, особливо при порушеннях сну. Частота імпульсів 5-10 Гц, сила струму 0,2-0,6 мА, тривалість процедури до 30 хв

Для покращення трофічних процесів можна використовувати дарсонвалізацію орбітальної дільниці. Щоденно або через день  протягом 3 хв, можна чередувати з електрофорезом.

Магнітнітотерапія. Низькочастотна магнітотерапія (індуктор встановлюють контатно на дільницю ока, форма струму синусоідальна, режим безперервний, напруженість магнітного поля 12,5 мТл, тривалість 10 хв, на курс 10-15 процедур щоденно), або імпульсне магнітне поле (індукція 2,5-5 мТл, тривалість 10-15 хв, на курс 10 процедур щоденно).

Термін санаторно-курортного лікування: 18-21-24 дні.

Показники якості лікування: компенсація внутрішньоочного тиску,  розширення поля зору, підвищення гостроти зору, покращення показників ПЕЧФ, КЧЗМ.

Протипоказання: глаукома (первинна або вторинна) з високим внутрішньоочним тиском на зрячому оці, гострий напад глаукоми, ранній післяопераційний період (до 4-6 місяців після операційних втручань), належність  післяопераційних ускладнень, що потребують стаціонарного лікування, низькі зорові функції у хворого, що потребують стороннього догляду за ним.

 

 

* - ступінь доказовості А за Ю.Л. Шевченком, І.Н. Денисовим, В.І. Кулаковим, Р.М. Хаітовим (см Клинические рекомендации для практикующих врачей, основанные на доказательной медицине. – 2-е изд., - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003. – 1248 с.)

 

Начальник Управління материнства,

дитинства та санаторної справи                                              В.В.Бондаренко