стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Захворювання зорового нерву (без нейрохірургічної патології); Клінічний протокол санаторно-курортного лікування


 • Клінічний протокол санаторно-курортного лікування захворювань зорового нерву (без нейрохірургічної патології)
  • Додаток до наказу МОЗ №56 від 06-02-2008
  • Тема, опис документа: Клінічний протокол санаторно-курортного лікування
  • Вид допомоги: санаторний, цільова група: доросле населення
  • Напрямок медицини: Офтальмологія
  • Клінічний стан, патології: Захворювання зорового нерву (без нейрохірургічної патології)


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом МОЗ України

від 06.02.2008 № 56

Клінічний протокол

санаторно-курортного лікування захворювань зорового нерву (без нейрохірургічної патології)

Шифр по МКХ-10:

Неврит зорового нерву Н-46,

Ішемічна невропатія зорового нерва Н 47.0, 

Ретробульбарний неврит Н 48.0,

Атрофія зорового нерву 47.2.

Класифікація

- запальні захворювання (неврити),

- судинні порушення (передня ішемічна нейропатія, задня ішемічна   нейропатія)

- травми,

- атрофія зорового нерва (повна  або часткова)

- новоутворення (санаторно-курортне лікування протипоказане)

- природжені аномалії розвитку (санаторно-курортне лікування не   показане)

Діагностика на санаторному етапі*

Основні клінічні критерії: зниження гостроти зору,  порушення поля зору, зміни офтальмоскопічної картини, зміни електричної чутливості за фосфеном (КЧЗМ, ПЕЧФ).

Обов'язкові лабораторні дослідження

 Одноразово

• загальний аналіз крові

• загальний аналіз ceчi

• цукор крові

Обов'язкові інструментальні  дослідження Одноразово

• визначення  рефракції.

• тонометрія.

• біомікроскопія

Дворазово

 Офтальмоскопія

Багаторазово

• візометрія,

• періметрія,

• періметрія на кольори,

• пopiг електричної чутливості  зорового нерва по фосфену (ПЕЧФ),

•   критична частота злиття  миготінь (КЧЗМ).

Додаткові інструментальні i лабораторні дослідження проводяться залежно від перебігу основного захворювання та супутніх захворювань.

При необхідності одноразово проводиться  кампіметрія, ультразвукове дослідження ока, оптична когерентна томографія, транскраніальна доплерографія,  рентгенографія черепа,  дослідження на  токсоплазмоз, цитомегаловірус, вірус простого герпеса, РВ, ТОРЧ, ВІЛ-інфекції, імунограма та ревмопроби, бioxiмiчні дослідження.

Консультації фахівців  - за призначенням ( в першу чергу невропатолог, нейрохірург), терапевт, отоларинголог, стоматолог, гінеколог, уролог та ін. Санаторно-курортне лікування*

Основні терапевтичні ефекти, які очікуються - стабілізація чи покращення зорових функцій, показників фосфен-діагностики, зменшення офтальмоскопічних  змін зорового нерва.

 Дієта: № 15 з підвищеним змістом вітамінів  

 Санаторний режим: II – III

Кліматотерапія: загальна,  аеротерапія, повітряні ванни, сонячні ванни

Руховий режим: дозована ходьба, теренкур, ранкова гімнастика, лікувальна фізкультура (групова та індивідуалізована), масаж комірцевої зони,  рефлексогенних зон на обличчі, вухах, спеціальні вправи з лікувальної фізкультури. 

Мінеральні води: Внутрішнє вживання маломінералізованих мінеральних вод завдяки їх позитивного впливу на загальний обмін речовин, функціональний стан  ШКТ та гепатобіліарної системи сприяє покращенню перебігу захворювання зорового нерва, зменшенню проявів ускладнень. 

 Пелоїдо- та бальнеотерапія: йодобромні, радонові ванни з температурою 35-36С◦ тривалістю 10-15 хв через день, на курс №8 (за показаннями), грязьові аплікації на комірцеву зону при атрофіях зорового нерва.

Апаратна фізіотерапія:

Найбільш ефективним методом лікування атрофії та хронічної судинної оптичної нейропатії  зорового нерву є ультразвук, який оказує стимулюючу дію на кровообіг, знижену інтенсивність обмінних процесів та порушену трофіку, впливає на проникненість гематоофтальмічного бар’єру, сорбціонні властивості тканин ока. Ультразвук допомагає вивести зі стану парабіозу компоненти зорового аналізатору, активізувати  гліальні елементи.  Ультразвукову терапію проводять за допомогою ванночки – повікорозширювача.  Режим  генерації  імпульсний, доза 0,2-0,4 Вт/см², тривалість 5 хв на кожне око, на курс 15 процедур щоденно або через день.

Для судиннопоширюючого, стимулюючого ефекту використовують електрофорез з 0,1-0,5% розчином нікотинової кислоти, 0,5% аскорбінової кислоти, вітаміну В1, екстрактом  алое (з анода), 2% магнієм сульфатом(з катоду). Електрофорез проводять  через ванночку. Силу струму збільшують з 0,3 до 1,5 мА, тривалість щоденних процедур 10-15 хв Курс лікування в середньому 10-15 процедур. Можна використовувати ендоназальний електрофорез  з нікотиновою кислотою

Добрий ефект дає електрофорез лідази, гідрокортизону, йоду, який проводиться  після ультра звука. Можна використовувати ендоназальний електрофорез  з нікотиновою кислотою,  но-шпою та 5-6% розчином вітаміну В1.

Для покращення кровообігу, проникливості гемато-офтальмічного бар’єру стимулюючої дії нервові клітини, що знаходяться у стані парабіозу, ефективно використовують ультразвукову терапію, фонофорез (з гепарином, ЕНКАД, нікотиновою кислотою, дібазолом, лідазою) – імпульсний  режим генерації, доза 0,2-0,4 Вт/см², тривалість процедури 5 хв на кожне око, щоденно або через день.

Виражений терапевтичний ефект дає використання в один день фонофорезу нікотинової кислоти  та діодинамотерапії дільниці шийних симпатичних вузлів. Курс лікування – по 12-15 днів.

Добрий стимулюючий ефект дає фосфен-електростимуляція – сила струму порогова, збільшена у 2-3 рази, частота пачок імпульсів 5 Гц на першій процедурі, яку поступово збільшують під час курсу лікування на 5 Гц  через кожні 2 дні до 25-30 Гц. На курс 10-15 процедур щоденно.

Рекомендується проведення гелій–неонова лазерстимуляція (щільність міцності випромінювання 0,16 мВт в імпульснім режимі №10-15, тривалість до 10-12хв).

Позитивний результат лікування дає імпульсне електромагнітне поле: індукція 8,5 мТл, 7-10 хв, щоденно, курс  лікування – до 10 процедур.

Термін  санаторно-курортного лікування: 18-24 дні.

Показники якocmi лікування: розширення поля зору, підвищення гостроти зору,  покращення показників ПЕЧФ, КЧЗМ, поліпшення офтальмоскопічної картини .

Протипоказання: Санаторно-курортне лікування протипоказано хворим з гострим запаленням зорового нерву, хворим з низькими зоровими функціями, що потребують стороннього догляду хворого.

 

* - ступінь доказовості А за Ю.Л. Шевченком, І.Н. Денисовим, В.І. Кулаковим, Р.М. Хаітовим (см Клинические рекомендации для практикующих врачей, основанные на доказательной медицине. – 2-е изд., - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003. – 1248 с.)

 

 

Начальник Управління материнства,

дитинства та санаторної справи                                              В.В.Бондаренко